Şu anda çevrimdışısınız; İnternet'in yeniden bağlanması bekleniyor

Windows 2000 güvenlik olay tanımları (Bölüm 1 / 2)

ÖNEMLİ: Bu makale, bir kişi tarafından çevrilmek yerine, Microsoft makine-çevirisi yazılımı ile çevrilmiştir. Microsoft size hem kişiler tarafından çevrilmiş, hem de makine-çevrisi ile çevrilmiş makaleler sunar. Böylelikle, bilgi bankamızdaki tüm makalelere, kendi dilinizde ulaşmış olursunuz. Bununla birlikte, makine tarafından çevrilmiş makaleler mükemmel değildir. Bir yabancının sizin dilinizde konuşurken yapabileceği hatalar gibi, makale; kelime dağarcığı, söz dizim kuralları veya dil bilgisi açısından yanlışlar içerebilir. Microsoft, içeriğin yanlış çevrimi veya onun müşteri tarafından kullanımından doğan; kusur, hata veya zarardan sorumlu değildir. Microsoft ayrıca makine çevirisi yazılımını sıkça güncellemektedir.

Makalenin İngilizcesi aşağıdaki gibidir:299475
Duyuru
Bu makalede, Windows 2000 için geçerlidir. 13 Temmuz 2010 üzerinde Windows 2000 Destek sonlandırıyor.Windows 2000 End-of-Support Solution Center, Windows 2000'den geçiş stratejisini planlama bir başlangıç noktasıdır. Daha fazla bilgi için Microsoft Support Lifecycle Policy "konusuna bakın.
Özet
Bu makalede, çeşitli güvenlikle ilgili ve Denetim ile ilgili olayları ve bu olaylar yorumlama hakkında bilgi içerir. Bu olaylar, tüm güvenlik olay günlüğünde görünür ve bir "Güvenlik" kaynağı ile günlüğe kaydedilir Microsoft Knowledge Base'deki aşağıdaki makaleyi bölümü 2 / 2 şöyledir:
301677Windows 2000 güvenlik olay tanımları (Bölüm 2 / 2)
Daha fazla bilgi
  Event ID: 512 (0x0200)    Type: Success AuditDescription: Windows NT is starting up.				
  Event ID: 513 (0x0201)    Type: Success AuditDescription: Windows NT is shutting down.       All logon sessions will be terminated by this shutdown.				
  Event ID: 514 (0x0202)    Type: Success AuditDescription: An authentication package has been loaded by the Local Security Authority.       This authentication package will be used to authenticate logon attempts.       Authentication Package Name: %1				
  Event ID: 515 (0x0203)    Type: Success AuditDescription: A trusted logon process has registered with the Local Security Authority.       This logon process will be trusted to submit logon requests.       Logon Process Name: %1				
  Event ID: 516 (0x0204)    Type: Success AuditDescription: Internal resources allocated for the queuing of audit messages have been       exhausted, leading to the loss of some audits.       Number of audit messages discarded: %1				
  Event ID: 517 (0x0205)    Type: Success AuditDescription: The audit log was cleared       Primary User Name: %1   Primary Domain:  %2       Primary Logon ID: %3   Client User Name: %4       Client Domain:   %5   Client Logon ID: %6				
  Event ID: 518 (0x0206)    Type: Success AuditDescription: An notification package has been loaded by the Security Account Manager.       This package will be notified of any account or password changes.       Notification Package Name: %1				
  Event ID: 528 (0x0210)    Type: Success AuditDescription: Successful Logon:       User Name: %1       Domain: %2       Logon ID: %3       Logon Type: %4       Logon Process: %5     Authentication Package: %6       Workstation Name: %7				
  Event ID: 529 (0x0211)    Type: Failure AuditDescription: Logon Failure       Reason: Unknown user name or bad password       User Name: %1       Domain: %2       Logon Type: %3       Logon Process: %4       Authentication Package: %5 Workstation Name: %6				
  Event ID: 530 (0x0212)    Type: Failure AuditDescription: Logon Failure       Reason: Account logon time restriction violation       User Name: %1       Domain: %2       Logon Type: %3       Logon Process: %4       Authentication Package: %5 Workstation Name: %6				
  Event ID: 531 (0x0213)    Type: Failure AuditDescription: Logon Failure       Reason: Account currently disabled       User Name: %1       Domain: %2       Logon Type: %3       Logon Process: %4       Authentication Package: %5 Workstation Name: %6				
  Event ID: 532 (0x0214)    Type: Failure AuditDescription: Logon Failure       Reason: The specified user account has expired       User Name: %1       Domain: %2       Logon Type: %3       Logon Process: %4       Authentication Package: %5 Workstation Name: %6 				
  Event ID: 533 (0x0215)    Type: Failure AuditDescription: Logon Failure       Reason: User not allowed to logon at this computer       User Name: %1       Domain: %2       Logon Type: %3       Logon Process: %4       Authentication Package: %5 Workstation Name: %6 				
  Event ID: 534 (0x0216)    Type: Failure AuditDescription: Logon Failure       Reason:The user has not been granted the requested       logon type at this machine       User Name: %1       Domain: %2       Logon Type: %3       Logon Process: %4       Authentication Package: %5 Workstation Name: %6 				
  Event ID: 535 (0x0217)    Type: Failure AuditDescription: Logon Failure       Reason: The specified account's password has expired       User Name: %1       Domain: %2       Logon Type: %3       Logon Process: %4       Authentication Package: %5 Workstation Name: %6 				
  Event ID: 536 (0x0218)    Type: Failure AuditDescription: Logon Failure       Reason: The NetLogon component is not active       User Name: %1       Domain: %2       Logon Type: %3       Logon Process: %4       Authentication Package: %5 Workstation Name: %6 				
  Event ID: 537 (0x0219)    Type: Failure AuditDescription: Logon Failure       Reason: An unexpected error occurred during logon       User Name: %1       Domain: %2       Logon Type: %3       Logon Process: %4       Authentication Package: %5 Workstation Name: %6 				
  Event ID: 538 (0x021A)    Type: Success AuditDescription: User Logoff       User Name: %1       Domain: %2       Logon ID: %3        Logon Type: %4.				
  Event ID: 539 (0x021B)    Type: Failure AuditDescription: Logon Failure       Reason: Account locked out       User Name: %1       Domain: %2       Logon Type: %3       Logon Process: %4       Authentication Package: %5 Workstation Name: %6 				
  Event ID: 540 (0x021c)    Type: Success AuditDescription: Successful Network Logon       User Name: %1       Domain: %2       Logon ID: %3        Logon Type: %4       Logon Process: %5     Authentication Package: %6       Workstation Name: %7				
  Event ID: 541 (0x021d)    Type: Success AuditDescription: IKE security association established.       Mode: %1          Peer Identity: %2       Filter: %3         Parameters: %4				
  Event ID: 542 (0x021e)    Type: Success AuditDescription: IKE security association ended.       Mode: Data Protection (Quick mode)       Filter: %1         Inbound SPI: %2       Outbound SPI: %3				
  Event ID: 543 (0x021f)    Type: Success AuditDescription: IKE security association ended.       Mode: Key Exchange (Main mode)       Filter: %1				
  Event ID: 544 (0x0220)    Type: Failure AuditDescription: IKE security association establishment failed because peer could not       authenticate. The certificate trust could not be established.       Peer Identity: %1     Filter: %2				
  Event ID: 545 (0x0221)    Type: Failure AuditDescription: IKE peer authentication failed.       Peer Identity: %1     Filter: %2				
  Event ID: 546 (0x0222)    Type: Failure AuditDescription: IKE security association establishment failed because peer       sent invalid proposal.       Mode: %1          Filter: %2       Attribute: %3       Expected value: %4       Received value: %5				
  Event ID: 547 (0x0223)    Type: Failure AuditDescription: IKE security association negotiation failed.       Mode:     %1     Filter: %2       Failure Point: %3     Failure Reason: %4				
  Event ID: 560 (0x0230)    Type: Success AuditDescription: Object Open       Object Server: %1     Object Type: %2       Object Name: %3      New Handle ID: %4       Operation ID:{%5,%6}    Process ID: %7       Primary User Name: %8   Primary Domain: %9       Primary Logon ID: %10   Client User Name: %11       Client Domain: %12     Client Logon ID: %13       Accesses %14        Privileges %15				
  Event ID: 561 (0x0231)    Type: Success AuditDescription: Handle Allocated       Handle ID: %1       Operation ID:{%2,%3}       Process ID: %4				
  Event ID: 562 (0x0232)    Type: Success AuditDescription: Handle Closed       Object Server: %1     Handle ID: %2       Process ID: %3				
  Event ID: 563 (0x0233)    Type: Success AuditDescription: Object Open for Delete       Object Server: %1     Object Type: %2       Object Name: %3      New Handle ID: %4       Operation ID:{%5,%6}    Process ID: %7       Primary User Name: %8   Primary Domain: %9       Primary Logon ID: %10   Client User Name: %11       Client Domain: %12     Client Logon ID: %13       Accesses %14        Privileges %15				
  Event ID: 564 (0x0234)    Type: Success AuditDescription: Object Deleted       Object Server: %1     Handle ID: %2       Process ID: %3				
  Event ID: 565 (0x0235)    Type: Success AuditDescription: Object Open       Object Server: %1     Object Type: %2       Object Name: %3      New Handle ID: %4       Operation ID:{%5,%6}    Process ID: %7       Primary User Name: %8   Primary Domain: %9       Primary Logon ID: %10   Client User Name: %11       Client Domain: %12     Client Logon ID: %13       Accesses %14        Privileges %15       Properties:%16%17%18%19%20%21%22%23%24%25				
  Event ID: 566 (0x0236)    Type: Success AuditDescription: Object Operation       Operation Type %1     Object Type: %2       Object Name: %3      Handle ID: %4       Operation ID:{%5,%6}    Primary User Name: %7       Primary Domain: %8     Primary Logon ID: %9       Client User Name: %10   Client Domain: %11       Client Logon ID: %12    Requested Accesses %13				
  Event ID: 576 (0x0240)    Type: Success AuditDescription: Special privileges assigned to new logon:       User Name: %1       Domain: %2       Logon ID: %3        Assigned: %4				
  Event ID: 577 (0x0241)    Type: Success AuditDescription: Privileged Service Called       Server: %1         Service: %2       Primary User Name: %3   Primary Domain: %4       Primary Logon ID: %5    Client User Name: %6       Client Domain: %7     Client Logon ID: %8       Privileges: %9 				
  Event ID: 578 (0x0242)    Type: Success AuditDescription: Privileged object operation       Object Server: %1     Object Handle: %2       Process ID: %3       Primary User Name: %4       Primary Domain: %5     Primary Logon ID: %6       Client User Name: %7    Client Domain: %8       Client Logon ID: %9    Privileges: %10				
  Event ID: 592 (0x0250)    Type: Success AuditDescription: A new process has been created       New Process ID: %1     Image File Name: %2       Creator Process ID: %3   User Name: %4       Domain: %5         Logon ID: %6				
  Event ID: 593 (0x0251)    Type: Success AuditDescription: A process has exited       Process ID: %1       User Name: %2       Domain: %3         Logon ID: %4				
  Event ID: 594 (0x0252)    Type: Success AuditDescription: A handle to an object has been duplicated       Source Handle ID: %1    Source Process ID: %2       Target Handle ID: %3    Target Process ID: %4				
  Event ID: 595 (0x0253)    Type: Success AuditDescription: Indirect access to an object has been obtained       Object Type: %1      Object Name: %2       Process ID: %3       Primary User Name: %4       Primary Domain: %5     Primary Logon ID: %6       Client User Name: %7    Client Domain: %8       Client Logon ID: %9    Accesses: %10				

Uyarı: Bu makalenin çevirisi otomatik olarak yapılmıştır

Özellikler

Makale No: 299475 - Son İnceleme: 01/31/2007 19:23:26 - Düzeltme: 3.5

Microsoft Windows 2000 Server SP1, Microsoft Windows 2000 Server SP2, Microsoft Windows 2000 Advanced Server SP1, Microsoft Windows 2000 Advanced Server SP2, Microsoft Windows 2000 Professional SP1, Microsoft Windows 2000 Professional SP2, Microsoft Windows 2000 Datacenter Server SP2

 • kbmt kbinfo KB299475 KbMttr
Geri bildirim