Düzeltme: Üzerinde bir dizin oluşturulmuş görünüm, dolaylı bir UPDATE Suboptimal yürütme planı

ÖNEMLİ: Bu makale, bir kişi tarafından çevrilmek yerine, Microsoft makine-çevirisi yazılımı ile çevrilmiştir. Microsoft size hem kişiler tarafından çevrilmiş, hem de makine-çevrisi ile çevrilmiş makaleler sunar. Böylelikle, bilgi bankamızdaki tüm makalelere, kendi dilinizde ulaşmış olursunuz. Bununla birlikte, makine tarafından çevrilmiş makaleler mükemmel değildir. Bir yabancının sizin dilinizde konuşurken yapabileceği hatalar gibi, makale; kelime dağarcığı, söz dizim kuralları veya dil bilgisi açısından yanlışlar içerebilir. Microsoft, içeriğin yanlış çevrimi veya onun müşteri tarafından kullanımından doğan; kusur, hata veya zarardan sorumlu değildir. Microsoft ayrıca makine çevirisi yazılımını sıkça güncellemektedir.

Makalenin İngilizcesi aşağıdaki gibidir:286234
Bu makale arşivlenmiştir. "Olduğu gibi" sunulmaktadır ve bundan sonra güncelleştirilmeyecektir.
# HATA: 236137 (shiloh_bugs)
Belirtiler
Dizin oluşturulmuş görünüm temel bir tablo için bir güncelleştirme, dizinlenmiş görünümün toplama işlevlerini içeren bir suboptimal planındaki neden olabilir.
Neden
Bir dizin Tarama sonucunda yanlış satır tahminleri yerine bir dizin toplama bilgileri hesaplanırken arama.
Çözüm
Bu sorunu gidermek için <a0></a0>, SQL Server 2000 için en son hizmet paketini edinin. Ek bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
290211BILGI: en son SQL Server 2000 hizmet paketi nasıl elde edilir
Pratik Çözüm
Dizin oluşturulmuş görünüm toplama işlevlerinin kullanmaktan kaçının.
Durum
Microsoft SQL Server 2000'de bir sorun olduğunu onaylamıştır. Bu sorun ilk olarak SQL Server 2000 Service Pack 1'de giderilmiştir.
Daha fazla bilgi
Sorun görmek için şu kodu çalıştırın. "Bilgisayar skalar" adım bir dizin arama işlemi unutmayın.
use tempdbgoIF EXISTS(SELECT * FROM information_schema.views where table_name = 'v1')  drop view v1IF EXISTS(SELECT * FROM information_schema.tables where table_name = 't1')  drop table t1gocreate table t1 (a int, b bigint NOT NULL)set nocount ondeclare @i intset @i=1while (@i<100000)begin  insert into t1 values (@i,0)  set @i=@i+1endgoSET NUMERIC_ROUNDABORT OFF SET ANSI_PADDING,ANSI_WARNINGS,CONCAT_NULL_YIELDS_NULL,ARITHABORT,QUOTED_IDENTIFIER,ANSI_NULLS ONGOcreate view v1 (a,b,c) with schemabinding as select a, sum(b), count_big(*) from dbo.t1 group by a gocreate unique clustered index i1 on v1(a)goset statistics profile oninsert into t1 values (1,1)set statistics profile offgo				
IV performansı yavaş ve hızlı hızını en iyi duruma getirme sorgu planı iyileştirici

Uyarı: Bu makalenin çevirisi otomatik olarak yapılmıştır

Özellikler

Makale No: 286234 - Son İnceleme: 01/16/2015 21:28:16 - Düzeltme: 3.2

Microsoft SQL Server 2000 Standard Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbmt kbbug kbfix kbsqlserv2000sp1fix KB286234 KbMttr
Geri bildirim