System Center vNext veri koruma Yöneticisi hata kodları

ÖNEMLİ: Bu makale, Microsoft Makine Çevirisi Düzenleme yazılımı tarafından tercüme edilmiş olup, yüksek olasılıkla profesyonel bir çevirmen yerine CTF teknolojisi kullanılarak, Microsoft Topluluğu tarafından düzenlenmiştir. Microsoft, Bilgi Bankamız içindeki tüm makaleleri kendi dilinizde okuyabilmeniz için size hem profesyonel çevirmenler tarafından tercüme edilen hem de makine tarafından tercüme edildikten sonra Topluluk tarafından kontrol edilen makaleler sunar. Bununla birlikte, makine tarafından tercüme edilen, hatta Topluluk tarafından kontrol edilen bir makale bile her zaman mükemmel dil kalitesinde olmayabilir. Makalede dilinizi konuşan yabancı birisinin yapabileceği türden sözcük, söz dizimi veya dilbilgisi hataları bulunabilir. Microsoft, içeriğin hatalı tercümesinin veya müşterilerimiz tarafından kullanımının doğurabileceği olası yanlış anlamalar, hatalar veya zararlardan sorumlu değildir. Öte yandan Microsoft, Makine Çevirisi Düzenleme işlemini geliştirmek amacıyla Makine Çevirisi Düzenleme yazılımını ve araçlarını sık sık güncelleştirmektedir.

Makalenin İngilizcesi aşağıdaki gibidir: 3041345
Daha fazla bilgi

0-100 hata kodları

Hata koduİletiEk bilgi
7 Active Directory etki alanı Hizmetleri veritabanına bağlanılamıyor.DPM sunucu ve, bir etki alanı üyesi olduğundan emin olun bir etki alanı denetleyicisi
11 DPM göz atamıyorum <ServerName> </ServerName>ana bilgisayara erişilemiyor çünkü. Doğrulayın <ServerName></ServerName> çevrimiçi ve DPM sunucunun Uzaktan erişilebilir. Güvenlik Duvarı etkinleştirilmişse <ServerName></ServerName>, DPM sunucu isteklerini engellemediğinden emin olun.
12 DPM göz atamıyorum <ServerName> </ServerName>Erişim engellendiğinden. DPM çalıştıran bilgisayarda DCOM başlatma olduğunu doğrulayın ve erişim izinleri için <ServerName></ServerName> ve, DPM sunucuda sistem saatini ve <ServerName> </ServerName>etki alanı denetleyicisinde sistem saati ile eşitlenir.
13 DPM göz atamıyorum <ServerName> </ServerName>koruma aracısı yanıt vermiyor çünkü. Son kayıtları DPMRA kaynak uygulamada oturum açma denetleme <ServerName></ServerName> neden Aracısı yanıtlayamadı dışarı bulmak için.
 1. DPM sunucu Uzaktan erişilebilir olduğundan emin olunSunucuadı >.
 2. DPM sunucu üzerinde bir güvenlik duvarı etkinleştirilmişse, gelen istekleri engellemediğinden emin olun <ServerName>. </ServerName>
 3. Üzerinde DPM koruma Aracısı (DPMRA) hizmetini yeniden başlatın <ServerName></ServerName>. Hizmet başlatılmazsa, Koruması Aracısı'nı yeniden yükleyin.
14 DPM göz atamıyorum <ServerName> </ServerName>DPM koruma aracısı bilgisayardaki arasındaki bir iletişim hatası nedeniyle.
 1. Doğrulayın <ServerName> </ServerName>DPM sunucunun uzaktan erişilemez.
 2. Güvenlik Duvarı etkinleştirilmişse <ServerName></ServerName>, DPM sunucu isteklerini engellemediğinden emin olun.
 3. Üzerinde DPM koruma Aracısı (DPMRA) hizmetini yeniden başlatın <ServerName></ServerName>. Hizmet başlatılmazsa, Koruması Aracısı'nı yeniden yükleyin.
15 DPM göz atamıyorum <ServerName> </ServerName>koruma aracısı üzerinde yüklü olmadığı için <ServerName></ServerName>veya bilgisayarı yeniden başlatma. Koruma aracısı yükleyin.
16 DPM yola erişilemiyor <FileName> </FileName>yolun bir parçası yeniden adlandırılmış veya silinmiş olduğundan. Yolu denetleyin ve yeniden girin.
30 DPM bağlantı kurulamıyor <ServerName> </ServerName>bilgisayar yeniden başlatılarak Koruması Aracısı yükleme tamamlanana kadar.Sunucuyu yeniden başlatın ve işlemi yeniden deneyin.
31 DPM göz atamıyorum <ServerName> </ServerName>ana bilgisayara erişilemiyor çünkü.
 1. Emin olun <ServerName> </ServerName>çevrimiçi ve DPM sunucunun Uzaktan erişilebilir.
 2. Güvenlik Duvarı etkinleştirilmişse <ServerName></ServerName>, DPM sunucu isteklerini engellemediğinden emin olun.
32 DPM göz atamıyorum <ServerName> </ServerName>erişim engellendiği için. Yönetimi görev alanında aracıları sekmesinde aracısı durumunu denetleyin. Ayrıca, etki alanı denetleyicisinde sistem saatiyle DPM sunucu ve korunan bilgisayar üzerinde sistem saatleri eşitlenir doğrulayın.
33 DPM göz atamıyorum <ServerName> </ServerName>aracı yanıt vermiyor çünkü. Üzerinde sadece bir aracı yüklü değilse <ServerName></ServerName>, bilgisayarın yeniden başlatılması. Aracının kullanılabilir olmasını Windows başladıktan sonra birkaç dakika bekleyin. Aksi takdirde, bu hatayı gidermek için şu adımları izleyin:
 1. Son olarak uygulama olay günlüğüne DPMRA kaynak kayıtlarından kontrol < servername=""> neden Aracısı yanıtlayamadı dışarı bulmak için.
 2. DPM sunucu Uzaktan erişilebilir olduğundan emin olun <ServerName></ServerName>.
 3. DPM sunucu üzerinde bir Güvenlik Duvarı etkinse, gelen istekleri engellemediğinden emin olun. <ServerName></ServerName>.
 4. Üzerinde DPM koruma Aracısı hizmetini yeniden başlatın <ServerName></ServerName>. Hizmet başlatılmazsa, Koruması Aracısı'nı yeniden yükleyin.
34 DPM göz atamıyorum <ServerName> </ServerName>aracısıyla iletişim hatası nedeniyle. Üzerinde sadece bir aracı yüklü değilse <ServerName></ServerName>, bilgisayarın yeniden başlatılması. Aracının kullanılabilir olmasını Windows başladıktan sonra birkaç dakika bekleyin. Aksi takdirde, bu hatayı gidermek için aşağıdakileri yapın:
 1. DPM sunucu Uzaktan erişilebilir olduğundan emin olun <ServerName></ServerName>.
 2. DPM sunucu üzerinde bir Güvenlik Duvarı etkinse, gelen istekleri engellemediğinden emin olun. <ServerName></ServerName>.
 3. Üzerinde DPM koruma Aracısı hizmetini yeniden başlatın <ServerName></ServerName>. Hizmet başlatılmazsa, Koruması Aracısı'nı yeniden yükleyin.
35 DPM göz atamıyorum <ServerName></ServerName>, ya da hiç aracı yüklü olmadığı için <ServerName> </ServerName>veya bilgisayarı yeniden başlatmayı çünkü. Koruma aracısı yükleyin.
36 DPM yola erişilemiyor <Component> </Component>yolun bir parçası yeniden adlandırılmış veya silinmiş olduğundan. Yolu denetleyin ve yeniden girin.
37 DPM erişemiyor <FileName> </FileName>bir öğeyi başka bir işlem tarafından özel kullanımda kilitlenmiş olduğundan.Seçimi daha sonra deneyin veya nesneyi başka bir işlem tarafından kilitli olduğunu denetleyin.
38 DPM içeriğini numaralandıramıyor.<Component> </Component>Korunan bilgisayarda <ServerName></ServerName>. Geri Dönüşüm, System Volume Information klasörü, NTFS olmayan birimleri, DFS bağlantıları, CD'ler, çekirdek diski (küme için) ve diğer çıkarılabilir medya korunamaz.Yok.
39 DPM yola erişilemedi<FileName></FileName>. Yolun varolduğunu ve erişilebilir olduğunu doğrulayın.
41 DPM ile iletişim kurulamadı<ServerName> </ServerName>bilgisayar erişilemez durumda olduğundan.
 1. Emin olun <ServerName> </ServerName>çevrimiçi ve DPM sunucunun Uzaktan erişilebilir durumda.
 2. Güvenlik Duvarı etkinleştirilmişse <ServerName></ServerName>, DPM sunucu isteklerini engellemediğinden emin olun.
 3. Yedek LAN kullanıyorsanız, yedek LAN Ayarları geçerli olduğundan emin olun.
 4. Uzak SMB kümelenmiş depolama birimi kullanıyorsanız, yalnızca birincil küme sahibi anahtarlanır sonra başlatmak bir yedekleme işi çalıştığında bu hata görebilirsiniz. Bu durumda, bir süre bekleyin ve sonra işlemi yeniden deneyin.
42 DPM üzerinde koruma Aracısı ile iletişim kurulamadı<ServerName> </ServerName>erişim engellendiği için.
 1. DPM sunucu DCOM başlatma olduğunu doğrulayın ve erişim izinleri için <ServerName></ServerName>ve sistem saatini DPM sunucu ve korunan bilgisayar etki alanı denetleyicisinde sistem saati ile eşleştirilir.
 2. Bu bilgisayar artık korumalı yoksa, bu bilgisayar için kayıt veritabanından kaldırmak isteyebilirsiniz. Kaydını kaldırmak için Yönetim görev alanı Aracılar sekmesinde, bilgisayarın adını seçin. İçinde Ayrıntılar bölmesinde Kayıt Kaldır'ıtıklatın.
 3. DPM sunucu ve korunan bilgisayar etki alanı denetleyicinizi erişilebilir olduğundan emin olun.
 4. DPM ve korunan bilgisayar arasındaki iletişim sorunları yaşamaya, DPM sunucu ve korunan bilgisayar iletişim sorunlarıyla ilgili olaylar için olay günlüğünü gözden geçirin.
43 DPM üzerinde koruma Aracısı ile iletişim kurulamadı<ServerName> </ServerName>aracı yanıt vermiyor çünkü.
 1. Son DPMRA kaynak uygulama olay günlüğüne kontrol edin < servername=""> neden Aracısı yanıtlayamadı dışarı bulmak için.
 2. DPM sunucu Uzaktan erişilebilir olduğundan emin olun <ServerName></ServerName>.
 3. DPM sunucu üzerinde bir Güvenlik Duvarı etkinse, gelen istekleri engellemediğinden emin olun.<ServerName></ServerName>.
 4. Üzerinde DPM koruma Aracısı hizmetini yeniden başlatın <ServerName></ServerName>. Hizmet başlatılmazsa, Koruması Aracısı'nı yeniden yükleyin.

Lütfen Yukarıdaki adımlar sorunu gidermezse, ek sorun giderme adımları için aşağıdaki KB makalesine bakın:

3082409- Hata kodu 43 System Center veri koruma Yöneticisi'nde sorun giderme (https://support.microsoft.com/en-us/KB/30382409)
45 DPM üzerinde koruma Aracısı ile iletişim kurulamadı<ServerName> </ServerName>çünkü aracı yüklü değil veya bilgisayarı yeniden başlatma.Koruma aracısı yükleyin. Bilgisayarı yeniden başlatma işlemi sırasında ise, bilgisayarın çevrimiçi olması biraz zaman izin verir.
46 DPM çok sayıda nesne seçili olduğundan işlem gerçekleştirilemedi. Daha az nesneleri seçin ve sonra işlemi yeniden deneyin.
 • Çok sayıda bir birimde veri kaynaklarını korumak çalışıyorsanız, tüm birim yerine tek tek veri kaynakları koruma düşünün.
 • Bir birimdeki verileri çok sayıda klasör ve dosyaları kurtarmak çalışıyorsanız, üst klasör kurtarılıyor düşünün veya birden çok işlemi kurtarma bölmek.
47 Bazı bileşenler üzerinde koruma Aracısı<PSServerName> </PSServerName>yüklenmeyen veya düzgün yapılandırılmamış.
 1. Doğrulayın hedeflenen bilgisayar <PSServerName> </PSServerName>desteklenmeyen bir işletim sistemi sürümü çalıştırmıyor.
 2. Bilgisayarı yeniden başlatın <PSServerName></PSServerName>. Sorun, devam ederse <PSServerName></PSServerName>, DPM koruma Aracısı Program Ekle veya Kaldır'ı kullanarak kaldırın. Ardından DPM sunucu üzerinde bulunan Yönetim görev alanı Aracılar sekmesinde, üzerinde Koruması Aracısı'nı yeniden yükleyin<PSServerName></PSServerName>.
48 <ServerName> </ServerName>yeniden başlatılması gerekiyor. Koruma Aracı yüklendikten sonra bilgisayar yeniden başlatılmamış olabilir.Sunucuyu yeniden başlatın. Bu sunucudaki veri korumuşsa, yeniden başlatma sonrasında tutarlılık denetimi gerçekleştirerek verileri eşitleyin.
49 Dosyaya erişmeye çalışırken zaman aşımına uğradı Koruması Aracısı<FileName> </FileName>birim için <PSVolumeName> </PSVolumeName>üzerinde <PSServerName></PSServerName>. Dosyanın erişilebilir olduğundan emin olun. Veri tutarlılık denetimi ile eşitleyin.
50 DPM koruma Aracısı'nı<PSServerName> </PSServerName>dosyası için tutarlılık denetimi gerçekleştirmek başarısız oldu <FileName></FileName>birim üzerinde <PSVolumeName></PSVolumeName>. Tutarlılık denetimi yeniden çalıştırın ve dosyanın kullanılabilir olduğundan emin olun.
51 Kök dizinler için eklenmiş veya kaldırılmış koruması için birim<PSVolumeName> </PSVolumeName>üzerinde <PSServerName></PSServerName>. Eylem gerekmiyor.
52 DPM hizmetin üzerinde koruma Aracısı ile iletişim kuramıyor<ServerName></ServerName>. Üzerinde DPM çoğaltma aracısı (DPMRA) hizmetini yeniden başlatın<ServerName></ServerName>.
53 DPM ile iletişim kurulamadı<ServerName> </ServerName>koruma Aracısı ile bir iletişim hatası nedeniyle.
 1. Emin olun <ServerName> </ServerName>DPM sunucunun uzaktan erişilemez.
 2. Güvenlik Duvarı etkinleştirilmişse <ServerName></ServerName>, DPM sunucu isteklerini engellemediğinden emin olun.
 3. Üzerinde DPM çoğaltma Aracısı hizmetini yeniden başlatın <ServerName></ServerName>. Hizmet başlatılmazsa, Koruması Aracısı'nı yeniden yükleyin.
55 Korunan birim<VolumeName> </VolumeName>üzerinde <ServerName> </ServerName>erişilemedi. Birim kaldırılmış veya çıkarıldı veya başka bir işlem tarafından özel olarak onu kullanıyor olabilir.Bu hatayı gidermek için bu birim emin olun<VolumeName> </VolumeName>erişilebilir.

Yeni bir birim, <VolumeName> </VolumeName>aynı ada sahip, önceden korunan birim değiştirmek için oluşturulan ve yeni birim korumak istiyorsanız, özgün birimin koruma grubundan kaldırın ve sonra yeni birim koruma grubuna eklemeniz gerekir. Gelecekteki kurtarmaları için yineleme koruyabilirsiniz.

Artık bilgisayar üzerindeki diğer veri kaynaklarını korumak istiyorsanız, koruma Aracısı bilgisayarınızdan kaldırabilirsiniz. Birim kalıcı olarak kaldırılmış veya silinmiş, birim (isteğe bağlı olarak ileride kurtarmaları için kopya korumayı seçme) kendi koruma grubundan kaldırmak ve uyarı devre dışı uyarıtıklatarak devre dışı bırakabilirsiniz.
56 DPM tamamlanma durumunu Koruması Aracısı'ndan alamadığı için veri taşıma başarısız oldu.İşlemi yeniden deneyin.
57 DPM hakkında verileri korumak devam edemiyor<TargetServerName> </TargetServerName>olmadığı için yeterli disk alanı bir veya daha fazla alt birimler üzerinde kullanılabilir.Boş disk alanı ve yeniden deneme.
58 DPM, yineleme için yeterli disk alanı olduğunu.Hiçbir bekleyen disk eşik uyarı için bu veri kaynağı etkin olduğundan emin olun ve sonra işlemi yeniden çalıştırın. DPM birimi otomatik olarak artmış olabilir ve Uyarıları çözülür.
59 DPM kurtarma için başlatmak için kullanılan<DatasourceType><DatasourceName> </DatasourceName></DatasourceType>üzerinde <ServerName></ServerName>. Bu işlem tamamlandıktan sonra DPM, yineleme Korunan bilgisayarda koruma devam etmek için kurtarılan verileri ile eşitlemeniz gerekir. Çoğaltma yineleme eşitlemek için tutarlılık denetimi çalıştırmasına DPM etkinleştirmek için tutarsız işaretlenme. Eylem gerekmiyor.
60 Koruması Aracısı'nı<ServerName> </ServerName>beklenmeyen bir durumda olduğu için yanıt geçici olarak bulamadı.İşlemi yeniden deneyin. Sorun devam ediyorsa korumalı sunucu üzerinde açık bir dosya olduğundan olabilir. Bu senaryoda, üç olası geçici çözümler vardır:

1. uygulamayı durdurmak ve el ile DPM yineleme veya tutarlılık denetiminden çalıştırın.

2. veri koruma sağlamak için ayrı bir klasöre kopyaladığı bir işlemi geliştir sonra DPM o klasörü korumak için yapılandırın.

3. öncesi yapılandırmak ve kullanmak yedekleme komut dosyaları korumalı sunucuda deftere nakledin. Dosya açık tutan, sonra DPM yedekleme sağlar uygulamayı durdurmak için toplu iş dosyaları CMD çalıştırın, sonra Yedekleme tamamlandıktan sonra uygulamayı yeniden başlatın. Bu seçenek uygulamayı yedek çalıştığı sırada kullanılamaz anlamına gelir unutmayın. Öncesi ve sonrası bkz hakkında daha fazla bilgi için https://technet.microsoft.com/en-us/library/bb808870.aspx.
62 Birim bulunamıyor<VolumeName> </VolumeName>DPM çalıştıran bilgisayarda. Depolama havuzu diskin erişilebilir olduğundan emin olun. Değilse, disk alanı yeniden tahsis ve daha sonra verileri yeniden koruyun.
63 DPM koruyamaz<FileName> </FileName>Kaynak dosyanın ait olduğu grubu için yapılandırılmış sanal bir adı olduğundan.Kaynak grubu yapılandırılmış bir sanal ada sahip olduğundan emin olun. Ayrıca, küme kaynakları arasındaki bağımlılıkları doğru yapılandırıldığını denetleyin.
64 Birim <VolumeName> </VolumeName>DPM sunucu üzerinde çevrimdışı durumdadır. DPM sunucuda, Sunucu Yöneticisi'ni açın, Tanılama'yıgenişletin, Olay Görüntüleyicisi' ni genişletin, Windows Günlükleri' ni genişletin ve sonra uygulama günlüğünde önerilen eylemi gerçekleştirin.
65 DPM hizmetin üzerinde koruma Aracısı ile iletişim kuramıyor<ServerName></ServerName>. Sunucusunda DPM çoğaltma Aracısı hizmetini yeniden başlatın.
77 Tutarlılık onay işi, bir iç hata nedeniyle başarısız oldu.Tutarlılık onay işlemini yeniden çalıştırın.
78 DPM koruma korumalı bilgisayardaki veri kaynakları için devam edemiyor.<ServerName> </ServerName>Bu bilgisayarda yüklü uyumsuz bir filtre DPM algıladığından.Çözümlemek için bkz. Uyumsuz filtre sürücüsü hataları.
91 Kopyasını <DatasourceType><DatasourceName> </DatasourceName></DatasourceType>üzerinde <ServerName> </ServerName>korumalı bir veri kaynağı ile tutarlı değil.Eylem gerekmiyor.
92 Birimde çoğaltmasını erişemiyor <DatasourceType><DatasourceName> </DatasourceName></DatasourceType>üzerinde <ServerName></ServerName>. Koruma Durdur<DatasourceName></DatasourceName>ve bu veri kaynağı için koruma yeniden yapılandırın.
93 Kopyasını <DatasourceType><DatasourceName> </DatasourceName></DatasourceType>üzerinde <ServerName> </ServerName>oluşturuluyor. Yineleme oluşturma için daha sonra zamanlanırsa, hiçbir eyleme gerek yoktur. El ile kopya oluşturmayı seçtiyseniz, veri kopyalamak ve sonra tutarlılık denetimi ile eşitleyin.
94 Veri kaynağı <DatasourceType><DatasourceName> </DatasourceName></DatasourceType>üzerinde <ServerName> </ServerName>artık korunmaz ve DPM artık bir kopyasını vardır. Yineleme için büyük olasılıkla silindi Kopya korumadan korumayı Durdur Görev için bu veri kaynağı çalıştırıldı.Kopya oluşturma işleminin tamamlanması için bekleyin. Daha sonra işlemi yeniden deneyin. Hiçbir eyleme gerek yoktur. DPM veritabanı bu veri kaynağı artık korumalı yansıtacak şekilde güncelleştirilmesini bekleyin.
95 Çoğaltma iş hatası<DatasourceName> </DatasourceName>üzerinde <ServerName> </ServerName>sürekli eşitleme işleminin neden oldu.Sürekli eşitleme işlemi iptal etmek veya tamamlamak bekleyin. Sonra işlemi yeniden deneyin.
96 Çoğaltma iş hatası<DatasourceName> </DatasourceName>üzerinde <ServerName> </ServerName>bir devam eden yineleme oluşturma tarafından neden oldu.Tutarlılık denetimi işlemi iptal etmek veya tamamlamak bekleyin. Sonra işlemi yeniden deneyin.
97 Çoğaltma iş hatası<DatasourceName> </DatasourceName>üzerinde <ServerName> </ServerName>bir devam eden tutarlılık denetimi işlemi tarafından neden oldu.Tutarlılık denetimi işlemi iptal etmek veya tamamlamak bekleyin. Sonra işlemi yeniden deneyin.
98 Çoğaltma iş hatası<DatasourceName> </DatasourceName>üzerinde <ServerName> </ServerName>Kurtarma işlemi şu anda devam ediyor neden.Kurtarma işlemi iptal etmek veya tamamlamak bekleyin. Sonra işlemi yeniden deneyin.
99 Çoğaltma iş hatası<DatasourceName> </DatasourceName>üzerinde <ServerName> </ServerName>devam eden bir stop koruma işi tarafından neden oldu.Stop koruma işlemi iptal etmek veya tamamlamak bekleyin. Sonra işlemi yeniden deneyin.
100 Çoğaltma iş hatası<DatasourceName> </DatasourceName>üzerinde <ServerName> </ServerName>bir devam eden kurtarma noktası oluşturma tarafından neden oldu.Kurtarma noktası işlemi iptal etmek veya tamamlamak bekleyin. Sonra işlemi yeniden deneyin.

İçindekilere dön

Hata kodları 101-200

Hata koduİletiEk bilgi
101İşi başarısız oldu Bu veri kaynağı için yineleme silindiği için büyük olasılıkla çünkü Kopya korumadan korumayı Durdur Görev için bu veri kaynağı çalıştırıldı.Hiçbir eyleme gerek yoktur. Bu veri kaynağı artık korumalı yansıtacak şekilde güncelleştirilecek DPM veritabanı için bekleyin.
104 İş gerçekleştirilirken beklenmeyen bir hata oluştu.

veya

Bilinmeyen hata (0x80041010)
Dosyaları uzak paylaşımda olan bir SQL Server veritabanını korumak çalışıyorsanız, bu hata ortaya çıkabilir. DPM tarafından desteklenmiyor.

Windows Server 2012 R2 çalıştıran bir bilgisayarda Hyper-V VM yedekleme çalıştığınız varsa da oluşabilir. DPM 2012 SP1 bu senaryoyu desteklemez. Windows Server 2012 R2 çalıştıran bir bilgisayarda Hyper-V VM yedeklemek veya daha sonra 2012 SP1 DPM DPM 2012 R2'ye yükseltmek için.
107 DPM koruma aracısı üzerindeki değişiklikleri izleme artık değil.<PSVolumeName> </PSVolumeName>üzerinde <PSServerName></PSServerName>.
 1. Son FSRecord kaynak kayıtlarından kontrol edin Sistem olayı oturum açma <PSServerName> </PSServerName>öğrenmek için neden sorun oluştu.
 2. Tutarlılık denetimi ile eşitleyin.
109 DPM sunucusu üzerinde yineleme<DatasourceType><DatasourceName> </DatasourceName></DatasourceType>üzerinde <ServerName> </ServerName>korumalı bir veri kaynağı ile tutarsız. Değişiklikler uygulanamıyor.Eylem gerekmiyor.
111 <ServerName></ServerName>düzgün kapatılmadan olmadan yeniden başlatıldı. Eylem gerekmiyor.
112 Değişiklikleri <DatasourceType><DatasourceName> </DatasourceName></DatasourceType>üzerinde <ServerName> </ServerName>uygulanamaz<FileName></FileName>. Eylem gerekmiyor.
113 İçin iş hatası <DatasourceType><DatasourceName> </DatasourceName></DatasourceType>üzerinde <ServerName> </ServerName>devam eden bir çakışan işlem neden oldu<ServerName></ServerName>. Devam eden işlemi iptal etmek veya tamamlamak bekleyin. Sonra işlemi yeniden deneyin.
114 İşlem hatası <DatasourceName> </DatasourceName>üzerinde <ServerName> </ServerName>devam eden yedekleme işlemi tarafından neden oldu.İşlemi iptal etmek veya tamamlamak bekleyin. Sonra işlemi yeniden deneyin.
115 İşlem hatası <DatasourceName> </DatasourceName>üzerinde <ServerName> </ServerName>Teyp işlemi devam eden kurtarma tarafından neden oldu.İşlemi iptal etmek veya tamamlamak bekleyin. Sonra işlemi yeniden deneyin.
116 İşlem hatası <ServerName> </ServerName>o bilgisayar üzerinde devam eden diğer çakışan işlemleri tarafından neden oldu. Bazı uygulamalar paralel kurtarma ve yedekleme işlemleri aynı veri kaynağı üzerinde izin vermediğine dikkat edin.İşlemleri iptal edin veya bunları tamamlamak bekleyin. Sonra işlemi yeniden deneyin.
117 Eşitleme işlemi, bir iç hata nedeniyle başarısız oldu.
 • SQL Server, Exchange veya Windows SharePoint Services veri kurtarma noktası oluşturma, kısa vadeli disk korumasını etkinleştirmek ve seçin Express kullanarak kurtarma noktası oluşturma tam yedekleme.
 • Diğer veri türleri için bir kurtarma noktası oluşturma ve sonra seçin Eşitleme sonra kurtarma noktası oluşturun.
118 DPM sunucu için seçilen veriler kurtarılamaz<ServerName> </ServerName>kopya değil çünkü Yineleme oluşturma bekliyor durumu. Kopya olduğundan emin olun Yineleme oluşturma bekliyor önce kurtarma durumu.
130 Kurtarma noktaları tüm bekletme aralığının üst sınırını olduğundan daha fazla kurtarma noktası eklenemiyor<MaxLimit></MaxLimit>. Günde kurtarma noktaları artırmak için bekletme aralığını azaltmak veya daha az gün haftanın seçmeniz gerekir.
131 Dosya adı uzantıları ile başlamalıdır bir '.' ve şu karakterlerden hiçbirini içeremez: / \,:, *,?, ", <,>, |</,>Eylem gerekmiyor.
132 Yinelenen dosya adı uzantılarını kaldırın.Uzantıları kaldırın.
133 Bunu bir önceki kurtarma noktası arasındaki zaman farkı, belirtilen eşitleme sıklığı daha az olduğundan bu kurtarma noktası seçemezsiniz.

Belirtilen eşitleme sıklığı: <ValueEntered> </ValueEntered>
Bir zaman farkı ile belirtilen eşitleme sıklığı daha büyük veya eşit olan bir önceki kurtarma noktası içeren bir kurtarma noktası seçeneğini belirleyin.
135 Bu klasör diğer bağlama noktaları bu birimin üzerinde veri koruması için seçmiş olduğunuz çünkü koruyamaz.Eylem gerekmiyor.
136 Koruma grubu oluşturulamadı çünkü hiçbir disk veya teyp kitaplıkları kullanılabilir.Bir disk depolama havuzuna eklemek veya bir teyp kitaplığına yapılandırın.
137 Önceden girilmiş koruması grup adı zaten var.Farklı bir ad belirtin.
138 Sistem birimindeki veri koruması etkin<ObjectName></ObjectName>. Bu bilgisayarın sistem durumunu korumak istiyorsanız, koruma grubunun bir üyesi olarak sistem durumu ayrı ayrı eklemeniz gerekir.Eylem gerekmiyor.
140 Ağ bant genişliği kullanımı azaltma oranı 10000 ve 1 MB arasında olması gerekir.Geçerli bir değer belirtin.
141 Gerçekleştiremiyor < inputparametertag=""> Yineleme boşta olmadığından. Devam eden iş işi iptal etmek veya tamamlamak bekleyin.
143 Bir etki alanı denetleyicisinde NETLOGON veya SYSVOL paylaşımlarında verileri korumak için DPM kullanırsanız, DPM kullanarak verileri geri yükleme etki alanı denetleyicisinin Active Directory etki alanı Hizmetleri veritabanının kopyasını bozuk. Eylem gerekmiyor.
144 Uzun süreli koruma için yedekleme sıklığı kısa vadeli koruması için yedekleme sıklığı daha büyük veya eşit olması gerekir.

Kısa vadeli koruması için yedekleme sıklığı: <InputParameterTag> </InputParameterTag>
Eylem gerekmiyor.
145 Express azaltamaz bu kurtarma uzun vadeli hedefleri bu koruma grubunun etkileyeceği için tam yedekleme zamanlaması.Express azaltabilir önce tam yedekleme zamanlamasını Bu koruma grubunun eşit veya daha büyük bir yedekleme sıklığı belirtmek için koruma Grup özelliklerini değiştirmek gerekir haftalık.
146 Belirtilen koruma grubu adı geçerli değil. Koruma grubu adı ile en az bir alfabe harf 1 ile 64 karakter arasında olmalıdır.Geçerli bir ad belirtin.
147 Korumalı bilgisayarları görüntülemek için bu bilgisayarların korumasını etkinleştirmeniz gerekir.Korumayı etkinleştir.
148 Çoğaltmalar üzerinde başka bir DPM sunucu (birincil DPM sunucu) korumak seçtiniz.DPM veritabanı (DPMDB) birincil DPM sunucunun yineleme birlikte korumanızı öneririz. DPMDB koruma olmadan, DPMDB ve yinelemeler kayıp nerede yinelemelerden herhangi biri birincil DPM sunucu bir olağanüstü durumda kurtarma mümkün olur.
149 Birimde veya belirtilen günlük boyutunu değiştir<VolumeName> </VolumeName>için <ServerName> </ServerName>ayarlama <ValueEntered></ValueEntered>. Ancak, bu seçili bilgisayar üzerindeki kullanılabilir alan büyüktür. Korunan bilgisayarda birimdeki alan boşaltın ve sonra görevi yeniden deneyin.
150 Birincil bir DPM sunucuda çoğaltmalar korumak çalışıyorsunuz.

Bu yinelemeler için dosya Dışlamalar uygulanmaz, ancak tüm diğer koruma grubu üyelerine geçerli olacaktır.
Eylem gerekmiyor.
151 Boyut ve kullanılan disk alanı bilgileri içinBirimAdı üzerinde SunucuAdı alınamadı. Bu bilgiler alınır kadar bu birimdeki verileri korumak için disk alanı ayrılamıyor. Yeniden denemek istiyor musunuz?Eylemi yeniden deneyin.
152 DPM veri kaynağı, varolan ayarları nedeniyle koruma grubuna eklenemez.Yeni bir koruma grubu oluşturun.
156 Bir veya daha fazla üyenin ilk eşitleme gerçekleşirken Bu koruma gruba üye ekleme yeteneği geçici olarak devre dışı bırakılır.Üyeler için Başlangıç eşitleme işleri iptal ya da bunlar tamamlanana kadar bekleyin.
157 Verikaynağıadı koruma koruma grubunun bir üyesi olduğundan eklenemez.Eylem gerekmiyor.
158 ValueEntered Geçerli bir değer değil. En büyük MaximumSizeUnit. Geçerli bir değer belirtin.
159 <ValueEntered> </ValueEntered>Geçerli bir değer değil. Geçerli bir değer belirtin.
160 ValueEntered> asgari ayırmayı değerini karşılamıyorOriginallyCalculatedValue>Birim>.Geçerli bir değer belirtin.
162 DPM, disk ayırma önerisi seçilen veri boyutu hesaplanıyor tarafından en iyi duruma getirebilirsinizBirimAdı üzerinde SunucuAdı. Devam etmek istiyor musunuz? En iyi duruma getirmek için devam edin.
164 <VolumeName> </VolumeName>üzerinde <ServerName> </ServerName>1 GB en az boyutu gereksinimini karşılamıyor.Birim seçmeyin.
168 Bir veya daha fazla korunan birimleri için yinelemeler eksik. Bu, bir veya birden fazla diskler DPM depolama havuzu çevrimdışı olan veya kopyaların depolanacağı DPM tarafından oluşturulmuş birimleri silme bir sonucu olabilir. Disk ayırma değiştiremez veya yinelemeler bırakılan kadar bu birimlerde koruma tüm üyeleri için yapılandırın.' I tıklatın Üyeleri gözden geçirin. koruma içinde gruplandırmak ve disk yeri ayırmak için koruma.
169 Bu önceden korunan birim için yineleme tutmak seçtiğiniz, ancak şimdi yinelemedir DPM sunucudan eksik. Kopyayı depolamak için kullanılan birim depolama havuzundan silindi veya disk çoğaltma depolanmış tespit edilemez. DPM Bu çoğaltma kaydını silinceye kadar bu önceden korunan birim koruyamaz.Koruma grubunda ilgili üyeyi seçin ve'ı tıklatın Etkin olmayan korumayı kaldırma. Emin olun ayarı Yineleme üzerinde dis Silk seçilir.
171 Yineleme ve kurtarma noktası birimleri ayrılacak depolama Havuzu diskler üzerinde yeterli alan yok.Tam kurtarma (BMR) için koruma grubu durdurmaya çalıştığınızda bu hata oluşabilir. Varsayılan olarak, yalnızca BMR durdurduğunuzda DPM BMR koruma sistem durumu koruma, sistem yedekleme BMR'den daha fazla alan gerektirir dönüştürmek çalışır. Kullanılabilir alan koruma sistem durumu dönüştürmek yeterli değilse, bu hatayı alırsınız.

Daha fazla disk alanı kazanmak için BMR korumayı Durdur, Stop koruma her ikisi için üye seçin. Tam kurtarma ve Sistem durumu
172 Girdileri için özel düzeni geçerli değil.Eylem gerekmiyor.
173 Seçili veritabanı şimdi koruyamaz. Bu veritabanı zaten ait olduğu veritabanının Windows SharePoint Services koruma parçası olarak koruma için seçilir.Bu veritabanını korumak istiyorsanız, Windows SharePoint Services grubu korumasını kaldırmak vardır.
174 Seçili Windows SharePoint Services verileri şimdi koruyamaz. Windows SharePoint Services grubunun bileşenleridir veritabanlarını bazıları için koruma zaten seçildi.Bu Windows SharePoint Services verileri korumak istiyorsanız, veritabanlarını korumasını kaldırmak vardır.
175 Yineleme ve kurtarma noktası için birimleri için varolan birimleri boyut gereksinimlerini karşılamayan<DatasourceType><DatasourceName> </DatasourceName></DatasourceType>üzerinde <ServerName></ServerName>. DPM depolama Havuzu diskler için koruma kullanın veya yeterince boyutta birimler oluşturabilirsiniz. DPM kullanmaz tüm birimlerin hangi ya da işletim sistemi veya DPM bileşeni yüklenir.
176 DPM birim kullanmak başarısız oldu<VolumeLabel> </VolumeLabel>yok, yeterince boyutlandırılır çünkü yineleme oluşturmak için. Yineleme için kullanılacak birimleri daha büyük olmalıdır.<MinimumSize> </MinimumSize>GB.
177 DPM birim kullanmak başarısız oldu<VolumeLabel> </VolumeLabel>oluşturmak için kurtarma birimin noktası olduğundan değil, yeterince boyutlandırılır.Kurtarma noktalarını depolamak için kullanılacak birimleri daha büyük olmalıdır.<MinimumSize> </MinimumSize>GB.
178 DPM birim kullanmak başarısız oldu<VolumeLabel> </VolumeLabel>Bu zaten olduğundan korumak için seçilmiş <DatasourceType><DatasourceName> </DatasourceName></DatasourceType>üzerinde <ServerName></ServerName>. Eylem gerekmiyor.
179 DPM birimleri yeniden boyutlandırılamaz<VolumeLabel> </VolumeLabel>ve <VolumeLabel></VolumeLabel>, hangi kullanılmaktadır korumak için<DatasourceType><DatasourceName> </DatasourceName></DatasourceType>üzerinde <ServerName> </ServerName>Bunlar özel birimler olduğundan.Birimlerinizi yeniden boyutlandırmak için Disk Yönetimi'ni kullanın.
180 Yineleme ve kurtarma noktalarını saklamak için depolama havuzu için disk alanı ayırma hatası<VolumeName> </VolumeName>üzerinde <ServerName></ServerName>. Koruma için başlatılan<VolumeName> </VolumeName>üzerinde <ServerName> </ServerName>disk alanı için depolama havuz ayrılana kadar. Gözden geçirme bekleyen üyeler için bir koruma grubu seçin ve disk yeri ayırmak için koruma.
181 DPM oluşturulamadı<ProtectedGroup> </ProtectedGroup>nedeniyle disk için yer ayırma başarısız. Ayırma hataları aşağıda listelenen ve koruma grubu oluşturmayı yeniden deneyin için başvurun.
182 Eseutil.exe DPM sunucu üzerinde olmadığından bu koruma grubu için Eseutil tutarlılık denetimi gerçekleştirilemez. Kopyala ESE.dll ve Eseutil.exe Exchange Server yükleme klasörüne dosyaları<FolderPath> </FolderPath>DPM sunucu üzerinde.

Bu koruma grubu Eseutil tutarlık denetlemesini temizleyerek çalıştırmayı seçebilirsiniz Eseutil tutarlılık denetimi çalıştırın seçeneği. Korumalı verinin kurtarılabilmesi emin yapmaz çünkü ancak, bunu önermiyoruz.
183 Diskte bir kurtarma noktası oluşturmak için tek bir öğe seçin. Şu anda, liste görünümünde birden fazla öğe seçtiniz.Eylem gerekmiyor.
184 Koruma vermediği için uygulamanın veri kaynağı için bir kurtarma noktası oluşturamazsınız.Eylem gerekmiyor.
185 Kurtarma noktası Konsolidasyon sırasında bir hata oluştu.İlgili uyarıyı bulun ve sorunu çözmek. Sonra kurtarma işlemini yeniden deneyin.
192 Yineleme tutarsız bir durumda olduğu için istenen işlem tamamlanamadı.Tutarlılık denetimi çalıştırın ve sonra işlemi yeniden deneyin.
195 Koruma grubu özellikleri değiştirildiğinden değişiklikleriniz uygulanamaz. Koruma grubu özellikleri aşağıdaki nedenlerin birinden dolayı değişmiş:
 • Bir Otomatik bulma işi çalıştı ve bu koruma grubunun özelliklerini değiştirme.
 • Başka bir kullanıcı bu koruma grubunun özelliklerini değiştirmek için DPM Yönetici Konsolu kullanıyor.
İşlemi yeniden deneyin.
199 DPM kaynak grubunun üyeleri koruyamadı<ObjectName></ObjectName>. Bu kaynak grubunu bu kaynak grubunun parçası olmayan bağımlılıkları olan kaynakları içerir.
 1. Paylaşımları ve paylaşımları bulunduğu sabit diskler aynı kaynak grubuna bir parçası olduğundan emin olmak için küme yapılandırmasını denetleyin.
 2. Uygulama ve gerekli sabit diskler aynı kaynak grubuna bir parçası olduğundan emin olmak için küme yapılandırmasını denetleyin.
200 DPM, seçili öğeleri üzerinde istenen eylemi gerçekleştiremedi. Bir veya daha fazla seçili öğeleri veya seçili öğeleri ile ilişkili özelliği değiştiğinden, bu, istenen eyleme engel olabilir.İşlemi yeniden deneyin.

İçindekilere dön

Hata kodları 201-300

Hata koduİletiDaha fazla bilgi
296Hata Koruması Aracısı güncelleştirilemedi: veri koruma Yöneticisi hata kodu: 296Koruma Aracısı DPM sunucu ile uyumlu bir sürüme güncelleştirin. DPM Administrator konsolundanYönetimgörev alanındaaracılarısekmesini tıklatın. Koruma aracısı yüklü olduğu bilgisayarı seçin veEylemlerbölmesindeGüncelleştir' i tıklatın.

İçindekilere dön

301-400 hata kodları

Hata koduİletiEk bilgi
301 Koruma aracısı üzerinde yüklü olmadığı için koruma Aracısı yükseltme başarısız oldu.<ServerName></ServerName>.
 1. DPM Administrator konsolunda, içinde Yönetim bilgisayar koruma aracısı yüklü olduğu ve sonra Eylemler bölmesinde seçin, aracıları sekmesinde, görev alanı Kaldırma koruma Aracısı kaydı kaldırmak için.
 2. Üzerinde Aracılar sekmesini tıklatın, Yükleme aracısı üzerinde yeniden yüklemek için <ServerName></ServerName>.
302 Onu Koruması Aracısı üzerinde erişemediğinden koruma Aracısı işlemi başarısız oldu.<ServerName></ServerName>. <ServerName> </ServerName>DPM DPM veya çalışan Koruması Aracısı başka bir DPM sunucu tarafından yüklenmiş.DPM veya DPM koruma Aracısı'ndan kaldırma <ServerName></ServerName> ve bilgisayarınızı korumak için kullanmak istediğiniz bilgisayardan DPM koruma Aracısı'nı yeniden yükleyin.
303 Koruma Aracısı işlemi başarısız oldu<ServerName></ServerName>.
 • Başka bir yükleme belirtilen sunucuda çalışıyor.

  Çözüm Yüklemenin tamamlanmasını bekleyin ve sonra işlemi yeniden deneyin.

 • Sunucu önyükleme biriminde, dosya ayırma tablosu (FAT) biçimlendirilir.

  Çözüm Yeterli boş alan varsa, önyükleme birimini NTFS dosya sistemine dönüştürün.
304 Aracısı işlemi başka bir çalışan için koruma Aracısı işlemi başarısız oldu<ServerName></ServerName>. Koruma Aracısı işlemi için beklemesi <ServerName></ServerName> Son'u ve Koruması Aracısı'nı yeniden yeniden yüklemeyi deneyin.
305 Aracısı işlemi başarısız oldu çünkü işletim sisteminde<ServerName> </ServerName>desteklenmiyor. İşletim sisteminin seçili bilgisayarlara Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1) veya sonraki bir sürümü olduğundan emin olun. İşletim sisteminin en son güncelleştirilen, Active Directory güncelleştirmelerinin bekliyor olabilir. Bu durumda, Active Directory Tamamlanan güncelleştirme ve Koruması Aracısı'nı yeniden yüklemeyi deneyin tamamlanmasını bekleyin. Active Directory güncelleştirmelerinin için gereken süre çoğaltma ilkesini Active Directory etki alanınızda bağlıdır.

DPM 2010 sistem gereksinimleri yazılım gereksinimleri hakkında daha fazla bilgi için bkz.
306 Koruması Aracısı'nın başka bir sürümü zaten yüklü olduğundan Koruması Aracısı yüklemesi başarısız oldu.<ServerName></ServerName>. DPM sunucuda Koruması Aracısı'nın başka bir sürümü zaten yüklü olduğundan Koruması Aracısı yüklemesi başarısız oldu.

Çözüm Kullanım Program Ekle veya Kaldır koruma Aracısı DPM sunucudan kaldırın ve sonra denemek için Denetim Masası'nda Koruması Aracısı'nı yeniden yükleniyor.
307 Bilinmeyen bir DPM koruma Aracısı algılanan DPM koruma Aracısı işlemi başarısız oldu<ServerName></ServerName>. Kullanım Program Ekle veya Kaldır Koruması Aracısı'ndan kaldırmak için Denetim Masası'nda <ServerName></ServerName>, sonra Koruması Aracısı'nı yeniden yükleyin ve işlemi yeniden gerçekleştirin.
308 DPM Koruması Aracısı hizmeti ile ilgili iletişim kurulamadı çünkü koruma Aracısı işlemi başarısız oldu.<ServerName></ServerName>. Son zamanlarda üzerinde Koruması Aracısı yüklü <ServerName></ServerName>, bilgisayarı yeniden başlatma. Kullanılabilir olana kadar Koruması Aracısı bilgisayarı yeniden başlattıktan sonra birkaç dakika bekleyin.

Sorun devam ederse, aşağıdakileri yapın:
 1. Doğrulayın <ServerName></ServerName> DPM sunucunun uzaktan erişilemez.
 2. Güvenlik Duvarı etkinleştirilmişse <ServerName></ServerName>, DPM sunucu isteklerini engellemediğinden emin olun.
 3. Eğer <ServerName></ServerName> bir çalışma grubu sunucusu DPM kullanıcı hesapları için parola değiştirilmiş veya süresi dolmuş olur. Bu hatayı gidermek için SetDpmServer - UpdatePassword bayrağı Korunan bilgisayarda ve güncelleştirmeyi NonDomainServerInfo.ps1 DPM sunucu üzerinde çalıştırın.
 4. Üzerinde DPM koruma Aracısı hizmetini yeniden başlatın <ServerName></ServerName>. Hizmet başlatılmazsa, Koruması Aracısı'nı kullanarak kaldırma Program Ekle veya Kaldır Denetim Masası'nda <ServerName></ServerName>. İ Yönetim görev alanı Aracılar Eylemler bölmesinde sekmesini tıklatın Yükleme üzerinde Koruması Aracısı'nı yeniden yüklemek için<ServerName></ServerName>.
309 ADMIN$ paylaşımı için Aracısı işlemi başarısız oldu.<ServerName> </ServerName>yok. Sistem kökü üzerinde ADMIN$ olarak paylaşılır doğrulayın <ServerName></ServerName>.
310 Aracısı işlemi başarısız oldu, çünkü bu ADMIN$ paylaşımı üzerinde erişim sağlayamadı<ServerName></ServerName>. ADMIN$ üzerinde paylaşım izinleri sahip olun <ServerName></ServerName>ve, DPM sunucuda sistem saatini ve <ServerName></ServerName> etki alanı denetleyicisinde sistem saati ile eşitlenir.
311 DPM koruma Aracısı'nı <ServerName> </ServerName>düzgün çalışmıyor. Bu hatayı gidermek için aşağıdakileri yapın:
 • Aracısı üzerinde yüklü değilse <ServerName></ServerName>, parametre olarak bu DPM bilgisayarla DpmAgentInstaller.exe çalıştırın. Ayrıntılar için DPM Dağıtım Kılavuzu'na bakın.
 • DPM Administrator konsolunda, DPM koruma Aracısı'nı kaldırın. İçinde Yönetim görev alanı Aracılar sekmesinde, Koruması Aracısı'nı seçin ve sonra Eylemler bölmesinde tıklatın Kaldırma.
312 DPM Aracısı Coordinator hizmeti yanıt vermediği için Aracısı işlemi başarısız oldu.Üzerinde DPM Aracısı Coordinator hizmetini yeniden başlatın <ServerName></ServerName>.
313 Yükleme programı çalıştırma sırasında bir hata oluştuğu için Aracısı işlemi başarısız oldu.<ServerName></ServerName>. Üzerinde günlük dosyalarını inceleyin. <ServerName></ServerName> : [windir]\temp\msdpm*.log ve sonra uygun eylemi Al. İşlemi yeniden deneyin ve sorun devam ederse, bilgisayarınızı yeniden başlatın ve sonra işlemi yeniden deneyin.
314 Bir yükleme zaten sürüyor olduğundan Aracısı işlemi başarısız oldu. <ServerName></ServerName>. Yüklemenin tamamlanmasını bekleyin ve sonra Aracısı işlemi yeniden deneyin.
315 Aracısı işlemi başarısız oldu çünkü sunucu SunucuAdı> bir kümenin parçasıdır. DPM, kümelenmiş sunucuların korumayı desteklemiyor olabilir.Hiçbir kullanıcı eyleme gerek yoktur.
316 Koruma Aracısı işlemi <ServerName> </ServerName>Hizmet yanıt vermediğinden başarısız oldu.Son zamanlarda üzerinde Koruması Aracısı yüklü <ServerName></ServerName>, bilgisayarı yeniden başlatma. Kullanılabilir olana kadar Koruması Aracısı bilgisayarı yeniden başlattıktan sonra birkaç dakika bekleyin.

Aksi takdirde, bu hatayı gidermek için aşağıdakileri yapın:
 1. Üzerinde son kayıtları DPMRA kaynak olarak uygulama olay günlüğünü denetleyin<ServerName></ServerName> neden Aracısı yanıtlayamadı dışarı bulmak için.
 2. DPM sunucu Uzaktan erişilebilir olduğundan emin olun <ServerName></ServerName>.
 3. DPM sunucu üzerinde bir güvenlik duvarı etkinleştirilmişse, gelen istekleri engellemediğinden emin olun <ServerName></ServerName>.
 4. Eğer <ServerName></ServerName> bir çalışma grubu bilgisayarı yapılandırılmış NetBIOS kullanan, DPM sunucunun NetBIOS adını erişilebilir olduğundan emin olmak için <ServerName></ServerName>. Aksi halde DNS adının Uzaktan erişilebilir olduğunu doğrulayın.
 5. Eğer <ServerName></ServerName> bir çalışma grubu sunucusu DPM sunucu çalışma grubu sunucuları gelen iletişimi sağlamak için IPSec istisna olduğundan emin olun.
 6. Eğer <ServerName></ServerName> bir çalışma grubu sunucusu DPM kullanıcı hesapları için parola değiştirilmiş veya süresi dolmuş olur. Bu hatayı gidermek için SetDpmServer - UpdatePassword bayrağı Korunan bilgisayarda ve güncelleştirmeyi NonDomainServerInfo.ps1 DPM sunucu üzerinde çalıştırın.
 7. Üzerinde DPM koruma Aracısı hizmetini yeniden başlatın <ServerName></ServerName>. Hizmet başlatılmazsa, DPM koruma Aracısı'nı yeniden yükleyin.

Ek bilgi için lütfen aşağıdaki konulara bakın:

Veri Koruma Yöneticisi Aracısı ağ sorunlarını giderme
317 (Sürüm Koruması Aracısı yüklemek gereken dosyaları için koruma Aracısı yükleme başarısız oldu.<AgentVersion></AgentVersion>) dan eksik <ServerName> </ServerName>DPM sunucu. Eksik dosyaları DPM Kurulum ve DPM güncelleştirmeleri çalıştırarak yeniden yükleyin.
318 DPM bilgisayar hesabını belirleyemedi Aracısı işlemi başarısız oldu<ServerName></ServerName>. Doğrulamak hem de <ServerName></ServerName> ve etki alanı denetleyicisi yanıt. Daha sonra Microsoft Yönetim Konsolu (MMC), yerel bilgisayar için Grup İlkesi Nesne Düzenleyicisi ek bileşenini açın ve Yerel Bilgisayar İlkesi\Bilgisayar Yapılandırması\Yönetim Templates\Network\DNS istemci yerel DNS istemci ayarlarını doğrulayın.
319 Aracısı işlemi DPM aracısı denetleyicisi hizmetiyle iletişim hatası nedeniyle başarısız oldu<ServerName></ServerName>. Bu hatayı gidermek için aşağıdakileri yapın:
 1. İlk korunan bilgisayar Windows Server 2003 SP1'in yerelleştirilmiş bir sürümünü çalıştırıyorsa, işletim sistemini Windows Server 2003 SP2'ye yükseltin.
 2. Korunan bilgisayara yükleyip uygun yerelleştirilmiş düzeltme makalesinde 975759 Microsoft Bilgi Bankası ve yükseltmeyi yeniden deneyin.

Not , Düzeltme İndirme Kullanılabilir formunda düzeltmenin kullanılabilir olduğu diller görüntülenir.
320 Koruma aracısı üzerinde yüklü olmadığı için Aracısı yükseltme başarısız oldu. <ServerName></ServerName>. DPM Administrator konsolunda, içinde Yönetim görev alanı Aracılar sekmesini tıklatın, Kaldırma DPM aracısı kayıt kaldırmak için. I Yükleme aracısı üzerinde yeniden yüklemek için <ServerName></ServerName>.
321 Seçili sunucuları hemen aracılarını yükledikten sonra yeniden başlatılacak.

Bu sunucularda aracıları yüklemek istediğinizden emin misiniz?
Hiçbir kullanıcı eyleme gerek yoktur.
322 Aşağıdaki bilgisayar <ListofServers> </ListofServers>Active Directory Etki Alanı Hizmetleri'nde bulunamadı olan veya bir Windows Server işletim sistemi yüklü değil.Bu hatayı gidermek için aşağıdakileri yapın:
 1. Bilgisayar adının yazımını denetleyin.
 2. Windows Server 2003 Service Pack 1 veya sonraki bir sürümü bilgisayarda yüklü olduğunu doğrulayın.
 3. Bilgisayarın tam etki alanı adını girdiğinizden emin olun.
 4. Bilgisayar etki alanına yakın zamanda eklenmişse, güncelleştirmek Active Directory için beklemeniz gerekebilir.
 5. Bilgisayarın en son yeniden, birkaç dakika bekleyin ve sonra Aracısı işlemi tekrar deneyin.
 6. DPM sunucunun etki alanı seçili bilgisayarın ait olduğu etki alanı arasında iki yönlü güven etkinleştirilir ve güven türü ormanın olduğundan emin olun.
323 Koruma aracıları yükseltme başarısız için korumalı bilgisayarlar üzerinde çalışan yedekleme işlerini neden olur. Koruma aracıları yükseltme yinelemelerden herhangi biri korumalı verileri tutarsız hale gelmesine neden olabilir. Yükseltme tamamlandıktan sonra bir tutarlılık denetimini zamanlamak gerekebilir. ' I tıklatın Evet devam etmek için. Hiçbir kullanıcı eyleme gerek yoktur.
324 DPM Aracısı Düzenleyici üzerinde hizmet Aracısı işlemi başarısız oldu <ComputerName></ComputerName>yanıt vermedi. Bu sorunu gidermek için aşağıdakileri yapın:
 1. Son DPMAC kaynak kayıtları uygulama olay günlüğünü denetleme <ComputerName></ComputerName>.
 2. DPM sunucu Uzaktan erişilebilir olduğundan emin olun <ComputerName></ComputerName>.
 3. DPM sunucu üzerinde bir güvenlik duvarı etkinleştirilmişse, gelen istekleri engellemediğinden emin olun <ComputerName></ComputerName>.
 4. DPM sunucu üzerinde zaman doğrulayın ve seçili bilgisayarın etki alanı denetleyicisi ile eşitlenir. Bir komut istemine yazın. NET TIME/set ile etki alanı denetleyicisi saati eşitlemeye.

Sonra bağlı aşağıdaki eylemleri hata almadan önce gerçekleştirdiğiniz hangi aracı işlemi.

DPM yönetim konsolunu kullanarak bir aracısı yüklüyorsanız

Hedeflenen bilgisayar Koruması Aracısı'nı el ile yükleyin ve sonra bilgisayar DPM sunucunun ekleyin. Adım adım yönergeler için bkz. Koruma aracıları el ile yükleme.

DPM yönetim konsolunu kullanarak bir aracı kaldırmak varsa
 1. Hedef bilgisayarda, Denetim Masası ' nda gidin Programlar ve Özellikler.
 2. Programlar listesinde sağ tıklatın Microsoft Veri Koruma Yöneticisi 2010 Aracısıve sonra'ı tıklatın. Kaldırma.
 3. DPM sunucu üzerinde DPM Yönetim Kabuğu'nu açın.
 4. Komut satırına yazın RemoveProductionServer.ps1, ve hedeflenen bilgisayar DPM sunucudan kaldırmak için Enter tuşuna basın.
 5. İstendiğinde, DPM sunucu adını yazın, Enter tuşuna basın, kaldırmak istediğiniz bilgisayarın adını yazın ve sonra Enter tuşuna yeniden basın.

DPM yönetim konsolunu kullanarak bir aracı yükseltme
 1. DPMAgentInstaller.exe dosyasının 32 bit veya 64-bit sürümünü Aracısı yükseltmek istediğiniz bilgisayardan erişilebilen bir ağ paylaşımına kopyalayın.
 2. Hedef bilgisayarda, ağ paylaşımına gidin, sağ tıklayın DPMAgentInstaller.exeve sonra'ı tıklatın. Yönetici olarak çalıştır.
 3. DPM sunucuda gezinti çubuğunda açık DPM Yönetici Konsolu'ı tıklatın. Yönetimve sonra'ı tıklatın. Aracılar sekmesini tıklatın.
 4. İçinde Ayrıntılar bölmesinde, hedef bilgisayarı seçin, daha sonra Eylemler bölmesinde tıklatın Bilgileri yenileme.
325 Seçili bilgisayar yeniden başlatılıncaya kadar koruma Aracısı etkin olmadığı için Aracısı işlemi başarısız oldu.Seçili bilgisayarları yeniden başlatın.
326 Erişim engellendiğinden Koruması Aracısı işlemi başarısız oldu <ServerName></ServerName>DPM sunucu. Bu hatayı gidermek için aşağıdakileri yapın:
 1. Eğer <ServerName></ServerName> korumalı DPM sunucu başka bir tarafından koruma aracısı üzerinde yükleyemezsiniz.
 2. DPM Aracısı Coordinator hizmeti yüklenmişse <ServerName></ServerName>, kullanma Program Ekle veya Kaldır Denetim Masası'nda <ServerName></ServerName> Bunu kaldırmak için.
 3. Başka bir koruma Aracısı yönetim iş çalışıyorsa <ServerName></ServerName>, tamamlanmasını bekleyin ve sonra işlemi yeniden deneyin.
328 Uzak Kayıt Defteri hizmetinin çalışmakta değil çünkü Aracısı işlemi başarısız oldu.<ServerName></ServerName>. Uzak Kayıt defteri hizmetini Başlat <ServerName></ServerName>. Üzerinde Yönetimsel Araçlar Seç Menüsü Hizmetleri. Sağ bölmede sağ tıklatın Uzak Kayıt defterive sonra'ı tıklatın. Başlat.

Not Aracı işlemi tamamlandıktan sonra uzak kayıt defteri hizmetini devre dışı bırakabilirsiniz.
329 Aracısı işlemi başarısız oldu çünkü bir uyumsuz sürümü <Name> </Name>yüklü olduğu <ServerName></ServerName>. Yükleme <Name></Name> Sürüm <Version></Version> veya sonraki bir sürümü veya kaldırma <Name></Name> bilgisayardan. Eğer <Name></Name> olan özgün donanım üreticisi (OEM) tarafından yüklenmiş OEM destek yönergeleri için başvurun.
330 Windows Installer hizmeti üzerinde Aracısı işlemi başarısız oldu <ServerName> </ServerName>devre dışı bırakılır. Windows Installer hizmeti Başlat <ServerName></ServerName>. Üzerinde Yönetimsel Araçlar Seç Menüsü Hizmetleri. Sağ bölmede sağ tıklatın Windows Installerve sonra'ı tıklatın. Başlat.

Aracı işlemi tamamlandıktan sonra Windows Installer hizmeti devre dışı bırakabilirsiniz.
331 Benzer işlem zaten çalıştığı için Aracısı işlemi atlandı. SunucuAdı >. Diğer işlemini tamamlayın ve sonra işlemi yeniden denemek bekleyin.
333 Koruma Aracısı zaten yüklü <ServerName>.<b00> </b00> </ServerName>Hiçbir kullanıcı eyleme gerek yoktur.
334 Koruma Aracısı yükleyemezsiniz SunucuAdı > DPM sunucu olduğu için. Hiçbir kullanıcı eyleme gerek yoktur.
335 Koruma Aracısı, Windows Server 2003 çalıştıran bir bilgisayara yükleme bilgisayarı kısaca ağ bağlantısını kaybetmesine neden olur.Hiçbir kullanıcı eyleme gerek yoktur.
336 Koruma aracısı kaldırma DPM sunucu aşağıdaki korunan bilgisayarlardaki koruma Aracısı ile iletişim için kullanılamıyor: <ListofServers></ListofServers>. Birkaç dakika bekleyin ve sonra Koruması Aracısı'nı yeniden kaldırmayı deneyin.
337 Koruma Aracısı yükleyemezsiniz <ServerName> </ServerName>bilgisayara erişimi reddedildiğinden.Bu hatayı gidermek için aşağıdakileri yapın:
 1. Başka bir DPM sunucu şu anda koruma <ServerName></ServerName> DPM sunucu Koruması Aracısı'ndan kaldırmak için kullanın <ServerName></ServerName>. Daha sonra bu DPM sunucu Koruması Aracısı'nı yüklemek için kullanın <ServerName></ServerName>.
 2. DPM sunucu üzerinde zaman doğrulayın ve seçili bilgisayarın etki alanı denetleyicisi ile eşitlenir. Bir komut istemine yazın. NET TIME/set ile etki alanı denetleyicisi saati eşitlemeye.
 3. Bilgisayar bir etki alanı denetleyicisiyse, birincil etki alanı denetleyicisi (PDC öykünücüsü) Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1) çalıştıran ve Active Directory etki alanı denetleyicileri Windows Server 2003 SP1 yükleme işleminden sonra arasında çoğaltma tamamlandıktan doğrulayın.
338 Yalnızca seçebilirsiniz <MaxInstallServers> </MaxInstallServers>bir kerede yüklemek için bilgisayarlar'ı tıklatın.Daha az seçin <MaxInstallServers></MaxInstallServers> Seçili bilgisayarlar listesine eklemek için bilgisayarlar'ı tıklatın.
340 Koruma Aracısı yükseltme başarısız oldu <ServerName> </ServerName>Koruması Aracısı (sürüm daha yeni bir sürüm var<AgentVersion></AgentVersion>) yüklü.Varolan DPM koruma Aracısı'ndan kaldırma <ServerName></ServerName> kullanma Program Ekle veya Kaldır Denetim Masası'nda. Ardından, DPM Administrator konsolunda istediğiniz DPM koruma Aracısı sürümünü yeniden yükleyin. İçinde Yönetim görev alanı Aracılar sekmesini tıklatın, Yükleme içinde Eylemler bölme.
341 Sağladığınız kimlik bilgileri yeterli haklara sahip olmadığı için Aracısı işlemi başarısız oldu.<ServerName></ServerName>. Olası sorun 1

Kullanılan hesap, sunucuda yeterli kullanıcı hakları ve izinleri yok.

Çözünürlük: Aracısı işlemi yeniden deneyin ve DPM sunucu üzerinde yönetici kullanıcı haklarına sahip kimlik bilgilerini sağlayın.

Olası sorun 2

DPM sunucunun sistem kez sunucu üzerinde aracısı ve etki alanı denetleyicisi yüklüyorsanız eşitlenmez; Bu nedenle, Kerberos kimlik doğrulaması başarısız olur.

Çözünürlük: Etki alanı denetleyicisinde sistem saatiyle DPM sunucu ve Aracısı yüklemekte olduğunuz sunucudaki sistem kez eşitlenir doğrulayın.

Olası sorun 3

DPM sunucu veya koruma Aracısı yüklemekte olduğunuz bilgisayardaki DNS ayarı doğru değil.

Çözünürlük: DNS ayarlarının doğru olduğunu doğrulayın.
342 DPM sunucu ile iletişim kurulamadı çünkü Aracısı işlemi başarısız oldu. <ServerName></ServerName>. Bu hatayı gidermek için aşağıdakileri yapın:
 1. Doğrulayın <ServerName></ServerName> çevrimiçi ve DPM sunucunun Uzaktan erişilebilir durumda.
 2. Güvenlik Duvarı etkinleştirilmişse <ServerName></ServerName>, DPM sunucu isteklerini engellemediğinden emin olun.
 3. Doğrulayın üzerinde uzak kayıt defteri hizmeti <ServerName></ServerName> koruma Aracısı işlem sırasında çalışıyor. Uzak Kayıt Defteri hizmeti, üzerinde başlamadıysa Yönetimsel Araçlar Seç Menüsü Hizmetleri. Sağ bölmede sağ tıklatın Uzak Kayıt defterive sonra'ı tıklatın. Başlat.

Not Koruma aracı işlemi tamamlandıktan sonra hizmeti devre dışı bırakabilirsiniz.
343 Aracısı işlemi başarısız oldu SunucuAdı 32-bit x 86 tabanlı bir bilgisayarda veya 64-bit x 64 tabanlı bir bilgisayarda değil.Hiçbir kullanıcı eyleme gerek yoktur.
344 DPM DPM koruma Aracısı doğru sürümü Seçilen bilgisayarda bulunamadı.Bu hatayı gidermek için aşağıdakileri yapın:
 1. Seçili bilgisayarda Aracısı doğru sürümünün yüklü olduğundan emin olun.
 2. Koruma Aracısı son, DPM Yönetim Kabuğu'nda yükseltilmişse Ekle ProductionServer.ps1 çalıştırın. <Computer name=""></Computer>ve Aracısı durum yenileyin.
345 Aracısı işlemi DPM aracısı denetleyicisi hizmetiyle iletişim hatası nedeniyle başarısız oldu<ServerName></ServerName>. Üzerinde DPM Aracısı Coordinator hizmetini yeniden başlatın <ServerName></ServerName>ve ardından Koruması Aracısı'nı yeniden yüklemeyi deneyin.
346 DPM yapılandırma bilgilerini alamadı. <ServerName></ServerName>. Windows Yönetim Araçları (WMI) hizmetinin başlatıldığından emin olun. Güvenlik Duvarı açık açık olmadığını <ServerName></ServerName> WMI için bir özel durum oluşturulur emin olun.
347 Aracısı işlemi üzerinde DPM Aracısı Coordinator hizmeti oluşturmaya çalışırken bir hata oluştu.<Server name=""></Server>. Bu sorunu gidermek için aşağıdakileri yapın:
 • Doğrulayın DPM Aracısı Koordinatör servisi <Server name=""></Server> varsa, yanıt vermiyor. Hata ayrıntılarını gözden geçirin, uygun eylemi gerçekleştirin ve sonra Aracısı yükleme işlemi yeniden deneyin.
 • Koruma Aracısı hedeflenen bilgisayarlarda el ile yüklemeyi deneyin. DPM Dağıtım Kılavuzu'nda daha fazla bilgi için bkz. Koruma aracıları el ile yükleme DPM 2010 Teknik Kitaplığı'nda.
 • Hedeflenen bilgisayar hedef bilgisayara Windows Server 2008 çalışıyorsa, aşağıdakileri yapın:
  1. El ile karşıdan yükleyip makalesinde açıklanan düzeltme 975759 Microsoft Bilgi Bankası'ndaki.
  2. Düzeltme yüklemesi sırasında aldığınız tüm hataları çözün. "Hizmeti devre dışı olduğundan veya ilişkili etkin aygıt olmadığı için başlatılamıyor" hata iletisini alırsanız, aşağıdakileri yapın:
   1. İçinde Hizmet Yöneticisi, genişletme Yapılandırmave sonra'ı tıklatın. Hizmetleri.
   2. İçinde Hizmetleri bölmesinde, sağ tıklatın Windows Updateve sonra'ı tıklatın. Özellikler.
   3. İçinde Windows Update özellikleri iletişim kutusu Başlatma türü tıklatın El ile,'ı tıklatın Uygulave sonra Hizmet Durum alanını tıklatın Başlat.
   4. Aracı yükleme işlemi yeniden deneyin.
348 Aracısı işlemi üzerinde DPM aracısı denetleyicisi hizmetiyle iletişim kurmaya çalışırken bir hata oluştu.<ServerName></ServerName>. Olası sorun 1

Aracısı işlemi DPM sunucu üzerinde DPM aracısı denetleyicisi hizmetiyle iletişim kurmaya çalışırken bir hata oluştu.

Çözünürlük: Varsa DPM sunucuda Aracısı Coordinator hizmeti yanıt verdiğini doğrulayın. Hata ayrıntılarını gözden geçirin, uygun eylemi gerçekleştirin ve sonra Aracısı işlemi yeniden deneyin.

Olası sorun 2

Bilgisayardaki bir COM nesnesi için yanlış güvenlik ayarları.

Çözünürlük: Sunucu üzerindeki COM izinleri doğrulayın. DCOM yapılandırma ayarları aşağıdaki gibi ayarlandığını doğrulayın:

COM güvenliği varsayılan erişim izinleri
 • Yerel erişim ve Uzaktan erişim kendine izin
 • Sisteme yerel erişimi izin

COM güvenlik makine erişimi kısıtlama (güvenlik sınırları)
 • Yerel ve Uzaktan erişime izin için NT AUTHORITY\ANONYMOUS LOGON
 • Yerel ve Uzaktan erişime izin BUILTIN\Distributed COM kullanıcıları
 • Yerel ve Uzaktan erişime izin \Everyone için

COM güvenliği varsayılan başlatma izinleri
 • NT AUTHORITY\SYSTEM izin başlatma
 • NT AUTHORITY\INTERACTIVE için izin verilen başlatma
 • BUILTIN\Administrators için izin verilen başlatma

COM güvenlik makine başlatma kısıtlaması (güvenlik sınırları)
 • Yerel Başlatma ve etkinleştirme için \Everyone izin
 • Yerel ve Uzaktan Başlatma, yerel ve uzak etkinleştirme için BUILTIN\Administrators izin
 • Yerel ve Uzaktan Başlatma, yerel ve uzak etkinleştirme izin BUILTIN\Distributed COM kullanıcıları
349 Aracısı işlemi için Aracısı yükleme dosyaları aktarmak çalışırken bir hata oluştu.<ServerName></ServerName>. Hata ayrıntılarını gözden geçirin, uygun eylemi gerçekleştirin ve sonra Aracısı işlemi yeniden deneyin.
350 Disk <NTDiskNumber> </NTDiskNumber>zaten depolama havuzunda yer alan. Depolama havuzuna eklemek için farklı bir disk seçin.
351 Disk <NTDiskNumber>Depolama havuzuna eklenemiyor.<b00> </b00> </NTDiskNumber>Depolama havuzuna eklenen diskleri aşağıdakilerden herhangi birini içermediğinden emin olun: Sistem birimini, önyükleme birimini, OEM veya diğer özel birimler, DPM yazılım veya SQL Server veritabanları.
352 Disk <NTDiskNumber> </NTDiskNumber>depolama havuzu için disk başarısız oldu veya eksik olduğundan eklenemez.Disk Yönetimi, diskin çevrimiçi olup olmadığını denetleyin. Disk çevrimdışıysa, donanım yapılandırmasını denetleyin ve sonra yeniden tarayın. Disk boyutu 2 TB'den büyük ise, GUID bölüm tablosu (GPT) disk olduğundan emin olun.
354 Disk <NTDiskNumber> </NTDiskNumber>Depolama havuzunda listelenmez. İçinde Yönetim görev alanı Diskleri sekmesini tıklatın, Yeniden tara DPM depolama havuzunda bulunan tüm diskleri yenilemek için.
355 Disk NTDiskNumber > Depolama havuzundan depolama havuzu birimler içerdiğinden kaldırılamaz.Hiçbir kullanıcı eyleme gerek yoktur.
356 Hangi klasör üzerinde <VolumeUsage> </VolumeUsage>birimleri takılı zaten.Kaldırılan dizinlerden temizleyin <DlsVolumesRoot></DlsVolumesRoot> Dizin ve sonra işlemi yeniden deneyin.
358 Depolama havuzunda yeterli ayrılmamış disk alanı olmadığından depolama havuzu birimleri için disk alanı ayırma başarısız oldu.Daha fazla disk depolama havuzuna eklemek veya birim boyutu gereksinimini azaltır.
360 İşlem sanal disk Hizmeti hatası nedeniyle başarısız oldu. İşlemi yeniden deneyin.
361 Disk <NTDiskNumber> </NTDiskNumber>Bir devingen diske dönüştürülemedi için depolama havuzuna eklenmedi.Desteklenen disk türleri hakkında daha fazla bilgi için DPM 2010 Dağıtım Kılavuzu'na bakın.
362 Yineleme, yineleme birimi eksik olduğundan yükseltilemez. Yinelemeler, onları artırmak denemeden önce yeniden tahsis.
364 DPM, işlemi gerçekleştiren bir disk ile ilgili beklenmeyen bir hatayla karşılaştı.Sanal Disk Hizmeti'nin düzgün çalıştığından emin olun ve sonra işlemi yeniden deneyin.
365 DPM, şu anda kapanıyor ve istenen işlem tamamlanamıyor. DPM kapandıktan sonra DPM yeniden başlatın ve sonra bu işlemi yeniden deneyin.
366 DPM çalıştıran bilgisayarın birim [silinmiş<VolumeGuid></VolumeGuid>, <VolumeLabel></VolumeLabel>] DPM diskten <NTDiskNumber> </NTDiskNumber>DPM depolama havuzunda bir birimi olmadığı için.İçinde Yönetim görev alanı Diskleri sekmesinde, DPM depolama havuzunda bulunan tüm diskleri gözden geçirin.
367 DpmSync aşağıdaki hatalarla tamamlandı: <DPSSyncSummary></DPSSyncSummary>. DPM sunucu üzerinde bu olayın ayrıntılarını görüntülemek için Olay Görüntüleyicisi'ni kullanın. Ayrıntılar uygulama olay günlüğünde kullanılabilir.
368 DPM birim sildi [<VolumeGuid>, <VolumeLabel>] birimin boyutunu sistem araçları kullanarak Dışarıdan değiştirildiğinden.</VolumeLabel> </VolumeGuid>Sistem Araçları, DPM depolama havuzunda disklerdeki birimlerin boyutunu değiştirmek için kullanmayın.
369 Koruma aracısı üzerinde yüklü değil <Node> </Node>içinde <Cluster> </Cluster>Sunucu kümesi. Yük devretme durumunda koruma başarısız olabilir <Node></Node>. Sunucu kümesinin her düğümünde Koruması Aracısı yükleyin.
370 Aracısı işlemi başarısız oldu. Hiçbir kullanıcı eyleme gerek yoktur.
371 Tüm koruma ve kurtarma işleri SunucuAdı Aracı yeniden etkinleştirilinceye kadar kurulamaz.

Devam etmek istiyor musunuz?
Hiçbir kullanıcı eyleme gerek yoktur.
372 Aracısı işlemi başarısız oldu, çünkü DPM DPM koruma Aracısı (sürüm daha yeni bir sürümünü algıladı.<AgentVersion></AgentVersion>) üzerinde <ServerName></ServerName>. DPM server'a yükseltin <AgentVersion></AgentVersion> veya, koruma aracısı yükleyin <LocalDPMVersion></LocalDPMVersion> üzerinde <ServerName></ServerName>.
373 Bilgisayar SunucuAdı > DPM bu bilgisayar için SQL Server veritabanını barındıran. Varsa, işletim sistemi SunucuAdı > olan Yükleme aracının Windows Server 2003, bilgisayarınızı yeniden başlatmanızı gerektirebilir. DPM altyapısı ve DPM Yönetici Konsolu yeniden yükleme tamamlanıncaya kadar çalışmaz. Koruma aracısı yüklemek istiyor musunuz?Hiçbir kullanıcı eyleme gerek yoktur.
400 DPM sunucu üzerinde Windows Yönetim Araçları (WMI) hizmetini kullanarak uzaktan sistem hakkında bilgi alamadı.<ServerName></ServerName>. Bu hatayı gidermek için aşağıdakilerden birini yapın:
 • Komut isteminde şunları yazın DPMAgentInstaller.exe<dpmservername></dpmservername> Korunan bilgisayarda Koruması Aracısı'nı yüklemek için. Sonra Koruması Aracısı DPM sunucunun Koruması Aracısı Yükleme Sihirbazı'nı kullanarak ekleyin. Şunları doğrulayın:
  • <ServerName></ServerName> çevrimiçi ve DPM sunucunun Uzaktan erişilebilir durumda.
  • Güvenlik Duvarı etkinleştirilmişse <ServerName></ServerName>, DPM sunucu WMI istekleri engellemediğinden.
  • WMI hizmeti hakkında <ServerName></ServerName> çalışıyor.

İçindekilere dön


401-500 hata kodları

Hata koduİletiEk bilgi
401 Aracı Yükleme Aracısı Coordinator hizmetini yüklemeyi denerken başarısız oldu.Bu hatayı gidermek için aşağıdakileri doğrulayın:
 • Paylaşımını \\<ServerName></ServerName>\ADMIN$ erişilebilir.
 • Uzak çağrıları DPM sunucu üzerindeki Hizmet Denetim Yöneticisi (SCM) için <ServerName></ServerName> bir güvenlik duvarı tarafından engellenmez.
402 Windows Yönetim Araçları (WMI) hizmeti bilgilerini almaya çalışırken<ServerName></ServerName>, erişim engellendi.Bu hatayı gidermek için aşağıdaki adımları izleyin.

Dikkat

Kayıt defterini hatalı olarak değiştirirseniz önemli sorunlar oluşabilir. Bu sorunlar, işletim sisteminizi yeniden yüklemenizi gerektirebilir. Microsoft bu sorunların çözülebileceğini garanti etmemektedir. Kayıt defterini kendi sorumluluğunuzda değiştirin. Her zaman değiştirmeden önce kayıt defterini yedeklediğinizden ve bir sorun çıkması durumunda kayıt defterini geri yüklemek nasıl biliyor emin olun.

 1. Hedef bilgisayarda, Başlat' ı tıklatın, Çalıştır' ı türü Regedit, sonra da Tamam' ı tıklatın.
 2. Aşağıdaki kayıt defteri alt anahtarını bulun ve silin:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MicrosoftFirewall\DomainProfile\RemoteAdminSettings
 3. Hedef bilgisayarı yeniden başlatın ve sonra hedef bilgisayarın DPM sunucunun yeniden eklemeyi deneyin.
403 Kilit dosyası içinde oluşturmaya çalışırken erişim engellendi \\<><ServerName> </ServerName>\Admin$. Kilit dosyayı içinde oluşturmak için izniniz olduğunu doğrulayın \\<ServerName>\Admin$</ServerName><ServerName></ServerName>\Admin$.
404 Aracısı işlemi Aracısı Coordinator hizmeti yüklenmeye çalışılırken başarısız oldu.Bu hatayı gidermek için aşağıdakileri doğrulayın:
 • Paylaşımını \\<ServerName></ServerName>\ADMIN$ erişilebilir.
 • Uzaktan gelen çağrıları DPM sunucu üzerindeki Hizmet Denetim Yöneticisi (SCM) için <ServerName></ServerName> bir güvenlik duvarı tarafından engellenmediğini.
405 DPM, algılama bilgisayar <ServerName> </ServerName>Kümelenmiş. Aracısı yükleme <ServerName> </ServerName>devam edebilirsiniz. Kümelenmiş kaynakları korumak için kümenin tüm düğümlerinde DPM koruma aracısı yüklemeniz gerekir. Hata ayrıntılarını gözden geçirin ve Windows Yönetim Araçları hizmetinin çalıştığından ve DPM sunucunun Uzaktan erişilebilir olduğundan emin olun.
406 DPM sunucu algıladı. <ChosenServerName> </ChosenServerName>kümelenmiş olup, ancak tam etki alanı adını belirleyemedi<ServerName></ServerName>. Aracısı yükleme <ChosenServerName> </ChosenServerName>devam edebilirsiniz. Kümelenmiş kaynakları korumak için kümenin tüm düğümlerinde DPM koruma aracısı yüklemeniz gerekir. Küme durumunu doğru olarak yapılandırıldığından emin olun ve tüm düğümlerin etki alanına bağlı olduğunu doğrulayın.
407 Temel diskler seçtiniz. DPM dinamik disklere dönüştürmek ve bu diskler üzerindeki var olan tüm birimler basit birimlere dönüştürülür. Devam etmek istiyor musunuz?Hiçbir kullanıcı eyleme gerek yoktur.
408 Seçilen disk depolama havuzdan kaldırmak istediğinizden emin misiniz? Hiçbir kullanıcı eyleme gerek yoktur.
409 Eksik disk koruması Grup üyeleri içerir. Bu üyelerin korumaya devam etmek için başka bir diske ayırmanız gerekir. Devam etmek istiyor musunuz?Hiçbir kullanıcı eyleme gerek yoktur.
419 DPM oluşturulmuş yineleme veya kurtarma noktası biriminde güvenlik izinleri ayarlanamadı.Hata ayrıntılarını gözden geçirin, uygun eylemi gerçekleştirin ve işlemi yeniden deneyin.
420 DPM yineleme veya kurtarma noktası birime ilişkin izinleri güvenlik elde edilemedi.Hata ayrıntılarını gözden geçirin, uygun eylemi gerçekleştirin ve sonra işlemi yeniden deneyin.
450 DPM veritabanı konumunu geçersiz yol adı belirtildi. .Mdf veya .bak dosyasının doğru yolunu belirtin ve yeniden deneyin.
451 DPM rapor veritabanı konumu için belirtilen yol adı geçerli değil. Hiçbir kullanıcı eyleme gerek yoktur.
452 DPM hizmeti durdurulamadı. Uygulama ve hata hakkında bilgi için sistem olay günlüklerini denetleyin.
453 DPM hizmeti başlatılamadı. Uygulama ve hata hakkında bilgi için sistem olay günlüklerini denetleyin.
454 Belirtilen SQL Server örneğine bağlanmak DpmSync başarısız oldu. DPM ile ilişkili SQL Server'ın geçerli bir örneği belirtilen ve yönetici ayrıcalıklarına sahip bir kullanıcı olarak oturum açmış olduğunuzu doğrulayın.
455 İliştirilecek veritabanı [başarısız oldu<DatabaseName></DatabaseName>] konum [at<DatabaseLocation></DatabaseLocation>] SQL Server. SQL Server hizmetlerinin çalışıyor ve sizin geçerli DPM veritabanı yedeklerini geri emin olun.
456 Eşitleme işlemi hataları vardı. Daha ayrıntılı bilgi için uygulama olay günlüğünü inceleyin.
457 Belirtilen komut satırı bağımsız değişkenler geçerli değil. Komut isteminde, DPM Yönetim Kabuğu'nda DpmSync hakkında Yardım için yazın DpmSync-?.
458 DPM DPM sunucu üzerindeki veritabanı <ServerName> </ServerName>bir yedekten geri yüklendi. Sonuç olarak, önce oluşturulan uyarıları<DBRestoreTime> </DBRestoreTime>DPM sunucu üzerinde uyarıları geçerli durumunu yansıtmaz.İşlemler yöneticisi görünümünü DPM sunucuda geçerli durumu ile eşitlemek için aşağıdakileri yapın:
 1. İşlemler yöneticisi işletmen konsolunda çözmek için tüm uyarıları <ServerName></ServerName>ve onu koruyan bilgisayarlar: uyarıları görüntülemek, System Center veri koruma Yöneticisi (DPM) için tüm uyarıları görüntülemek, uyarıları kaynağa göre sıralamak ve Uyarılar için seçin <ServerName></ServerName>. Seçili uyarıları kaldırmak için uyarıları sağ tıklayın, Uyarı çözümleme durumunu belirleve sonra'ı tıklatın. Çözümlendi.
 2. DPM DPM Administrator konsolunda, sunucu üzerinde bulunan Eylemler bölmesinde tıklatın Seçeneklerve sonra Uyarı yayımlama sekmesini tıklatın, Etkin uyarıları yayımlamak. Bu işlemler yöneticisi için kullanıcı eylemi gerektirebilir varolan tüm uyarıları yayımlar.
460 Komut sözdizimi geçerli değil. Komut isteminde, DPM Yönetim Kabuğu'nda DpmSync hakkında Yardım için yazın DpmSync-? .
461 Belirtilen örnek adı bulunamadı. SQL Server örneği için doğru adı belirtin.
462 DPM veritabanı dosyası yolu alınamıyor. Doğru yolu belirtin ve sonra işlemi yeniden deneyin.
464 Yol bulunamadı: <FileName></FileName>. Veritabanı yedeğinin belirtilen yolda bulunduğundan emin olun.
465 Bir veritabanını ayırmak için tüm bağlantıları kapatın edilemiyor. Hata ayrıntılarını gözden geçirin ve yeniden deneyin.
466 Veritabanı dosyaları için kopyalanamıyor <FileName></FileName>. Hata ayrıntılarını gözden geçirin ve sonra işlemi yeniden deneyin.
467 Belirtilen eylem yalnızca bir bilgisayarda yüklü DPM ile gerçekleştirilebilir. Bu adımları tamamlamak için DPM sunucuda aracını çalıştırın.
469 Veritabanının bağlantısını kesin edilemiyor. DPM veritabanını ayırmak için uygun izinlere sahip olduğunuzdan emin olun.
470 DPM veritabanı içinde belirtilen SQL Server örneği bulunamadı. DPM veritabanını belirtilen SQL Server örneği üzerinde mevcut olduğundan emin olun.
471 Veritabanı eklenemiyor.DPM Veritabanı yedeğinin geçerli olduğundan emin olun.

İçindekilere dön


Hata kodları 501-600

Hata koduİletiEk bilgi
517 İleti SMTP sunucusuna gönderilemez. SMTP sunucusu ayarlarını denetleyin.
518 SMTP sunucusuna kimlik doğrulama hatası oluştu. Yanlış kullanıcı adı, parola ya da SMTP sunucu adını yazmış. Doğru kullanıcı adı veya e-posta teslim raporları ve Uyarı bildirimlerini etkinleştirmek için parola yazın.
519 Bir veya daha fazla alıcı adresleri SMTP sunucusu reddetti. Alıcı adresleri doğrulayın.
520 SMTP sunucusunun bağlantı noktası numarası 1 ile 65535 arasında olmalıdır. Geçerli bağlantı noktası numarasını girin.
521 SMTP sunucusu ana makine adı çözümlenemiyor. SMTP sunucusunun ana bilgisayar adını doğrulayın.
522 SMTP sunucusuna bağlanamıyor. SMTP sunucu adını doğrulayın ve bağlantı noktası numarası.
523 Girilen parolalar eşleşmiyor. Parolaları yeniden girin.
524 Koruma Aracısı TCP bağlantı noktası numarası 1 ile 65535 arasında olmalıdır. Geçerli bağlantı noktası numarasını girin.
525 Koruma Aracısı TCP bağlantı noktası numarası 1 ile 65535 arasında olmalıdır. Geçerli bağlantı noktası numarasını girin.
526 TCP bağlantı noktası numarası Koruması Aracısı Koruması Aracısı bağlantı noktası numarasından farklı olmalıdır.Bağlantı noktası numaralarını girin.
527 SMTP sunucu Kimden adresi geçersiz olduğunu bildirir. E-posta SMTP kullanılarak belirtilen sunucuya göndermek için uygun izinleri bulunduğundan emin olun.
529 E-posta iletisinde belirtilen alıcılara başarıyla gönderildi. Hiçbir kullanıcı eyleme gerek yoktur.
530 Boş parolaya izin verilmiyor. Boş olmayan bir parola girin.
531 Uyarıları DPM DPM uyarıları olay günlüğüne yayınlandı. Hiçbir kullanıcı eyleme gerek yoktur.
532 Sonraki başarılı eşitleme işlemi tamamlanana kadar son kullanıcı kurtarma ayarları değişiklikleri tam olarak her koruma grubu için etkili olmaz.Hiçbir kullanıcı eyleme gerek yoktur.

İçindekilere dön

Hata kodları 800-899

Hata koduİletiEk bilgi
800 DPM, Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1) çalıştıran bir bilgisayarda yüklü olmalıdır.DPM, Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1) çalıştıran bir bilgisayara yükleyin. Windows Server 2003 SP1 yeniden dağıtılabilir paketi kullanılabilir http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=45556 .
801 DPM yüklemek için yönetici veya yerel Yöneticiler grubunun bir üyesi olarak oturum açmanız gerekir.Bilgisayarda bir yönetici veya yerel Yöneticiler grubunun üyesi oturum açın ve sonra Kurulum'u yeniden çalıştırın.
802 Bilgisayarınızın işlemci hızı DPM en az yapılandırma gereksinimlerini karşılamıyor. Gerekli en düşük işlemci hızı<ClockSpeed></ClockSpeed>. DPM en az yapılandırma gereksinimlerini karşılamak üzere bilgisayar donanımı yükseltin veya DPM farklı bir bilgisayara yükleyin. DPM sistem gereksinimleri hakkında daha fazla bilgi için bkz. DPM 2010 sistem gereksinimleri (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=179661).
803 Bilgisayardaki kullanılabilir belleği DPM minimum bellek gereksinimi azdır. En az bellek gereksinimi<MinimumMemoryRequired> </MinimumMemoryRequired>MB ve önerilen bellek gereksinimi 2 GB'dir.DPM en az yapılandırma gereksinimlerini karşılamak üzere bilgisayar donanımı yükseltin veya DPM farklı bir bilgisayara yükleyin. DPM sistem gereksinimleri hakkında daha fazla bilgi için bkz. DPM 2010 sistem gereksinimleri (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=179661).
805 İçin yeterli disk alanı yok <InstallItem></InstallItem>. Bu diskte ek disk alanı boşaltın ve sonra işlemi yeniden deneyin.
806 Kurulum hatası - etkin dizin bulunamadı. Hiçbir kullanıcı eyleme gerek yoktur.
807 Kurulum hatası - hedef doğru yapılandırılmamış. Hiçbir kullanıcı eyleme gerek yoktur.
809 DPM dosyası yüklenemiyor <FileName></FileName>. Dosya eksik veya bozuk olabilir. Kurulum DPM DPM ürün DVD'SİNDEN çalıştırın. DVD'den Kurulum çalıştırdıysanız, DVD'nin bozuk.
810 DPM yüklemesi başarısız oldu. Hata ayrıntılarını gözden geçirin, uygun eylemi gerçekleştirin ve DPM Kur'u yeniden çalıştırın.
811 DPM veritabanı oluşturulmadı. DPM dosyaları ve Kurulum sırasında oluşturulan kayıt defteri girdilerini kaldırmak için Denetim Masası'ndaki Program Ekle veya Kaldır'nı kullanın. SQL Server düzgün yüklendiğini ve çalışır durumda olduğunu doğrulayın ve Kur'u yeniden çalıştırın.
812 Rapor yapılandırması başarısız oldu. SQL Server Reporting Services düzgün yüklendiğini ve çalışır durumda olduğunu doğrulayın.

Ek bilgi için lütfen aşağıdaki konulara bakın:

SQL yükleme ve raporlama sorunları ile veri koruma Yöneticisi
813 DPM kaldırma işlemi başarısız oldu. Hata ayrıntılarını gözden geçirin, uygun eylemi gerçekleştirin ve sonra da DPM yeniden kaldırmayı deneyin.
814 Bu ürün için yapılandırma verisi bozuk.Windows Installer, yükleme sorunlarını giderme. Daha fazla yardım için destek personelinize başvurun.
817 Kur günlük dosyası yolu <FileName> </FileName>tam olarak nitelendirme sonrasında çok uzun. Uygulama veri klasörü yolu 260 karakterden az olduğundan emin olun ve DPM Kur'u yeniden çalıştırın.
818 Kur günlük dosyası yolu <FileName> </FileName>geçerli değil. Geçerli bir uygulama veri klasörü yolu belirtin.
820 Kur, sistem yapılandırması sorgulanamıyor. Üzerinde olmakla birlikte bu hatayla karşılaştı, Yükleme hatayı gidermek için DPM Kurulum Sihirbazı sayfasında aşağıdakileri yapın:
 1. DPM sunucu üzerinde'yi tıklatın. Başlat,'ı tıklatın Tüm Programlar,'ı tıklatın Microsoft SQL Server 2008,'ı tıklatın Yapılandırma araçlarıve sonra'ı tıklatın. SQL Server Configuration Manager.
 2. SQL Server Configuration Manager, SQL Server Services' ı tıklatın ve ardından Ayrıntılar bölmesinde, DPM 2010 veritabanına ilgili SQL Server ve SQL Server Agent hizmetlerinin çalıştığını doğrulayın.
 3. Her iki hizmet, buna durursa Ayrıntılar bölmesinde, hizmeti sağ tıklatın ve sonra tıklatın Başlat.
 4. Hizmetleri başlatmak değil, her iki hizmet için oturum açma hesabı yerel sistem hesabı için aşağıdakileri yaparak değiştirin:
  1. İçinde Ayrıntılar bölmesinde, hizmeti sağ tıklatın ve sonra tıklatın Özellikler.
  2. Üzerinde Oturum açma sekmesini tıklatın, Yerleşik hesap, yerleşik hesap listesinde tıklatın. Yerel Sistemve sonra'ı tıklatın. Tamam.
  3. İçinde Ayrıntılar bölmesinde, hizmeti sağ tıklatın ve sonra tıklatın Başlat.


 5. Her iki hizmet için oturum açma hesabını yedeklemek için şimdi Değiştir MICROSOFT$ DPM$ hesap aşağıdakileri yaparak hesap:
  1. İçinde Ayrıntılar bölmesinde, hizmeti sağ tıklatın ve sonra tıklatın Özellikler.
  2. Üzerinde Oturum açma sekmesini tıklatın, Bu hesap, içinde Hesap adı türü kutusunda . \MICROSOFT$DPM$Acct, içinde Parola ve Parolayı Onayla kutular, DPM 2010 RTM Kur sırasında kullanılan aynı parolayı yazın ve sonra tıklatın Tamam.
  3. İçinde Ayrıntılar bölmesinde, hizmeti sağ tıklatın ve sonra tıklatın Başlat.


 6. Yükleme veya yükseltmeyi yeniden DPM 2010 RTM için.

822 SQL Server Raporlama Servisleri Yapılandırma Kurulum DPM erişilemedi. Windows Yönetim Araçları (WMI) hizmetinin çalıştığını doğrulayın. WMI hizmeti çalışmıyorsa, Denetim Masası'nda Yönetimsel Araçlar' ı ve sonra Hizmetler'itıklatın. Windows Yönetim Araçları'nısağ tıklatın ve sonra Başlat' ı tıklatın.
823 DPM Kur kayıt defteri anahtarına erişilemiyor <RegistryKey></RegistryKey>. Doğrulamak kayıt defteri anahtarı <RegistryKey> </RegistryKey>var ve DPM Kur'u yeniden çalıştırın.
828 DPM, Hizmet Denetim Yöneticisi (SCM) bağlanamıyor. Bu sorunu gidermek için Windows Olay Günlüğü'nde son hataları gözden geçirin.
829 DPM tanıtıcısını açamıyor <SetupServiceName> </SetupServiceName>hizmet. Bu sorunu gidermek için Windows Olay Günlüğü'nde son hataları gözden geçirin.
830 DPM hizmetin okunamıyor <ServiceName> </ServiceName>yapılandırma. Üzerinde <ServerName></ServerName>, Windows Olay Günlüğü'nde son hataları gözden geçirin.
832 Kurulum olamaz verin <UserName> </UserName>DPM veritabanı erişim hesabı.SQL Server düzgün yüklendiğini ve çalışır durumda olduğunu doğrulayın.
833 Kurulum silemedi <UserName> </UserName>kullanıcı hesabı. Silmek için <UserName> </UserName>kullanıcı hesabı Yönetimsel Araçlar menüsünde'ı tıklatın Bilgisayar Yönetimi, genişletme Yerel Kullanıcılar ve gruplarve sonra'ı tıklatın. Kullanıcılar. Sağ tıklatma <UserName></UserName>ve sonra'ı tıklatın. Sil.
834 Kur, dağıtılan raporları kaldıramıyor. Raporları el ile silmek için http:// gidin.<>>/ ReportServer$<InstanceName></InstanceName>.
836 DPM onarım başarısız oldu. DPM sunucu yazılım gereksinimlerini karşıladığını doğrulayın. DPM kaldırın ve DPM Kur'u yeniden çalıştırın.
841 Kur, disk alanı belirtilen konuma hesaplanamıyor. Farklı bir yükleme konumu belirtin.
842 Kurulum erişemiyor <RegistryKey> </RegistryKey>kayıt defteri anahtarı <SqlInstance></SqlInstance>SQL Server örneği. SQL Server 2008 düzgün yüklendiğini doğrulayın.
843 Varolan DPM veritabanının fiziksel konumu bulunamıyor. SQL Server örneğinin düzgün yüklendiğini doğrulayın ve <ServiceName> </ServiceName>SQL Server hizmet çalışıyor.

SQL Server burada doldu DPM değerlendirme sürümünden yükseltme

DPM kaldırmadan önce
 1. DPM sunucu uzak bir SQL Server örneği kullanıyorsanız, yükseltme. Yerel bir SQL Server örneği kullanıyorsanız, DPM veritabanını yedekleyin.
 2. SQL Server'ı kaldırın.
 3. DPM yükleme ortamından SQL Server yükleyiciyi çalıştırın ve aynı ada sahip (MSDPM2012EVAL) SQL Server'ın bir değerlendirme sürümünü yükleyin.
 4. Bu örneğe veritabanı iliştirin.
 5. Çalışma sistemi merkezi 2012 – veri koruma Yöneticisi (DPM) kurulumu.

Uyarı

DPM Değerlendirme sürümü zaten kaldırılmış, bilgisayar reimage gerekir.
845 DPM Kurulum DPMDB veritabanı silinemedi. SQL Server Management Studio'da DPMDB veritabanını silmek için sunucuya bağlanın. <DPM server="" name=""></DPM>\<InstanceName></InstanceName>. Genişlet <InstanceName> </InstanceName>örnek SQL Server'ın genişletin Veritabanları, sağ DPMDB Veritabanı ve sonra Sil.
846 DPM SqlCmd.exe bulamıyor. SQL istemci araçları yüklü olduğunu doğrulayın. Onlar yüklü değilse, SQL istemci Araçları'nı yükleme ve DPM Kur'u yeniden çalıştırın.
847 DPM oluşturamıyor <SetupServiceName> </SetupServiceName>hizmet. Bekleyen bir yeniden başlatma nedeniyle oluşturulamadığından hizmet olabilir.Bilgisayarı yeniden başlatın, DPM kaldırın ve Kur'u yeniden çalıştırın.
848 Kur dosyalarının konumu değiştiremiyor <SourceLocation> </SourceLocation>için <InstallLocation></InstallLocation>. Kur yükleme konumuna erişimi olduğunu doğrulayın.
849 Kurulum klasörü silemiyor <InstallLocation></InstallLocation>. Klasörü el ile silin.
850 Kurulum dosyaları işaretlemek açılamıyor <FolderPath> </FolderPath>silinmek üzere. DPM Kur tamamlandıktan sonra dosyaları el ile silin.
851 Kur'u yeniden başlatamıyor. DPM ürün DVD'SİNDEN Kur programını çalıştırın. DVD'den Kurulum çalıştırdıysanız, DVD'nin bozuk.
853 Kurulum DPM Ekle veya Kaldır kaydedemiyor. Hiçbir kullanıcı eyleme gerek yoktur.
854 DPM Kurulumun başka bir örneği çalışıyor. Hiç bir DPM Kurulum örneği çalışıyor ve sonra DPM Kur'a devam doğrulayın.
855 Kur, zamanlanmış işleri silemedi. SQL Server Management Studio'yu açın ve ardından DPM SQL Server örneğine bağlanın. SQL Server örneği genişletin, SQL Server Agent' ı genişletin, işlerigenişletin ve sonra SilScheduleCategory> Kategori.
856 DPM DPM varolan veritabanına erişemedi veya DPM veritabanı bozuk.SQL Server hizmetinin çalıştığını doğrulayın. SQL Server hizmeti çalışıyorsa, DPM veritabanını geri yüklemek ve DPM Kur'u yeniden çalıştırın.
857 DPM DPM veritabanına erişimi gösterilmeyecek çünkü, koruma aracıları yüklü bilgisayarların listesini numaralandıramıyor.Koruma aracıları bazı bilgisayarlara yüklenebilir. Korunan bilgisayarlardaki aracıları kullanarak kaldırın. Program Ekle veya Kaldır Denetim Masası'nda.
858 DPM ürün anahtarı geçersiz. DPM geçerli bir ürün anahtarı girin. Ürün anahtarı veri koruma Yöneticisi ürün DVD'sini arka kapağına bulunur.
859 Kur, SQL Server 2008 Reporting Services yapılandırma dosyası ayrıştırılamıyor <FileName> </FileName>SMTP sunucu adresini ve gönderenin adresi için. SQL Server düzgün yüklendiğini doğrulayın.
860 DPM hizmeti durdurulamıyor <SetupServiceName></SetupServiceName>. Hata ayrıntılarını gözden geçirin, uygun eylemi gerçekleştirin ve sonra DPM yeniden yüklemeyi deneyin.
861 DPM yükleme yolunun kayıt defteri anahtarını okuyamıyor. Bazı klasörler silinmez.DPM Kur tamamlandıktan sonra klasörleri el ile silin.
862 Kur'u yeniden başlatamıyor <SetupServiceName> </SetupServiceName>hizmet. Hata ayrıntılarını gözden geçirin, uygun eylemi gerçekleştirin ve sonra DPM yeniden yüklemeyi deneyin.
863 Seçili konumu kullanamazsınız. <DirectoryPath> </DirectoryPath>DPM yüklemek için. DPM, yalnızca yerel bilgisayarın sürücüsüne yüklenebilir. DPM klasörlerin salt okunur, Gizli klasörler, kök birim bağlama noktaları, klasörler veya doğrudan yerel sistem klasörleri gibi yüklenemez. <FolderPath></FolderPath>. DPM yüklemek için farklı bir konum seçin.
864 DPM, çıkarılabilir medyaya veya ağ paylaşımına yükleyemezsiniz. Konumu <DriveName> </DriveName>bir yükleme konumu olarak kullanılamaz. DPM yüklemek için yerel sabit sürücüde bir konum seçin.
865 Kurulum DPM için tahsis edilen birimler hakkında bilgi numaralandırılamadı. Üzerinde Yönetimsel Araçlar menüsünde'ı tıklatın Bilgisayar Yönetimive sonra'ı tıklatın. Disk Yönetimi. Depolama havuzuna eklenen disklerden DPM için tahsis edilen birimleri silin.
866 DPM Yönetici Konsolu Kurtarma görev alanında oluşturulmuş Windows hesabı kaldırılamadı.Üzerinde Yönetimsel Araçlar menüsünde'ı tıklatın Bilgisayar Yönetimi. Genişlet Yerel Kullanıcılar ve gruplar,'ı tıklatın Kullanıcılar, Windows hesabını sağ tıklatın ve sonra tıklatın Sil.
868 DPM dizin için birim bilgileri sorgulanamıyorDirectoryPath>. DPM yüklemek için yerel bir sabit disk üzerinde başka bir yükleme konumu seçin.
869 , <DirectoryPath> </DirectoryPath>dizin üzerinde bir NTFS birimi değil. NTFS ile biçimlendirilmiş bir birimde DPM ve ön koşul yazılımları yükleyin.
870 DPM dizin öznitelikleri sorgulanamıyor <DirectoryPath></DirectoryPath>. DPM yüklemek için yerel bir sabit disk üzerinde başka bir yükleme konumu seçin.
871 Kurulum DPM DPM, bu bilgisayarda varolan yüklemesini algıladı. Varolan yükleme yüklemeye çalıştığınız sürümden daha yeni bir sürümünü olur.DPM önceki sürümünü yüklemek için önce varolan sürümü kaldırmanız gerekir.
876 DPM kurulum klasörü oluşturulamıyor <FolderPath></FolderPath>. Klasörü zaten varsa, klasörü silin ve DPM Kur'u yeniden çalıştırın.
877 DPM kurulum dosyasına yazılamıyor. <FileName></FileName>. Dosya zaten varsa, dosyayı silin ve sonra Kurulum'u yeniden çalıştırın.
878 Kur koruma işi zamanlamaları oluşturamıyor. SQL Server Management Studio'yu açın ve ardından DPM SQL Server örneğine bağlanın. SQL Server örneğinin sırasıyla, SQL Server Agent, genişletme İşlerive sonra silmek <ScheduleCategory> </ScheduleCategory>Kategori.
879 DPM Kur hizmet silinemedi. <SetupServiceName></SetupServiceName>. Komut isteminde, hizmeti el ile silmek için yazın sc delete <SetupServiceName></SetupServiceName>.
880 DPM koruma Aracısı yapılandırması başarısız oldu. Hata ayrıntılarını gözden geçirin, uygun eylemi gerçekleştirin ve sonra DPM yeniden yüklemeyi deneyin.
881 Gerekli yerel grubu oluşturulamadı. DPM yeniden yüklemeyi deneyin.
882 DPM Kurulum gerekli bir hizmet oluşturulamadı. Bu bilgisayar DPM çalıştıran başka bir bilgisayar tarafından korunuyor olabilir. DPM koruma aracısı yüklü olduğu bir bilgisayara yükleyemezsiniz.DPM koruma Aracısı bu bilgisayarda yüklü değilse, onu kaldırmak için Denetim Masası'ndaki Program Ekle veya Kaldır kullanın ve DPM Kur'u yeniden çalıştırın.
883 DPM Kurulum <FileName> </FileName>dosya. Geçerli kullanıcının dosyayı okuma izniniz olduğundan emin olun.
884 DPM kurulum klasörü silemezsiniz. <FolderPath></FolderPath>. Klasörü el ile silme <FolderPath> </FolderPath>DPM Kur tamamlandıktan sonra.
885 DPM Kurulum oluşturamıyor <FileName> </FileName>dosya. Geçerli kullanıcının dosyaları oluşturmak için izne sahip olduğunu doğrulayın.
886 DPM yalnızca dahili kullanım için programıdır. DPM Kur programını başlatmak için çift tıklatın Setup.exe kök klasör ürün DVD'si.
887 DPM yapılandırma bir hata oluştu. DPM kullanarak kaldırın. Program Ekle veya Kaldır Denetim Masası ' nda ve DPM Kur'u yeniden çalıştırın.
888 Kurulum DPM DPM kısayolu masaüstünde oluşturamadı. DPM kullanmaya başlamak için tıklatın Başlat, işaret Tüm Programlarve sonra'ı tıklatın. Microsoft System Center veri koruma Yöneticisi 2010.
889 Veritabanı dosyaları önceki DPM yüklemesi sırasında bulundu <Location></Location>. Varolan dosyaları sil <Location></Location>, veya veritabanınız için alternatif bir konum seçin.
890 Bu bilgisayar üzerinde DPM eski bir sürümü yüklü. Lütfen bunu kaldırın ve kurulumu yeniden çalıştırın.Hiçbir kullanıcı eyleme gerek yoktur.
892 Bilgisayar <MachineName> </MachineName>Internet Explorer'daki intranet güvenlik bölgesi ayarlarını dan kaldırılamadı.Internet Explorer'da, üzerinde Araçlar menüsünde'ı tıklatın Internet Seçenekleri. İçinde Internet Seçenekleri iletişim kutusu Güvenlik sekmesini tıklatın, Yerel intranet,'ı tıklatın Siteler, ı Gelişmişve ardından bilgisayarı çıkarma <MachineName> </MachineName>Intranet bölgesinden.
893 Kurulum DPM için ayrılmış birimler silemezsiniz. Üzerinde Yönetimsel Araçlar menüsünde'ı tıklatın Bilgisayar Yönetimive sonra'ı tıklatın. Disk Yönetimi. Depolama havuzuna eklenen disklerden DPM için tahsis edilen birimleri silin.
894 Kurulum DPM DPM masaüstündeki kısayolun üzerine silinemedi. El ile DPM kısayol masaüstünüzden silmek.
895 Hizmet <SetupServiceName> </SetupServiceName>bilgisayardan silinmez. Hizmet silmek için bilgisayarı yeniden başlatın <SetupServiceName></SetupServiceName>.
896 DPM veritabanına bağlanılamadıVeritabanı adı>. Doğrulayın SQL Server hizmetiServiceName> başlatıldığından ve SQL Server sorgu izinleri vardır.
897 DPM veritabanı silinemedi. <DatabaseName></DatabaseName>. SQL Server Management Studio'da aşağıdaki veritabanlarını silin: <DatabaseName></DatabaseName>, <TempDatabaseName></TempDatabaseName>.
898 DPM Kurulumu SQL Server Raporlama Servisleri Yapılandırma sorgulanamıyor. Windows Yönetim Araçları (WMI) hizmetinin çalışır durumda olduğunu ve SQL Server Raporlama Servisleri yüklemenizin bozuk olmadığından emin olun.
899 DPM Kurulum MSDPMTrustedMachines yerel grubu silinemedi. MSDPMTrustedMachines Grup el ile silin. Üzerinde Yönetimsel Araçlar menüsünde'ı tıklatın Bilgisayar Yönetimi. Genişlet Yerel Kullanıcılar ve gruplarve sonra'ı tıklatın. Grupları. Sağ tıklatma MSDPMTrustedMachinesve sonra'ı tıklatın. Sil.

İçindekilere dön

Hata kodları 900-999

Hata koduİletiEk bilgi
900 Kurulum DPM DPM kullanan tüm kayıt defteri anahtarlarını silinemedi. Hiçbir kullanıcı eyleme gerek yoktur.
901 Kurulum DPM DPM Aracısı Coordinator hizmeti silinemedi. DPM Aracısı Coordinator hizmetini el ile silin. Üzerinde Yönetimsel Araçlar menüsünde'ı tıklatın Hizmetleri. Sağ tıklatma DPM Aracısı Koordinatörüve sonra'ı tıklatın. Sil.
902 İşin önemli bir iç hatayla karşılaştı. Microsoft müşteri desteğine başvurun.
904 Koruması Aracısı'nı <ServerName> </ServerName>DPM sürümü ile uyumlu değil. Koruma Aracısı sürümüdür<AgentVersion></AgentVersion>, ve DPM sürümüdür <EngineVersion></EngineVersion>. Koruma aracısı üzerinde güncelleştirme <ServerName></ServerName>.
905 Koruması Aracısı'nı <ServerName> </ServerName>DPM sürümü ile uyumlu değil. Koruma Aracısı sürümüdür<AgentVersion></AgentVersion>, ve DPM sürümüdür <EngineVersion></EngineVersion>. Gerekli tüm DPM güncelleştirmeleri bu bilgisayara uygulanan doğrulayın.
907 İşi, bir iç veritabanı hatası ile karşılaştı. İşlemi yeniden deneyin.
908 İşi iptal edildi. Kullanıcı işi iptal veya ilişkili koruma grubu değiştirildi.İşlemi yeniden deneyin.
909 DPM düzgün biçimlendirilmemiş bir ileti aldı ve onu yorumlayamıyor. İşlemi yeniden deneyin. Sorun devam ederse Microsoft Müşteri Hizmetleri ve Destek ekibine başvurun.
910 DPM hizmetin işin tamamlanması sırasında beklenmedik şekilde sonlandırıldı. Sonlandırma sistemin yeniden tarafından kaynaklanmış olabilir.İşlemi yeniden deneyin.
911 DPM ayrılan süre içinde bu projeyi tamamlamak mümkün değildi. İçinde İzleme görev alanı, iş türüne göre gruplandırmak ve proje ayrıntılarını gözden geçirin. Bu işlem zamanlanan sonraki oluşumunu şu anda çalışıyorsa, hiçbir eyleme gerek yoktur. Proje şu anda çalışmıyorsa, işlemi yeniden deneyin.
912 İş başka bir iş üzerinde bağlıydı hatası nedeniyle iptal edildi.İşlemi yeniden deneyin.
913 Boşta kalma süre sırasında zamanlandı çünkü işi iptal edildi.İşlemi yeniden deneyin.
914 İşi beklenmeyen bir hata nedeniyle başarısız oldu. DPMRA hizmeti seçili bilgisayarda çalıştığından emin olun.
915 VSS bileşeni veri kaynağı olduğundan işlem başarısız oldu. <Component> </Component>eksik. VSS Yazıcı hizmeti çalışıyor ve korumalı veri kaynağının düzgün yüklendiğinden emin olun.
916 DpmSync aracı tarafından başlatılan kurtarma modunda çalıştığı için DPM hizmetine bağlanamıyor.Kendi işlemi tamamlamak DpmSync için lütfen bekleyin. DpmSync çalışmıyor ve DPM hizmetin DpmSync yeniden çalıştırın halen kurtarma modunda ise.
917 DPM hizmeti bağlantısı kesildi. Olası hizmeti kapatma hakkında bilgi için uygulama olay günlüğünü inceleyin. Aşağıdaki hizmetler etkinleştirilmiş olduğundan emin olun:
 • DPM
 • DPM çoğaltma aracısı
 • SQLAgent$ <InstanceName></InstanceName>
 • MSSQL$ <InstanceName></InstanceName>
 • Sanal Disk Hizmeti
 • Birim Gölge kopyası


918 DPM hizmeti bağlantısı kesildi. DPM hizmetin çalıştığından emin olun ve olası hizmeti kapatma hakkında bilgi için uygulama olay günlüğünü gözden geçirin.
920 DPM DPM uyarıları olay günlüğüne olay yazma başarısız oldu. DPM uyarıları olay günlüğü silinmiş olabilir ya da izinleri değiştirilmiş.DPM, kaldırıp DPM DPM uyarıları olay günlüğü yeniden oluşturmak için.
921 Veri kaynağı için numaralandırılırken bir hata oluştuğu için işlem başarısız oldu.<Component></Component>. Hata iletisinde belirtilen veri kaynağı çevrimiçi ve erişilebilir olduğundan emin olun.
929 DPM Yönetim Kabuğu DPM herhangi bir sunucuya bağlı değil veya önceki bağlantı kesildi.Kullanım Bağlanmak DPMServer DPM sunucuya bağlanmak için komut. DPM sunucuya zaten bağlıysa ve yine bu hatayı görmek emin olun DPM hizmetin çalışıyor ve hatalar için uygulama olay günlüğünü gözden geçirin.
939 DPM Yönetici Konsolu sürüm <Version> </Version>DPM sunucu sürümüyle uyumlu değil.Sürüm arasında olduğundan emin olun <MinimumUIVersion> </MinimumUIVersion>ve <MaximumUIVersion></MaximumUIVersion>.
940 Önemli bir veritabanı hatası nedeniyle veritabanına bağlanılamıyor. Veritabanı zarar görmüş düşüktür.Olay günlüğünü gözden geçirin ve uygun eylemi gerçekleştirin. SQL Server'ın çalıştığından emin olun.
941 DPM veritabanına bağlanılamıyor. SQL Server düzgün çalışır durumda ve yapılandırılmış olduğundan emin olun ve sonra işlemi yeniden deneyin.
942 Veritabanının bütünlüğünü bir donanım veya yazılım sorunu nedeniyle sorgulanabilir.SQL Server yöneticinize başvurun. Windows olay günlüğünü gözden geçirin. Zararı kapsamını belirlemek için DBCC CHECKDB çalıştırın. Tek ve diskte değil kendisini önbelleğindeki sorun olduğunu mümkündür. Bu durumda, SQL Server'ı yeniden başlatma sorunu giderir. Aksi durumda, sorunu onarmak için DBCC kullanın. Bazı durumlarda, DPM veritabanını geri yüklemek gerekli olabilir.
943 Veritabanı tutarsız bir durumda olduğundan DPM veritabanına bağlanılamıyor.SQL Server yöneticinize başvurun. Bazı durumlarda, DPM veritabanını geri yüklemek gerekli olabilir. Sorun devam ederse Microsoft Müşteri Hizmetleri ve Destek ekibine başvurun.
944 Veritabanı işlemi başarısız oldu. SQL sunucusunun çalıştığından ve doğru yapılandırıldığından emin olun ve sonra işlemi yeniden deneyin.
945 Genel veritabanı hatası nedeniyle DPM veritabanına bağlanılamıyor. SQL Server düzgün çalışır durumda ve yapılandırılmış olduğundan emin olun.
946 DPM başka bir örneği çalışıyor. Bilgisayarı yeniden başlatın ve sonra işlemi yeniden deneyin.
948 Bağlantı kurulamıyor <ServerName></ServerName>. Bu hatayı gidermek için aşağıdakileri yapın:

DPM hizmetlerini yeniden başlatma

 1. DPM sunucu üzerinde Hizmet Yöneticisi'ni açın, Yapılandırması'nı genişletin ve sonra Hizmetler'i tıklatın.
 2. Hizmetleri bölmesinde, aşağıdaki DPM hizmetleri yeniden başlatın:
  • DPM (MSDPM)
  • DPM Erişim Yöneticisi hizmeti (DPMAMService)
  • DPM yazan (DpmWriter)
  • DPMLA (DPM Kitaplığı Aracısı)
  • DPMRA (DPM çoğaltma aracısı)


 3. Hizmetleri yeniden başlatamıyorsanız, aşağıdakileri yapın:
  1. Hizmet Yöneticisi'nde genişletin Tanılama, genişletme Olay Günlüğü Tiplerive sonra genişletin Windows Günlükleri.
  2. Hatalar için günlükleri denetleyin, çözümleme hataları bulmak ve DPM Yönetici Konsolu yeniden açmayı deneyin.


DPMSync yeniden – Eşitle komutu

 1. DPM sunucuda, Başlat' ı tıklatın, Tüm Programlar' ı tıklatın, Microsoft SQL Server 2008' i ve SQL Yöneticisi Management Studio' ı tıklatın.
 2. Sunucuya Bağlan iletişim kutusunda sunucu adı kutusunda, bilgisayar adı ve aşağıdaki biçimde DPM veritabanı için kullanılan SQL Server örneğinin adını yazın:BilgisayarAdı\InstanceName>.
 3. SQL Yöneticisi Management Studio'da veritabanları' nı genişletin, DPMDBsağ tıklatın ve sonra Yeni sorguyutıklayın.
 4. SQLQuery bölmesinde, aşağıdaki komutu yazın ve sonra Çalıştır' ı tıklatın.
 5. Seçin * gelen Tbl_dls_globalsetting burada PropertyName = 'DBRecovery'.
 6. 1, döndürülen PropertyValue ise bir DPMSync-eşitleme İşlem sona erdi veya tamamlanmadan önce iptal edildi. Yeniden çalıştır DPMSync-eşitleme, işlem tamamen bitirmek ve DPM Yönetici Konsolu yeniden açmayı deneyin sağlar.
951 Zaman çizelgeleri için iş tanımı bulunamadı. Hiçbir kullanıcı eyleme gerek yoktur.
955 Tutarlılık denetimi aşağıdaki değişiklikleri için SQL Server Agent zamanlama sonuçlandı: zamanlamaları eklenir:SchedulesAdded>
Zamanlamaları kaldırıldı:SchedulesRemoved>
Zamanlamaları güncelleştirildi:SchedulesUpdated>.
Hiçbir kullanıcı eyleme gerek yoktur.
956 DPM DPM koruma aracıları aşağıdaki bilgisayarlarda yükleyene kadar Windows SharePoint Services grubu korunamıyor:SunucuAdı>. Bu hatayı gidermek için aşağıdakileri yapın:
 1. Yönetim görev alanında, bu bilgisayarlardaki aracıları yüklemek için aracıları sekmesini tıklatın ve Eylem Bölmesi'nde, Yükle' yi tıklatın.
 2. Bilgisayarların herhangi bir düğüm bir küme veya yansıtma ise, bu kümenin veya yansıtma tüm fiziksel düğümlerde DPM koruma aracısı yüklemeniz gerekir.
 3. SharePoint grubunda kullanılan SQL yumuşatma, SharePoint web ön uç sunucusunda SQL istemci bağlanabilirlik bileşenleri yüklü olduğundan emin olun.
 4. SharePoint grubunda SQL yumuşatma kullanılırsa, çalıştırabilirsiniz ConfigureSharePoint.exe - ResolveAllSqlAliases DPM tarafından çözümlenemeyen SQL diğer adları tanımlamak için SharePoint web ön uç sunucu komutu.
957 DPM yansıtılmış SQL Server veritabanlarınızı korumak açılamıyor <Component> </Component>aşağıdaki bilgisayarlarda DPM koruma aracıları yüklemek kadar: <ServerName></ServerName>. Bu bilgisayarlardaki koruma aracıları yüklemek için Yönetim ' ı tıklatın, görev alanı Aracılar sekmesini, daha sonra Eylem bölmesinde tıklatın Yükleme. Herhangi bir bilgisayarın bir düğüm bir küme varsa, tüm fiziksel küme düğümlerinde DPM koruma aracısı yüklemeniz gerekir.
958 DPM Korunan bilgisayarda sanal makine içeriğini göz atamıyorum<protected computer=""></protected>. Sanal makinenin tam geri yükleme gerçekleştirin.

Açıklama bölümünde listelenen koşullardan hiçbiri varsa ve bu hatayı almaya devam ederseniz, Microsoft Bilgi Bankası makalesinde açıklanan geçici çözümü deneyin 2013544.
959 Korunan bilgisayar bir veya daha fazla birimlerde DPM numaralandırılamadı <ServerName></ServerName>. Diskleri sabittir ve birimlerin NTFS dosya sistemiyle biçimlendirildiğini doğrulayın.
960 DPM VSS uygulamaları bir veya daha fazla korunan bilgisayarda numaralandırılamadı<ServerName></ServerName>. Lütfen tüm VSS yazıcılarının VSS'ye hataları için Olay Görüntüleyicisi'ni denetleyerek iyi durumda olduğundan emin olun
961 DPM VSS olmayan uygulamaları bir veya daha fazla korunan bilgisayarda numaralandırılamadı<ServerName></ServerName>. VSS'yi hataları için Olay Görüntüleyicisi'ni denetleyerek tüm VSS yazıcılarının iyi durumda olduğundan emin olun PSDataSourceConfig.xml dosyasının doğru şekilde yapılandırıldığından emin olun.
962 DPM Korunan bilgisayarda bir veya daha fazla SharePoint arama yazarlar numaralandırılamadı<ServerName></ServerName>. Tüm SharePoint arama yazarlar iyi durumda olduğundan emin olun.
963 DPM, uygulama için bir veya daha fazla bileşen numaralandırılamadı <Component></Component>Korunan bilgisayarda <ServerName></ServerName>. Uygulamayı yazan iyi durumda olduğundan emin olun.
964 DPM uygulama bileşeni numaralandırılamadı <Component> </Component>Korunan bilgisayarda<ServerName></ServerName>. Yazan iyi durumda olduğundan emin olun.
965 DPM SQL Server örneğinin Korunan bilgisayarda Windows Yönetim Araçları kullanılarak numaralandırılamadı<ServerName></ServerName>. SQL Server için Windows Yönetim Araçları iyi durumda olduğundan emin olun.
966 DPM SQL Server örneğine bağlanılamadı <Component> </Component>Korunan bilgisayarda<ServerName></ServerName>. SQL Server örneği iyi durumda olduğundan emin olun.
967 DPM SharePoint veri kaynakları Korunan bilgisayarda numaralandırılamadı <ServerName>.</ServerName>Bu hatayı gidermek için aşağıdakileri yapın:
 1. ConfigureSharePoint.exe - EnableSharePointProtection kullanarak ön uç Web sunucusu SharePoint grubunun koruması için yapılandırılmış olduğundan emin olun.
 2. Ayrıca SharePoint arama koruyorsanız, ConfigureSharePoint.exe - EnableSPSearchProtection ön uç Web sunucusunda çalıştırın.
968 Geçerli seçimleri sıfırlamak ve yeniden seçmeniz gerekir. ' I tıklatın Evet sıfırlamak için veya Hayır Geçerli seçimi tutmak için.
975 İş tanımı için bağımsız değişkenler geçerli değil. Doğru bağımsız değişken sözdizimi ile işlemi yeniden deneyin.
976 DPM motor bağlantı kuramadı çünkü DPM işi başarısız oldu. DPM hizmetini yeniden başlatın.
997 İşlem için önemli bir başarısızlık örneği algılandı <DpmProcessName></DpmProcessName>. Microsoft'a bildirilir. Hiçbir kullanıcı eyleme gerek yoktur.
998 İşlem Koruması Aracısı hatası nedeniyle başarısız oldu. İşlemi yeniden deneyin.
999 Beklenmeyen bir hata işleme için bir hataya neden oldu <DpmProcessName></DpmProcessName>. DPM işlemini yeniden başlatın <DpmProcessName></DpmProcessName>.

İçindekilere dön

Hata kodları 1000-1999

Hata koduİletiEk bilgi
1000 Yanlış kullanıcı adı veya parola nedeniyle oturum açma hatası. Kullanıcı adı ve parolayı doğrulayın ve yeniden deneyin.
1002 Şu anda seçili işi iptal edemezsiniz. Hiçbir kullanıcı eyleme gerek yoktur.
1100 DPM: Bilgi uyarısı: SunucuAdı. Hiçbir kullanıcı eyleme gerek yoktur.
1101 DPM: Uyarı: SunucuAdı. Hiçbir kullanıcı eyleme gerek yoktur.
1102 DPM: Önemli Uyarı: SunucuAdı. Hiçbir kullanıcı eyleme gerek yoktur.
1103 DPM: Kurtarma uyarısı: SunucuAdı. Hiçbir kullanıcı eyleme gerek yoktur.
1104 DPM: Çözülmüş bilgi uyarısı: SunucuAdı Hiçbir kullanıcı eyleme gerek yoktur.
1105 DPM: uyarı çözüldü: SunucuAdı Hiçbir kullanıcı eyleme gerek yoktur.
1106 DPM: Çözülmüş önemli Uyarı: SunucuAdı Hiçbir kullanıcı eyleme gerek yoktur.
1107 Şu uyarıyı en etkin haline geldi ResolvedTime. Hiçbir kullanıcı eyleme gerek yoktur.
1109 Daha fazla bilgi için DPM Yönetici Konsolu açın ve izleme görev alanında uyarı ayrıntılarını gözden geçirin.Hiçbir kullanıcı eyleme gerek yoktur.
1200 Durum: <AlertStatus></AlertStatus>

Birim: <VolumeName> </VolumeName>

Bilgisayar: <ServerName> </ServerName>

Açıklama: Yineleme birimde kullanılan disk alanı eşik değerini aşıyor. <ThresholdValue></ThresholdValue>%.
Daha fazla bilgi için DPM Yönetici Konsolu açın ve içinde uyarı ayrıntılarını gözden geçirin İzleme görev alanı.
1201 Durum: <AlertStatus></AlertStatus>

Veri kaynağı türü: <DatasourceType> </DatasourceType>

Veri kaynağı: <DatasourceName> </DatasourceName>

Bilgisayar: <ServerName> </ServerName>

Koruma grubu: <ProtectedGroup> </ProtectedGroup>

Açıklama: Yineleme birimi tespit edilemez.
Daha fazla bilgi için DPM Yönetici Konsolu açın ve içinde uyarı ayrıntılarını gözden geçirin İzleme görev alanı.
1202 Durum: <AlertStatus> </AlertStatus>

Koruma grubu: <ProtectedGroup> </ProtectedGroup>

Açıklama: Aşağıdaki değişikliklerden birini DPM bulunmuş:
 • Yeni paylaşımları veya birimleri
 • Silinen birimler veya paylaşımlar
 • Paylaşımları eşleştirilmiş


Daha fazla bilgi için DPM Yönetici Konsolu açın ve içinde uyarı ayrıntılarını gözden geçirin İzleme görev alanı.
1204 Çoğaltma içinVerikaynağıadı> üzerindeSunucuAdı> tutarlılık denetimi ile şu anda eşitleniyor. Tutarlılık denetimi, otomatik olarak veya el ile başlatılabilir. Otomatik tutarlılık onay seçeneklerini yapılandırmak için bu koruma grubu koruma grubu Değiştirme Sihirbazı'nı kullanarak değiştirin. El ile başlatmak için koruma görev alanında, tutarlılık denetimi Eylemler bölmesini tıklatın Tutarlılık denetimi gerçekleştirin. Daha fazla bilgi için DPM Yönetici Konsolu açın ve İzleme görev alanında uyarı ayrıntılarını gözden geçirin.
1205 Durum: <AlertStatus></AlertStatus>

Veri kaynağı türü: <DatasourceType> </DatasourceType>

Veri kaynağı: <DatasourceName> </DatasourceName>

Bilgisayar: <ServerName> </ServerName>

Açıklama: Kopya oluşturulur.
Daha fazla bilgi için DPM Yönetici Konsolu açın ve içinde uyarı ayrıntılarını gözden geçirin İzleme görev alanı.
1206 Kopyasını <DatasourceName> </DatasourceName>üzerinde <ServerName> </ServerName>korumalı bir veri kaynağı ile tutarsız. Bu veri kaynağı için tüm koruma faaliyetleri ile ilgili tutarlılık denetimi yineleme eşitlenmeden başarısız olur.Daha fazla bilgi için DPM Yönetici Konsolu açın ve içinde uyarı ayrıntılarını gözden geçirin İzleme görev alanı.
1209 Durum:AlertStatus>

Bilgisayar:SunucuAdı>

Açıklama: Başlangıç kurtarma işleriStartDateTime>.
Daha fazla bilgi için DPM Yönetici Konsolu açın ve İzleme görev alanında uyarı ayrıntılarını gözden geçirin.
1210 Durum: <AlertStatus></AlertStatus>

Bilgisayar: <ServerName> </ServerName>

Açıklama: Başlangıç kurtarma işleriStartDateTime> hata ile tamamlandı.
Daha fazla bilgi için DPM Yönetici Konsolu açın ve içinde uyarı ayrıntılarını gözden geçirin İzleme görev alanı.
1211 Kurtarma için <TargetServerName> </TargetServerName>at başlatılan <StartDateTime> </StartDateTime>tamamlandı. Bazı işleri başarıyla veri kurtarıldı ve bazı işleri başarısız olmuş. Daha fazla bilgi için DPM Yönetici Konsolu açın ve içinde uyarı ayrıntılarını gözden geçirin İzleme görev alanı.
1212 Durum: <AlertStatus></AlertStatus>

Bilgisayar: <ServerName> </ServerName>

Açıklama: Kurtarma işleri Başlangıç <StartDateTime>başarıyla tamamlandı.<b00> </b00> </StartDateTime>
Daha fazla bilgi için DPM Yönetici Konsolu açın ve içinde uyarı ayrıntılarını gözden geçirin İzleme görev alanı.
1214 Durum: <AlertStatus></AlertStatus>

Veri kaynağı türü: <DatasourceType> </DatasourceType>

Veri kaynağı: <DatasourceName> </DatasourceName>

Bilgisayar: <ServerName> </ServerName>

Açıklama: son <FailureCount> </FailureCount>Kurtarma noktaları oluşturulmadı.
Daha fazla bilgi için DPM Yönetici Konsolu açın ve içinde uyarı ayrıntılarını gözden geçirin İzleme görev alanı.
1215 Durum: <AlertStatus></AlertStatus>

Veri kaynağı türü: <DatasourceType> </DatasourceType>

Veri kaynağı: <DatasourceName> </DatasourceName>

Bilgisayar: <ServerName> </ServerName>

Açıklama: Eşitleme işleri başarısız.
Daha fazla bilgi için DPM Yönetici Konsolu açın ve içinde uyarı ayrıntılarını gözden geçirin İzleme görev alanı.
1216 Durum: <AlertStatus></AlertStatus>

Veri kaynağı türü: <DatasourceType> </DatasourceType>

Veri kaynağı: <DatasourceName> </DatasourceName>

Bilgisayar: <ServerName> </ServerName>

Açıklama: DPM koruma durdurmak başarısız oldu.
Daha fazla bilgi için DPM Yönetici Konsolu açın ve içinde uyarı ayrıntılarını gözden geçirin İzleme görev alanı.
1217 Durum: <AlertStatus></AlertStatus>

Açıklama: yeni protectable bilgisayar bulundu.
Daha fazla bilgi için DPM Yönetici Konsolu açın ve içinde uyarı ayrıntılarını gözden geçirin İzleme görev alanı.
1218 Çoğaltma için <DatasourceType><DatasourceName> </DatasourceName></DatasourceType>üzerinde <ServerName></ServerName>oluşturulmaz. Çoğaltma el ile oluşturmayı seçtiniz. Bu veri kaynağı için tüm izleyen koruma faaliyetleri kopya oluşturulur ve tutarlılık denetimi ile eşitlenen kadar başarısız olur.Daha fazla bilgi için DPM Yönetici Konsolu açın ve içinde uyarı ayrıntılarını gözden geçirin İzleme görev alanı.
1219 Çoğaltma için <DatasourceType><DatasourceName> </DatasourceName></DatasourceType>üzerinde <ServerName></ServerName>oluşturulmaz. Yineleme oluşturma işi daha sonra çalışacak şekilde zamanlanır. Veri koruma kopya oluşturma işlemi tamamlanana kadar başlamaz.Daha fazla bilgi için DPM Yönetici Konsolu açın ve içinde uyarı ayrıntılarını gözden geçirin İzleme görev alanı.
1220 Durum: <AlertStatus></AlertStatus>

Açıklama: Disk <DiskName> </DiskName>tespit edilemez veya yanıt vermeyi durdurdu. Diski yeniden çevrimiçi duruma getirilene kadar bu disk kullanan tüm izleyen koruma faaliyetleri başarısız olur.
Daha fazla bilgi için DPM Yönetici Konsolu açın ve içinde uyarı ayrıntılarını gözden geçirin İzleme görev alanı.
1221 Durum: <AlertStatus></AlertStatus>

Bilgisayar: <ServerName> </ServerName>

Açıklama: Uyumsuz DPM koruma Aracısı.
Daha fazla bilgi için DPM Yönetici Konsolu açın ve içinde uyarı ayrıntılarını gözden geçirin İzleme görev alanı.
1222 Durum: <AlertStatus></AlertStatus>

Bilgisayar: <ServerName> </ServerName>

Açıklama: DPM koruma Aracısı ulaşılamıyor.
Daha fazla bilgi için DPM Yönetici Konsolu açın ve içinde uyarı ayrıntılarını gözden geçirin İzleme görev alanı.
1223 Durum: <AlertStatus></AlertStatus>

Bilgisayar: <ServerName> </ServerName>

Açıklama: son kullanıcı kurtarma izinler güncelleştirilemedi.
Daha fazla bilgi için DPM Yönetici Konsolu açın ve içinde uyarı ayrıntılarını gözden geçirin İzleme görev alanı.
1224 Durum: <AlertStatus></AlertStatus>

Birim: <VolumeName> </VolumeName>

Bilgisayar: <ServerName> </ServerName>

Açıklama: ağ bant genişliği kullanımı azaltma çalışmıyor.
Daha fazla bilgi için DPM Yönetici Konsolu açın ve içinde uyarı ayrıntılarını gözden geçirin İzleme görev alanı.
1225 Desteklenmeyen veri bulundu. Daha fazla bilgi için DPM Yönetici Konsolu açın ve içinde uyarı ayrıntılarını gözden geçirin İzleme görev alanı.
1226 Durum: <AlertStatus></AlertStatus>

<LibraryType> </LibraryType>: <Library> </Library>

Açıklama: <LibraryType> </LibraryType>: <Library> </Library>kullanılabilir olmayan ve bağlantı kurulana kadar bu kitaplık için tüm işleri başarısız olur.
Daha fazla bilgi için DPM Yönetici Konsolu açın ve içinde uyarı ayrıntılarını gözden geçirin İzleme görev alanı.
1227 Durum: <AlertStatus></AlertStatus>

<LibraryType> </LibraryType>: <Library> </Library>

Açıklama: Kitaplık verimli bir şekilde çalışmıyor.
Daha fazla bilgi için DPM Yönetici Konsolu açın ve içinde uyarı ayrıntılarını gözden geçirin İzleme görev alanı.
1228 Durum: <AlertStatus></AlertStatus>

<LibraryType> </LibraryType>: <Library> </Library>

Sürücü: <LibraryDrive> </LibraryDrive>

Açıklama: Teyp yetkisi ve kitaplığından kaldırılması gerekir.
Daha fazla bilgi için DPM Yönetici Konsolu açın ve içinde uyarı ayrıntılarını gözden geçirin İzleme görev alanı.
1229 Durum: <AlertStatus></AlertStatus>

<LibraryType> </LibraryType>: <Library> </Library>

Açıklama: Ücretsiz teyp sayısını olduğu küçüktür veya eşik değerine eşittir.
Daha fazla bilgi için DPM Yönetici Konsolu açın ve içinde uyarı ayrıntılarını gözden geçirin İzleme görev alanı.
1230 Durum: <AlertStatus></AlertStatus>

<LibraryType> </LibraryType>: <Library> </Library>

Teyp: <MediaLabel> </MediaLabel>

Açıklama: Teybi silme işlemi başarısız oldu.
Daha fazla bilgi için DPM Yönetici Konsolu açın ve içinde uyarı ayrıntılarını gözden geçirin İzleme görev alanı.
1231 Durum: <AlertStatus></AlertStatus>

<LibraryType> </LibraryType>: <Library> </Library>

Teyp: <MediaLabel> </MediaLabel>

Açıklama: Teyp doğrulama işlemi başlatılamadı veya başarısız oldu.
Daha fazla bilgi için DPM Yönetici Konsolu açın ve içinde uyarı ayrıntılarını gözden geçirin İzleme görev alanı.
1232 Durum: <AlertStatus></AlertStatus>

Açıklama: Başarısız iş verileri kopyalayın.
Daha fazla bilgi için DPM Yönetici Konsolu açın ve içinde uyarı ayrıntılarını gözden geçirin İzleme görev alanı.
1233 Durum: <AlertStatus></AlertStatus>

Açıklama: Kütüphane katalog yedekleme işi için doğru şekilde oluşturulmadı.
Daha fazla bilgi için DPM Yönetici Konsolu açın ve içinde uyarı ayrıntılarını gözden geçirin İzleme görev alanı.
Atatürk Durum: <AlertStatus></AlertStatus>

Açıklama: Teybe yedekleme başarısız oldu.
Daha fazla bilgi için DPM Yönetici Konsolu açın ve içinde uyarı ayrıntılarını gözden geçirin İzleme görev alanı.
1237 Durum: <AlertStatus></AlertStatus>

<LibraryType> </LibraryType>: <Library> </Library>

Sürücü: <LibraryDrive> </LibraryDrive>

Açıklama: Bir sürücü Kitaplığı'nda çalışmıyor.
Daha fazla bilgi için DPM Yönetici Konsolu açın ve içinde uyarı ayrıntılarını gözden geçirin İzleme görev alanı.
1238 Durum: <AlertStatus></AlertStatus>

<LibraryType> </LibraryType>: <Library> </Library>

Teyp: <MediaLabel> </MediaLabel>

Açıklama: Teyp doğrulandı.
Daha fazla bilgi için DPM Yönetici Konsolu açın ve içinde uyarı ayrıntılarını gözden geçirin İzleme görev alanı.
1240 Durum: <AlertStatus></AlertStatus>

<LibraryType> </LibraryType>: <Library> </Library>

Açıklama: Teyp kitaplığında kullanılabilir olmayan iş gerektirir.
Daha fazla bilgi için DPM Yönetici Konsolu açın ve içinde uyarı ayrıntılarını gözden geçirin İzleme görev alanı.
1243 Ayrıntılı Envanter başarısız oldu. Bu hatayı gidermek için aşağıdakileri yapın:
 • Her teyp işlemden sonra hızlı bir sayım gerçekleştirin.
 • Ayrıntılı bir stok için belirtilen teyp sürücü ve yedeklenmekte olan olmadığından emin olun.
 • Ayrıntılı Envanter hatası uyarıları sayısını azaltmak için aşağıdaki kayıt defteri anahtarını oluşturun. Kayıt Defteri Düzenleyicisi'ni açmak için tıklatın Başlat,'ı tıklatın Çalıştırve sonra yazın Regedit.

  Kayıt defteri konumu:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft Data Protection Manager\1.0\Alert

  DWORD adı: DetailedInventoryFailed
  Değer verisi: 0

Dikkat

Kayıt defterini hatalı olarak değiştirirseniz önemli sorunlar oluşabilir. Bu sorunlar, işletim sisteminizi yeniden yüklemenizi gerektirebilir. Microsoft bu sorunların çözülebileceğini garanti etmemektedir. Kayıt defterini kendi sorumluluğunuzda değiştirin. Her zaman değiştirmeden önce kayıt defterini yedeklediğinizden ve bir sorun çıkması durumunda kayıt defterini geri yüklemek nasıl biliyor emin olun.

Not

Kayıt defteri anahtarı oluşturduktan sonra ayrıntılı Envanter işleri başarısız veya başarılı kullanarak denetleyebilirsiniz İşleri sekmesinde İzleme Görünüm.
1244 DPM sunucu veritabanı boyutuna eşik değerini aştı. Daha fazla bilgi için DPM Yönetici Konsolu açın ve içinde uyarı ayrıntılarını gözden geçirin İzleme görev alanı.
1245 Durum: <AlertStatus></AlertStatus>

<LibraryType> </LibraryType>: <Library> </Library>

Teyp: <MediaLabel> </MediaLabel>

Açıklama: Veri bütünlüğünü doğrulama başarısız oldu.
Daha fazla bilgi için DPM Yönetici Konsolu açın ve içinde uyarı ayrıntılarını gözden geçirin İzleme görev alanı.
1246 Durum: <AlertStatus></AlertStatus>

Birim: <VolumeName> </VolumeName>

Bilgisayar: <ServerName> </ServerName>

Açıklama: Kurtarma noktası birim için kullanılan disk alanı eşik değerini aşıyor. <ThresholdValue> </ThresholdValue>%.
Daha fazla bilgi için DPM Yönetici Konsolu açın ve içinde uyarı ayrıntılarını gözden geçirin İzleme görev alanı.
1247 Durum: <AlertStatus></AlertStatus>

Veri kaynağı türü: <DatasourceType> </DatasourceType>

Veri kaynağı: <DatasourceName> </DatasourceName>

Bilgisayar: <ServerName> </ServerName>

Açıklama: DPM koruma yapılandırılamadı.
Daha fazla bilgi için DPM Yönetici Konsolu açın ve içinde uyarı ayrıntılarını gözden geçirin İzleme görev alanı.
1248 Durum: <AlertStatus></AlertStatus>

Veri kaynağı türü: <DatasourceType> </DatasourceType>

Veri kaynağı: <DatasourceName> </DatasourceName>

Bilgisayar: <ServerName> </ServerName>

Açıklama: Kurtarma noktaları birleştirme başarısız oldu.
Daha fazla bilgi için DPM Yönetici Konsolu açın ve içinde uyarı ayrıntılarını gözden geçirin İzleme görev alanı.
1249 Durum: <AlertStatus></AlertStatus>

Açıklama: DPM aynı disk kimlik numarası (DiskID) ile birden çok disk algıladı. Bu disklerin hiçbiri DPM depolama havuzuna eklenir.
Daha fazla bilgi için DPM Yönetici Konsolu açın ve içinde uyarı ayrıntılarını gözden geçirin İzleme görev alanı.
1250 Durum: <AlertStatus></AlertStatus>

Veri kaynağı türü: <DatasourceType> </DatasourceType>

Veri kaynağı: <DatasourceName> </DatasourceName>

Bilgisayar: <ServerName> </ServerName>

Açıklama: veri bozulması algılandı.
Daha fazla bilgi için DPM Yönetici Konsolu açın ve içinde uyarı ayrıntılarını gözden geçirin İzleme görev alanı.
1251 Durum: <AlertStatus></AlertStatus>

Bilgisayar: <PSServerName> </PSServerName>

Açıklama: Aracısı olma yedekleme/kurtarma işleri çalıştırmak için gerekli <PSServerName></PSServerName>.
Daha fazla bilgi için DPM Yönetici Konsolu açın ve içinde uyarı ayrıntılarını gözden geçirin İzleme görev alanı.
1255 PaylaşımPaylaşım adı > daha önce eşlendiğiOldFolderPath > değiştirildiNewFolderPath >. DPM korumak devam edecekEski klasöryolu, ancak önerilen önerilen eylem olarak korumayı değiştirme önerir. Daha fazla bilgi için DPM Yönetici Konsolu açın ve içinde uyarı ayrıntılarını gözden geçirin İzleme görev alanı.

İçindekilere dön

2000-3999 hata kodları

Hata koduİletiEk bilgi
2000 DPM, çakışan başka bir işlem sürdüğünden işlemi çalıştırmak başarısız oldu.Daha sonra işlemi yeniden deneyin.
2009 DPM koruma Aracısı'nı<AgentTargetServer> </AgentTargetServer>bilgisayarda yeterli kaynak olmadığından işlem tamamlanamadı.Bu hatayı gidermek için aşağıdakileri yapın:
 1. Windows Server 2003 çalıştıran bilgisayarlarda bu KB emin olun 942486 yüklü.
 2. Disk belleği dosyası boyutu doğru ayarlandığından emin olun. Sayfa dosyası boyutu gereksinimleri hakkında ek bilgi için gidin DPM ve bellek konu Microsoft TechNet Web sitesi.
 3. ICM_TRB_REDIAL barındıran Exchange Server 2003 32-bit bilgisayarlar için boot.ini dosyasında/3 GB anahtarı ayarlanmamış emin olun.
 4. Korunan birim yüksek oranda parçalanmışsa, birim üzerinde Disk Birleştiricisi'ni çalıştırmak ve tutarlılık denetimi çalıştırın.
 5. 1 değeri ile HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft veri koruma Manager\Agents\2.0 altında ForceFixup kayıt defteri anahtarını oluşturun ve sonra işlemi yeniden deneyin.

2013 Ana bilgisayar kimlik doğrulaması başarısız oldu. Kimlik doğrulaması yeniden deneyin.
2031 Belirtilen hedef yolu geçerli değil. Farklı bir konuma geri yükleyin.
2032 Belirtilen yol yok. Geçerli bir yol seçin.
2033 DPM için bir işlem gerçekleştirilirken bir hatayla karşılaştı. <FileName> </FileName>üzerinde <AgentTargetServer></AgentTargetServer>. Bu hatayı gidermek için aşağıdakileri yapın:
 1. Yukarıdaki açıklama ayrıntılı hata koduna bakın. Sorun sabit sonra işlemi yeniden deneyin.
 2. Kaynaklar yetersiz hataya neden, geçici bir hata olabilir ve daha sonra işlem yeniden denemeli.
 3. SMB paylaşım ayrıcalıklarla nedeniyle hata ise, bir süre bekleyin veya dosya sunucusunu yeniden yükleyin ve sonra işlemi yeniden deneyin.

2034 Belirtilen yol, bir NTFS biriminde bulunmuyor. Bir NTFS birimine geri yükleyin.
2035 Yetersiz disk alanı nedeniyle işlem başarısız. Birimdeki boş disk alanı miktarını artırın <VolumeName> </VolumeName>hedef bilgisayara ve sonra işlemi yeniden deneyin veya başka bir hedef için kurtarma üzerinde yeterli boş disk alanı olan.
2036 DPM dosya veya klasöre erişemiyor olduğundan işlem başarısız oldu. <FileName> </FileName>üzerinde <AgentTargetServer></AgentTargetServer>. Bu dosya veya klasörün bozuk olduğundan veya birim üzerindeki dosya sistemi bozuk olabilir.Bu hatayı gidermek için aşağıdakileri yapın:
 1. Etkilenen bir birim üzerinde chkdsk çalıştırmanız ve eşitleme ile ilgili tutarlılık denetimi çalıştırın.
 2. Chkdsk komutunu çalıştırma sorunu çözmez ve yukarıda belirtilen bilgisayarı korunan bir bilgisayar (ve DPM sunucu değil) ise, bu dosyayı veya klasörü silme kaynak ve eşitleme ile ilgili tutarlılık denetimi çalıştırmayı düşünün.

2037 Seçilen birim DPM algılayamadı <VolumeName> </VolumeName>üzerinde <ServerName></ServerName>. Emin olun <VolumeName> </VolumeName>üzerinde <ServerName> </ServerName>bulunmaktadır. Birimi varsa, işlemi yeniden deneyin.
2038 Yeniden ayrıştırma noktası arasında öğeleri kurtarma verilmez çünkü bazı öğeleri geri yüklenmedi. Klasörü<ReparsePtPath> </ReparsePtPath>Kurtarma altında yeniden ayrıştırma noktası hedef olur. Kurtarma yeniden ayrıştırma noktası içermeyen bir hedefe yeniden deneyin.
2039 DPM hedeflenen bilgisayar için sahiplik bilgileri alınamadı çünkü işlemi gerçekleştiremedi.Daha sonra işlemi yeniden deneyin.
2040 DPM birime erişmek başarısız oldu <VolumeName> </VolumeName>üzerinde <AgentTargetServer></AgentTargetServer>. Bu tarafından küme yerine çalışma sırasında birimde yedekleme ya da yetersiz disk alanı neden olabilir.Küme yerine çalışma sırasında yedekleme gerçekleşmişse, işlemi yeniden deneyin. Aksi halde, birimde boş disk alanı miktarını artırın<VolumeName> </VolumeName>Hedef bilgisayarda ve sonra işlemi yeniden deneyin.
3000 SQL Server Reporting Services içinde istenen rapor geçmişi bulunamadı.Hiçbir kullanıcı eyleme gerek yoktur.
3001'e Raporlama Servisleri sunucusunu DPM veritabanına bağlanılamıyor. Yapılandırmasını onarmak için DPM, onarma adımlarını izleyin. DPM 2010 Dağıtım Kılavuzu.
3002 DPM Rapor üretilemedi. Parametre eksik veya yanlış belirtildi.Hiçbir kullanıcı eyleme gerek yoktur.
3003 SQL Server Reporting Services hizmeti çalışmıyor. DPM veritabanı oluşturulduğu bilgisayarda hizmetini başlatın. Üzerinde Yönetimsel Araçlar menüsünde'ı tıklatın Hizmetleri. Sağ tıklatma SQL Server Raporlama Servislerive sonra'ı tıklatın. Başlat.
3004 Raporda bu eylemi gerçekleştirmek için yeterli izinlere sahip değil. DPM sunucu üzerinde yerel Administrators grubunun bir üyesi olduğundan emin olun. DPM veritabanını uzak bir bilgisayarda ise, bir üyesi olduğundan emin olun DPM yöneticileri Uzak bilgisayardaki Grup.
3005 DPM Rapor üretilemedi. Parametre eksik veya yanlış belirtildi.Hiçbir kullanıcı eyleme gerek yoktur.
3006 İstediğiniz rapor SQL Server Raporlama Servisleri sunucusunda bulunamadı.DPM 2010 Dağıtım Kılavuzu'nda açıklanan adımları kullanarak DPM yüklemenizi onarın.
3007 Rapor, rapor özellik ayarları hatalı olduğu için görüntülenemiyor.DPM 2010 Dağıtım Kılavuzu'nda açıklanan adımları kullanarak DPM yüklemenizi onarın.
3008 SQL Server Agent hizmeti <InstanceName> </InstanceName>yanıt vermiyor. SQL Server Agent hizmetini yeniden başlatın. <InstanceName></InstanceName>.
3009 DPM Bu rapor için bir zamanlama ayarlayamadı. Bilgileri eksik veya yanlış belirtildi.Hiçbir kullanıcı eyleme gerek yoktur.
3010 Bu rapor için bir e-posta aboneliği DPM ayarlayamazsınız. Bilgileri eksik veya hatalı olabilir.İçinde Eylemler bölmesinde tıklatın Seçeneklerve sonra SMTP sunucusu sekmesinde, doğru SMTP sunucusu adı ve e-posta adresi sağlayın.
3011 Bu dönem için bir rapor üretmek için yeterli içerik yok.

Kullanılabilir veri gün sayısı en az olmalıdır <DaysCount> </DaysCount>DPM bu raporu oluşturmadan önce.
Bu raporu üretmek için en az belirtin <DaysCount> </DaysCount>gün.
3012 Bu rapor için hiçbir geçerli özellik ayarlarını tesbit edildi çünkü DPM bu eylemi gerçekleştiremezsiniz.DPM 2010 Dağıtım Kılavuzu'nda açıklanan adımları kullanarak DPM yüklemenizi onarın.
3013 DPM SQL Sunucu Raporlama Hizmetlerine bağlanamadı. SQL Server Reporting Services'ı yeniden başlatın ve işlemi yeniden deneyin.
3014 Üzerinde raporlama işi neden bir hata oluştu. <ServerName> </ServerName>başarısız için. Sistem dosyaları bozuk olabilir.Raporlama görevi yeniden deneyin. Sorun devam ederse DPM 2010 Dağıtım Kılavuzu'nda açıklanan adımları kullanarak DPM yüklemenizi onarın.
3015 DPM e-posta ayarlarını değiştiremiyor. Oturum açmak <ServerName></ServerName>. Üzerinde Başlat menüsünü tıklatıp Tüm Programlar, işaret Microsoft SQL Server 2008, işaret Yapılandırma araçlarıve sonra'ı tıklatın. Raporlama Hizmetleri Yapılandırma. İçinde Rapor sunucusu yapılandırma, e-posta ayarlarını güncelleştirme.
3016 DPM raporlarını görüntülemek için bir Windows hesabı gereklidir. Hesabı oluşturmak için DPM DPM Kurulum Yardımı'nda açıklanan adımları kullanarak yeniden yükleyin.
3017 DPM raporlama oluşturulan kullanıcı hesabı etkin değil. DPM Administrator konsolunda, hesap üzerinde yeniden etkinleştirmek için Gezinti çubuk,'ı tıklatın Raporlama. İçinde Eylemler bölmesinde tıklatın Seçeneklerve sonra Parola raporlama sekmesinde, geçerli bir parola girin.
3018 Windows hesabı için raporlama parola süresi doldu. Hesap parolasını değiştirme <AccountName></AccountName>. Üzerinde Yönetimsel Araçlar menüsünde'ı tıklatın Bilgisayar Yönetimi. Genişlet Yerel Kullanıcılar ve gruplarve sonra'ı tıklatın. Kullanıcılar. Sağ tıklatma <AccountName></AccountName>ve sonra'ı tıklatın. Parola ayarlama.
3020 Sistemdeki yerel Windows hesabı yapılandırılamıyor. İşlem yalnızca birincil etki alanı denetleyicisine etki alanı için izin verilir.Hata ayrıntılarını gözden geçirin, uygun eylemi gerçekleştirin ve sonra işlemi yeniden deneyin.
3021 DPM, Windows hesap grubu Grup zaten varolduğu için oluşturamıyor.Windows hesap grubu silin ve sonra işlemi yeniden deneyin.
3022 DPM Windows hesabının hesap zaten varolduğu için oluşturamıyor.Windows hesabı silin ve sonra işlemi yeniden deneyin.
3023 DPM girdiğiniz parola, Grup İlkesi gereksinimlerini karşılamadığından, Windows hesabını yapılandırma değiştiremiyor.Hesap için başka bir parola girin.
3024 DPM DPM veritabanı erişimi vermek olamaz <UserName> </UserName>hesabı. SQL Server düzgün çalışır durumda ve yapılandırılmış olduğundan emin olun.
3025 Yerel bilgisayar için Internet Explorer'ın intranet güvenlik bölgesinde yetersiz izinler nedeniyle ekleyemiyor.Bir yönetici veya yedekleme işletmeni oturum açın ve sonra işlemi yeniden deneyin.
3026 Seçili rapor çünkü görüntüleyemezsiniz Web sitesi HttpMachine Güvenilen siteler bölgesinde değil. Site Ekle ve raporu görüntülemek istiyor musunuz? Hiçbir kullanıcı eyleme gerek yoktur.
3027 Rapor Zamanlama süresi doldu ve sıfırlanacak. DPM rapor ayarlarını denetleyin.
3028 Bilgisayarın güvenilir bir bölgeden ekleyemezsiniz. Internet Explorer Artırılmış güvenlik yapılandırmasını yeniden yüklemenizi öneririz. Ekle veya Kaldır Denetim Masası'nda. ' I tıklatın Windows Bileşenlerini Ekle/Kaldırve sonra kontrol edin Internet Explorer Gelişmiş Güvenlik Yapılandırması. Ancak, sonraki adımda kullanıcı adı ve parolayı belirterek rapor için devam edebilirsiniz.
3029 DPM, belirli raporları için yanlış özellik ayarları algıladı. DPM 2010 Dağıtım Kılavuzu'nda açıklanan adımları kullanarak DPM yüklemenizi onarın.
3030 DPM zaten belirtilen tarihi geçmiş olduğundan rapor zamanlamasını oluşturamıyor.Bugün veya daha sonraki bir tarih belirtin.
3031 Bugün veya daha sonraki bir tarih belirtin. Gelecekteki bir tarihi belirtin.
3032 Rapor dosyası açıklaması için bir girdi içermiyor. DPM 2010 Dağıtım Kılavuzu'nda açıklanan adımları kullanarak DPM yüklemenizi onarın.
3033 Rapor dosyası yanlış açıklama değeri içerir. DPM 2010 Dağıtım Kılavuzu'nda açıklanan adımları kullanarak DPM yüklemenizi onarın.
3034 DPM raporlama değil bulunamadı veya bu bilgisayarda yüklü ASP.NET 2.0 gerektirir.ASP.NET 2. 0'ı yükleyin. Kullanım Program Ekle veya Kaldır Denetim Masası'nda. ' I tıklatın Windows Bileşenlerini Ekle/Kaldır, denetleme Sunucu uygulamalarıve sonra'ı tıklatın. Ayrıntılar. Onay ASP.Net ve Internet Information Services (IIS)ve sonra'ı tıklatın. Tamam.
3035 DPM, izinlerin yetersizliği nedeniyle rapor ayarlarını almak için kayıt defteri okunamıyor.Yönetici olarak oturum açın ve sonra işlemi yeniden deneyin.
3036 Raporlama DPM IIS yapılandırmasını sorgulanamıyor. DPM veritabanı oluşturulduğu bilgisayara bağlayın. Windows Yönetim Araçları hizmetinin çalıştığından emin olun.
3038 SQL Server Reporting Services yüklü değilse veya düzgün yapılandırılmamış. SQL Server Reporting Services düzgün yüklü ve çalıştığından emin olun.
3039 DPMReport yerel hesap için gerekli güvenlik ayarları uygulanamadı çünkü DPM raporlama henüz etkinleştirilmedi.Yönetimsel Araçlar menüsünde, Yerel Güvenlik İlkesi' ni tıklatın. Yerel ilkeler' i genişletin ve Kullanıcı hakları ataması' nı tıklatın. Yerel olarak oturum açmaya izin ver ilkesini sağ tıklatın ve sonra Özellikler' i tıklatın. Kullanıcı eklemek veya gruplar'ıtıklatın ve sonra DPMReport hesabını ekleyin. Yerel olarak oturum açmaya izin verme İlkesi'nde DPMReport hesabı listeleniyorsa, onu kaldırın.
3040 DPM Kurulum e-posta ayarlarını yapılandırmak için rapor sunucusu yapılandırmasını güncelleştiremedi.Oturum açmak <ServerName></ServerName>. Üzerinde Başlat menüsünü tıklatıp Tüm Programlar, işaret Microsoft SQL Server 2008, işaret Yapılandırma araçlarıve sonra'ı tıklatın. Raporlama Hizmetleri Yapılandırma Yöneticisi. İçinde Raporlama Hizmetleri Yapılandırma Yöneticisi, e-posta ayarlarını güncelleştirme.
3041 DPM raporlar üretmek değiştiremiyor. Çünkü SQL Server Raporlama Servisleri için web.config dosyası geçerli değil veya erişilemez durumda olabilir.Bu hatayı gidermek için aşağıdakileri yapın:
 1. SQL Server Raporlama Hizmetleri gerektiği gibi yüklü ve çalışıyor olduğundan emin olun.
 2. Web.config dosyasını geçerli olduğundan emin olun.

3042 Ortak teyp üzerindeki verilerin konumunu etkin olduğundan Rapor yanlış olabilir.Hiçbir kullanıcı eyleme gerek yoktur.
3050 Paylaşım izinleri ve Paylaşım güncelleştirmek açılamıyor. Eşitlemeyi yeniden çalıştırın veya sonraki eşitlemenin gerçekleşmesi bekleyin. Sorun devam ederse, etki alanı yapılandırmanızı denetleyin.
3051 Active Directory Domain Services veritabanı güncelleştirilemiyor. Eşitlemeyi çalıştırabilir veya bir sonraki zamanlanmış eşitleme için bekleyin. Sorun devam ederse, etki alanı yapılandırmanızı denetleyin.
3052 Active Directory etki alanı Hizmetleri şemanız düzgün yapılandırılmamış. Şema uzantısı işlemi yineler.
3053 Düğüm için küme algılandı <Cluster></Cluster>. Bu hatayı gidermek için aşağıdakileri yapın:
 1. Üzerinde Aracılar sekmesinde Yönetim alanı görev, küme düğümleri erişilebilir olduğundan emin olun.
 2. Kümeyi yeniden kümelenmiş olup olmadığını küme yönetim konsolunu kullanın.

3054 Aşağıdaki uygulamalar için bir veya daha fazla birim eksik: <ListOfDataSources></ListOfDataSources>. Veri kaynakları için bağımlı birimleri çevrimiçi olduğundan emin olun.
3055 DPM numaralandıramıyor.<Component> </Component>bilgisayarda <ServerName></ServerName>. Emin olun <Component> </Component>Koruması Aracısı'na erişilebilir.
3100 DPM yineleme için çalıştıran bilgisayarda kullanılan disk alanı <DatasourceType><DatasourceName> </DatasourceName></DatasourceType>eşik değerini aştı <ThresholdValue></ThresholdValue>%, veya değiştirilmiş veriyi saklamak için yeterli disk alanı yok. Daha fazla disk alanı ayrılması değil, Eşitleme işleri başarısız.Çoğaltma için daha fazla disk alanı ayrılması. Boş disk alanı depolama havuzunda kullanılabilir durumdaysa, DPM çalıştıran bilgisayara fiziksel diskleri eklemek gerekebilir.
3101 Veri Kurtarma <DatasourceType><DatasourceName> </DatasourceName></DatasourceType>üzerinde <ServerName> </ServerName>koruma grubu <ProtectedGroup> </ProtectedGroup>algılanamayan bir birimde bulunuyor. İlgili tüm izleyen koruma faaliyetleri<DatasourceName> </DatasourceName>Bu birimi yeniden çevrimiçi duruma veya yinelemeyi yeniden oluşturulan kadar başarısız olur.Yineleme birimi ve kurtarma noktası birimi içeren diski, Disk Yönetimi'nde göründüğünden emin olun. Disk Yönetimi'nde, aşağıdaki try birimleri bulunamadı varsa:
 1. İçinde Yönetim görev alanında DPM Yönetici Konsolu Diskleri sekmesinde, yeniden tarama yapılmasını kopya birimi ve kurtarma içeren disk birimi'nın üzerine gelin, sonra birimi yeniden çevrimiçi olduğundan emin olun.
 2. İçinde Koruma DPM Yönetici Konsolu kullanarak veri kaynağının stop koruma alanında görev Üyenin korumayı Durdur seçeneğini ve sonra veri kaynağını koruma grubuna yeniden ekleyin.

3103 DPM yedekleme için bir parçası olarak katalog bilgileri alınamadı. <DatasourceType><DatasourceName> </DatasourceName></DatasourceType>üzerinde <ServerName></ServerName>. Kurtarma noktanızın geçerlidir, ancak bu kurtarma noktası kullanarak öğe düzeyinde kurtarma görevleri gerçekleştiremezsiniz.Bu kurtarma noktası kullanarak öğe düzeyinde kurtarma görevlerini gerçekleştirmek düşünmüyorsanız, bu uyarıyı kapatmak; Aksi halde, önerilen eylemleri:
 1. İşlem kısa vadeli bir yedekleme, disk için başarısız olursa Koruma görev alanı, veri kaynağını seçin ve sonra tıklatın Kurtarma noktası oluşturma yedeklemeyi yeniden başlatmak için.
 2. İşlem kısa vadeli bir yedekleme teyp için başarısız olursa Koruma alanı görev, aynı koruma grubuna ait ve başarısız veri kaynaklarını seçin Kurtarma noktası – bant oluşturma. Teyp yedeklemeleri aynı teyp kaldığından emin yapar.
 3. Bu uyarı, yedekleme başladıktan hemen sonra kapatın.

3104 Çoğaltma için <DatasourceType><DatasourceName> </DatasourceName></DatasourceType>şu anda tutarlılık denetimi ile eşitleniyor. Tutarlılık denetimi, otomatik olarak veya el ile başlatılabilir. Otomatik tutarlılık onay seçeneklerini yapılandırmak için bu koruma grubu koruma grubu Değiştirme Sihirbazı'nı kullanarak değiştirin. Bir el ile tutarlılık denetimi başlatmak için Koruma görev alanı Eylemler bölmesinde tıklatın Tutarlılık denetimi. Hiçbir kullanıcı eyleme gerek yoktur.
3105 Kopyasını <DatasourceType><DatasourceName> </DatasourceName></DatasourceType>üzerinde <ServerName> </ServerName>oluşturuluyor. İlk kopya oluşturulduktan sonra yalnızca artımlı değişiklikler eşitlenir.Hiçbir kullanıcı eyleme gerek yoktur.
3106 Kopyasını <DatasourceType><DatasourceName> </DatasourceName></DatasourceType>üzerinde <ServerName> </ServerName>korumalı bir veri kaynağı ile tutarsız. Veri kaynağı için tüm koruma faaliyetleri ile ilgili tutarlılık denetimi yineleme eşitlenmeden başarısız olur. Varolan kurtarma noktaları verileri kurtarabilirsiniz ama yeni kurtarma noktaları kopyayı tutarlı oluncaya kadar oluşturulamaz.

SharePoint grubu için kurtarma noktaları ile tutarlı olan veritabanlarını oluşturulan devam edecektir. Tutarsız yedeklemek için veritabanları, bir tutarlılık çalıştırma grupta denetleyin.
Bu hatayı gidermek için tutarlılık denetimi ile eşitleyin.
3107 Yedekleme/kurtarma işi DPM çalıştırılamıyor <PSServerName> </PSServerName>DPM sunucu % tarafından yönetildiğinden<ServerName></ServerName>. Bu DPM sunucu yönetmek için <PSServerName></PSServerName>, aşağıdaki önerilen eylem bağlantıyı tıklatın. Bu yedekleme/kurtarma işleri neden olur<PSServerName> </PSServerName>DPM sunucuda başarısız <ServerName></ServerName>.
3109 Kurtarma işler <DatasourceType><DatasourceName> </DatasourceName></DatasourceType>at başlatılan<StartDateTime></StartDateTime>, hedefi ile <ServerName></ServerName>, sürmekte olan.Hiçbir kullanıcı eyleme gerek yoktur.
3110 Kurtarma işler <DatasourceType><DatasourceName> </DatasourceName></DatasourceType>at başlatılan<StartDateTime></StartDateTime>, hedefi ile <ServerName></ServerName>, tamamladınız. Bazı işleri veri ve başarısız olan bazı iş başarıyla kurtarıldı.

Aşağıdaki öğeler kurtarılamadı: <TempListOfFiles></TempListOfFiles>.
Dosya zaten mevcut değil ve hedef bilgisayara ve kullanımdaki dosyalar için yeterli disk alanı olduğunu doğrulayın.
3111 Kurtarma işler <DatasourceType><DatasourceName> </DatasourceName></DatasourceType>at başlatılan<StartDateTime></StartDateTime>, hedefi ile <TargetServerName></TargetServerName>, tamamladınız. İstenen veri kurtarmak birçok veya tüm işleri başarısız.Olası çözümler

 • İşler sekmesinde İzleme görev alanında işleri kurtarma işleri ayrıntılarını görüntülemek için türüne göre gruplamak için türünü tıklatın.
 • VMMS hizmeti kapalı olduğunda bu hatayı görebilirsiniz. Hizmet başladıktan sonra eylemi yeniden deneyin.
 • Paylaşım ayrıcalıkları bu hata nedeniyle SMB görüyorsanız, bir süre bekleyin veya sunucuyu yeniden başlatın ve gerekir sonra işlemi yeniden deneyin.
3112 Kurtarma işler <DatasourceType><DatasourceName> </DatasourceName></DatasourceType>at başlatılan<StartDateTime></StartDateTime>, hedefi ile <ServerName></ServerName>, başarıyla tamamladınız.Hiçbir kullanıcı eyleme gerek yoktur.
3113 Exchange kurtarma Küme sürekli çoğaltma (CCR) ya da yerel sürekli çoğaltma (LCR) Exchange server kurtaracaksanız, aşağıdaki adımları gerçekleştirin:
 1. Kurtarılan depolama grubu kopyasını reseed.
 2. Kurtarılan depolama grubu için depolama grubu kopyasını sürdürün.

3114 Kurtarma noktası oluşturma işlerini <DatasourceType><DatasourceName></DatasourceName></DatasourceType>üzerinde <ServerName> </ServerName>başarısız olan. Başarısız kurtarma noktası oluşturma işlerini sayısı =<FailureCount></FailureCount>.

Korumalı veri kaynağı SharePoint ise,'ı tıklatın. Hata ayrıntıları hangi kurtarma noktası oluşturma başarısız veritabanları listesini görüntülemek için.
Hiçbir kullanıcı eyleme gerek yoktur.
3115 Bu yana <OccurredSince></OccurredSince>, Eşitleme işleri için <DatasourceName> </DatasourceName>üzerinde <ServerName> </ServerName>başarısız olmuş. Toplam başarısız iş sayısı = <FailureCount></FailureCount>. Son işi aşağıdaki nedenle başarısız oldu: Hiçbir kullanıcı eyleme gerek yoktur.
3116 DPM koruma için durdurmak başarısız oldu <DatasourceType><DatasourceName></DatasourceName></DatasourceType>üzerinde <ServerName></ServerName>. Artık bilgisayar üzerindeki diğer veri kaynaklarını korumak istiyorsanız, koruma Aracısı bilgisayarınızdan kaldırabilirsiniz. Durdurma koruma işi de deneyebilirsiniz.
3117 DPM, korumak istediğiniz yeni bilgisayarlar keşfetti. Yeni bilgisayarların bir listesini görüntülemek için tıklatın Ayrıntılar.
3118 Çoğaltma için <DatasourceType><DatasourceName> </DatasourceName></DatasourceType>üzerinde <ServerName> </ServerName>oluşturulmaz. Çoğaltma el ile oluşturmayı seçtiniz. Bu veri kaynağı için tüm izleyen koruma faaliyetleri kopya oluşturulur ve tutarlılık denetimi ile eşitlenen kadar başarısız olur.Bu hatayı gidermek için aşağıdakileri yapın:
 1. Verileri el ile ilgili ayrıntıları bu veri kaynağında belirtilen yineleme yolu kopyalamak Koruma görev alanı.
 2. Verileri kopyaladıktan sonra tutarlılık denetimi ile eşitlemek için aşağıdaki bağlantıyı tıklatın.
3119 Çoğaltma için <DatasourceType><DatasourceName> </DatasourceName></DatasourceType>üzerinde <ServerName> </ServerName>oluşturulmaz. Yineleme oluşturma işi daha sonra çalışacak şekilde zamanlanır. Veri koruma kopya oluşturma işlemi tamamlanana kadar başlamaz.Hiçbir kullanıcı eyleme gerek yoktur.
3120 Disk <DiskName> </DiskName>tespit edilemez veya yanıt vermeyi durdurdu. Diski yeniden çevrimiçi duruma getirilene kadar bu disk kullanan tüm izleyen koruma faaliyetleri başarısız olur.İçinde Yönetim görev alanı Diskleri sekmesinde, disklerin durumunu denetleyin. Disk eksik ise, disk algılamak için disk yapılandırmasını yeniden tara. Disk hala eksikse, fiziksel disk bağlantıları doğrulamak ve sonra diski yeniden tarayın. Disk kullanılabilir durumdaysa, disk depolama havuzundan kaldırabilirsiniz. Etkilenen veri korumaya devam etmek için stop koruma veri kaynaklarının kullanarak Üyenin korumayı Durdur seçeneğini ve sonra veri kaynakları koruma gruba yeniden ekleyin.
3121 DPM koruma Aracısı'nı <ServerName> </ServerName>DPM bu sürümü ile uyumlu değil. Tüm izleyen koruma ve kurtarma faaliyetleri<ServerName> </ServerName>Aracısı doğru sürümünün yüklü olduğu kadar başarısız olur.İçinde Yönetim görev alanı Aracılar sekme, aracısı durumunu denetleyin ve doğru sürüme güncelleştirin.
3122 DPM koruma Aracısı'nı <ServerName> </ServerName>kurulamadı. Bu bilgisayar için sonraki koruma faaliyetleri Bağlantı kurulmadı başarısız olabilir. Yapılmaya çalışılan kişi aşağıdaki nedenle başarısız oldu:neden> İçinde Yönetim görev alanı Aracılar sekmesinde, aracısı durumunu denetleyin.
3123 Son kullanıcı kurtarma için kullanılan izinleri güncelleştirilemedi. <ServerName></ServerName>. Aşağıdaki nedenlerle izinler güncelleştirilemedi:neden> Hiçbir kullanıcı eyleme gerek yoktur.
3124 Windows hizmet kalitesi (QoS) Paket Zamanlayıcısı üzerinde etkin olmadığından DPM ağ bant genişliği kullanımı azaltma çalışmıyorSunucuAdı>. Ya da DPM koruma Aracısı hizmetini durdurSunucuAdı> ve QoS Paket Zamanlayıcısı'nı etkin olduğundan emin olun veya ağ bant genişliği kullanımı azaltma bilgisayar için devre dışı. QoS Paket Zamanlayıcısı'nı yüklemek için:

Denetim Masası'nda işaret Ağ bağlantıları, uygun bağlantıyı sağ tıklatın ve sonra tıklatın Özellikler. Üzerinde Genel sekmesini tıklatın, Yükleme,'ı tıklatın Hizmet,'ı tıklatın Ekle,'ı tıklatın QoS Paket Zamanlayıcısıve sonra'ı tıklatın. Tamam.
3125 DPM yeni desteklenmeyen dosya veya klasör üzerinde bir veya daha fazla korunan birimleri algıladı. DPM desteklenen bu birimlerdeki verileri korumak devam edecek, ancak desteklenmeyen veri koruma sağlamaz.Hiçbir kullanıcı eyleme gerek yoktur.
3126 Paylaşım <ShareName> </ShareName>önceden eşlenen <OldFolderPath> </OldFolderPath>değiştirildi <NewFolderPath></NewFolderPath>. DPM korumak devam edecek <OldFolderPath></OldFolderPath>, ancak önerilen önerilen eylem olarak koruma değiştirmenizi öneririz.Koruma başlatmak için <NewFolderPath></NewFolderPath>, içinde Koruma alanı görev, aşağıdaki adımları gerçekleştirin:
 1. Bu paylaşım için korumayı durdur.
 2. Aynı paylaşım yeniden korumak.

3127 DPM, aynı disk kimlik numarası (DiskID) ile birden çok disk algıladı. Bu disklerin hiçbiri DPM depolama havuzuna eklenir.Bu hatayı gidermek için aşağıdakileri yapın:
 1. MultiPath yazılımını DPM sunucu üzerinde çalışıp çalışmadığını denetleyin.
 2. İçinde Yönetim görev alanı Diskleri sekmesini tıklatın, Yeniden tara.

3128 DPM tutarsız bir yineleme için veri kaynağının algılandı <ListOfDataSources></ListOfDataSources>. Bu sorunu gidermek için girişimleri başarılı olabilir değil. Eski kurtarma noktalarını Korunan bilgisayarda veya DPM sunucu donanım sorunları nedeniyle kurtarılamayabilir.Bu hatayı gidermek için aşağıdakileri yapın:
 1. Sistem gözden donanım için olay günlüklerini korumalı bilgisayarlar ve DPM sunucularda hatalarla ilgili.
 2. Birim ve sorunlarla karşılaşabilirsiniz eski kurtarma noktalarını test son kurtarma noktası kurtarma görevlerini gerçekleştirin.
 3. El ile belirtilen veri kaynakları için yeni bir kurtarma noktaları oluşturmada hata.
 4. Daha sık bütünlük kontrolünü çalıştırın.
3129 DPM yedekleme sırasında tutarsız bir yineleme veri kaynağının algıladı<ListOfDataSources></ListOfDataSources>. Bu, olası donanım sorunları ile korumalı bir sunucuda bir GÇ hatası nedeniyle olur.Bu hatayı gidermek için aşağıdakileri yapın:
 1. Korunan bilgisayar üzerinde donanım ile ilgili hatalar için sistem olay günlüğünü inceleyin.
 2. Donanım durumunu doğrulamak için donanım tanılama araçlarını çalıştırın.
 3. Mantıksal veri tutarlılığını sağlamak için uygulamaya özgü bütünlük kontrolünü çalıştırın. Bir hata durumunda kurtarma noktası olan en son verileri kurtarmak ve bir uygulamaya özgü bütünlük denetimi gerçekleştirin. Bir mantıksal tutarlı kurtarma noktası kurtarmak kadar önceki kurtarma noktaları ile bu işlemi tekrarlayın.
 4. Hata belirtilen veri kaynağı için yeni bir kurtarma noktaları el ile oluşturun.
 5. Daha sık bütünlük kontrolünü çalıştırın.


3130 DPM düzelti VHD üst konum belirleyici posta yedekleme başarısız oldu <DatasourceType><DatasourceName> </DatasourceName></DatasourceType>üzerinde <ComputerName></ComputerName>. Kurtarma noktanızın geçerlidir, ancak bu kurtarma noktası kullanarak öğe düzeyinde kurtarma işlemleri yapmak mümkün olmayacaktır.Bu hatayı gidermek için aşağıdakilerden birini veya birkaçını yapın:

Sonra bu kurtarma noktası kullanarak öğe düzeyinde geri yüklemeler gerçekleştirme düşünmüyorsanız, bu uyarıyı kapatmak; Aksi durumda, aşağıdaki önerilen eylemleri gerçekleştirin:
 1. DPM sunucu üzerinde Hyper-V rolünü yükleyin.
 2. İçinde Koruma görev alanı, veri kaynağını seçin ve sonra tıklatın Kurtarma noktası oluşturma yedeklemeyi yeniden başlatmak için.

3131 DPM etkin sanal sabit disk bilgilerini yedekleme için bir parçası olarak elde edilemedi<DatasourceType><DatasourceName> </DatasourceName></DatasourceType>üzerinde <ServerName></ServerName>. Kurtarma noktanızın geçerlidir, ancak bu kurtarma noktası kullanarak öğe düzeyinde kurtarma işlemleri yapmak mümkün olmayacaktır.Bu kurtarma noktası kullanarak öğe düzeyinde kurtarma görevlerini gerçekleştirmek düşünmüyorsanız, bu uyarıyı kapatmak; Aksi durumda, aşağıdaki önerilen eylemleri gerçekleştirin:
 1. Hyper-V ana bilgisayarda Hyper-V WMI sağlayıcısı çağrı başarılı olduğunu emin olun.
 2. İçinde Koruma görev alanı, veri kaynağını seçin ve sonra tıklatın Kurtarma noktası oluşturma yedeklemeyi yeniden başlatmak için.


3132 DPM için düzelti VHD üst konum belirleyici sonra yedekleme başarısız oldu <DatasourceType><DatasourceName> </DatasourceName></DatasourceType>üzerinde <ServerName></ServerName>, çünkü işlem iptal edildi. Kurtarma noktanızın geçerlidir, ancak bu kurtarma noktası kullanarak öğe düzeyinde kurtarma işlemleri yapmak mümkün olmayacaktır.Bu kurtarma noktası kullanarak öğe düzeyinde kurtarma görevlerini gerçekleştirmek düşünmüyorsanız, bu uyarıyı kapatmak; Aksi takdirde, Koruma görev alanı, veri kaynağını seçin ve sonra tıklatın Kurtarma noktası oluşturma yedeklemeyi yeniden başlatmak için.
3133 DPM düzey Madde kataloğu için toplamak başarısız oldux> SharePoint gruptaki veritabanlarıGrup adı>. Bu gruptaki veritabanları için kurtarma noktaları bazıları bir daha önce başarılı bir katalog ile ilişkili olabilir.SharePoint grubu için katalog işi çalıştırarak yeniden başlatın Başlangıç CreateCatalog DPM Yönetim Kabuğu'nda cmdlet'i.
3134 DPM için yedekleme meta veri bilgileri elde edilemedi <DatasourceType><DatasourceName> </DatasourceName></DatasourceType>üzerinde <ServerName></ServerName>. Veri kaynağı bir SharePoint grubu ise, geçerli kurtarma noktası oluşturuldu. Ancak, bu kurtarma noktası içerik veritabanlarından başka konum seçeneği kullanılarak kurtarılabilir.Veri kaynağı bir SharePoint grubu ise, aşağıdakilerden emin olun:
 1. O "ConfigureSharePoint.exe - EnabledSharePointProtection", ön uç Web sunucusunda geçerli SharePoint grubu yönetici kimlik bilgileriyle çalıştırın.
 2. SharePoint VSS yazıcısı ön uç Web sunucusunda çalıştığını.

3135 Veri kaynağı Kataloğu işi çalıştırılamıyor <DatasourceName> </DatasourceName>SharePoint grubu olmadığı için.Cmdlet SharePoint grubu olan bir veri kaynağı sağlayarak yeniden çalıştırın.
3136 DPM, Windows grubu % GrupAdı sağlamak başarısız oldu; Okuma izinleri % DatasourceType için çoğaltma; Verikaynağıadı %; % Sunucuadı. Kurtarma noktanızın geçerlidir ancak bu kurtarma noktası kullanarak en iyi duruma getirilmiş bir biçimde öğe düzeyinde kurtarma işlemleri yapmak mümkün olmayabilir. Bu kurtarma noktası kullanarak unoptimized öğe düzeyinde geri yüklemeler gerçekleştirme ve sonra bu uyarıyı kapatmak seçebilirsiniz; Aksi takdirde Koruma görev alanı, veri kaynağını seçin ve'ı tıklatın Kurtarma noktası oluşturma yedeklemeyi yeniden başlatmak için.
3137 Grup bulunamıyor. GroupName >. DPM otomatik olarak bu gruba yeniden oluşturacak, ancak en iyi duruma getirilmiş öğe düzeyinde kurtarma eski kurtarma noktalarını başarısız olur.Lütfen eski kurtarma noktalarını beklemediğiniz en iyi duruma getirilmiş öğe düzeyinde kurtarma gerçekleştirin. Bu, normal olarak gereken çok daha fazla zaman alacaktır. Bunu gerçekleştirmek için ayrıntılı adımlar belgelerinde sağlanır.
3151 DPM ayrılan süre içinde bu işlemi tamamlayamadı. İçinde İzleme görev alanında, iş türüne göre gruplandırmak ve ardından Proje ayrıntılarını gözden geçirin. Bu işlem zamanlanan sonraki oluşumunu şu anda çalışıyorsa, hiçbir eyleme gerek yoktur. Proje şu anda çalışmıyorsa, işlemi yeniden deneyin.

Eşitleme işlemini yeniden deneyin ve yeniden başarısız olursa, üzerinde kablolu sıkıştırmasını etkinleştirmeyi tercih edin. Daha fazla bilgi için "üzerinde kablolu sıkıştırmayı etkinleştirmek" DPM Yardımı'nda bkz.
3152 Microsoft, donanım ve yazılım yapılandırmaları ve özellik kullanım desenlerini hakkında otomatik olarak anonim görüşlerinizi göndermek seçin.Kabul veya Müşteri Deneyimi Geliştirme Programı dışında opt.
3154 Açıklama: yeni veri kaynağı bulunamadı. DPM Administrator konsolunda, daha fazla bilgi için İzleme görev alanı, uyarı ayrıntılarını gözden geçirin.
3155 Açıklama: Veri kaynağı eksik. DPM Administrator konsolunda, daha fazla bilgi için İzleme görev alanı, uyarı ayrıntılarını gözden geçirin.
3159 Kurtarma noktalarını oluşturma <DatasourceName> </DatasourceName>üzerinde <ServerName> </ServerName>başarısız olmuş. Son kurtarma noktası aşağıdaki nedenle oluşturulamadı:neden> Hiçbir kullanıcı eyleme gerek yoktur.
3160 Eşitleme işleri için <DatasourceName> </DatasourceName>üzerinde <ServerName> </ServerName>başarısız olmuş.Hiçbir kullanıcı eyleme gerek yoktur.
3161 Veri Kurtarma <DatasourceName> </DatasourceName>üzerinde <ServerName> </ServerName>koruma grubu<ProtectedGroup> </ProtectedGroup>algılanamayan bir birimde bulunuyor. İlgili tüm izleyen koruma faaliyetleri<DatasourceName> </DatasourceName>Bu birimi yeniden çevrimiçi duruma veya yinelemeyi yeniden kadar başarısız olur.Yineleme birimi içeren diski, Disk Yönetimi'nde göründüğünden emin olun. Veya, Koruma Görev DPM Administrator konsolunda, kullanım alanı Disk ayırma değiştirin Eylem yineleme alanı ayırmak için.
3162 Kopyasını <DatasourceName> </DatasourceName>üzerinde <ServerName> </ServerName>oluşturuluyor. İlk kopya yapıldıktan sonra yalnızca artımlı değişiklikler eşitlenir.Hiçbir kullanıcı eyleme gerek yoktur.
3163 Kopyasını <DatasourceName> </DatasourceName>üzerinde <ServerName> </ServerName>korumalı bir veri kaynağı ile tutarsız. Veri kaynağı için tüm koruma faaliyetleri ile ilgili tutarlılık denetimi yineleme eşitlenmeden başarısız olur.Hiçbir kullanıcı eyleme gerek yoktur.
3164 Kurtarma işler <DatasourceName> </DatasourceName>at başlatılan <StartDateTime></StartDateTime>, hedefi ile <ServerName></ServerName>, sürmekte olan. Hiçbir kullanıcı eyleme gerek yoktur.
3165 Kurtarma işler <DatasourceName> </DatasourceName>at başlatılan <StartDateTime></StartDateTime>, hedefi ile <ServerName></ServerName>, tamamladınız. Bazı işleri başarıyla veri kurtarıldı ve bazı işleri başarısız olmuş.İçinde İzleme görev alanı İşleri sekmesinde, işleri kurtarma işleri ayrıntılarını görüntülemek için türe göre sırala.
3166 Kurtarma işler <DatasourceName> </DatasourceName>at başlatılan <StartDateTime></StartDateTime>, hedefi ile <TargetServerName></TargetServerName>, tamamladınız. İstenen veri kurtarmak birçok veya tüm işleri başarısız.Üzerinde İşleri sekmesinde İzleme Görevler alanında, işleri kurtarma işleri ayrıntılarını görüntülemek için türüne göre filtreleyin.
3167 Kurtarma işler <DatasourceName> </DatasourceName>at başlatılan <StartDateTime></StartDateTime>, hedefi ile <ServerName></ServerName>, başarıyla tamamladınız.Hiçbir kullanıcı eyleme gerek yoktur.
3168 DPM (DPMDB) veritabanı boyutu eşiğini sınırını aştı.

DPM veritabanı boyutu: <DPMDBSize> </DPMDBSize>GB

DPM veritabanı konumu: <DPMDBLocation> </DPMDBLocation>üzerinde <ServerName></ServerName>.
DPM (DPMDB) veritabanı boyutu azaltılamaz. Bu uyarıyı gidermek için DPMDB birimdeki boş alan miktarını artırmak veya teyp katalog bekletme iletişim kutusunda uyarı eşik değerini artırmak gerekir. Teyp katalog çok büyükse, teyp kataloğun boyutunu azaltma DPM veritabanı herhangi başka büyümemesine emin olun.

SharePoint

Büyük bir SharePoint grubu içindeki öğeler milyonlarca ile koruyorsanız, bu uyarıyı görebilirsiniz. DPM veritabanı birim ulaşması veritabanı için yeterli disk alanı olduğundan emin olun.
3169 Kurtarma noktası hacmi için DPM çalıştıran bilgisayarda kullanılan disk alanı<DatasourceType><DatasourceName> </DatasourceName></DatasourceType>eşik değerini aştı<ThresholdValue> </ThresholdValue>% (DPM gerektirir 600 MB kullanılabilir boş disk alanı yanı sıra iç kullanımı). Daha fazla disk alanı ayrılması değil, Eşitleme işleri yetersiz disk alanı nedeniyle başarısız olabilir.Kullanarak kurtarma noktası birim için daha fazla disk alanı ayırma Disk ayırma değiştirin Eylem Koruma görev alanı. Boş disk alanı depolama havuzunda kullanılabilir durumdaysa, DPM çalıştıran bilgisayara fiziksel diskleri eklemek gerekebilir.
3170 DPM, Kurtarma, tutarlılık denetimi veya ilk yineleme oluşturma işi için başlatılamadı<DatasourceType><DatasourceName> </DatasourceName></DatasourceType>üzerinde <ServerName> </ServerName>Aşağıdaki nedenlerle:neden> Hiçbir kullanıcı eyleme gerek yoktur.
3171 Başlangıç saati, bitiş süresine eşit veya büyük. Filtre tanımı düzeltin.
3172 En az bir kitaplık filtre tanımında seçilmelidir. Hiçbir kullanıcı eyleme gerek yoktur.
3173 En az bir veri kaynağı filtre tanımında seçilmelidir. Hiçbir kullanıcı eyleme gerek yoktur.
3174 En az bir proje türü ve iş durumu filtresi tanımında belirtilen gerekir.Hiçbir kullanıcı eyleme gerek yoktur.
3175 Veri transfer edilen ve zaman geçen bir tamsayı olarak ve daha büyük veya sıfıra eşit ve en yüksek sayı boyutundan küçük olmalıdır.Hiçbir kullanıcı eyleme gerek yoktur.
3176 Doğru biçimde değil girilen tarih. Hiçbir kullanıcı eyleme gerek yoktur.
3177 Varsayılan filtreyi güncelleştirilebilir veya silinebilir. Hiçbir kullanıcı eyleme gerek yoktur.
3178 Birleştirme çoğaltma için başarısız kurtarma noktaları <DatasourceType><DatasourceName> </DatasourceName></DatasourceType>üzerinde <ServerName> </ServerName>ne zaman aşağıdaki işlemlerden birini gerçekleştirilmekte:
 1. Tam yedekleme express
 2. Tutarlılık denetimi
 3. Kurtarma
Bu hatayı görüyorsanız, aşağıdaki olası çözümleri listesi verilmiştir:
 • İzleme görev alanında, yukarıda belirtilen işlemlerden biri için özel uyarıyı bulmak için Uyarılar sekmesini denetleyin. Bu uyarı için önerilen eylemi izleyin. Yukarıda belirtilen işlemler için herhangi bir etkin uyarıları bulamazsanız, bu uyarıyı devre dışı bırakmak için aşağıdaki bağlantıyı tıklatın.
 • Tutarlılık denetimi çalıştırın ve işlemi tekrar deneyin.
3179 Belirtilen ada sahip bir süzgeci zaten var. Farklı bir filtre adı belirtin.
3180 Yedekleme/kurtarma işi çalıştırılamadı DPM <PSServerName> </PSServerName>DPM sunucu tarafından yönetildiğinden<ServerName></ServerName>. Bu hatayı gidermek için aşağıdakileri yapın:
 1. Tüm etkin Aracısı sahipliği gerekli uyarı bilgisayar gidermek.
 2. Başarısız iş yeniden çalıştırmak için aşağıdaki bağlantıyı tıklatın.

3181 Koruma grubunda bazı bilgisayarlar için eşitlenmedi <ThresholdValue> </ThresholdValue>gün. DPM yedeklenmeyecek bilgisayarların listesini incelemek için tıklatın Hata ayrıntılarını görüntülemeve sonra uygun eylemi gerçekleştirin. DPM yedeklenmez istemci bilgisayarlar için bir uyarı görüntülemek gün sayısını değiştirmek için koruma Grup özelliklerini değiştirin.
3182 Kurtarma işler <DatasourceType><DatasourceName> </DatasourceName></DatasourceType>at başlatılan <StartDateTime></StartDateTime>, hedefi ile <ServerName></ServerName>, başarıyla tamamladınız.

Diğer ana bilgisayara sanal makine kurtarma tamamlanmıştır.
Yeniden başlatmadan önce sanal makinenin yapılandırmasını doğrulayın. Başlamadan önce diğer ana bilgisayardaki sanal makine için ağ bağdaştırıcısını yeniden yapılandırmanız gerekebilir.
3183 Yedek SLA aşağıdaki bilgisayarlar için karşılanır değil:

<ServerName></ServerName>
Hiçbir kullanıcı eyleme gerek yoktur.
3188Çevrimiçi kurtarma noktalarını oluşturmaSunucuAdı> başarısız oldu. Son çevrimiçi kurtarma noktası oluşturma, aşağıdaki nedenle başarısız oldu: (ID: 3188)

Windows Azure Yedekleme aracısı seçilen birim görüntüsünü oluşturamadı. (ID: 100034)
DPMWriter hizmeti çalışmıyorsa oluşabilir. Bu sorunu çözmek için DPMWriter hizmetini otomatik olarak ayarlayın ve hizmetinin başlatıldığından emin olun.
3200 Son Kullanıcı Kurtarma bilgilerini Active Directory Etki Alanı Hizmetleri'nde erişilemedi.DPM şema uzantısı Active Directory'ye başarıyla uygulanmış emin olmak için etki alanı yapılandırmasını denetleyin. Ayrıca DPM genişletilmiş şema içindeki verilere erişmek için izinlere sahip olduğunu doğrulayın.
3201 DPM belirtilen kullanıcı adı ve parola ile oturum başarısız oldu. Kullanıcı adınızı ve parolanızı denetleyin ve sonra işlemi yeniden deneyin.
3202 Active Directory Etki Alanı Hizmetleri'nde son kullanıcı kurtarma özgü içeriğe erişim sağlayamadı.Eşitlemeyi yeniden çalıştırın veya sonraki eşitlemenin gerçekleşmesi bekleyin. Sorun devam ederse, etki alanı yapılandırmanızı denetleyin.
3210 Sihirbazı önce kesildi <ProductName> </ProductName>başarılı bir şekilde tamamlayamadı.Sistemde değişiklik yapmadı. Bu programı daha sonra yüklemek isterseniz, lütfen yüklemeyi yeniden çalıştırın.
3211 Sisteminiz değiştirilmedi. Bu programı daha sonra yüklemek isterseniz, lütfen yüklemeyi yeniden çalıştırın.Hiçbir kullanıcı eyleme gerek yoktur.
3212 Veri Koruma Yöneticisi Active Directory etki alanı Hizmetleri güncelleştirme hatası. Hiçbir kullanıcı eyleme gerek yoktur.
3213 Active Directory etki alanı Hizmetleri yapılandırılamadı. Hiçbir kullanıcı eyleme gerek yoktur.
3214 Kullanılan hesap, Schema Admins grubunun üyesi olmadığından yapılandırması başarısız oldu.Schema Admins grubunun üyesi olan bir hesabı kullanarak yeniden deneyin.
3215 Active Directory etki alanı Hizmetleri etki alanı bulunamadı çünkü yapılandırılamadı.Etki alanı adı doğru şekilde oluşturulmuş olduğundan emin olun. Düzgün yapılandırılmış etki alanı adı aşağıdaki örnekte gösterilmiştir: city.corp.company.com.
3216 Belirtilen ada sahip DPM bilgisayar bulunamamış olabilir çünkü active Directory etki alanı Hizmetleri yapılandırılamadı.Hiçbir kullanıcı eyleme gerek yoktur.
3217 Girdiğiniz bilgisayar adı geçerli değil. Active Directory Etki Alanı Hizmetleri'nde son kullanıcı kurtarma verileri için erişim verilmelidir DPM bilgisayarın adını girin.
3218 Bir geçerli DPM bilgisayar adı değil. Hiçbir kullanıcı eyleme gerek yoktur.
3219 Yapılandırma başarısız oldu, çünkü bu bilgisayar, belirli bir etki alanında değil, etki alanı bulunamıyor veya kullanılan hesabı Active Directory etki alanı Hizmetleri güncelleştirme ayrıcalıklarına sahip değil.Hiçbir kullanıcı eyleme gerek yoktur.
3220 Şemanın değiştirilmesi olan etki alanı denetleyicisi, Windows 2000 Server çalışıyor. Windows 2000 Server tabanlı etki alanı denetleyicilerinde Active Directory şema değiştirme Varsayılan olarak devre dışıdır.Son Kullanıcı Kurtarma şema güncelleştirmesi başarısız olursa, şema değiştirme, etki alanı denetleyicisinde etkinleştirmeniz gerekebilir. Yönergeler için Microsoft Help ve Destek makalesine bakın Şema güncelleştirmeleri Active Directory'de şemaya yazma erişimi gerektirir..
3221 DPM, son değişiklik Active Directory etki alanı Hizmetleri etki alanı denetleyicileri arasında henüz çoğaltılmamıştır olduğundan, Active Directory etki alanı Hizmetleri için son kullanıcı kurtarma yapılandıramadı.Şema Yöneticisi en son değişiklikleri en az bir etki alanı denetleyicisine yineleyeceğini emin olun ve sonra işlemi yeniden deneyin. Etki alanı denetleyicileri eşitleme gereksinimleri hakkında daha fazla bilgi için bkz: Microsoft Bilgi Bankası makalesi 305476.
3222 Geçersiz etki alanı adı. Tam etki alanı adı FQDN biçiminde sağlar.
3223 Girdiğiniz DNS etki alanı adı geçerli değil. DPM sunucu Active Directory Etki Alanı Hizmetleri'nde son kullanıcı kurtarma veri erişim vermek istediğiniz DNS etki alanı adını belirtin.
3301 <LibraryType><Library> </Library></LibraryType>kurulamadı. Tüm işler için<LibraryType><Library> </Library></LibraryType>Bağlantı kurulmadı, başarısız olur.Hiçbir kullanıcı eyleme gerek yoktur.
3302 <LibraryType><Library> </Library></LibraryType>Aşağıdaki nedenden dolayı verimli çalışmıyor:

Sürücü bilgileri için <LibraryType><Library> </Library></LibraryType>yanlış ve yenilenmesi gerekiyor.
Bu kitaplık için bildirilen sürücü sayısı DPM tarafından algılanan sürücü sayısı farklıdır. Kitaplıktan bakımı için herhangi bir sürücü varsa, bu uyarıyı yoksayın; Aksi halde, kitaplıktaki sürücülerin el ile yeniden eşlediniz. Teyp Kitaplığı sürücüleri yeniden eşleme hakkında bilgi için aşağıdaki konulara bakın:

Teyp sürücüsü yeniden eşlediniz
3303 Kitaplık SürücüsüLibraryDrive > içinde <Library> </Library>çalışan ve kitaplığı değil sürücü onarılana kadar işler başarısız olabilir. Aşağıdaki nedenle sürücü çalışmıyor:neden> Hiçbir kullanıcı eyleme gerek yoktur.
3304 DPM olarak işaretlenmiş. <MediaLabel> </MediaLabel>veri bu teybe gelecekte yazılmış, yani teyp olarak açığa alınan. Bu teypten Veri kurtarmanız mümkün olabilir.Bu teyp yetkisi ve kitaplığından kaldırılması gerekir. Bu teypten Veri kurtarmanız mümkün olabilir. Bu teyp kurtarma başarısız olursa, veriler yinelenen veya eski kopyası için denetleyin.
3305 Ücretsiz teypler, sayısı <LibraryType><Library> </Library></LibraryType>olduğu küçüktür veya eşittir eşik değeri<ThresholdValue></ThresholdValue>. Teyp kitaplığına eklemek ve ilerideki yedeklemelere yetersiz kalmasını önlemek için serbest olarak işaretlemek gerekir.Teyp kitaplığına ekleyin ve serbest olarak işaretle.
3308 <MediaLabel> </MediaLabel>Aşağıdaki nedenle silinemedi:neden> Hiçbir kullanıcı eyleme gerek yoktur.
3309 Teyp verileri <MediaList> </MediaList>Aşağıdaki nedenle doğrulanamıyor:neden> Hiçbir kullanıcı eyleme gerek yoktur.
3310 Veri kopyalama işini aşağıdaki nedenle başarısız oldu:neden> Hiçbir kullanıcı eyleme gerek yoktur.
3311 Yedekleme teybi işi aşağıdaki nedenle başarısız oldu:neden> Alt hata arayın ve uygun eylemi gerçekleştirin.
3312 Yedekleme teybi işi tamamlandı, ancak katalog için doğru şekilde oluşturulmadı <DatasourceType><DatasourceName> </DatasourceName></DatasourceType>üzerinde <ServerName></ServerName>. Hiçbir veri kaybı olmasına rağmen yedekleme işi veriye erişmek için katalog yeniden oluşturmanız gerekir.Hiçbir kullanıcı eyleme gerek yoktur.
3313 İçinde aşağıdaki bantları için doğrulama tamamlandıktan <LibraryType><Library></Library></LibraryType>: <MediaList> </MediaList>Hiçbir kullanıcı eyleme gerek yoktur.
3314 Gerekli teybi kullanılabilir durumda olmadığı için kurtarma işlemi duraklatıldı <LibraryType><Library></Library></LibraryType>. I aracılığıyla kitaplıktaki teybi Ekle / E bağlantı noktası veya Kitaplık kapısının kilidini açma tarafından. Gerekli teybi kullanmadan eklerseniz Teyp ekleme (ı / E bağlantı noktası) veya Kapı kilidini açma Eylemler Kitaplıkları sekmesinde Yönetim ' ı tıklatın, görev alanı İşi devam içinde Ayrıntılar Bu uyarı bölümü.
3315 <TaskName> </TaskName>çünkü duraklatıldı teybi <MediaLabel> </MediaLabel>kitaplıkta kullanılabilir değil <LibraryType><Library></Library></LibraryType>. Etiketli teybi yerleştir <MediaLabel> </MediaLabel>Ben üzerinden kitaplığındaki / E bağlantı noktası veya Kitaplık kapısının kilidini açma tarafından. Gerekli teybi kullanmadan eklerseniz Teyp ekleme (ı / E bağlantı noktası) veya Kapı kilidini açma Eylemler Kitaplıkları sekmesinde Yönetim ' ı tıklatın, görev alanı İşi devam içinde Ayrıntılar Bu uyarı bölümü.
3316 Teyp, ayrıntılı Envanter aşağıdaki nedenle başarısız oldu:neden> Hiçbir kullanıcı eyleme gerek yoktur.
3317 Veri doğrulaması <DatasourceName> </DatasourceName>banda <MediaList> </MediaList>içinde<LibraryType><Library> </Library></LibraryType>veri bütünlüğü sorunları aşağıdaki dosyaları bulundu:

<TempListOfFiles> </TempListOfFiles>
Hiçbir kullanıcı eyleme gerek yoktur.
3500 Aramanız, 250'den fazla sonuç döndürdü. Yalnızca 250 sonuçlar görüntülenebilir.Aramanızı daraltmak için arama denetimlerini kullanın.
3598 Bu eylem bu DPM'ın sahipliği üzerinde ayarlama PSServerName >. Bu yedekleme veya kurtarma işleri sonuçlanırPSServerName > DPM sunucu üzerinde SunucuAdı > başarısız için.

Sahiplik ayarlamak istiyor musunuz?
Hiçbir kullanıcı eyleme gerek yoktur.
3599 Bu eylem bu DPM'ın sahipliği üzerinde ayarlama PSServerName >. Bu neden olur:
 1. PSSeverName için yedekleme veya kurtarma işleri > SunucuAdı DPM sunucuda > başarısız.
 2. Yedekleme veya kurtarma işleri şu anda çalışan <PSSeverName>iptal edilecek.</PSSeverName>

Sahiplik ayarlamak istiyor musunuz?
Hiçbir kullanıcı eyleme gerek yoktur.
3600 Bu eylem seçili işi yeniden. Bu işi yeniden çalıştırmak istiyor musunuz? Hiçbir kullanıcı eyleme gerek yoktur.
3601 Bu eylem seçili işi iptal eder. Bu işi iptal etmek istiyor musunuz? Hiçbir kullanıcı eyleme gerek yoktur.
3602 Bu eylem başarısız kurtarmaları için yeni bir kurtarma iş başlar. Devam etmek istiyor musunuz?Hiçbir kullanıcı eyleme gerek yoktur.
3603 İçin bekleyen yineleme oluşturma işlemini iptal etmek için <VolumeName> </VolumeName>üzerinde <ServerName></ServerName>, koruma grubundan tüm üyeleri Kaldır <ProtectedGroup> </ProtectedGroup>Bu birimde bulunan.Yineleme oluşturma yeniden zamanlamak için koruma grubuna üye ekleyin.
3604 Koruma grubu yapılandırması değişmiş ve bu nedenle bu işi yeniden çalıştırılamıyor.İçinde İzleme görev alanı İşleri sekmesinde, bu işi yeniden çalıştırın.
3605 Verileri geçerli değil çünkü bu işi yeniden çalıştırılamıyor. Buna yeniden denemesi Kurtarma görev alanı, Veri Kurtarma Sihirbazı'nı kullanarak teybe kopyalayın.
3606 Verileri geçerli değil çünkü bu işi yeniden çalıştırılamıyor. Buna yeniden denemesi Kurtarma görev alanı Eylemler bölmesinde tıklatın Verileri doğrula.
3607 Verileri geçerli değil çünkü bu işi yeniden çalıştırılamıyor. Buna yeniden denemesi Kurtarma alanı görev, teyp 's içeriği yeniden katalogla.
3608 Bu işlemi yeniden çalıştırma Bu veri kaynağı için yeni bir teyp yedekleme. Tüm veri kaynakları aynı banda yedeklenmesi için bu koruma grubunda istiyorsanız tıklayın Uyarıları sekmesinde, yedekleme teyp hatası uyarıları bu koruma grubu ve sonra da birini seçin Ayrıntılar Bölüm bu uyarıyı tıklatın. Yedekleme teyp işi yeniden çalıştır.

Bu veri kaynağını yeni teybe yedeklemek istiyor musunuz?
Hiçbir kullanıcı eyleme gerek yoktur.
3609 Kendisiyle ilişkilendirilmiş koruma grubu değiştirilmiş olduğundan bu işi yeniden çalıştırılamıyor.Hiçbir kullanıcı eyleme gerek yoktur.
3610 Bu uyarılar inactivating da koruma durumunu değiştirir Tamam içinde Koruma İşlemler Yöneticisi'nde görev alan ve Uyarıları çözülecek. Seçili uyarıları devre dışı bırakmak istiyor musunuz?Hiçbir kullanıcı eyleme gerek yoktur.
3611 Bu Windows SharePoint Services veri kaynağının bir parçası olan bir veri kaynağı için bağımlı bir iş hala çalışmakta olduğundan iş yeniden çalıştırılamıyor.Tüm bağımlı veri kaynakları için bağımlı işleri tamamladıktan sonra işlemi yeniden deneyin.
3700 Veritabanı uyumlu bir sürümü algılandı. DPM DPM Yönetici Konsolu açamaz.DPM 2010 İşlemleri Kılavuzu'nda açıklanan adımları kullanarak geçerli bir veritabanı geri yükleme ve sonra işlemi yeniden deneyin.
3750 Sürüm <DatabaseVersion> </DatabaseVersion>DPM veritabanı ve sürüm <BinariesVersion></BinariesVersion>DPM uygulamasını uyumlu değil. DPM 2010 İşlemleri Kılavuzu'nda açıklanan adımları kullanarak geçerli bir veritabanı geri yükleme'yi ve sonra işlemi yeniden deneyin.
3751 DPM kopyasının kullanım süresi doldu. DPM lisans satın almanız gerekir. DPM lisans alma hakkında daha fazla bilgi için bkz. Veri Koruma Yöneticisi (DPM) değerlendirme VHD Duyurusu Microsoft System Center veri koruma Yöneticisi Web sitesi konu.
3752 DPM MSDPMTrustedMachines güvenlik grubu bulunamadı. Bu grup silindi veya bozuk bir giriştir.DPM kaldırın ve sonra güvenlik grubunu yeniden DPM yeniden yükleyin.
3753 Bu bilgisayarda yüklü DPM veritabanının sürümünü DPM uygulama sürümünden daha yeni.DPM kullanmaya devam etmek için hizmet paketlerini veya önceki DPM yüklemenizin bir parçası olan düzeltmeleri yüklemeniz gerekir.
3754 DPM Yönetici Konsolu, yalnızca bir etki alanına ait olan bir kullanıcı tarafından açılabilir. Bir etki alanı kullanıcı hesabı kullanarak oturum açın ve yeniden deneyin.

İçindekilere dön

4000 5999 hata kodları

Hata koduİletiEk bilgi
4001 Sistem biriminde yeterli disk alanı yok Sistemsürücüsü yüklemeyi tamamlamak için.Yükleme işlemine devam etmek için boş SystemDiskSpaceRequired MB disk alanı sistem birimi.
4002 SQL Server Raporlama Servisleri yükleme, Internet Information Services (IIS) veya ASP.Net değil yüklü olduğu bir bilgisayarda yüklü olmadığı için geçerli değil.SQL Server 2008'i ve sonra DPM ön koşul yazılımları yüklemek için Kur'u yeniden çalıştırın.
4003 Raporlama Hizmetleri yüklemesi doğru yapılandırılmamış veya Reporting Services örneği bağlanır InstanceName SQL Server'ın.
 1. Yerel ayrılmış ÖrnekAdı örneğinin DPM ile kullanmak için SQL Server kaldırın ve programı yeniden çalıştırın.
 2. DPM ile varolan bir SQL Server örneğini yükleme seçeneği kullanmak için Reporting Services örneği de yüklü ve doğru şekilde bağlanmış olduğundan emin olun. Ayrıntılar için DPM Kurulum Yardımı'na bakın.
4005 DPM SQL Server Reporting Services'ın önceki bir yükleme tarafından oluşturulan aşağıdaki veritabanlarını bulundu: CommaSeparatedDatabaseName. Kur, bu veritabanları siler.
4006 Hizmet Adı altında çalışan Kimlik bilgileri kimlik bilgileri. Adı Yerel kullanıcı kimlik bilgileri altında çalışması gerekir. DPM kurulum için bir yerel kullanıcı hesabı kimlik bilgilerini değiştirir.
4007 Hizmet Adı yüklü değil. , Önkoşul Yükleme geçerli değil.Kaldırma Önkoşul ve sonra programı yeniden çalıştırın.
4012 , Adı Hizmet çalışıyor Kimlik bilgileri kimlik bilgileri. NT Authority\NETWORK SERVICE hesabının altında çalıştırılacak hizmet öneririz.Raporlama Hizmetleri Yapılandırma aracını 'Hizmet hesap' ı seçin ve sonra % SqlInstance için yerleşik Network Service hesabına ayarlarını değiştirin; SQL Server 2008 örneği.
4015 Birden çok bilgisayarda DPM koruma aracıları yüklenmiş. Devam etmeden önce bunları kaldırmanız önerilir.DPM Administrator konsolunda,'ı tıklatın. Yönetim Gezinti çubuğunda. Üzerinde Aracılar sekme, aracılar seçin ve ardından Kaldırma.
4017 DPM veritabanı DpsDb eksik veya bozuk olabilir. DPM, temiz bir yükleme yapıyorsanız, Kur'u çalıştırmadan önce DPM veritabanını silmeniz gerekir. Yükseltme veya DPM, varolan yüklemesini onarma, DPM geçerli bir veritabanı geri yükleme'yi ve sonra kuruluma devam etmek.
4019 Varolan bir DPM veritabanında yok. SqlInstance SQL Server örneği. DPM, varolan veritabanının yüklenemez.SQL Server Management Studio'da silmek DpsDb Veritabanı ve sonra programı yeniden çalıştırın. Eski bir DPM veritabanını yeniden kullanmak gerekiyorsa, veritabanını yedeklemek ve DPM yüklemesi tamamlandıktan sonra geri yükleme.
4020 DPM Kur, varolan çeşitli koruma grupları algıladı. DPM Administrator konsolunda, içinde Koruma Görev alan grupları korumasını kaldırmak ve DPM Kur'u yeniden çalıştırın.
4021 Active Directory etki alanı hizmeti erişilebilir olduğundan devam edemiyor. Doğrulayın bilgisayarın DNS'nin doğru yapılandırıldığından ve yönetici ayrıcalıklarına sahip bir etki alanı kullanıcısı olarak oturum etki alanına katılmış ve programını yeniden çalıştırın.
4023 , Önkoşul yükleme başarısız oldu. Önkoşul % tarafından yapılan tüm değişiklikler; Yükleme sistemine toplu geri.El ile yükleme Önkoşul. Yönergeler için bkz. Önkoşul yazılımını el ile yükleme içinde DPM 2012 Dağıtım Kılavuzu.
4024 , Önkoşul yükleme başarısız oldu. Tarafından yapılan tüm değişiklikleri Önkoşul Yükleme sistemine toplu geri. El ile yükleme Önkoşul. Yönergeler için bkz. Önkoşul yazılımını el ile yükleme DPM 2012 Dağıtım Kılavuzu'nda.
4025 , Önkoşul Yapılandırma başarısız oldu. Kaldırmak için Denetim Masası'ndaki Program Ekle veya Kaldır Önkoşul. Kaldırdıktan sonra Önkoşul DPM Kur'u yeniden çalıştırın.
4026 DPM kurulum hizmeti yapılandırılamadı ServiceName. Kullanım Program Ekle veya Kaldır DPM kaldırmak için Denetim Masası. Kaldırdıktan sonra DPM Kur'u yeniden çalıştırın.
4027 DPM Kur veritabanına erişimi reddedildiğinden depolama havuzunda birimler hakkında bilgi toplamak bulamadı.El ile depolama havuzu için ayrılan birimleri silmeli veya diskleri biçimlendirmek.
4028 Kurulum silemedi DbName Veritabanı. SQL Server Management Studio'yu kullanarak veritabanını el ile silin.
4029 Kurulum zamanlamaları asıl veritabanından silemedi. SQL Server Management Studio'yu açın ve DPM SQL Server örneğine bağlanmak. SQL Server örneği genişletin, SQL Server Agent için göz atın ve işlerinde silin ScheduleCategory Kategori.
4030 Kur, SQL Server Raporlama Servisleri ile dağıtılan raporları kaldıramadı.Bu bilgisayar üzerinde DPM yeniden yüklüyorsanız, hiçbir eylem gerekli değildir. DPM yeniden yükleme değil, raporları kaldırmak için SQL Server 2008 kaldırmanız gerekir.
4031 Bilgisayar MachineName Internet Explorer'daki intranet güvenlik bölgesi ayarlarını dan kaldırılamadı.Internet Explorer'da, Araçlar menüsünde'ı tıklatın. Internet Seçenekleri. Internet Seçenekleri iletişim kutusunda, üzerinde Güvenlik sekmesini tıklatın, Yerel intranet,'ı tıklatın Siteler, ı Gelişmişve ardından bilgisayarı çıkarma MachineName Intranet bölgesinden.
4032 DPM silemedi Hesap adı kullanıcı hesabı. Hesabı el ile silme Hesap adı.
4033 Kurulum DPM DPM Yönetici Konsolu kısayollarından kaldıramadı: CommaSeparatedShortcutLocations. DPM Yönetici Konsolu kısayolları el ile silin.
4034 DPM Kur hizmet silinemedi. ServiceName. Hizmeti el ile silme ServiceName. Üzerinde Yönetimsel Araçlar menüsünde'ı tıklatın Hizmetleri.
4035 DPM Kurulum silemedi GrupAdı bilgisayar grubu MachineName. Grup el ile silin. Üzerinde Yönetimsel Araçlar menüsünde'ı tıklatın Bilgisayar Yönetimi. Genişlet Yerel Kullanıcılar ve gruplarve sonra'ı tıklatın. Grupları. Sağ tıklatma GrupAdıve sonra'ı tıklatın. Sil.
4036 DPM veritabanı kaldırıldı; Ancak, veritabanı dosyaları DPM kaldırılamadı DataFilesCompleteLocation. Veritabanı dosyalarını el ile silin.
4037 Hizmet silme bitirmek için ServiceName, bilgisayarı yeniden başlatmanız gerekir.Bilgisayarınızı yeniden başlatın.
4038 DPM Kur birimlerden unmount bulamadı VolumesDir. Disk Yönetimi'ni kullanarak birimleri el ile çıkarın.
4039 Bu bilgisayarda bellek DPM en iyi performans için önerilen tutardan daha az var. Önerilen bellek miktarı 2 GB'dır.Bu bilgisayar için daha fazla bellek eklemek veya DPM farklı bir bilgisayara yükleyin.
4040 DPM Kur, bu bilgisayarın bir etki alanı denetleyicisi olduğunu algıladı. Aşağıdaki bağlantıyı DPM Kur işlemine devam etmeden önce verilen adımları izlediğinizden emin olun.
4041 Sağlanan örnek SQL Server 2008 örneği değil. Lütfen bir SQL Server 2008 SP1 örneği sağlayın.Hiçbir kullanıcı eyleme gerek yoktur.
4042 ValueEntered Geçerli bir değer değil. En büyük MaximumSize birim. SQL Server 2008 Service Pack 1 veya üstünü yükleyin ve yeniden deneyin.
4045 Klasör üzerinde izinler ayarlamak Kurulum DPM bulamadı DirectoryPath. Doğrulayın klasörü DirectoryPath Geçerli bir konum ve geçerli kullanıcının konumuna erişimi vardır.
4046 DPM silemezsiniz Dosya adı. Geçerli kullanıcının dosyayı silmek için gerekli izinlere sahip olduğunu doğrulayın.
4047 DPM kurulum hizmeti yapılandıramıyor SetupServiceName. Hata ayrıntılarını gözden geçirin, uygun eylemi gerçekleştirin ve sonra da DPM Kur'u yeniden çalıştırmayı deneyin.
4049 Olay günlüğüne ileti metni olarak verilir; eklemeyin veya ileti metnini düzenleyin.Bu bölümde, kullanıcı sorunu düzeltip nasıl anlatılmaktadır. Kullanıcı eylemi (örneğin, ile başarı iletileri gibi) gerekiyorsa, aşağıdaki standart tümceciğini kullanın:

Hiçbir kullanıcı eyleme gerek yoktur.
4050 Olay günlüğüne ileti metni olarak verilir; eklemeyin veya ileti metnini düzenleyin.Bu bölümde, kullanıcı sorunu düzeltip nasıl anlatılmaktadır. Kullanıcı eylemi (örneğin, ile başarı iletileri gibi) gerekiyorsa, aşağıdaki standart tümceciğini kullanın:

Hiçbir kullanıcı eyleme gerek yoktur.
4051 Program dosyaları birim üzerinde yeterli disk alanı yok BinaryDrive yüklemeyi tamamlamak için. DPM yükleme işlemine devam etmek için boş BinaryDiskSpaceRequired MB disk alanı birimde.
4052 Yükleyemezsiniz DPM DPM koruma Aracısı olmamışsa, bir sunucu üzerinde yüklü.Hiçbir kullanıcı eyleme gerek yoktur.
4053 DPM Kurulum korumalı bilgisayarlardan kaldıramadı DComUsersGroup Grup. Korumalı bilgisayarları grubundan silin. Üzerinde Yönetimsel Araçlar menüsünde'ı tıklatın Bilgisayar Yönetimi. Genişlet Yerel Kullanıcılar ve gruplarve sonra'ı tıklatın. Grupları. ' I tıklatın Dağıtılmış COM kullanıcıları sağ bölmede ve bilgisayarlar için korumalı girişleri bu gruptan kaldır.
4055 Kurulum DPM DPM ve Koruması Aracısı'nı Windows Güvenlik Duvarı özel durumlar listesinden kaldıramadı.Windows Güvenlik Duvarı etkinse, DPM ve Koruması Aracısı özel durumlar listesinden kaldırın. Denetim Masası'nda,'ı tıklatın. Windows Güvenlik Duvarı,'ı tıklatın Özel durumlar sekmesini ve ardından Sil Microsoft System Center veri koruma Yöneticisi 2010 ve Microsoft System Center veri koruma Yöneticisi 2010 çoğaltma aracısı özel durumlar listesinden.
4056 Kurulum DPM DPM Windows Güvenlik Duvarı özel durumlar ekleyemedi. Hata ayrıntılarını gözden geçirin. Denetim Masası'nda,'ı tıklatın. Windows Güvenlik Duvarıve Genel sekmesinde, doğrulayın Özel durumlara izin verme seçenek seçili değildir. Kullanım Program Ekle veya Kaldır içinde Denetim Masası DPM kaldırmak ve daha sonra çalıştırmak için DPM Kurulumu yeniden.
4057 Veritabanı birim üzerinde yeterli disk alanı yok DatabaseDrive yüklemeyi tamamlamak için. Yükleme işlemine devam etmek için boş DatabaseDiskSpaceRequired MB disk alanı birimde.
4058 DPM SQL Server'ın Microsoft DPM$ $ örnek gerektirir. Varolan SQL Server kurulumlarının hiçbirinin adı Microsoft$ DPM$ yok. Kur, değerlendirme Edition, SQL Server, 180 gün içinde sona erecek 2008, yükleyecektir.SQL Server 2008'in sona erme önlemek için çıkın Kur SQL Server 2008'in lisanslı perakende kopyasını yüklemek veya 180 gün içinde SQL Server 2008'e yükseltin. SQL Server 2008 ayarlarını doğru şekilde yapılandırmak için bkz: Önkoşul yazılımını el ile yükleme DPM 2012 Dağıtım Kılavuzu'nda.
4059 DPM Kur değerlendirme Edition, SQL Server, 180 gün sonra süresi 2008 yükler.SQL Server 2008'in sona erme önlemek için çıkın Kur SQL Server 2008'in lisanslı perakende kopyasını yüklemek veya 180 gün içinde SQL Server 2008'e yükseltin. SQL Server 2008 ayarlarını doğru şekilde yapılandırmak için bkz: Önkoşul yazılımını el ile yükleme DPM 2012 Dağıtım Kılavuzu'nda.
4060 SQL Server Reporting Services SP1'i el ile yükleyin. Yönergeler için bkz. Hata Giderme Kurulumu DPM Kur Yardımı.
4061 Kur, SQL Server 2000 Reporting Services otomatik olarak yükleyemedi. SQL Server 2000 Reporting Services yükleme sistem tarafından yapılan tüm değişiklikleri geri alındı.Denetim Masası'ndan Program Ekle veya Kaldır öğesini kullanarak DPM kaldırın. Daha sonra Reporting Services ve Reporting Services SP1'i el ile yükleyin. Yönergeler için bkz. Hata Giderme Kurulumu DPM Kur Yardımı.
4062 Kur, SQL Server 2000 Reporting Services otomatik olarak yükleyemedi. SQL Server 2000 Reporting Services yükleme sistem tarafından yapılan tüm değişiklikleri geri alındı.Dan Denetim Masası, DPM kullanarak kaldırın. Program Ekle veya Kaldır. Daha sonra Reporting Services ve Reporting Services SP1'i el ile yükleyin. Yönergeler için bkz. Hata Giderme Kurulumu DPM Kur Yardımı.
4065 Kullanıcı adı belirtmediniz. Bir kullanıcı adı belirtin.
4066 Bir şirket adı belirtmediniz. Bir şirket adı belirtin.
4067 DPM lisans sayısı değerinden büyük veya sıfıra eşit olmalıdır. DPM lisansı değerinden büyük veya sıfıra eşit bir sayı belirtin.
4068 Yükleme kaynağı Klasöryolu için Önkoşullar yükleniyor ya yok ya da erişilemez veya Kurulum önkoşullardan biri veya birkaçı konumda bulamıyor.DPM yükleme DVD'SİNİN doğru kopyalandığını doğrulayın ve yeniden çalıştırma Kur.
4069 Giriş InputParameterTag zorunludur. Geçerli bir girdi belirtin InputParameterTag.
4070 Önkoşul denetimi hatayla başarısız oldu. DPM Kur günlük dosyasındaki hataları gözden geçirin SetupLogFile. Hataları giderin ve sonra çalıştırın DPM Kurulumu yeniden.
4071 Kurulum DPM DPM Yönetici Konsolu kısayoldan silinemedi: CommaSeparatedShortcutLocations. Kısayolları el ile silin.
4072 Belirtilen yol Dosya adı geçersiz. Geçerli bir yol belirtin ve yolun erişilebilir olduğunu doğrulayın.
4073 Komut satırı bağımsız değişkeni CommandlineArgument geçersiz. Bkz. DPM yükleme DPM Kurulum Yardımı'nda.
4074 Yol Dosya adı aşıyor MaxLimit karakter. Daha kısa bir süre ile bir yol seçin.
4075 Komut satırı bağımsız değişkeni CommandlineArgument zaten belirtilmiş.Bkz. DPM yükleme DPM Kurulum Yardımı'nda.
4076 Değeri CommandlineArgument belirtilmedi. Bkz. DPM yükleme DPM Kur Yardımı.
4077 DPM bu bilgisayarda yüklü değil. Kurulum DPM DPM ürün DVD'SİNDEN çalıştırın.
4078 DPM, bu bilgisayarda zaten yüklü. DPM kaldırmak için kullanın. Program Ekle veya Kaldır içinde Denetim Masası.
4079 DPM bu bilgisayarda yüklü değil. DPM yüklemek için bkz. DPM yükleme DPM Kurulum Yardımı'nda.
4080 Hayır giriş dosyası komut satırında belirtilir. Bkz. DPM yükleme DPM Kurulum Yardımı'nda.
4081 DPM yapılandırması başarısız oldu. Bakın Sorun giderme Kurulum DPM Yardım bölümü.
4082 DPM hizmeti başlatılamıyor SetupServiceName. Hizmeti el ile başlatın. Üzerinde Yönetimsel Araçlar menüsünde'ı tıklatın Hizmetleri. Sağ tıklatma SetupServiceNameve sonra'ı tıklatın. Başlat.
4083 Kurulum DPM aracıları yapılandıramadı. Bakın Sorun giderme DPM Yardım bölümü.
4084 SQL Server 2008 Reporting Services DPM Kurulum yapılandıramadı. Bakın Sorun giderme DPM Yardım bölümü.
4085 DPM Kurulum Önkoşulları ayıklamak değil. Bakın Sorun giderme DPM Yardım bölümü.
4086 DPM başarıyla yüklendi. Ancak, Kurulum DPM ayıklanan klasörü silinemedi Klasöryolu. Klasörü silme Klasöryolu el ile.
4087 DPM Kurulum ayıklanan klasör silinemedi. Klasöryolu. Klasörü silme Klasöryolu el ile.
4091 Kurulum DPM DPM geçerli yüklemede kullanılan SQL Server sürümünü belirleyemedi.DPM geçerli yüklemesinin süresi dolmuş bir değerlendirme Edition, SQL Server 2008 örneğini kullanıyorsa, el ile SQL Server 2008'in perakende sürümüne yükseltmeniz gerekir. Yönergeler için DPM 2012 Dağıtım Kılavuzu'na bakın. Bu hata hakkında daha fazla bilgi için uygulama olay günlüğüne bakın.
4093 DPM Kurulum DPM geçerli yüklemesinin değerlendirme Edition, SQL Server 2000 Reporting Services kullandığını algıladı. Kurulum SQL Server 2000 Reporting Services DPM yükseltmenin bir parçası olarak perakende sürümüne yükseltir.Hiçbir kullanıcı eyleme gerek yoktur.
4094 DPM Kur SQL Server 2008 Reporting Services sürümüne DPM geçerli yüklemede kullanılan belirlenemedi.Rapor sunucusu ve World Wide Web Publishing hizmetlerinin çalıştığını doğrulayın: içinde Denetim Masası,'ı tıklatın Yönetimsel Araçlar,'ı tıklatın Hizmetlerive kontrol edin Durum Her hizmet için sütun.
4095 Kurulum DPM DPM geçerli yüklemesinin süresi dolmuş bir değerlendirme Edition, SQL Server 2000 Reporting Services örneğini kullandığını algıladı.El ile SQL Server 2000 Reporting Services'ın perakende sürümüne yükseltme ve DPM Kur'u yeniden çalıştırın. Raporlama Hizmetleri'ni yükseltmek için yönergeler için DPM 2012 Dağıtım Kılavuzu'na bakın.
4097 DPM Kur, aşağıdaki kayıt defteri anahtarlarını kaldıramadı: CommaSeparatedRegKeys. Kullanarak kayıt defteri anahtarlarını silme Microsoft, Kayıt Defteri Düzenleyicisi.
4300 DPM Kurulum DPMRA Hizmet silinemedi. DPMRA hizmeti el ile silin. Komut istemine "sc delete DPMRA" yazın.
4306 Sağlanan oturum açma kimlik bilgilerini kullanmak kurulum DPM değiştiremiyor <UserName></UserName>. Ayrıntılar için hata günlüğüne bakın. Oturum açma izinleri yerel bilgisayarda yüklü ve sağladığınız uzak SQL Server yönetici kimlik bilgileri doğru olduğunu doğrulayın.
4307 DPM Kur, belirtilen SQL Server örneğine bağlanamıyor. Olası neden

SQL Server çalıştıran bilgisayara uzaktan bağlantı devre dışı bırakılır.

Çözüm

Uzak SQL Server örneğini etkinleştirmek için aşağıdakileri yapın:
 1. Başlat Menüsü'nden işaret Tüm Programlar, işaret Microsoft SQL Server 2008, işaret Yapılandırma araçlarıve sonra'ı tıklatın. SQL Server Configuration Manager.
 2. Konsol bölmesinde, SQL Server Configuration Manager'ı genişletin. SQL Server ağ yapılandırmasıve adlandırılmış örneğine DPM için ağ iletişim kuralını seçin.
 3. İçinde Ayrıntılar TCP/IP'yi devre dışıysa, bölmeyi sağ tıklatın TCP/IP ' ı tıklatın Etkinleştirme.


Olası neden

SQL Server Tarayıcı hizmeti devre dışı bırakılır.

Çözüm

SQL Server Browser hizmetini başlatmak için aşağıdakileri yapın:
 1. Konsol bölmesinde, SQL Server Configuration Manager'ı tıklatın SQL Server Hizmetleri.
 2. İçinde Ayrıntılar bölmesinde, sağ tıklatın SQL Server Gözatıcısıve sonra'ı tıklatın. Özellikler.
 3. SQL Server tarayıcı Özellikleri iletişim kutusunda, üzerinde Hizmet sekme, seçme Otomatik dan Başlangıç modu ' ı tıklatın ve aşağı açılan liste Tamam.

Not

Varsayılan olarak, Microsoft SQL Server, SQL Server Tarayıcısı hizmeti otomatik olarak başlayacak şekilde ayarlar.

Olası neden

Uzak SQL Server örneği aşağıdaki biçimde olduğundan emin olun:

Bilgisayar adı>\Örnek adı>

Not

Yalnızca kullanınBilgisayar adı> varsayılan örneği için.

Olası neden

DPM sunucu ve SQL Server çalıştıran bilgisayar arasındaki ağ bağlantısı yok.

Çözüm

DPM sunucu ve SQL Server çalıştıran bilgisayar arasında bir bağlantı olduğundan emin olun.
4309 SQL Server 2008 Kurulumu başarısız oldu. SQL Server 2008 yükleme sistem tarafından yapılan tüm değişiklikleri geri alındı.SQL Server 2008 el ile yükleyin. "El ile yükleme ön koşul yazılımları" DPM 2010 Dağıtım Kılavuzu'ndaki yönergeleri için bkz.
4310 SQL Server 2008 Kurulumu başarısız oldu. Hatalar için SQL Server yükleme günlük dosyasını gözden geçirin ve sonra uygun eylemi gerçekleştirin.
4323Hata: Yerel gruba kullanıcı eklemek DPM kurulumu başarısız oldu. Hata ayrıntılarını gözden geçirin, uygun eylemi gerçekleştirin ve DPM Kur'u yeniden çalıştırın.

ID: 4323. Ayrıntılar: Bir üye için eklenemedi veya yerel gruptan üye olmadığı için kaldırıldı.
(Yani, etki alanında farklı bir NetBIOS hem de DNS adlarına varsa) ortam ayrık bir ad alanı varsa bu sorun oluşabilir. Bu sorunun nasıl çözüleceği hakkında daha fazla bilgi için lütfen aşağıdaki konulara bakın:

Sistem Merkezi 2012 R2 veri koruma Yöneticisi yükleme başarısız olur ve kimliği oluşturur: 4323: "üye eklenemedi"
4324 Örnek seçemezsiniz. <InstanceName></InstanceName> yerel makinede. DPM, kendi SQL Server kopyası yüklemek istiyorum seçeneğini seçin veya DPM yüklemek için farklı bir örneğini belirtin. DPM'ın SQL Server örnek zaten varsa, yeniden kullanılabilir.
4350 DPM yükseltme çoğaltma geçersiz olarak işaretlendi. Hiçbir kullanıcı eyleme gerek yoktur.
4376 DPM sunucu üzerinde DPM Yönetim Kabuğu yükleyemezsiniz. Hiçbir kullanıcı eyleme gerek yoktur.
4386 Bekleyen bir yeniden başlatma için SQL Server yüklemesi başarısız oldu Bu bilgisayarda.Bilgisayarı yeniden başlatın ve sonra DPM Kur'u yeniden başlatın.

İçindekilere dön

Hata kodları 6000-7999

Hata koduİletiEk bilgi
6002 Madde üzerinde tam denetime izin vermek sistem hesabının izinlerini ayarlayın. Madde üzerinde tam denetime izin vermek sistem hesabının izinlerini ayarlayın.
6003 DPM yola erişilemiyor Dosya adı Sistem hesabı izin reddedildiğinden.Madde üzerinde tam denetime izin vermek sistem hesabının izinlerini ayarlayın.
6012 DPM bağlama noktaları yolunda erişemiyor Dosya adı Sistem hesabı izin reddedildiğinden.Klasör içeriğini listeleme ve okuma için öğeleri belirtilen yolda izin vermek sistem hesabının izinlerini ayarlayın.
6013 DPM bağlama noktaları yolunda erişemiyor Dosya adı Sistem hesabı izin reddedildiğinden.Klasör içeriğini listeleme ve okuma için öğeleri belirtilen yolda izin vermek sistem hesabının izinlerini ayarlayın.
7001 Hedef bilgisayardaki işletim sistemi, geçerli istemci işletim sistemi değildir.Hiçbir kullanıcı eyleme gerek yoktur.
7002 Bilgisayar, Active Directory Etki Alanı Hizmetleri'nde bulunamadı. Hiçbir kullanıcı eyleme gerek yoktur.
7003 Seçili veri kaynaklarını aynı koruma grubuna eklenemez. Koruma grubu, istemci veri kaynakları veya diğer veri kaynakları olması gerekir.Hiçbir kullanıcı eyleme gerek yoktur.
7004 Seçeneği Adı istemci bilgisayarlar için desteklenir. Yedeklenmesi gereken klasörleri belirtmek için kullanın Adı. Daha fazla ayrıntı için get-help çalıştırın. Adı.
7005 Parametre Adı istemci bilgisayarların koruma yapılandırılırken kullanılamaz.Daha fazla ayrıntı için cmdlet Yardım'a bakın.
7006 Parametre Adı Seçili veri kaynağının koruma yapılandırılırken kullanılamaz.Daha fazla ayrıntı için cmdlet Yardım'a bakın.
7007 Belirtilen eşitleme sıklığı geçerli değil. Yalnızca 1, 2, 4, 6, 12 veya 24 saat eşitleme sıklığını ayarlayabilirsiniz.Hiçbir kullanıcı eyleme gerek yoktur.
7009 İstemci bilgisayarlar için ilk anlık veya zamanlanmış çoğaltma desteklenmez. İlk çoğaltma gibi ve istemci bilgisayarları DPM sunucunun ağa bağlandığınızda gerçekleşecektir.Hiçbir kullanıcı eyleme gerek yoktur.
7010 Bilgisayar Adı sunucu olarak korunmuş. Bu eşzamanlı istemci korunamaz.Hiçbir kullanıcı eyleme gerek yoktur.
7011 Seçeneği Adı istemcileri olarak korunan bilgisayarlar için desteklenmiyor. Hiçbir kullanıcı eyleme gerek yoktur.
7012 Bilgisayar Adı İstemci korunmuş. Onu aynı anda sunucu olarak korunamaz.Hiçbir kullanıcı eyleme gerek yoktur.
7013 Seçili bilgisayarların bazıları eklenemedi. Eklenemedi bilgisayarların listesini görüntülemek için seçilebilir bilgisayarların listesini aşağıda "makineleri eklemek başarısız" bağlantısını tıklatın.Hiçbir kullanıcı eyleme gerek yoktur.

İçindekilere dön

Hata kodları 23000 +

Hata koduİletiEk bilgi
23043 DPM beklenmedik biçimde teybin sonuna ulaştı MediaLabel. Teyp üzerinde oynanmış olmasından kaynaklanabilir.Bu teyp başka bir kopyası varsa, kopya kullanarak kurtarma sonra yeniden deneyin.
23044 DPM sunucuda başka işlemler gerçekleştirmekte için yeniden tarama gerçekleştirilemiyor.Diğer işlemlerin tamamlanmasını bekleyin ve sonra bu işlemi yeniden deneyin.
23045 DPM başarısız bir veya daha fazla teyp ben taşımak / E bağlantı yuvası.
 1. Kitaplık kapısı kilitli olduğunu denetleyin ve, ı / E bağlantı noktası kaldırılabilmesi.
 2. I serbest olduğunu yeterli görmek için onay / E bağlantı kitaplığında yuvası.
24003 Teyp başka bir DPM sunucu tarafından yönetilir. Hiçbir kullanıcı eyleme gerek yoktur.
24007 Teyp <MediaLabel> </MediaLabel>bir temizleme bandı olmadığından bir temizleme bandı işaretlenemez.Hiçbir kullanıcı eyleme gerek yoktur.
24008 DPM teyp üzerinde istenen işlem tamamlanamıyor. <MediaLabel> </MediaLabel>Bu bant, başka bir işlem tarafından kullanıldığından.Daha sonra işlemi yeniden deneyin.
24014 Kabloların düzgün bağlanmamış veya güç kitaplığı eksik. Bu hatayı gidermek için aşağıdakileri yapın:
 1. Kitaplık açık olduğundan emin olun.
 2. Veri bağlantısı ve güç kabloları düzgün bağlandığından emin olun.
 3. Açın Bilgisayar Yönetimi ve, söz Aygıt Yöneticisi, kitaplık görüntülendiğini doğrulayın.
24015 Teyp Kitaplığı Otomatik Yükleyici takıldı. Teyp Kitaplığı yedekleme (Autoloader) kaldırın. Teyp hatalarında sorun giderme yönergeleri için donanımınızın belgelerine bakın. Teyp onarıldı kitaplığı işi yeniden çalıştırın.
24017 , <LibraryType><Library> </Library></LibraryType>Sürücü bilgileri yenilenmesi gerekiyor.İçinde Yönetim görev alanı Kitaplıkları sekmesinde, kitaplığı seçin, daha sonra Eylemler bölmesinde tıklatın Yeniden tara.
24018 Sürücü temizleme başarısız oldu veya zaman aşımına uğradı. Temizleme teybini Değiştir ve Yönetim görev alanı Kitaplıkları No Eylemler bölmesinde, sürücüyü seçin ve sonra tıklatın Temiz.
24019 Sürücü <DriveName> </DriveName>içinde <LibraryType><Library> </Library></LibraryType>Bakım gerekiyor.Servis sürücünüz varsa, donanımınız için ürün desteğine başvurun. Bu sürücünün yokluğunda sürücünün ayırmaları değişiklikler gerektiriyorsa tanımlamak için tüm koruma grupları da gözden geçirmelisiniz.
24021 DPM teybe taşımak çalıştı <ElementType><ElementName> </ElementName></ElementType>Ancak bu <ElementType> </ElementType>kullanımdaydı. DPM eşit kitaplık geçerli durumunu olmayabilir<Library></Library>. Bu hatayı gidermek için aşağıdakileri yapın:
 1. İçinde Yönetim görev alanı Kitaplıkları sekmesinde, kitaplığı seçin <Library></Library>ve sonra Eylemler bölmesinde tıklatın Stok.
 2. Yoksa <ElementType> </ElementType>bir teyp içerir kitaplığınızın ön panelini kullanarak bu teyp Kaldır.
24022 , <ElementType><ElementName> </ElementName></ElementType>DPM beklenirken bir teyp içermiyordu. DPM durumu ile eşzamanlı olmayabilir<LibraryType><Library></Library></LibraryType>. İçinde Yönetim ' ı tıklatın, görev alanı Kitaplıkları sekmesini seçin <LibraryType><Library></Library></LibraryType>ve sonra Eylemler bölmesinde tıklatın Stok Kitaplığı.
24023 Kitaplığı <Library> </Library>Teyp çıkarıldı, onu geri gelen ilk oluşturulmasından yuvası için taşınması gerektiğini zorunlu kılar. Ancak, yuva<SlotName> </SlotName>boş değil. Bu hatayı gidermek için aşağıdakileri yapın:
 1. Teybi kaldır yuvasında <SlotName>kullanarak ön panel kitaplığınızın.</SlotName>
 2. İçinde Yönetim ' ı tıklatın, görev alanı Kitaplıkları sekmesini, daha sonra Eylemler bölmesinde tıklatın Stok Kitaplığı bir sayım çalıştırın
24024 Aynı ada sahip bir kitaplık zaten bu sunucuya eklenir. Kitaplık için farklı bir ad seçin.
24025 Üzerinde işlem gerçekleştirilemez. <LibraryType><Library> </Library></LibraryType>herhangi yok çünkü ben / E bağlantı noktaları. Hiçbir kullanıcı eyleme gerek yoktur.
24026 DPM Yönetici Konsolu kitaplığı Fiili durumu ile eşitlenmediği için işlem gerçekleştirilemez.Kapatın ve sonra kitaplık gerçek durumu ile eşitlemek için DPM Yönetici Konsolu açın.
24027 İşlem başarısız oldu çünkü yuva <SlotName> </SlotName>Kitaplıkta <Library></Library>boştu. Bu teyp içinde bulunan <MediaLocationType><MediaLocationInfo></MediaLocationInfo></MediaLocationType>. Ön panel kitaplığınızın teyp yukarıda belirtilen yuva geçerli konumundan taşımak için kullanın.
24029 Teyp silme işlemi olduğundan atlandı <LibraryType><Library> </Library></LibraryType>Teyp silme işlemini desteklemiyor. Hiçbir kullanıcı eyleme gerek yoktur.
24031 DPM Teyp yeniden katalogla bulamadı <MediaLocationType><MediaLocationInfo></MediaLocationInfo></MediaLocationType>içinde <LibraryType><Library> </Library></LibraryType>Bu teyp belirlenmiştir değil çünkü.İçinde Yönetim ' ı tıklatın, görev alanı Kitaplıkları sekmesini, daha sonra Eylemler bölmesinde tıklatın Stok Kitaplığı. Daha sonra seçimi teyp <MediaLabel></MediaLabel>ve sonra'ı tıklatın. Bilinmeyen teyp belirle.
24033 Ayrıntılı Envanter teybe gerçekleştirilmez <MediaLabel> </MediaLabel>Bu DPM sunucu için önceden bilindiği için.Hiçbir kullanıcı eyleme gerek yoktur.
24034 DPM değil ayırmak ı / E gerekli kaynaklardan biri erişilebilir olmadığından kaynak bağlantı noktası.Kitaplık için bekleyen hiçbir uyarı olduğundan emin olun. Ayrıca emin olun hiçbir ı / E bağlantı yuvaları sol açık; ve bu durumda, ben kapatın / E bağlantı yuvası.
24036 İşlem başarısız oldu çünkü ben / E bağlantı noktası şu anda kullanımda. Ben sonra bu işlemi yeniden deneyin / E bağlantı noktası ücretsizdir.
24037 DPM başarısız oldu çünkü seçilen teyp silmek durumu <LibraryType><Library> </Library></LibraryType>DPM tarafından görüldüğü gibi gerçek durumunu kitaplığı ile tutarlı değil.Ayrıntılı Envanter ve hızlı bir sayım çalıştırın.
24038 Banttaki barkod <MediaLabel> </MediaLabel>içinde <MediaLocationType><MediaLocationInfo> </MediaLocationInfo></MediaLocationType>DPM içinde inventoried son kez bu yana değişmiş gibi görünüyor.Bu hatayı gidermek için teyp barkod yenileyin.
24039 Yinelenen barkod etiketleri teypte algılandı <MediaLabel> </MediaLabel>ve <MediaLabel></MediaLabel>. Bu hatayı gidermek için aşağıdakileri yapın:
 1. Teyp kitaplığından kaldırma.
 2. DPM temizleyin yinelenen barkod bilgileri.
 3. Teypte barkodlar değiştirin ve sonra bunları yeniden kitaplığa yerleştirin.
 4. Kitaplık sayımı.
24040 DPM alınan teybi yeniden katalogla başarısız oldu. <MediaLabel> </MediaLabel>Bu inventoried değil çünkü.İçinde Yönetim görev alanı Kitaplıkları sekmesini tıklatın, Stok Kitaplığıve sonra ayrıntılı Envanter gerçekleştirmek için bu seçeneği seçin.
24041 DPM alınan teybi yeniden katalogla başarısız oldu. <MediaLabel> </MediaLabel>teybi boş olduğu için.DPM yalnızca geçerli veri bulunan bir teyp yeniden katalog.
24042 DPM katalog bilgileri içermediği için alınan bantları yeniden katalogla başarısız oldu.Büyük olasılıkla birden çok teyp verilerinizi yayılan ve katalog bilgileri üzerinde başka bir teyp yok. Yedekleme ile ilişkili tüm teyp yerleştirin ve sonra işlemi yeniden deneyin.
24050 Teyp beri operasyonu gerçekleştirmek başarısız oldu Ortam etiketi > kullanılamazTür kitaplığı > Kitaplığı >. Bu hatayı gidermek için aşağıdakileri yapın:
 1. DPM Administrator konsolunda,'ı tıklatın. İzleme ' ı tıklatın ve gezinti çubuğu Uyarıları herhangi bir onay sekmesini Ücretsiz teyp eşik ulaştı kitaplıkları tarafından oluşturulan uyarılar. Böyle bir uyarı varsa, 3. adıma geçin.
 2. DPM Administrator konsolunda,'ı tıklatın. Yönetim Gezinti çubuğunda,'ı tıklatın. Kitaplıkları sekmesini tıklatın ve sonra aşağıdakileri yapın:
  • Tüm kitaplık yuvası genişletme ve serbest veya süresi dolmuş herhangi teyp için denetleyin. Varsa yok, adım 3'e geçin.
  • Şüpheli herhangi Teyp Kitaplığı'nda denetleyin. Şüpheli teyp varsa nasıl teyp (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=185319) tanımlamak için "Şüphe teypleri yönetme" bölümüne bakın.

 3. Yeni Teyp kitaplığa yerleştirin ve sonra çalıştırın bir Hızlı sayım Eylem tarafından izlenen bir Bilinmeyen teyp belirle Eylem. DPM Administrator konsolunda,'ı tıklatın. Yönetim Gezinti çubuğunda,'ı tıklatın. Kitaplıkları sekme ve yeni teypleri boş olarak göründüğünden emin olun. Daha sonra İzleme Gezinti çubuğunda,'ı tıklatın. Uyarıları sekme ve başarısız olan işler yeniden başlatın.
24051 Gerekli teybi kaynak <MediaLabel> </MediaLabel>başka bir görev tarafından ayrılmıştır. Diğer görevin tamamlanmasını bekleyin ya da devam eden işlemi iptal edin. İşlemi yeniden deneyin.
24052 DPM, temizlik veya bakım gerekir veya gerekli sürücü kaynaklardan biri çevrimiçi olmadığı için sürücü kaynağı ayrılamadı.Bu hatayı gidermek için aşağıdakileri yapın:
 1. Görüntüleyin ve kitaplık ve onun sürücüleri için tüm uyarıları gidermek. Uyarıları düzelttikten sonra işlemi yeniden deneyin.
 2. İçinde Yönetim ' ı tıklatın, görev alanı Kitaplıkları sekmesini, daha sonra Eylemler bölmesinde tıklatın Yeniden tara. Yeniden tarama işlemi başarıyla tamamlandıktan sonra işlemi yeniden deneyin.
24053 Gerekli sürücü kaynağı başka bir görev tarafından ayrılmıştır. Görüntüleyin ve kitaplık ve sürücü için tüm uyarıları gidermek veya diğer işlemleri tamamlamak bekleyin. Uyarıları çözme sonra işlemi yeniden deneyin.
24054 Teyp üzerinde işlem gerçekleştirilemez. <MediaLocationType><MediaLocationInfo> </MediaLocationInfo></MediaLocationType>bir temizleme bandı olduğu için. Hiçbir kullanıcı eyleme gerek yoktur.
24055 Kullanılabilir sürücü yok kullanılabilir durumda olduğundan işlem başarısız oldu. <LibraryType><Library></Library></LibraryType>. Çevrimiçi hiçbir sürücü yok veya tüm sürücüleri temizleme veya bakım gerekir.Bu hatayı gidermek için aşağıdakileri yapın:
 1. İçinde İzleme görev alanı Uyarıları sekmesinde, tüm bu kitaplığı ve kendi sürücü uyarıları gidermek. Uyarıları düzelttikten sonra bu işlemi yeniden deneyin.
 2. Düzgün çalışmaktadır, ancak şu anda kullanılmakta olan sürücüleri varsa, diğer işlemleri tamamlayın ve sonra bu işlemi yeniden denemek bekleyin.
24056 <LibraryType><Library> </Library></LibraryType>DPM yönetici tarafından devre dışı bırakıldı.Bu hatayı gidermek için aşağıdakileri yapın:
 1. Bu kitaplığa bir etkin koruma grubu ile ilişkili ise, teyp ile ilgili işleri yetersiz kalmasını önlemek için başka bir kitaplık ilişkilendirilecek koruma grubunu değiştirin.
 2. Teyp ile ilgili işler için bu kitaplığı kullanmak istiyorsanız Yönetim görev alanı Kitaplıkları sekmesinde, bu kitaplığı seçin, daha sonra Eylemler bölmesinde tıklatın Kitaplığı etkinleştir.
24057 DPM teyp yedekleme için bir kopyasını oluşturma başarısız oldu. <DatasourceType><DatasourceName> </DatasourceName></DatasourceType>üzerinde <ServerName> </ServerName>teyp yedekleme başarısız oldu ve çalışmadı çünkü. Bu hatayı gidermek için aşağıdakileri yapın:
 1. Başarısız teyp yedekleme işi uyarıya kullanarak yeniden deneyin. İzleme görev alanı.
 2. Teyp yedekleme işi, tüm çalışmadı çünkü kopyanızı başarısız olursa Koruma ' ı tıklatın, görev alanı Kurtarma noktası - bant oluşturma kısa vadeli bir teyp yedekleme oluşturmak için.
 3. Başarısız kopya işlemi uyarıya kullanarak yeniden denemek teyp yedeklemesi başarıyla çalıştırdıktan sonra İzleme görev alanı.
24058 Sertifika <CertificateName> </CertificateName>seri numarası ile <CertificateSerialNumber> </CertificateSerialNumber>tarafından verilen <CertificateIssuer> </CertificateIssuer>tarafından sona erecek <ExpiryDate></ExpiryDate>. Tüm şifreli yedekleme işleri bu saatten sonra başarısız olur. Bu hatayı gidermek için aşağıdakileri yapın:
 1. Bu sertifikanın özel anahtarı içeriyorsa, bu sertifikayı gelecekte veri kurtarma için DPM kurtarma sertifikaları koleksiyonu taşımak ve bu sertifikayı DPM yedek sertifikaları koleksiyonundaki yedekleri daha fazla devam etmek için geçerli bir sertifikayla değiştirmek.
 2. Bu sertifikanın özel anahtarı içermiyorsa, DPM yedek sertifikaları koleksiyonundaki yedekleri daha fazla devam etmek için geçerli bir sertifika bu sertifikayı değiştirin.
24059 Sertifika <CertificateName> </CertificateName>seri numarası ile <CertificateSerialNumber></CertificateSerialNumber>tarafından verilen <CertificateIssuer> </CertificateIssuer>tarafından sona erecek <ExpiryDate></ExpiryDate>. Tüm şifreli yedekleme işleri bu saatten sonra başarısız olur. Bu hatayı gidermek için aşağıdakileri yapın:
 1. Bu sertifikanın özel anahtarı içeriyorsa, bu sertifikayı gelecekte veri kurtarma için DPM kurtarma sertifikaları koleksiyonu taşımak ve bu sertifikayı DPM yedek sertifikaları koleksiyonundaki yedekleri daha fazla devam etmek için geçerli bir sertifikayla değiştirmek.
 2. Bu sertifikanın özel anahtarı içermiyorsa, DPM yedek sertifikaları koleksiyonundaki yedekleri daha fazla devam etmek için geçerli bir sertifika bu sertifikayı değiştirin.

"Ne için şifrelemek veri içinde bir koruma grubu" DPM Yardımı'nda sertifikalar hakkında daha fazla bilgi için bkz.
24060 Bazı sertifikaların DPMBackupStore altında iş başladığından bu yana değişti.İşlemi yeniden deneyin.
24061 Beklenmeyen teyp algılandı <MediaLocationType><MediaLocationInfo></MediaLocationInfo></MediaLocationType>içinde <LibraryType><Library></Library></LibraryType>. Şüpheli teyp gösteren hiçbir etkin uyarıları olup olmadığını denetleyin. Bu tür bir uyarı varsa, önerilen uygun eylemi gerçekleştirin ve sonra bu işlemi yeniden deneyin.
24070 Bazı DPMBackupStore altında sertifikaların süresi dolmuş. Bu hatayı gidermek için aşağıdakileri yapın:
 1. Bu sertifikanın özel anahtarı içeriyorsa, bu sertifikayı gelecekte veri kurtarma için DPM kurtarma sertifikaları koleksiyonu taşımak ve bu sertifikayı DPM yedek sertifikaları koleksiyonundaki yedekleri daha fazla devam etmek için geçerli bir sertifikayla değiştirmek.
 2. Bu sertifikanın özel anahtarı içermiyorsa, DPM yedek sertifikaları koleksiyonundaki yedekleri daha fazla devam etmek için geçerli bir sertifika bu sertifikayı değiştirin.

"Ne için şifrelemek veri içinde bir koruma grubu" DPM Yardımı'nda sertifikalar hakkında daha fazla bilgi için bkz.
24071 Bu DPM sunucu DPMBackupStore ve verilerin şifresini çözebilir DPMRestoreStore geçerli bir sertifika olduğundan bu şifreli teybe yazma veya okuma yetkisi yok.Bu hatayı gidermek için aşağıdakileri yapın:
 1. DPMBackupStore bu teyp şifresini çözmek için sertifika olduğundan emin olun.
 2. Bu teybi teyp bu okumak için yetkili bir DPM sunucu kullanın.

"Ne için şifrelemek veri içinde bir koruma grubu" DPM Yardımı'nda sertifikalar hakkında daha fazla bilgi için bkz.
24072 DPMBackupStore veya DPMRestoreStore yok. DPMBackupStore ve DPMRestoreStore sertifika depolarını yeniden oluşturmak için Sertifika Yönetim Konsolu'nu kullanın.
24073 Hiçbir sertifika DPMBackupStore altında bulunur. Sertifikalar, DPM sertifikaları yedekleme koleksiyonuna ekleyin.

"Ne için şifrelemek veri içinde bir koruma grubu" DPM Yardımı'nda sertifikalar hakkında daha fazla bilgi için bkz.
24074 Teyp üzerindeki verileri şifrelemek başarısız oldu. İşlemi yeniden deneyin.
24075 Bu teyp üzerindeki bozuk sertifikalardır. Bu teyp üzerindeki veri kurtarılamaz. Hiçbir kullanıcı eyleme gerek yoktur.
24076 DPM tarafından Kitaplığı Aracısı'na gönderilen komut zaman aşımına uğradı. İşlemi yeniden deneyin.
24077 DPM teyp takma başarısız oldu. <MediaLabel> </MediaLabel>sürücüde <DriveName> </DriveName>Kitaplık için <Library></Library>. DPM kitaplığı geçerli durumu ile eşitlenmediği için budur.İçinde Yönetim görev alanı Kitaplıkları sekme, kitaplığı seçin ve sonra tıklatın Stok Kitaplığı. Etkinleştirilirse, seçin Hızlı sayım seçeneği; Aksi halde seçin Ayrıntılı Envanter seçeneği.
24078 Hiçbir sertifika özel anahtar ile DPMBackupStore içinde yok. Sertifika Yönetim Konsolu'nda açmak için sertifika depoları Bilgisayar DPM sunucu üzerinde hesabı. DPMBackupStore sertifikaları koleksiyonuna özel anahtarı olan bir sertifika ekleyin.

"Ne için şifrelemek veri içinde bir koruma grubu" DPM Yardımı'nda sertifikalar hakkında daha fazla bilgi için bkz.
24079 DPM teybi teyp katalog bilgileri ayrıştırmak çalışırken bir hatayla karşılaştı.<MediaLabel></MediaLabel>. İşlemi yeniden deneyin.
24080 DPM bandın içeriğini ayrıştırmak çalışırken kritik bir hatayla karşılaştı.<MediaLabel></MediaLabel>. Çünkü bu teyp üzerindeki veri bozuk olabilir. Bu hatayı gidermek için aşağıdakileri yapın:
 1. Bu teyp başka bir kopyası varsa, Kurtarma yeniden denemek için kullanın.
 2. Başka bir kopyası bu teyp, yoksa Kurtarma görev alanında, tüm gerekli bağımsız kurtarılabilir öğeleri seçin ve sonra kurtarma işlemi.

24082 DPM, belirtilen kurtarma noktası olmadığı için işlem gerçekleştirilemedi.Hiçbir kullanıcı eyleme gerek yoktur.
24083 Kurtarma başarısız oldu <DatasourceType><DatasourceName> </DatasourceName></DatasourceType>üzerinde <ServerName></ServerName>. DPM yineleme ve kurtarma noktası birimleri donanım anlık SAN kurtarma için korunan bilgisayarda takılı değil.SAN yazılımınızı noktası birimleri DPM yineleme ve kurtarma donanım anlık görüntüsünü ve bunları korunan bilgisayara bağlamak için kullanın.
24084 Teyp <LibraryType><Library> </Library></LibraryType>AT <MediaLocationType><MediaLocationInfo> </MediaLocationInfo></MediaLocationType>Desteklenmeyen fiziksel blok boyutunu kullanarak başka bir teyp yedekleme uygulaması tarafından yazılmış.Bu hatayı gidermek için Teybin içeriğini silmek için aşağıdakileri yapın:
 • DPM Administrator konsolunda, içinde Yönetim ' ı tıklatın, görev alanı Kitaplıkları sekme, teyp seçin ve sonra tıklatın Teybi silme. Teybi silme sonra DPM yedeklemeler için kullanabilirsiniz.

Not

Bir tek başına bir teyp sürücünüz varsa, DPM başka bir araç kullanarak teybi silmek zorunda kalabilirsiniz.
24085 DPM, yeni bir iş parçacığı başlatılamıyor. Sistem belleği ve CPU kullanımını denetleyin.
24086 DPM Teyp çıkarılamadı. <MediaLabel> </MediaLabel>sürücüde <DriveName> </DriveName>Kitaplık için <Library></Library>. DPM kitaplığı geçerli durumu ile eşitlenmediği için budur.İçinde Yönetim görev alanı Kitaplıkları sekmesinde, kitaplığı seçin, daha sonra Eylemler bölmesinde tıklatın Stok Kitaplığı. Etkinleştirilirse, seçin Hızlı sayım seçeneği; Aksi halde seçin Ayrıntılı Envanter seçeneği.
24088 Sürücü <DriveName> </DriveName>içinde <LibraryType><Library> </Library></LibraryType>düzgün zoned değil.Sadece sürücüler emin olun <LibraryType><Library> </Library></LibraryType>DPM sunucu ve değiştirici için görülebilir.
24089 <LibraryType><Library> </Library></LibraryType>bağlı <MachineName> </MachineName>kendi sürücülerin hiçbiri kullanılabilir çünkü çevrimdışı durumdadır. Bu hatayı gidermek için aşağıdakileri yapın:
 1. Bu kitaplık, sürücü düzgün zoned emin olun.
 2. Bu kitaplık için uyarı çözülmüş tüm sürücü ilişkili olduğundan emin olun.

24090 Genel DPMDB veritabanı erişilebilir değil. Bu hatayı gidermek için aşağıdakileri yapın:
 1. Genel DPMDB veritabanı erişilebilir olduğundan emin olun.
 2. Genel DPMDB veritabanı SQL Server'ın örneğinin çalıştığından emin olun.
 3. Genel DPMDB veritabanını barındıran bilgisayarın ağ bağlantısı düzgün yapılandırıldığından emin olun.
 4. Genel DPMDB veritabanı bilgisayarında SQL Browser hizmetinin çalıştığından emin olun.
 5. MSDTC hizmeti bu DPM sunucu hem de genel DPMDB veritabanı bilgisayarda çalıştığından emin olun.

24091 Genel DPMDB veritabanı erişilebilir değil. Bu hatayı gidermek için aşağıdakileri yapın:
 1. Genel DPMDB veritabanı erişilebilir olduğundan emin olun.
 2. Genel DPMDB veritabanı SQL Server'ın örneğinin çalıştığından emin olun.
 3. Genel DPMDB veritabanını barındıran bilgisayarın ağ bağlantısı düzgün yapılandırıldığından emin olun.
 4. Genel DPMDB veritabanı bilgisayarında SQL Browser hizmetinin çalıştığından emin olun.
 5. MSDTC hizmeti bu DPM sunucu hem de genel DPMDB veritabanı bilgisayarda çalıştığından emin olun.

25001 Rescan DPM üzerinde başka işlemler gerçekleştirme çünkü şu anda gerçekleştirilemez<LibraryType><Library></Library></LibraryType>. Geçerli kitaplık işlemlerinde tamamlamak bekleyin ve sonra bu işlemi yeniden deneyin.
25002 Teyp <LibraryType><Library> </Library></LibraryType>AT <MediaLocationType><MediaLocationInfo> </MediaLocationInfo></MediaLocationType>bir temizleme bandı gibi görünüyor. Ancak, bu bant bir temizleme bandı işaretlenmemiş.İçinde Yönetim görev alanı Kitaplıkları sekme, bu teyp seçin ve sonra tıklatın Olarak temizleme bandı işaretle.
25005 Sürücü temizleme işlemi <DriveName> </DriveName>Kitaplığı'nda <Library> </Library>beklenenden daha uzun sürdü. Temizleme işlemi başarısız oldu. Bu hatayı gidermek için aşağıdakileri yapın:
 1. Destekleniyorsa, ön panel doğrulamak için kitaplığınızın bu temizleme işlemi başarıyla tamamlandı denetleyin.
 2. Temizleme işlemi başarısız oldu, temizleme bandı değiştirmeyi deneyin ve sonra temizleme işlemini yeniden çalıştırın.

25009 DPM kitaplığınızın geçerli durumu ile eşitlenmez. İşleri çalıştırma<LibraryType><Library> </Library></LibraryType>büyük olasılıkla başarısız olabilir. İçinde Yönetim görev alanı Kitaplıkları sekmesini tıklatın, Stok Kitaplığı. Varsa, seçin Hızlı sayım Aksi takdirde, Seç seçeneği Ayrıntılı Envanter seçeneği.
25010 DPM erişim girişiminde <ElementType><ElementName> </ElementName></ElementType>Kitaplığı'nda <Library></Library>. Bu <ElementType> </ElementType>yok. Bu hatayı gidermek için aşağıdakileri yapın:
 1. İçinde Yönetim görev alanı Kitaplıkları sekmesini tıklatın, Stok Kitaplığı Stok çalıştırmak için. Etkinleştirilirse, seçin Hızlı sayım seçeneği; Aksi halde seçin Ayrıntılı Envanter seçeneği. DPM tarafından görüldüğü gibi bu kitaplığı durumunu güncelleştirir.
 2. DPM stok başarıyla tamamlandıktan sonra işlemi yeniden deneyin.

25011 Stok DPM başarısız oldu <LibraryType><Library></Library></LibraryType>. Bir donanım sorunu nedeniyle büyük olasılıkla budur.Sorun giderme adımları için donanım kitaplarınıza bakın.
25012 DPM kitaplığınızın geçerli durumu ile eşitlenmez. İşleri çalıştırma<LibraryType><Library> </Library></LibraryType>büyük olasılıkla başarısız olabilir. İçinde Yönetim görev alanı Kitaplıkları sekmesini tıklatın, Stok Kitaplığı. Varsa, aksi takdirde hızlı bir sayım gerçekleştirmek için ayrıntılı Envanter gerçekleştirme seçeneğini belirleyin.
25013 DPM tespit sürücü <DriveName> </DriveName>düzgün yüklenmiş gibi görünmüyor.SCSI ve bus eşlemeleri sürücünün sürücü doğru bir şekilde eşleştiğinden emin olmak için denetleyin. Eşleme olarak değiştirirseniz Yönetim görev alanı Kitaplıkları sekmesini ve sonra Yeniden tara.
25014 <LibraryType><Library> </Library></LibraryType>hazır değil. Bu hatayı gidermek için aşağıdakileri yapın:
 1. Kitaplık açık olduğundan emin olun.
 2. Veri veya güç kanal gevşek bağlantılar için denetleyin.
 3. Kitaplık Aygıt Yöneticisi'nde göründüğünden emin olun.
 4. Kitaplıktaki kapıyı kapalı olduğundan emin olun.
 5. Diğer sorun giderme adımları için donanım kitaplarınıza bakın.

25015 DPM, sürücü algılandı <DriveName> </DriveName>hazır değil. Bu hatayı gidermek için aşağıdakileri yapın:
 1. Sürücü hizmet verdiyseniz, bu uyarıyı yoksayabilirsiniz.
 2. Sürücü açık olduğundan emin olun.
 3. Sürücünün düzgün takıldığından emin olun.
 4. Aygıt Yöneticisi'nde sürücüyü etkin değildir veya görünür değil, diğer sorun giderme adımları için donanım kitaplarınıza bakın.

25016 DPM teyp kullanmak başarısız oldu <MediaLocationType><MediaLocationInfo> </MediaLocationInfo></MediaLocationType>onu yanlış yedekleme teybi olarak tanımlanmış bir temizleme bandı gibi görünüyor çünkü.Doğrulayın yuvasındaki teybi <MediaLocationType><MediaLocationInfo> </MediaLocationInfo></MediaLocationType>bir temizleme bandı var. Eğer, buna ise Yönetim ' ı tıklatın, görev alanı Kitaplıkları sekmesinde, bu teyp seçin, daha sonra Eylemler bölmesinde tıklatın Olarak temizleme bandı işaretle.
25017 DPM sürücüsüne erişilemedi <DriveName> </DriveName>başka bir uygulama tarafından kullanılmakta olduğundan.Sürücüyü kullanarak bitirmek için başka bir uygulama kadar bekleyin veya başka bir uygulamayı durdurmak.
25018 Temizleyici ortamı <MediaLocationType><MediaLocationInfo> </MediaLocationInfo></MediaLocationType>süresi doldu. Temizleme bandı değiştirin ve sonra temizleme işlemini yeniden çalıştırın.
30089 İşlem başarısız oldu <TargetedServerName> </TargetedServerName>desteklenmeyen bir tek örnek depolama (SIS) dosyası olarak<FileName> </FileName>Kaynak birimde bulundu. Bu hatayı gidermek için dosya özniteliklerini değiştirin veya tüm sanal makine kurtarmak.
30101 DPM teyp üzerindeki bir g/ç işlemi gerçekleştirilirken kritik bir hatayla karşılaştı. <Media label=""> </Media>(Barkod- <Media barcode=""></Media>) içinde <Media location="" type=""><Media location="" info=""></Media></Media>. Bu hatayı gidermek için aşağıdakileri yapın:
 1. İndirip teyp sürücü satıcıdan son sürücü ve bellenim güncelleştirmelerini yükleyin.
 2. Birçok teyp sürücü üretici donanım sorunlarını tanılamak için kullanabileceğiniz yardımcı programları da sunmaktadır.
 3. Temiz ve teyp sürücüsü hizmet.


TapeSize kayıt defteri değerini, teyp boyutuna uyacak şekilde değiştirin

Teybin sonuna ulaştığında, bazı sürücüler hatalı dönüş bir G/ç aygıt hatası kod yerine bir Üst sınırına teyp sonu kodu. Bu hatayı gidermek için teyp boyutuyla eşleştirmek için aşağıdaki kayıt defteri anahtarının değerini değiştirin:

Kayıt defteri konumu:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft Data Protection Manager\Agent

DWORD adı: TapeSize
Değer verisi (MB): 00030000Paralel yazma arabelleği sayısını azaltın

Bir yalıtılarak sürücü birden çok paralel yazma istekleri işlemek değil. Bu hatayı gidermek için oluşturmak ve DPM kullanan paralel yazma arabelleği sayısını azaltmak için aşağıdaki kayıt defteri anahtarını değiştirmek için:

Kayıt defteri konumu:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft Data Protection Manager\Agent

DWORD adı: BufferQueueSize
Değer verisi: 00000001


Dikkat

Kayıt defterini hatalı olarak değiştirirseniz önemli sorunlar oluşabilir. Bu sorunlar, işletim sisteminizi yeniden yüklemenizi gerektirebilir. Microsoft bu sorunların çözülebileceğini garanti etmemektedir. Kayıt defterini kendi sorumluluğunuzda değiştirin. Her zaman değiştirmeden önce kayıt defterini yedeklediğinizden ve bir sorun çıkması durumunda kayıt defterini geri yüklemek nasıl biliyor emin olun.
30111 VSS uygulama yazarının veya VSS sağlayıcısı hatalı bir durumda değil. Zaten kötü durumda olduğu veya geçerli işlem sırasında hatalı bir duruma girdiği.Gerekli lisansları sunucuda yüklü ve sonra yedeklemeyi yeniden deneyin emin olun.

Bu aynı zamanda bir sanal makine yedeklemek çalışıyorsunuz ve VHD dosyasını bir CSV kök dizininde bulunuyorsa oluşabilir. Bu soruna geçici bir çözüm için bir klasör oluşturun ve klasörü içinde VHD taşımak.
30112 DPM yinelenebilir VSS hatası ile karşılaştı. Bu hata ile karşılaştığınız zaman içinde bulunduğunuz duruma bağlı olarak aşağıdaki bölümlerde bu hatanın nasıl düzeltileceği açıklanmaktadır.

Bir sanal makine üzerinde Birim Gölge Kopyası Hizmeti (VSS) hatası

Bu durumda bu hatayı gidermek için bir veya daha aşağıdaki eylemlerden birini gerçekleştirin:
 • Sanal makinede Tümleştirme Bileşenleri paketinin sürümünü güncel olduğundan emin olun. Sanal makine için ana bilgisayarda açma Sunucu Yöneticisi, genişletme Roller,'ı tıklatın Hyper-Vve sonra Olaylar içinde listeler Özet alanı, görünüm için bir uyarı Tümleştirme Bileşenleri paketin güncelleştirilmiş olması gerekir.
 • Sanal makinede tüm yazarları kararlı bir durumda olduğundan emin olun. Sanal makinede, yükseltilmiş bir komut istemi penceresi açın türü vssadmin liste yazarlar, ve sonra Enter tuşuna basın.
 • Sanal makinede hiçbir çözülmemiş VSS hatası olduğundan emin olun. Sanal makinede açın Sunucu Yöneticisi, genişletme Tanılama, genişletme Olayı görüntüleWER, genişletme Windows Günlüklerive sonra'ı tıklatın. Uygulama. Bulduğunuz VSS hataları çözümleyin.
  • Genişlet Tanılama, genişletme Windows Günlüklerive uygulama ve sistem olayları için çözüm adımlarını gözden geçirin.
  • Genişlet Roller,'ı tıklatın Hyper-Vve sonra Özet alan, çözümleme adımları için olaylar listesini gözden geçirin.Exchange 2010, Exchange 2007 veya Exchange 2003 çalıştıran bir bilgisayar için artımlı yedekleme aracını kullanarak bir kurtarma noktası oluşturma

Bu veri kaynağı üzerinde döngüsel günlüğü etkin. DPM 2010 Exchange 2010, Exchange 2007 veya Exchange 2003 üzerinde çalışan bir bilgisayarda artımlı yedeklemeler desteklemiyor Döngüsel günlüğü etkin.

Bu durumda bu hatayı gidermek için temizleyin. Döngüsel günlüğü onay kutusunu işaretleyin ve sonra kurtarma noktası oluşturmayı yeniden deneyin.

Artımlı yedekleme yapıldığında storage group ntbackup çalıştırıldıktan sonra bir sonraki artımlı yedekleme başarısız olur.

Artımlı yedekleme gerçekleştirmeden önce bir DPM tam kurtarma noktası oluşturun.
30140 DPM SQL günlük yedekleme, yedekleme işi veya bir kurtarma saat iş son noktasına bir parçası olarak ya da yapmak çalıştı. SQL günlük yedekleme işini bir discontinuity <DatasourceName> <DatasourceType>veritabanı için SQL günlük zincirindeki en son yedeklemeden sonra algıladı. Bir express kadar tüm artımlı yedekleme işleri başlatılamaz tam yedekleme çalışır. </DatasourceType></DatasourceName>Yedekleme hataları için

Yedekleme işinin bir parçası olarak bu hatayı görüyorsanız, koruma görev alanında, SQL Server veritabanını seçin, Create kurtarmanoktası ve bir hızlı çalıştırın tam yedekleme. Alternatif olarak, sonraki zamanlanan express tam bekleyebilirsiniz yedekleme çalıştırmak için.

Kurtarma hataları için

Kurtarma işleminin bir parçası olarak bu hata ortaya çıkarsa, başka bir noktasından geri daha sonra deneyin. Daha fazla ayrıntı için SQL Server çalıştıran bilgisayar üzerindeki uygulama Olay Görüntüleyicisi günlüklerini gözden geçirin. Bu veritabanı yedek başka bir uygulama tarafından korunmuyor emin olun.
30146 <ObjectName> <DatasourceType> <DatasourceName> <ServerName>.</ServerName> </DatasourceName> </DatasourceType> </ObjectName> Veri tutarlılığı doğrulama denetimi başarısız olduEn son Exchange server yükselttiyseniz, DPM sunucunun bu sunucudan kopyalayın. Exchange server yöneticinize başvurun ve sonra sorun doğrulayın. Bozuk duruma gidermenin son bilinen iyi yedeklemesinden kurtarabilir.
30169 İçin işlem başarısız olduDatasourceType>Verikaynağıadı> üzerindeSunucuAdı> çünkü veri kaynağı kullanılabilir değil.Bu sorunu gidermek için aşağıdakileri doğrulayın:
 1. Çevrimiçi veri kaynağıdır.
 2. Veri kaynağı bir geri yükleme durumda değil.
 3. Uygulama VSS yazarının çalışıyor.
 4. Erişilebilir veri kaynağıdır.
 5. Veri kaynağı eksik değil.
 6. Veri kaynağı bir SharePoint grubu üyesi ise, SharePoint grup yapılandırmasında varolduğunu doğrulayın. Bu hata hakkında daha fazla bilgi için gidin Hyper-V koruması sorunları.

30172Veritabanı için SQL Server 2012 DPM işi başarısız olduDBName> üzerindeAGName> SQL Server örneği bir bağlantı Koruması Aracısı'na reddetmesi nedeniyle (kimliği 30172 ayrıntıları: iç hata kodu: 0x80990F75).Bu sorunu gidermek için SQL Server management konsolunu açın, kullanılabilirlik grubunun özellikleriGenelOkunabilir ikincil ->-> gidin ve hem birincil ve ikincil sunucu için 'Yes' olarak ayarlayın
30173 SQL komut yürütülemedi için <DatasourceType> <DatasourceName>üzerinde <ServerName>nedeni ile: <Reason>.</Reason> </ServerName> </DatasourceName> </DatasourceType>Neden SQL komutu başarısız olmuş olabilir dışarı bulmak için SQL Server hizmeti tarafından deftere nakledilen girişler için SQL Server örneği üzerinde Uygulama Olay Görüntüleyicisi günlüklerini denetleyin. Daha fazla bilgi için SQL Server hata günlüklerine bakın.
30184 DPM koruma <DatasourceType> <DatasourceName> <ServerName>.</ServerName> </DatasourceName> </DatasourceType> için devam edemiyorİzleme görev alanında Çöz "koruma yapılandırılamıyor" Bu veri kaynağı için uyarı ve işlemi yeniden denemek için aşağıdaki bağlantıyı tıklatın.
30195 DPM kurtarma noktası birimde boş alan azalıyor çalıştıktan ve eşitlemede başarısız olur <DatasourceName>üzerinde <ServerName>Varolan kurtarma önlemek için işaret silinmesini.</ServerName> </DatasourceName>Bu veri kaynağı için etkindir ve işi yeniden çalıştırın hiçbir bekleyen kurtarma noktası birimin eşik uyarı olduğundan emin olun. DPM otomatik olarak birim artmış ve Uyarıları çözülmüş olabilir.
30214 DPM yedek oluşturulamadı. Yalnızca sistem durumunu yedekleme yapıyorsanız, korunan bilgisayarda sistem durumu yedeği depolamak için yeterli boş alan olup olmadığını doğrulayın. Windows Server 2008 çalıtıran korumalı bilgisayarlarda, Windows Server Yedekleme (WSB) yüklü olduğundan ve diğer yedekleme veya kurtarma görevi gerçekleştirmiyor doğrulayın.WSB tarafından korunan bilgisayarda olay günlüğünde raporlanan hataları görebilirsiniz. Çözümleme eylemleri ve bu hataları hakkında daha fazla bilgi için gidin Yedekleme işlemleri.
30216 Windows Server Yedekleme, Exchange Server ve SQL Server günlükleri DPM tarafından korunan kırpabilirsiniz.Bu hatayı gidermek için aşağıdakileri yapın:
 • Bir birimi yedekleyin için Windows Server Yedekleme'yi kullanıyorsanız, yalnızca bir kez Yedekleme Sihirbazı'nı kullanarak bunu yapabilirsiniz.
 • Zamanlanmış yedeklemeler için Yedekleme Zamanlama Sihirbazı'nı kullanırsanız, DPM tarafından korunan birimleri Exchange Server posta kutusu depolarını veya SQL Server veritabanları gibi bir uygulama veri içermediğinden emin olun.
 • Windows Server Yedekleme'yi yapılandırın. Sonra DPM Administrator konsolunda, koruma görev alanı birimi seçin, Create kurtarmanoktası ve Eylemler bölmesinde Express tam yedekleme'yitıklatın.

30229 Windows Server Yedekleme (WSB) Korunan bilgisayarda bir hatayla karşılaştığından DPM yedek oluşturamıyor (WSB olay kimliği: <WindowsBackupEventID>, WSB hata kodu: <WindowsBackupErrorCode>).</WindowsBackupErrorCode> </WindowsBackupEventID>Çözümleme eylemleri ve WSB hatası hakkında daha fazla bilgi için gidin Yedekleme işlemleri.
30290 Bir veya daha fazla yedekleme işleminde yer alan birimler anlık kümesine eklenirken bir hata oluştu. Lütfen üzerinde olay günlüğünü denetleyin<ServerName> </ServerName>Bu sorunu gidermek için. Bu hatayı gidermek için Hyper-V çalıştıran ana bilgisayarda donanım anlık görüntüler oluşturmak için gereken Sınama El Sıkışma Kimlik Doğrulaması Protokolü (CHAP) kimlik bilgilerini doğru yapılandırıldığından emin olun. Daha fazla bilgi için VSS Donanım Sağlayıcısı satıcınızdan belgelerine bakın.
32500Önbellek biriminde yeterli disk alanı yok.Karalama MABAgent hizmetinin konumunu değiştirmek için şu adımları izleyin:
 1. Yükseltilmiş bir komut isteminde aşağıdaki komutu çalıştırarak Microsoft Azure kurtarma Hizmetleri Aracısı durdurun:
  Net stop obengine
 2. Karalama klasörü yeterli alanı olan başka bir sürücüye kopyalayın.

  Not Gerekli boş alan yedekleniyor veri boyutunun en az yüzde 10 ' dir. (Örneğin, 100 gigabayt [GB] veri yedekleme en az 10 GB boş alan karalama konumda gerektirir.)
 3. Aşağıdaki kayıt defteri girdilerini Yeni karalama klasörün yolu ile güncelleştirin:
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows Azure Backup\Config]ScratchLocation>

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows Azure Backup\Config\CloudBackupProvider]ScratchLocation>
 4. Yükseltilmiş bir komut isteminde aşağıdaki komutu çalıştırarak Microsoft Azure kurtarma Hizmetleri Aracısı'nı başlatın:
  Net start obengine
Karalama alanı boyutu hakkında daha fazla bilgi için lütfen aşağıdaki belgeye bakın:

İçindekilere dön

Uyarı: Bu makalenin çevirisi otomatik olarak yapılmıştır

Özellikler

Makale No: 3041345 - Son İnceleme: 09/03/2015 19:40:00 - Düzeltme: 2.0

 • kbexpertiseinter kbinfo kbmt KB3041345 KbMttr
Geri bildirim