Şu anda çevrimdışısınız; İnternet'in yeniden bağlanması bekleniyor

5.0.8308.420 Lync Server 2013, çekirdek bileşenleri toplu güncelleştirmesinin açıklaması: Temmuz 2013

ÖNEMLİ: Bu makale, Microsoft Makine Çevirisi Düzenleme yazılımı tarafından tercüme edilmiş olup, yüksek olasılıkla profesyonel bir çevirmen yerine CTF teknolojisi kullanılarak, Microsoft Topluluğu tarafından düzenlenmiştir. Microsoft, Bilgi Bankamız içindeki tüm makaleleri kendi dilinizde okuyabilmeniz için size hem profesyonel çevirmenler tarafından tercüme edilen hem de makine tarafından tercüme edildikten sonra Topluluk tarafından kontrol edilen makaleler sunar. Bununla birlikte, makine tarafından tercüme edilen, hatta Topluluk tarafından kontrol edilen bir makale bile her zaman mükemmel dil kalitesinde olmayabilir. Makalede dilinizi konuşan yabancı birisinin yapabileceği türden sözcük, söz dizimi veya dilbilgisi hataları bulunabilir. Microsoft, içeriğin hatalı tercümesinin veya müşterilerimiz tarafından kullanımının doğurabileceği olası yanlış anlamalar, hatalar veya zararlardan sorumlu değildir. Öte yandan Microsoft, Makine Çevirisi Düzenleme işlemini geliştirmek amacıyla Makine Çevirisi Düzenleme yazılımını ve araçlarını sık sık güncelleştirmektedir.

Makalenin İngilizcesi aşağıdaki gibidir: 2835432
Özet
Bu makalede Microsoft Lync Server 2013, çekirdek bileşenleri 2013 Temmuz tarihli toplu güncelleştirme ile giderilen sorunlar anlatılmaktadır.
Bu makalede toplu güncelleştirme hakkında aşağıdaki bilgileri içerir:
 • Toplu güncelleştirme ile giderilen sorunlar.
 • Toplu güncelleştirme uygulamak için Önkoşullar
 • Olup, toplu güncelleştirmeyi uyguladıktan sonra bilgisayarı yeniden başlatmanız gerekir
 • Toplu güncelleştirme diğer toplu güncelleştirmesi tarafından değiştirilip
 • Kayıt defterinde herhangi bir değişiklik yapmanız gerekip gerekmediği
 • Toplu güncelleştirme içeren dosyaları
Bu güncelleştirme, sürüm 5.0.8308.420 sayısıdır.
Giriş

Bu güncelleştirme paketi ile giderilen sorunlar

Toplu güncelleştirme aşağıdaki sorunları giderir:
 • 2846479 Kullanıcı bir DG Lync Server 2013 ortamda sohbet odası katılamıyor
 • 2846484 Lync Server 2013 kalıcı sohbet SDK tabanlı bir uygulama üzerinde unhanded bir özel durumu oluşuyor
 • 2846485 Lync Server 2013 ortamında aynı anda çok sayıda konferans oluşturduklarında, uzun bekleme süresi
Bu güncelleştirme, daha önce aşağıdaki Microsoft Bilgi Bankası makalesinde listelenen sorunları da giderir:
2781550 5.0.8308.291 Lync Server 2013, çekirdek bileşenleri toplu güncelleştirmesinin açıklaması: Şubat 2013
Daha fazla bilgi
Lync Server 2013'de, Şubat, 2013 toplu güncelleştirmesi yüklü olan güncelleştirmeleri yüklemek için 1-2 Aşağıdaki adımı gerçekleştirmeniz gerekir.

Lync Server 2013 RTM güncelleştirmelerini yüklemek için aşağıdaki 1 ile 5 gerçekleştirmeniz gerekir.

1. Adım: toplu güncelleştirmeleri yükleyin.

Önemli İşlevsel Lync Server 2013 Enterprise Edition havuzu korumak için Get-CsPoolUpgradeReadiness cmdlet'i çalıştırdığınızda hazır duruma havuzu için değeri döndürülür olduğunu ve uygun sayıda çalışan Lync Server 2013 ön uç sunucusu olduğundan emin olmalısınız. Durum değerini belirlemek için aşağıdaki TechNet konunun "Yükseltme veya güncelleştirme ön uç sunucuları" ve "Planlama için yönetim, ön uç havuzları" bölümüne bakıntoplu güncelleştirmeyi uygulamadan önce havuzu.Toplu Server güncelleştirmesi yükleyicisi, tek bir işlemde uygun sunucu rolü için tüm güncelleştirmeleri uygular. Toplu Server güncelleştirmesi yükleyicisi'ni kullanmak için şu adımları izleyin.

Not Kullanıcı Hesabı Denetimi (UAC) etkinse, tüm güncelleştirmelerin yüklendiğinden emin olmak için yükseltilmiş izinleri kullanarak toplu Server güncelleştirmesi yükleyicisi başlatmanız gerekir.

Toplu Server güncelleştirmesi yükleyicisi karşıdan yüklemek için aşağıdaki Microsoft Download Center Web sitesine gidin:
Karşıdan yüklemeGüncelleştirme paketini şimdi karşıdan yükle.

Lync Server 2013 Kurumsal havuzları

Enterprise Edition havuzu ön uç sunucuları yükseltme etki alanlarına düzenlenir. Bu yükseltme etki ön uç sunucuları havuzundaki alt kümelerine alanlarıdır. Yükseltme etki alanı topolojisi oluşturucusu tarafından otomatik olarak oluşturulur.

Bir defada bir yükseltme etki alanı yükseltme ve her ön uç sunucusu yükseltme her etki alanı için yükseltmeniz gerekir. Bunu yapmak için çevrimdışı yükseltme bir etki alanındaki bir sunucu olması, sunucuyu yükseltin ve yeniden başlatın. Daha sonra yükseltme etki alanındaki her sunucu için bu işlemi yineleyin. Hangi yükseltme etki alanı ve yükseltme işleminden sunucuları kaydetmek emin olun.
Yükseltme veya ön uç sunucuları güncelleştirin

Ön uç sunucuları yükseltmek için aşağıdaki adımları izlemelisiniz:
 1. Havuzunda bir ön uç sunucusu üzerinde aşağıdaki cmdlet'i çalıştırın:

  Get-CsPoolUpgradeReadinessState

  Durum değeri havuzu meşgulise, 10 dakika bekleyin ve sonra Get-CsPoolUpgradeReadinessState cmdlet'i yeniden çalıştırmayı deneyin. Her girişimi arasında 10 dakika bekleyin sonra art arda en az üç kez meşgul bakın ya da InsufficientActiveFrontEnds havuzu durumu değeri için herhangi bir sonuç görürseniz, havuzu ile ilgili bir sorun yok. Bu sorunu gideremezseniz, başvurmanız gerekebilir Microsoft Destek. Bu havuz, olağanüstü durum kurtarma topolojisinde başka bir ön uç havuzu ile eşleştirilmiş, Yedekleme havuzuna havuzu devri ve sonra Bu havuzdaki bu sunucuları güncelleştirin. Havuz başarısız hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki Microsoft Web sitesine bakın:Durum değeri havuzu hazırsa,2. adıma geçin.
 2. Get-CsPoolUpgradeReadinessState cmdlet'i yükseltme etki alanları hakkında bilgi havuzu ve ön uç sunucuları yükseltme her etki alanında olduğu konusunda da verir. Yükseltmek istediğiniz sunucuyu içeren etki yükseltme için ReadyforUpgrade değeri Trueise, sunucu yükseltme yapabilirsiniz. Bunu yapmak için aşağıdaki adımları izlemelisiniz:
  1. Ön uç sunucular için yeni bağlantıları kullanarak durdurmak Dur-CsWindowsServices-Zarif cmdlet'i.
  2. Kullanıcı arabirimini kullanarak toplu Server güncelleştirmesi yükleyicisi çalıştırmak veya ön yükseltmek için bir komut kullanarak sunucuları yükseltme bir etki alanı ile ilişkili sonlandırın.

   Not: Yükseltme veya zamanlanmış sunucu bağlantısı kesildiğinde ön uç sunucuları güncelleştirme, adım 2 cmdlet çalıştırabilirsiniz -Zarif parametresi. Daha özel olarak Stop-CsWindowsServicecmdlet'ini çalıştırın. Bu eylem Hizmetleri hemen kapatır ve sunucu her var olan bir servis talebini yerine getirilene kadar beklemez.

   NotKullanıcı Arabirimi Güncelleştirmeleri Yükle'yitıklattığınızda hangi güncelleştirmelerin NET bir gösterge sağlar.

   Yükleyiciyi çalıştırmak için aşağıdaki komutu çalıştırın:

   LyncServerUpdateInstaller.exe

   NotlarAşağıdaki metin, LyncServerUpdateInstaller.exe komutu ile birlikte kullanabileceğiniz parametreler açıklanır:
   • /Silentmode anahtarı arka planda tüm uygun güncelleştirmelerin uygulanır.
   • /Silentmode /forcereboot anahtarı uygulanabilir tüm güncelleştirmeleri arka planda uygular ve bu gerekli ise, sunucu yükleme işleminin sonunda otomatik olarak başlatır.
   • /Extractall anahtar güncelleştirmeleri Yükleyiciden ayıklar ve komutu çalıştırdığınız klasörde "ayıklanır" adlı bir alt klasör güncelleştirmeleri kaydeder.
  3. Sunucuların yeniden başlatın ve yeni bağlantı kabul emin olun.

Lync Server 2013 Standard Edition ve diğer rolleri

Toplu Server güncelleştirmesi yükleyicisi çalıştırmak için kullanıcı Arabirimi kullanın veya komut satırını çalıştırma.

NotKullanıcı Arabirimi Güncelleştirmeleri Yükle'yitıklattığınızda hangi güncelleştirmelerin NET bir gösterge sağlar.

Yükleyiciyi çalıştırmak için aşağıdaki komutu çalıştırın:

LyncServerUpdateInstaller.exe

Notlar Aşağıdaki metin, LyncServerUpdateInstaller.exe komutu ile birlikte kullanabileceğiniz parametreler açıklanır:
 • /Silentmode anahtarı arka planda tüm uygun güncelleştirmelerin uygulanır.
 • /Silentmode /forcereboot tüm uygun güncelleştirmelerin arka planda uygular ve bu gerekliyse, yükleme işleminin sonunda sunucuyu otomatik olarak yeniden.
 • /Extractall anahtar güncelleştirmeleri Yükleyiciden ayıklar ve komutu çalıştırdığınız klasörde "ayıklanır" adlı bir alt klasör güncelleştirmeleri kaydeder.

Adım 2: arka plan veritabanı güncelleştirmeleri uygulamak

Lync Server 2013 Enterprise Edition ön uç sunucusu veya Lync Server 2013 Standard Edition sunucusunda çekirdek bileşenleri sunucu rolü için güncelleştirmeyi yükledikten sonra güncelleştirilmiş SQL veritabanı dosyaları çekirdek bileşenleri sunucu rolü yüklü olan bilgisayarda bırakılır. Veritabanı değişiklikleri uygulamak için 2 numaralı adımda anlatılan uygun cmdlet çalıştırmak uygulanabilir cmdlet çalıştırmak zorunda.

Not Lync Server 2013 veritabanlarını güncelleştirmek için Yükle-CsDatabase cmdlet'i çalıştırdığınızdagüncelleştirmeparametresi gerekli değildir.

Lync Server 2013 Standard Edition

Install-CsDatabase -ConfiguredDatabases -SqlServerFqdn SE.FQDN -Verbose

Not Cmdlet Lync Server 2013 Standard Edition sunucusunda çalışması gerekir.

Lync Server 2013 Enterprise Edition

Kullanmakta olduğunuz Lync Server 2013 Enterprise Edition arka uç sunuculara bağlı olarak birkaç yapılandırma işlemlerini gerçekleştirmeniz gerekir.

NotSürekli sohbet collocated varsa (sürekli sohbet hizmeti ön uç ve arka uç veritabanı çalıştıran aynı sunucuda), ExcludeCollocatedStoresile birlikte aşağıdaki komutu çalıştırmanız gerekirparametre.

NotVeritabanı ikizleme, arka uç veritabanları için etkinleştirilmişse, kesinlikle Invoke-CsDatabaseFailover-NewPrincipal birincil cmdlet'ini kullanın ve Yükleme-CsDatabase cmdlet'i çalıştırmak için önce birincil sunucu tüm veritabanları için asıl doğrulayın öneririz.

Install-CsDatabase -ConfiguredDatabases -SqlServerFqdn FEBE.FQDN -Verbose

Lync Server 2013 sürekli sohbet veritabanları

Sohbet Hizmetleri kalıcı olması SQL veritabanları ile collocated zaman, aşağıdaki komutu çalıştırın:

Install-CsDatabase -DatabaseType PersistentChat -SqlServerFqdn PChatBE.fqdn -SqlInstanceName DBInstance -Verbose

Lync Server 2013 izleme/arşivleme/sürekli sohbet veritabanları

Tek başına SQL veritabanı veritabanları arşivleniyor/Lync Server 2013 izleme/kalıcı sohbet dağıtıldığında, aşağıdaki komutu çalıştırın:

Install-CsDatabase -ConfiguredDatabases -SqlServerFqdn SQLServer.FQDN -Verbose

Adım 3:Uygula Merkezi Yönetim Veritabanı Güncelleştir

Not Aşağıdaki örneklerde Merkezi Yönetim veritabanı güncelleştirmesi gerekmez:
 • Merkez Yönetimi deposu Lync Server 2010 Standard Edition Server ya da Kurumsal havuzuna bağlantılı, Yükle-CsDatabase-CentralManagementDatabase cmdlet öğelerini gerektiği gibi çalışmaz.
 • Daha önce merkez Yönetimi deposu bir Lync Server 2013 Standard Edition sunucusunda bağlantılı ya da Kurumsal havuz Lync Server 2013 Şubat 2013 toplu güncelleştirmelere kadar güncelleştirildi.
Lync Server 2013 Enterprise Edition ön uç sunucusu veya Lync Server 2013 Standard Edition Server sonra Merkez Yönetimi deposunu güncelleştirmek için aşağıdaki cmdlet'i çalıştırmak Arka Uçlara güncelleştirilir:

Install-CsDatabase -CentralManagementDatabase -SqlServerFqdn CMS.FQDN -SqlInstanceName DBInstanceName -Verbose

Not Lync Server 2010 ve Lync Server Merkezi Yönetimi Hizmeti Lync Server 2010 havuzu üzerinde bulunan 2013 içeren bir arada bulunma ortamında Yükle-CsDatabase-CentralManagementDatabase cmdlet'i çalıştırmak değil. Lync Server 2013 havuzu için merkezi bir yönetim hizmeti daha sonra taşırsanız, değişiklikleri uygulamak için Yükle-CsDatabase-CentralManagementDatabase cmdlet'i çalıştırmak zorunda.

Adım 4: Mobility Servisi etkinleştir

Mobility Servisi etkinleştirmek için aşağıdaki cmdlet'i çalıştırın:
Enable-CsTopology

Adım 5: Unified Communications Web API etkinleştir

Unified Communications Web API (UCWA) etkinleştirmek için Bootstrapper.exe aracını yeniden tüm Lync Server 2013 Director sunucuları, Standard Edition sunucuları ve web bileşenleri yüklü ve güncel Enterprise Edition ön uç sunucuları üzerinde çalıştırmanız gerekir. Aracı çalıştırmak için komut aşağıdaki gibidir:

%ProgramFiles%\Microsoft Lync Server 2013\Deployment\Bootstrapper.exe

Önkoşullar

Bu toplu güncelleştirmeyi yüklemek için herhangi bir önkoşul bulunmamaktadır.

Kayıt defteri bilgileri

Bu pakette bulunan toplu güncelleştirmelerden birini kullanmak için kayıt defterinde herhangi bir değişiklik yapmanız gerekmez.

Yeniden başlatma gereksinimi

Bu toplu güncelleştirmeyi uyguladıktan sonra bilgisayarı yeniden başlatmanız gerekebilir.

Güncelleştirme değiştirme bilgileri

Bu toplu güncelleştirme aşağıdaki toplu güncelleştirmenin yerini alır:
2781550 5.0.8308.291 Lync Server 2013, çekirdek bileşenleri toplu güncelleştirmesinin açıklaması: Şubat 2013

Güncelleştirme paketini yükleme bilgileri

Bu toplu güncelleştirmeyi yüklemek için aşağıdaki sunucu rolleri olan bilgisayarlarda OcsCore.msp çalıştırın:
 • Lync Server 2013 - Standard Edition sunucusunda
 • Lync Server 2013 - Enterprise Edition - ön uç sunucusu
 • Lync Server 2013 - Director
 • Lync Server 2013 - kenar Server
 • Lync Server 2013 - aracı tek başına sunucu
 • Lync Server 2013 - Server izleme
 • Lync Server 2013 - sunucu arşivleme
 • Lync Server 2013 - Yönetim Araçları
 • Lync Server 2013 - sürekli Sohbet sunucusu
 • Lync Server 2013 - güvenilir uygulama sunucusu

Dosya bilgileri

Bu toplu güncelleştirme, bir ürünü en son sürüme tam olarak güncelleştirmek için gereken tüm dosyaları içermeyebilir. Bu toplu güncelleştirme, yalnızca bu makalede listelenen sorunları düzeltmeniz için gereken dosyaları içerir.

Toplu güncelleştirme yüklendikten sonra bu toplu güncelleştirmenin genel sürümünün dosya öznitelikleri veya sonraki bir sürümü aşağıdaki tabloda listelenen dosya özniteliklerine sahiptir:
Dosya adıDosya sürümüDosya boyutuTarihSaatPlatformsp gereksinimi
Cdrdb.SQLGeçerli değil1,280,76731 Mayıs 1310:02Geçerli değilSP
Component_gac_microsoft.RTC.internal.Storage.dll5.0.8308.420781,49631 Mayıs 1312:06x86SP
Dbcommon.SQLGeçerli değil27,21513 Mar 139:26Geçerli değilSP
Dbrtc.SQLGeçerli değil1,981,82231 Mayıs 1310:12Geçerli değilSP
File_bootstrapper.resources.dll.de_de5.0.8308.021,14431 Mayıs 1312:26Geçerli değilSP
File_bootstrapper.resources.dll.es_es5.0.8308.021,14431 Mayıs 1312:20Geçerli değilSP
File_bootstrapper.resources.dll.fr_fr5.0.8308.021,14431 Mayıs 1312:20Geçerli değilSP
File_bootstrapper.resources.dll.it_it5.0.8308.021,14431 Mayıs 1312:20Geçerli değilSP
File_bootstrapper.resources.dll.ja_jp5.0.8308.021,14431 Mayıs 1312:21Geçerli değilSP
File_bootstrapper.resources.dll.ko_kr5.0.8308.021,14431 Mayıs 1312:21Geçerli değilSP
File_bootstrapper.resources.dll.pt_br5.0.8308.021,14431 Mayıs 1312:21Geçerli değilSP
File_bootstrapper.resources.dll.ru_ru5.0.8308.021,65631 Mayıs 1312:21Geçerli değilSP
File_bootstrapper.resources.dll.zh_cn5.0.8308.021,14431 Mayıs 1312:21Geçerli değilSP
File_bootstrapper.resources.dll.zh_tw5.0.8308.021,14431 Mayıs 1312:21Geçerli değilSP
File_clsagent.exe5.0.8308.420334,43231 Mayıs 1312:22x86SP
File_clscontroller.exe5.0.8308.420261,23231 Mayıs 1312:28x86SP
File_clscontroller.resources.dll.de_de5.0.8308.42026,77631 Mayıs 1312:28Geçerli değilSP
File_clscontroller.resources.dll.es_es5.0.8308.42026,77631 Mayıs 1312:28Geçerli değilSP
File_clscontroller.resources.dll.fr_fr5.0.8308.42026,77631 Mayıs 1312:28Geçerli değilSP
File_clscontroller.resources.dll.it_it5.0.8308.42026,77631 Mayıs 1312:28Geçerli değilSP
File_clscontroller.resources.dll.ja_jp5.0.8308.42027,28831 Mayıs 1312:29Geçerli değilSP
File_clscontroller.resources.dll.ko_kr5.0.8308.42026,26431 Mayıs 1312:29Geçerli değilSP
File_clscontroller.resources.dll.pt_br5.0.8308.42026,77631 Mayıs 1312:29Geçerli değilSP
File_clscontroller.resources.dll.ru_ru5.0.8308.42029,33631 Mayıs 1312:29Geçerli değilSP
File_clscontroller.resources.dll.zh_cn5.0.8308.42025,24031 Mayıs 1312:29Geçerli değilSP
File_clscontroller.resources.dll.zh_tw5.0.8308.42025,24031 Mayıs 1312:30Geçerli değilSP
File_clsformat.dll5.0.8308.301702,00813 Mar 1311:15x64SP
File_cpsdyn.SQLGeçerli değil19,38831 Mayıs 138:02Geçerli değilSP
File_default.tmxGeçerli değil#########31 Mayıs 1311:30Geçerli değilSP
File_default.XMLGeçerli değil1,418,10431 Mayıs 1311:30Geçerli değilSP
File_deploy.exe5.0.8308.420736,85631 Mayıs 1312:21x86SP
File_deploy.resources.dll.de_de5.0.8308.420254,59231 Mayıs 1312:21Geçerli değilSP
File_deploy.resources.dll.es_es5.0.8308.420254,59231 Mayıs 1312:21Geçerli değilSP
File_deploy.resources.dll.fr_fr5.0.8308.420255,61631 Mayıs 1312:22Geçerli değilSP
File_deploy.resources.dll.it_it5.0.8308.420254,08031 Mayıs 1312:22Geçerli değilSP
File_deploy.resources.dll.ja_jp5.0.8308.420258,17631 Mayıs 1312:22Geçerli değilSP
File_deploy.resources.dll.ko_kr5.0.8308.420254,59231 Mayıs 1312:23Geçerli değilSP
File_deploy.resources.dll.pt_br5.0.8308.420254,08031 Mayıs 1312:23Geçerli değilSP
File_deploy.resources.dll.ru_ru5.0.8308.420269,44031 Mayıs 1312:24Geçerli değilSP
File_deploy.resources.dll.zh_cn5.0.8308.420249,47231 Mayıs 1312:24Geçerli değilSP
File_deploy.resources.dll.zh_tw5.0.8308.420249,47231 Mayıs 1312:25Geçerli değilSP
File_gac_deviceupdate.resources.dll.de_de5.0.8308.031,38431 Mayıs 1312:30Geçerli değilSP
File_gac_deviceupdate.resources.dll.es_es5.0.8308.031,38431 Mayıs 1312:30Geçerli değilSP
File_gac_deviceupdate.resources.dll.fr_fr5.0.8308.031,38431 Mayıs 1312:20Geçerli değilSP
File_gac_deviceupdate.resources.dll.it_it5.0.8308.031,38431 Mayıs 1312:20Geçerli değilSP
File_gac_deviceupdate.resources.dll.ja_jp5.0.8308.031,38431 Mayıs 1312:20Geçerli değilSP
File_gac_deviceupdate.resources.dll.ko_kr5.0.8308.031,38431 Mayıs 1312:20Geçerli değilSP
File_gac_deviceupdate.resources.dll.pt_br5.0.8308.031,38431 Mayıs 1312:20Geçerli değilSP
File_gac_deviceupdate.resources.dll.ru_ru5.0.8308.031,38431 Mayıs 1312:20Geçerli değilSP
File_gac_deviceupdate.resources.dll.zh_cn5.0.8308.030,87231 Mayıs 1312:21Geçerli değilSP
File_gac_deviceupdate.resources.dll.zh_tw5.0.8308.030,87231 Mayıs 1312:21Geçerli değilSP
File_gac_microsoft.RTC.Admin.authenticationhelper.dll5.0.8308.420177,37631 Mayıs 1312:26x86SP
File_gac_microsoft.RTC.Admin.authenticationhelper.dll.de_de5.0.8308.42023.82431 Mayıs 1312:26Geçerli değilSP
File_gac_microsoft.RTC.Admin.authenticationhelper.dll.es_es5.0.8308.42023.82431 Mayıs 1312:27Geçerli değilSP
File_gac_microsoft.RTC.Admin.authenticationhelper.dll.fr_fr5.0.8308.42023.82431 Mayıs 1312:27Geçerli değilSP
File_gac_microsoft.RTC.Admin.authenticationhelper.dll.it_it5.0.8308.42023,31231 Mayıs 1312:27Geçerli değilSP
File_gac_microsoft.RTC.Admin.authenticationhelper.dll.ja_jp5.0.8308.42023.82431 Mayıs 1312:28Geçerli değilSP
File_gac_microsoft.RTC.Admin.authenticationhelper.dll.ko_kr5.0.8308.42023,31231 Mayıs 1312:28Geçerli değilSP
File_gac_microsoft.RTC.Admin.authenticationhelper.dll.pt_br5.0.8308.42023,31231 Mayıs 1312:28Geçerli değilSP
File_gac_microsoft.RTC.Admin.authenticationhelper.dll.ru_ru5.0.8308.42024.33631 Mayıs 1312:28Geçerli değilSP
File_gac_microsoft.RTC.Admin.authenticationhelper.dll.zh_cn5.0.8308.42022,80031 Mayıs 1312:28Geçerli değilSP
File_gac_microsoft.RTC.Admin.authenticationhelper.dll.zh_tw5.0.8308.42022,80031 Mayıs 1312:29Geçerli değilSP
File_gac_microsoft.RTC.Chat.Endpoint.dll5.0.8308.4201,203,88031 Mayıs 1312:07x86SP
File_gac_microsoft.RTC.clscontrollerlib.resources.dll.de_de5.0.8308.42027,36031 Mayıs 1312:30Geçerli değilSP
File_gac_microsoft.RTC.clscontrollerlib.resources.dll.es_es5.0.8308.42027,36031 Mayıs 1312:30Geçerli değilSP
File_gac_microsoft.RTC.clscontrollerlib.resources.dll.fr_fr5.0.8308.42027,87231 Mayıs 1312:30Geçerli değilSP
File_gac_microsoft.RTC.clscontrollerlib.resources.dll.it_it5.0.8308.42027,36031 Mayıs 1312:26Geçerli değilSP
File_gac_microsoft.RTC.clscontrollerlib.resources.dll.ja_jp5.0.8308.42028,89631 Mayıs 1312:26Geçerli değilSP
File_gac_microsoft.RTC.clscontrollerlib.resources.dll.ko_kr5.0.8308.42027,87231 Mayıs 1312:26Geçerli değilSP
File_gac_microsoft.RTC.clscontrollerlib.resources.dll.pt_br5.0.8308.42027,36031 Mayıs 1312:27Geçerli değilSP
File_gac_microsoft.RTC.clscontrollerlib.resources.dll.ru_ru5.0.8308.42029,40831 Mayıs 1312:27Geçerli değilSP
File_gac_microsoft.RTC.clscontrollerlib.resources.dll.zh_cn5.0.8308.42026,84831 Mayıs 1312:27Geçerli değilSP
File_gac_microsoft.RTC.clscontrollerlib.resources.dll.zh_tw5.0.8308.42026,33631 Mayıs 1312:27Geçerli değilSP
File_gac_microsoft.RTC.Collaboration.persistentchat.dll5.0.8308.420374,00031 Mayıs 1312:28x86SP
File_gac_microsoft.RTC.Collaboration.persistentchat.dll.de_de5.0.8308.42025,36831 Mayıs 1312:28Geçerli değilSP
File_gac_microsoft.RTC.Collaboration.persistentchat.dll.es_es5.0.8308.42025,36831 Mayıs 1312:28Geçerli değilSP
File_gac_microsoft.RTC.Collaboration.persistentchat.dll.fr_fr5.0.8308.42025,88031 Mayıs 1312:28Geçerli değilSP
File_gac_microsoft.RTC.Collaboration.persistentchat.dll.it_it5.0.8308.42024,85631 Mayıs 1312:29Geçerli değilSP
File_gac_microsoft.RTC.Collaboration.persistentchat.dll.ja_jp5.0.8308.42025,88031 Mayıs 1312:29Geçerli değilSP
File_gac_microsoft.RTC.Collaboration.persistentchat.dll.ko_kr5.0.8308.42025,36831 Mayıs 1312:29Geçerli değilSP
File_gac_microsoft.RTC.Collaboration.persistentchat.dll.pt_br5.0.8308.42024,85631 Mayıs 1312:29Geçerli değilSP
File_gac_microsoft.RTC.Collaboration.persistentchat.dll.ru_ru5.0.8308.42026,90431 Mayıs 1312:29Geçerli değilSP
File_gac_microsoft.RTC.Collaboration.persistentchat.dll.zh_cn5.0.8308.42024,34431 Mayıs 1312:22Geçerli değilSP
File_gac_microsoft.RTC.Collaboration.persistentchat.dll.zh_tw5.0.8308.42024,34431 Mayıs 1312:23Geçerli değilSP
File_gac_microsoft.RTC.collaborationnet.dll5.0.8308.4204,666,04031 Mayıs 1312:23x86SP
File_gac_microsoft.RTC.internal.clscommon.dll5.0.8308.420379,58431 Mayıs 1312:29x86SP
File_gac_microsoft.RTC.internal.clscontrollerlib.dll5.0.8308.420325,81631 Mayıs 1312:30x86SP
File_gac_microsoft.RTC.internal.Setup.xamluilib.resources.dll.de_de5.0.8308.0145,67231 Mayıs 1312:25Geçerli değilSP
File_gac_microsoft.RTC.internal.Setup.xamluilib.resources.dll.es_es5.0.8308.0145,67231 Mayıs 1312:25Geçerli değilSP
File_gac_microsoft.RTC.internal.Setup.xamluilib.resources.dll.fr_fr5.0.8308.0145,67231 Mayıs 1312:25Geçerli değilSP
File_gac_microsoft.RTC.internal.Setup.xamluilib.resources.dll.it_it5.0.8308.0145,67231 Mayıs 1312:26Geçerli değilSP
File_gac_microsoft.RTC.internal.Setup.xamluilib.resources.dll.ja_jp5.0.8308.0145,67231 Mayıs 1312:26Geçerli değilSP
File_gac_microsoft.RTC.internal.Setup.xamluilib.resources.dll.ko_kr5.0.8308.0145,67231 Mayıs 1312:26Geçerli değilSP
File_gac_microsoft.RTC.internal.Setup.xamluilib.resources.dll.pt_br5.0.8308.0145,67231 Mayıs 1312:27Geçerli değilSP
File_gac_microsoft.RTC.internal.Setup.xamluilib.resources.dll.ru_ru5.0.8308.0145,67231 Mayıs 1312:27Geçerli değilSP
File_gac_microsoft.RTC.internal.Setup.xamluilib.resources.dll.zh_cn5.0.8308.0145,67231 Mayıs 1312:27Geçerli değilSP
File_gac_microsoft.RTC.internal.Setup.xamluilib.resources.dll.zh_tw5.0.8308.0145,67231 Mayıs 1312:27Geçerli değilSP
File_gac_microsoft.RTC.internal.ucwa.clientmodel.dll5.0.8308.420635,61631 Mayıs 1312:27x86SP
File_gac_microsoft.RTC.internal.ucwa.resourcecontract.dll5.0.8308.420391,41631 Mayıs 1312:27x86SP
File_gac_microsoft.RTC.Management.adconnect.resources.dll.de_de5.0.8308.048,88831 Mayıs 1312:28Geçerli değilSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.adconnect.resources.dll.es_es5.0.8308.047,86431 Mayıs 1312:28Geçerli değilSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.adconnect.resources.dll.fr_fr5.0.8308.050,93631 Mayıs 1312:28Geçerli değilSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.adconnect.resources.dll.it_it5.0.8308.047,86431 Mayıs 1312:29Geçerli değilSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.adconnect.resources.dll.ja_jp5.0.8308.051,44831 Mayıs 1312:29Geçerli değilSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.adconnect.resources.dll.ko_kr5.0.8308.049,40031 Mayıs 1312:29Geçerli değilSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.adconnect.resources.dll.pt_br5.0.8308.047,86431 Mayıs 1312:29Geçerli değilSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.adconnect.resources.dll.ru_ru5.0.8308.056,56831 Mayıs 1312:21Geçerli değilSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.adconnect.resources.dll.zh_cn5.0.8308.044,79231 Mayıs 1312:22Geçerli değilSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.adconnect.resources.dll.zh_tw5.0.8308.044,28031 Mayıs 1312:22Geçerli değilSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.archjournal.resources.dll.de_de5.0.8308.024,32031 Mayıs 1312:28Geçerli değilSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.archjournal.resources.dll.es_es5.0.8308.024,32031 Mayıs 1312:28Geçerli değilSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.archjournal.resources.dll.fr_fr5.0.8308.024,83231 Mayıs 1312:28Geçerli değilSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.archjournal.resources.dll.it_it5.0.8308.024,32031 Mayıs 1312:28Geçerli değilSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.archjournal.resources.dll.ja_jp5.0.8308.024,83231 Mayıs 1312:28Geçerli değilSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.archjournal.resources.dll.ko_kr5.0.8308.024,83231 Mayıs 1312:29Geçerli değilSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.archjournal.resources.dll.pt_br5.0.8308.024,32031 Mayıs 1312:29Geçerli değilSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.archjournal.resources.dll.ru_ru5.0.8308.025,34431 Mayıs 1312:29Geçerli değilSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.archjournal.resources.dll.zh_cn5.0.8308.023,80831 Mayıs 1312:29Geçerli değilSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.archjournal.resources.dll.zh_tw5.0.8308.023,80831 Mayıs 1312:29Geçerli değilSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.common.dll5.0.8308.420378,04031 Mayıs 1312:06x86SP
File_gac_microsoft.RTC.Management.common.resources.dll.de_de5.0.8308.42049,38431 Mayıs 1312:21Geçerli değilSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.common.resources.dll.es_es5.0.8308.42047,84831 Mayıs 1312:22Geçerli değilSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.common.resources.dll.fr_fr5.0.8308.42049,89631 Mayıs 1312:22Geçerli değilSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.common.resources.dll.it_it5.0.8308.42047,84831 Mayıs 1312:22Geçerli değilSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.common.resources.dll.ja_jp5.0.8308.42051,94431 Mayıs 1312:22Geçerli değilSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.common.resources.dll.ko_kr5.0.8308.42048,36031 Mayıs 1312:23Geçerli değilSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.common.resources.dll.pt_br5.0.8308.42047,33631 Mayıs 1312:23Geçerli değilSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.common.resources.dll.ru_ru5.0.8308.42057,57631 Mayıs 1312:23Geçerli değilSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.common.resources.dll.zh_cn5.0.8308.42043,75231 Mayıs 1312:24Geçerli değilSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.common.resources.dll.zh_tw5.0.8308.42043,75231 Mayıs 1312:24Geçerli değilSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.Core.de_de5.0.8308.420842,97631 Mayıs 1312:21Geçerli değilSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.Core.es_es5.0.8308.420842,97631 Mayıs 1312:21Geçerli değilSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.Core.fr_fr5.0.8308.420846,04831 Mayıs 1312:22Geçerli değilSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.Core.it_it5.0.8308.420841,44031 Mayıs 1312:23Geçerli değilSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.Core.ja_jp5.0.8308.420851,16831 Mayıs 1312:23Geçerli değilSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.Core.ko_kr5.0.8308.420845,02431 Mayıs 1312:24Geçerli değilSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.Core.pt_br5.0.8308.420841,44031 Mayıs 1312:25Geçerli değilSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.Core.ru_ru5.0.8308.420864,48031 Mayıs 1312:26Geçerli değilSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.Core.zh_cn5.0.8308.420834,78431 Mayıs 1312:26Geçerli değilSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.Core.zh_tw5.0.8308.420834,78431 Mayıs 1312:27Geçerli değilSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.dbsetup.dll5.0.8308.420151,74431 Mayıs 1312:19x86SP
File_gac_microsoft.RTC.Management.dbsetup.resources.dll.de_de5.0.8308.42043,76031 Mayıs 1312:20Geçerli değilSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.dbsetup.resources.dll.es_es5.0.8308.42043,24831 Mayıs 1312:20Geçerli değilSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.dbsetup.resources.dll.fr_fr5.0.8308.42047,34431 Mayıs 1312:20Geçerli değilSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.dbsetup.resources.dll.it_it5.0.8308.42043,75231 Mayıs 1312:20Geçerli değilSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.dbsetup.resources.dll.ja_jp5.0.8308.42047,34431 Mayıs 1312:20Geçerli değilSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.dbsetup.resources.dll.ko_kr5.0.8308.42045,29631 Mayıs 1312:20Geçerli değilSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.dbsetup.resources.dll.pt_br5.0.8308.42042,73631 Mayıs 1312:21Geçerli değilSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.dbsetup.resources.dll.ru_ru5.0.8308.42050,41631 Mayıs 1312:21Geçerli değilSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.dbsetup.resources.dll.zh_cn5.0.8308.42041,20031 Mayıs 1312:21Geçerli değilSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.dbsetup.resources.dll.zh_tw5.0.8308.42040,68831 Mayıs 1312:21Geçerli değilSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.Deployment.de_de5.0.8308.420444,66431 Mayıs 1312:27Geçerli değilSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.Deployment.dll5.0.8308.4202,321,10431 Mayıs 1312:09x86SP
File_gac_microsoft.RTC.Management.Deployment.es_es5.0.8308.420441,59231 Mayıs 1312:28Geçerli değilSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.Deployment.fr_fr5.0.8308.420450,29631 Mayıs 1312:28Geçerli değilSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.Deployment.it_it5.0.8308.420440,05631 Mayıs 1312:28Geçerli değilSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.Deployment.ja_jp5.0.8308.420457,97631 Mayıs 1312:28Geçerli değilSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.Deployment.ko_kr5.0.8308.420445,68831 Mayıs 1312:28Geçerli değilSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.Deployment.powershellhost.dll5.0.8308.420241,93631 Mayıs 1312:29x86SP
File_gac_microsoft.RTC.Management.Deployment.pt_br5.0.8308.420439,03231 Mayıs 1312:29Geçerli değilSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.Deployment.ru_ru5.0.8308.420483,06431 Mayıs 1312:29Geçerli değilSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.Deployment.zh_cn5.0.8308.420422,13631 Mayıs 1312:21Geçerli değilSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.Deployment.zh_tw5.0.8308.420421,62431 Mayıs 1312:21Geçerli değilSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.dll5.0.8308.4207,080,60831 Mayıs 1312:08x86SP
File_gac_microsoft.RTC.Management.lynconlineconnector.dll5.0.8308.42040,18431 Mayıs 1312:29x86SP
File_gac_microsoft.RTC.Management.lynconlineconnector.dll.de_de5.0.8308.42020,25631 Mayıs 1312:29Geçerli değilSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.lynconlineconnector.dll.es_es5.0.8308.42020,25631 Mayıs 1312:29Geçerli değilSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.lynconlineconnector.dll.fr_fr5.0.8308.42020,76831 Mayıs 1312:29Geçerli değilSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.lynconlineconnector.dll.it_it5.0.8308.42020,25631 Mayıs 1312:29Geçerli değilSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.lynconlineconnector.dll.ja_jp5.0.8308.42020,25631 Mayıs 1312:30Geçerli değilSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.lynconlineconnector.dll.ko_kr5.0.8308.42020,25631 Mayıs 1312:30Geçerli değilSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.lynconlineconnector.dll.pt_br5.0.8308.42020,25631 Mayıs 1312:22Geçerli değilSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.lynconlineconnector.dll.ru_ru5.0.8308.42020,76831 Mayıs 1312:22Geçerli değilSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.lynconlineconnector.dll.zh_cn5.0.8308.42020,25631 Mayıs 1312:22Geçerli değilSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.lynconlineconnector.dll.zh_tw5.0.8308.42020,25631 Mayıs 1312:22Geçerli değilSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.resources.dll.de_de5.0.8308.420588,48831 Mayıs 1312:25Geçerli değilSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.resources.dll.es_es5.0.8308.420580,80831 Mayıs 1312:25Geçerli değilSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.resources.dll.fr_fr5.0.8308.420618,18431 Mayıs 1312:26Geçerli değilSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.resources.dll.it_it5.0.8308.420570,05631 Mayıs 1312:26Geçerli değilSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.resources.dll.ja_jp5.0.8308.420636,10431 Mayıs 1312:26Geçerli değilSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.resources.dll.ko_kr5.0.8308.420587,46431 Mayıs 1312:27Geçerli değilSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.resources.dll.pt_br5.0.8308.420572,10431 Mayıs 1312:27Geçerli değilSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.resources.dll.ru_ru5.0.8308.420730,31231 Mayıs 1312:27Geçerli değilSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.resources.dll.zh_cn5.0.8308.420512,20031 Mayıs 1312:27Geçerli değilSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.resources.dll.zh_tw5.0.8308.420512,20031 Mayıs 1312:28Geçerli değilSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.writableconfig.de_de5.0.8308.42036,10431 Mayıs 1312:21Geçerli değilSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.writableconfig.es_es5.0.8308.42036,10431 Mayıs 1312:22Geçerli değilSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.writableconfig.fr_fr5.0.8308.42037,12831 Mayıs 1312:22Geçerli değilSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.writableconfig.it_it5.0.8308.42035,59231 Mayıs 1312:23Geçerli değilSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.writableconfig.ja_jp5.0.8308.42038,15231 Mayıs 1312:24Geçerli değilSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.writableconfig.ko_kr5.0.8308.42036,61631 Mayıs 1312:25Geçerli değilSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.writableconfig.pt_br5.0.8308.42035,08031 Mayıs 1312:25Geçerli değilSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.writableconfig.ru_ru5.0.8308.42042,24831 Mayıs 1312:26Geçerli değilSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.writableconfig.zh_cn5.0.8308.42034,05631 Mayıs 1312:26Geçerli değilSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.writableconfig.zh_tw5.0.8308.42034,05631 Mayıs 1312:27Geçerli değilSP
File_gac_microsoft.RTC.rgs.Data.dll5.0.8308.420407,70431 Mayıs 1312:19x86SP
File_gac_microsoft.RTC.rgs.Data.resources.dll.de_de5.0.8308.42029,37631 Mayıs 1312:25Geçerli değilSP
File_gac_microsoft.RTC.rgs.Data.resources.dll.es_es5.0.8308.42029,37631 Mayıs 1312:25Geçerli değilSP
File_gac_microsoft.RTC.rgs.Data.resources.dll.fr_fr5.0.8308.42029,88831 Mayıs 1312:26Geçerli değilSP
File_gac_microsoft.RTC.rgs.Data.resources.dll.it_it5.0.8308.42029,37631 Mayıs 1312:26Geçerli değilSP
File_gac_microsoft.RTC.rgs.Data.resources.dll.ja_jp5.0.8308.42030,40031 Mayıs 1312:26Geçerli değilSP
File_gac_microsoft.RTC.rgs.Data.resources.dll.ko_kr5.0.8308.42029,88831 Mayıs 1312:27Geçerli değilSP
File_gac_microsoft.RTC.rgs.Data.resources.dll.pt_br5.0.8308.42029,37631 Mayıs 1312:27Geçerli değilSP
File_gac_microsoft.RTC.rgs.Data.resources.dll.ru_ru5.0.8308.42032,44831 Mayıs 1312:27Geçerli değilSP
File_gac_microsoft.RTC.rgs.Data.resources.dll.zh_cn5.0.8308.42028,35231 Mayıs 1312:28Geçerli değilSP
File_gac_microsoft.RTC.rgs.Data.resources.dll.zh_tw5.0.8308.42028,35231 Mayıs 1312:28Geçerli değilSP
File_gac_microsoft.RTC.rgs.Management.resources.dll.de_de5.0.8308.067,80031 Mayıs 1312:22Geçerli değilSP
File_gac_microsoft.RTC.rgs.Management.resources.dll.es_es5.0.8308.066,77631 Mayıs 1312:23Geçerli değilSP
File_gac_microsoft.RTC.rgs.Management.resources.dll.fr_fr5.0.8308.070,87231 Mayıs 1312:23Geçerli değilSP
File_gac_microsoft.RTC.rgs.Management.resources.dll.it_it5.0.8308.066,26431 Mayıs 1312:23Geçerli değilSP
File_gac_microsoft.RTC.rgs.Management.resources.dll.ja_jp5.0.8308.073,43231 Mayıs 1312:24Geçerli değilSP
File_gac_microsoft.RTC.rgs.Management.resources.dll.ko_kr5.0.8308.067,80031 Mayıs 1312:24Geçerli değilSP
File_gac_microsoft.RTC.rgs.Management.resources.dll.pt_br5.0.8308.066,26431 Mayıs 1312:24Geçerli değilSP
File_gac_microsoft.RTC.rgs.Management.resources.dll.ru_ru5.0.8308.081,62431 Mayıs 1312:24Geçerli değilSP
File_gac_microsoft.RTC.rgs.Management.resources.dll.zh_cn5.0.8308.060,12031 Mayıs 1312:24Geçerli değilSP
File_gac_microsoft.RTC.rgs.Management.resources.dll.zh_tw5.0.8308.060,63231 Mayıs 1312:24Geçerli değilSP
File_gac_microsoft.RTC.Server.infrastructure.dll5.0.8308.420386,76831 Mayıs 1312:25x86SP
File_gac_microsoft.RTC.Server.mcuinfrastructure.dll5.0.8308.4202,583,25631 Mayıs 1312:25x86SP
File_gac_microsoft.RTC.Server.udclib.dll5.0.8308.420480,93631 Mayıs 1312:26x86SP
File_gac_microsoft.RTC.serverconfiguration.resources.dll.de_de5.0.8308.023,28031 Mayıs 1312:21Geçerli değilSP
File_gac_microsoft.RTC.serverconfiguration.resources.dll.es_es5.0.8308.023,28031 Mayıs 1312:21Geçerli değilSP
File_gac_microsoft.RTC.serverconfiguration.resources.dll.fr_fr5.0.8308.023,28031 Mayıs 1312:21Geçerli değilSP
File_gac_microsoft.RTC.serverconfiguration.resources.dll.it_it5.0.8308.022,76831 Mayıs 1312:22Geçerli değilSP
File_gac_microsoft.RTC.serverconfiguration.resources.dll.ja_jp5.0.8308.023,28031 Mayıs 1312:22Geçerli değilSP
File_gac_microsoft.RTC.serverconfiguration.resources.dll.ko_kr5.0.8308.023,28031 Mayıs 1312:22Geçerli değilSP
File_gac_microsoft.RTC.serverconfiguration.resources.dll.pt_br5.0.8308.023,28031 Mayıs 1312:23Geçerli değilSP
File_gac_microsoft.RTC.serverconfiguration.resources.dll.ru_ru5.0.8308.023,79231 Mayıs 1312:23Geçerli değilSP
File_gac_microsoft.RTC.serverconfiguration.resources.dll.zh_cn5.0.8308.022,76831 Mayıs 1312:24Geçerli değilSP
File_gac_microsoft.RTC.serverconfiguration.resources.dll.zh_tw5.0.8308.022,76831 Mayıs 1312:24Geçerli değilSP
File_gac_microsoft.RTC.synthetictransactions.dll5.0.8308.4201,828,56031 Mayıs 1312:22x86SP
File_gac_microsoft.RTC.synthetictransactions.resources.dll.de_de5.0.8308.420438,00831 Mayıs 1312:22Geçerli değilSP
File_gac_microsoft.RTC.synthetictransactions.resources.dll.es_es5.0.8308.420438,52031 Mayıs 1312:23Geçerli değilSP
File_gac_microsoft.RTC.synthetictransactions.resources.dll.fr_fr5.0.8308.420445,68831 Mayıs 1312:23Geçerli değilSP
File_gac_microsoft.RTC.synthetictransactions.resources.dll.it_it5.0.8308.420438,00831 Mayıs 1312:24Geçerli değilSP
File_gac_microsoft.RTC.synthetictransactions.resources.dll.ja_jp5.0.8308.420449,27231 Mayıs 1312:25Geçerli değilSP
File_gac_microsoft.RTC.synthetictransactions.resources.dll.ko_kr5.0.8308.420439,03231 Mayıs 1312:25Geçerli değilSP
File_gac_microsoft.RTC.synthetictransactions.resources.dll.pt_br5.0.8308.420434,93631 Mayıs 1312:25Geçerli değilSP
File_gac_microsoft.RTC.synthetictransactions.resources.dll.ru_ru5.0.8308.420469,24031 Mayıs 1312:25Geçerli değilSP
File_gac_microsoft.RTC.synthetictransactions.resources.dll.zh_cn5.0.8308.420423,67231 Mayıs 1312:26Geçerli değilSP
File_gac_microsoft.RTC.synthetictransactions.resources.dll.zh_tw5.0.8308.420423,67231 Mayıs 1312:26Geçerli değilSP
File_installcsdatabase.exe5.0.8308.301225,36813 Mar 1311:14x86SP
File_localocscmdlets.Format.ps1xmlGeçerli değil356,40531 Mayıs 1312:20Geçerli değilSP
File_lync.psd1Geçerli değil10,56531 Mayıs 1312:26Geçerli değilSP
File_microsoft.RTC.collaborationnet.resources.dll.de_de5.0.8308.420143,58431 Mayıs 1312:24Geçerli değilSP
File_microsoft.RTC.collaborationnet.resources.dll.es_es5.0.8308.420137,95231 Mayıs 1312:24Geçerli değilSP
File_microsoft.RTC.collaborationnet.resources.dll.fr_fr5.0.8308.420145,12031 Mayıs 1312:24Geçerli değilSP
File_microsoft.RTC.collaborationnet.resources.dll.it_it5.0.8308.420137,95231 Mayıs 1312:24Geçerli değilSP
File_microsoft.RTC.collaborationnet.resources.dll.ja_jp5.0.8308.420154,84831 Mayıs 1312:25Geçerli değilSP
File_microsoft.RTC.collaborationnet.resources.dll.ko_kr5.0.8308.420141,53631 Mayıs 1312:26Geçerli değilSP
File_microsoft.RTC.collaborationnet.resources.dll.pt_br5.0.8308.420138,46431 Mayıs 1312:25Geçerli değilSP
File_microsoft.RTC.collaborationnet.resources.dll.ru_ru5.0.8308.420177,88831 Mayıs 1312:26Geçerli değilSP
File_microsoft.RTC.collaborationnet.resources.dll.zh_cn5.0.8308.420120,03231 Mayıs 1312:26Geçerli değilSP
File_microsoft.RTC.collaborationnet.resources.dll.zh_tw5.0.8308.420120,54431 Mayıs 1312:26Geçerli değilSP
File_microsoft.RTC.Management.Core.dll5.0.8308.4201,949,36031 Mayıs 1312:06x86SP
File_microsoft.RTC.Management.dbsetup.dll5.0.8308.420151,74431 Mayıs 1312:19x86SP
File_microsoft.RTC.Management.Deployment.Bootstrapper.de_de5.0.8308.027,44031 Mayıs 1312:22Geçerli değilSP
File_microsoft.RTC.Management.Deployment.Bootstrapper.es_es5.0.8308.027,44031 Mayıs 1312:23Geçerli değilSP
File_microsoft.RTC.Management.Deployment.Bootstrapper.fr_fr5.0.8308.027,95231 Mayıs 1312:23Geçerli değilSP
File_microsoft.RTC.Management.Deployment.Bootstrapper.it_it5.0.8308.027,44031 Mayıs 1312:23Geçerli değilSP
File_microsoft.RTC.Management.Deployment.Bootstrapper.ja_jp5.0.8308.028,46431 Mayıs 1312:24Geçerli değilSP
File_microsoft.RTC.Management.Deployment.Bootstrapper.ko_kr5.0.8308.027,44031 Mayıs 1312:24Geçerli değilSP
File_microsoft.RTC.Management.Deployment.Bootstrapper.pt_br5.0.8308.027,44031 Mayıs 1312:24Geçerli değilSP
File_microsoft.RTC.Management.Deployment.Bootstrapper.ru_ru5.0.8308.030.00031 Mayıs 1312:24Geçerli değilSP
File_microsoft.RTC.Management.Deployment.Bootstrapper.zh_cn5.0.8308.026,41631 Mayıs 1312:25Geçerli değilSP
File_microsoft.RTC.Management.Deployment.Bootstrapper.zh_tw5.0.8308.026,41631 Mayıs 1312:25Geçerli değilSP
File_microsoft.RTC.Management.dllhelp.XMLGeçerli değil#########31 Mayıs 137:59Geçerli değilSP
File_microsoft.RTC.Management.dllhelp.xml.de_deGeçerli değil#########31 Mayıs 137:45Geçerli değilSP
File_microsoft.RTC.Management.dllhelp.xml.es_esGeçerli değil#########31 Mayıs 137:45Geçerli değilSP
File_microsoft.RTC.Management.dllhelp.xml.fr_frGeçerli değil#########31 Mayıs 137:46Geçerli değilSP
File_microsoft.RTC.Management.dllhelp.xml.it_itGeçerli değil#########31 Mayıs 137:46Geçerli değilSP
File_microsoft.RTC.Management.dllhelp.xml.ja_jpGeçerli değil#########31 Mayıs 137:47Geçerli değilSP
File_microsoft.RTC.Management.dllhelp.xml.ko_krGeçerli değil#########31 Mayıs 137:47Geçerli değilSP
File_microsoft.RTC.Management.dllhelp.xml.pt_brGeçerli değil#########31 Mayıs 137:47Geçerli değilSP
File_microsoft.RTC.Management.dllhelp.xml.ru_ruGeçerli değil#########31 Mayıs 137:48Geçerli değilSP
File_microsoft.RTC.Management.dllhelp.xml.zh_cnGeçerli değil#########31 Mayıs 137:48Geçerli değilSP
File_microsoft.RTC.Management.dllhelp.xml.zh_twGeçerli değil#########31 Mayıs 137:48Geçerli değilSP
File_microsoft.RTC.Management.writableconfig.dll5.0.8308.4201,830,11231 Mayıs 1312:07x86SP
File_microsoft.RTC.rgs.Management.dllhelp.XMLGeçerli değil467,92531 Mayıs 137:59Geçerli değilSP
File_microsoft.RTC.rgs.Management.dllhelp.xml.de_deGeçerli değil497,14631 Mayıs 137:44Geçerli değilSP
File_microsoft.RTC.rgs.Management.dllhelp.xml.es_esGeçerli değil489,55331 Mayıs 137:45Geçerli değilSP
File_microsoft.RTC.rgs.Management.dllhelp.xml.fr_frGeçerli değil499,68731 Mayıs 137:45Geçerli değilSP
File_microsoft.RTC.rgs.Management.dllhelp.xml.it_itGeçerli değil492,84731 Mayıs 137:45Geçerli değilSP
File_microsoft.RTC.rgs.Management.dllhelp.xml.ja_jpGeçerli değil541,06831 Mayıs 137:45Geçerli değilSP
File_microsoft.RTC.rgs.Management.dllhelp.xml.ko_krGeçerli değil489,80031 Mayıs 137:45Geçerli değilSP
File_microsoft.RTC.rgs.Management.dllhelp.xml.pt_brGeçerli değil494,48731 Mayıs 137:45Geçerli değilSP
File_microsoft.RTC.rgs.Management.dllhelp.xml.ru_ruGeçerli değil589,42631 Mayıs 137:45Geçerli değilSP
File_microsoft.RTC.rgs.Management.dllhelp.xml.zh_cnGeçerli değil446,11531 Mayıs 137:45Geçerli değilSP
File_microsoft.RTC.rgs.Management.dllhelp.xml.zh_twGeçerli değil444,53631 Mayıs 137:45Geçerli değilSP
File_ocsumutil.resources.dll.de_de5.0.8308.0129,16031 Mayıs 1312:28Geçerli değilSP
File_ocsumutil.resources.dll.es_es5.0.8308.0129,16031 Mayıs 1312:28Geçerli değilSP
File_ocsumutil.resources.dll.fr_fr5.0.8308.0130,18431 Mayıs 1312:28Geçerli değilSP
File_ocsumutil.resources.dll.it_it5.0.8308.0129,16031 Mayıs 1312:28Geçerli değilSP
File_ocsumutil.resources.dll.ja_jp5.0.8308.0130,69631 Mayıs 1312:28Geçerli değilSP
File_ocsumutil.resources.dll.ko_kr5.0.8308.0128,64831 Mayıs 1312:28Geçerli değilSP
File_ocsumutil.resources.dll.pt_br5.0.8308.0128,13631 Mayıs 1312:28Geçerli değilSP
File_ocsumutil.resources.dll.ru_ru5.0.8308.0136,32831 Mayıs 1312:28Geçerli değilSP
File_ocsumutil.resources.dll.zh_cn5.0.8308.0126,08831 Mayıs 1312:28Geçerli değilSP
File_ocsumutil.resources.dll.zh_tw5.0.8308.0126,60031 Mayıs 1312:28Geçerli değilSP
File_remoteocscmdlets.Format.ps1xmlGeçerli değil360,91731 Mayıs 1312:24Geçerli değilSP
File_reportdata.de_de.XMLGeçerli değil#########31 Mayıs 1312:31Geçerli değilSP
File_reportdata.EN_US.XMLGeçerli değil#########13 Mar 139:06Geçerli değilSP
File_reportdata.es_es.XMLGeçerli değil#########31 Mayıs 1312:34Geçerli değilSP
File_reportdata.fr_fr.XMLGeçerli değil#########31 Mayıs 1312:36Geçerli değilSP
File_reportdata.it_it.XMLGeçerli değil#########31 Mayıs 1312:38Geçerli değilSP
File_reportdata.ja_jp.XMLGeçerli değil#########31 Mayıs 1312:39Geçerli değilSP
File_reportdata.ko_kr.XMLGeçerli değil#########31 Mayıs 1312:20Geçerli değilSP
File_reportdata.pt_br.XMLGeçerli değil#########31 Mayıs 1312:22Geçerli değilSP
File_reportdata.ru_ru.XMLGeçerli değil#########31 Mayıs 1312:29Geçerli değilSP
File_reportdata.zh_cn.XMLGeçerli değil#########31 Mayıs 1312:27Geçerli değilSP
File_reportdata.zh_tw.XMLGeçerli değil#########31 Mayıs 1312:25Geçerli değilSP
File_reportsetup.exe5.0.8308.301498,25613 Mar 1311:17x86SP
File_reportsetup.resources.dll.de_de5.0.8308.30120,62431 Mayıs 1312:21Geçerli değilSP
File_reportsetup.resources.dll.es_es5.0.8308.30120,62431 Mayıs 1312:21Geçerli değilSP
File_reportsetup.resources.dll.fr_fr5.0.8308.30120,62431 Mayıs 1312:22Geçerli değilSP
File_reportsetup.resources.dll.it_it5.0.8308.30120,62431 Mayıs 1312:22Geçerli değilSP
File_reportsetup.resources.dll.ja_jp5.0.8308.30120,62431 Mayıs 1312:23Geçerli değilSP
File_reportsetup.resources.dll.ko_kr5.0.8308.30120,62431 Mayıs 1312:23Geçerli değilSP
File_reportsetup.resources.dll.pt_br5.0.8308.30120,62431 Mayıs 1312:23Geçerli değilSP
File_reportsetup.resources.dll.ru_ru5.0.8308.30120,62431 Mayıs 1312:24Geçerli değilSP
File_reportsetup.resources.dll.zh_cn5.0.8308.30120,11231 Mayıs 1312:24Geçerli değilSP
File_reportsetup.resources.dll.zh_tw5.0.8308.30120,11231 Mayıs 1312:24Geçerli değilSP
File_rgsconfig_schema.SQLGeçerli değil25,78731 Mayıs 1310:08Geçerli değilSP
File_rgsdyn.SQLGeçerli değil19,28631 Mayıs 1310:54Geçerli değilSP
File_rtcsres.dll.de_de5.0.8308.3011,531,95213 Mar 1311:14Geçerli değilSP
File_rtcsres.dll.EN_US5.0.8308.3011,287,21613 Mar 1311:12Geçerli değilSP
File_rtcsres.dll.es_es5.0.8308.3011,530,94413 Mar 1311:13Geçerli değilSP
File_rtcsres.dll.fr_fr5.0.8308.3011,575,47213 Mar 1311:14Geçerli değilSP
File_rtcsres.dll.it_it5.0.8308.3011,501,23213 Mar 1311:13Geçerli değilSP
File_rtcsres.dll.ja_jp5.0.8308.301777,77613 Mar 1311:14Geçerli değilSP
File_rtcsres.dll.ko_kr5.0.8308.301749,61613 Mar 1311:14Geçerli değilSP
File_rtcsres.dll.pt_br5.0.8308.3011,447,98413 Mar 1311:14Geçerli değilSP
File_rtcsres.dll.ru_ru5.0.8308.3011,416,75213 Mar 1311:15Geçerli değilSP
File_rtcsres.dll.zh_cn5.0.8308.301531,52013 Mar 1311:16Geçerli değilSP
File_rtcsres.dll.zh_tw5.0.8308.301545,32813 Mar 1311:15Geçerli değilSP
File_xds_replica_1_to_2.SQLGeçerli değil2,26213 Mar 1310:34Geçerli değilSP
File_xds_replica_2_to_1.SQLGeçerli değil2,21313 Mar 1310:34Geçerli değilSP
Mgcschema.SQLGeçerli değil18,71231 Mayıs 1310:13Geçerli değilSP
Mgcsprocs.SQLGeçerli değil187,54731 Mayıs 1310:13Geçerli değilSP
Mgcupgrade.SQLGeçerli değil7,08631 Mayıs 1310:13Geçerli değilSP
Qoedb.SQLGeçerli değil785,25113 Mar 139:14Geçerli değilSP
Rtcabdb.SQLGeçerli değil141,51031 Mayıs 1310:11Geçerli değilSP
Referanslar
Yazılım güncelleştirme terminolojisi hakkında daha fazla bilgi için Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
824684 Microsoft yazılım güncelleştirmelerini açıklamak için kullanılan standart terminolojinin açıklaması
Lync Server 2013'ün en son güncelleştirmeleri hakkında daha fazla bilgi için Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
2809243 Lync Server 2013 için güncelleştirmeler

Uyarı: Bu makalenin çevirisi otomatik olarak yapılmıştır

Özellikler

Makale No: 2835432 - Son İnceleme: 09/27/2013 13:17:00 - Düzeltme: 2.0

Microsoft Lync Server 2013

 • atdownload kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2835432 KbMttr
Geri bildirim