Şu anda çevrimdışısınız; İnternet'in yeniden bağlanması bekleniyor

Microsoft Jet 4.0 Service Pack 7 hakkında nasıl bilgi bulunur

Orta: Temel makro, kodlama ve birlikte çalışabilirlik becerileri gerektirir.

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ
Bu makale Microsoft Jet 4.0 Service Pack 7 (SP7) için yazılmıştır. Jet 4.0 Service Pack 7, Jet 4.0 Veritabanı Altyapısı'na yönelik en son güncelleştirme değildir. Jet 4.0 Service Pack 7 yüklemeleri artık kullanılamaz.

Önemli Jet veritabanınızı en iyi çalışma düzeyinde tutmaya yönelik önemli bir adım olarak en son Jet güncelleştirmesini yüklemelisiniz. Diğer işletim sistemleri ve diğer en iyi uygulama deneyimleri için Jet Veritabanı Altyapısı'nın en son hizmet paketini edinme hakkında daha fazla bilgi için, Microsoft Knowledge Base'deki makaleleri görüntülemek üzere aşağıdaki makale numaralarını tıklatın:
239114 Microsoft Jet 4.0 Veritabanı Altyapısı için en son hizmet paketi nasıl elde edilir
303528 Jet 4.0 veritabanı en iyi çalışma formunda nasıl tutulur
başa dön
MORE INFORMATION

Jet 4.0 Service Pack 7'deki Dosyalar

Jet 4.0 Service Pack 7 aşağıdaki dosyaları içerir.
  Dosya Adı      Sürüm     Boyut  -----------------------------------------  Dao360.dll     3.60.6508.2  561.424  Expsrv.dll     6.0.72.9589  380.957  Msexch40.dll    4.0.6807.0   512.272  Msexcl40.dll    4.0.6726.0   319.760  Msjet40.dll     4.0.7328.0   1.507.600  Msjetoledb40.dll  4.0.6807.0   348.432  Msjint40.dll    4.0.6508.0   151.824  Msjter40.dll    4.0.6508.0   53.520  Msjtes40.dll    4.0.7328.0   241.936  Msltus40.dll    4.0.6508.0   213.264  Mspbde40.dll    4.0.6726.0   348.432  Msrd2x40.dll    4.0.7328.0   422.160  Msrd3x40.dll    4.0.6508.0   315.664  Msrepl40.dll    4.0.6726.0   553.232  Mstext40.dll    4.0.7328.0   258.320  Mswdat10.dll    4.0.6508.0   831.760  Mswstr10.dll    4.0.6508.0   614.672  Msxbde40.dll    4.0.6726.0   348.432  Vbajet32.dll    6.0.1.9431   30.749				
Not Dosya boyutu bir miktar değişebilir. Dosya boyutu çalıştırmakta olduğunuz Windows sürümüne bağlıdır. Dosya sürümü değişmez.

başa dön
REFERENCES
Aşağıdaki Jet 4.0 çoğaltma dosyaları da Jet 4.0 Service Pack 7 ile birlikte güncelleştirilmişti:
 • Msreclr40.dll
 • Msrecr40.dll
 • Msrpfs40.dll
 • Mstrai40.exe
 • Mstran40.exe
Microsoft Jet Çoğaltma Yöneticisi'ni kullanmayı planlıyorsanız, Jet4Repl.exe'yi de karşıdan yükleyip kurmalısınız. Jet4Repl.exe'yi elde etme hakkında daha fazla bilgi için Microsoft Knowledge Base'deki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
321076 Microsoft Jet 4.0 Service Pack 8 çoğaltma dosyalarının güncelleştirilmiş sürümü Yükleme Merkezi'nden yüklenebilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)
Microsoft Jet'in güncelleştirilmiş sürümüyle giderilebilen sorunlar hakkında daha fazla bilgi için Microsoft Knowledge Base'deki makaleleri görüntülemek üzere aşağıdaki makale numaralarını tıklatın: (Aşağıdaki liste, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret eden bağlantılar içerebilir.)
239471 Jet 4.0 metin IISAM kullanıcıların sistem dosyalarına satır eklemesine izin veriyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)
245676 Access veritabanına yeni eklenen kayıtlar yeniden seçerken hemen kullanılamıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)
247140 Tek bir Jet oturumu/bağlantısı altında bellek kullanımı çoklu kayıt kümeleriyle yükseliyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)
248907 Bağlantılı tablolarda ekleme sorgusu yanlış GUID değerleri ekliyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)
250637 DÜZELTME: Jet 4.0 yanlış CREATE TABLE deyimleri oluşturuyor
251289 Bağlı SQL Server tablosundaki yeni satır kayboluyor veya son kaydın kopyası olarak görünüyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)
254822 Bul iletişim kutusu veya Find yöntemi bağlantılı ODBC tablosunda yanlış kayda atlıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)
259287 DÜZELTME: Kesirli değere zaman damgası eklemek için scalar işlevler kullandığınızda ODBC hatası (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)
263561 BDE olmayan Paradox ve dBase ISAM sürücüleri (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)
264766 DÜZELTME: CHAR birincil anahtarıyla kayıt eklerken #SİLİNDİ (#DELETED) hatası (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)
268264 Metin dosyası aldığınızda veya verdiğinizde çalışma zamanı hatası 3433 (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)
270704 Bağlantılı tabloları sorguladığınızda ölçeklendirme hataları (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)
277711 DÜZELTME: Bağlantılı ODBC tablolarındaki güncelleştirmeler Msjet40.dll'de erişim ihlaline sebep oluyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)
282604 Microsoft Jet WHERE yan tümcesini ODBC veri kaynağına geçirmiyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)
291162 Otomatik Sayı alanı, veritabanı düzenlendikten ve onarıldıktan sonra önceki değerleri kopyalıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)
291529 Access 2002'de kısa not sütununa başvuran sorgudaki Mid, Left veya Right işlevinin sonucu yanlış (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)
291541 Access 2002'de Kısa Not alanı karakterleri soru işareti olarak görünüyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)
291546 Aynı değerli veriyi uzaktaki tablonun benzersiz olmayan anahtar sütununa eklediğinizde Access #SİLİNDİ (#DELETED) görüntülüyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)
293199 Microsoft Windows NT 4.0'da çalışan Access'te, nesneleri Tasarım görünümünde açtığınızda performans düşük (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)
293657 Benzersiz Tanımlayıcısı türünde bir alanı olan bağlantılı tabloda #Silindi (#Deleted) (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)
239482 Jet 4.0, Access 2000 ve Access 2002'de güvenli olmayan işlevleri engellemek için nasıl yapılandırılır (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)
294907 DBSC karakteri içeren dizinli (yinelemelere izin verilen) alanlarda Like "String*" ölçütü yanlış (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)
297355 Ondalık ayırıcı olarak virgül kullanıldığında "',' (#170) yakınında yanlış sözdizimi" hata iletisi (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)
304084 Jet 4.0 Service Pack 5'e yükselttikten sonra bir sorguyla veri eklediğinizde Access kapanıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)
304431 "Benzersiz değerler seçtiğinizde Kısa Not, OLE veya Köprü Nesnesi eklenemez" hata iletisini alıyorsunuz (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)
304536 DÜZELTME: Microsoft Jet'te "Nesne geçersiz veya artık ayarlı değil" hatası (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)
311159 DÜZELTME: LIKE yan tümcesinin Jet OLEDB Sağlayıcısı ile verimsiz kullanımı (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)
319547 Linkmaster veya Linkchild özelliği ondalıklı alanlar kullanıyorsa alt rapor veya alt formda ilişkisiz satırlar geri döndürülüyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)
321850 Access 2002 biçiminde oluşturulmuş kısmi bir çoğaltma dosyasını açamıyorsunuz (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)
322063 Veri Dönüştürme Hizmetleri (DTS) veri aktarılmadığı halde bir paketin başarıyla yürütüldüğünü rapor ediyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)
328280 Excel için MapPoint ve AccessLinks eklentileri hata oluşmasına ve uygulamanın yanıt vermeyi durdurmasına neden olabilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)
813696 DÜZELTME: Parametre sorgusu bağlantılı tablolarda kayıt döndürmüyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)
814811 HATA: Access 2000 veya Access 2002'de Access 2.0 veritabanı dosyalarını açtığınızda bir "Disk veya ağ hatası" hata iletisi alıyorsunuz (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)
başa dön
inf jet 4 0 güncelleştirme hizmet paketi 7 7.0 sp yedi sp-7
Özellikler

Makale No: 282010 - Son İnceleme: 12/14/2004 11:48:33 - Düzeltme: 15.0

 • Microsoft Access 2000 Standard Edition
 • Microsoft Access 2002 Standard Edition
 • kbjet kbdownload kbinfo kbappcompatibility kbfile kbwinxpsp1fix KB282010
Geri bildirim