Şu anda çevrimdışısınız; İnternet'in yeniden bağlanması bekleniyor

System Center Operations Manager 2007 R2 için toplu güncelleştirme 7

ÖNEMLİ: Bu makale, bir kişi tarafından çevrilmek yerine, Microsoft makine-çevirisi yazılımı ile çevrilmiştir. Microsoft size hem kişiler tarafından çevrilmiş, hem de makine-çevrisi ile çevrilmiş makaleler sunar. Böylelikle, bilgi bankamızdaki tüm makalelere, kendi dilinizde ulaşmış olursunuz. Bununla birlikte, makine tarafından çevrilmiş makaleler mükemmel değildir. Bir yabancının sizin dilinizde konuşurken yapabileceği hatalar gibi, makale; kelime dağarcığı, söz dizim kuralları veya dil bilgisi açısından yanlışlar içerebilir. Microsoft, içeriğin yanlış çevrimi veya onun müşteri tarafından kullanımından doğan; kusur, hata veya zarardan sorumlu değildir. Microsoft ayrıca makine çevirisi yazılımını sıkça güncellemektedir.

Makalenin İngilizcesi aşağıdaki gibidir: 2783850
Giriş
Bu makalede, Microsoft System Center Operations Manager 2007 R2 için toplu güncelleştirme 7'de bulunan değişiklikleri tam bir açıklamasını içerir.

Operations Manager 2007 R2 için toplu güncelleştirme 7 için Operations Manager 2007 R2 önceki toplu güncelleştirmeleri içerir ve tüm platformlar arası güncelleştirmeleri içerir.

Toplu güncelleştirme 7'de giderilen sorunlar

System Center Operations Manager 2007 R2 için toplu güncelleştirme 7 aşağıdaki sorunları giderir:
 • Kapsam Nesne erişimi için kullanıcı rollerini kullanıldığında kötü konsol gerçekleştirir.
 • Geçerli gün için günlük toplama kullanıldığında kullanılabilirlik verileri gösterilmez.
 • Web üzerinde bazı görünümler arasında tutarsız davranışa konsol ve konsol.
 • Günlük dosyaları Unicode günlük dosyasının ne zaman izlenen üzerinden geri değil.
 • Birkaç güvenlik sorunlar giderilmiştir.

System Center Operations Manager 2007 R2 için toplu güncelleştirme 7 platformlar arası aşağıdaki sorunları giderir:
 • Mantıksal disk performans istatistikleri bazı birim türleri için Solaris bilgisayarlarda toplanmaz.
 • hp-ux bilgisayarda bazı ağ bağdaştırıcılarının belirlenemeyebilir.
 • hp-ux ağ bağdaştırıcıları için ağ bağdaştırıcısı performans istatistiklerini toplanmaz.
 • Solaris 8 ve 9 Aracısı durunda bir kapatmadan sonra yeniden başlatılamayabilir.

Nasıl elde edilir ve System Center Operations Manager 2007 R2 için toplu güncelleştirme 7'yi yükleyin

Karşıdan yükleme bilgileri

System Center Operations Manager 2007 R2 için toplu güncelleştirme 7 Microsoft Download Center karşıdan yüklenebilir.

Yükleme bilgileri

Önerilen kurma sırası
Bu toplu güncelleştirme aşağıdaki sırayla yüklemeniz önerilir:
 1. Kök management server (rms)
 2. İşlemler yöneticisi veritabanı. Aşağıdaki bölümlerde açıklanan dahil saklı yordam dosyasını çalıştırarak el ile Operations Manager veritabanı güncelleştirmesi:
 3. Tartışılmıştır Yönetimi paketleri Yönetim paketleri albölümüne geçebilirsiniz. Bu yönetim paketlerini el ile alın.
 4. İkincil yönetim sunucuları
 5. Ağ Geçidi sunucuları
 6. Güncelleştirme Aracısı. Güncelleştirmeyi bulma tabanlı bir yükleme kullanılan aracıları dağıtmak.
 7. İşlemler konsol rolündeki bilgisayarlar

  Not Bu rol güncelleştirdiğinizde seçin Server Update hizmetini çalıştırın gelen seçeneği Yazılım güncelleştirmesi iletişim kutusu.

 8. Web konsol sunucu rolünün bilgisayarları
 9. El ile aracısı yüklü. Aracısı güncelleştirmeyi uygulayın.
 10. Toplama Hizmetleri (acs) rolü bilgisayarları denetleme

Not acs bilgisayarlara toplu güncelleştirmeyi uyguladıktan sonra aşağıdaki adımları izleyin:
 1. Net stop adtserver.
 2. DbUpgV6toV7.sql çalıştırın.
 3. Net start adtserver.

DbUpgV6toV7.sql çalıştırma hakkında yönergeler için bkz: "acs Toplayıcı güncelleştirdikten sonra gerçekleştirilmesi gereken el ile işlemleri" bölümüne gidin.
Yükleme notları
Bir bileşeni Yükleyici ekranı kullanarak güncelleştirdiğinizde, üç güncelleştirme yükleyicileri tamamlamak zorunda. rms gibi bir bileşen güncelleştirdiğinizde, her yükleyici başlar ve tıklatmanız gerekir Songüncelleştirme olduğunda tamamlayın. Ardından, sonraki yükleyicisi otomatik olarak başlatılır.

Yükleme adımları

Bu güncelleştirmenin içerdiği dosyaları ayıklamak için aşağıdaki adımları izleyin:
 1. Aşağıdaki dosya, bir yerel klasör veya bir ağ paylaşımı için kopyalayın:
  SystemCenterOperationsManager2007-R2CU7-KB2783850-X86-X64-IA64-ENU.MSI
 2. Bu dosyayı uygun her bilgisayarda yerel olarak çalıştırın. Örneğin, kök management server (rms) bu dosyayı çalıştırın.
 3. System Center Operations Manager 2007 Software Update penceresinde, güncelleştirilecek rol için güncelleştirme seçeneğini seçin.

Bu toplu güncelleştirme kümelenmiş kök management Server'a uygulamak için önerilen adımlar

Bu kümelenmiş kök management server için toplu güncelleştirme uygulamak için önerilen yönergeleri hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki Microsoft Web sitesine gidin:

Kök management server ve veri ambarı güncelleştirdikten sonra gerçekleştirilmesi gereken el ile işlemleri

sql komut dosyalarını çalıştırma
Bu güncelleştirmeyi el ile uygulanması gereken düzeltmeleri de içerir. Bu düzeltmeler, c:\program files (x 86) \System merkezi 2007 R2 düzeltme utility\KB2783850 \SQLUpdate\CU_DataWarehouse.sql dosyasını (OperationsManagerDW) Operations Manager veri ambarına karşı çalıştırarak ve Operations Manager veritabanıyla (OperationsManager) c:\program files (x 86) \System merkezi 2007 R2 düzeltme utility\KB2783850\SQLUpdate\CU_Database.sql dosyasını çalıştırarak uygulanır. Bunu yapmak için şu adımları izleyin:
 1. Bilgisayarda Operations Manager 2007'in ana veritabanı Operations Manager 2007 veritabanı örneğine veritabanı Sistem Yöneticisi (sa) haklarına sahip bir kullanıcı hesabı kullanarak oturum. Güncelleme uzaktan gerçekleştirmek için bir bilgisayara sql Server Management Studio'da barındıran sa Operations Manager 2007 veritabanı için uygun haklara sahip bir kullanıcı hesabı kullanarak oturum açın.
 2. sql Server Management Studio'yu çalıştırın.
 3. İçinde Sunucuya Bağlan iletişim kutusunda, İşlem Yöneticisi veritabanını barındıran sql Server örneğine bağlama. Varsayılan veritabanı adı OperationsManager olur.
 4. Araç çubuğunda tıklatın Yeni sorgu.
 5. Dan sql Düzenleyicisi araç çubuğunu kullanma Kullanılabilir veritabanları Operations Manager veritabanını seçmek için seçenek.
 6. Üzerinde Dosya menüsünde,'ı tıklatın Açık, C:\program files (x 86) \System merkezi 2007 R2 düzeltme utility\KB2783850\SQLUpdate göz atın, Windows Installer (.msi dosyası) ayıklandı CU_Database.sql dosyayı seçin ve ardından Açık.
 7. Dosya yüklendiğinde,'ı tıklatın. Yürütme sql Düzenleyicisi araç çubuğu.
 8. Görünüm İletileri Transact-sql komutları başarıyla çalıştırdıysanız olup olmadığını denetlemek için bölme.
 9. sql Server Management Studio'yu çıkın.
 10. Operations Manager veri ambarı için 1 ile 8 arasındaki adımları yineleyin. Ancak, Operations Manager veri ambarı barındıran sql Server örneğine bağlanın ve sonra \SQLUpdate\CU_DataWarehouse.sql dosyasını çalıştırın.acs Toplayıcı güncelleştirdikten sonra gerçekleştirilmesi gereken el ile işlemleri

sql komut dosyalarını çalıştırma
Bu güncelleştirmeyi el ile uygulanması gereken düzeltmeleri de içerir. acs veritabanı (OperationsManagerAC2) karşı %SystemDrive%\Windows\System32\Security\AdtServer\DbUpgV6toV7.sql dosyasını çalıştırarak bu düzeltmeleri uygulanır. Bunu yapmak için şu adımları izleyin:
 1. Bilgisayarda, acs ana veritabanı acs veritabanı örneğine veritabanı Sistem Yöneticisi (sa) haklarına sahip bir kullanıcı hesabı kullanarak oturum. Güncelleme uzaktan gerçekleştirmek için bir bilgisayara sql Server Management Studio'da barındıran sa acs veritabanı için uygun haklara sahip bir kullanıcı hesabı kullanarak oturum açın.
 2. sql Server Management Studio'yu çalıştırın.
 3. İçinde Sunucuya Bağlan iletişim kutusunda, acs veritabanını barındıran sql Server örneğine bağlama. Varsayılan veritabanı adı OperationsManagerAC2 olur.
 4. Araç çubuğunda tıklatın Yeni sorgu.
 5. sql Düzenleyicisi araç çubuğundan kullanmak Kullanılabilir veritabanları acs veritabanını seçmek için seçenek.
 6. Üzerinde Dosya menüsünde,'ı tıklatın Açık, Windows Installer (.msi dosyası) tarafından yüklenen %SystemDrive%\Windows\System32\Security\AdtServer\DbUpgV6toV7.sql dosyayı seçin ve ardından Açık.
 7. Dosya yüklendiğinde,'ı tıklatın. Yürütme sql Düzenleyicisi araç çubuğu.
 8. Transact-sql komutları başarıyla çalıştırdıysanız olup olmadığını denetlemek için iletiler bölmesinde görüntüleyin.
 9. sql Server Management Studio'yu çıkın.


Yönetim paketleri al
ManagementPacks klasöründe sağlanan yönetim paketleri operasyonlar konsolunda alma Yönetim Paketi Sihirbazı'nı kullanarak el ile alınmalıdır.

Aşağıdaki güncelleştirilmiş Yönetim paketleri paket yükleme ManagementPacks klasöründe bulunur:
 • Microsoft.SystemCenter.DataWarehouse.Report.Library.mp
 • Microsoft.SystemCenter.WebApplication.Library.mp
 • Microsoft.SystemCenter.WSManagement.Library.mp

Web konsol sunucu rolü bilgisayarlardaki Web.Config dosyasını Güncelleştir

Web Konsolu tarafından oluşturulan tüm tanımlama bilgilerini istemci cscript tarafından erişilebilir olduğundan emin olmak için aşağıdaki yapılandırma Web konsol sunucudaki Web.Config dosyasına ekleyin:
<httpCookies httponlycookies="true"></httpCookies>
Web Console ssl altında çalışacak biçimde yapılandırılmış, ancak, aşağıdaki yapılandırma Web.Config dosyasına bunun yerine tüm tanımlama bilgilerinin şifrelenmesini emin olmak için ekleyin:
<httpCookies httponlycookies="true" requiressl="true"></httpCookies>
Not Bu satırlar yalnızca biri Web.Config dosyasına eklenmesi gerekir. <system.web>Etiket görmek ve <system.web>içeren satırın hemen arkasına uygun yeni bir satır ekleyin kadar bu satırlardan birini eklemek için aşağı Web.Config dosyasında kaydırın.

</system.web></system.web>

Bu toplu güncelleştirmeye dahil edilen güncelleştirilmiş destek araçları

Güncelleştirilmiş Destek Araçları klasöründe aşağıdaki dosya Microsoft sql Server 2005 Reporting Services için sql Server 2008 Reporting Services ve sql Server 2008 R2 Reporting Services için sql Server 2008 Reporting Services yükseltme destekler:
SRSUpgradeTool.exe
Not Operations Manager 2007 R2 dağıtım ortamı Destek Araçları klasöründe sağlanan dosya yerine bu dosyanın uygun platform sürümü kullanın.

Komut isteminde Gelişmiş yükleme yönergeleri

Bu siteden yüklenen Yükleyici (düzeltme yardımcı programı) önyükleme sink uygulama ve gerekli msp dosyaları System Center Operations Manager 2007 R2 için toplu güncelleştirme 7'yi yüklemek için. Her bilgisayarda düzeltme programını çalıştırmanız ve düzeltme yardımcı programını çalıştırdıktan sonra çağrılır GUI arabirimi kullanılarak, System Center Operations Manager 2007 R2 için toplu güncelleştirme 7'yi dağıtmak için iyidir. Ancak, uygun bilgisayarlara paketten dizin ve dosyaları kopyalayarak birden çok düzeltme yardımcı programı yüklemesini önleyebilirsiniz. Bu dosyalar aşağıdaki konuma düzeltme yardımcı programı tarafından paketten şunlardır:
\Program files (x 86) \System Center 2007 R2 Hotfix Utility\KB2783850\
Komut isteminde System Center Operations Manager 2007 R2 için toplu güncelleştirme 7'yi yüklemeye karar verirseniz, aşağıdaki komutu kullanın:
SetupUpdateOM.exe /x86msp:KB<#></#>-x86.msp /amd64msp:KB<#></#>-x64.msp /ia64msp:KB<#></#>-ia64.msp /x86locmsp:KB<#></#>-x 86 -<LOC></LOC>.msp /amd64locmsp:KB<#></#>-x 64 -<LOC></LOC>.msp /ia64locmsp:KB<#></#>-ia64-<LOC></LOC>.msp UpdateAgent/silent/noreboot
Not/ Silent bayrağı GUI arabirimi kullanarak System Center Operations Manager 2007 R2 için toplu güncelleştirme 7'yi yüklemek istiyorsanız, gerekli değildir. Değiştir <LOC></LOC> karşıdan yüklediğiniz güncelleştirme için uygun dil koduyla parametresi. Değiştir <#></#> Bu toplu güncelleştirme için Microsoft Knowledge Base makale numarası ile parametre.

Örneğin, System Center Operations Manager 2007 R2 için toplu güncelleştirme 7'in İngilizce sürümü için aşağıdaki komutu çalıştırın:
SetupUpdateOM.exe /x86msp:KB2783850-x86.msp /amd64msp:KB2783850-x64.msp /ia64msp:KB2783850-ia64.msp /x86locmsp:KB2783850-x 86-ENU.msp /amd64locmsp:KB2783850-x 64-ENU.msp /ia64locmsp:KB2783850-ia64-ENU.msp UpdateAgent/silent/noreboot

Gelişmiş aracıları el ile güncelleştirmek için yükleme yönergesi

Toplu güncelleştirme 7 ile System Center Operations Manager 2007 R2 aracıları paket tam içeriğini kopyalamadan el ile güncelleştirebilirsiniz. Aracıya güncelleştirmeleri dağıtmak için aşağıdaki adımları izleyin:
 1. "Gelişmiş bir komut isteminde yükleme yönergeleri" bölümündeki yönergeleri kullanarak düzeltme yardımcı programını yükleyin. Varsayılan olarak, aşağıdaki konumda aracısını güncelleştirmek için gereken dosyalar şunlardır:
  C:\Program Files (x 86) \System Center 2007 R2 Hotfix Utility\KB2783850
 2. Bir klasöre (örneğin, C:\temp\CU7_Agent) Aracı el ile güncelleştirmek istediğiniz her bilgisayarda uygun .msp dosyalarını kopyalayın.
 3. Aşağıdaki iki komutu bir komut isteminde güncelleştirme dosyalarını içeren klasöründen çalıştırın. Öneri burada izlerseniz, bu C:\temp\CU7_Agent klasörüdür. Örneğin (x 64 mimarisi ve İngilizce):
  msiexec.exe /p "C:\temp\CU7_Agent\KB2783850-x64-Agent.msp" reboot = "ReallySuppress /"

  msiexec.exe /p "C:\temp\CU7_Agent\KB2783850-x64-ENU-Agent.msp" reboot = "ReallySuppress /"

Linux ve UNIX yönetim paketlerini yüklemek ve Linux ve UNIX aracıları güncelleştirin

System Center Operations Manager 2007 R2 için toplu güncelleştirme 7 yeni aracıları ve tüm desteklenen Linux ve UNIX işletim sistemleri için yönetim paketleri içerir. Tam olarak toplu güncelleştirme 7'yi yüklemek için Linux ve UNIX bilgisayarları izleme güncel olduğundan emin olmak için aşağıdaki adımları izlemeniz gerekir:
 1. Yükleyin ve sonra güncelleştirilmiş Yönetim paketleri aşağıdaki Microsoft Web sitesinden yükleyin:
 2. Linux ya da UNIX ortamınızda izlediğiniz her sürüm için güncelleştirilmiş Yönetim Paketi alın.
 3. Rediscover izlemek, Linux ve UNIX bilgisayarları için Operations Manager 2007 R2 bulma Sihirbazı'nı kullanın. Bilgisayarlar rediscover sonra otomatik olarak bu bilgisayarlarda aracılar yükseltin.

Bu güncelleştirme, güncelleştirilmiş UNIX ve Linux aracıları yükler ve bu güncelleştirme aşağıdaki klasörde eski UNIX ve Linux aracıları kaldırır:
Files\System merkezi işlem yöneticisi 2007\AgentManagement\UnixAgents programı
Güncelleştirilmiş aracıları 318 sürüm numarası ve aşağıdaki biçimi kullanan dosya adları vardır:
scx-1.0.4-318 -Sunucu türü.Sunucu sürümü.mimarisi.paket türü
Notlar
 • Yer tutucu Sunucu türüUNIX veya Linux sunucu ürün adını gösterir.
 • Yer tutucu Sunucu sürümüSunucu türünü sürüm numarasını temsil eder.
 • Yer tutucu mimarisiHedef bilgisayarın işlemci mimarisi temsil eder.
 • Yer tutucu paket türüyükleme dosyası türünü temsil eder.

Örneğin, suse Linux Enterprise Server 10 (x 86) için aracısı için dosya adı biçimi aşağıdadır:
scx-1.0.4-318-sles.10.x86.rpm
Çapraz Platform toplu güncelleştirme 5 Systems Center Operations Manager 2007 R2 ile birlikte gelen aracıları 277 sürüm numarası vardır. Bu güncelleştirmenin yüklenmesi sırasında bu sürüm numarası için tüm Aracısı dosyaları kaldırılır.

Çapraz Platform toplu güncelleştirme (düzeltme 979490) 2 Systems Center Operations Manager 2007 R2 ile birlikte gelen aracıları 258 sürüm numarası vardır. Bu güncelleştirmenin yüklenmesi sırasında bu sürüm numarası için tüm Aracısı dosyaları kaldırılır.

System Center Operations Manager 2007 R2 Çapraz Platform Aracısı Güncelleştirmesi (düzeltme 973583) içerdiği aracıları 252 sürüm numarası vardır. Bu güncelleştirmenin yüklenmesi sırasında bu sürüm numarası için tüm Aracısı dosyaları kaldırılır.

System Center Operations Manager 2007 R2'in özgün sürümü ile birlikte gelen aracıları olan 248 bir sürüm numarasına sahiptir. Bu dosyalar, yükleme sırasında kaldırılmaz. Ancak, bu dosyalar 1 kilobayt (kb) dosyalarıyla değiştirilir. Bu 1 kb dosyaları kaldırma seçeneğiniz vardır. Bu dosyalar aşağıdaki gibidir:
 • scx-1.0.4-248.aix.5.ppc.lpp.gz
 • scx-1.0.4-248.aix.6.ppc.lpp.gz
 • scx-1.0.4-248.hpux.11iv2.ia64.depot.Z
 • scx-1.0.4-248.hpux.11iv2.parisc.depot.Z
 • scx-1.0.4-248.hpux.11iv3.ia64.depot.Z
 • scx-1.0.4-248.hpux.11iv3.parisc.depot.Z
 • scx-1.0.4-248.rhel.4.x64.rpm
 • scx-1.0.4-248.rhel.4.x86.rpm
 • scx-1.0.4-248.rhel.5.x64.rpm
 • scx-1.0.4-248.rhel.5.x86.rpm
 • scx-1.0.4-248.sles.10.x64.rpm
 • scx-1.0.4-248.sles.10.x86.rpm
 • scx-1.0.4-248.sles.9.x86.rpm
 • scx-1.0.4-248.solaris.10.sparc.pkg.Z
 • scx-1.0.4-248.solaris.10.x86.pkg.Z
 • scx-1.0.4-248.solaris.8.sparc.pkg.Z
 • scx-1.0.4-248.solaris.9.sparc.pkg.Z

System Center Operations Manager 2007 R2 için toplu güncelleştirme 7'de güncelleştirilmiş dosyaları

Dosya adıSürümSunucu rolüAracısı rolAğ Geçidi rolacs rolüX-Plat rolü
Access_Violation_-_Unsuccessful_Logon_Attempts.rdlGeçerli değilX
ActionsPane.ascxGeçerli değilX
AdtAgent.exe6.1.7221.110XX
AdtServer.exe6.1.7221.110X
AdtSrvDll.dll6.1.7221.110X
AlertPropertypage5.ascxGeçerli değilX
AuditingMessages.dll6.1.7221.110X
Blank.aspxGeçerli değilX
DataViews.jsGeçerli değilX
DetailsTypeAlert.aspxGeçerli değilX
DetailsTypePerformance.aspxGeçerli değilX
DetailsTypeTaskStatus.aspxGeçerli değilX
DisableForwarding.ps1Geçerli değilX
EnableForwarding.ps1Geçerli değilX
EventCommon.dll6.1.7221.110XXX
Forensic_-_All_Events_For_Specified_User.rdlGeçerli değilX
FormatTracing.cmdGeçerli değilXXX
HeaderControl.ascxGeçerli değilX
HealthExplorer.cssGeçerli değilX
HealthExplorerView.ascxGeçerli değilX
HealthService.dll6.1.7221.110XXX
HealthServiceMessages.dll6.1.7221.110XXX
HealthServicePerformance.dll6.1.7221.110XXX
HealthServiceRuntime.dll6.1.7221.110XXX
HSLockdown.exe6.1.7221.110XXX
Login.aspxGeçerli değilX
MainStyles.cssGeçerli değilX
Microsoft.EnterpriseManagement.DataWarehouse.DataAccess.dll6.1.7221.110X
Microsoft.EnterpriseManagement.HealthService.Modules.DataWarehouse.dll6.1.7221.110X
Microsoft.EnterpriseManagement.HealthService.Modules.Notification.dll6.1.7221.110X
Microsoft.EnterpriseManagement.HealthService.Modules.WorkflowFoundation.dll6.1.7221.110XXX
Microsoft.EnterpriseManagement.Modules.Azure.dll6.1.7221.110XXX
Microsoft.EnterpriseManagement.OperationsManager.ClientShell.Console.psc1Geçerli değilX
Microsoft.EnterpriseManagement.OperationsManager.ClientShell.dll6.1.7221.110X
Microsoft.EnterpriseManagement.OperationsManager.ClientShell.dll-help.xmlGeçerli değilX
Microsoft.EnterpriseManagement.OperationsManager.ClientShell.Format.ps1xmlGeçerli değilX
Microsoft.EnterpriseManagement.OperationsManager.ClientShell.Functions.ps1Geçerli değilX
Microsoft.EnterpriseManagement.OperationsManager.ClientShell.NonInteractiveStartup.ps1Geçerli değilX
Microsoft.EnterpriseManagement.OperationsManager.ClientShell.Startup.ps1Geçerli değilX
Microsoft.EnterpriseManagement.OperationsManager.ClientShell.Types.ps1xmlGeçerli değilX
Microsoft.EnterpriseManagement.OperationsManager.Common.dll6.1.7221.110X
Microsoft.EnterpriseManagement.OperationsManager.DataAbstractionLayer.CommonSetup.dll6.1.7221.110X
Microsoft.EnterpriseManagement.OperationsManager.DataAbstractionLayer.dll6.1.7221.110X
Microsoft.EnterpriseManagement.OperationsManager.dll6.1.7221.110X
Microsoft.EnterpriseManagement.OperationsManager.Web.ConsoleFramework.dll6.1.7221.110X
Microsoft.EnterpriseManagement.UI.Administration.dll6.1.7221.110X
Microsoft.EnterpriseManagement.UI.Authoring.dll6.1.7221.110X
Microsoft.EnterpriseManagement.UI.Authoring.resources.dll6.1.7221.110X
Microsoft.EnterpriseManagement.UI.Reporting.dll6.1.7221.110X
Microsoft.Mom.Common.dll6.1.7221.110XXX
Microsoft.Mom.ConfigServiceHost.exe6.1.7221.110X
Microsoft.Mom.DataAccessLayer.dll6.1.7221.110X
Microsoft.Mom.DiscoveryDatabaseAccess.dll6.1.7221.110X
Microsoft.Mom.Modules.ClientMonitoring.dll6.1.7221.110X
Microsoft.Mom.Modules.DataTypes.dll6.1.7221.110XXX
Microsoft.Mom.RecorderBarBHO.dll1.0.0.2X
Microsoft.Mom.Sdk.ServiceDataLayer.dll6.1.7221.110X
Microsoft.Mom.Sdk.ServiceHost.exe6.1.7221.110X
Microsoft.Mom.ServiceCommon.dll6.1.7221.110X
Microsoft.MOM.UI.Common.dll6.1.7221.110X
Microsoft.MOM.UI.Components.dll6.1.7221.110X
Microsoft.MOM.UI.Console.exe6.1.7221.110X
Microsoft.Mom.UI.Wrappers.dll6.1.7221.110X
MicrosoftRSChart.dll2.0.0.175X
MicrosoftRSChartDesigner.dll2.0.0.175X
MobileWebConsole.dll6.1.7221.110X
MomADAdmin.exe6.1.7221.110X
MOMAgentInstaller.exe6.1.7221.110XX
MOMAgentInstallerPS.dll6.1.7221.110XX
MOMAgentManagement.dll6.1.7221.110XX
MomBidLdr.dll5.2.3790.1290XXX
MOMConnector.dll6.1.7221.110XXX
MomConnectorMessages.dll6.1.7221.110XXX
MOMConnectorPerformance.dll6.1.7221.110XXX
MomIISModules.dll6.1.7221.110XXX
MOMModuleMsgs.dll6.1.7221.110XXX
MOMModules.dll6.1.7221.110XXX
mommodules2.dll6.1.7221.110XXX
MOMMsgs.dll6.1.7221.110X
MOMNetworkModules.dll6.1.7221.110XXX
MOMPerfSnapshotHelper.exe6.1.7221.110XXX
MOMScriptAPI.dll6.1.7221.110XXX
MOMSCXLogModules.dll6.1.7000.277X
MOMV3.SP2_7221_signed.cabGeçerli değilXXX
MomWsManModules.dll6.1.7221.110XXX
MonitoringHost.exe6.1.7221.110XXX
MPConvert.exe6.1.7221.110X
MPExport.exe6.1.7221.110X
MPImport.exe6.1.7221.110X
MPVerify.exe6.1.7221.110X
OperationalDataReporting.exe6.1.7221.110X
OpsMgrVssWriterService.exe6.1.7221.110X
Planning_-_Logon_Counts_of_Privileged_Users.rdlGeçerli değilX
PrereqResource.dll6.1.7221.0X
RootWebConsole.dll6.1.7221.110X
RSSWebConsole.dll6.1.7221.110X
ScopingForm.aspxGeçerli değilX
SCXAgents.dll6.1.7000.295X
scxcertconfig.exe6.1.7000.277X
SecureStorageBackup.exe6.1.7221.110X
SecureStorageSDK.dll6.1.7221.110X
StateSummary.ascxGeçerli değilX
TitleBar.jsGeçerli değilX
TraceConfig.exe6.1.7221.110XXX
tracefmtsm.exe6.1.7221.110XXX
TraceLogSM.exe6.1.7221.110XXX
Usage_-_Privileged_logon.rdlGeçerli değilX
Usage_-_User_Logon.rdlGeçerli değilX
ViewTypeFavoritesOverview.aspxGeçerli değilX
ViewTypeOverview.aspxGeçerli değilX
Web.ConfigGeçerli değil
WSSDiscovery.exe6.1.7221.110XX

Uyarı: Bu makalenin çevirisi otomatik olarak yapılmıştır

Özellikler

Makale No: 2783850 - Son İnceleme: 01/08/2013 20:46:00 - Düzeltme: 1.0

Microsoft System Center Operations Manager 2007 R2

 • kbfix kbqfe kbexpertiseinter kbsurveynew atdownload kbmt KB2783850 KbMttr
Geri bildirim