Word'de metni işaretleyerek içindekiler tablosu oluşturma

Özet
Profesyonel belgelerde yaygın olarak karşılaşılan özelliklerden biri de içindekiler tablosudur (TOC). Microsoft Word, stiller kullanmadan TOC oluşturmanıza ve belirli bir metin gövdesindeki tek bir sözcüğü ya da sözcük grubunu işaretleyip bu bilgiyi TOC'ye eklemenize olanak verdiği için TOC oluşturulmasını kolaylaştırır.

TOC, başlangıç metnine (bir paragraf veya cümlenin ilk sözcüğüne veya sözcüklerine) başlık stilleri uygulamak üzere Başlangıç Vurgusu özelliği kullanılarak oluşturulabilir. Başlangıç Vurgusu özelliğini kullanarak, paragrafın ilk bölümünün bir başlık stiliyle biçimlendirildiği ve TOC'de göründüğü, ancak geri kalanının normal metin olduğu ve TOC'de görünmediği paragraflar oluşturabilirsiniz. Bu makalede, bu yeni özellik kullanılarak TOC'nin nasıl oluşturulacağı açıklanır.

başa dön

İçindekiler Tablosu Oluşturma

Word'de, paragrafın tümünü kullanmadan, paragraf metninin bir bölümüne dayalı bir TOC oluşturabilirsiniz. Başlık stilleriyle birlikte Başlangıç Vurgusu özelliğini kullanarak metni işaretleyip TOC'ye ekleyebilirsiniz.

İçindekiler tablosu eklemek için şu adımları izleyin:
 1. Word'ü başlatın ve belgenizi açın.
 2. TOC'yi eklemek üzere boş bir paragraf oluşturun.
 3. Ekle menüsünde, Başvuru'nun üzerine gelin ve Dizin ve Tablolar'ı tıklatın.

  Not Microsoft Office Word 2007 veya Word 2010'da, Referanslar sekmesindeki İçindekiler grubunda İçindekiler Tablosu'nu tıklatın. Ardından, İçindekiler Tablosu Ekle'yi tıklatın.
 4. İçindekiler Tablosu sekmesini ve ardından Anahat Araç Çubuğunu Göster'i tıklatın.

  Not Word 2007 ve Word 2010'da, bu adımı atlayın.
 5. Dizin ve Tablolar iletişim kutusunda, TOC'nize uygulamak istediğiniz seçenekleri belirleyin ve Tamam'ı tıklatın.

  Not Word 2007 veya Word 2010'da, İçindekiler Tablosu iletişim kutusunda TOC'nize uygulamak istediğiniz seçenekleri belirleyin ve Tamam'a tıklayın.
Not Belgenizin içerdiği metin TOC'ye eklenmek üzere işaretlenmezse, TOC yerine belgenizde aşağıdaki hata iletisini alırsınız:
Hata! Hiçbir içindekiler tablosu öğesine rastlanmadı.
başa dön

İçindekiler Tablosuna Eklenecek Metni İşaretleme

Sonraki adımda, TOC'nize eklemek istediğiniz metni, başlık stilleriyle birlikte Başlangıç Vurgusu özelliğini kullanarak işaretlemelisiniz. TOC'ye eklemek istediğiniz metni işaretlemek için aşağıdaki yöntemlerden birini veya daha fazlasını kullanın.

başa dön

Başlık Stilleriyle Birlikte Başlangıç Vurgusu Özelliğini Kullanma

 1. Belgenizde, TOC'nize eklemek istediğiniz başlangıç metnini seçin. Örneğin paragrafınız, metnin geri kalanına yönelik bir başlangıç metni içeriyor olabilir. Aşağıdaki paragrafta, "Tek Kalan Satır ve Artık Satır" giriş sözcüklerini TOC'nize eklemek istiyorsanız, bu sözcükleri seçip adımlara devam etmeniz yeterlidir.
  Tek Kalan Satır ve Artık Satır: Tek kalan satır, bir paragrafın sayfa başında yazdırılan son satırıdır. Artık satır, bir paragrafın, sayfanın en altında yazdırılan ilk satırıdır.
 2. Biçimlendirme araç çubuğunun Stil kutusundaki açılır oku tıklatın ve kullanmak istediğiniz başlığı seçin.

  Not Word 2007 veya Word 2010'da, kullanmak istediğiniz başlık stilini Giriş sekmesindeki Stiller grubundan seçin.
 3. TOC'yi güncelleştirmek üzere Anahat araç çubuğunda İçindekiler Tablosunu Güncelleştir'i tıklatın.

  Not Word 2007 veya Word 2010'da, Referanslar sekmesindeki İçindekiler grubunda Tabloyu Güncelleştir'e tıklayın.
 4. İçindekiler'i Güncelleştir iletişim kutusunda, Tüm tabloyu güncelleştir'i ve ardından Tamam'ı tıklatın.

  Not Word 2007 veya Word 2010'da, İçindekiler'i Güncelleştir iletişim kutusunda Tüm tabloyu güncelleştir'e tıklayın.
Standart araç çubuğunda Göster/Gizle'yi tıklatırsanız, paragrafta metne uygulanan başlangıç vurgusunu gösteren özel karakterler olmadığına dikkat edin. Ancak, başlık düzeyinde biçimlendirilmiş metin, belgenin TOC'sinde görünür. Gizli bir paragraf imi veya başka bir öğe kullanılmadığı için, tüm işlem sorunsuz olarak gerçekleştirilir. Word bunun için, "Bağlı karakter stilleri" adlı yeni bir özellik kullanır.

Belgenin başlangıç bölümüne uygulanan stil bir başlık stili olarak görüntülenir, ancak gerçekte bir bağlı karakter stilidir. Word 2002 ve sonrasında, paragrafın alt kümesine bir paragraf stili uyguladığınızda aşağıdaki davranış oluşur:
 • Aynı karakter özelliklerini uygulanan paragraf stili olarak alan gizli bir karakter stili oluşturulur.
 • Karakter stili seçime uygulanır.
NOT: Belge Word'ün önceki sürümleriyle açılıp görüntülenirse, bağlı karakter stilleriyle oluşturulan gizli karakter stili Stil açılır listesinde görünür. Belge Word'ün önceki bir sürümünde kaydedilirse stil ayırıcı kaybolur.

Gizli karakter stilini görüntülemek için şu adımları izleyin:
 1. Biçim menüsünde, Biçimlendirmeyi Göster'i tıklatın.

  Biçimlendirmeyi Göster görev bölmesi görüntülenir.

  Not Word 2007 veya Word 2010'da Biçimlendirmeyi Göster görev bölmesini açmak için şu adımları izleyin:
  1. Giriş sekmesindeki Stiller grubunda Stiller iletişim kutusu başlatıcısı'nı tıklatın.
  2. Stiller penceresinde, Stil Denetimcisi'ni tıklatın.
  3. Biçimlendirmeyi Göster'i tıklatın.
 2. Belgenizde metni seçin ve aynı biçimlendirmenin Biçimlendirmeyi Göster görev bölmesinde görüntülendiğine dikkat edin.
 3. Karakter stilinin uygulandığı metni seçin ve metnin Biçimlendirmeyi Göster görev bölmesinde bir karakter stili olarak göründüğüne dikkat edin. Bağlı stil, Biçimlendirmeyi Göster görev bölmesinde Başlık Karakteri olarak görünür . Asıl karakter stili, Stiller ve Biçimlendirme görev bölmesinde veya Biçimlendirme araç çubuğundaki Stil açılır listesinde gizli olarak kalır.
Bağlı karakter stili için herhangi bir paragraf stili kullanılabilir. Gövde metni paragraf stiliyle tam olarak aynı olan bir paragraf stili oluşturularak paragrafın bir bölümüne uygulanabilir. Böylece, TOC seçeneklerinin başlangıç metni stilini içerecek biçimde değiştirildiği varsayılırsa, TOC'yi oluşturmak için kullanılan metin, paragrafın içerdiği metinle bire bir aynı olabilir.

başa dön

Başlık Stilleriyle Birlikte Stil Ayırıcılar Kullanma

Stil ayırıcı, Word 2003 ve Word 2002'de kullanılan yeni bir özelliktir. Stil ayırıcı etiketleri şunları yapmanıza olanak verir:
 • Paragraftaki tek bir sözcüğe veya bir ifadeye başlık stilleri uygulayarak, TOC'de yalnızca bu sözcüğün veya ifadenin görünmesini sağlayabilirsiniz.
 • Aynı paragrafta iki stil kullanarak, TOC'de yalnızca başlangıç paragrafının görünmesini sağlayabilirsiniz.
 • Başlangıç metnine anahat düzeyleri uygulayarak, TOC'de yalnızca başlangıç metninin görünmesini sağlayabilirsiniz.
 • Paragraftaki tek bir sözcüğe veya bir ifadeye anahat düzeyleri uygulayarak, TOC'de yalnızca bu sözcüğün veya ifadenin görünmesini sağlayabilirsiniz.
Stil ayırıcı, bir belgede uygulanan ayrı stiller arasında bir ayırıcı işlevi gören gizli bir paragraf işaretidir. Stil ayırıcı işaretini görünür yapmak için şu adımları izleyin:
 1. Araçlar menüsünde, Seçenekler'i tıklatın.
 2. Görünüm sekmesinde, Biçimlendirme İşaretleri altında Tümü'nü tıklatın.
Stil Ayırıcı özelliğini kullanmak için ilk önce Stil Ayırıcı düğmesini araç çubuğunuza eklemelisiniz:
 1. Araçlar menüsünde Özelleştir'i tıklatın.
 2. Komutlar sekmesini ve sonra da Kategoriler listesinde Tüm Komutlar'ı tıklatın.
 3. Komutlar listesinde InsertStyleSeparator komutunu bulun ve Biçimlendirme araç çubuğuna sürükleyin. Kapat'ı tıklatın.
Not Office Word 2007 veya Word 2010'da Stil Ayırıcı düğmesini araç çubuğuna eklemek için şu adımları izleyin:
 1. Microsoft Office düğmesi'ni ve sonra da Word Seçenekleri'ni tıklatın.
 2. Özelleştir'i tıklatın.
 3. Komutları seçin listesinde, Tüm Komutlar'ı tıklatın.
 4. Komut listesinde, Stil Ayırıcı'yı tıklatın, Ekle'yi tıklatın ve sonra da Tamam'ı tıklatın.

Başlık stilini metninize uygulamadan önce stil ayırıcıyı ekleyin. Bunu yapmak için aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın.

Yöntem A: Stil Ayırıcılar kullanarak TOC'ye bir paragraftaki tek bir sözcüğü veya ifadeyi ekleme:
 1. Bir paragrafı yazdığınız sırada TOC'ye eklemek istediğiniz bir sözcüğe veya ifadeye gelirseniz, Stil Ayırıcı düğmesini tıklatın. Stil Ayırıcı düğmesini tıklattığınızda, ekleme noktası ayırıcının sağına taşınarak yazmaya devam edebilmeniz sağlanır.
 2. TOC'ye eklemek istediğiniz sözcüğü veya ifadeyi yazın ve sonra da Stil Ayırıcı düğmesini yeniden tıklatın.
 3. TOC'ye eklemek istediğiniz sözcüğü veya ifadeyi seçin, Biçimlendirme araç çubuğunda Stil kutusundaki açılır oku tıklatın ve kullanmak istediğiniz başlığı seçin.
İki stil ayırıcı arasındaki sözcük veya ifade TOC'de görünür.

Yöntem B: Stil Ayırıcı'yı varolan iki paragraf arasına ekleme:

Stil ayırıcıyı varolan iki paragraf arasında kullanarak, ilk paragrafın başlangıç metni olmasını ve TOC'de görünmesini, ikinci paragrafın ise metnin geri kalanı olmasını ve TOC'de görünmemesini sağlayabilirsiniz. Bunu yapmak için şu adımları izleyin:
 1. İki metin paragrafı oluşturun; TOC'de görünmesini istediğiniz metni ilk paragrafa ve geri kalanını da ikinci paragrafa yerleştirin.
 2. Ekleme noktasını ilk paragrafa yerleştirin ve Stil Ayırıcı düğmesini tıklatın.

  İlk paragrafın sonundaki paragraf işareti bir stil ayırıcıya dönüştürülerek, bu iki paragraf tek bir paragraf gibi görünür. Anahat görünümünde iki ayrı paragraf gibi görünen, ancak tek bir paragraf olarak yazdırılan tek bir birleşik paragraf elde etmiş olursunuz.
 3. Ayırıcının solundaki metni seçin, Biçimlendirme araç çubuğunun Stil kutusundaki açılır oku tıklatın ve kullanmak istediğiniz başlığı seçin.
TOC'de, yalnızca başlık stiliyle biçimlendirilmiş başlangıç bölümü (ilk paragraf) görüntülenir.

NOT: Stil ayırıcı, gizli paragraf işaretinin özel bir biçimidir. Bu nedenle, Word 2002'de ve Word'ün sonraki sürümlerinde oluşturulan ve stil ayırıcılar içeren belgeler, Biçimlendirme İşaretleri altında Tümü'nü tıklatmazsanız, Word 2000'de ve Microsoft Word 97'de aynı görünür. Word'ün önceki sürümlerinde Biçimlendirme İşaretleri altında Tümü'nü tıklatırsanız, stil ayırıcı gizli paragraf işareti, normal bir paragraf işareti gibi görünür ve belge yeniden sayfalandırılır.

Word 2002'de veya Word'ün sonraki sürümlerinde oluşturulmuş stil ayırıcılar bulunan belgeleri görüntülemek için Word'ün önceki bir sürümünü kullandığınızda, Biçimlendirme İşaretleri altında Tümü'nü tıklatmayın.

başa dön

İçindekiler Tablosundan Bir Başlığı Kaldırma

TOC'den bir başlığı kaldırmak isterseniz, işaretli metne yeni bir paragraf stili uygulayabilirsiniz:
 1. İşaretli metni seçin, Biçimlendirme araç çubuğunun Stil kutusundaki açılır oku tıklatın ve kullanmak istediğiniz başlığı seçin. (Başlık stilini kaldırmak için Normal'i tıklatın.)
 2. TOC'yi güncelleştirmek üzere Anahat araç çubuğunda İçindekiler Tablosunu Güncelleştir'i tıklatın.

  Not Word 2007 veya Word 2010'da, Referanslar sekmesindeki İçindekiler grubunda Tabloyu Güncelleştir'e tıklayın.
 3. İçindekiler'i Güncelleştir iletişim kutusunda, Tüm tabloyu güncelleştir'i ve ardından Tamam'a tıklayın.

  Not Word 2007 veya Word 2010'da, İçindekiler'i Güncelleştir iletişim kutusunda Tüm tabloyu güncelleştir'e tıklayın.
NOT: Kullanmak istediğiniz paragraf stilini tüm paragrafa uyguladığınızda, stil kaldırılmaz. TOC'de görünen metni aynı şekilde seçip yeni stili uygulamanız gerekir.

başa dön
Referanslar
Metninizin biçimlendirmesini değiştirmeden içindekiler tablosu oluşturma hakkında daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
285050 Word 2003 ve Word 2002'de anahat düzeylerini kullanarak içindekiler tablosu oluşturma
Sayfa numarası olmadan içindekiler tablosu girdileri oluşturma hakkında daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
319821 Microsoft Office Word'de sayfa numarası olmadan içindekiler tablosu girdileri oluşturma
başa dön
OfficeKBHowTo inf WD2002 WD2003 WD2007
Not Bu, doğrudan Microsoft destek kuruluşu tarafından oluşturulan bir “FAST PUBLISH” makalesidir. Buradaki bilgiler, ortaya çıkan sorunları gidermek üzere olduğu gibi sağlanmaktadır. Mümkün olduğu kadar hızlı sunulmasının bir sonucu olarak malzemelerde yazım hataları bulunabilir ve bunlar bildirimde bulunulmadan daha sonra düzeltilebilir. Diğer hususlar için Kullanım Koşulları’na bakın.
Özellikler

Makale No: 285059 - Son İnceleme: 05/30/2016 13:27:00 - Düzeltme: 1.0

Microsoft Office Word 2007, Microsoft Word 2002 Standard Edition, Microsoft Word 2010

 • kbexpertisebeginner kbtable kbnewfile kbhowtomaster KB285059
Geri bildirim