Internet Explorer'da "Bu Web tarayıcısı sertifika istekleri oluşturmayı desteklemiyor" hatası

ÖNEMLİ: Bu makale, Microsoft Makine Çevirisi Düzenleme yazılımı tarafından tercüme edilmiş olup, yüksek olasılıkla profesyonel bir çevirmen yerine CTF teknolojisi kullanılarak, Microsoft Topluluğu tarafından düzenlenmiştir. Microsoft, Bilgi Bankamız içindeki tüm makaleleri kendi dilinizde okuyabilmeniz için size hem profesyonel çevirmenler tarafından tercüme edilen hem de makine tarafından tercüme edildikten sonra Topluluk tarafından kontrol edilen makaleler sunar. Bununla birlikte, makine tarafından tercüme edilen, hatta Topluluk tarafından kontrol edilen bir makale bile her zaman mükemmel dil kalitesinde olmayabilir. Makalede dilinizi konuşan yabancı birisinin yapabileceği türden sözcük, söz dizimi veya dilbilgisi hataları bulunabilir. Microsoft, içeriğin hatalı tercümesinin veya müşterilerimiz tarafından kullanımının doğurabileceği olası yanlış anlamalar, hatalar veya zararlardan sorumlu değildir. Öte yandan Microsoft, Makine Çevirisi Düzenleme işlemini geliştirmek amacıyla Makine Çevirisi Düzenleme yazılımını ve araçlarını sık sık güncelleştirmektedir.

Makalenin İngilizcesi aşağıdaki gibidir: 3073944
Belirtiler
Aşağıdaki senaryoyu düşünün:
 • Sertifika Hizmetleri Web kaydı rol hizmeti, Windows Server 2008 R2 tabanlı bir sunucuya yüklenir.
 • Internet Explorer 10 veya daha sonraki bir sürümünü çalıştıran bir istemci bilgisayar vardır.
 • Windows Server 2008 R2 tabanlı sunucuda barındırılan Sertifika Hizmetleri Web kayıt sayfasına erişmeyi deneyin.
Bu senaryoda, aşağıdaki hata Internet Explorer'da alınır:

Bu Web tarayıcısı sertifika istekleri oluşturmayı desteklemiyor.
Neden
Tarayıcı sürüm denetimi, Internet Explorer sürümü yanlış "IE 1." tanımlar.
Pratik Çözüm
Bu sorun için desteklenen geçici çözümler aşağıdaki gibidir:
 • Internet Explorer'da Uyumluluk Görünümü'nü yapılandırma.
 • Web kayıt sayfası işlevinin Windows Server 2012 taşıyın.
 • Aşağıdaki içerikle satırları 44 70 ile değiştirerek Certsbrt.inc dosyasını değiştirin. Certsbrt.inc aşağıdaki klasörde bulunur:
  %WINDIR%\system32\certsrv\en-us
'' If there is no '.' in the UserAgent string, this will return the next character if any' as the version number. ' We extract the string until a '.' and then convert it' into integer. If -1 is returned from this function then it isn't MSIE 'Function GetInternetExplorerVersionNumber(sHttpUserAgent)  Dim nMSIEGetInternetExplorerVersionNumber = -1   nMSIE = InStr(sHttpUserAgent, "MSIE")  If 0 <> nMSIE Then    numChar = InStr(Mid(sHttpUserAgent, nMSIE + 5), ".") - 1    If -1 = numChar Then ' no '.' in the string      numChar = 1    End If    If nMSIE + 5 + numChar - 1 <= Len(sHttpUserAgent) Then      GetInternetExplorerVersionNumber = CInt(Mid(sHttpUserAgent, nMSIE + 5, numChar))    End If   End IfEnd Function'' We define a Old MSIE based browser' if it has the string MSIE that is followed by a version number that is less than 4' NOTE:' IsOldMSIE = False does not imply MSIE >= 4.'' i.e. Not IsOldMSIE("abc") = True'   Not IsOldMSIE("MSIE") = True'Function IsOldMSIE(sHttpUserAgent)  Dim nMSIE  Dim sMSIEVersion  IsOldMSIE = False  nMSIE = InStr(sHttpUserAgent, "MSIE")  If nMSIE <> 0 AND (nMSIE+5 < Len(sHttpUserAgent)) Then   nVersion = GetInternetExplorerVersionNumber(sHttpUserAgent)   If -1 <> nVersion Then     IsOldMSIE = nVersion < NEW_MSIE_VERSION   End If  End IfEnd Function
Daha fazla bilgi
Satırları 44 70 eşinden Certsbrt.inc dosyasında bulunan Windows Server 2008 R2 tabanlı bir sunucu üzerinden aşağıdaki gibidir. Değiştirilecek olan satırları bunlar.

'' We define a Old MSIE based browser' if it has the string MSIE that is followed by a version number that is less than 4' NOTE:' IsOldMSIE = False does not imply MSIE >= 4.'' i.e. Not IsOldMSIE("abc") = True'   Not IsOldMSIE("MSIE") = True'Function IsOldMSIE(sHttpUserAgent)  Dim nMSIE  Dim sMSIEVersion  nMSIE = InStr(sHttpUserAgent, "MSIE")  If nMSIE=0 Then   IsOldMSIE = False  ElseIf nMSIE+5 < Len(sHttpUserAgent) Then   sMSIEVersion = Mid(sHttpUserAgent, nMSIE+5, 1)   IsOldMSIE = CInt(sMSIEVersion) < NEW_MSIE_VERSION  Else   IsOldMSIE = False  End IfEnd Function

Uyarı: Bu makalenin çevirisi otomatik olarak yapılmıştır

Özellikler

Makale No: 3073944 - Son İnceleme: 06/26/2015 05:44:00 - Düzeltme: 1.0

Internet Explorer 11, Windows Internet Explorer 10, Windows Server 2008 R2 Standard, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Datacenter

 • kbmt KB3073944 KbMttr
Geri bildirim