Internet Explorer'da bir tanımlama numarası ve boyut sınırlamaları

ÖNEMLİ: Bu makale, bir kişi tarafından çevrilmek yerine, Microsoft makine-çevirisi yazılımı ile çevrilmiştir. Microsoft size hem kişiler tarafından çevrilmiş, hem de makine-çevrisi ile çevrilmiş makaleler sunar. Böylelikle, bilgi bankamızdaki tüm makalelere, kendi dilinizde ulaşmış olursunuz. Bununla birlikte, makine tarafından çevrilmiş makaleler mükemmel değildir. Bir yabancının sizin dilinizde konuşurken yapabileceği hatalar gibi, makale; kelime dağarcığı, söz dizim kuralları veya dil bilgisi açısından yanlışlar içerebilir. Microsoft, içeriğin yanlış çevrimi veya onun müşteri tarafından kullanımından doğan; kusur, hata veya zarardan sorumlu değildir. Microsoft ayrıca makine çevirisi yazılımını sıkça güncellemektedir.

Makalenin İngilizcesi aşağıdaki gibidir: 306070
Bu makale arşivlenmiştir. "Olduğu gibi" sunulmaktadır ve bundan sonra güncelleştirilmeyecektir.
Özet
Microsoft Internet Explorer aşağıdaki rfc Önerilen minimum sınırlamaları 2109 ile uyumludur:
 • en az 300 tanımlama
 • tanımlama bilgisi başına en az 4096 bayt (boyutuna göre ölçülen sözdiziminde terminal tanımlama bilgisini oluşturan karakterler Set-Cookie üstbilgisinin açıklaması)
 • benzersiz bir ana bilgisayar veya etki alanı adını başına en az 20 tanımlama bilgisi
Not Bu Önerilen minimum sınırlamalar Bölüm 6.3, "Uygulama sınırları", rfc 2109 görünür. Daha fazla bilgi için "Başvurular" bölümüne bakın.
Daha fazla bilgi
Her tanımlama bilgisi ad-değer çifti ile başlar. Bu çiftin sıfır veya noktalı virgüllerle ayırarak daha fazla öznitelik-değer çiftleri tarafından izlenir. Bir etki alanı adı için her çerez 4.096 bayt ile sınırlıdır. Bu toplam 4 kilobayt (kb) bir ad-değer çifti olarak bulunabilir veya kadar olarak, toplam 4 kb 20 ad-değer çiftlerini. Bilgisayar tanımlama bilgisini depolamak için yeterli alan yoksa, tanımlama bilgisi göz ardı edilir. Bu kesilmiş değil. Uygulamalar az tanımlama bilgisi mümkün ve küçük olarak bir çerez mümkün olduğunca kullanmalıdır. Ayrıca, uygulamalar bir tanımlama bilgisi kaybı mümkün olmalıdır.

Bir Web uygulaması birden fazla 19 özel tanımlama bilgilerini kullanıyorsa, asp oturum durumu kaybolabilir. Internet Explorer 4.0 ve sonraki sürümleri toplam 20 tanımlama bilgisi her etki alanı için izin verir. 20 Veya daha fazla özel tanımlama bilgilerini kullanıyorsanız ASPSessionID tanımlama olduğundan, tarayıcı ASPSessionID tanımlama bilgisi atıp oturum kaybetmek için zorlanır.

Bir etki alanı için 20'den fazla ad-değer çiftleri depolamak için bir sözlük, tanýmlama bilgisi sınırı 4.096 bayt kadar her tanımlama bilgisi için birkaç ad-değer çiftleri birleştirerek oluşturabilirsiniz. Şu anda, istemci tarafı komut dosyası bu değerleri almak için tanımlama bilgilerini el ile ayrıştırmak gerekir. Ancak, Active Server Pages istek ve yanıt nesnelerini tanımlama bilgisi sözlükler sözlük nesneler olarak çalışmak için yerleşik işlevselliğini içerir. Aşağıdaki örnek kod, bir asp sayfasında sözlük kullanımı gösterilmektedir:
<%  Response.Cookies ("MyCookie")("a")="A"  Response.Cookies ("MyCookie")("b")="B"   Response.Cookies ("MyCookie")("c")="C"  Response.Cookies ("MyCookie")("d")="D"  Response.Cookies ("MyCookie")("e")="E"  Response.Cookies ("MyCookie")("f")="F"  Response.Cookies ("MyCookie")("g")="G"  Response.Cookies ("MyCookie")("h")="H"  Response.Cookies ("MyCookie")("i")="I"  Response.Cookies ("MyCookie")("j")="J"  Response.Cookies ("MyCookie")("k")="K"  Response.Cookies ("MyCookie")("l")="L"  Response.Cookies ("MyCookie")("a1")="A"  Response.Cookies ("MyCookie")("b1")="B"   Response.Cookies ("MyCookie")("c1")="C"  Response.Cookies ("MyCookie")("d1")="D"  Response.Cookies ("MyCookie")("e1")="E"  Response.Cookies ("MyCookie")("f1")="F"  Response.Cookies ("MyCookie")("g1")="G"  Response.Cookies ("MyCookie")("h1")="H"  Response.Cookies ("MyCookie")("i1")="I"  Response.Cookies ("MyCookie")("j1")="J"  Response.Cookies ("MyCookie")("k1")="K"  Response.Cookies ("MyCookie")("l1")="L"   Response.Cookies("MyCookie").Expires = "12/31/2001"  For Each strKey In Request.Cookies   Response.Write strKey & " = " & Request.Cookies(strKey) & "<BR><BR>"   If Request.Cookies(strKey).HasKeys Then    For Each strSubKey In Request.Cookies(strKey)     Response.Write "->" & strKey & "(" & strSubKey & ") = " & _      Request.Cookies(strKey)(strSubKey) & "<BR>"    Next   End If  Next%>
Not Internet Explorer 5.0 ve daha sonraki oturumlarında da geçerli veriler için userData davranış kullanabilirsiniz. Bu davranış, tanımlama bilgilerini daha büyük kapasiteli vardır.

Document.cookie özelliği, istemci tarafında tanımlama bilgisi almak için kullanıyorsanız, document.cookie özelliği yalnızca 4.096 bayt alabilir. Bu bayt toplam, bir ad-değer çifti 4 KB veya 4 kb toplam boyutu olan ad-değer çiftleri en fazla 20 olabilir.

Document.getcookie işlevi, Microsoft html CDocument::GetCookie yöntemini çağırır.

Daha fazla bilgi için Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
820536Document.cookie özelliği boş bir dize döndürür.
Referanslar
rfc 2109 belirtimleri hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki Web sitelerine bakın:
Internet Mühendisliği Geçici İşbirliği Grubu (IETF)
http://www.ietf.org/rfc/rfc2109.txt

World Wide Web Consortium (W3C)
http://www.w3.org/Protocols/rfc2109/rfc2109
Tanımlama bilgileri koleksiyonu hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki Microsoft Developer Network (msdn) Web sitesine bakın:UserData davranış hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki msdn Web sitesine bakın:Tanımlama bilgileri hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki tanımlama bilgisi Merkezi Web sitesine bakın:Daha fazla bilgi için Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
157906VBScript ile sayfalara durumun korunması
175167 Active Server Pages uygulamaları durumunu saklamak için
Microsoft Internet Explorer için Web tabanlı çözümler geliştirme hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki Microsoft Web sitelerini ziyaret edin:Microsoft, üçüncü taraf iletişim bilgilerini teknik destek bulmanıza yardımcı olmak için sağlamaktadır. Bu kişi bilgi verilmeden değişebilir. Microsoft bu üçüncü taraf iletişim bilgilerinin doğruluğunu garanti etmez.

Uyarı: Bu makalenin çevirisi otomatik olarak yapılmıştır

Özellikler

Makale No: 306070 - Son İnceleme: 12/06/2015 04:51:35 - Düzeltme: 1.0

Microsoft Internet Explorer 4.01 Service Pack 1

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbmt KB306070 KbMttr
Geri bildirim