Sistem Hazırlama Aracı'nı (Sysprep.exe) Kullanarak Disk Çoğaltma Gerçekleştirme

Bu makale arşivlenmiştir. "Olduğu gibi" sunulmaktadır ve bundan sonra güncelleştirilmeyecektir.
™zet
Bu adım adım makalede, Sistem Hazırlama aracı (Sysprep.exe) kullanılarak disk çoğaltmanın nasıl gerçekleştirileceği açıklanır. Yüklü programlar ve verilerle birlikte bir Windows 2000 yüklemesinin görüntüsünü, bire bir aynı yüklemeleri kuruluşunuz genelinde toplu olarak dağıtmak için klonlama işlemini kullanabilirsiniz. Windows 2000 yüklemesini çoğaltmanın neden olduğu sorunlardan biri, her klonlanan bilgisayarın aynı güvenli tanımlayıcısı (SID) ve bilgisayar adına sahip olmasıdır. Bu, klonlanan bilgisayarların bir çalışma grubunda veya etki alanında düzgün çalışmasını engelleyebilir. Bu soruna geçici bir çözüm bulmak için, yöneticiler Sistem Hazırlama Aracı'nı (Sysprep.exe) kullanarak, bilgisayar adı ve SID gibi bilgisayara özgü yapılandırma ayarlarını kaldırabilir. Böylece, oluşturulan görüntü diğer bilgisayarlara yüklenmek üzere güvenle kullanılabilir.

Windows 2000'i Klonlama için Hazırlama

Windows 2000 yüklemesini klonlamaya hazırlamak için:
 1. Windows 2000'i bir örnek bilgisayara yükleyin. Windows'u etkileşimli olarak yükleyebilir veya işlemi otomatik olarak gerçekleştirmek üzere bir yanıt dosyası kullanabilirsiniz.
 2. Bilgisayarı yeniden başlatın ve Administrator (Yönetici) olarak oturum açın.
 3. Windows 2000 ile birlikte dağıtmak istediğiniz tüm programları yükleyin ve özelleştirin.
 4. Yerel kullanıcı hesaplarını ekleyin, bir etki alanına katılın veya her ikisini birden yapın.
 5. Yapılandırmayı gözden geçirip, bilgisayarın tüm gerekli bileşenleri, ayarları ve verileri içerdiğini doğrulayın.
 6. Başlat'ı ve sonra Çalıştır'ı tıklatın, kutusuna cmd yazın ve ENTER tuşuna basın.
 7. Komut istemine cd \ yazın, ENTER tuşuna basın, md sysprep yazın ve sonra da yeniden ENTER tuşuna basın.
 8. Windows 2000 Professional CD-ROM'unu CD veya DVD sürücüsüne yerleştirin, expand CD sürücü harfi:\system\tools\deploy.cab –f:* c:\sysprep yazın ve sonra da ENTER tuşuna basın. Bu komut, 7. adımda Sysprep klasörünü C sürücüsünde oluşturduğunuzu varsayar. Klasörü başka bir sürücüde oluşturduysanız, komutu değiştirin.
 9. Komut istemine cd \sysprep yazın ve ENTER tuşuna basın.
 10. Sysprep.exe aracını çalıştırmak için, Sysprep /parametreler yazın ve ENTER tuşuna basın. Parametrelerin listesi için, bu makalenin "Sysprep.exe Parametreleri" bölümüne bakın.
 11. Bilgisayarı kapatın, sabit diski bilgisayarınızdan sökün ve sonra da üçüncü taraf disk görüntüleme işlemi kullanarak klonlayın. Sysprep.exe komutunu –reboot anahtarıyla çalıştırdığınızda bilgisayarınızın otomatik olarak kapatıldığını unutmayın.
Windows 2000'i klonlanmış bir diskten veya özgün diskten bir sonraki başlatmanızda, aşağıdaki olaylar oluşur:
 1. Setupcl.exe başlatılır ve yeni bir SID oluşturur.
 2. Yeni bilgisayarı özelleştirmek üzere Mini Kur Sihirbazı başlatılır. Sysprep.inf yanıt dosyasını sağlamazsanız, sihirbaz etkileşimli olarak çalıştırılır.

Sysprep.inf Yanıt Dosyasını Oluşturma

Sysprep.inf yanıt dosyasını oluşturmak için, komut istemine setupmgr.exe yazın ve sonra da ENTER tuşuna basın. Ekrandaki yönergeleri izleyerek sihirbazı tamamlayın. Yeni bir yanıt dosyası oluşturmak veya varolan dosyayı değiştirmek için bir metin düzenleyicisi de kullanabilirsiniz.

Daha fazla bilgi için, Windows 2000 CD-ROM'undaki Support\Tools klasöründe yer alan Deploy.cab dosyasındaki Unattend.doc dosyasını görüntüleyin veya aşağıdaki Microsoft Web sitesini ziyaret edin:

Gereksinimler

Sysprep.exe aracını çalıştırabilmeniz ve Sysprep.inf yanıt dosyasını kullanabilmeniz için aşağıdaki koşulların geçerli olması gerekir:
 • Sysprep.exe, Setupcl.exe ve Sysprep.inf dosyaları Sysprep klasöründe bulunmalıdır. Sysprep.inf dosyası bir diskette saklanabilir, ancak dosya adının Sysprep.inf olarak kalması gerekir. Mini Kur başlatıldığında, disketi denetleyerek Sysprep.inf adlı bir dosyanın bulunup bulunmadığına bakar. Sysprep.inf dosyası varsa, %windir%\System32 klasörüne $winnt$.inf olarak kopyalanır. Bu ada sahip varolan dosyaların üzerine yazılır.
 • Sysprep klasörünün, Winnt klasörünün bulunduğu birimin kök klasöründe bulunması gerekir.
 • Dosya Sysprep.inf adını taşımalıdır. Dosya Sysprep.inf olarak adlandırılmamışsa veya başka bir konumda bulunuyorsa, Mini Kur dosyayı yoksayar ve etkileşimli modda çalışır. Yanıt dosyasının gereken bir bölümü yoksa, Mini Kur etkileşimli moda dönerek eksik bilgileri toplar.

Sysprep.exe Anahtarları

Sysprep.exe aracında aşağıdaki anahtarlar kullanılabilir:
 • /quiet - ekranda görüntülenen onay iletişim kutusu iletilerini bastırır.
 • /nosidgen - Setupcl.exe aracına yeniden başlatıldığında yeni SID değerleri oluşturmasını ve sonra da Mini Kur Sihirbazı'nı çalıştırmasını bildirir.
 • /reboot - Bilgisayarı otomatik olarak yeniden başlatır.
 • /pnp - Mini Kur'u bilgisayarın bir sonraki yeniden başlatılması sırasında tam PnP aygıt numaralandırmasını yeniden çalışmaya zorlar. Bu mod, Mini Kur için gereken zamanı uzatır ve Sysprep.inf dosyasında OemPnPDriversPath anahtarının kullanılmasına olanak tanır.
Bilgisayar kapatılmadan önce, Sysprep.exe aşağıdaki görevleri gerçekleştirir:
 • Sysprep.exe aracının çalıştırıldığı tarih ve saati bildiren
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Setup
  anahtarına
  CloneTag
  değerini ekler.
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Setup
  anahtarına
  CmdLine
  değerini ekler. "setup-newsetup-mini" değeri, bilgisayar yeniden başlatıldığında Mini Kur'u başlatır ve sonra da
  SystemSetupInProgress
  değerini
  0x1
  olarak değiştirir.
 • Setupcl.exe dosyasının %systemroot%\System32 klasöründe olduğunu doğrular. Dosya yoksa, dosyayı yerel klasörde arar ve sonra da %systemroot%\System32 klasörüne kopyalar. Dosya bulunamazsa, Sysprep.exe bir hata iletisi görüntüler ve sonra da kapatılır.
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager
  -
  SetupExecute:REG_MULIT_SZ: Setupcl.exe
  konumuna bir komut yerleştirir.
 • Sysprep.inf dosyasının [SysprepMassStorage] bölümü işlenerek, sistem kayıt defterinde hangi sürücülerin etkinleştirilmesi gerektiği belirlenir.
 • Sysprep.inf dosyası WINNT\System32\$winnt$.inf dosyasına kopyalanarak, diğer bileşenler Sysprep.inf dosyasının içerdiği bilgilere gereksinim duyması durumunda dosyanın bulunabilmesi sağlanır. Örneğin, bilgisayarı bir etki alanı denetleyicisi olarak yükseltmek isterseniz, [DCInstall] bölümünü ekleyebilirsiniz.
Windows 2000 etki alanı denetleyicilerini katılımsız yükseltme ve indirgeme hakkında daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
223757 Windows 2000 ve Windows Server 2003 etki alanı denetleyicilerini katılımsız yükseltme ve indirgeme (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
Sysprep klasörü Mini Kur'un sonunda silinir. Sysprep.exe, bilgisayar kapatılmadan önce başka görevler de gerçekleştirebilir. Sysprep aracının zaten yüklü olan diğer bileşenlerle çalışabilmesi için, %windir%\Inf klasörüne Minioc.inf adlı bir dosya yerleştirilir. Bu dosya, bileşenleri çoğaltma için hazırlamak üzere gerekli görevleri gerçekleştiren bileşene özgü dinamik bağlantı kitaplıklarına (DLL) başvurur. Sysprep.exe çalıştırıldığında, %windir%\Inf\Miniproc.inf dosyasını açar ve sonra da [SysprepBeforeExecute] bölümünü işler. Klonlanmış bir bilgisayar başlatıldığında, Mini Kur, Minioc.inf dosyasını açar ve sonra da [SysprepInitExecute] bölümünü işler.

Sysprep klasörü Provider.inf dosyasını da içerebilir. Bu dosya, üçüncü taraf bileşen sağlayıcılar tarafından bileşenlerinin Sysprep.exe kullanılarak klonlanabilmesini sağlamak amacıyla kullanılır.

Sysprep.inf Dosyasının Biçimi

Sysprep.inf dosyasının biçimi, Windows 2000 yüklemesini otomatik olarak gerçekleştirmek için kullanılan Unattend.txt dosya biçimiyle aynıdır. Ancak, yalnızca aşağıdaki bölümler ve parametreler desteklenir:

[Unattended]
 • OemSkipEula
 • OemPnPDriversPath
 • InstallFilesPath - Bu, Windows 2000 CD-ROM'unda sağlanmayan ek sürücüler için yükleme kaynaklarına bir işaretçidir. Bu, Bölgesel Ayarlar parametreleri belirtilmemişse kullanışlıdır.
 • ExtendOemPartition
 • KeepPageFile - Sysprep.exe aracına, geçerli disk belleği dosyasını saklamasını veya yeni bir dosya oluşturmasını bildirir.
[Oem_Ads] • Tüm anahtarlar (Logo ve Arka Plan)

[GuiUnattended]
 • AdminPassword
 • Autologon
 • TimeZone
 • OEMDuplicatorString - Bu yanıt dosyası parametresinin değeri, kullanılan çoğaltma aracının açıklamasını ve bir OEM veya yöneticinin kayıt defterinde depolamak isteyebileceği diğer bilgileri içeren bir dizedir. Değer en fazla 255 karakter uzunluğunda olabilir ve
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Setup\OemDuplicatorString
  konumunda depolanır.
 • AutoLogonAccountCreation
 • AutologonCount
 • OemSkipRegional
 • OemSkipWelcome
[UserData] Tüm anahtarlar desteklenir

[LicenseFilePrintData] • Tüm anahtarlar desteklenir

[GuiRunOnce]

[Display] • Tüm anahtarlar desteklenir

[RegionalSettings] • Dosyalar bilgisayarın sabit diskindeyse tüm anahtarlar desteklenir. Bölgesel ayarlar belirtilirse, [Unattended] bölümündeki InstallFilesPath anahtarını kullanarak dosyaların konumuna başvurabilirsiniz.

[Networking] • Yalnızca varsayılan bileşenlerin yüklenmesi desteklenir. Bölümün yalnızca Sysprep.inf dosyasında bulunması gerekir. installDefaultComponents değerlerinin çalışmadığını, her zaman için "yes" (evet) değeri varsayıldığını unutmayın.

[Identification] • Tüm anahtarlar desteklenir

[NetClients] • Microsoft Ağları için İstemci Hizmetleri ve NetWare için İstemci Hizmetleri için tüm anahtarlar desteklenir

[TapiLocation] • Tüm anahtarlar desteklenir Değerler, yalnızca bilgisayarda modem varsa geçerlidir. Ek başvurular için, Microsoft Windows 2000 OEM Önkurulum Kiti (OPK) Kullanıcı Kılavuzu'na başvurun.

Referanslar
Sysprep hakkında ek bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
216937 Windows 2000 Sistem Hazırlama Aracı ve Yanıt Dosyasının Kullanımı (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)

240126 Sysprep Aracını NTFS Birimlerinde Kullanmaya Yönelik En İyi Uygulamalar (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)

216680 Sysprep Aracıyla Oluşturulan Bir Yüklemeyi Tanımlama (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)

216915 Sistem Hazırlama Aracını Benzer Olmayan Bilgisayarlarda Kullanma (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)

238955 Sysprep.exe Kur Sihirbazı Sırasında Cmdlines.txt Dosyasını Kullanma (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
Bu makalede açıklanan üçüncü taraf ürünleri Microsoft'tan bağımsız şirketler tarafından üretilmektedir. Microsoft bu ürünlerin performansı veya güvenilirliği ile ilgili örtük veya başka türlü hiçbir garanti vermez.
Özellikler

Makale No: 298491 - Son İnceleme: 12/06/2015 02:39:44 - Düzeltme: 4.1

Microsoft Windows 2000 Professional Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbhowtomaster KB298491
Geri bildirim