Windows Server 2003 ve Windows 2000'de büyük bellek desteği kullanılabilir

Windows Server 2003 desteği 14 Temmuz 2015'te sona erdi

Microsoft, Windows Server 2003 desteğini 14 Temmuz 2015'te sona erdirdi. Bu değişiklik yazılım güncelleştirmelerinizi ve güvenlik seçeneklerinizi etkiledi. Bunun sizin için ne anlama geldiğini ve korunmaya nasıl devam edebileceğinizi öğrenin.

™zet
Bu makalede, Fiziksel Adres Uzantısı (PAE) ve Adres Pencereleme Uzantıları (AWE) anlatılır ve nasıl çalıştıkları açıklanır. Bu makalede ayrıca 32-bit işletim sistemlerinde karşılaşılan 4 gigabayttan (GB) büyük bellekler kullanmanın kısıtlamaları açıklanır.
Daha fazla bilgi
PAE, 4 GB'den büyük fiziksel bellek kullanılabilmesi için IA32 işlemciye eklenen bir beceridir. Aşağıdaki işletim sistemleri 4 GB'den büyük fiziksel bellekten yararlanmak üzere PAE kullanabilir:
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
  • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
  • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
PAE'yi etkinleştirmek için, Boot.ini dosyasında /PAE anahtarını kullanın.

Not Windows Server 2003'te, yalnızca anında eklenen bellek aygıtları sunucuda kullanılıyorsa PAE otomatik olarak etkinleştirilir. Bu durumda, anında eklenen bellek aygıtları kullanacak biçimde yapılandırılmış bir sistemde /PAE anahtarını kullanmanız gerekmez. Tüm diğer durumlarda, 4 GB'den büyük bellek kullanabilmeniz için Boot.ini dosyasında /PAE anahtarını kullanmalısınız.

Tipik olarak, Windows 2000 veya Windows Server 2003 altında çalışan bir işlem, en fazla 2 GB bellek adres alanına (/3GB anahtarının kullanılmadığı varsayılarak) erişebilir; bu bellek fiziksel adrestir ve bir bölümü de sanal bellektir. Ne kadar çok program (ve dolayısıyla, işlem) çalışıyorsa, 2 GB adres alanı doluncaya kadar o kadar çok bellek kullanılır.

Bu durumda, sayfalama işlemi önemli düzeyde artar ve performans olumsuz etkilenebilir. Windows 2000 ve Windows Server 2003 bellek yöneticileri, PAE'yi kullanarak bir programa daha fazla fiziksel bellek sağlar. Böylece, disk belleği dosyası belleğinin takas edilmesi gereksinimi azaltılır ve dolayısıyla performans artar. Programın kendisi asıl bellek boyutunu bilmez. PAE belleğinin tüm bellek yönetimi ve ayırma işlemleri, çalışan programdan bağımsız olarak bellek yönetici tarafından gerçekleştirilir.

Yukarıdaki bilgiler, /3GB anahtarı kullanıldığında çalışan programlar için geçerlidir. 3 GB bellek gerektiren bir programın belleğinin, disk belleğine yazılmasına göre fiziksel bellek olarak kalma olasılığı daha yüksektir. Bu, /3GB anahtarını kullanabilen programların performansını artırır. Tek özel durum, /3GB anahtarıyla birlikte /PAE anahtarının kullanılmasıdır. Bu durumda, işletim sistemi 16 GB'den fazla bellek kullanmaz. Bu davranışa, çekirdek sanal bellek alanı hususları neden olur. Dolayısıyla, sistem Noot.ini dosyasında /3GB girdisiyle yeniden başlatılırsa ve sistemde 16 GB'den fazla fiziksel bellek varsa, işletim sistemi ek fiziksel erişim belleğini (RAM) kullanmaz. Bilgisayarı /3GB anahtarı olmadan yeniden başlatmak tüm fiziksel belleğin kullanılabilmesini sağlar.

AWE, programların standart 32 bir adresleme aracılığıyla 4 GB'den büyük bellek adreslemesine olanak tanıyan bellek yöneticisi işlevleri için bir dizi uygulama programlama arabirimidir (API). AWE, programların fiziksel belleği disk belleğine alınmamış bellek olarak korumasına ve daha sonra disk belleğine alınmamış bellek bölümlerini programın çalışan bellek kümesiyle dinamik olarak eşleştirmesine olanak tanır. Bu işlem, büyük veritabanı sistemleri gibi belleği yoğun kullanan programların kullanım sırasında bir disk belleği dosyasına yazmasına ve dosyadan silmesine gerek kalmadan veriler için çok büyük boyutlarda fiziksel bellek ayırmasına olanak tanır. Bunun yerine, veriler çalışma kümesi ile takas edilir ve ayrılan bellek 4 GB aralığından fazladır. Ayrıca, 4 GB'den fazla bellek aralığı, bellek yöneticisi ve PAE'nin gerçekleştirdiği AWE işlevleri tarafından kullanılır. PAE olmadan, AWE 4 GB'den fazla bellek ayıramaz.

Aşağıdaki örnekte, PAE anahtarının eklendiği bir Boot.ini dosyası gösterilmektedir:
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS="Windows Server 2003, Enterprise" /fastdetect /PAE


Uyarı Yapılandırmanıza bağlı olarak, Boot.ini dosyanızın içeriği farklı olabilir.Daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
317526 Windows Server 2003'te Boot.ini dosyası nasıl düzenlenir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
Özet olarak, PAE, Windows 2000 ve Windows Server 2003 bellek yöneticilerinin bellek gereksinimi bulunan bir programa daha fazla fiziksel bellek sağlayan bir işlevidir. Program, gereksinim duyduğu belleğin gerçekte bir disk belleği dosyasında bulunup bulunmadığını bilmemesi gibi, kullandığı belleğin 4 GB aralığından büyük olup olmadığını da bilmez.

AWE, programların büyük boyutta bellek ayırmasına olanak tanıyan bir API kümesidir. Ayrılan bellek, disk belleğine alınmamıştır ve yalnızca ilgili program tarafından erişilebilirdir.AWE ve PAE hakkında daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
268363 Windows 2000'de Intel Fiziksel Adresleme Uzantıları (PAE) (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
Daha fazla bilgi için aşağıdaki Microsoft Web sitelerini ziyaret edin: Sisteme daha fazla bellek eklerseniz, BIOS sunucuda yüklü olan fiziksel RAM miktarının tümünü büyük bir olasılıkla algılar; ancak Windows, RAM'in yalnızca bir bölümünü algılayacaktır. Sunucuda boşta bellek özelliği varsa veya bellek yansıtma özelliği etkinleştirilmişse, Windows belleğin tamamını göremeyebilir. Boşta bellek, bir bellek bankasının başarısız olması durumunda sisteme onun yerine çalışan bir bellek bankası sağlar. Bellek yansıtma, bellek bankalarını bir yansıtma kümesine böler. Her iki özellik de BIOS'tan etkinleştirilir veya devre dışı bırakılır ve özelliklere Windows aracılığıyla erişilemez. Bu özelliklerin ayarlarını değiştirmek için, sistemin kullanıcı kılavuzuna veya OEM Web sitesine başvurmanız gerekebilir. Alternatif olarak, donanım satıcısına da başvurmanız gerekebilir.

Örneğin, 4 GB RAM yüklü olan bir sistem çalıştırıyorsanız ve daha sonra 4 GB daha RAM eklerseniz, Windows 8 GB fiziksel belleğin tamamı yerine yalnızca 4 GB'lik veya 6 GB'lik bölümünü algılayabilir. Boşta bellek özelliği veya bellek yansıtma özelliği yeni bellek bankalarında bilginiz olmadan etkinleştirilebilir. Bu belirtiler, Boot.ini dosyasına /PAE anahtarını eklemediğinizde oluşan belirtilere benzer.
Referanslar
Daha fazla bilgi için aşağıdaki Microsoft Web sitesini ziyaret edin:
PAE AWE datacenter /3gb
Özellikler

Makale No: 283037 - Son İnceleme: 03/12/2008 14:48:37 - Düzeltme: 11.3

Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Datacenter Server

  • kbenv kbinfo kbmemory KB283037
Geri bildirim