Düzeltme:, İşlem sırasında hata oluşuyor küp veya ASP kullanarak boyut

ÖNEMLİ: Bu makale, bir kişi tarafından çevrilmek yerine, Microsoft makine-çevirisi yazılımı ile çevrilmiştir. Microsoft size hem kişiler tarafından çevrilmiş, hem de makine-çevrisi ile çevrilmiş makaleler sunar. Böylelikle, bilgi bankamızdaki tüm makalelere, kendi dilinizde ulaşmış olursunuz. Bununla birlikte, makine tarafından çevrilmiş makaleler mükemmel değildir. Bir yabancının sizin dilinizde konuşurken yapabileceği hatalar gibi, makale; kelime dağarcığı, söz dizim kuralları veya dil bilgisi açısından yanlışlar içerebilir. Microsoft, içeriğin yanlış çevrimi veya onun müşteri tarafından kullanımından doğan; kusur, hata veya zarardan sorumlu değildir. Microsoft ayrıca makine çevirisi yazılımını sıkça güncellemektedir.

Makalenin İngilizcesi aşağıdaki gibidir:293641
Bu makale arşivlenmiştir. "Olduğu gibi" sunulmaktadır ve bundan sonra güncelleştirilmeyecektir.
# Hata: 11210 (Plato7.x)
# Hata: 11281 (Plato7.x)
Belirtiler
Karar destek nesneleri (DSO) kullanarak bir boyut veya bir ASP sayfası aracılığıyla kübü işlemek, işlem aşağıdaki hata iletilerinden başarısız:
DSO hata '80040051' çözümleme sunucusu veritabanında veritabanı adı' açılamıyor
-VEYA-
Veritabanı adı' veritabanı başlatma
Çözüm
Bu sorunu gidermek için <a0></a0>, Microsoft SQL Server 2000 (Analiz Hizmetleri bileşenleri - Sql2kasp1.exe) için en son hizmet paketini edinin. Ek bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
290211BILGI: en son SQL Server 2000 hizmet paketi nasıl elde edilir
Durum
Microsoft SQL Server 2000 Analysis Services sürüm 8.0 bir sorun olduğunu onaylamıştır. Bu sorun ilk olarak Çözümleme Hizmetleri bileşenleri, Microsoft SQL Server 2000 Service Pack 1'de giderilmiştir.
Daha fazla bilgi
Bir küp ve boyut Web üzerinden Microsoft Visual Basic komut dosyası bir ASP sayfasında bir DSO DLL dosyası çağrıları kullanarak işlerken, "Belirtiler" bölümünde listelenen hata iletileri oluşur. ınternet ınformation Server (IIS) özelliği, Uygulama yalıtım ayarlandığında, Orta veya yüksek, hata iletileri oluşur. Hata iletilerini gösterme, yalnızca aracılığıyla Microsoft VBScript ya da Microsoft Visual Basic kodu çalıştırmak, ancak ASP kullanırsanız ortaya çıkar.

Davranışı yeniden oluşturma adımları

 1. Aşağıdaki Visual Basic kodu kullanarak bir DLL dosyası oluşturun:
  ** Visual Basic DSO COM component:	Private dsoServer As DSO.Server	Private dsoDB As DSO.MDStore	Private dsoCube As DSO.MDStore	Private dsoDim As DSO.Dimension	Private strDBName As String	'Private dsoMea As DSO.Measure		'/*	' Project Name: ProcessDimension	' Class Name: clsProcessDim	' Description: VB ActiveX COM wrapper for DSO.	'*/ 	Public Function ProcessDimension() As Boolean	'This sample is based on the FoodMart database.		On Error GoTo errProcessDimension	strDBName = "FoodMart 2000"	  	Set dsoServer = New DSO.Server	dsoServer.Connect ("LocalHost")		Set dsoDB = dsoServer.MDStores("FoodMart 2000")		Set dsoCube = dsoDB.MDStores(1)		Set dsoDim = New DSO.Dimension	'Debug.Print dsoDB.Dimensions.Count		'Need to process Dimension based on Database.Dimension collection.For Each dsoDim In dsoDB.Dimensions	  If dsoDim.Name = "Promotions" Then	    dsoDim.Process processRefreshData	    ProcessDimension = True	    Exit For	  End If	Next	'You could processFull on the Cube here if needed.	'dsoCube.Process processRefreshData		ProcessDimension = True	Exit Function		errProcessDimension:	  ProcessDimension = False	  Err.Raise Err.Number, Err.Source, Err.Description		End Function					
 2. Şu kodu kullanın ve bir ASP sayfası oluşturun:
  ** ASP code:	<HTML>	<BODY>	<%@ Language=VBScript %>		<%	dim objCubeProc	dim blnResult		set objCubeProc = Server.CreateObject("ProcessDimension.clsProcessDim")	blnResult = objCubeProc.ProcessDimension		if blnResult=True then		Response.Write "Done..."	else		Response.Write "Error..."	end if	%>	</BODY>	</HTML>					
 3. ınternet ınformation Server (IIS) ve Analysis Services'i aynı bilgisayarda 1. adımda oluşturduğunuz DLL kaydettirin.
 4. ASP sayfası WWWROOT klasöründe yerleştirin ve Uygulama yalıtım özelliği YÜKSEK için ayarlayın.
 5. ASP sayfası, ınternet Explorer'a yüklenemedi.


Not: varsayılan Msmdrep.mdb dosyasında depolanan, depo, dosyanın düzgün çalışabilmesi için küp veya bir ASP sayfası aracılığıyla boyut işlenmek üzere sırada güvenliğini azaltır gerekebilir. Ek bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
293782Hata: Tenekesi kullanıcı Administrators grubu, üye ise, yalnızca yönetici Çözümleme Sunucusu'nun
DSO hata 80040051 açılamıyor değil ınitialize OLAP veritabanı olabilir

Uyarı: Bu makalenin çevirisi otomatik olarak yapılmıştır

Özellikler

Makale No: 293641 - Son İnceleme: 02/24/2014 03:26:36 - Düzeltme: 3.1

Microsoft SQL Server OLAP Services

 • kbnosurvey kbarchive kbmt kbbug kbfix kbssas800fix KB293641 KbMttr
Geri bildirim