Şu anda çevrimdışısınız; İnternet'in yeniden bağlanması bekleniyor

Düzeltme: Microsoft Jet'te "Nesne geçersiz veya artık Ayarla" hata

ÖNEMLİ: Bu makale, bir kişi tarafından çevrilmek yerine, Microsoft makine-çevirisi yazılımı ile çevrilmiştir. Microsoft size hem kişiler tarafından çevrilmiş, hem de makine-çevrisi ile çevrilmiş makaleler sunar. Böylelikle, bilgi bankamızdaki tüm makalelere, kendi dilinizde ulaşmış olursunuz. Bununla birlikte, makine tarafından çevrilmiş makaleler mükemmel değildir. Bir yabancının sizin dilinizde konuşurken yapabileceği hatalar gibi, makale; kelime dağarcığı, söz dizim kuralları veya dil bilgisi açısından yanlışlar içerebilir. Microsoft, içeriğin yanlış çevrimi veya onun müşteri tarafından kullanımından doğan; kusur, hata veya zarardan sorumlu değildir. Microsoft ayrıca makine çevirisi yazılımını sıkça güncellemektedir.

Makalenin İngilizcesi aşağıdaki gibidir:304536
Kullanım Dışı Bilgi Bankası İçeriği Yasal Uyarı
Bu makale, Microsoft'un artık destek sağlamadığı ürünler ile ilgili olarak yazılmıştır. Bu nedenle, bu makale "olduğu gibi" sağlanmıştır ve bundan sonra güncelleştirilmeyecektir.
Belirtiler
Açmadan ve bağlantıları veya kayıt kümeleri, Jet için Microsoft ODBC sürücüsü için Access veya Microsoft OLE DB sağlayıcı kullanarak, aşağıdaki hata bildirilebilir:
Set nesne geçersiz veya artık.
Daha fazla kayıt kümeleri veya bağlantılar aynı işleminden sonra bu hata, açılabilir.

Istemci uygulamasına bildirdi diğer olası hata iletileri şunlardır:
Çok sayıda tablo açın.
Daha fazla tablo açılamıyor.
Çözüm
Bu sorunu gidermek için <a0></a0>, en son Microsoft Jet 4.0 hizmet paketini 6'yı yükleyin. Ek bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
239114Nasıl yapılır:'ı Microsoft Jet 4.0 veritabanı altyapısı için en son hizmet paketini elde
Durum
Microsoft, bu makalenin başında listelenen Microsoft ürünlerinde bir sorun olduğunu onaylamıştır. Bu sorun, Jet 4.0 Service Pack 6 (SP6) giderilmiştir.
Daha fazla bilgi
Sorunu yeniden oluşturmak için <a0></a0>, aşağıdaki Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) kodunu çalıştırın:
Public Sub Jet_TableID_Repro()Dim conn As ADODB.ConnectionDim cmd As ADODB.CommandDim rs As ADODB.recordsetDim i As Long    Set conn = New ADODB.Connection  ' Modify this connection string to point to some blank database.  conn.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=C:\YourTestDatabase.mdb;"    ' Drop and re-create test query.  On Error Resume Next  conn.Execute "drop procedure sp_param_test", , adExecuteNoRecords  On Error GoTo 0  conn.Execute "create procedure sp_param_test as " & _         "parameters iInput Long; " & _         "select iInput as iOutput;", , adExecuteNoRecords    For i = 1 To 10000    ' Code should fail at around 2000-3000 iterations.    Set rs = New ADODB.recordset    Set cmd = New ADODB.Command    Set cmd.ActiveConnection = conn    cmd.CommandType = adCmdStoredProc    cmd.CommandText = "sp_param_test"    cmd.Parameters.Append cmd.CreateParameter("iInput", adInteger)    cmd.Parameters(0).value = 12    ' This will fail at around 2000-3000 iterations.    rs.Open cmd, , adOpenKeyset, adLockOptimistic    Set cmd = Nothing    Debug.Print i    DoEvents    rs.Close    Set rs = Nothing  Next iEnd Sub				

Uyarı: Bu makalenin çevirisi otomatik olarak yapılmıştır

Özellikler

Makale No: 304536 - Son İnceleme: 09/26/2005 19:41:40 - Düzeltme: 2.3

Access 4.0 için Microsoft Open Database Connectivity Sürücüsü, Microsoft OLE DB Provider for Jet 4.0

 • kbmt kbhotfixserver kbqfe kbjet kbprb kbqfe KB304536 KbMttr
Geri bildirim