Şu anda çevrimdışısınız; İnternet'in yeniden bağlanması bekleniyor

.NET ile ilgili Bilgi Bankası makaleleri için anahtar sözcükler

Bu makale arşivlenmiştir. "Olduğu gibi" sunulmaktadır ve bundan sonra güncelleştirilmeyecektir.
™zet
Microsoft Bilgi Bankası anahtar sözcüklere göre düzenlenmiştir. Anahtar sözcükler, arama ölçütlerini geliştirmek için kullanılır. Bu makalede, .NET ile ilgili Bilgi Bankası makalelerinde meta veri olarak kullanılan anahtar sözcükler listelenir. Bu makalede .NET ile ilişkili olan aşağıdaki konular yer almaktadır:
 • ADO.NET
 • ASP.NET
 • Derlemeler
 • BCL (Temel Sınıf Kitaplıkları)
 • C#
 • C++
 • COM Birlikte Çalışabilirlik
 • Ortak Dil Çalışma Zamanı
 • Hata Ayıklama
 • Dağıtım
 • Kurumsal Hizmetler
 • GDI+
 • Yerelleştirme
 • Mobil Denetimler
 • .NET Sınıfları
 • P-Invoke (Platform Çağırma)
 • Uzaktan Çalışma
 • Güvenlik
 • Visual Basic .NET
 • Visual Studio .NET
 • Windows Formları
 • Web Hizmetleri
Daha fazla bilgi
Her Bilgi Bankası makalesi, makalenin uygun kategoriyle sınıflandırılmasına yardımcı olan bir veya daha fazla ürüne özgü anahtar sözcük (KBKeyword adı verilir) içerebilir. Bilgi Bankası anahtar sözcüklerinin bazıları, anahtar sözcüklerin bir araya getirilmesiyle oluşturulmuştur. Örneğin, ASP.NET ve Veri Bağlantısı ile ilgili tüm makaleleri, arama ölçütünüzde kbASPNET kbDataBinding anahtar sözcük bileşimini kullanarak bulabilirsiniz. Aşağıdaki tablolarda, Bilgi Bankası'nda .NET ile ilgili konular, onların karşılık gelen Bilgi Bankası anahtar sözcükleri ve (varsa) Microsoft Bilgi Bankası'nda konuya göre gözatabileceğiniz ilgili destek merkezlerine bir bağlantı listelenir:

ADO.NET

ADO.NET Destek Merkezi
+----------------------------------------------------------------------------------+| ODAK                 | ANAHTAR SÖZCÜK BİLEŞİMİ         |+---------------------------------------+------------------------------------------+| ADO.NET ile ilgili tüm makaleler   | kbADONET                 |+---------------------------------------+------------------------------------------+| Bağlantı Havuzu            | kbADONET kbConnectionPooling       |+---------------------------------------+------------------------------------------+| Veri Bağlantısı            | kbADONET kbDataBinding          |+---------------------------------------+------------------------------------------+| Veri Kümesi sorunları         | kbADONET kbSystemData kbDataSet     |+---------------------------------------+------------------------------------------+| EvaluateExpression sorunları     | kbADONET kbSystemData          |+---------------------------------------+------------------------------------------+| Özgün ADO ile birlikte çalışabilirlik | kbADONET kbInterop kbADO         |+---------------------------------------+------------------------------------------+| OleDb sorunları            | kbADONET kbOleDb             |+---------------------------------------+------------------------------------------+| Oracle                | kbADONET kbOracle            |+---------------------------------------+------------------------------------------+| Performans              | kbADONET kbPerformance          |+---------------------------------------+------------------------------------------+| SqlClient sorunları          | kbADONET kbSqlClient           |+---------------------------------------+------------------------------------------+| SqlDataAdapter sorunları       | kbADONET kbSystemData kbSqlClient    ||                    | kbSqlDataAdapter             |+----------------------------------------------------------------------------------+

ASP.NET

ASP.NET Destek Merkezi
+----------------------------------------------------------------------------------+| ODAK                 | ANAHTAR SÖZCÜK BİLEŞİMİ         |+---------------------------------------+------------------------------------------+| ASP.NET ile ilgili tüm makaleler   | kbASPNET                 |+---------------------------------------+------------------------------------------+| Tüm ASP.NET Kurumsal Hizmetler    | kbASPNET kbEntServices          || makaleleri              |                     |+---------------------------------------+------------------------------------------+| ASP.NET Veri erişimi ile ilgili tüm  | kbASPNET kbADONET            || makaleler               |                     |+---------------------------------------+------------------------------------------+| Önbellekleme             | kbASPNET kbCaching            |+---------------------------------------+------------------------------------------+| Yapılandırma             | kbASPNET kbConfig            |+---------------------------------------+------------------------------------------+| Bağlanabilirlik            | kbASPNET kbConnectivity         |+---------------------------------------+------------------------------------------+| Tanımlama Bilgisi Olmayan Oturumlar  | kbState kbCookie             |+---------------------------------------+------------------------------------------+| Veri Bağlantısı            | kbASPNET kbDataBinding          |+---------------------------------------+------------------------------------------+| Hata Ayıklama             | kbASPNET kbDebug             |+---------------------------------------+------------------------------------------+| Dağıtım                | kbASPNET kbDeployment          |+---------------------------------------+------------------------------------------+| Http Çalışma Zamanı          | kbASPNET kbHttpRuntime          |+---------------------------------------+------------------------------------------+| Geçiş                 | kbASPNET kbMigration           |+---------------------------------------+------------------------------------------+| Gezinti                | kbASPNET kbNavigation          |+---------------------------------------+------------------------------------------+| Sayfa/Web Formu            | kbWebForms                |+---------------------------------------+------------------------------------------+| Sunucu Denetimleri          | kbASPNET kbServerControls        |+---------------------------------------+------------------------------------------+| Durum Yönetimi            | kbASPNET kbState             |+---------------------------------------+------------------------------------------+| Doğrulama               | kbASPNET kbValidation          |+---------------------------------------+------------------------------------------+| Web Formu               | kbASPNET kbWebForm            |+----------------------------------------------------------------------------------+

Derlemeler

.NET Framework Destek Merkezi
+--------------------------------------------------------------------------------+| ODAK                 | ANAHTAR SÖZCÜK             |+---------------------------------------+----------------------------------------+| Derlemelerle ilgili tüm makaleler   | kbAssemblies              |+--------------------------------------------------------------------------------+

BCL (Temel Sınıf Kitaplıkları)

.NET Framework Destek Merkezi'ndeki Sınıf Kitaplıkları
+--------------------------------------------------------------------------------+| ODAK                 | ANAHTAR SÖZCÜK             |+---------------------------------------+----------------------------------------+| Temel Sınıf Kitaplıklarıyla ilgili  | kbBCL                 || tüm makaleler             |                    |+---------------------------------------+----------------------------------------+

C#

Visual C# .NET Destek Merkezi
+----------------------------------------------------------------------------------+| ODAK                 | ANAHTAR SÖZCÜK              |+---------------------------------------+------------------------------------------+| Derleyici ile ilgili sorunlar     | kbCompiler                |+---------------------------------------+------------------------------------------+| Dil ile ilgili sorunlar        | kbLangC                 |+---------------------------------------+------------------------------------------+| Belgelendirme/Örnekler        | kbDoc veya kbSample           |+---------------------------------------+------------------------------------------+| Proje/Yapı Sistemi          | kbBuilder                |+----------------------------------------------------------------------------------+

C++

Visual C++ .NET Destek Merkezi
+----------------------------------------------------------------------------------+| ODAK                 | ANAHTAR SÖZCÜK BİLEŞİMİ         |+---------------------------------------+------------------------------------------+| ATL                  | kbATL                  |+---------------------------------------+------------------------------------------+| ATL Sunucusu             | kbATLServer               |+---------------------------------------+------------------------------------------+| Öznitelikler             | kbNativeAttributes            |+---------------------------------------+------------------------------------------+| Derleyici               | kbCompiler                |+---------------------------------------+------------------------------------------+| CRT                  | kbCRT                  |+---------------------------------------+------------------------------------------+| Tasarımcılar             | kbDesigner                |+---------------------------------------+------------------------------------------+| Belgelendirme/Örnekler        | kbDocs veya kbSample           |+---------------------------------------+------------------------------------------+| Bağlantı oluşturucu          | kbLinker                 |+---------------------------------------+------------------------------------------+| MFC                  | kbMFC                  |+---------------------------------------+------------------------------------------+| Proje/Yapı Sistemi          | kbBuilder                |+---------------------------------------+------------------------------------------+| STL                  | kbSTL                  |+----------------------------------------------------------------------------------+

COM Birlikte Çalışabilirlik

.NET Framework Destek Merkezi'nde Ortak Dil Çalışma Zamanı
+-----------------------------------------------------------------------------------+| ODAK                         | ANAHTAR SÖZCÜK BİLEŞİMİ  |+-------------------------------------------------------+---------------------------+| COM Birlikte Çalışabilirlik ile ilgili tüm makaleler | kbCOMInterop       |+-------------------------------------------------------+---------------------------+| Veri Sıralaması                    | kbCOMInterop kbMarshal  |+-------------------------------------------------------+---------------------------+| Olaylar                        | kbCOMInterop kbEvent   |+-------------------------------------------------------+---------------------------+| İş Parçacığı                     | kbCOMInterop kbThread   |+-----------------------------------------------------------------------------------+

Ortak Dil Çalışma Zamanı

.NET Framework Destek Merkezi'nde Ortak Dil Çalışma Zamanı
+----------------------------------------------------------------------------------+| ODAK                 | ANAHTAR SÖZCÜK BİLEŞİMİ         |+---------------------------------------+------------------------------------------+| Ortak dil çalışma zamanı ile ilgili  | kbCLR                  || tüm makaleler             |                     |+---------------------------------------+------------------------------------------+| Bileşen Modeli            | kbCLR kbCompModel            |+---------------------------------------+------------------------------------------+| Çöp Toplayıcısı            | kbCLR kbGarbageCollect          |+---------------------------------------+------------------------------------------+| JIT Derleyici/IL           | kbCLR kbJIT               |+---------------------------------------+------------------------------------------+| Profil Oluşturma           | kbCLR kbPerformanceTool         |+----------------------------------------------------------------------------------+

Hata Ayıklama

.NET Framework Destek Merkezi'nde Hata Ayıklama
+--------------------------------------------------------------------------------------+| ODAK                   | ANAHTAR SÖZCÜK BİLEŞİMİ         |+-------------------------------------------+------------------------------------------+| Hata Ayıklama ile ilgili tüm makaleler  | kbDebug                 |+-------------------------------------------+------------------------------------------+| ortak dil çalışma zamanı         | kbDebug kbCLR              |+-------------------------------------------+------------------------------------------+| Yapılandırma               | kbDebug kbConfig             |+-------------------------------------------+------------------------------------------+| Karma (Özgün/Yönetilen)          | kbDebug kbNativeAttributes kbManaged   |+-------------------------------------------+------------------------------------------+| Özgün                   | kbDebug kbNativeAttributes        |+-------------------------------------------+------------------------------------------+| Uzak Yordamlar              | kbDebug kbRemoteProg           |+-------------------------------------------+------------------------------------------+| Komut Dosyası               | kbDebug kbScript             |+-------------------------------------------+------------------------------------------+| T-SQL                   | kbDebug kbTSQL              |+--------------------------------------------------------------------------------------+

Dağıtım

.NET Framework Destek Merkezi
+-----------------------------------------------------------------------------------+| ODAK                   | ANAHTAR SÖZCÜK             |+------------------------------------------+----------------------------------------+| Dağıtım ile ilgili tüm makaleler     | kbDeployment              |+-----------------------------------------------------------------------------------+

Kurumsal Hizmetler

.NET Framework Destek Merkezi'nde Kurumsal Hizmetler
+-----------------------------------------------------------------------------------+| ODAK                   | ANAHTAR SÖZCÜK             |+------------------------------------------+----------------------------------------+| Kurumsal Hizmetler ile ilgili tüm    | kbEntServices             || makaleler                |                    |+-----------------------------------------------------------------------------------+

GDI+

.NET Framework Destek Merkezi
+-----------------------------------------------------------------------------------+| ODAK                 | ANAHTAR SÖZCÜK BİLEŞİMİ          |+---------------------------------------+------------------------------------------ +| Çizimle ilgili tüm makaleler     | kbDrawing                 |+---------------------------------------+------------------------------------------ +| Tasarım                | kbDrawing kbDesign            |+---------------------------------------+------------------------------------------ +| Görüntü                | kbDrawing kbgdiimaging          |+---------------------------------------+------------------------------------------ +| Meta dosyalar             | kbDrawing kbMetafile           |+---------------------------------------+------------------------------------------ +| Performans              | kbDrawing kbPerformance          |+---------------------------------------+------------------------------------------ +| Yazdırma               | kbDrawing kbPrint             |+---------------------------------------+------------------------------------------ +| Metin/Yazı tipleri          | kbDrawing kbgditext veya kbDrawing kbFont |+---------------------------------------+------------------------------------------ +| Dönüşümler/Boşluk Koordinatları    | kbDrawing kbgdiptransform         |+---------------------------------------+------------------------------------------ +| Vektörel Grafikler          | kbDrawing kbgdivector           |+-----------------------------------------------------------------------------------+

Yerelleştirme

+-----------------------------------------------------------------------------------+| ODAK                 | ANAHTAR SÖZCÜK              |+---------------------------------------+-------------------------------------------+| Yerelleştirme ile ilgili tüm     | kbLocalization              || makaleler               |                      |+-----------------------------------------------------------------------------------+

Mobil Denetimler

.NET Framework Destek Merkezi
+-----------------------------------------------------------------------------------+| ODAK                 | ANAHTAR SÖZCÜK              |+---------------------------------------+-------------------------------------------+| Mobil Denetimler ile ilgili tüm    | kbCtrl                  || makaleler               |                      |+-----------------------------------------------------------------------------------+

.NET Sınıfları

.NET Framework Destek Merkezi
+-----------------------------------------------------------------------------------+| ODAK                   | ANAHTAR SÖZCÜK             |+------------------------------------------+----------------------------------------+| .NET Sınıfı ile ilgili tüm makaleler   | kbNETClasses              |+-----------------------------------------------------------------------------------+

P-Invoke (Platform Çağırma)

.NET Framework Destek Merkezi
+-----------------------------------------------------------------------------------+| ODAK                 | ANAHTAR SÖZCÜK              |+---------------------------------------+-------------------------------------------+| P-Invoke ile ilgili tüm makaleler   | kbPInvoke                 |+-----------------------------------------------------------------------------------+

Uzaktan Çalışma

.NET Framework Web Hizmetleri Destek Merkezi'nde Uzaktan Çalışma
+-----------------------------------------------------------------------------------+| ODAK                   | ANAHTAR SÖZCÜK BİLEŞİMİ        |+------------------------------------------+----------------------------------------+| Uzaktan Çalışma ile ilgili tüm makaleler | kbRemoting               |+------------------------------------------+----------------------------------------+| Kanallar                 | kbRemoting kbChannels         |+------------------------------------------+----------------------------------------+| HTTP                   | kbRemoting kbHttp           |+------------------------------------------+----------------------------------------+| TCP                   | kbRemoting kbTunneling         |+------------------------------------------+----------------------------------------+| Bağlanabilirlik             | kbRemoting kbConnectivity       |+------------------------------------------+----------------------------------------+| Temsilciler/Olaylar           | kbRemoting kbEvent           |+-----------------------------------------------------------------------------------+

Güvenlik

.NET Framework Destek Merkezi'nde Güvenlik
+-----------------------------------------------------------------------------------+| ODAK                   | ANAHTAR SÖZCÜK             |+------------------------------------------+----------------------------------------+| Güvenlikle ilgili tüm makaleler     | kbSecurity               |+-----------------------------------------------------------------------------------+

Visual Basic .NET

Visual Basic .NET Destek Merkezi
+-----------------------------------------------------------------------------+| ODAK               | ANAHTAR SÖZCÜK BİLEŞİMİ         |+----------------------------------+------------------------------------------+| Visual Basic .NET ile ilgili   | kbVBNET                 || tüm makaleler          |                     |+----------------------------------+------------------------------------------+| Derleyici            | kbVBNET kbCompiler            |+----------------------------------+------------------------------------------+| Belgelendirme Hataları      | kbVBNET kbDocumentation         |+----------------------------------+------------------------------------------+| Geçiş              | kbVBNET kbMigration           |+----------------------------------+------------------------------------------+| Performans            | kbVBNET kbPerformance          || (dil, IDE ile ilgili olmayan)  |                     |+----------------------------------+------------------------------------------+| Örnekler             | kbVBNET kbSamples            |+----------------------------------+------------------------------------------+| Dil (devralma,          | kbVBNET kbLanguage            || sözdizimi ve diğerleri dahil)  |                     |+-----------------------------------------------------------------------------+

Visual Studio .NET

Visual Studio .NET Destek Merkezi
+-----------------------------------------------------------------------------+| ODAK               | ANAHTAR SÖZCÜK BİLEŞİMİ         |+----------------------------------+------------------------------------------+| Visual Studio .NET ile ilgili  | kbVSSearch                || tüm makaleler          |                     |+----------------------------------+------------------------------------------+| Yönetim             | kbVSSearch kbAdmin            |+----------------------------------+------------------------------------------+| Dağıtım             | kbVSSearch kbDeployment         |+----------------------------------+------------------------------------------+| Performans            |kbVSSearch kbPerformance         || (proje/yapı da dahil IDE)    |                     |+----------------------------------+------------------------------------------+| Proje (yapı,           | kbVSSearch kbProject           || Başvurular ve diğerleri dahil)  |                     |+----------------------------------+------------------------------------------+| IDE               | kbVSSearch kbIDE             || (pencereler ve sihirbazlar gibi) |                     |+----------------------------------+------------------------------------------+| Belgelendirme Hataları      | kbVSSearch kbDocumentation        |+----------------------------------+------------------------------------------+| Kuruluma Özgü          | kbVSSearch kbSetup            |+----------------------------------+------------------------------------------+| Kur Hatası            | kbVSSearch kbSetup kbBug         |+-----------------------------------------------------------------------------+

Windows Formları

Windows Formları Destek Merkezi
+-----------------------------------------------------------------------------+| ODAK               | ANAHTAR SÖZCÜK BİLEŞİMİ         |+----------------------------------+------------------------------------------+| Windows Formları ile ilgili   | kbWindowsForms              || tüm makaleler          |                     |+----------------------------------+------------------------------------------+| Denetimler            | kbWindowsForms kbCtrl          |+----------------------------------+------------------------------------------+| Tasarımcı            | kbWindowsForms kbDesigner        |+----------------------------------+------------------------------------------+| Olaylar             | kbWindowsForms kbEvent          |+----------------------------------+------------------------------------------+| Formlar             | kbWindowsForms kbForms          |+----------------------------------+------------------------------------------+| MDI               | kbWindowsForms kbForms kbMDI       |+----------------------------------+------------------------------------------+| Menüler             | kbWindowsForms kbForms kbMenu      |+-----------------------------------------------------------------------------+

Web Hizmetleri

.NET Framework Destek Merkezi
+------------------------------------------------------------------------------------+| ODAK                  | ANAHTAR SÖZCÜK BİLEŞİMİ         |+-----------------------------------------+------------------------------------------+| Web Hizmetleri ile ilgili tüm makaleler | kbNetFrameWebServ            |+-----------------------------------------+------------------------------------------+| İstemci Proxy'leri           | kbNetFrameWebServ kbClient        |+-----------------------------------------+------------------------------------------+| Keşif                  | kbNetFrameWebServ kbDiscovery      |+------------------------------------------------------------------------------------+
Referanslar
Daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
242971 Microsoft Bilgi Bankası Geliştirici Desteği'ni Kullanma (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)
Özellikler

Makale No: 303992 - Son İnceleme: 02/26/2014 20:53:37 - Düzeltme: 5.7

Microsoft Visual Studio .NET 2003 Academic Edition, Microsoft Visual C++ .NET 2003 Standard Edition, Microsoft Visual C# .NET 2003 Standard Edition, Microsoft Visual Studio .NET 2003 Enterprise Architect, Microsoft Visual Studio .NET 2003 Enterprise Developer, Microsoft .NET Framework 1.1, Microsoft Visual Basic .NET 2003 Standard Edition, Microsoft ADO.NET 1.1, Microsoft ASP.NET 1.1, Microsoft .NET Framework 1.0, Microsoft Visual Studio .NET 2002 Academic Edition, Microsoft Visual Studio .NET 2002 Enterprise Architect, Microsoft Visual Studio .NET 2002 Enterprise Developer, Microsoft Visual Studio .NET 2002 Professional Edition, Microsoft ADO.NET 1.0, Microsoft ASP.NET 1.0, Microsoft Visual Basic .NET 2002 Standard Edition, Microsoft Visual C# .NET 2002 Standard Edition, Microsoft Visual C++ .NET 2002 Standard Edition, Microsoft Mobile Internet Toolkit 1.0

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbinfo KB303992
Geri bildirim