Sistem Merkezi Hizmet Yöneticisi ortamında virüsten koruma dışlamalarını yapılandırma

ÖNEMLİ: Bu makale, Microsoft Makine Çevirisi Düzenleme yazılımı tarafından tercüme edilmiş olup, yüksek olasılıkla profesyonel bir çevirmen yerine CTF teknolojisi kullanılarak, Microsoft Topluluğu tarafından düzenlenmiştir. Microsoft, Bilgi Bankamız içindeki tüm makaleleri kendi dilinizde okuyabilmeniz için size hem profesyonel çevirmenler tarafından tercüme edilen hem de makine tarafından tercüme edildikten sonra Topluluk tarafından kontrol edilen makaleler sunar. Bununla birlikte, makine tarafından tercüme edilen, hatta Topluluk tarafından kontrol edilen bir makale bile her zaman mükemmel dil kalitesinde olmayabilir. Makalede dilinizi konuşan yabancı birisinin yapabileceği türden sözcük, söz dizimi veya dilbilgisi hataları bulunabilir. Microsoft, içeriğin hatalı tercümesinin veya müşterilerimiz tarafından kullanımının doğurabileceği olası yanlış anlamalar, hatalar veya zararlardan sorumlu değildir. Öte yandan Microsoft, Makine Çevirisi Düzenleme işlemini geliştirmek amacıyla Makine Çevirisi Düzenleme yazılımını ve araçlarını sık sık güncelleştirmektedir.

Makalenin İngilizcesi aşağıdaki gibidir: 2787044
™zet

Virüsten koruma Dışlamalar düzgün bir Sistem Merkezi Hizmet Yöneticisi 2010 (SCSM 2010) veya System Center 2012 Service Manager (SCSM 2012) ortamında A nedeniyle oluşabilecek performans sorunları önlemek için yapılandırılmış olması gerekir / V tarama işlemleri. Hizmet Yöneticisi ortamınız için Dışlamalar yapılandırmak için aşağıda belgelendirilen Dışlamalar yapılandırmanız gerekecektir.

Daha fazla bilgi

Hizmet Yöneticisi sunucuları

Hizmet Yöneticisi ve Hizmet Yöneticisi veri ambarı Yönetimi sunucuları için aşağıdaki işlem yürütülebilir dosyalar/klasörler için dışlamalarını yapılandırın:

%windir%\temp\smtrace
%windir%\temp\opsmgrtrace
%programfiles%\Microsoft sistem Center\Service Yöneticisi 2010\Health hizmet durumunu ve tüm alt dizinlerindeki
%programfiles%\Microsoft sistem Center\Service Yöneticisi 2010\HealthService.exe
%programfiles%\Microsoft sistem Center\Service Yöneticisi 2010\MonitoringHost.exe
%programfiles%\Microsoft sistem Center\Service Yöneticisi 2010\Microsoft.Mom.Sdk.ServiceHost.exe
%programfiles%\Microsoft sistem Center\Service Yöneticisi 2010\Microsoft.Mom.ConfigServiceHost.exe

Not Hizmet Yöneticisi 2012 için belirtilecek "%programfiles%\Microsoft System Center 2012\Service Manager" klasördür

Hizmet Yöneticisi konsolları için

Sunucu veya İstemci Hizmeti Yöneticisi konsol yüklü olduğu için işlem yürütülebilir dosyasını temel alan aşağıdaki virüsten koruma dışlama yapılandırın:

%ProgramFiles%\Microsoft sistem Center\Service Yöneticisi 2010\Microsoft.EnterpriseManagement.ServiceManager.UI.Console.exe

Not Hizmet Yöneticisi 2012 için belirtilecek "%programfiles%\Microsoft System Center 2012\Service Manager" klasördür

Hizmet Yöneticisi veritabanı sunucuları için

SQL Hizmeti Yöneticisi'ni barındıran sunucular için ilgili veritabanları, aşağıdaki örnekte gösterildiği gibi veri ve günlük dosyalarını içeren klasör için dışlama yapılandırın:

• E:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL\Data
• E:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL\Log

Alternatif olarak, aşağıdaki dosya uzantıları için Dışlamalar yapılandırabilirsiniz:

• MDF
• NDF
• LDF
Not Bu, doğrudan Microsoft destek kuruluşu tarafından oluşturulan bir “FAST PUBLISH” makalesidir. Buradaki bilgiler, ortaya çıkan sorunları gidermek üzere olduğu gibi sağlanmaktadır. Mümkün olduğu kadar hızlı sunulmasının bir sonucu olarak malzemelerde yazım hataları bulunabilir ve bunlar bildirimde bulunulmadan daha sonra düzeltilebilir. Diğer hususlar için Kullanım Koşulları’na bakın.

Uyarı: Bu makalenin çevirisi otomatik olarak yapılmıştır

Özellikler

Makale No: 2787044 - Son İnceleme: 06/19/2015 19:21:00 - Düzeltme: 2.0

Microsoft System Center 2012 Service Manager, Microsoft System Center 2012 Service Manager Service Pack 1, Microsoft System Center Service Manager 2010, Microsoft System Center Service Manager 2010 R2

  • kbmt KB2787044 KbMttr
Geri bildirim