BİLGİ: ASP hata kodları

ÖNEMLİ: Bu makale, Microsoft Makine Çevirisi Düzenleme yazılımı tarafından tercüme edilmiş olup, yüksek olasılıkla profesyonel bir çevirmen yerine CTF teknolojisi kullanılarak, Microsoft Topluluğu tarafından düzenlenmiştir. Microsoft, Bilgi Bankamız içindeki tüm makaleleri kendi dilinizde okuyabilmeniz için size hem profesyonel çevirmenler tarafından tercüme edilen hem de makine tarafından tercüme edildikten sonra Topluluk tarafından kontrol edilen makaleler sunar. Bununla birlikte, makine tarafından tercüme edilen, hatta Topluluk tarafından kontrol edilen bir makale bile her zaman mükemmel dil kalitesinde olmayabilir. Makalede dilinizi konuşan yabancı birisinin yapabileceği türden sözcük, söz dizimi veya dilbilgisi hataları bulunabilir. Microsoft, içeriğin hatalı tercümesinin veya müşterilerimiz tarafından kullanımının doğurabileceği olası yanlış anlamalar, hatalar veya zararlardan sorumlu değildir. Öte yandan Microsoft, Makine Çevirisi Düzenleme işlemini geliştirmek amacıyla Makine Çevirisi Düzenleme yazılımını ve araçlarını sık sık güncelleştirmektedir.

Makalenin İngilizcesi aşağıdaki gibidir: 294271
Özet
Bu makalede, bir Active Server Pages (ASP) sayfasını işlerken döndürülebilir ASP hata kodlarının listesini içerir. Bu, kullandığınız Internet Information Services (IIS) sürümüne bağlı olarak farklılık gösterebilir.
Daha fazla bilgi
ASP hata koduAçıklama
ASP 0100Bellek yetersiz
ASP 0101Beklenmeyen hata
ASP 0102Dize girişi bekleniyor
ASP 0103Sayısal giriş bekleniyor
ASP 0104İşleme izin verilmedi
ASP 0105Dizin aralık dışında
ASP 0106Tür uyuşmazlığı
ASP 0107Yığın Taşması
ASP 0108Nesne oluşturma başarısız
ASP 0109Üye bulunamadı
ASP 0110Bilinmeyen ad
ASP 0111Bilinmeyen arabirim
ASP 0112Eksik parametre
ASP 0113Komut dosyası zaman aşımına uğradı
ASP 0114Nesne boş değil
ASP 0115Beklenmeyen hata
ASP 0116Eksik komut dosyası kapatma sınırlayıcısı
ASP 0117Eksik komut dosyası kapatma etiketi
ASP 0118Eksik nesne kapatma etiketi
ASP 0119Eksik Classid veya Progid özniteliği
ASP 0120Geçersiz Runat özniteliği
ASP 0121Nesne etiketinde geçersiz kapsam
ASP 0122Nesne etiketinde geçersiz kapsam
ASP 0123Eksik ID özniteliği
ASP 0124Dil özniteliği eksik
ASP 0125Eksik öznitelik kapanışı
ASP 0126İçerme dosyası bulunamadı
ASP 0127HTML açıklama kapanışı eksik
ASP 0128Eksik File veya Virtual özniteliği
ASP 0129Bilinmeyen komut dosyası dili
ASP 0130Geçersiz dosya özniteliği
ASP 0131İzin verilmeyen üst yol
ASP 0132Derleme hatası
ASP 0133Geçersiz ClassID özniteliği
ASP 0134Geçersiz ProgID özniteliği
ASP 0135Döngüsel dahil
ASP 0136Geçersiz nesne örneği adı
ASP 0137Geçersiz Genel komut dosyası
ASP 0138Yuvalanmış komut dosyası bloğu
ASP 0139İç içe nesne
ASP 0140Page komutu sırası
ASP 0141Yinelenen Page komutu
ASP 0142İş parçacığı simgesi hatası
ASP 0143Geçersiz uygulama adı
ASP 0144Başlatma hatası
ASP 0145Yeni uygulama başarısız oldu
ASP 0146Yeni oturum başarısız oldu
ASP 0147500 sunucu hatası
ASP 0148Sunucu çok meşgul
ASP 0149Uygulama yeniden başlatma
ASP 0150Uygulama dizini hatası
ASP 0151Değişiklik bildirimi hatası
ASP 0152Güvenlik hatası
ASP 0153İş parçacığı hatası
ASP 0154HTTP üstbilgisi yazma hatası
ASP 0155Sayfa içeriği yazma hatası
ASP 0156Üstbilgi hatası
ASP 0157Arabelleğe kaydetme açık
ASP 0158URL'si eksik
ASP 0159Arabelleğe kaydetme kapalı
ASP 0160Günlüğe kaydetme hatası
ASP 0161Veri türü hatası
ASP 0162Tanımlama bilgisi değiştirilemiyor
ASP 0163Geçersiz virgül kullanımı
ASP 0164Geçersiz zaman aşımı değeri
ASP 0165SessionID Hatası
ASP 0166Başlatılmamış Nesne
ASP 0167Oturum başlatma hatası
ASP 0168İzin verilmeyen nesne kullanımı
ASP 0169Eksik nesne bilgisi
ASP 0170Session Silme hatası
ASP 0171Yolu yok
ASP 0172Geçersiz yol
ASP 0173Geçersiz Path karakteri
ASP 0174Geçersiz yol karakterleri
ASP 0175İzin verilmeyen yol karakterleri
ASP 0176Yol bulunamadı
ASP 0177Server.CreateObject Başarısız Oldu
ASP 0178Server.CreateObject erişim hatası
ASP 0179Uygulama başlatma hatası
ASP 0180İzin verilmeyen nesne kullanımı
ASP 0181Geçersiz iş parçacığı modeli
ASP 0182Eksik nesne bilgisi
ASP 0183Boş Cookies anahtarı
ASP 0184Eksik Cookie adı
ASP 0185Eksik varsayılan özellik
ASP 0186Sertifika ayrıştırma hatası
ASP 0187Nesne ekleme çakışması
ASP 0188İzin verilmeyen nesne kullanımı
ASP 0189İzin verilmeyen nesne kullanımı
ASP 0190Beklenmeyen hata
ASP 0191Beklenmeyen hata
ASP 0192Beklenmeyen hata
ASP 0193OnStartPage başarısız oldu
ASP 0194OnEndPage başarısız oldu
ASP 0195Geçersiz sunucu yöntemi çağrısı
ASP 0196İşlem dışı bileşen başlatılamıyor
ASP 0197İzin verilmeyen nesne kullanımı
ASP 0198Sunucu kapatılıyor
ASP 0199İzin verilmeyen nesne kullanımı
ASP 0200'Expires' özniteliği aralık dışı
ASP 0201Geçersiz varsayılan komut dosyası dili
ASP 0202Eksik kod sayfası
ASP 0203Geçersiz kod sayfası
ASP 0204Geçersiz bir CodePage değeri
ASP 0205Değişiklik bildirimi
ASP 0206BinaryRead çağrılamıyor
ASP 0207Request.Form kullanılamaz
ASP 0208Genel Request koleksiyonu kullanılamıyor
ASP 0209TRANSACTION özelliği için geçersiz değer
ASP 0210Yöntem uygulanmadı
ASP 0211Nesne kapsam dışında
ASP 0212Arabellek temizlenemiyor
ASP 0214Geçersiz Path parametresi
ASP 0215Geçersiz ENABLESESSIONSTATE özelliği değeri
ASP 0216MSDTC hizmeti çalışmıyor
ASP 0217Nesne etiketinde geçersiz kapsam
ASP 0218Eksik LCID
ASP 0219Geçersiz LCID
ASP 0220Global istekleri. Asa İsteklerine izin verilmiyor
ASP 0221Geçersiz @ Command yönergesi
ASP 0222Geçersiz TypeLib Belirtimi
ASP 0223TypeLib bulunamadı
ASP 0224TypeLib yüklenemiyor
ASP 0225TypeLibs kaydırılamıyor
ASP 0226StaticObjects değiştirilemiyor
ASP 0227Server.Execute başarısız oldu
ASP 0228Sunucu.yürütme hatası
ASP 0229Server.Transfer başarısız oldu
ASP 0230Sunucu.Aktarım hatası
ASP 0231Sunucu.yürütme hatası
ASP 0232Geçersiz Tanıtım bilgisi belirtimi
ASP 0233Tanımlama bilgisi komut dosyası kaynağı yüklenemiyor
ASP 0234Geçersiz içerme yönergesi
ASP 0235Sunucu.Aktarım hatası
ASP 0236Geçersiz Tanıtım bilgisi belirtimi
ASP 0237Geçersiz Tanıtım bilgisi belirtimi
ASP 0238Eksik öznitelik değeri
ASP 0239Dosya işlenemiyor
ASP 0240Komut dosyası altyapısı özel durumu
ASP 0241ScriptEngine istisnası
ASP 0242OnStartPage arabirim özel sorgu
ASP 0243Global.asa dosyasında geçersiz METADATA etiketi
ASP 0244Session durumu etkinleştirilemiyor
ASP 0245Kod sayfası değerlerinin karma kullanımı
ASP 0246Çok sayıda eşzamanlı kullanıcı. Lütfen daha sonra yeniden deneyin.
ASP 0247Hatalı BinaryRead bağımsız değişkeni.
ASP 0248Komut dosyası işlenmemiş. ObjectContext nesnesinin kullanabilmesi için bu ASP dosyasının hareket gerçekleşti gerekir.
ASP 0249IStream on Request kullanılamıyor. IStream istek nesnesinde Request.Form koleksiyonu veya Request.BinaryRead kullanıldıktan sonra kullanamazsınız.
ASP 0250Geçersiz varsayılan kod sayfası. Bu uygulama için belirtilen varsayılan kod sayfası geçersiz.
ASP 0251Yanıt arabelleği sınırı aşıldı. ASP sayfasının çalıştırılması, yanıt arabelleğinin yapılandırılmış sınırının aşılmasına neden oldu.
Referanslar
Daha genel ASP 0115 hatalarını giderme hakkında ek bilgi için Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
281674 Nasıl yapılır: IIS'nin ASP 0115 hatalarında sorun giderme
Başka bir hata iletileri listesi için Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
180751 BİLGİ: VBCE ve VBScript arasında paylaşılan hata iletileri
ASP hata listesi

Uyarı: Bu makalenin çevirisi otomatik olarak yapılmıştır

Özellikler

Makale No: 294271 - Son İnceleme: 02/09/2016 04:02:00 - Düzeltme: 4.0

Microsoft Internet Information Services 8.0, Microsoft Internet Information Services 7.5, Microsoft Internet Information Services 7.0, Microsoft Internet Information Services 6.0, Microsoft Internet Information Services 5.1, Microsoft Internet Information Services 8.0 Express

  • kberrmsg kbinfo kbmt KB294271 KbMttr
Geri bildirim