Eksik başvuruları olan veritabanında Visual Basic for Applications (VBA) işlevleri hata veriyor

Office 2003 desteği sona erdi

Microsoft, Office 2003 desteğini 8 Nisan 2014'te sona erdirdi. Bu değişiklik yazılım güncelleştirmelerinizi ve güvenlik seçeneklerinizi etkiledi. Bunun sizin için ne anlama geldiğini ve korunmaya nasıl devam edebileceğinizi öğrenin.

Orta: Temel makro, kodlama ve birlikte çalışabilirlik becerileri gerektirir.

Bu makale, Microsoft Access veritabanı (.mdb) ve Microsoft Access projesi (.adp) için geçerlidir.

Bu makalenin Microsoft Access 2000 sürümü için bkz: 208218.
Bu makalenin Microsoft Access 97 sürümü için bkz: 160870.
Belirtiler
Visual Basic for Applications işlevi içeren bir yordamınız var ve veritabanınız eksik bir nesne kitaplığına veya tür kitaplığına başvuru içeriyorsa, modüllerinizi derlerken veya yordamı çalıştırırken aşağıdaki hata iletilerinden birini alabilirsiniz:

Hata iletisi 1

Microsoft Access veritabanınız veya projeniz <dosyaadı> dosyasına eksik veya hatalı başvuru içeriyor.

* Veritabanınızın veya projenizin düzgün olarak çalıştığından emin olmak için başvuruyu düzeltmelisiniz.

* Bu başvuruyu düzeltme hakkında bilgi almak için Yardım'ı tıklatın.

Hata iletisi 2

Compile Error: (Derleme Hatası:)
Can't find project or library (Proje veya kitaplık bulunamadı)
Neden
Veritabanınız, başka bir veritabanına, tür kitaplığına veya nesne kitaplığına References (Başvurular) iletişim kutusunda MISSING: <başvuruadı> (EKSİK: <başvuruadı>) biçiminde işaretlenmiş bir başvuru içermektedir.
Çözüm
Eksik başvuruyu kaldırmak için şu adımları izleyin:
 1. Veritabanınızı açın.
 2. Visual Basic Düzenleyicisi'ni açmak için ALT+F11 tuş bileşimine basın.
 3. Tools (Araçlar) menüsünde References'ı (Başvurular) tıklatın.
 4. MISSING: <başvuruadı> (EKSİK: <başvuruadı>) biçiminde işaretlenmiş tür kitaplığının veya nesne kitaplığının onay kutusunu tıklatarak işaretini kaldırın.
Başvuruyu kaldırmanın farklı bir yolu, başvurulan dosyayı References (Başvurular) iletişim kutusunda belirtilen yola geri yüklemektir. Başvurulan dosya yeni bir konumdaysa, MISSING: <başvuruadı> (EKSİK: <başvuruadı>) başvurusunun işaretini kaldırın ve ardından yeni klasördeki dosyaya yönelik yeni bir başvuru oluşturun.

NOT: Bir Access çalışma zamanı uygulamasında, başvuruları menüden görüntüleyemezsiniz. Ancak, aşağıdaki makale, kod kullanarak başvuruların nasıl görüntüleneceğini gösterir:
209849 Özelliklerini görüntülemek için başvurular arasında nasıl döngü gerçekleştirilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
Daha fazla bilgi

Davranışı Yeniden Oluşturma Adımları

 1. Northwind.mdb örnek veritabanını açın.
 2. Herhangi bir tabloyu veya sorguyu temel almayan yeni bir form oluşturun.
 3. Ekle menüsünde, ActiveX Denetimi'ni tıklatın.
 4. Activex denetimi seç listesinde, Kodak Resim Düzenleme Denetimi'ni tıklatın ve Tamam'ı tıklatın.
 5. Formu frmReference adıyla kaydedin ve kapatın.
 6. Northwind.mdb'yi kapatın ve Access'ten çıkın.
 7. ImgEdit.ocx dosyasını bulun ve ImgEdit.old olarak yeniden adlandırın.
 8. Access'i başlatın ve yeniden Northwind.mdb'yi açın.
 9. Startup modülünü Tasarım görünümünde açın.
 10. Debug (Hata Ayıklama) menüsünde, Compile Northwind'i (Northwind'i Derle) tıklatın. Bu makalenin "Belirtiler" bölümünde anlatılan hata iletilerinin ikisini de aldığınıza dikkat edin.
 11. OK'i (Tamam) tıklatın. References (Başvurular) iletişim kutusunun göründüğüne dikkat edin; aşağıdaki başvuru Available References (Kullanılabilir Başvurular) listesinde vurgulanır:
  MISSING: Kodak Image Edit Control					
 12. Available References (Kullanılabilir Başvurular) iletişim kutusunda Cancel'ı (İptal) tıklatın.
 13. ImgEdit.old dosyasını bulun ve ImgEdit.ocx olarak yeniden adlandırın.
 14. 10. adımı yineleyin ve hata iletisinin artık görünmediğine dikkat edin.
Referanslar
İlk hata iletisine neden olabilen başka bir sorun hakkında ek bilgi için, Microsoft Bilgi bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
275110 İşleve başvuran bir sorgu açtığınızda "İfadede tanımlanmayan işlev" hata iletisi (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
Now Time Date Left Right Mid Str Format Trim LTrim RTrim srn proje veya kitaplık bulunamadı OfficeErrorMessages 10017 ACC2002 reviewdocid
Özellikler

Makale No: 283806 - Son İnceleme: 05/18/2011 01:40:00 - Düzeltme: 6.0

Microsoft Office Access 2003, Microsoft Access 2002 Standard Edition, Microsoft Excel 2002 Standard Edition, Microsoft Word 2002 Standard Edition

 • kbproductlink kbfunctions kbvba kberrmsg kbprb KB283806
Geri bildirim