Şu anda çevrimdışısınız; İnternet'in yeniden bağlanması bekleniyor

Windows'ta sistem hatası ve kurtarma seçenekleri nasıl yapılandırılır

Windows XP desteği sona erdi

Microsoft, Windows XP desteğini 8 Nisan 2014'te sona erdirdi. Bu değişiklik yazılım güncelleştirmelerinizi ve güvenlik seçeneklerinizi etkiledi. Bunun sizin için ne anlama geldiğini ve korunmaya nasıl devam edebileceğinizi öğrenin.

Windows Server 2003 desteği 14 Temmuz 2015'te sona erdi

Microsoft, Windows Server 2003 desteğini 14 Temmuz 2015'te sona erdirdi. Bu değişiklik yazılım güncelleştirmelerinizi ve güvenlik seçeneklerinizi etkiledi. Bunun sizin için ne anlama geldiğini ve korunmaya nasıl devam edebileceğinizi öğrenin.

Özet
Sistem hatası oluştuğunda (hata denetimi, sistem çökmesi, önemli sistem hatası veya durma hatası olarak da adlandırılır) Windows'un yapacaklarını yapılandırabilirsiniz. Aşağıdaki eylemleri yapılandırabilirsiniz:
 • Sistem günlüğüne olay olarak yazma.
 • Yöneticileri uyarma (Yönetimsel uyarıları ayarladıysanız).
 • Sistem belleğini gelişmiş kullanıcıların hata ayıklamak için kullanabilecekleri bir dosyaya koyma.
 • Bilgisayarı otomatik olarak yeniden başlatma.
Bu yordamı tamamlamak için yönetici veya Administrators grubunun bir üyesi olarak oturum açmış olmanız gerekir. Bilgisayarınız bir ağa bağlıysa, ağ ilke ayarları bu yordamları tamamlamanızı engelleyebilir.
Daha fazla bilgi

Sistem Hatası ve Kurtarma Seçeneklerini Yapılandırma

Sistem hatası ve kurtarma seçeneklerini yapılandırmak için Sistem denetim masasını kullanabilirsiniz. BT Uzmanları, aşağıdaki kayıt defteri anahtarını değiştirerek yerel ve uzak bilgisayarlardaki sistem hatası ve kurtarma ayarlarını değiştirebilir:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CrashControl
Aşağıdaki adımlarda, Windows Yönetim Araçları'na (WMI) erişmek üzere komut satırı yardımcı programını (Wmic.exe) kullanarak yerel bilgisayarınızdaki seçeneği değiştirmenizi sağlayacak ilgili kayıt defteri anahtarı ve örnek komut satırı verilir. Daha fazla bilgi için bu makalenin BT Uzmanları için Ek Bilgiler bölümüne bakın. Sistem hatası ve kurtarma seçeneklerini yapılandırmak için aşağıdaki adımları uygulayın:
 1. Bilgisayarım'ı sağ tıklatın ve sonra Özellikler'i tıklatın.
 2. Gelişmiş sekmesini tıklatın ve Başlangıç ve Kurtarma altında, Ayarlar'ı (veya Başlangıç ve Kurtarma'yı) tıklatın.
 3. Sistem Hatası altında, bir sistem hatası oluştuğunda Windows'un gerçekleştirmesini istediğiniz eylemlerin onay kutularını tıklatarak işaretleyin:
  • Sistem günlüğüne olay olarak yaz seçeneği, olay bilgilerinin Sistem günlüğüne kaydedileceğini belirtir. Varsayılan olarak bu seçenek açıktır. Windows 2000 Server veya Windows Server 2003 ailesi işletim sistemleri çalıştıran bilgisayarlarda bu özelliği kapatamazsınız. Windows olay bilgilerini her zaman Sistem günlüğüne yazar. Windows XP veya Windows 2000 Professional tabanlı bilgisayarda kayıt defterini değiştirerek bu seçeneği kapatmak için, LogEvent DWORD değerini 0 olarak ayarlayın. Örneğin, komut istemine aşağıdaki bilgileri yazın ve ENTER tuşuna basın:

   wmic recoveros set WriteToSystemLog = False
  • Yönetim uyarısı gönder seçeneği, yönetimsel uyarıları yapılandırdıysanız yöneticilere sistem hatalarının bildirileceğini belirtir. Varsayılan olarak bu seçenek açıktır. Kayıt defterini değiştirerek bu seçeneği kapatmak için, SendAlert DWORD değerini 0 olarak ayarlayın. Örneğin, komut istemine aşağıdaki bilgileri yazın ve ENTER tuşuna basın:

   wmic recoveros set SendAdminAlert = False

   Nasıl uyarı ayarlandığı hakkında daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
   310490 Windows XP'de yönetim uyarıları nasıl ayarlanır (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)
  • Otomatik olarak yeniden başlat seçeneği, Windows'un bilgisayarınızı otomatik olarak yeniden başlatacağını belirtir. Varsayılan olarak bu seçenek etkindir. Kayıt defterini değiştirerek bu seçeneği kapatmak için, AutoReboot DWORD değerini 0 olarak ayarlayın. Örneğin, komut istemine aşağıdaki bilgileri yazın ve ENTER tuşuna basın:

   wmic recoveros set AutoReboot = False
 4. Hata Ayıklama Bilgisi Yaz altında, bilgisayar beklenmedik bir şekilde durursa Windows'un bir bellek dökümü dosyasına kaydetmesini istediğiniz bilgi türünü seçin:
  • (yok) seçeneği, bellek dökümü dosyasına hiçbir bilgi yazmaz. Windows'un bellek dökümü dosyasına bilgi kaydetmesini istemediğinizi kayıt defterini değiştirerek belirtmek için, CrashDumpEnabled DWORD değerini 0 olarak ayarlayın. Örneğin, komut istemine aşağıdaki bilgileri yazın ve ENTER tuşuna basın:

   wmic recoveros set DebugInfoType = 0
  • Küçük Bellek Dökümü seçeneği, sorunu belirlemeye yardımcı olacak en az miktarda bilgiyi kaydeder. Bu seçenek, bilgisayarınızın önyükleme biriminde en az 2 megabayt (MB) boyutunda bir disk belleği dosyası gerektirir ve sistemin her beklenmedik duruşunda Windows'un yeni bir dosya oluşturacağını belirtir. Bu dosyaların geçmiş bilgileri Küçük Döküm Dizini (%SystemRoot%\Minidump) altında listelenen klasörde depolanır. Windows XP ve Windows Server 2003'te, küçük bellek dökümü dosyası Windows Hata Bildirimi özelliğiyle kullanılır. Küçük bellek dökümü dosyası kullanmak istediğinizi kayıt defterini değiştirerek belirtmek için, CrashDumpEnabled DWORD değerini 3 olarak ayarlayın. Örneğin, komut istemine aşağıdaki bilgileri yazın ve ENTER tuşuna basın:

   wmic recoveros set DebugInfoType = 3

   Küçük Döküm Dizini olarak D:\Minidump klasörünü kullanmak istediğinizi kayıt defterini değiştirerek belirtmek için, MinidumpDir Genişletilebilir Dize Değerini D:\Minidump olarak ayarlayın. Örneğin, komut istemine aşağıdaki bilgileri yazın ve ENTER tuşuna basın:

   wmic recoveros set MiniDumpDirectory = D:\Minidump
  • Çekirdek Bellek Dökümü seçeneği, yalnızca çekirdek belleğini kaydeder. Bu seçenek küçük bellek dökümü dosyasından daha çok bilgi depolar, ancak tam bellek dökümü dosyasından daha kısa sürede tamamlanır. Dosya Bilgi Döküm Dosyası kutusundaki (varsayılan olarak %SystemRoot%\Memory.dmp) dosyada depolanır ve Varolan dosyanın üstüne yaz onay kutusu seçiliyse önceki çekirdek veya tam bellek dökümü dosyalarının üzerine yazılır. Bu seçeneği ayarlarsanız, önyükleme biriminde yeterince büyük bir disk belleği dosyası olması gerekir. Gereken boyut bilgisayarınızdaki RAM miktarına bağlıdır (ancak 32-bit bir sistemde çekirdek bellek dökümü için kullanılması gereken en büyük alan 2 GB artı 16 MB; 64-bit bir sistemde çekirdek bellek dökümü için kullanılması gereken en büyük alan ise RAM boyutu artı 128 MB'dir). Aşağıdaki tablo, disk belleği dosyasıyla ilgili kuralları içerir:
   RAM boyutuOlması gereken en küçük disk belleği dosyası
   256 MB – 1.373 MBRAM boyutunun 1,5 katı
   1.374 MB veya daha fazla32-bit sistem: 2 GB artı 16 MB
   64-bit sistem: RAM boyutu artı 128 MB
   Çekirdek bellek dökümü dosyası kullanmak istediğinizi kayıt defterini değiştirerek belirtmek için, CrashDumpEnabled DWORD değerini 2 olarak ayarlayın. Örneğin, komut istemine aşağıdaki bilgileri yazın ve ENTER tuşuna basın:

   wmic recoveros set DebugInfoType = 2

   Bellek döküm dosyası olarak D:\Dump\Mem.dmp klasörünü kullanmak istediğinizi kayıt defterini değiştirerek belirtmek için, DumpFile Genişletilebilir Dize Değerini D:\Dump\Mem.dmp olarak ayarlayın. Örneğin, komut istemine aşağıdaki bilgileri yazın ve ENTER tuşuna basın:

   wmic recoveros set DebugFilePath = D:\Dump\Mem.dmp

   Önceki çekirdek veya tam bellek dökümü dosyalarının üzerine yazmak istemediğinizi kayıt defterini değiştirerek belirtmek için, Overwrite DWORD değerini 0 olarak ayarlayın. Örneğin, komut istemine aşağıdaki bilgileri yazın ve ENTER tuşuna basın:

   wmic recoveros set OverwriteExistingDebugFile = 0
  • Tam Bellek Dökümü seçeneği, bilgisayar beklenmedik biçimde durduğunda sistem belleğinin içeriğini kaydeder. Bu seçenek 2 GB veya daha fazla RAM bulunan bilgisayarlarda kullanılamaz. Bu seçeneği belirlerseniz, önyükleme biriminde tüm fiziksel RAM'den 1 MB daha fazlasını saklamak için yeterli olan bir disk belleği dosyası kullanmalısınız. Dosya Bilgi Döküm Dosyası kutusunda (varsayılan olarak %SystemRoot%\Memory.dmp) belirtilen dosyada depolanır.

   Windows, bellek içeriğinin dökümüne ek olarak bir de başlık yazdığından, tam bellek dökümü için ek bir MB alana gereksinim olur. Başlık, kilitlenme bilgi dökümü imzasını içerir ve bazı çekirdek değişkenlerinin değerlerini belirtir. Başlık bilgileri tam bir MB alan gerektirmez, ancak Windows disk belleği dosyasının boyutunu MB olarak artırır.

   Tam bellek dökümü dosyası kullanmak istediğinizi kayıt defterini değiştirerek belirtmek için, CrashDumpEnabled DWORD değerini 1 olarak ayarlayın. Örneğin, komut istemine aşağıdaki bilgileri yazın ve ENTER tuşuna basın:

   wmic recoveros set DebugInfoType = 1

   Bellek döküm dosyası olarak D:\Dump\Mem.dmp klasörünü kullanmak istediğinizi kayıt defterini değiştirerek belirtmek için, DumpFile Genişletilebilir Dize Değerini D:\Dump\Mem.dmp olarak ayarlayın. Örneğin, komut istemine aşağıdaki bilgileri yazın ve ENTER tuşuna basın:

   wmic recoveros set DebugFilePath = D:\Dump\Mem.dmp

   Önceki çekirdek veya tam bellek dökümü dosyalarının üzerine yazmak istemediğinizi kayıt defterini değiştirerek belirtmek için, Overwrite DWORD değerini 0 olarak ayarlayın. Örneğin, komut istemine aşağıdaki bilgileri yazın ve ENTER tuşuna basın:

   wmic recoveros set OverwriteExistingDebugFile = 0.
  Not Dur hatasıyla ilgili olarak Microsoft Ürün Destek Hizmetleri'ne başvurursanız, Hata Ayıklama Bilgisi Yaz seçeneğiyle üretilen bellek dökümü dosyası istenebilir. Bu Windows bellek dökümü dosyası seçenekleri hakkında daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
  254649 Windows Server 2003, Windows XP ve Windows 2000 için bellek dökümü dosyası seçeneklerine genel bakış

BT Uzmanları için Ek Bilgiler

Önceki yordamlarda bulunan örnek komutlarda, Windows kayıt defterindeki sistem hatası ve kurtarma seçeneklerini yapılandırmak için Wmic.exe kullanılır. Wmic.exe, Windows XP ve Windows Server 2003 ile gelir. Wmic.exe Windows 2000 ile gelmez, ancak Wmic.exe'yi, uzak bir Windows 2000 tabanlı bilgisayardaki bazı sistem hatası ve kurtarma ayarlarını ayarlamak için Windows XP veya Windows Server 2003 tabanlı bilgisayarda çalıştırabilirsiniz. DebugInfoType özelliği Windows 2000 tabanlı bilgisayarlarda desteklenmez. Wmic.exe yardımcı programı hakkında daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
290216 Windows Yönetim Araçları komut satırı yardımcı programının açıklaması (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)
Yerel bilgisayarınıza yönelik sistem hatası ve kurtarma ayarlarını görüntülemek için komut istemine wmic recoveros yazın ve ENTER tuşuna basın. Yerel ağınızdaki bir uzak bilgisayara yönelik sistem hatası ve kurtarma ayarlarını görüntülemek için komut isteminde wmic /node:"bilgisayar_adı" recoveros yazın ve ENTER tuşuna basın. Bu Wmic.exe komut satırı örneklerini başarılı bir şekilde kullanmak için bilgisayarda yönetim haklarına sahip bir kullanıcı hesabı ile oturum açmanız gerekir. Bilgisayarda yönetim haklarına sahip bir kullanıcı hesabı ile oturum açmadıysanız, /user:kullanıcı_adı ve /password:parola anahtarlarını kullanın.

Bu kayıt defteri değerlerini Windows XP, Windows 2000 veya Windows 2003 tabanlı bilgisayarlarda düzenlemek için Kayıt Defteri Düzenleyicisi'ni veya başka bir yardımcı programı da kullanabilirsiniz.Windows kayıt defterini düzenleme hakkında daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleleri görüntülemek üzere aşağıdaki makale numaralarını tıklatın:
322756 Windows XP ve Windows Server 2003'te kayıt defteri nasıl yedeklenir, düzenlenir ve geri yüklenir
322755 Windows 2000'de kayıt defteri nasıl yedeklenir, düzenlenir ve geri yüklenir

Sorun Giderme

 • Döküm dosyası özelliğinden yararlanmak için disk belleği dosyanızın önyükleme biriminde olması gerekir. Disk belleği dosyasını başka bir birime taşıdıysanız, bu özelliği kullanmadan önce önyükleme birimine geri taşımanız gerekir.
 • Çekirdek Bellek Dökümü veya Tam Bellek Dökümü seçeneğini belirler ve Varolan dosyanın üstüne yaz onay kutusunu seçerseniz, Windows her zaman aynı dosya adına yazar. Bağımsız döküm dosyalarını kaydetmek için, Varolan dosyanın üzerine yaz onay kutusunu tıklatıp temizleyin ve her dur hatasından sonra dosya adını değiştirin.
 • Sistem günlüğüne olay olarak yaz ve Yönetim uyarısı gönder onay kutularını tıklatarak temizlerseniz, bir miktar bellek tasarrufu yapabilirsiniz. Kazanacağınız bellek miktarı bilgisayara bağlıdır, ancak bu özellikler genelde yaklaşık 60 - 70 KB gerektirir.
 • Sınama amacıyla bir döküm dosyası oluşturmak için bilgisayarınızı yapılandırma hakkında daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
  244139 Windows özelliği Memory.dmp dosyasının klavyeyle oluşturulmasına olanak sağlar (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)
 • Küçük bellek dökümünün içeriğini okumak için kullanabileceğiniz araçlar hakkında daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
  315263 Windows'un hata ayıklamak için oluşturduğu küçük bellek dökümü dosyaları nasıl okunur
 • Microsoft Ürün Destek Hizmetleri'ne başvurmadan önce DUR iletilerinin nedenini belirlemeye yönelik yordamlar hakkında daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
  314103 Mavi ekranda DUR iletisi alınması durumunda Microsoft'a başvurmadan önce yapılacak hazırlık (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)
Not Bu, doğrudan Microsoft destek kuruluşu tarafından oluşturulan bir “FAST PUBLISH” makalesidir. Buradaki bilgiler, ortaya çıkan sorunları gidermek üzere olduğu gibi sağlanmaktadır. Mümkün olduğu kadar hızlı sunulmasının bir sonucu olarak malzemelerde yazım hataları bulunabilir ve bunlar bildirimde bulunulmadan daha sonra düzeltilebilir. Diğer hususlar için Kullanım Koşulları’na bakın.
Özellikler

Makale No: 307973 - Son İnceleme: 07/16/2013 12:46:00 - Düzeltme: 1.0

Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition, Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows Server 2003 Web Edition, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition, Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition

 • kbenv kbhowtomaster KB307973
Geri bildirim
&t=">