Şu anda çevrimdışısınız; İnternet'in yeniden bağlanması bekleniyor

Microsoft Dynamics NAV 2009'in İtalyanca sürümünde bilanço hesabını değiştirdikten sonra stopaj vergisi içeren bir ödeme deftere naklet

ÖNEMLİ: Bu makale, Microsoft Makine Çevirisi Düzenleme yazılımı tarafından tercüme edilmiş olup, yüksek olasılıkla profesyonel bir çevirmen yerine CTF teknolojisi kullanılarak, Microsoft Topluluğu tarafından düzenlenmiştir. Microsoft, Bilgi Bankamız içindeki tüm makaleleri kendi dilinizde okuyabilmeniz için size hem profesyonel çevirmenler tarafından tercüme edilen hem de makine tarafından tercüme edildikten sonra Topluluk tarafından kontrol edilen makaleler sunar. Bununla birlikte, makine tarafından tercüme edilen, hatta Topluluk tarafından kontrol edilen bir makale bile her zaman mükemmel dil kalitesinde olmayabilir. Makalede dilinizi konuşan yabancı birisinin yapabileceği türden sözcük, söz dizimi veya dilbilgisi hataları bulunabilir. Microsoft, içeriğin hatalı tercümesinin veya müşterilerimiz tarafından kullanımının doğurabileceği olası yanlış anlamalar, hatalar veya zararlardan sorumlu değildir. Öte yandan Microsoft, Makine Çevirisi Düzenleme işlemini geliştirmek amacıyla Makine Çevirisi Düzenleme yazılımını ve araçlarını sık sık güncelleştirmektedir.

Makalenin İngilizcesi aşağıdaki gibidir: 2882916
Bu makale Microsoft Dynamics NAV (onu) İtalyanca Dil yerel ayar için geçerlidir.
Belirtiler
Güncelleştirme 979022 İtalyanca sürümü için Microsoft Dynamics NAV 2009 uygulamak varsayalım. Bilanço hesabını değiştirdikten sonra stopaj vergisi içeren bir ödeme deftere nakledemezsiniz.

Bu sorun, aşağıdaki ürünleri oluşur:
 • Microsoft Dynamics NAV 2009 Service Pack 1'in İtalyanca sürümünde
 • Microsoft Dynamics NAV 2009 R2'in İtalyanca sürümünde
Daha fazla bilgi için Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
979022 Microsoft Dynamics NAV'in İtalyanca sürümünde Vergi stopajını hesaplama olmadan bir stopaj vergisi fatura ödemesini deftere naklettiğinizde, herhangi bir uyarı almazsınız

Çözüm

Düzeltme bilgileri

Desteklenen bir düzeltme Microsoft'tan edinilebilir. Ancak bunun yalnızca bu makalede anlatılan sorunu düzeltmesi amaçlanmıştır. Yalnızca bu sorunla karşılaşmış olan sistemlere uygulayın. Bu düzeltme ek sınama uygulanabilir. Bu nedenle, bu sorundan ciddi bir şekilde etkilemiyorsa, bir sonraki Microsoft Dynamics NAV 2009 hizmet paketini veya, bu düzeltmeyi içeren bir sonraki Microsoft Dynamics NAV sürümü beklemeniz önerilir.

Not Özel durumlarda, teknik destek uzmanı, Microsoft Dynamics ve ilgili ürünlere yönelik iptal edilebilir destek çözeceğini giderleri belirleyen özel bir güncelleştirmenin sorununuzu. Ek destek sorularına ve söz konusu güncelleştirme için geçerli olmayan sorunlara normal destek ücretleri uygulanır.

Yükleme bilgileri

Microsoft, programlama örneklerini yalnızca gösterim amacıyla sağlar, zımni veya açık garanti vermez. Bu garanti satılabilirlik veya belirli bir amaca uygunluk zımni garantilerini içerir, ancak bunlarla sınırlı değildir. Bu makalede, gösterilen programlama dilinin yanı sıra, yordam oluşturma ve yordamlardaki hataları ayıklama prosedürleri için kullanılan araçları bildiğiniz varsayılır. Microsoft destek mühendisleri, belirli bir yordamın işlevselliğinin açıklanmasına yardımcı olabilir. Ancak, işlevsellik sağlamak veya yordamlar, belirli gereksinimlerinizi karşılayacak şekilde geliştirmek amacıyla bu örnekleri değiştirmezler.

Not Bu düzeltmeyi yüklemeden önce tüm Microsoft Dynamics NAV istemci kullanıcıların sistem kaydedildiğini doğrulayın. Bu, Microsoft Dynamics NAV uygulama sunucusu (NAS) hizmetleri içerir. Bu düzeltmeyi uyguladığınızda yalnızca istemci kullanıcının oturum açmış olması gerekir.

Bu düzeltmeyi uygulamak için bir geliştirici lisansı olması gerekir.

Kullanıcı hesabının Windows oturumu açma penceresini veya veritabanı oturumu açma penceresi "Süper" rol kimliği atanması öneririz Kullanıcı hesabı "Süper" rol Kimliği atanamaz, kullanıcı hesabı aşağıdaki izinlere sahip olduğunu doğrulamanız gerekir:
 • Değişiklik yapma izni, değiştirme nesnesi.
 • Execute izni Sistem nesne kimliği 5210 nesnenin ve nesne kimliği 9015 sistem nesnesi için.
Not Veri onarım gerçekleştirmek zorunda sürece veri depoları haklarına sahip olmanız gerekmez.

Kod değişiklikleri

Not Her zaman, uygulamadan önce test kodu denetimli bir ortamda üretim bilgisayarlarına düzeltmeleri giderir.

Bu sorunu gidermek için CheckWithholdTax işlevi, Yev. kod değiştirmek-Post satır Codeuint (12), aşağıdaki gibi:

Varolan kodu 1

...UNTIL OldCustLedgEntry.NEXT = 0;   END;// Delete the following lines.   PROCEDURE CheckWithholdTax@1130007(DocType@1130000 : ' ,,Invoice,Credit Memo';DocNo@1130001 : Code[20];GenJnlLine@1130002 : Record 81;ApplyInGenJnlLine@1130003 : Boolean);   VAR    ComputedWithholdTax@1130004 : Record 12111;    TmpWithholdingContribution@11300005 : Record 12113;    WithholdCode@1130006 : Record 12104;   BEGIN    IF DocType IN [DocType::Invoice,DocType::"Credit Memo"] THEN BEGIN     ComputedWithholdTax.RESET;     ComputedWithholdTax.SETRANGE("Document No.",DocNo);     IF ComputedWithholdTax.FINDFIRST THEN BEGIN// End of the deleted lines.      IF NOT ApplyInGenJnlLine THEN       ERROR(Text1130023)      ELSE BEGIN...

Değiştirme kodu 1

...UNTIL OldCustLedgEntry.NEXT = 0;   END;// Add the following lines.   PROCEDURE CheckWithholdTax@1170000000(DocType@1170000000 : ' ,,Invoice,Credit Memo';DocNo@1170000001 : Code[20];GenJnlLine@1170000002 : Record 81;ApplyInGenJnlLine@1170000003 : Boolean);   VAR    ComputedWithholdTax@1170000004 : Record 12111;    TmpWithholdingContribution@1170000005 : Record 12113;   BEGIN    IF (DocType IN [DocType::Invoice,DocType::"Credit Memo"]) AND     (GenJnlLine."Document Type" IN [GenJnlLine."Document Type"::Payment,GenJnlLine."Document Type"::Refund])    THEN BEGIN     ComputedWithholdTax.RESET;     ComputedWithholdTax.SETRANGE("Document No.",DocNo);     IF NOT ComputedWithholdTax.ISEMPTY THEN// End of the added lines.      IF NOT ApplyInGenJnlLine THEN       ERROR(Text1130023)      ELSE BEGIN...

Varolan kodu 2

...ELSE BEGIN       TmpWithholdingContribution.RESET;       TmpWithholdingContribution.SETRANGE("Invoice No.",DocNo);// Delete the following lines.       IF NOT TmpWithholdingContribution.FINDFIRST THEN BEGIN        WithholdCode.GET(ComputedWithholdTax."Withholding Tax Code");        WithholdCode.TESTFIELD("Withholding Taxes Payable Acc.");        IF NOT((GenJnlLine."Bal. Account Type" = GenJnlLine."Bal. Account Type"::"G/L Account") AND         (GenJnlLine."Bal. Account No." = WithholdCode."Withholding Taxes Payable Acc.")) THEN         ERROR(Text1130023);       END;      END;     END;// End of the deleted lines.    END;   END;...

Değiştirme kodu 2

...ELSE BEGIN       TmpWithholdingContribution.RESET;       TmpWithholdingContribution.SETRANGE("Invoice No.",DocNo);// Add the following lines.       IF TmpWithholdingContribution.ISEMPTY THEN        IF (GenJnlLine."Bal. Account Type" <> GenJnlLine."Bal. Account Type"::"G/L Account") THEN         ERROR(Text1130023);      END;// End of the added lines.    END;   END;...

Önkoşullar

Bu düzeltmeyi uygulamak için aşağıdaki ürünlerden birine sahip olmalıdır:
 • Microsoft Dynamics NAV 2009 Service Pack 1'in İtalyanca sürümünde
 • Microsoft Dynamics NAV 2009 R2'in İtalyanca sürümünde

Kaldırma bilgileri

Bu düzeltmeyi kaldıramazsınız.
Durum
Microsoft bu sorunun, "Aşağıdakilere uygulanır" bölümünde listelenen Microsoft ürünlerinde bulunduğunu onaylamıştır.
Not Doğrudan Microsoft destek organizasyon içinde oluşturulan bir "Hızlı" makale yayımlama budur. Burada yer alan bilgiler olduğu gibi sağlanmıştır-sorunlara yanıt bulunmaktadır. Sonucu olarak kullanılabilir duruma getirme, hız, yazım hataları içerebilir ve verilmeksizin herhangi bir zamanda revize edilebilir. Bkz. Kullanım koşulları diğer konular.

Uyarı: Bu makalenin çevirisi otomatik olarak yapılmıştır

Özellikler

Makale No: 2882916 - Son İnceleme: 10/16/2013 08:38:00 - Düzeltme: 1.0

Microsoft Dynamics NAV 2009

 • kbqfe kbmbsmigrate kbsurveynew kbmbscodefix kbmt KB2882916 KbMttr
Geri bildirim