Otomasyon edinin ve Visual Basic .NET ile Office belge özelliklerini ayarlamak için nasıl kullanılır

Office 2003 desteği sona erdi

Microsoft, Office 2003 desteğini 8 Nisan 2014'te sona erdirdi. Bu değişiklik yazılım güncelleştirmelerinizi ve güvenlik seçeneklerinizi etkiledi. Bunun sizin için ne anlama geldiğini ve korunmaya nasıl devam edebileceğinizi öğrenin.

ÖNEMLİ: Bu makale, bir kişi tarafından çevrilmek yerine, Microsoft makine-çevirisi yazılımı ile çevrilmiştir. Microsoft size hem kişiler tarafından çevrilmiş, hem de makine-çevrisi ile çevrilmiş makaleler sunar. Böylelikle, bilgi bankamızdaki tüm makalelere, kendi dilinizde ulaşmış olursunuz. Bununla birlikte, makine tarafından çevrilmiş makaleler mükemmel değildir. Bir yabancının sizin dilinizde konuşurken yapabileceği hatalar gibi, makale; kelime dağarcığı, söz dizim kuralları veya dil bilgisi açısından yanlışlar içerebilir. Microsoft, içeriğin yanlış çevrimi veya onun müşteri tarafından kullanımından doğan; kusur, hata veya zarardan sorumlu değildir. Microsoft ayrıca makine çevirisi yazılımını sıkça güncellemektedir.

Makalenin İngilizcesi aşağıdaki gibidir:303294
Bu makale arşivlenmiştir. "Olduğu gibi" sunulmaktadır ve bundan sonra güncelleştirilmeyecektir.
Özet
Bu makalede, Microsoft Word almak için ve belge özelliklerini yönetmek için Microsoft Visual Basic .NET ile otomatikleştirme göstermektedir. Bu makaledeki örnek Word otomatikleştirmek için özellikle yazılır, ancak aynı kavramları, Microsoft Excel ve Microsoft PowerPoint için uygulanabilir.
Daha fazla bilgi

Microsoft Word için bir Otomasyon istemcisi oluştur

 1. Visual Studio .NET'i başlatın.
 2. Dosya menüsünden Yeni ' yi tıklatın ve sonra Project ' i tıklatın. Windows uygulama Visual Basic proje tiplerini seçin. Varsayılan olarak, Form1 oluşturulur.
 3. Microsoft Word nesne kitaplığına bir başvuru ekleyin. Bunu yapmak için şu adımları izleyin:
  1. Proje) menüsünde Add Reference ' ı tıklatın.
  2. COM sekmesinde, Microsoft Word nesne kitaplığı ' nı bulun ve sonra da <a2>Seç</a2>'i tıklatın.

   Not Microsoft Office 2003 Primary ınterop Assemblies (Pıa) içerir. Microsoft Office XP Pıa içermez, ancak bunlar yüklenebilir. Office XP Pıa hakkında'daha fazla bilgi için Microsoft Knowledge Base'deki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
   328912Microsoft Office XP ana birlikte çalışma derlemeleri (PIA) karşıdan yüklenebilir
  3. Seçimlerinizi kabul etmek için Tamam <a0>Başvuru Ekle</a0> iletişim kutusunda tıklatın. Seçtiğiniz kitaplıklar için sarýcýlarý oluşturmak isteyip istemediğiniz sorulursa, Evet'i tıklatın.
 4. Görünüm menüsünden araç kutusunu görüntülemek için araç seçin ve Form1'e bir düğme ekleyin.
 5. Button1</a1> çift tıklatın. Formun kod penceresi görüntülenir.
 6. Kod penceresinde aşağıdaki kodu
  Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, _             ByVal e As System.EventArgs) _             Handles Button1.ClickEnd Sub					
  ile:
  Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, _             ByVal e As System.EventArgs) _             Handles Button1.Click    Dim oWord As Word.Application    Dim oDoc As Word.Document    Dim oBuiltInProps As Object    Dim oCustomProps As Object    Dim oProp As Object    Dim strValue As String    'Create an instance of Word and make it visible.    oWord = CreateObject("Word.Application")    oWord.Visible = True    'Create a new document    oDoc = oWord.Documents.Add()    'Get the Built-in Document Properties collection.    oBuiltInProps = oDoc.BuiltInDocumentProperties    'Get the value of the Author property and display it    strValue = oBuiltInProps.Item("Author").Value    MsgBox("The author of this document is " & strValue)        'Set the value of the Subject property.    oBuiltInProps.Item("Subject").Value = _         "Knowledge Base article Q303294"    'Get the Custom Document Properties collection.    oCustomProps = oDoc.CustomDocumentProperties    'Add a property named Knowledge Base Article    'and give it a value of Q303294.    oCustomProps.Add("Knowledge Base article", False, _         Office.MsoDocProperties.msoPropertyTypeString, "Q303294")    'Display a message box to give the user a chance to verify the    'properties.    MsgBox("Select Properties from the File menu " _        & "to view the changes." & Chr(10) _        & "Select the Summary tab to view " _        & "the Subject and the Custom tab to view the Custom " _        & "properties.", MsgBoxStyle.Information, _        "Check File Properties")    'Clean up. We'll leave Word running.    oCustomProps = Nothing    oBuiltInProps = Nothing    oDoc = Nothing    oWord = Nothing  End Sub 					
 7. Aşağıdaki kodu Form1.vb en üstüne ekleyin:
  Imports Office = Microsoft.Office.CoreImports Word = Microsoft.Office.Interop.Word
 8. Uygulamayı çalıştırmak için F5 tuşuna basın.
 9. Microsoft Word'Ü başlatmak için Button1 Ek Yardım düğmesini tıklatın.
Bu kod, okuma ve yazma hem yerleşik belge özellikleri ve özel belge özellikleri gösterir. Çalıştırdığınızda, bu kod yerleşik Yazar özelliğinin değeri görüntüler, "Knowledge Base makalesine Q303294" Konu özellik değerini değiştirir ve "Knowledge Base makalesinde" adlı yeni bir özel belge özelliği oluşturur. Değişiklikleri görüntülemek isteyip istemediğiniz sorulduğunda, Word'e geçin ve Dosya menüsünden Özellikler ' i tıklatın.
Referanslar
Daha fazla bilgi için ziyaret edin, aşağıdaki Microsoft Developer Network Web sitesi:
Visual Studio ile Microsoft Office geliştirme
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa188489(office.10).aspx
Daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
303296Visual C# .NET ile Office belge özelliklerini almasını ve otomasyon nasıl kullanılır

Uyarı: Bu makalenin çevirisi otomatik olarak yapılmıştır

Özellikler

Makale No: 303294 - Son İnceleme: 12/06/2015 03:53:29 - Düzeltme: 7.4

Microsoft Visual Basic .NET 2003 Standard Edition, Microsoft Visual Basic .NET 2002 Standard Edition, Microsoft Office Excel 2003, Microsoft Excel 2002 Standard Edition, Microsoft Office PowerPoint 2003, Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition, Microsoft Office Word 2003, Microsoft Word 2002 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbmt kbpia kbautomation kbhowto KB303294 KbMttr
Geri bildirim