Şu anda çevrimdışısınız; İnternet'in yeniden bağlanması bekleniyor

Office 4.0 Çalışma Zamanı Modülü için Visual Studio 2010 Araçları çeşitli sorunları gideren bir güncelleştirme toplaması kullanıma hazır

ÖNEMLİ: Bu makale, bir kişi tarafından çevrilmek yerine, Microsoft makine-çevirisi yazılımı ile çevrilmiştir. Microsoft size hem kişiler tarafından çevrilmiş, hem de makine-çevrisi ile çevrilmiş makaleler sunar. Böylelikle, bilgi bankamızdaki tüm makalelere, kendi dilinizde ulaşmış olursunuz. Bununla birlikte, makine tarafından çevrilmiş makaleler mükemmel değildir. Bir yabancının sizin dilinizde konuşurken yapabileceği hatalar gibi, makale; kelime dağarcığı, söz dizim kuralları veya dil bilgisi açısından yanlışlar içerebilir. Microsoft, içeriğin yanlış çevrimi veya onun müşteri tarafından kullanımından doğan; kusur, hata veya zarardan sorumlu değildir. Microsoft ayrıca makine çevirisi yazılımını sıkça güncellemektedir.

Makalenin İngilizcesi aşağıdaki gibidir: 2796590
Giriş
Bir güncelleştirme toplaması kullanıma hazır, Office çalışma zamanı 4.0 için Microsoft Visual Studio 2010 Araçları çeşitli sorunları giderir. Bu güncelleştirme için sürüm 8 Ocak 2013 tarihtir.

Bu güncelleştirme toplaması, Microsoft Visual Studio 2010 veya Microsoft Visual Studio 2012 kullanılarak oluşturulmuş eklentileri için 2007 Microsoft Office sistemi, Microsoft Office 2010 ve Microsoft Office 2013 etkiler.

NotBu güncelleştirme çözümlenen sorunlar hakkında daha fazla bilgi için "Ek bilgi" bölümüne bakın.
Daha fazla bilgi

Sorun 1: Belgede başka bir katıştırılmış nesne varsa, Office için Visual Studio Araçları denetimi silinemiyor

Bazı nesneler, katıştırılmış bir Microsoft Word belgesine sahip olduğunu varsayalım. Belgedeki Windows Forms denetiminde silmeye çalıştığınızda, aşağıdakine benzer bir hata iletisi alırsınız:

Nesne sunucuya bağlı değil (HRESULT özel durum: 0x800401FD (co_e_objnotconnected)) at Microsoft.Office.Interop.Word.OLEFormat.get_Object () at Microsoft.Office.Tools.Word.ControlCollection.Remove (nesne denetimi) at Microsoft.Office.Tools.Word.ControlCollection.InternalRemove (Int32 dizin, Boolean deleteContent) at Microsoft.VisualStudio.Tools.Office.Word.Internal.IDocumentControlCollectionProxy.DestroyWrapper (String tanımlama bilgisi) at Microsoft.Office.Tools.Word.Adapter.DocumentControlCollectionAdapter.Microsoft.Office.Tools.Word.Contract.IDocumentControlCollectionContract.DestroyWrapper (String tanımlama bilgisi) at Microsoft.Office.Tools.Word.Adapter.ShapeHelpers.GetOLEFormatObject (OLEFormat oleFormat)


Sorun 2: Ana bilgisayar adı ayrıştırıldı ve güvenli bir unc WebDav paylaşımından bir belgeyi açtığınızda, uygulama çökebilir

Web üzerinde dağıtılmış yazma ve sürüm oluşturma (WebDAV) paylaşımına erişmek için ssl tabanlı Evrensel Adlandırma Kuralı (unc) yolunu kullanmaya çalıştığınızda, aşağıdakine benzer bir hata iletisi alırsınız:

Geçersiz URI: Ana bilgisayar adı ayrıştırılamadı.System.UriFormatException: Geçersiz URI: parsed.at System.Uri at System.Uri.CreateThis (dize URI, Boolean dontEscape, UriKind uriKind) ana bilgisayar adı bulunamadı.ctor (String uriString) at Microsoft.VisualStudio.Tools.Applications.Deployment.ClickOnceAddInDeploymentManager.InstallAddIn() at Microsoft.VisualStudio.Tools.Applications.Deployment.ClickOnceAddInDeploymentManager.RaiseOnAddInInstallingEvent (IClickOnceAddInInstaller addInInstaller, URI deploymentManifestUri, AddInInstallationStatus addinSolutionState, String productName, Boolean alreadyInstalled) at Microsoft.VisualStudio.Tools.Office.Runtime.OfficeAddInDeploymentManager.OnAddInInstalling (AddInInstallingArgs args, Boole & iptal)

Sorun 3: Önbelleğe alınmış veri depolama korumalı belgelerde başarısız oluyor

Korumalı belgeler içinde olan bir Microsoft .NET Framework 4 tabanlı bir uygulama kullanarak önbelleğe alınmış veri Adaları içinde veri depolayamaz.

Sorun 4: Özelleştirmek veya kontrol edin (özelleştirdiyseniz) mürekkep kullanan bir Microsoft Word 2010 Belgesi

Aşağıdaki eylemlerden birini gerçekleştirmeye çalışırsınız varsayılmaktadır:
 • Mürekkep kullanan bir Word 2010 uygulamalarının belge özelleştirmesini denetlemek için ServerDocument.IsCustomized işlevini çağırın.
 • Mürekkep kullanan bir Word 2010 uygulamalarının belge özelleştirmek için ServerDocument.AddCustomization işlevini çağırın.
Bu durumda, aşağıdakine benzer bir hata iletisi alırsınız:

Office Açık xml Biçimleri belge geçersiz: istenen türde hiçbir bildirim içerir.Kaynak: Microsoft.VisualStudio.Tools.Applications.ServerDocument.v10.0Stack:at Microsoft.Office.Tools.OfficeOpenXmlAppInfoDocument.ServerAppInfo.GetPartId (paketini, PackagePart bölümü) Microsoft.Office.Tools.OfficeOpenXmlAppInfoDocument.ServerAppInfo.EnsureMaps () at Microsoft.Office.Tools.OfficeOpenXmlAppInfoDocument.ServerAppInfo at...ctor (paketini)'u anda Microsoft.VisualStudio.Tools.Applications.ServerDocument.Initialize (Byte [] bayt sayısı, dize documentPathOrFileType, FileAccess erişim) at Microsoft.VisualStudio.Tools.Applications.ServerDocument.Initialize (Byte [] bayt sayısı, dize documentPathOrFileType, FileAccess erişim, Boolean throwOnPreviousVersion) at Microsoft.VisualStudio.Tools.Applications.AppInfoDocumentFactory.GetAppInfoDocument (String documentPath, Byte [] bayt, FileAccess erişim) at Microsoft.Office.Tools.OfficeOpenXmlAppInfoDocument.Microsoft.VisualStudio.Tools.Applications.Runtime.IAppInfoDocument.SetDocument (String fileName Byte [], veri FileAccess fileAccess) at Microsoft.Office.Tools.OfficeOpenXmlAppInfoDocument.EnsureAppInfo () at...Microsoft.VisualStudio.Tools.Applications.ServerDocument.IsCustomized (String documentPath) adresindeki ctor (dize documentPath, FileAccess erişim)

Benssue 5: yapı 31125, Office çalıştırma zamanı için Visual Studio Araçları yüklendikten sonra ikinci baskı Office için Visual Studio 2005 Araçları ile oluşturulan eklentileri çalışmıyor

Microsoft Visual Studio 2012 veya Microsoft Office 2013 yüklediğinizi varsayalım. Buna ek olarak, yapı 31125 Visual Studio Araçları, Office çalıştırma zamanı için Visual Studio 2012 veya Office 2013 yüklersiniz. Bu durumda, ikinci Edition Office için Visual Studio 2005 araçları kullanılarak oluşturulmuş eklentileri çalışmıyor.

Benssue 6: ClickOnce güncelleştirme yükleyemiyorsunuz eklentiler devre dışı bırakılabilir

Eklentiler aracılığıyla ClickOnce güncelleştirme yüklendikten sonra güncelleştirme yolu eklentiler erişemiyorsanız, eklentiler bir Office uygulaması ana devre haline. Örneğin, eklentiler çevrimdışı olan bir ağ paylaşımına bağlanmaya çalışırsanız veya taşınmış veya silinmiş bir dosya yolu erişmeye çalıştıklarında bir güncelleştirme yolunu bulamıyor.

NotGüncelleştirme denetimini, ClickOnce eklentisi şunları yapacaktır:
 • Sessizce (uygulama düzeyi eklentisi yazılmışsa) (eğer bir belge düzeyi eklentisi ise) kullanıcı ya da başarısız bir istisna atar
 • Eklenti ana bilgisayar Office uygulaması devre dışı bırakır
 • Kendini Program Ekle veya Kaldır kaldırır

Güncelleştirme bilgileri

1-5, Sorunlarıyla ilgili sorunlarını gidermek Office Runtime için Visual Studio Araçları'nın en son sürümünü yükleyin.

Sorun 6, Office çalıştırma zamanı için Visual Studio Araçları'nın en son sürümünü yükleyin ve en uygun hangisi olduğuna bağlı olarak aşağıdakilerden birini yapın:

Durum 1: Visual Studio Tools for Office çalışma zamanı eklenti yükleme konumunu hala kullanılabilir

Yükleme konumu için Visual Studio Tools for Office çalışma zamanı eklentisi hala kullanılabilir durumdaysa, özgün ağ paylaşımında kurulum dosyasını yeniden çalıştırın. Eklenti veya Office uygulamasında, belge düzeyi özelleştirmesi da "eklenti yeniden devreye" bölümünde açıklandığı gibi etkinleştirin.

Durum 2:Office Runtime için Visual Studio Araçları yükleme konumu  eklentisi kullanılamaz veya farklı 

Daha sonra Visual Studio Tools for Office çalışma zamanı eklenti yükleme konumu kullanılamıyor veya farklı ise, aşağıdaki adımları izleyin:
 1. Kayıt Defteri Düzenleyicisi'ni açın. Bunu yapmak için Başlat ' ı türü RegeditAramaya Başla kutusuna ve sonra ENTER tuşuna basın.
 2. Aşağıdaki kayıt defteri alt anahtarını bulup tıklatın:

  Computer\HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\VSTA\Solutions
 3. GUID ile tanımlanan birden fazla giriş varsa. Her girdiyi tıklatın ve etkinleştirmek istediğiniz eklentiyi buluncaya kadar ProductName veri kontrol edin.
 4. Eklenti seçtikten sonra UpdateEnabledçift tıklatın.
 5. İçinde Değer verisi kutu, 0yazın ve ENTER tuşuna TAMAM.

  Not Bu güncelleştirme işlemi açıkça yeni bir sürümünü bir eklenti yüklü olduğu kadar veya UpdateEnabled değerinin 1olarak ayarlanması ile birlikte aynı adımları tekrar kadar denetimini devre dışı bırakır.
Kayıt defterini düzenledikten sonra Office uygulamasını yeniden başlatın ve "eklenti yeniden devreye" bölümünde açıklanan adımları izleyin gerekir.

Eklentiyi yeniden etkinleştirmek

Eklentiyi yeniden etkinleştirmek için şu adımları izleyin:
 1. (Örneğin, açık, uygulama seçenekleri ekranını açma Excel Seçenekleri Excel) ve ardındanAdd-Ins.
 2. Seçin com eklentileri dan Yönetaşağı açılan liste.
 3. ' I tıklatın Git... görüntülemek içincom eklentileri iletişim kutusu.
 4. Yeniden etkinleştirin ve ardından istediğiniz eklenti için onay kutusunu seçin TAMAM.

Office Runtime için Visual Studio Araçları'nın en son sürümünü edinme hakkında

Microsoft Update

Bu güncelleştirme kullanılabilir Microsoft Update.

Microsoft İndirme Merkezi

Aşağıdaki dosyalar Microsoft Yükleme Merkezi'nden yüklenebilir:

Karşıdan yüklemePaketini şimdi karşıdan yükle.

Microsoft Destek dosyalarını karşıdan yükleme hakkında daha fazla bilgi için Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
119591 Microsoft destek dosyaları çevrimiçi hizmetlerden nasıl alınır
Microsoft bu dosyada virüs taraması yapmıştır. Microsoft, dosyanın yüklendiği tarihte kullanılabilir olan en güncel virüs algılama yazılımını kullanmıştır. Dosya, üzerinde herhangi bir yetkisiz değişiklik yapılmasını engellemeye yardım eden geliştirilmiş güvenliğe sahip sunucularda depolanır.

Önkoşullar

Bu güncelleştirme toplamasını uygulamak için Visual Studio 2010 Araçları Office çalışma zamanı 4.0 yüklü olmalıdır.

Yeniden başlatma gereksinimi

Etkilenen dosyaların eşitlenmediğini, bu güncelleştirmeyi uyguladıktan sonra bilgisayarı yeniden başlatmanız gerekebilir kullanılan veya yükleme sırasında kilitli. Güncelleştirmeyi yüklemeden önce tüm ilgili uygulamadan çıkmak öneririz.

Dosya bilgileri

Bu güncelleştirmenin İngilizce sürümü dosya özniteliklerine (veya daha yeni dosya özniteliklerine) sahip aşağıdaki tabloda listelenir. Tarihleri ve saatleri bu dosyaların Koordinatlı Evrensel Saat'e (utc) listelenmiştir. Dosya bilgilerini görüntülediğinizde yerel saate dönüştürülür. utc ve yerel saat arasındaki farkı bulmak için kullanmak Saat dilimi sekmesinde Tarih ve saat Denetim Masası'ndaki öğe.

Office 4.0 Çalışma Zamanı Modülü için Visual Studio 2010 Araçları x 86 tabanlı sürümleri
Dosya adıDosya sürümüDosya boyutuTarihSaatPlatform
Atl100.dll10.0.40219.325138,05611-Ara-201201: 58x86
Mfc100.dll öğesini10.0.40219.3254,397,38411-Ara-201201: 58x86
Mfc100chs.dll10.0.40219.32536,17611-Ara-201201: 58x86
Mfc100cht.dll10.0.40219.32536,17611-Ara-201201: 58x86
Mfc100deu.dll10.0.40219.32564,33611-Ara-201201: 58x86
Mfc100enu.dll10.0.40219.32555,12011-Ara-201201: 58x86
Mfc100esn.dll10.0.40219.32563,82411-Ara-201201: 58x86
Mfc100fra.dll10.0.40219.32564,33611-Ara-201201: 58x86
Mfc100ita.dll10.0.40219.32562,28811-Ara-201201: 58x86
Mfc100jpn.dll10.0.40219.32543,85611-Ara-201201: 58x86
Mfc100kor.dll10.0.40219.32543,34411-Ara-201201: 58x86
Mfc100rus.dll10.0.40219.32560,75211-Ara-201201: 58x86
Mfc100u.dll10.0.40219.3254,422,99211-Ara-201201: 58x86
Mfcm100.dll10.0.40219.32581,74411-Ara-201201: 58x86
Mfcm100u.dll10.0.40219.32581,74411-Ara-201201: 58x86
Msvcp100.dll10.0.40219.325421,20011-Ara-201201: 58x86
Msvcr100.dll10.0.40219.325773,96811-Ara-201201: 58x86
Vcomp100.dll10.0.40219.32551,02411-Ara-201201: 58x86
Visual Studio 2010 Tools for Office 4.0 Çalışma Zamanı Modülü x 64 tabanlı sürümleri
Dosya adıDosya sürümüDosya boyutuTarihSaatPlatform
Atl100.dll10.0.40219.325158,53611-Ara-201201: 15x64
Mfc100.dll öğesini10.0.40219.3255,574,98411-Ara-201201: 15x64
Mfc100chs.dll10.0.40219.32536,17611-Ara-201201: 15x64
Mfc100cht.dll10.0.40219.32536,17611-Ara-201201: 15x64
Mfc100deu.dll10.0.40219.32564,33611-Ara-201201: 15x64
Mfc100enu.dll10.0.40219.32555,12011-Ara-201201: 15x64
Mfc100esn.dll10.0.40219.32563,82411-Ara-201201: 15x64
Mfc100fra.dll10.0.40219.32564,33611-Ara-201201: 15x64
Mfc100ita.dll10.0.40219.32562,28811-Ara-201201: 15x64
Mfc100jpn.dll10.0.40219.32543,85611-Ara-201201: 15x64
Mfc100kor.dll10.0.40219.32543,34411-Ara-201201: 15x64
Mfc100rus.dll10.0.40219.32560,75211-Ara-201201: 15x64
Mfc100u.dll10.0.40219.3255,601,61611-Ara-201201: 15x64
Mfcm100.dll10.0.40219.32593,00811-Ara-201201: 15x64
Mfcm100u.dll10.0.40219.32593,00811-Ara-201201: 15x64
Msvcp100.dll10.0.40219.325608,08011-Ara-201201: 15x64
Msvcr100.dll10.0.40219.325829,26411-Ara-201201: 15x64
Vcomp100.dll10.0.40219.32557,16811-Ara-201201: 15x64Uyarı: Bu makalenin çevirisi otomatik olarak yapılmıştır

Özellikler

Makale No: 2796590 - Son İnceleme: 01/09/2013 08:11:00 - Düzeltme: 2.0

Microsoft Visual Studio 2010 Service Pack 1, Microsoft Visual Studio 2010 Premium with MSDN, Microsoft Visual Studio 2010 Professional, Microsoft Visual Studio 2010 Ultimate, Visual Studio 2010 Tools for Microsoft Office Runtime

 • kbfix atdownload kbsurveynew kbexpertiseadvanced kberrmsg kbmt KB2796590 KbMttr
Geri bildirim