Outlook istemcilerinin sürekli olarak bağlantısını kesmek ve yeniden bağlanmak için Exchange Server 2013

ÖNEMLİ: Bu makale, Microsoft Makine Çevirisi Düzenleme yazılımı tarafından tercüme edilmiş olup, yüksek olasılıkla profesyonel bir çevirmen yerine CTF teknolojisi kullanılarak, Microsoft Topluluğu tarafından düzenlenmiştir. Microsoft, Bilgi Bankamız içindeki tüm makaleleri kendi dilinizde okuyabilmeniz için size hem profesyonel çevirmenler tarafından tercüme edilen hem de makine tarafından tercüme edildikten sonra Topluluk tarafından kontrol edilen makaleler sunar. Bununla birlikte, makine tarafından tercüme edilen, hatta Topluluk tarafından kontrol edilen bir makale bile her zaman mükemmel dil kalitesinde olmayabilir. Makalede dilinizi konuşan yabancı birisinin yapabileceği türden sözcük, söz dizimi veya dilbilgisi hataları bulunabilir. Microsoft, içeriğin hatalı tercümesinin veya müşterilerimiz tarafından kullanımının doğurabileceği olası yanlış anlamalar, hatalar veya zararlardan sorumlu değildir. Öte yandan Microsoft, Makine Çevirisi Düzenleme işlemini geliştirmek amacıyla Makine Çevirisi Düzenleme yazılımını ve araçlarını sık sık güncelleştirmektedir.

Makalenin İngilizcesi aşağıdaki gibidir: 2962915
Belirtiler
Microsoft Exchange Server 2013'de aşağıdaki belirtilerden biri veya karşılaştığınız.
Belirti 1
Microsoft Outlook 2013 istemci, Microsoft Outlook 2010 istemci veya Microsoft Outlook 2007 istemci, Microsoft Exchange Server 2013 çalıştıran sunucudan bağlantısını keser. Bağlantı kesme kısa bir süre sonra istemci Exchange server'ı yeniden bağlanır. Bu davranış sürekli olarak devam eder.
Belirti 2
MSExchangeRpcProxyAppPool sürekli olarak dönüştürülmeden. Altında "Uygulama ve hizmet günlükleri \ Microsoft \ Exchange \ ActiveMonitoring" ProbeResult günlüğü Olay Görüntüleyicisi'nde, aşağıdaki değeri gösteren farklı 2013 veritabanları için "Outlook" hizmeti için araştırma sonucu hatalar görürsünüz:

StoreError = UnknownUser
Günlük girdisi Ayrıntılar görünümünde, aşağıdaki satırı görürsünüz:

Microsoft.Exchange.Data.Storage.DatabaseNotFoundException: The database with ID <GUID> couldn't be found
Hata olay ilgili bölümleri şunlardır:

Log Name: Microsoft-Exchange-ActiveMonitoring/ProbeResultSource: Microsoft-Exchange-ActiveMonitoringDate: 5/15/2013 5:13:16 AMEvent ID: 2Task Category: Probe resultLevel: ErrorKeywords: User: SYSTEMComputer: CAS.contoso.comDescription:Event Xml:<ServiceName>Outlook</ServiceName><IsNotified>0</IsNotified><ResultName>OutlookMailboxCtpProbe/2013 Mailbox Database 1</ResultName><WorkItemId>121</WorkItemId><DeploymentId>0</DeploymentId><MachineName>CAS1</MachineName><Error>Error returned in ConnectCallResult. Error code = UnknownUser (0x000003EB)</Error><Error>Error returned in ConnectCallResult. Error code = UnknownUser (0x000003EB)</Error><Exception>Microsoft.Exchange.RpcClientAccess.RopExecutionException: Error returned in ConnectCallResult. Error code = UnknownUser (0x000003EB) ---&gt; System.Exception: Microsoft.Exchange.RpcClientAccess.Server.UnknownUserException: Unable to map userDn '/o=First Organization/ou=Monitoring Mailboxes/cn=Recipients/cn=HealthMailboxcaea01e2cff446d1b0645f01d11fb55f' to exchangePrincipal (StoreError=UnknownUser) --- Microsoft.Exchange.Data.Storage.DatabaseNotFoundException: The database with ID <Unknown DB Guid> couldn't be found.
Belirti 3
CA'LARDA gibi MSExchangeRpcProxyAppPool uygulama havuzu sürekli olarak çok geri dönüştürülmüş. Sistem günlüğüne olay 7031 ve aşağıdaki gibi oturum 7032 görebilirsiniz:

Time: 5/15/2013 4:18:07 AMID: 7031Level: ErrorSource: Service Control ManagerMachine: <2013 MBX Server name>Message: The Microsoft Exchange RPC Client Access service terminated unexpectedly. It has done this 1 time(s). The following corrective action will be taken in 5000 milliseconds: Restart the service.Time: 5/14/2013 9:46:45 PMID: 7032Level: ErrorSource: Service Control ManagerMachine: mailbox2.ujmi.localMessage: The Service Control Manager tried to take a corrective action (Restart the service) after the unexpected termination of the Microsoft Exchange RPC Client Access service, but this action failed with the following error: %%1056
Not: Bu günlük girişi, RPC istemci erişimi hizmeti beklenmedik şekilde sonlandırıldı gösterir.
Belirti 4
2013 MBX Exchange sunucusunda, altında "Uygulama ve hizmet günlükleri \ Microsoft \ Exchange \ ActiveMonitoring" ProbeResult günlüğü, Olay Görüntüleyicisi'nde aşağıdaki değeri gösteren farklı 2013 veritabanları için "Outlook.Protocol" hizmeti için araştırma sonucu hata olayları Bkz:

StoreError = UnknownUser
Günlük girdisi Ayrıntılar görünümünde, aşağıdaki satırı görürsünüz:

Microsoft.Exchange.Data.Storage.DatabaseNotFoundException: The database with ID <GUID> couldn't be found
Hata olay ilgili bölümleri şunlardır:

Log Name: Microsoft-Exchange-ActiveMonitoring/ProbeResultSource: Microsoft-Exchange-ActiveMonitoringDate: 5/15/2013 4:16:16 AMEvent ID: 2Task Category: Probe resultLevel: ErrorKeywords:User: SYSTEMComputer: mailbox1.contoso.comDescription:Probe result (Name=OutlookSelfTestProbe)Event Xml:<ServiceName>Outlook.Protocol</ServiceName><IsNotified>0</IsNotified><ResultName>OutlookSelfTestProbe</ResultName><WorkItemId>60</WorkItemId><DeploymentId>0</DeploymentId><MachineName>MAILBOX2</MachineName><Error>Error returned in ConnectCallResult. Error code = UnknownUser (0x000003EB)</Error><Exception>Microsoft.Exchange.RpcClientAccess.RopExecutionException: Error returned in ConnectCallResult. Error code = UnknownUser (0x000003EB) ---&gt; System.Exception: Microsoft.Exchange.RpcClientAccess.Server.UnknownUserException: Unable to map userDn '/o=First Organization/ou=Monitoring Mailboxes/cn=Recipients/cn=HealthMailbox147dc27242bb4da4acd5d94cf214934b' to exchangePrincipal (StoreError=UnknownUser) ---&gt; Microsoft.Exchange.Data.Storage.DatabaseNotFoundException: The database with ID <Unknown DB Guid> couldn't be found.
Neden
Ortak klasör veritabanı bir veya daha fazla 2013 Exchange posta kutusu veritabanı işaret için ADSI Düzenleyicisi'nde varsayılan ortak klasör veritabanı ayarı silinmiş olarak çünkü bu sorun oluşur. Bilinmeyen günlük girişinin ayrıntıları belirtilen GUID, silinen ortak klasör veritabanı veritabanıdır.

Bu sorun, aşağıdaki komutu çalıştırarak doğrulayabilirsiniz:

Get-MailboxDatabase | FL name,PublicFolderDatabase
Bu komut tarafından oluşturulan çıktı aşağıdakine benzer:

Name          : 2013 Mailbox DatabasePublicFolderDatabase  : Contoso.com/Configuration/Deleted Objects/Public FolderDatabaseDEL:<GUID>
Not: Bu çıktı bir veya daha fazlasını 2013 Exchange posta kutusu veritabanları Silinmiş nesne kapsayıcısı Active Directory etki alanı Hizmetleri'ndeki (AD DS) bulunan bir ortak klasör nesnesine işaret gösterir.
Çözüm
Bu sorunu gidermek için aşağıdaki yöntemlerden uygun olanını kullanın.
Yöntem 1
Uyarı: ADSI Düzenleme ek bileşenini kullanıyorsanız, LDP yardımcı programını veya başka bir LDAP sürüm 3 istemcisini ve Active Directory nesnelerinin özniteliklerini hatalı olarak değiştirirseniz, ciddi sorunlara neden olabilir. Bu sorunlar Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Exchange 2000 Server, Microsoft Exchange Server 2003, veya hem Windows ve Exchange yeniden yüklemenizi gerektirebilir. Microsoft, Active Directory nesne özniteliklerinin hatalı olarak değiştirirseniz, sorunların çözülebileceğini garanti etmemektedir. Bu öznitelikler kendi yöntemlerinizle değiştirin.

Ortak klasör eski veritabanlarını kullanmıyorsanız veya saf bir Exchange 2013 ortamında çalışıyorsanız, silinmiş ortak klasör veritabanı nesnesine işaret eden her Exchange 2013 posta kutusu veritabanının varsayılan ortak klasör veritabanı ayarı kaldırın.

Bunu yapmak için CN = için bağlanma ADSI Düzenleyicisi'nde yapılandırma = ve sonra aşağıdaki konuma gidin:

Domain.com/Configuration/Services/Microsoft Exchange/Org/yönetimsel gruplar Exchange Yönetim grubu (FYDIBOHF23SPDLT) / veritabanları
MsExchHomePublicMDB değeri temizleyip olarak okur <not set=""> </not>.
Yöntem 2
Exchange 2013 içeren Exchange birlikte bulunma ortamında olan ve hala (ortak klasörlerin Exchange 2013 kullanmayın) eski ortak klasör veritabanlarına bağlanan, geçerli bir Exchange 2010 veya Exchange 2007 eski ortak klasör veritabanı için varsayılan ortak klasör veritabanını ayarlayabilirsiniz. Bunu yapmak için Exchange Yönetim Kabuğu'nda aşağıdaki komutu çalıştırın:

Set-MailboxDatabase <Exchange MDB> -PublicFolderDatabase <Legacy Public Folder DB to use>

Uyarı: Bu makalenin çevirisi otomatik olarak yapılmıştır

Özellikler

Makale No: 2962915 - Son İnceleme: 10/01/2015 07:17:00 - Düzeltme: 3.0

Microsoft Exchange Server 2013 Enterprise, Microsoft Exchange Server 2013 Service Pack 1, Microsoft Exchange Server 2013 Standard

 • kbsurveynew kbfix kbmt KB2962915 KbMttr
Geri bildirim