OFFXP: Office XP Web Components Güncelleştirmesi: 9 Ağustos 2001'e Genel Bakış

Kullanım Dışı Bilgi Bankası İçeriği Yasal Uyarı
Bu makale, Microsoft'un artık destek sağlamadığı ürünler ile ilgili olarak yazılmıştır. Bu nedenle, bu makale "olduğu gibi" sağlanmıştır ve bundan sonra güncelleştirilmeyecektir.
™zet
Microsoft, Microsoft Office XP Web Components için bir güncelleştirme yayınladı.

Bu makalede, Office XP Web Components Ortak Güncelleştirmesi: 9 Ağustos 2001'in nasıl karşıdan yüklenip kurulacağı anlatılmaktadır.

Not Bu Ortak Güncelleştirme, Microsoft Office XP Service Pack 1'in (SP-1) bir parçasıdır; ancak bu makalenin "Ek Bilgi" başlığında da anlatıldığı gibi, tek başına da kullanılabilir. Office XP SP-1'i önceden uyguladıysanız bu Ortak güncelleştirmeyi uygulamanız gerekmez. En son Microsoft Office XP hizmet paketi hakkında ek bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
307841 En son Office XP hizmet paketi nasıl elde edilir
Daha fazla bilgi

Güncelleştirme Nasıl Karşıdan Yüklenir ve Kurulur

İstemci Güncelleştirmesi

Office XP'yi bir CD-ROM'dan yüklediyseniz, istemci güncelleştirmesini karşıdan yükleyip kurmak için aşağıdaki adımları izleyin:
 1. Web tarayıcınızı kullanarak, aşağıdaki Microsoft Web sitesine gidin:
 2. Yükle'yi tıklatın. Bu programı diske kaydet'i tıklatın ve sonra Tamam'ı tıklatın.
 3. OxpSp2.exe dosyasını seçilen klasöre kaydetmek için Kaydet'i tıklatın.
 4. Windows Gezgini'nde OxpSp2.exe dosyasını çift tıklatın.
 5. Güncelleştirmeyi yüklemeniz istenirse, Evet'i tıklatın.
 6. Lisans Sözleşmesi'ni kabul etmek için Evet'i tıklatın.
 7. İstendiğinde Office XP CD-ROM'unuzu takın ve Tamam'ı tıklatın.
 8. Yüklemenin başarıyla tamamlandığını bildiren bir ileti aldığınızda Tamam'ı tıklatın.
Not Ortak güncelleştirmeyi yükledikten sonra kaldıramazsınız.

Yönetimsel Güncelleştirme

Office XP'yi bir sunucu konumundan yüklediyseniz, sunucu yöneticisinin sunucu konumunu yönetimsel ortak güncelleştirmeyle güncelleştirmesi ve bu güncelleştirmeyi istemci iş istasyonlarına dağıtması gerekir.

Sunucu yöneticisi sizseniz, yönetimsel güncelleştirmeyi karşıdan yüklemek için aşağıdaki adımları izleyin:
 1. Aşağıdaki Microsoft Yükleme Merkezi bağlantısını tıklatın:
 2. Bu programı diske kaydet'i tıklatın.
 3. Windows Gezgini'nde owc1001a.exe dosyasını çift tıklatın.
 4. Lisans Sözleşmesi'ni kabul etmek için Evet'i tıklatın.
 5. Ayıklanan dosyaların yerleştirileceği konumu yazın kutusuna C:\owc1001a yazın ve Tamam'ı tıklatın.
 6. Klasörü oluşturmak isteyip istemediğiniz sorulduğunda Evet'i tıklatın.
 7. Başlat'ı ve sonra Çalıştır'ı tıklatın. kutusuna aşağıdaki komutu yazın:
  msiexec /a yönetimsel yol\MSI dosyası /p C:\owc1001a\owc10_admin.msp SHORTFILENAMES=1
  Burada, yönetimsel yol, Office XP yönetimsel yükleme noktasının yoludur (örneğin, C:\OfficeXP) ve

  MSI dosyası, Office XP ürününün MSI veritabanı paketidir (örneğin, ProPlus.msi).
 8. Tamam'ı tıklatın.
 9. Güncelleştirmeyi istemci iş istasyonlarına dağıtmak için Başlat'ı tıklatın ve sonra Çalıştır'ı tıklatın. kutusuna aşağıdaki komutu yazın:
  msiexec /i yönetimsel yol\MSI dosyası REINSTALL=özellik listesi REINSTALLMODE=vomus
  Burada, yönetimsel yol, Office XP yönetimsel yükleme noktasının yoludur (örneğin, C:\OfficeXP);

  MSI dosyası, Office XP ürününün MSI veritabanı paketidir (örneğin, ProPlus.msi);
  özellik listesi, aşağıdaki tabloda gösterildiği gibidir.
Uyarı Özellik Listesi büyük/küçük harf duyarlıdır.
Ürün:MSI dosyası:Kullanılacak Özellik Listesi:
Access tek başınaACCESS.MSIACCESSNonBootFiles,OfficeWebComponents10
Office Professional
with FrontPage
PROPLUS.MSIACCESSNonBootFiles,OfficeWebComponents10
Office Professional PRO.MSIACCESSNonBootFiles,OfficeWebComponents10
FrontPage tek başınaFP.MSIOfficeWebComponents10
Office StandardSTD.MSIOfficeWebComponents10
Excel tek başınaEXCEL.MSIOfficeWebComponents10


Yönetimsel kurulumunuzu güncelleştirme ve istemci iş istasyonlarına dağıtma hakkında ek bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
301348 OFFXP: Yönetimsel yüklemeye ortak güncelleştirme nasıl yüklenir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
Bu makale, yönetimsel ortak güncelleştirme yüklemek için standart yönergeler içerir.

Veya, Microsoft Office XP Resource Kit'te bulunan aşağıdaki makaleye de bakabilirsiniz:

Yönetimsel Yüklemedeki Microsoft Office XP Web Components'ı Güncelleştirme

Bir Office XP yönetimsel yüklemesinde, Microsoft Office XP Web Components'ı (OWC) de güncelleştirmelisiniz. Bunu yapmak için şu adımları izleyin:
 1. Başlat'ı ve sonra Çalıştır'ı tıklatın. kutusuna aşağıdaki komutu yazın:
  msiexec /a yönetimsel yol\OWC10.MSI /p C:\owc1001a\owc10_admin.msp SHORTFILENAMES=1
  Burada, yönetimsel yol, Office XP yönetimsel yükleme noktasının yoludur (örneğin, C:\OfficeXP).
 2. Tamam'ı tıklatın.

Yüklenen Microsoft Office XP Web Components ile İş İstasyonlarını Güncelleştirme

"Microsoft Office XP Web Components" ürünü yüklenmiş olan iş istasyonlarında, Microsoft Office XP Web Components'ı (OWC) güncelleştirmelisiniz. Microsoft Office XP Web Components'ın yüklenmiş olup olmadığını belirlemek için, Denetim Masası'nda Program Ekle/Kaldır öğesini açın ve yüklü olan programlar listesinde Microsoft Office XP Web Components'ı arayın.

Not Diğer Microsoft Office XP programları yüklenmiş olmasa da Microsoft Office Web Components yüklenmiş olabilir. İş istasyonunu güncelleştirmek için şu adımları izleyin:
 1. Başlat'ı ve sonra Çalıştır'ı tıklatın. kutusuna aşağıdaki komutu yazın:
  msiexec /i yönetimsel yol\OWC10.MSI REINSTALL= ProductFiles REINSTALLMODE=vomus
  Burada, yönetimsel yol, Office XP yönetimsel yükleme noktasının yoludur (örneğin, C:\OfficeXP).

  Not Belirtilen özellik adı ProductFiles büyük/küçük harf duyarlıdır.
 2. Tamam'ı tıklatın.
Office Web Components'ı yükleme hakkında ek bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleleri görüntülemek üzere aşağıdaki makale numaralarını tıklatın:
288729 OFFXP: Office XP Web Components'ı lisanslama ve kullanma (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
288732 OFFXP: Office Web Components nasıl dağıtılır (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)

Ortak Güncelleştirmenin Yüklü Olup Olmadığı Nasıl Belirlenir

Office XP Web Components Güncelleştirmesi, OWC10.dll dosyasında değişiklikler yapar. Düzeltme ekini uyguladığınızda ürünün sürümü değişmez ve 10.0.2627.01 olarak kalır.

Güncelleştirme yüklemesinin başarılı olup olmadığını doğrulamak için, sisteminizdeki Owc10.dll dosyası sürümünün 10.0.2922.0 olup olmadığını denetleyin. Varsayılan olarak, Owc10.dll dosyası bilgisayarınızda şu konumdadır: C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Components\10. Son dört basamağı denetlemek için aşağıdaki adımları izleyin:
 1. Başlat'ı tıklatın, Tüm Programlar'ın üzerine gelin ve sonra Windows Gezgini'ni tıklatın.
 2. Windows Gezgini'nde dosyayı sağ tıklatın ve kısayol menüsünde Özellikler'i tıklatın.
 3. Sürüm sekmesini tıklatın.

Bu Güncelleştirmeyle Çözülen Sorunlar

Güncelleştirme, aşağıda açıklanan sorunları gidermektedir:

Office Web Components'daki Güvenlik Düzeltmeleri: Bu güncelleştirme, Web Grafiği bileşeninde ve OWC10.DLL dosyasında bu özelliklerin güvenliğini artırmaya yönelik düzeltmeler içerir.

PERSIST SECURITY INFO özelliğini tümü büyük harf olarak kullandığınızda, Office XP Web Components'ın Türkçe bir sürümünde bir ADO hatası alıyorsunuz: Office XP'nin Türkçe sürümünde bir Access Veri Projesi'ni (ADP) açıp hata ayıklama penceresinde aşağıdakine benzer bir kod çalıştırdığınızda:
?currentproject.connection.properties("PERSIST SECURITY INFO").name				
bir ADO hatası alırsınız.

Hata ayıklama penceresinde aşağıdakine benzer bir kod çalıştırdığınızda:
?currentproject.connection.properties("Persist Security Info").name				
hata oluşmaz.
OFFXP inf fix list owc10 patch fixlist
Özellikler

Makale No: 300552 - Son İnceleme: 03/20/2007 16:27:30 - Düzeltme: 3.0

Microsoft Office XP Web Components

 • atdownload kbdownload kbinfo kbofficexpsp1fix KB300552
Geri bildirim