Şu anda çevrimdışısınız; İnternet'in yeniden bağlanması bekleniyor

Excel'deki Otomatik Kurtarma işlevlerinin açıklaması

Office 2003 desteği sona erdi

Microsoft, Office 2003 desteğini 8 Nisan 2014'te sona erdirdi. Bu değişiklik yazılım güncelleştirmelerinizi ve güvenlik seçeneklerinizi etkiledi. Bunun sizin için ne anlama geldiğini ve korunmaya nasıl devam edebileceğinizi öğrenin.

Özet
Microsoft Excel'de, Microsoft Excel 2002'den önceki Excel sürümlerinde bulunan Otomatik Kaydet eklentisinin yerine geçen yerleşik bir Otomatik Kurtarma özelliği vardır. Otomatik Kurtarma özelliği tüm açık Excel dosyalarının kopyalarını kullanıcı tarafından tanımlanan sabit aralıklarla kaydeder. Bu dosyalar, örneğin bir güç kesintisi sırasında Excel beklenmedik bir şekilde kapanırsa kurtarılabilir.

Bu makale, Otomatik Kurtarma özelliğinin genel bir değerlendirmesini içermektedir.
Daha fazla bilgi

Otomatik Kurtarma ayarlarını yapılandırma

Microsoft Office Excel 2007 ve Excel 2010

Otomatik Kurtarma özelliğini yapılandırmaya yönelik denetimler Excel Seçenekleri altındaki Kaydet ayarlarıdır.

NotKaydet ayarlarını açmak için, Excel 2007'de Microsoft Office Düğmesi'ni veya Excel 2010'da Dosya menüsünü tıklayın, Excel 2007'de Excel Seçenekleri'ni veya Excel 2010'da Seçenekler'i tıklayın, sonra da Kaydet'i tıklayın.

Otomatik Kurtarma ayarlarını yapılandırmak için şu adımları izleyin:
 1. Otomatik Kurtarma özelliğini açmak için, Çalışma Kitaplarını Kaydet altında Otomatik Kurtarma bilgilerini kaydetme sıklığı onay kutusunu tıklayıp işaretleyin.
 2. dakika kutusuna 1 ila 120 arasında bir tamsayı yazabilirsiniz. Bu kutu, kayıtlar arasında geçecek süreyi dakika olarak ayarlar.

  Varsayılan değer 10 dakikadır.
 3. Otomatik Kurtarma dosyası konumu kutusuna, Otomatik Kurtarma dosyalarının saklanmasını istediğiniz konumun yolunu ve dosya adını yazabilirsiniz.

  Varsayılan konum aşağıdaki gibidir:
  sürücü:\Documents and Settings\kullanıcı_adı\Application Data\Microsoft\Excel
  Notlar
  • Yazdığınız konum yerel bir dizinse (sabit sürücünüzdeyse) veya bir ağ sürücüsündeyse ve bu konum gerçekte yoksa aşağıdaki hata iletisini alırsınız:
   Yol dizinine erişilemiyor.
   Aldığınız iletiyle ilişkili benzersiz numarayı belirlemek için, CTRL+SHIFT+I tuşlarına basın. Bu iletinin sağ alt köşesinde aşağıdaki numara görüntülenir:
   100100
  • Otomatik Kurtarma dosyası konumu kutusunu tıklayıp seçimini kaldırır ancak yeni bir konum girmezseniz, Otomatik Kurtarma özelliği bu konuma kaydetmeye devam eder. Bu durum yeni bir konum yazılıncaya kadar devam eder.

   Otomatik Kurtarma dosyası konumu kutusu yeni bir konum yazılıncaya kadar boş kalır.
 4. Otomatik Kurtarma özelliğini belirli bir çalışma kitabı için kapatabilirsiniz. Bunu yapmak için, Otomatik kurtarma özel durumları kutusunun altındaki Otomatik Kurtarma'yı yalnızca bu çalışma kitabı için devre dışı bırak seçeneğini tıklayıp işaretleyin. Çalışma kitabı adının Otomatik kurtarma özel durumları kutusunda göründüğünden emin olun.

Microsoft Office Excel 2003 ve önceki Excel sürümleri

Otomatik Kurtarma özelliğini yapılandırmaya yönelik denetimler, Seçenekler iletişim kutusunun Kaydet sekmesinde yer almaktadır.

NotSeçenekler iletişim kutusunu açmak için, Araçlar menüsünde Seçenekler'i tıklayın.

Otomatik Kurtarma iletişim kutusunu yapılandırmak için şu adımları izleyin:
 1. Otomatik Kurtarma özelliğini açmak için, Ayarlar altında Otomatik Kurtarma bilgilerini kaydetme sıklığı onay kutusunu tıklayıp işaretleyin.
 2. dakika kutusuna 1 ila 120 arasında bir tamsayı yazabilirsiniz. Bu kutu, kayıtlar arasında geçecek süreyi dakika olarak ayarlar.

  Varsayılan değer 10 dakikadır.
 3. Otomatik Kurtarma dosyası konumu kutusuna, Otomatik Kurtarma dosyalarının saklanmasını istediğiniz konumun yolunu ve dosya adını yazabilirsiniz.

  Varsayılan konum aşağıdaki gibidir:
  sürücü:\Documents and Settings\kullanıcı_adı\Application Data\Microsoft\Excel
  Notlar
  • Yazdığınız konum yerel bir dizinse (sabit sürücünüzdeyse) ve bu konum gerçekte yoksa aşağıdaki hata iletisini alırsınız:
   Yol dizinine erişilemiyor.
  • Yazdığınız konum bir ağ sürücüsündeyse ilk Otomatik Kurtarma girişiminize kadar herhangi bir uyarı almazsınız. Aşağıdaki hata iletisini alırsınız:
   Microsoft, Otomatik Kurtarma bilgilerini yol konumuna kaydedemiyor. Lütfen ağ bağlantısını denetleyin veya Araçlar, Seçenekler iletişim kutusundaki Kaydet sekmesinden konumu değiştirin.
  • Otomatik Kurtarma dosyası konumu kutusunun seçimini kaldırır ancak yeni bir konum girmezseniz, Otomatik Kurtarma özelliği bu temizlediğiniz konuma kaydetmeye devam eder. Bu, yeni bir konum yazılıncaya kadar devam eder.

   Otomatik Kurtarma dosyası konumu kutusu yeni bir konum yazılıncaya kadar boş kalır.
 4. Otomatik Kurtarma özelliğini belirli bir çalışma kitabı için kapatabilirsiniz. Bunu yapmak için, Çalışma kitabı seçenekleri altından Otomatik Kurtarma'yı devre dışı bırak seçeneğini tıklayıp işaretleyin.

Otomatik Kurtarma olayı tetiklendiğinde

Excel dosyası açıksa ve Otomatik Kurtarma özelliği etkin durumdaysa, dosyada ilk değişiklik yapılıncaya, Otomatik Kurtarma kayıt süresi aralığı geçinceye ve Excel belirli bir süre boyunca (varsayılan değer 30 saniyedir) boşta oluncaya kadar Otomatik Kurtarma bu dosyayı kaydetmez. Otomatik Kurtarma dosyayı bir kez kaydettikten sonra, dosya yalnızca başka bir değişiklik yapılırsa bir sonraki kayıt aralığı sonunda kaydedilir.

Otomatik Kurtarma dosyaları silindiğinde

Otomatik Kurtarma konumunuzun gereksiz dosyalarla dolmasını önlemek için, Otomatik Kurtarma dosyaları aşağıdaki durumlarda otomatik olarak silinir:
 • Dosya elle kaydedildiğinde.
 • Dosya, Farklı Kaydet komutu kullanılarak yeni bir adla kaydedildiğinde.
 • Dosyayı kapattığınızda.
 • Dosyayı kaydetmeyi seçerek veya seçmeden Excel'den çıktığınızda.
 • Geçerli çalışma kitabı için Otomatik Kurtarma'yı kapattığınızda.
 • Otomatik Kurtarma bilgilerini kaydetme sıklığı onay kutusunu temizleyerek Otomatik Kurtarma'yı kapattığınızda.

Otomatik Kurtarma kayıt aralığı

Otomatik Kurtarma süreölçeri, değişen Excel dosyalarını Seçenekler iletişim kutusunun Kaydet sekmesinde yer alan dakika kutusunda ayarladığınız aralıkta denetler. Excel'i başlattığınızda süreölçer de başlar.

Not Excel 2007'de, dakika kutusu Excel Seçenekleri iletişim kutusundaki Kaydet kategorisinde yer alır. Excel 2010'da, dakika kutusu Dosya, Seçenekler altındaki Kaydet kategorisinde yer alır.

İlk kayıt aralığı geçtiğinde, Excel açık dosyalardan birinin değiştirilmiş olup olmadığını denetler. Excel değiştirilen dosyalar bulursa bir boşta süreölçeri başlatır. Boşta süreölçerin amacı, kayıt işleminin gerçekleştiği sırada kullanıcının çalışma sayfasına giriş yapmadığından emin olmaktır. Kullanıcı çalışma sayfasında her değişiklik yaptığında boşta süreölçeri yeniden başlatılarak, her iki kayıt aralığı geçinceye ve boşta kalma süresi boyunca giriş yapılmadıkça Otomatik Kurtarma kayıt dosyası oluşturulmaz.

Varsayılan boşta kalma süresi 30 saniyedir. Varsayılan boşta kalma süresini değiştirmek için AutoRecoverDelay kayıt defteri anahtarını kullanın. Bunu yapmak için aşağıdaki adımları izleyin.

Önemli Bu bölüm, yöntem veya görev kayıt defterini nasıl değiştireceğinizin anlatıldığı adımlar içermektedir. Ancak kayıt defterini hatalı olarak değiştirirseniz önemli sorunlar oluşabilir. Bu nedenle, bu adımları dikkatlice uyguladığınızdan emin olun. Ek koruma için, kayıt defterini değiştirmeden önce yedeklemeyi unutmayın. Bir sorun oluşursa kayıt defterini daha sonra geri yükleyebilirsiniz. Kayıt defterini yedekleme ve geri yükleme hakkında daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklayın:
322756 Windows'da kayıt defterini yedekleme ve geri yükleme
 1. Çalışıyorsa Excel'den çıkın.
 2. Başlat'ı tıklayın, Çalıştır'ı tıklayın, kutusuna regedit yazın ve sonra da Tamam'ı tıklayın.
 3. Aşağıdaki kayıt defteri alt anahtarlarından, çalıştırdığınız Excel sürümüne uygun olanını bulup seçin.

  Microsoft Excel 2002 için:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Excel\Options
  Excel 2003 için:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Excel\Options
  Excel 2007 için:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Excel\Options
  Excel 2010 için:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Excel\Options
 4. Düzen menüsünde, Yeni'yi ve ardından DWORD değeri'ni tıklayın.
 5. Yeni değer için aşağıdaki adı yazın:
  AutoRecoverDelay
 6. ENTER tuşuna basın.
 7. AutoRecoverDelay kayıt defteri anahtarını sağ tıklayın ve ardından Değiştir'i tıklayın.
 8. Değer veri kutusuna 1 ila 600 arasında bir sayı yazın. Bu, Otomatik Kurtarma kaydetmeye çalışmadan önce geçecek saniye sayısıdır.
 9. Tamamladığınızda, Tamam'ı tıklayın.
 10. Kayıt Defteri Düzenleyicisi'nden çıkın.
Not Programda yalnızca el ile gerçekleştirilen eylemler boşta süreölçeri etkiler. Dosyayı otomatik olarak güncelleştiren formüller boşta süreölçeri etkilemez. Formüllere yönelik otomatik güncelleştirmeler arasında boşta kalma süresine ulaşıldığında Excel dosyayı kaydeder.

Otomatik Kurtarma tarafından kaydedilen dosya biçimleri

Otomatik Kurtarma, Excel'de açılabilen tüm dosya biçimlerini kaydeder. Hızlı ve basit olması açısından, Otomatik Kurtarma açılan özgün dosya biçimi ne olursa olsun tüm dosyaları geçerli Excel dosyası biçiminde kaydeder. Dosya, .xar uzantılı rasgele bir dosya adıyla (örneğin, ~ar18a.xar) bir gizli dosya olarak kaydedilir. 

Excel beklenmedik biçimde kapatıldıktan sonra programı yeniden açıp kurtarılmış bir dosyayı kaydetmeye çalıştığınızda, Dosya kayıt türü olarak özgün dosya biçimi ve adı önerilir. Excel özgün dosya adını ve ilgili .xar dosya adını kurtarma amaçlı olarak kayıt defterinde saklar.

Otomatik Kurtarma ve Excel'in birden çok örneği

Excel'in birden çok örneği çalışıyorsa ve bunlardan biri beklenmedik biçimde kapanırsa, Excel'in yeni bir örneği otomatik olarak başlatılır ve Otomatik Kurtarma dosyaları açılır. Excel'in tüm örnekleri beklenmedik biçimde kapanırsa ancak bilgisayar çalışmaya devam ediyorsa, Excel'in tek bir örneği başlatılır ve tüm Otomatik Kurtarma dosyaları açılır. Bir güç kesintisi durumunda, Excel'i yeniden başlattığınızda tüm kurtarılmış dosyalar açılır.

Uyumluluk

Otomatik Kurtarma'yı devre dışı bırak çalışma kitabı seçeneği dışındaki tüm Otomatik Kurtarma ayarları sistem kayıt defterinde saklanır. Otomatik Kurtarma ayarları Excel'in önceki sürümlerinde oluşturulmuş dosyalarla uyumludur.

Otomatik Kurtarma'yı devre dışı bırak çalışma kitabı seçeneği belirlenirse ve dosya Excel'in önceki bir sürümünde açılır, kaydedilir ve ardından daha yeni bir Excel sürümünde yeniden açılırsa, Otomatik Kurtarma'yı devre dışı bırak çalışma kitabı seçeneği bundan etkilenmez.
Referanslar
Excel dosyalarını kaydederken oluşan sorunları giderme hakkında daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklayın:
271513 Excel dosyalarını kaydederken oluşan sorunlar nasıl giderilir?
inf XL2010 XL2003 XL2007
Özellikler

Makale No: 289273 - Son İnceleme: 11/29/2013 21:36:00 - Düzeltme: 11.0

Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office Excel 2003, Microsoft Excel 2010

 • kbofficealertid kbexpertisebeginner kbsavefile kbfunctions kbhowto kbinfo KB289273
Geri bildirim