Word'de varsayılan dil ayarlarında yapılan değişiklikler korunmuyor

Belirtiler
Microsoft Office Word'de bir dili varsayılan giriş dili olarak ayarlayıp Word'ü yeniden başlattığınızda, değişiklikler korunmuyor.
Neden
Bu davranış, bilgisayarda yapılandırılmış birden fazla giriş dili yüklü olduğunda oluşabilir.

Yapılandırılmış birden fazla giriş diline sahipseniz, Word'ü başlattığınızda hangi dilin kullanılacağı Metin Hizmetleri iletişim kutusunda seçili olan varsayılan giriş diline bağlıdır.
Pratik Çözüm
Bu davranışa geçici bir çözüm bulmak için aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın.

Yöntem 1: Tüm Ek Klavye Düzenlerini Kaldırın

Bu davranış, yalnızca bir klavye düzeni olduğunda oluşmaz. Tüm ek klavye düzenleri kaldırmak için aşağıdaki adımları uygulayın:
 1. Başlat'ı tıklatın, Ayarlar'ın üzerine gelin ve Denetim Masası'nı tıklatın.
 2. Denetim Masası'nda, Klavye'yi çift tıklatın.
 3. Klavye Özellikleri iletişim kutusunda, Giriş Yerel Ayarları sekmesini ve ardından Değiştir'i tıklatın.
 4. Bilgisayarınız başladığında kullanılacak yüklü giriş dillerinden birini seçin listesinde, istediğiniz dili seçin.
 5. Yüklü Hizmetler listesinde, kaldırmak istediğiniz giriş diline ait Klavye'yi ve ardından Kaldır'ı tıklatın.
 6. 5. adımı, 4. adımda seçtiğiniz dil hariç tüm diller için tekrarlayın ve ardından Tamam'ı iki kez tıklatın.

Yöntem 2: Varsayılan Giriş Dilini yükleyin

Word başlatıldığında kullanılan varsayılan giriş dilini belirlemek için aşağıdaki adımları uygulayın:
 1. Başlat'ı tıklatın, Ayarlar'ın üzerine gelin ve Denetim Masası'nı tıklatın.
 2. Denetim Masası'nda, Klavye'yi çift tıklatın.
 3. Klavye Özellikleri iletişim kutusunda, Giriş Yerel Ayarları sekmesini ve ardından Değiştir'i tıklatın.
 4. Ayarlar sekmesinde, Ekle'yi tıklatın.
 5. Giriş Dili Ekle iletişim kutusunda, Giriş Dili listesinde, istediğiniz dili seçip Tamam'ı tıklatın.
 6. Bilgisayarınız başladığında kullanılacak yüklü giriş dillerinden birini seçin listesinde, istediğiniz dili seçip ardından Tamam'ı iki kez tıklatın.
Daha fazla bilgi
Konuşma Tanıma, Microsoft Office XP Kurulumu sırasında yüklendiğinde Metin Hizmetleri simgesi Denetim Masası'nda görünür. Konuşma Tanıma yüklenmediyse, giriş dilleri Klavye Özellikleri iletişim kutusunda seçilir. (Denetim Masası'nda, Klavye'yi çift tıklatın.)
prb kbspeech WD2002 WD2003 WD2007
Not Bu, doğrudan Microsoft destek kuruluşu tarafından oluşturulan bir “FAST PUBLISH” makalesidir. Buradaki bilgiler, ortaya çıkan sorunları gidermek üzere olduğu gibi sağlanmaktadır. Mümkün olduğu kadar hızlı sunulmasının bir sonucu olarak malzemelerde yazım hataları bulunabilir ve bunlar bildirimde bulunulmadan daha sonra düzeltilebilir. Diğer hususlar için Kullanım Koşulları’na bakın.
Özellikler

Makale No: 292106 - Son İnceleme: 09/30/2011 14:51:00 - Düzeltme: 1.0

Microsoft Office Word 2007, Microsoft Word 2002 Standard Edition

 • kbsettings kbsetup kbprb KB292106
Geri bildirim