Düzeltme: MDAC SQLOLEDB sağlayıcısı SERVERDATAONINSERT ve 255 büyük olan sütun boyutu üzerinde bellek sızıntısı

ÖNEMLİ: Bu makale, bir kişi tarafından çevrilmek yerine, Microsoft makine-çevirisi yazılımı ile çevrilmiştir. Microsoft size hem kişiler tarafından çevrilmiş, hem de makine-çevrisi ile çevrilmiş makaleler sunar. Böylelikle, bilgi bankamızdaki tüm makalelere, kendi dilinizde ulaşmış olursunuz. Bununla birlikte, makine tarafından çevrilmiş makaleler mükemmel değildir. Bir yabancının sizin dilinizde konuşurken yapabileceği hatalar gibi, makale; kelime dağarcığı, söz dizim kuralları veya dil bilgisi açısından yanlışlar içerebilir. Microsoft, içeriğin yanlış çevrimi veya onun müşteri tarafından kullanımından doğan; kusur, hata veya zarardan sorumlu değildir. Microsoft ayrıca makine çevirisi yazılımını sıkça güncellemektedir.

Makalenin İngilizcesi aşağıdaki gibidir:302995
Bu makale arşivlenmiştir. "Olduğu gibi" sunulmaktadır ve bundan sonra güncelleştirilmeyecektir.
Belirtiler
Sütun boyutu 255'ten daha büyük BIR bellek sızıntısı Microsoft OLE DB sağlayıcısında için SQL Server (SQLOLEDB) ile SERVERDATAONINSERT oluşur.
Çözüm
Bu sorunu gidermek için <a0></a0>, Microsoft, MDAC 2.5 için en son hizmet paketini edinin. Ek bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
293312BILGI: son MDAC 2.5 nasıl elde edilir hizmet paketi
Bu sorun, SQL Server 2000, MDAC 2.6 için en son hizmet paketini veya aşağıda başvurulan düzeltme en son hizmet paketini elde etme tarafından da çözebilir. Ek bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
290211BILGI: en son SQL Server 2000 hizmet paketi nasıl elde edilir
Ek bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
300635BILGI: son MDAC 2.6) nasıl elde edilir hizmet paketi

Düzeltme

MDAC 2.5

Bu düzeltmenin ingilizce sürümünde aşağıdaki dosya öznitelikleri olmalı veya daha yenisi:
  Date     Version  Size      File name   Platform  -------------------------------------------------------------  04-Jun-2001 7.1.9.99  545,040 bytes Sqloledb.dll x86				
MDAC 2.6

Bu düzeltmenin ingilizce sürümünde aşağıdaki dosya öznitelikleri olmalı veya daha yenisi:
  Date     Version    Size      File name   Platform  ------------------------------------------------------------------  11-Jun-2001  2000.80.301.0 491,584 bytes Sqloledb.dll x86  11-Jun-2001  2000.80.301.0  61,440 bytes Sqloledb.dll x86				

Durum
Microsoft, bu makalenin başında listelenen Microsoft ürünlerinde bir sorun olduğunu onaylamıştır. Bu sorun ilk olarak Microsoft MDAC 2.5 Service Pack 3'te giderilmiştir.Bu sorun ilk olarak SQL Server 2000 Service Pack 2 ve MDAC 2.6 Service Pack 2'de giderilmiştir.
Daha fazla bilgi

Davranışı yeniden oluşturma adımları

 1. Aşağıdaki tablolar Microsoft SQL Server 2000'de, oluşturma:
  if exists (select * from dbo.sysobjects where id = object_id(N'[dbo].[STATEMIN1]') and OBJECTPROPERTY(id, N'IsUserTable') = 1)drop table [dbo].[STATEMIN1]<BR/>GOCREATE TABLE [dbo].[STATEMIN1] (	[messagekey] [int] IDENTITY (1, 1) NOT NULL ,	[message] [varchar] (2000) NOT NULL ) ON [PRIMARY]GOALTER TABLE [dbo].[STATEMIN1] WITH NOCHECK ADD 	CONSTRAINT [PK_STATEMIN1] PRIMARY KEY CLUSTERED 	(		[messagekey]	) ON [PRIMARY] GO					
 2. Bir Microsoft Visual C++ konsol uygulaması aşağıdaki kodu yapıştırın ve sonra kodu derleyin.

  Not: veri kaynağı adını, kullanıcı kimliği ve Parola değiştirilmeli.
  #include <afx.h>#include <assert.h>#include <iostream>#include <atldbcli.h>#include <objbase.h>const ULONG nInitProps = 4;const ULONG nPropSet = 1;const ULONG nParams = 3; //Number of parameters in the commandconst ULONG nProps = 5;struct StateIn	{	UINT uiMessageKey;	TCHAR pszMessage[257];};int main(void){  	CCommand<CManualAccessor,CRowset,CNoMultipleResults> rs;	CDataSource m_connect;	CSession m_session;		DBPROP  InitProperties[nProps];	DBPROPSET  rgInitPropSet;	USES_CONVERSION;	HRESULT  hr;	hr = CoInitialize(NULL);	for (ULONG i = 0; i < nProps; i++ )	{		VariantInit(&InitProperties[i].vValue);		InitProperties[i].dwOptions = DBPROPOPTIONS_REQUIRED;		InitProperties[i].colid = DB_NULLID;	}	InitProperties[0].dwPropertyID = DBPROP_INIT_PROMPT;	InitProperties[0].vValue.vt = VT_I2;	InitProperties[0].vValue.iVal = DBPROMPT_NOPROMPT;	InitProperties[1].dwPropertyID = DBPROP_INIT_DATASOURCE;	InitProperties[1].vValue.vt = VT_BSTR;	InitProperties[1].vValue.bstrVal =     SysAllocString(OLESTR("servername"));              // Server Name	InitProperties[2].dwPropertyID = DBPROP_INIT_CATALOG;	InitProperties[2].vValue.vt = VT_BSTR;	InitProperties[2].vValue.bstrVal = SysAllocString(L"database");  // Database Name	InitProperties[2].dwOptions = DBPROPOPTIONS_REQUIRED;	InitProperties[2].colid = DB_NULLID;	InitProperties[3].dwPropertyID = DBPROP_AUTH_USERID;	InitProperties[3].vValue.vt = VT_BSTR;	InitProperties[3].vValue.bstrVal = SysAllocString(OLESTR("sa"));  // User Id.	InitProperties[4].dwPropertyID = DBPROP_AUTH_PASSWORD;	InitProperties[4].vValue.vt = VT_BSTR;	InitProperties[4].vValue.bstrVal = SysAllocString(OLESTR(""));   // Password		rgInitPropSet.guidPropertySet = DBPROPSET_DBINIT;	rgInitPropSet.cProperties = nProps;	rgInitPropSet.rgProperties = InitProperties;	char szProgID[100] = {0};	strcpy(szProgID,"SQLOLEDB");	CLSID clsid;	WCHAR  wszProgId[100] = {0};	MultiByteToWideChar(CP_ACP, MB_PRECOMPOSED, szProgID, -1,  wszProgId, 100);	hr = CLSIDFromProgID(wszProgId, &clsid);	hr = m_connect.Open(clsid,&rgInitPropSet);	hr = m_session.Open(m_connect);	SysFreeString(InitProperties[1].vValue.bstrVal);	SysFreeString(InitProperties[2].vValue.bstrVal);	SysFreeString(InitProperties[3].vValue.bstrVal);	SysFreeString(InitProperties[4].vValue.bstrVal);	DWORD dwStatus;	dwStatus = DBSTATUS_S_IGNORE;	CDBPropSet propset(DBPROPSET_ROWSET);	propset.AddProperty(DBPROP_IRowsetChange, true);	propset.AddProperty(DBPROP_IRowsetUpdate, false);	propset.AddProperty(DBPROP_UPDATABILITY,		DBPROPVAL_UP_INSERT | DBPROPVAL_UP_DELETE);	propset.AddProperty(DBPROP_SERVERDATAONINSERT,true);	StateIn rowValue_StateIn;	rs.CreateAccessor(2, &rowValue_StateIn, sizeof(rowValue_StateIn));	rs.AddBindEntry(1, DBTYPE_I4,sizeof(rowValue_StateIn.uiMessageKey),      &rowValue_StateIn.uiMessageKey,NULL,&dwStatus);	rs.AddBindEntry(2, DBTYPE_STR, sizeof(rowValue_StateIn.pszMessage),     &rowValue_StateIn.pszMessage,NULL);	TCHAR * m_strQuery = _T("select * from statemin1");	hr = rs.Create(m_session,m_strQuery);	hr = rs.Open(&propset);		dwStatus = DBSTATUS_S_IGNORE;	TCHAR szInsStr[50];	strcpy(szInsStr,"test1");	strcpy(rowValue_StateIn.pszMessage, szInsStr);	hr = rs.Insert(0,1);	for(int j = 0;j < 20000;j++)	{			strcpy(rowValue_StateIn.pszMessage, szInsStr);		hr = rs.Insert(0,1);	}  	return S_OK;}					
 3. Performans izleyicisi'ni başlatmak ve kod çalıştırırken, işlem için özel bayt sayacı izleyin.
Ek bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
301953SQLOLEDB: SQL Server 7.0 nedenler Askı ve boşaltmayı durdurma karşı Active işlem gelen Unenlisting

Uyarı: Bu makalenin çevirisi otomatik olarak yapılmıştır

Özellikler

Makale No: 302995 - Son İnceleme: 02/26/2014 20:53:13 - Düzeltme: 4.1

Microsoft Data Access Components 2.1, Microsoft Data Access Components 2.1 Service Pack 2, Microsoft Data Access Components 2.1 Service Pack 1, Microsoft Data Access Components 2.1 Service Pack 2, Microsoft Data Access Components 2.5, Microsoft Data Access Components 2.5 Service Pack 1, Microsoft Data Access Components 2.5 Service Pack 2, Microsoft Data Access Components 2.6

 • kbnosurvey kbarchive kbmt kbhotfixserver kbqfe kbmdac250sp3fix kbbug kbfix kbmdac260sp2fix kbsqlserv2000presp2fix KB302995 KbMttr
Geri bildirim