Visual Studio 2015 RC sürümünde düzeltilen hatalar ve bilinen sorunlar

Visual Studio 2015 RC sürümünde düzeltilen hatalar ve bilinen sorunlar
Bu makalede, Microsoft Visual Studio 2015 Release Candidate (RC) sürümünde düzeltilen hatalar ve bilinen sorunlar listelenmektedir.

Visual Studio 2015 RC, Visual Studio'nun bir sonraki ana sürümünün sürüm adayıdır. Bu sayfada sunulan Visual Studio 2015 RC ürünleri "servise alınacak" ürünlerdir. Bu, müşterilerin bu yapıları kendi üretim ortamlarında kullanabilecekleri anlamına gelir. Bunlar henüz yayın öncesi sürümlerdir, bu nedenle son sürümde düzeltilecek bazı hatalar olabilir.

Visual Studio 2015 RC ürünlerinin tam listesini görmek ve indirmek üzere bir ürün seçmek için Visual Studio İndirmeleri bağlantısına bakın.

Visual Studio 2015 RC ayrıntıları

Visual Studio 2015 RC sürümündeki yenilikleri keşfetmek için Visual Studio RC sürüm notlarına bakın.

Bilinen sorunlar

Yükleme
Yüklemeden önce
 • Visual Studio 2015 RC Kurulumu sırasında, Visual Studio'yu yüklemek üzere Windows'un yüklü olduğu sürücü dışında bir sürücü seçerseniz programın büyük bölümü yine de sistem sürücüsüne yüklenir. Programın yalnızca küçük bir kısmı Windows'un yüklü olmadığı sürücüye yüklenir.
 • Visual Studio 2015 RC paketini yüklemeden önce, Windows 10 Insider Preview için Visual Studio Araçları'nı kaldırın. Visual Studio 2015 CTP6 ve Windows 10 Insider Preview için Visual Studio Araçları yüklüyse, Visual Studio 2015 RC paketini yüklemeden önce Windows 10 için Araçlar'ı kaldırmanız gerekir.
 • Windows 7 SP1 çalıştırılan bir bilgisayara Visual Studio 2015 RC yüklediğinizde, Dotfuscator yükleyicisindeki Authenticode sertifikası bilgisayarın Internet bağlantısının kesilmiş olup olmadığını doğrulayamaz.

  Bu soruna geçici bir çözüm sağlamak için aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın:
  • Bu sorun oluştuğunda Dotfuscator yüklemesini atlamak için Paketi Atla'ya tıklayın. Visual Studio 2015 Kurulumu her zamanki gibi devam eder. Ancak, Dotfuscator yüklenmez.
  • Bilgisayarı Internet'e bağlayın.
Önceki sürümlerden yükseltme
 • Visual Studio 2015 RC yüklediğinizde, İlerleme iletişim kutusunda ilerleme çubuğunun hareket ettiğini bir süre görmezsiniz. Bu nedenle, Visual Studio Kurulumu'nun yanıt vermediğini düşünebilirsiniz.

  Bu soruna geçici bir çözüm sağlamak için kurulum arabiriminin arka planındaki etkinliği incelemek üzere Görev Yöneticisi'ni kullanın. Çok fazla ağ bant genişliği kullanan veya sabit diski meşgul eden işlemler olup olmadığına bakın. Kurulum programları genellikle paketleri indirmek için çok fazla ağ bant genişliği kullanır ve dosyaların sıkıştırmalarını kaldırmak ya da dosya kopyalamak için sabit diski çok fazla meşgul eder. Programların kurulumla ilgili adları varsa kurulum arabirimine gönderilmemiş olsa da işin yapıldığını görebilirsiniz. Bu programlar kurulum programlarına benzemiyorsa bu bilgisayar kaynaklarının kullanımı için Kurulum uygulamasıyla rekabet ediyor olabilirler.
 • Visual Studio 2015 CTP sürümünden Visual Studio 2015 RC'ye yükselttiğinizde, Microsoft Test Yöneticisi 2015 CTP ve Geri Bildirim İstemcisi 2015 CTP kısayolları kaldırılmaz. Ancak, RC'ye karşılık gelen kısayollar eklenir. Karışıklığı önlemek için CTP'den kısayolları güvenle silebilirsiniz. Bunun yerine CTP kısayollarını yok saymayı tercih ederseniz işlevsellik kaybolmaz çünkü CTP kısayolları da ürünün RC sürümünü açar.
 • Visual Studio 2015 sürümünden Visual Studio 2015 RC sürümüne yükselttiğinizi varsayalım. Tipik veya Özel yükleme türünü seçiyorsunuz. Yükseltme işleminden sonra, daha önceki Visual Studio sürümündeki bazı özelliklerin Visual Studio 2015 RC'de olmadığını görebilirsiniz.

  Bu soruna geçici bir çözüm bulmak için aşağıdaki adımları izleyin:
  1. RC kurulumunu başlatmadan önce Denetim Masası'nda, Programlar ve Özellikler öğesini açın.
  2. Daha önceki Visual Studio 2015 sürümüne ait girişe ve ardından Özel seçeneğine tıklayın.
  3. Bakım modu iletişim kutusunda Değiştir'e tıklayın.
  4. Kullanıcı arabiriminde seçili olan onay kutularını not alın.
  5. RC kurulumunda, Özel'e tıklayın.
  6. Daha önceki sürümün onay kutusu seçimleriyle eşleştirmek için notlarınızı kullanın.
 • Visual Studio 2013 dağıtım aracısı Visual Studio 2015 RC sunucusunda çalışmak üzere otomatik olarak yükseltildiğinde ve dağıtım aracısı bileşenleri kopyalamak için HTTP(s) üzerinden Release Management Server Aracılığıyla seçeneğini kullanmak üzere etkinleştirildiğinde, aşağıdaki sorunlardan biriyle karşılaşabilirsiniz:
  • Sürümünüz, Dağıtım adımında başarısız olabilir ve aşağıdaki hata iletisini alırsınız:
   'Newtonsoft.Json, Version=6.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=30ad4fe6b2a6aeed' dosyasını veya derlemesini ya da bağımlılıklarından birini yükleyemedi. Konumlandırılan derlemenin bildirim tanımı derleme başvurusuyla eşleşmiyor. (HRESULT özel durum döndürdü : 0x80131040)
  • Aşağıdaki hata, dağıtım aracısı olan bilgisayarın olay görüntüleyicisi günlüğüne kaydedilir:
   Timestamp: <DateTime>Message: Could not load file or assembly 'Newtonsoft.Json, Version=6.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=30ad4fe6b2a6aeed' or one of its dependencies. The located assembly's manifest definition does not match the assembly reference. (Exception from HRESULT: 0x80131040): \r\n\r\n at Microsoft.TeamFoundation.Release.Data.Proxy.RestProxy.BaseDeploymentControllerServiceProxy.GetPackageFileInfos(String packageLocation)
   at Microsoft.TeamFoundation.Release.DeploymentAgent.Services.Deployer.HttpPackageDownloader.CopyPackageAndUnpackIt(String packageSourceLocation, String filesDestinationLocation)
   at Microsoft.TeamFoundation.Release.DeploymentAgent.Services.Deployer.ComponentProcessor.CopyComponentFilesImplementation(Action`2 copyFolder, Func`2 packageFileInfo, Func`4 downloadFile, Action`1 downloadCompleted)
   at Microsoft.TeamFoundation.Release.DeploymentAgent.Services.Deployer.ComponentProcessor.CopyComponentFiles()
   at Microsoft.TeamFoundation.Release.DeploymentAgent.Services.Deployer.ComponentProcessor.DeployComponent()Category: General
   Priority: -1
   EventId: 0
   Severity: Error
   Title:
   Machine: NVM30682
   Application Domain: DeploymentAgent.exe
   Process Id: 4668
   Process Name: C:\Program Files\Microsoft Visual Studio 12.0\Release Management\bin\DeploymentAgent.exe
   Win32 Thread Id: 4876
   Thread Name:
   Extended Properties:


  Bu sorunlara geçici bir çözüm bulmak için aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın:
  • Seçenek 1:

   Newtonsoft.Json.dll dosyasını herhangi bir Visual Studio 2015 RC dağıtım aracısından Visual Studio 2013'e yükseltilmiş aracıya kopyalayın ve Microsoft Deployment Agent hizmetini yeniden başlatın.

   Visual Studio 2015 RC dağıtım aracısındaki kaynak yolu: "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Visual Studio 14.0\Release Management\bin\Newtonsoft.Json.dll" veya "%ProgramFiles%\Microsoft Visual Studio 14.0\Release Management\bin\Newtonsoft.Json.dll" (dağıtım aracısının yüklü olduğu konuma göre).

   Visual Studio 2013 dağıtım aracısındaki hedef yol: "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Visual Studio 14.0\Release Management\bin\Newtonsoft.Json.dll" veya "%ProgramFiles%\Microsoft Visual Studio 14.0\Release Management\bin\Newtonsoft.Json.dll" (dağıtım aracısının yüklü olduğu konuma göre).
  • Seçenek 2:
   1. Var olan Visual Studio 2013 dağıtım aracısını kaldırın.
   2. Visual Studio 2015 RC dağıtım aracısını yükleyin.
Yüklemeden sonra
 • Visual Studio başarıyla yüklendikten sonra, Visual Studio'yu başlatmaya çalıştığınızda aşağıdaki iletiyi alabilirsiniz:
  Yükleme işlemi başarıyla tamamlanamadı. Visual Studio'yu yeniden yükleyin veya onarın
  Bu soruna geçici bir çözüm bulmak için aşağıdaki anahtarı bulun:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\VisualStudio\14.0\Setup\VS\[enterprise | professional | community]
  InstallResult değeri 3010 ise bunu 0 olarak değiştirin. Aksi halde, istendiği gibi ürünün onarımını gerçekleştirin.
 • Yükleme veya onarım işleminin bir parçası olarak Visual Studio Test Professional yüklemesini onarmayı tercih ederseniz bir iletişim kutusunda aşağıdaki hata iletisini alırsınız:
  VSTestConfig.exe çalışmayı durdurdu
  Bu hata iletisini güvenle yok sayabilirsiniz çünkü onarım işlemini etkilemez. Onarım işlemine devam etmek için Programı kapat'a tıklayın. Microsoft Test Yöneticisi onarımı sonrasında herhangi bir sorunla karşılaşırsanız müşteri desteği ile iletişim kurun.
ISO'dan yüklemeyi etkileyen sorunlar
 • Visual Studio 2015 RC'yi bir ISO dosyasından yüklediğinizi ve ardından Apache Cordova araçlarını seçtiğinizi varsayalım. Visual Studio onarıldıktan sonra bir iletişim kutusu görüntülenir ve JSBreadcrumbRes.msi dosyasının kaynağını sorar. Paketi atlarsanız Kurulum tamamlanır ve "Apache Cordova Araçları - Şablonlar. Sistem belirtilen dosyayı bulamıyor" uyarı iletisi döndürülür.

  Bu soruna geçici bir çözüm sağlamak için onarım sırasında Paketi atla'yı seçin. Paket gerekli değildir ve uyarı güvenle yok sayılabilir.

  Apache Cordova için Visual Studio Araçları ile ilgili diğer bilinen sorunlar için Apache Cordova için Araçlar'daki Bilinen Sorunlar başlıklı belgeye bakın.
 • Visual Studio Kurulum dosyası, ISO dosyasında bulunmayan özellikler içerir. Visual Studio Kurulumu yeni platform özelliklerinin en son sürümlerini almayı etkinleştirmek ve yükleme süresi ile boyutunu en aza indirmek üzere Visual Studio yüklemenizde daha fazla özelleştirmeye olanak vermek için ISO dosyalarında bulunmayan özellikler içerir.

  Bu soruna geçici bir çözüm sağlamak için çevrimdışı yükleme deneyimi için gerekli olan dosyaların bulunduğu bir klasör oluşturun:
  1. Visual Studio yükleyicisini yerel bilgisayarınıza kaydedin.
  2. Komut isteminde, /layout anahtarını kullanarak .exe dosyasını çalıştırın. Örneğin, aşağıdaki komutu çalıştırın:

   vs_community.exe /layout
  3. Kurulum dosyalarının indirileceği klasörü belirtin. Örneğin, şu klasörü belirtin:

   c:\Users\Adınız\Downloads\VSCommunity
  4. İndirme işlemi tamamlandıktan sonra, belirtilen klasör konumundan .exe dosyasını çalıştırın. Örneğin, Yüklemeler kitaplığınızdaki VSCommunity klasörünü açın ve Vs_community.exe dosyasını çalıştırın.

  Not RC sürümündeki bir sorun nedeniyle, /layout indirme seçeneği bazı Visual Studio özelliklerinin gerektirdiği tüm yazılımları indirmez. Bazı bileşenlerin yüklenebilmesi için Internet bağlantısı gereklidir.
 • Visual Studio başarıyla yüklendikten sonra, Visual Studio'yu başlatmaya çalıştığınızda aşağıdaki iletiyi alabilirsiniz:
  Yükleme işlemi başarıyla tamamlanamadı. Visual Studio'yu yeniden yükleyin veya onarın
  Bu soruna geçici bir çözüm bulmak için aşağıdaki anahtarı bulun:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\VisualStudio\14.0\Setup\VS\[enterprise | professional | community]
  InstallResult değeri 3010 ise bunu 0 olarak değiştirin. Aksi halde, istendiği gibi ürünün onarımını gerçekleştirin.
Windows Uygulama Geliştirme Araçları
 • Visual Studio Kurulumu'nda Windows 10 evrensel uygulamaları için geliştirme aracını yüklemek isterseniz Özel'e tıklayın, İleri'ye tıklayın ve sonra da Windows Evrensel Uygulama Geliştirme Araçları özelliğini seçin. Windows 10 Insider Preview artık ayrı bir yükleyici kullanmamaktadır.
 • Windows Öykünücüleri, Windows 8.1 (x64) Professional veya sonraki bir sürümünü çalıştıran fiziksel bir bilgisayar ve Hyper-V İstemcisi ile İkinci Düzey Adres Çeviricisi (SLAT) desteği sağlayan bir işlemci gerektirir. Visual Studio bir Sanal Makine (VM) üzerine yüklendiğinde öykünücüler çalışmaz.
Çeşitli Sorunlar
 • Visual Studio 2015 RC'yi yüklediğinizde, İlerleme iletişim kutusunda İptal'e ve sonra Evet'e tıkladıktan sonra, İlerleme çubuğu uzun süre devam eder.

  Beklerseniz, iptal isteğiniz bir sonraki pakete geçiş sırasında uygulanır. Ancak bunun için birkaç dakika geçmesi gerekebilir. Mümkün olan en iyi kısmi yüklemeye sahip olduğunuzdan emin olmak için geçerli işlemin her zamanki gibi tamamlanmasını bekleyin.

  Kurulum işlemini hemen durdurmanız gerekiyorsa kurulum işlemi görevini bulup sonlandırmak için Görev Yöneticisi'ni kullanabilirsiniz.

  Uyarı Bu işlem son kurulum işlemini belirsiz bir duruma sokabilir. Yüklemeyi tamamlanmadan önce sonlandırmayı tercih ederseniz uygun olan ilk fırsatta Kurulum'u yeniden başlatmanızı ve yüklemeyi onarmanızı veya programı kaldırmanızı öneririz.
Visual Studio IDE
 • Internet Explorer'da JavaScript'i devre dışı bıraktıysanız Visual Studio oturumu açamaz ve ayarları diğer cihazlarla eşitleyemezsiniz.

  Bu soruna geçici bir çözüm sağlamak için JavaScript'i Internet Explorer için etkinleştirin. Bunu yapmak için aşağıdaki adımları izleyin:
  1. Araçlar menüsünde Internet Seçenekleri'ne ve sonra Güvenlik sekmesine tıklayın.
  2. Internet bölgesine tıklayın.
  3. Internet güvenlik ayarlarınızı özelleştirmeniz gerekmiyorsa Varsayılan Düzey'e tıklayın. Ardından, 4. adıma gidin. Internet güvenlik ayarlarınızı özelleştirmeniz gerekiyorsa şu adımları izleyin:
   1. Özel Düzey'e tıklayın.
   2. Güvenlik Ayarları – Internet Bölgesi iletişim kutusunda, Komut Dosyası bölümünde Active Komut Dizeleri altında Etkinleştir'e tıklayın.
  4. Önceki sayfaya dönmek için Geri düğmesine tıklayın ve ardından komut dizelerini çalıştırmak için Yenile düğmesine tıklayın.
  Daha fazla bilgi için bkz. Web tarayıcısında JavaScript'i etkinleştirme.
 • Internet Explorer'da Gelişmiş Güvenlik özelliğini etkinleştirdiğinizde, Windows Server üzerinden Visual Studio oturumu açamazsınız çünkü Gelişmiş Güvenlik Visual Studio'nun çevrimiçi hizmette oturum açması için gereken çevrimiçi hizmet URI'sini engeller. JavaScript'i veya tanımlama bilgilerini devre dışı bırakan kısıtlamalar da Visual Studio'nun doğru şekilde oturum açmasına engel olur.

  Bu soruna geçici bir çözüm sağlamak için, aşağıdaki iletişim kutusunu görürseniz gerekli URL'leri Windows Server dışlama listesine eklemek için Ekle'ye tıklayın.  Ardından, Visual Studio'yu yeniden başlatın ve tekrar oturum açmayı deneyin.

  Bir diğer geçici çözüm de Internet Explorer Gelişmiş Güvenlik Yapılandırması'nı kapatmaktır.
 • Yönetilen bir Windows Çalışma Zamanı Meta Verileri (.winmd) dosyasına başvuran C++ ve JavaScript uygulamaları .NET Yerel ile en iyi duruma getirilmez çünkü .NET Yerel bu projeler için etkinleştirilmemiştir. .NET Yerel'i etkinleştirmek için JSProj veya VCXProj dosyasını değiştirmeniz gerekir.

  Bu soruna geçici bir çözüm sağlamak için aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın:
  • C++ uygulamaları için:
   1. Değiştirmek istediğiniz projeyi kapatın.
   2. VCXProj dosyasını bir metin düzenleyicisinde açın.
   3. Condition özniteliğini içermeyen PropertyGroup öğesini bulun.
   4. PropertyGroup öğesine "<EnableDotNetNativeCompatibleProfile>true</EnableDotNetNativeCompatibleProfile>" öğesini ekleyin.
   5. Condition="'$(Configuration)|$(Platform)'=='Release|<mimari>'" öğesini içeren ve <mimari> yerine Win32, ARM veya x64 görünen PropertyGroup öğelerini bulun.
   6. Her bir PropertyGroup öğesinin içine "<UseDotNetNativeToolchain>true</UseDotNetNativeToolchain>" öğesini ekleyin.
   7. VCXProj dosyasını kaydedin.


  • JavaScript uygulamaları için:
   1. Değiştirmek istediğiniz projeyi kapatın.
   2. JSProj dosyasını bir metin düzenleyicisinde açın.
   3. Condition özniteliğini içermeyen PropertyGroup öğesini bulun.
   4. PropertyGroup öğesine "<EnableDotNetNativeCompatibleProfile>true</EnableDotNetNativeCompatibleProfile>" öğesini ekleyin.
   5. Include="Release|<mimari>" öğesini içeren ve <mimari> yerine ARM, x64 veya x86 görünen ProjectConfiguration öğelerini bulun.
   6. Her bir ProjectConfiguration öğesinin içine "<UseDotNetNativeToolchain>true</UseDotNetNativeToolchain>" öğesini ekleyin.
   7. JSProj dosyasını kaydedin.
 • AnyCPU platformu yapılandırması C# ve Visual Basic kullanarak oluşturulan Windows 10 Insider Preview uygulamalarında desteklenmez. Visual Studio'nun bu sürümü Windows 10 uygulamaları oluşturmak için .NET Yerel kullanır. .NET Yerel, C# ve Visual Basic kodunu özgün kod olarak derler ve CPU belirsiz değildir.
 • C# veya Visual Basic Windows 8.1 uygulamalarında hata ayıklaması yaptığınızda, ifadelerin üzerine geldiğinizde Veri İpuçları görüntülenmeyebilir. Ayrıca, hata ayıklayıcısı pencerelerindeki deyimler denetlenmeyebilir ve aşağıdakine benzer bir hata iletisi döndürebilir:

  hata CS0012: "Windows.UI.Core.Dispatcher" türü başvurulmayan bir derlemede tanımlandı. 'Windows.UI.winmd, ..." derlemesine başvuru eklemelisiniz.

  Bu soruna geçici bir çözüm sağlamak için eski C# ve VB deyim denetleyicilerini etkinleştirin.

 • Visual Studio 2015 veya TFS 2015 için yapılandırılan Visual Studio 2013 aracıları kullanıyorsanız ve aşağıdaki hata iletisini alırsanız Statik Kod Kapsamı dosyaları toplanmaz:

  System.DllNotFoundException: DLL 'VSCover 140' yüklenemedi: Belirtilen modül bulunamadı. (HRESULT özel durum döndürdü:0x8007007E)

  Not
  Bu sorun yalnızca bir uzak bilgisayarda testler çalıştırdığınızda ve statik kod kapsamı verilerini toplamaya çalıştığınızda ortaya çıkar.
 • Projede bir taşınabilir sınıf kitaplığına başvurduğunuzda, yapı başarılı olsa da bazı işlemler Visual Studio Hata Listesinde bildirilen bazı hatalara neden olabilir.

  Bu soruna geçici bir çözüm bulmak için aşağıdaki adımları izleyin:
  1. Çözüm Gezgini'nde bildirilen hataların bulunduğu projeye sağ tıklayın ve ardından Projeyi Yüklemeyi Kaldır'a tıklayın.
  2. Çözüm Gezgini'nde projeye yeniden sağ tıklayın ve ardından <ProjeAdı>Düzenle öğesine tıklayın.

   Not Bu komutta, <ProjeAdı> asıl proje adını gösterir.
  3. Condition özniteliği olmayan proje dosyasının üst kısmındaki <PropertyGroup> girişine aşağıdaki öğeyi ekleyin:

   <CheckForSystemRuntimeDependency>true</CheckForSystemRuntimeDependency>
  4. Dosyayı kaydedip kapatın.
  5. Çözüm Gezgini'nde proje adına sağ tıklayın ve ardından Projeyi Tekrar Yükle'ye tıklayın.


Web platformu ve Araçlar
 • Visual Studio 2015 RC'de, bir ASP.NET 5 veya Cordova projesinde TypeScript kullandığınızda yapı ayarlarınızı yapılandıramazsınız.

  Bu soruna geçici bir çözüm bulmak için aşağıdaki adımları izleyin:
  1. Projeye sağ tıklayın ve sonra Projeyi Yüklemeyi Kaldır'a tıklayın.
  2. Projeye sağ tıklayın ve ardından <Proje> Düzenle'ye tıklayın.

   Not Bu komutta, <Proje> asıl proje adını gösterir.
  3. Projenizin XML dosyasında, aşağıdaki yönergeleri izleyerek TypeScript düzenleyicisi tarafından kullanılan MSBuild ayarlarını tanımlayabilirsiniz:
  Aşağıdaki örnekte, proje dosyasında yapılandırabileceğiniz MSBuild ayarları gösterilmektedir:

  <PropertyGroup>  <TypeScriptTarget>ES5</TypeScriptTarget>  <TypeScriptCompileOnSaveEnabled>true</TypeScriptCompileOnSaveEnabled>  <TypeScriptNoImplicitAny>false</TypeScriptNoImplicitAny>  <TypeScriptModuleKind>none</TypeScriptModuleKind>  <TypeScriptRemoveComments>false</TypeScriptRemoveComments>  <TypeScriptOutFile></TypeScriptOutFile>  <TypeScriptOutDir></TypeScriptOutDir>  <TypeScriptGeneratesDeclarations>false</TypeScriptGeneratesDeclarations>  <TypeScriptSourceMap>true</TypeScriptSourceMap>  <TypeScriptMapRoot></TypeScriptMapRoot>  <TypeScriptSourceRoot></TypeScriptSourceRoot>  <TypeScriptNoEmitOnError>true</TypeScriptNoEmitOnError> </PropertyGroup>
  Bkz. TypeScript MSBuild ayarları için değerler.

  Apache Cordova için Visual Studio Araçları ile ilgili diğer bilinen sorunlar için Apache Cordova için Araçlar'daki Bilinen Sorunlar başlıklı belgeye bakın.
 • Visual Studio 2015 RC'de, ASP.NET gibi web tabanlı projeler için F5 listesinde hata ayıklama hedefi olarak Project Spartan (masaüstü veya mobil) görüntülenmez.

  Bu soruna geçici bir çözüm sağlamak için Windows 10 Insider Preview uygulamasında Project Spartan olan varsayılan tarayıcıyı Internet Explorer olarak değiştirin. Bunu yapmak için Başlat menüsünü açın, Ayarlar'ın üzerine gelin, Sistem'in üzerine gelin ve ardından Varsayılan Uygulamalar'a tıklayın. Web tarayıcısı altında, Project Spartan'a ve ardından Internet Explorer'a tıklayın.
 • Visual Studio 2015 RC'ye yükselttiğinizde Web Essentials CTP sürümü devre dışı bırakılmaz. Web Essentials'ın daha eski sürümlerinin Visual Studio yükseltmeleri yüklendiğinde devre dışı kalması beklenir, ancak bu düzenek Visual Studio 2015 RC ile kırılmıştır. Visual Studio 2015 RC'de CTP6 için Web Essentials ile uyumsuzluk bulunmamaktadır. Visual Studio RC sürümü dışındaki Web Essentials sürümlerini kaldırmanızı veya yükseltmenizi önemle öneririz.
 • Knockout IntelliSense özelliği varsayılan olarak devre dışı bırakılmıştır. Knockout IntelliSense özelliği bir .jsx dosyası açılana kadar Visual Studio 2015 RC'de çalışmaz. JSX için bir öğe şablonu bulunmamaktadır; bir JavaScript dosyası eklemeniz ve .js uzantısını .jsx olarak değiştirmeniz yeterlidir. Dosya açılabilir, kapatılabilir ve yok sayılabilir. .jsx dosyası açıldığında önceki sürümlerde olduğu gibi KnockOut özelliklerinin çalışması için gerekli olan kodlar tetiklenir. Visual Studio 2015 RC için Web Essentials yüklendiğinde bu sorun ortadan kalkar. Bu nedenle, bir JSX dosyası açmanız gerekmez.
ASP.NET ve Web Geliştirme
 • Web Forms 4.5 WAP oluşturur ve Web Formu sayfası açarsanız Hata Listesi penceresinde aşağıdaki hataları alırsınız:

  Proje sorunsuz olarak çalışır. Hata CS0234 Tür veya ad alanı "global_asax" ad alanı "ASP" içinde bulunmaz (Bir derleme başvurusu eksik olabilir mi?)
  Hata CS0234 Tür veya ad alanı "Linq" ad alanı "System" içinde bulunmaz (Bir derleme başvurusu eksik olabilir mi?)
 • Visual Studio 2015 RC'de C# ve VB için yeni dil özelliklerini kullandığınızı varsayalım. Web Formu sayfasında veya Razor Views'de C# ya da VB kullandığınızda bir çalışma zamanı hatası alırsınız.

  Bu soruna geçici bir çözüm sağlamak için Microsoft.CodeDom.Providers.DotNetCompilerPlatform NuGet paketini yükleyin. Bu paket ASP.NET için yerleşik CodeDom Roslyn tabanlı sağlayıcının yerine geçer.
Çevik test
 • Kodlanmış Kullanıcı Arabirimi Sınaması (CUIT), Windows 10 Insider Preview üzerindeki UAP Phone uygulamalarında çalışmaz.
 • Build.VNext içindeki VSTest görevi test sonuçlarını TFS sunucusuna yüklemez. Bunun yerine, test sonuçlarını işlemin yürütüldüğü bilgisayarda depolanan bir .trx dosyasından alabilirsiniz.
Birim testi
 • Dağıtım hedefi bir telefon cihazına veya öykünücüye ayarlandığı halde Evrensel uygulamalar için tüm testleri çalıştırmayı denediğinizde Test Gezgini'ndeki Tümünü Çalıştır komutu çalışmaz.

  Bu soruna geçici bir çözüm sağlamak için Test Gezgini'nde tüm testleri seçin ve bunları bu dağıtım hedeflerinde çalıştırın.
 • Dağıtım hedefini bir telefon cihazı veya öykünücü olarak ayarlayıp birim testinde hata ayıklama işlemi Visual Studio 2015 RC'de desteklenmez.
 • Bağlam menüsünden Birim Testleri Oluştur komutunu çalıştırdığınızda ve ardından IntelliTest İnceleme Sonuçları penceresinden Kaydet komutunu çalıştırdığınızda, bir Android Birim Testi oluşturulur.

  Bu soruna geçici bir çözüm bulmak için aşağıdaki adımları izleyin:
  1. "C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 14.0\Common7\IDE\Extensions\Xamarin\Xamarin\[Sürüm]\T\PT\Android" dizinindeki UnitTestProject.zip dosyasını UnitTestProject2.zip olarak yeniden adlandırın.
  2. "Visual Studio 2015 için Geliştirici Komut İstemi"ni yönetici olarak açın.
  3. Aşağıdaki komutu çalıştırın:

   devenv /InstallVSTemplates
Windows 10 Insider Preview için Visual Studio Araçları
 • Windows 10 Insider Preview için Visual Studio Araçları yakında kullanıma sunulacaktır. Kullanılabilirliğini denetlemek için https://insider.windows.com adresine bakın.
 • Bilinen sorunlar ve yükleme yönergeleri için Windows Uygulama Geliştirme Forumları'na bakın.
 • Windows 10 için Express Windows 8.1, Windows Phone 8.1 veya Windows Phone 8.0 sürümlerini desteklemez. Windows 10 için Visual Studio Express 2015'in RC sürümü Windows 8.1, Windows Phone 8.1 ve Windows Phone 8.0 için uygulama oluşturmayı ve korumayı desteklese de Windows 10 için Visual Studio Express 2015'in en son sürümü bu özelliği desteklemeyecektir.

  Bu soruna geçici bir çözüm bulmak için: Bunun yerine Visual Studio Community 2015 sürümünü kullanın. Visual Studio Community, Visual Studio Professional ve Visual Studio Enterprise; Windows 8.1, Windows Phone 8.1 ve Windows Phone 8.0 için Windows Mağazası uygulamalarını desteklemeye devam edecektir.
Tanılama Araçları
 • Hata ayıklama işlemini ilk kez başlattığınızda, Tanılama Araçları penceresi açılmaz ve aşağıdaki hata iletisini alırsınız:

  Tanılama Araçları beklenmedik biçimde başarısız oldu

  Ancak, Tanılama Araçları penceresi daha sonraki hata ayıklama oturumlarında veya Visual Studio'yu yeniden başlattıktan sonra düzgün şekilde açılır.

  Araçlar hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki MSDN forumları web sitesinde "Windows 10 SDK ve Araçlar için Bilinen Sorunlar" konusunu arayın:

Diğerleri
 • Kaynak denetimi yapıldığında bazı karakterler İngilizce yerine Çince olarak gösterilebilir. Bu sorunu düzeltmek için Programlar ve Özellikler altından Visual Studio 2015 RC için Onarım işlemi gerçekleştirin.
 • Visual Studio 2015 RC UI'de bazı işlemler gerçekleştirdiğinizde "Bağlantı türünün ICollection<T> konumundan türetilmesi gerekiyor" hatası oluşuyor

  Daha eski bir Windows 10 Preview Build sürümünden Flight 10122 veya sonraki sürümlerine yükselttiğinizden emin olun. Visual Studio 2015 RC UI'de proje açtığınızda veya oluşturduğunuzda ya da başka işlemler gerçekleştirdiğinizde şu hata iletisini alırsınız: 
  Bağlantı türünün ICollection<T> konumundan türetilmesi gerekiyor

  Bu sorunu gidermek için aşağıdaki yöntemi kullanın:
  • Visual Studio Developer komut istemini yönetici olarak açın.
  • Komut istemine devenv.exe /setup yazın ve Enter tuşuna basın.
  • Visual Studio'yu onarın.

Son yapılan değişiklikler

Bulut platformu
 • Önceden, bir Windows uygulamasına dört farklı numara kullanarak sürüm atayabilirdiniz: ana sürüm, alt sürüm, yapı sürümü ve düzeltme sürümü. Bu sürüm AppxManifest.xml dosyasında belirtilir. Windows 10 Insider Preview uygulamalarının düzeltme numarası x.x.x.x sürüm dizesinin dördüncü bölümüdür ve Microsoft kullanımı için ayrılmıştır. Uygulamalar düzeltme numarası olarak her zaman "0" kullanmalıdır. Windows Uygulama Sertifikalama Seti (WACK) ve Windows Mağazası, düzeltme numarası olarak "0" kullanmayan uygulamaları reddeder.
 • Visual Studio 2015 için .NET Yerel artık Windows 8.1 veya Windows Phone 8.1 uygulamalarını desteklememektedir. Bu sürümde ve sonraki sürümlerde yalnızca Windows 10 Insider Preview uygulamaları desteklenir.
Aracı
 • Visual Studio 2015 için Aracılar kullandığınızda ayrı bir test denetleyicisi kullanmanıza gerek kalmaz çünkü aracılar TFS 2015 veya Visual Studio Online ile iletişim kurarak düzenleme yapabilir. Tüm yeni Visual Studio 2015 ve TFS 2015 senaryolarında, Visual Studio 2015 için Aracılar kullanmanızı öneririz. Test Denetleyicisi gerektiren diğer senaryolarda, Visual Studio 2013 Güncelleştirme 5 için Aracılar kullanmanızı öneririz. Test Denetleyicisi, TFS 2013 ve TFS 2015 ürünleriyle tümüyle uyumludur.

  Aşağıdaki tabloda önerilerimiz özetlenmiştir.

  Build.Preview yapı sistemi veya Release Management aracılığıyla uzaktan otomatik testVisual Studio 2015 için Aracılar
  MSTest ve testsettings dosyaları aracılığıyla uzaktan otomatik test
  Yük testi
  Laboratuar ortamları aracılığıyla uzaktan otomatik test
  TFS 2013'e yönelik otomasyon testleri
  Visual Studio 2013 Güncelleştirme 5 için Aracılar
Visual C++
 • Visual Studio 2015 RC'deki işlevlerde __declspec(align) yapısına izin verilmez.
 • Özel durum nesneleri kopyalanabilir veya taşınabilir olmalıdır. Aşağıdaki kod, Visual Studio 2013'te derlenir ancak Visual Studio 2015'te derlenmez:

  struct S {public:S();private:S(const S &);}; int main(){throw S(); // error} or struct S {S();explicit S(const S &);}; int main(){throw S(); // error}
 • Özel durumun değere göre yakalanması için özel durum nesnesinin kopyalanabilir olması gerekir. Aşağıdaki kod, Visual Studio 2013'te derlenir ancak Visual Studio 2015'te derlenmez:
  struct B {public:B();private:B(const B &);}; struct D : public B {}; int main(){try{}catch (D) // error{}}
 • Değişken belirtici yalnızca sınıf verisi üyelerinin (9.2) adlarına uygulanabilir. Değişken belirticiler
  sabit veya statik olarak bildirilen adlara ve başvuru öğelerine uygulanamaz. Örneğin:
     class X {    mutable const int* p; // OK    mutable int* const q; // ill-formed   };
  Bu soruna geçici bir çözüm sağlamak için boştaki "değişebilir" örneğini kaldırmanız yeterlidir.
 • C++03 veya C++11 içinde uyumlu olmayan anonim birleşim için ctor veya dtor üretiyorduk. Ancak bunlar artık silindi.
 • Önemsiz olmayan oluşturucu artık bir birleşim içindeki anonim yapı üyeleri için çağrılmamaktadır. Örneğin:
  #include <stdio.h>struct S { ~S(){ printf("~S()");}};union U{ struct {  S s; }; ~U(){}};int main(){  U u; return 0;}
  Visual Studio 2015 RC öncesindeki sürümlerde, yapı ~S() yazdırır. Visual Studio 2015 RC sonrasında hiçbir şey yazdırmaz. Ayrıca, aşağıdaki uyarı iletisini alırsınız:

  uyarı C4588: 'U::s': davranış değişikliği: yıkıcı artık örtülü olarak çağrılmaz
 • Açık türsüz şablon bağımsız değişkeninin türü, türsüz şablon parametresinin türüyle eşleşmelidir. Ancak, Visual Studio 2015 RC bazı durumlarda bunu doğrulayamamaktadır. Örneğin, aşağıdaki koda artık izin verilmez:
  struct S2{ void f(int); void f(int, int);};struct Sink{ template <class C, void (C::*Function)(int) const> void f();};void f(){ Sink sink; sink.f<S2, &S2::f>();}
 • Birleşimlerin veri üyeleri artık başvuru türlerine sahip olamaz.
 • Visual Studio 2015 RC'de /Zc:forScope- komutunu kullandığınızda, aşağıdaki uyarı iletisini alırsınız:

  cl : Komut satırı uyarısı D9035: 'Zc:forScope-' seçeneği kullanım dışı ve ileride yayınlanacak bir sürümden çıkarılacak
 • Dizeyle arasında boşluk olmadan bir komut dizesinin hemen devamındaki makrolar artık kullanıcı tanımlı bir değişmez değer soneki olarak nitelenmektedir. Örneğin:
  //Before compiled#define _x "there"char* func() { return "hello"_x;}int main(){ char * p = func(); return 0;}
  Kodu derlediğinizde aşağıdaki hata iletisini alırsınız:

  test.cpp(52): hata C3688: geçersiz değişmez değer soneki '_x'; değişmez değer işleci veya değişmez değer işleç şablonu 'operator ""_x' bulunamadı
  test.cpp(52): not: Dize değişmez değeri ve sonraki dize değişmez değerinin öneki arasında bir boşluk mu unuttunuz?
 • Önemsiz olmayan oluşturucu artık bir birleşim içindeki anonim yapı üyeleri için çağrılmamaktadır. Örneğin:

  #include <stdio.h>struct S { S(){ printf("S()");}};union U{ struct {  S s; }; U(){}};int main(){  U u; return 0;}
  Visual Studio 2015 RC öncesindeki sürümlerde, yapı S() yazdırır. Visual Studio 2015 RC sürümünde hiçbir şey yazdırmaz. Ayrıca, aşağıdaki uyarı iletisini alırsınız:

  uyarı C4587: 'U::s': davranış değişikliği: yapıcı artık örtük olarak çağrılmaz.
 • Visual Studio 2015 RC'de, kullanıcı tanımlı bir taşıma oluşturucusu veya taşıma atama işleci varsa örtülü olarak bildirilen kopya oluşturucu silinir.
 • Geniş veya ham dize değişmez değerlerinin birbirine bitişik olarak bir arada kullanılabilmesi için bir boşluk eklenmesi gerekir (L"Herkese" L"Merhaba" gibi), çünkü ikinci dizenin soneki artık kullanıcı tanımlı bir değişmez değer soneki olarak nitelenmektedir. Örneğin:
  • sabt wchar_t *s = L"Herkese"L"Merhaba"; // C3688 hatasını verir: geçersiz değişmez değer soneki 'L'; değişmez değer işleci veya değişmez değer işleç şablonu 'operator ""L' bulunamadı
  • sabt wchar_t *t = L”Herkese” L”Merhaba”; // hata vermeden derler

Ek bilgi

Microsoft destek dosyalarını indirme

Visual Studio ailesindeki diğer ürünlere ait güncelleştirmeler Visual Studio için Microsoft yükleme sitesi web sitesinde bulunabilir.

Gereksinimler

Ayrıntılı sistem gereksinimleri için bkz. Visual Studio 2015 Uyumluluğu.

Yeniden başlatma gereksinimi

Bu paketi yükledikten sonra bilgisayarınızı yeniden başlatmanız gerekebilir.

Desteklenen mimariler

 • 32 bit (x86)
 • 64 bit (x64) (WOW)
 • ARM

Üçüncü taraf uygulamaları


 • Visual Studio 2015 RC yüklemesi üçüncü taraf uygulamaları yüklemenize olanak tanır. Visual Studio 2015 RC'den Platformlar Arası Mobil Geliştirme araçları yüklerken gerekli olan üçüncü taraf uygulamaları hakkında bilgi için KB Makalesi 3060693'e bakın.
 • Visual Studio 2015 RC yüklemesi kaldırıldığında üçüncü taraf uygulamalar kaldırılmaz. Visual Studio 2015 RC ile birlikte yüklenen üçüncü taraf uygulamalarının nasıl kaldırılacağı hakkında bilgi için KB Makalesi 3060695'e bakın.
Üçüncü taraf bilgileri hakkında yasal uyarı
Bu makalede adı geçen üçüncü taraf ürünler Microsoft'tan bağımsız şirketler tarafından üretilmektedir. Microsoft bu ürünlerin performansı veya güvenilirliği ile ilgili örtük veya başka türlü hiçbir garanti vermez.
Not Bu, doğrudan Microsoft destek kuruluşu tarafından oluşturulan bir “FAST PUBLISH” makalesidir. Buradaki bilgiler, ortaya çıkan sorunları gidermek üzere olduğu gibi sağlanmaktadır. Mümkün olduğu kadar hızlı sunulmasının bir sonucu olarak malzemelerde yazım hataları bulunabilir ve bunlar bildirimde bulunulmadan daha sonra düzeltilebilir. Diğer hususlar için Kullanım Koşulları’na bakın.
Özellikler

Makale No: 3025133 - Son İnceleme: 06/15/2015 13:59:00 - Düzeltme: 3.0

 • kbsurveynew kbexpertiseadvanced atdownload KB3025133
Geri bildirim