Microsoft Dynamics NAV 2009'daki bir peşinat faturasını deftere naklettiğinizde "tutar yevmiye defteri satırı içinde pozitif olmalıdır" hata iletisi

ÖNEMLİ: Bu makale, Microsoft Makine Çevirisi Düzenleme yazılımı tarafından tercüme edilmiş olup, yüksek olasılıkla profesyonel bir çevirmen yerine CTF teknolojisi kullanılarak, Microsoft Topluluğu tarafından düzenlenmiştir. Microsoft, Bilgi Bankamız içindeki tüm makaleleri kendi dilinizde okuyabilmeniz için size hem profesyonel çevirmenler tarafından tercüme edilen hem de makine tarafından tercüme edildikten sonra Topluluk tarafından kontrol edilen makaleler sunar. Bununla birlikte, makine tarafından tercüme edilen, hatta Topluluk tarafından kontrol edilen bir makale bile her zaman mükemmel dil kalitesinde olmayabilir. Makalede dilinizi konuşan yabancı birisinin yapabileceği türden sözcük, söz dizimi veya dilbilgisi hataları bulunabilir. Microsoft, içeriğin hatalı tercümesinin veya müşterilerimiz tarafından kullanımının doğurabileceği olası yanlış anlamalar, hatalar veya zararlardan sorumlu değildir. Öte yandan Microsoft, Makine Çevirisi Düzenleme işlemini geliştirmek amacıyla Makine Çevirisi Düzenleme yazılımını ve araçlarını sık sık güncelleştirmektedir.

Makalenin İngilizcesi aşağıdaki gibidir: 2893954
Bu makale Microsoft Dynamics NAV'a tüm ülkeler ve tüm dil yerel ayarları için geçerlidir.
Belirtiler
KDV dahil fiyatlar ayarlandığı varsayılır ve peşinat faturaları Microsoft Dynamics NAV 2009'daki sıkıştırılmaz. Peşinat faturasını deftere naklettiğinizde, aşağıdaki hata iletisini alırsınız:
Tutar pozitif yevmiye defteri satırı içinde olması gerekir.
Bu sorun aşağıdaki ürünlerde oluşur:
 • Microsoft Dynamics NAV 2009 Service Pack 1 (SP1)
 • Microsoft Dynamics NAV 2009 R2
Çözüm

Düzeltme bilgileri

Artık Microsoft tarafından desteklenen bir düzeltme sağlanmaktadır. Ancak bunun yalnızca bu makalede anlatılan sorunu düzeltmesi amaçlanmıştır. Yalnızca bu özel sorunla karşılaşmış olan sistemlere uygulayın. Bu düzeltme ek sınama uygulanabilir. Bu nedenle, bu sorundan ciddi bir şekilde etkilenmiyorsanız, Microsoft Dynamics NAV 2009 sonraki hizmet paketini veya, bu düzeltmeyi içeren bir sonraki Microsoft Dynamics NAV sürümü için beklemek öneririz.

Not: Özel durumlarda, destek aramaları teknik destek uzmanı Microsoft Dynamics ve ilgili ürünlere yönelik iptal edilebilir çözeceğini giderleri belirleyen belirli bir güncelleştirmenin sorununuzu. Ek destek sorularına ve söz konusu güncelleştirme için geçerli olmayan sorunlara normal destek ücretleri uygulanır.Yükleme bilgileri

Microsoft, programlama örneklerini yalnızca gösterim amacıyla zımni veya açık garanti olmadan sağlar. Bu, satılabilirlik veya belirli bir amaca uygunluk açısından zımni garantileri içerir ancak bunlarla sınırlı değildir. Bu makale, gösterilen programlama dilini, yordamları oluşturmak ve yordamlardan hata ayıklamak için kullanılan araçları bildiğinizi varsayar. Microsoft destek mühendisleri belirli bir yordamın işlevselliğinin açıklanmasına yardımcı olabilirler, ancak ilave işlevsellik sağlamak için bu örnekleri değiştirmezler veya belirli gereksinimlerinizi karşılayacak şekilde yordamları yapılandırmazlar.

Not: Bu düzeltmeyi yüklemeden önce tüm Microsoft Navision istemcisi kullanıcılar sistem oturum doğrulayın. Bu, Microsoft Navision uygulama Hizmetleri (NAS) istemci kullanıcıları içerir. Bu düzeltmeyi uyguladığınızda yalnızca istemci kullanıcının oturum açmış olması gerekir.

Bu düzeltmeyi uygulamak için bir geliştirici lisansı olması gerekir.

Kullanıcı hesabının Windows oturumu açma penceresini veya veritabanı oturumu açma penceresi "Süper" rol kimliği atanması öneririz Kullanıcı hesabı "Süper" rol Kimliği atanamaz, kullanıcı hesabı aşağıdaki izinlere sahip olduğunu doğrulamanız gerekir:
 • Nesnenin, değiştirme değişiklik yapma izni.
 • Execute izni Sistem nesne kimliği 5210 nesnenin ve nesne kimliği 9015 sistem nesnesi için.

Not: Veri onarım gerçekleştirmek zorunda sürece veri depoları haklarına sahip olmanız gerekmez.

Kod değişiklikleri

Not: Her zaman, uygulamadan önce test kodu denetimli bir ortamda üretim bilgisayarlarınıza düzeltmeler giderir.
Bu sorunu gidermek için şu adımları izleyin:
 1. Satış sonrası Codeuint (80) AdjustPrepmtAmountLCY işlevinde kodu aşağıdaki gibi değiştirin:
  Varolan kodu 1
  ...TotalPrepmtAmount@1002 : ARRAY [2] OF Decimal;   BEGIN...
  Değiştirme kodu 1
  ...TotalPrepmtAmount@1002 : ARRAY [2] OF Decimal;// Add the following line.    PricesInclVATRoundingAmount@1170000000 : ARRAY [2] OF Decimal;// End of the added line.   BEGIN...
  Varolan kodu 2
  ...TotalPrepmtAmount[1] += "Prepmt. Amount Inv. (LCY)";...
  Değiştirme kodu 2
  ...// Add the following lines.IF SalesHeader."Prices Including VAT" THEN         IF (("Prepayment %" <> 100) OR IsFinalInvoice) AND (DeductionFactor = 1) THEN BEGIN          PricesInclVATRoundingAmount[1] := TotalRoundingAmount[1];          PricesInclVATRoundingAmount[2] := TotalRoundingAmount[2];         END;// End of the added lines.         TotalPrepmtAmount[1] += "Prepmt. Amount Inv. (LCY)";...
  Varolan kodu 3
  ...UpdatePrepmtSalesLineWithRound(// Delete the following line.      PrepmtSalesLine,TotalRoundingAmount,TotalPrepmtAmount,TempPrepmtDeductLCYSalesLine.IsFinalInvoice);// End of the deleted line.    END;...
  Değiştirme kodu 3
  ...UpdatePrepmtSalesLineWithRound(// Add the following lines.      PrepmtSalesLine,TotalRoundingAmount,TotalPrepmtAmount,      TempPrepmtDeductLCYSalesLine.IsFinalInvoice,PricesInclVATRoundingAmount);// End of the added lines.    END;...
 2. TheSales-posta Codeuint (80)UpdatePrepmtSalesLineWithRound işlevinde kodu aşağıdaki gibi değiştirin:
  Varolan kodu 1
  ...// Delete the following line.LOCAL PROCEDURE UpdatePrepmtSalesLineWithRound@89(VAR PrepmtSalesLine@1002 : Record 37;TotalRoundingAmount@1001 : ARRAY [2] OF Decimal;TotalPrepmtAmount@1000 : ARRAY [2] OF Decimal;FinalInvoice@1170000000 : Boolean);// End of the deleted line.   VAR...
  Değiştirme kodu 1
  ...// Add the following line.LOCAL PROCEDURE UpdatePrepmtSalesLineWithRound@89(VAR PrepmtSalesLine@1002 : Record 37;TotalRoundingAmount@1001 : ARRAY [2] OF Decimal;TotalPrepmtAmount@1000 : ARRAY [2] OF Decimal;FinalInvoice@1170000000 : Boolean;PricesInclVATRoundingAmount@1170000001 : ARRAY [2] OF Decimal);// End of the added line.   VAR...
  Varolan kodu 2
  ...// Delete the following line.IF (ABS(TotalRoundingAmount[2]) <= GLSetup."Amount Rounding Precision") OR FinalInvoice THEN BEGIN// End of the deleted line.      IF ("Prepayment %" = 100) AND ("Prepmt. Amount Inv. (LCY)" = 0) THEN...
  Değiştirme kodu 2
  ...// Add the following lines.IF (PricesInclVATRoundingAmount[1] <> 0) AND (TotalRoundingAmount[1] = 0) THEN BEGIN      Prepmt100PctVATRoundingAmt := 0;      PricesInclVATRoundingAmount[1] := 0;     END;     IF (ABS(TotalRoundingAmount[2]) <= GLSetup."Amount Rounding Precision") OR      (FinalInvoice AND (TotalRoundingAmount[1] = 0))     THEN BEGIN// End of the added lines.      IF ("Prepayment %" = 100) AND ("Prepmt. Amount Inv. (LCY)" = 0) THEN...
  Varolan kodu 3
  ...END;// Delete the following lines.     "Prepmt. VAT Amount Inv. (LCY)" := TotalRoundingAmount[2] + Prepmt100PctVATRoundingAmt;     NewAmountIncludingVAT := Amount + TotalPrepmtAmount[2] + TotalRoundingAmount[2];     Increment(TotalSalesLineLCY."Amount Including VAT","Amount Including VAT" - NewAmountIncludingVAT - Prepmt100PctVATRoundingAmt);// End of the deleted lines.     IF "Currency Code" = '' THEN...
  Değiştirme kodu 3
  ...END;// Add the following lines.     IF (PricesInclVATRoundingAmount[2] <> 0) AND (TotalRoundingAmount[2] = 0) THEN BEGIN      Prepmt100PctVATRoundingAmt := 0;      PricesInclVATRoundingAmount[2] := 0;     END;     "Prepmt. VAT Amount Inv. (LCY)" := TotalRoundingAmount[2] + Prepmt100PctVATRoundingAmt;     NewAmountIncludingVAT := Amount + TotalPrepmtAmount[2] + TotalRoundingAmount[2];     IF (PricesInclVATRoundingAmount[1] = 0) AND (PricesInclVATRoundingAmount[2] = 0) THEN      Increment(TotalSalesLineLCY."Amount Including VAT","Amount Including VAT" - NewAmountIncludingVAT - Prepmt100PctVATRoundingAmt    );// End of the added lines.     IF "Currency Code" = '' THEN...
 3. Satınalma. AdjustPrepmtAmountLCY işlev kodu değiştirmek-posta kod (90) aşağıdaki gibi:
  Varolan kodu 1
  ...TotalPrepmtAmount@1003 : ARRAY [2] OF Decimal;   BEGIN...
  Değiştirme kodu 1
  ...TotalPrepmtAmount@1003 : ARRAY [2] OF Decimal;// Add the following line.    PricesInclVATRoundingAmount@1170000000 : ARRAY [2] OF Decimal;// End of the added line.   BEGIN...
  Varolan kodu 2
  ...TotalPrepmtAmount[1] += "Prepmt. Amount Inv. (LCY)";...
  Değiştirme kodu 2
  ...// Add the following lines.        IF PurchHeader."Prices Including VAT" THEN         IF (("Prepayment %" <> 100) OR IsFinalInvoice) AND (DeductionFactor = 1) THEN BEGIN          PricesInclVATRoundingAmount[1] := TotalRoundingAmount[1];          PricesInclVATRoundingAmount[2] := TotalRoundingAmount[2];         END;// End of the added lines.         TotalPrepmtAmount[1] += "Prepmt. Amount Inv. (LCY)";...
  Varolan kodu 3
  ...// Delete the following line.UpdatePrepmtPurchLineWithRound(PrepmtPurchLine,TotalRoundingAmount,TotalPrepmtAmount);// End of the deleted line.    END;...
  Değiştirme kodu 3
  ...// Add the following lines.UpdatePrepmtPurchLineWithRound(      PrepmtPurchLine,TotalRoundingAmount,TotalPrepmtAmount,      TempPrepmtDeductLCYPurchLine.IsFinalInvoice,PricesInclVATRoundingAmount);// End of the added lines.    END;...
 4. ThePurch.UpdatePrepmtPurchLineWithRound işlev kodu değiştirmek-posta kod (90) aşağıdaki gibi:
  Varolan kodu 1
  ...// Delete the following line.LOCAL PROCEDURE UpdatePrepmtPurchLineWithRound@89(VAR PrepmtPurchLine@1002 : Record 39;TotalRoundingAmount@1001 : ARRAY [2] OF Decimal;TotalPrepmtAmount@1000 : ARRAY [2] OF Decimal);// End of the deleted line.   VAR...
  Değiştirme kodu 1
  ...// Add the following line.LOCAL PROCEDURE UpdatePrepmtPurchLineWithRound@89(VAR PrepmtPurchLine@1002 : Record 39;TotalRoundingAmount@1001 : ARRAY [2] OF Decimal;TotalPrepmtAmount@1000 : ARRAY [2] OF Decimal;FinalInvoice@1170000001 : Boolean;PricesInclVATRoundingAmount@1170000000 : ARRAY [2] OF Decimal);// End of the added line.   VAR...
  Varolan kodu 2
  ...// Delete the following line.IF ABS(TotalRoundingAmount[2]) <= GLSetup."Amount Rounding Precision" THEN BEGIN// End of the deleted line.      IF ("Prepayment %" = 100) AND ("Prepmt. Amount Inv. (LCY)" = 0) THEN...
  Değiştirme kodu 2
  ...// Add the following lines.     IF (PricesInclVATRoundingAmount[1] <> 0) AND (TotalRoundingAmount[1] = 0) THEN BEGIN      Prepmt100PctVATRoundingAmt := 0;      PricesInclVATRoundingAmount[1] := 0;     END;     IF (ABS(TotalRoundingAmount[2]) <= GLSetup."Amount Rounding Precision") OR      (FinalInvoice AND (TotalRoundingAmount[1] = 0))     THEN BEGIN// End of the added lines.      IF ("Prepayment %" = 100) AND ("Prepmt. Amount Inv. (LCY)" = 0) THEN...
  Varolan kodu 3
  ...END;// Delete the following lines.     "Prepmt. VAT Amount Inv. (LCY)" := -(TotalRoundingAmount[2] + Prepmt100PctVATRoundingAmt);     NewAmountIncludingVAT := Amount - (TotalPrepmtAmount[2] + TotalRoundingAmount[2]);     Increment(      TotalPurchLineLCY."Amount Including VAT",-("Amount Including VAT" - NewAmountIncludingVAT + Prepmt100PctVATRoundingAmt));// End of the deleted lines.     IF "Currency Code" = '' THEN...
  Değiştirme kodu 3
  ...END;// Add the following lines.     IF (PricesInclVATRoundingAmount[2] <> 0) AND (TotalRoundingAmount[2] = 0) THEN BEGIN      Prepmt100PctVATRoundingAmt := 0;      PricesInclVATRoundingAmount[2] := 0;     END;     "Prepmt. VAT Amount Inv. (LCY)" := -(TotalRoundingAmount[2] + Prepmt100PctVATRoundingAmt);     NewAmountIncludingVAT := Amount - (TotalPrepmtAmount[2] + TotalRoundingAmount[2]);     IF (PricesInclVATRoundingAmount[1] = 0) AND (PricesInclVATRoundingAmount[2] = 0) THEN      Increment(       TotalPurchLineLCY."Amount Including VAT",-("Amount Including VAT" - NewAmountIncludingVAT + Prepmt100PctVATRoundingAmt));// End of the added lnies.     IF "Currency Code" = '' THEN...

Önkoşullar

Bu düzeltmeyi uygulamak için aşağıdaki ürünlerden birine sahip olmalıdır:
 • Microsoft Dynamics NAV 2009 Service Pack 1 (SP1)
 • Microsoft Dynamics NAV 2009 R2


Kaldırma bilgileri

Bu düzeltmeyi kaldıramazsınız.
Durum
Microsoft bu sorunun "Aşağıdakilere Uygulanır" bölümünde listelenen Microsoft ürünlerinde bulunduğunu onaylamıştır.
Not: Bu, doğrudan Microsoft destek kuruluşu bünyesinde oluşturulan bir "HIZLI YAYIN" makalesidir. Burada yer alan bilgiler, oluşan sorunlara yanıt olarak olduğu gibi sağlanmıştır. Makale hızla kullanıma sunulduğu için materyallerde yazım hataları olabilir ve materyaller bildirilmeksizin herhangi bir zamanda revize edilebilir. Bkz. Kullanım koşulları diğer konular için.

Uyarı: Bu makalenin çevirisi otomatik olarak yapılmıştır

Özellikler

Makale No: 2893954 - Son İnceleme: 08/10/2016 03:29:00 - Düzeltme: 2.0

Microsoft Dynamics NAV 2009

 • kbqfe kbmbsmigrate kbmbscodefix kbsurveynew kberrmsg kbmt KB2893954 KbMttr
Geri bildirim