Visual Studio eklenti "TargetInvocationException" hata iletisi ile çöküyor

ÖNEMLİ: Bu makale, Microsoft Makine Çevirisi Düzenleme yazılımı tarafından tercüme edilmiş olup, yüksek olasılıkla profesyonel bir çevirmen yerine CTF teknolojisi kullanılarak, Microsoft Topluluğu tarafından düzenlenmiştir. Microsoft, Bilgi Bankamız içindeki tüm makaleleri kendi dilinizde okuyabilmeniz için size hem profesyonel çevirmenler tarafından tercüme edilen hem de makine tarafından tercüme edildikten sonra Topluluk tarafından kontrol edilen makaleler sunar. Bununla birlikte, makine tarafından tercüme edilen, hatta Topluluk tarafından kontrol edilen bir makale bile her zaman mükemmel dil kalitesinde olmayabilir. Makalede dilinizi konuşan yabancı birisinin yapabileceği türden sözcük, söz dizimi veya dilbilgisi hataları bulunabilir. Microsoft, içeriğin hatalı tercümesinin veya müşterilerimiz tarafından kullanımının doğurabileceği olası yanlış anlamalar, hatalar veya zararlardan sorumlu değildir. Öte yandan Microsoft, Makine Çevirisi Düzenleme işlemini geliştirmek amacıyla Makine Çevirisi Düzenleme yazılımını ve araçlarını sık sık güncelleştirmektedir.

Makalenin İngilizcesi aşağıdaki gibidir: 2923556
Belirtiler
Bir eklenti ya da tümleştirme paketi çalışırken, Microsoft Visual Studio 2013'ün beklenmedik biçimde işlenmeyen bir özel durum türü System.Reflection.TargetInvocationException ile sonlandırabilirsiniz.

Uygulama olay günlüğünde bir uygulama hatası için benzer bir metinle görürsünüz:

Hataya neden olan uygulama adı: devenv.exe, sürüm: 12.0.21005.1, zaman damgası: 0x524fcb34
Hataya neden olan modül adı: KERNELBASE.dll, sürüm: 6.1.7601.18229, zaman damgası: 0x51fb10c6
Özel durum kodu: 0xe0434352
Arıza uzaklığı: 0x0000812f
Hataya neden olan işlem kimliği: 0xe3c
Hataya neden olan uygulama başlangıç saati: 0x01cf0b21c6346ea8
Hataya neden olan uygulama yolu: C:\Program Files\Microsoft Visual Studio 12.0\Common7\IDE\devenv.exe
Hataya neden olan modül yolu: C:\Windows\system32\KERNELBASE.dll

Bu da benzer şekilde kaynak withtext olarak byan olay .NET çalışma zamanı ile ardından:

Uygulama: devenv.exe
Framework sürümü: v4.0.30319
Açıklama: İşlenmeyen bir özel durum işlem sonlandırıldı.
Özel durum bilgileri: System.Reflection.TargetInvocationException
Yığın:
System.RuntimeMethodHandle.InvokeMethod (System.Object, System.Object [], System.Signature, Boolean)
System.Reflection.RuntimeMethodInfo.UnsafeInvokeInternal (System.Object System.Object [], System.Object[]) at
System.Delegate.DynamicInvokeImpl(System.Object[])
System.Windows.Threading.ExceptionWrapper.InternalRealCall (System.Delegate, System.Object, Int32)
MS at.Internal.Threading.ExceptionFilterHelper.TryCatchWhen (System.Object, System.Delegate, System.Object, Int32, System.Delegate)
System.Windows.Threading.DispatcherOperation.InvokeImpl()
System.Windows.Threading.DispatcherOperation.InvokeInSecurityContext(System.Object)
at System.Threading.ExecutionContext.RunInternal (System.Threading.ExecutionContext, System.Threading.ContextCallback, System.Object, Boolean)
at System.Threading.ExecutionContext.Run (System.Threading.ExecutionContext, System.Threading.ContextCallback, System.Object, Boolean)
System.Threading.ExecutionContext.Run (System.Threading.ExecutionContext, System.Threading.ContextCallback, System.Object) at
System.Windows.Threading.DispatcherOperation.Invoke()
System.Windows.Threading.Dispatcher.ProcessQueue()
System.Windows.Threading.Dispatcher.WndProcHook (IntPtr, Int32, IntPtr, IntPtr, Boolean ByRef)
MS at.Win32.HwndWrapper.WndProc (IntPtr, Int32, IntPtr, IntPtr, Boolean ByRef)
MS at.Win32.HwndSubclass.DispatcherCallbackOperation(System.Object)
System.Windows.Threading.ExceptionWrapper.InternalRealCall (System.Delegate, System.Object, Int32)
MS at.Internal.Threading.ExceptionFilterHelper.TryCatchWhen (System.Object, System.Delegate, System.Object, Int32, System.Delegate)
at System.Windows.Threading.Dispatcher.LegacyInvokeImpl (System.Windows.Threading.DispatcherPriority, System.TimeSpan, System.Delegate, System.Object, Int32)
MS at.Win32.HwndSubclass.SubclassWndProc (IntPtr, Int32, IntPtr, IntPtr)
Neden
Thisissue bir kod Visual Studio IDE içinde 2013'de değiştirin ve geçerli yol adları gibi .NET System.IO.File sınıfı tarafından ayrıştırılır olmayan belgeleri etkiler oluşur. Visual Studio, Yukarı TargetInvocationException olarak IDE üzerinden kabarcıklanma, bu belgeleri açarken bir System.ArgumentException atabilir.
Çözüm
Belge adı geçerli bir Win32 dosya adları olmasını sağlayarak soruna geçici bir çözüm ya da kaçının.

Visual Studio 2013 güncelleştirmesi 2 ve sonraki sürümlerinde, Visual Studio'nun bu sorun giderilmiştir.
Daha fazla bilgi
TargetInvocationException bir örnek çağrı yığını aşağıda gösterilmiştir. İşlenmeyen özel durum üzerinde yakalanan ve yönetilen özel durum çağrı yığınları görüntülemek için satış Siparişleri uzantıları kullanarak WindDdbg içinde hata ayıklayıcıda gösterilen işlem dökümü dosyasından budur:


CLR özel durum türü: System.Reflection.TargetInvocationException
"Bir çağırma hedefi tarafından özel durum oluşturuldu."
Hata: Sembol dosyası bulunamadı. C:\Windows\system32\KERNELBASE.dll için sembolleri dışa aktarmak için varsayılan-
eax 0027eb88 ebx = 00000005 ecx = 00000005 edx = 00000000 esi = 0027ec48 edi = 00000001 =
eip 7528812f esp = 0027eb88 ebp = 0027ebd8 iopl = = 0 nv up ei pl nz ac pe nc
cs = 001b ss = 0023 ds = 0023 es = 0023 fs = 003b gs = 0000 efl = 00200216 =
KERNELBASE!RaiseException + 0x54:
7528812f c9 bırakın
0:000 >! loadby satış siparişleri clr
0:000 >! satış siparişleri.PrintException
Özel durum nesnesi: 136eb7f8
Özel durum türü: System.Reflection.TargetInvocationException
İleti: Bir çağırma hedefi tarafından özel durum oluşturuldu.
InnerException öğesine: System.ArgumentException kullanın!Daha fazla bilgi görmek için PrintException 136e9f10.
StackTrace (oluşturulan):
SP IP işlevi
00000001 00000000 mscorlib_ni!System.RuntimeMethodHandle.InvokeMethod (System.Object, System.Object [], System.Signature, Boolean) + 0x2
0033BEC8 60D99BC1 mscorlib_ni!System.Reflection.RuntimeMethodInfo.UnsafeInvokeInternal (System.Object System.Object [], System.Object[])+0xc1
0033BEEC 60D904B6 mscorlib_ni!System.Delegate.DynamicInvokeImpl (System.Object []) + 0x76
0033BF00 6079C5BD WindowsBase_ni!System.Windows.Threading.ExceptionWrapper.InternalRealCall (System.Object, System.Delegate, Int32) + 0xad
0033BF20 6079C49A WindowsBase_ni! MS.Internal.Threading.ExceptionFilterHelper.TryCatchWhen (System.Object, System.Delegate, System.Object, Int32, System.Delegate)+0x3a
0033BF64 6079EE4C WindowsBase_ni!System.Windows.Threading.DispatcherOperation.InvokeImpl () + 0xac
0033BF9C 6079ED88 WindowsBase_ni!System.Windows.Threading.DispatcherOperation.InvokeInSecurityContext (System.Object) + 0x38
0033BFA4 60E14157 mscorlib_ni!System.Threading.ExecutionContext.RunInternal (System.Threading.ExecutionContext, System.Threading.ContextCallback, System.Object, Boolean) + 0xa7
0033 C 010 60E14096 mscorlib_ni!System.Threading.ExecutionContext.Run (System.Threading.ExecutionContext, System.Threading.ContextCallback, System.Object, Boolean) + 0x16
0033 C 024 60E14051 mscorlib_ni!System.Threading.ExecutionContext.Run (System.Threading.ExecutionContext, System.Threading.ContextCallback, System.Object)+0x41
0033C03C 6079EC9B WindowsBase_ni!System.Windows.Threading.DispatcherOperation.Invoke () + 0x5b
0033C 074 6079B21B WindowsBase_ni!System.Windows.Threading.Dispatcher.ProcessQueue () + 0x16b
0033C0B8 6079B3DA WindowsBase_ni!System.Windows.Threading.Dispatcher.WndProcHook (IntPtr, Int32, IntPtr, IntPtr, Boolean ByRef) + 0x5a
0033 C 104 6079C75B WindowsBase_ni! MS.Win32.HwndWrapper.WndProc (IntPtr, Int32, IntPtr, IntPtr, Boolean ByRef) + 0x9b
0033 C 140 6079C6AB WindowsBase_ni! MS.Win32.HwndSubclass.DispatcherCallbackOperation (System.Object) + 0x6b
0033C 150 6079C 562 WindowsBase_ni!System.Windows.Threading.ExceptionWrapper.InternalRealCall (System.Object, System.Delegate, Int32) + 0x52
0033 C 170 6079C49A WindowsBase_ni! MS.Internal.Threading.ExceptionFilterHelper.TryCatchWhen (System.Object, System.Delegate, System.Object, Int32, System.Delegate)+0x3a
0033C1B4 6079AABE WindowsBase_ni!System.Windows.Threading.Dispatcher.LegacyInvokeImpl (System.Windows.Threading.DispatcherPriority, System.TimeSpan, System.Delegate, System.Object, Int32) + 0x10e
0033 C 208 6079BFF1 WindowsBase_ni! MS.Win32.HwndSubclass.SubclassWndProc (IntPtr, Int32, IntPtr, IntPtr) + 0xf1
00000001 00000000 System_Windows_Forms_ni!System.Windows.Forms.UnsafeNativeMethods+IMsoComponentManager.FPushMessageLoop (IntPtr, Int32, Int32) + 0x2
0033C4D8 5C35DFC7 System_Windows_Forms_ni!System.Windows.Forms.ComponentManagerProxy.System.Windows.Forms.UnsafeNativeMethods.IMsoComponentManager.FPushMessageLoop (IntPtr, Int32, Int32) + 0x27
0033C4F0 5BBBF8D1 System_Windows_Forms_ni!System.Windows.Forms.Application+ThreadContext.RunMessageLoopInner (Int32, System.Windows.Forms.ApplicationContext)+0x155
0033 C 540 5BBBF742 System_Windows_Forms_ni!System.Windows.Forms.Application+ThreadContext.RunMessageLoop (Int32, System.Windows.Forms.ApplicationContext)+0x4a
0033C56C 5BB67004 System_Windows_Forms_ni!System.Windows.Forms.Application.DoEvents () + 0x18
C 574 0682B972 MyAddIn 0033!Initialize () + 0x6fa

StackTraceString:<none>
HResult: 80131604

InnerException öğesine ilk özel durum throw gösterir:

0:000 >!PrintException 136e9f10
Özel durum nesnesi: 136e9f10
Özel durum türü: System.ArgumentException
İleti: Yolda geçersiz karakterler.
InnerException öğesine:<none>
StackTrace (oluşturulan):</none></none>Br / > SP IP işlevi
0033BA18 617FFD07 mscorlib_ni!System.IO.Path.CheckInvalidPathChars (System.String, Boolean) + 0xa68db7
0033BA28 60E05936 mscorlib_ni!System.IO.Path.GetExtension (System.String) + 0x16
0033BA40 6D60F8E7 Microsoft_VisualStudio_Shell_UI_Internal_ni!Microsoft.VisualStudio.Services.VsImageService.GetIconForFileEx (System.String, Microsoft.VisualStudio.Shell.Interop.__VSUIDATAFORMAT, Microsoft.VisualStudio.Shell.Interop.__VSIconSource ByRef) + 0x3f
0033BA64 6D60F88C Microsoft_VisualStudio_Shell_UI_Internal_ni!Microsoft.VisualStudio.Services.VsImageService.GetIconForFileEx (System.String, Microsoft.VisualStudio.Shell.Interop.__VSUIDATAFORMAT, Uınt32 ByRef) + 0x14
0033BA74 16D5ABD8 Microsoft_VisualStudio_Platform_WindowManagement_ni!Microsoft.VisualStudio.Platform.WindowManagement.UtilityMethods.GetDocumentTabImage (System.String, Microsoft.VisualStudio.Shell.Interop.__TABIMAGEFLAGS ByRef) + 0x38
0033BA90 6DE8F8F6 Microsoft_VisualStudio_Platform_WindowManagement_ni!Microsoft.VisualStudio.Platform.WindowManagement.WindowFrame.UpdateDocumentIcon () + 0x131e2a

StackTraceString:<none>
HResult: 80070057

Bilinen bunun nedenlerinden biri, tırnak işaretleri belge adına katıştırılmış sağlamaktır. İç özel durum gösterir örnek C# kod aşağıdaki gibidir:</none>
static void Main(string[] args){ string path = null; path = @"A09F9925-32BC-47E1-9DC0-1F71C64E9A6E@SAMPLE.""ADEFUSR0"""; string extension = System.IO.Path.GetExtension(path);}
Bu kodu GetExtension çağrıda System.ArgumentException yaratır.

Uyarı: Bu makalenin çevirisi otomatik olarak yapılmıştır

Özellikler

Makale No: 2923556 - Son İnceleme: 06/26/2014 04:01:00 - Düzeltme: 2.0

Microsoft Visual Studio Premium 2013, Microsoft Visual Studio Professional 2013, Microsoft Visual Studio Ultimate 2013

  • kbmt KB2923556 KbMttr
Geri bildirim