Windows XP'de ev ağı sorunları nasıl giderilir

Windows XP desteği sona erdi

Microsoft, Windows XP desteğini 8 Nisan 2014'te sona erdirdi. Bu değişiklik yazılım güncelleştirmelerinizi ve güvenlik seçeneklerinizi etkiledi. Bunun sizin için ne anlama geldiğini ve korunmaya nasıl devam edebileceğinizi öğrenin.

Bu makale arşivlenmiştir. "Olduğu gibi" sunulmaktadır ve bundan sonra güncelleştirilmeyecektir.
™zet
Bu makalede, Microsoft Windows XP Ev Ağları'nı kullanırken karşılaşabileceğiniz sorunları nasıl gidereceğiniz anlatılmaktadır. Aşağıdaki sorun giderme görevlerinin nasıl gerçekleştirileceğini öğreneceksiniz:
 • Ev ve Küçük Ofis Ağı Sorun Gidericisi nasıl kullanılır.
 • Ağ yapısı (topolojisi) nasıl belirlenir.
 • Temel bağlantı veya dosya ve yazıcı paylaşımı sorunları nasıl giderilir.
GİRİŞ
Bu makalede, Microsoft Windows XP tabanlı bir ev ağında nasıl sorun giderileceği anlatılmaktadır. Ev ağındaki bir sorunu gidermek için öncelikle, Yardım ve Destek Merkezi'nde bulunan Windows XP Ev ve Küçük Ofis Ağı Sorun Gidericisi'ni kullanın. Bunu yapmak için şu adımları izleyin:
 1. Başlat'ı ve sonra Yardım ve Destek'i tıklatın.
 2. Bir Yardım konusu seçin altında Ağlar ve Web'i tıklatın.
 3. Ağlar ve Web altında Ağ veya Web sorunlarını düzeltme'yi seçin ve sonra Ev ve Küçük Ofis Ağı Sorun Gidericisi'ni tıklatın.
Sorun gidericideki sorular sizi bir çözüme götürebileceğinden bunları yanıtlayın. Sorun giderici sorununuzu çözümleyemezse, bu makalede anlatılan sorun giderme adımlarını izleyin.Daha fazla bilgi

Ağın yapısal şeklini belirleme

Ev ağı sorunlarını gidermeye başlamadan önce ağın topolojisini belirleyin. Ağ topolojisi, ağın yapısal şeklidir. Birkaç genel ev ağı topolojisi vardır:
 • Bilgisayarlar bir hub'a bağlıdır ve Internet bağlantısı yoktur. Bu yapılandırılmada bilgisayarlara genellikle 169.254.x.y aralığındaki IP adresleri atanır. Burada x ve y, 1 ile 254 arasında sayılardır.
 • Bilgisayarlar bir hub'a bağlıdır. Tek bir bilgisayarın Internet bağlantısı vardır. Bu bağlantı, Internet Bağlantı Paylaşımı kullanılarak paylaşılmaktadır. Bağlantının türü çevirmeli ağ bağlantısı veya geniş bant bağlantı (genellikle xDSL veya kablo modem) olabilir. Bu yapılandırmada, genellikle bağlantıyı paylaştıran bilgisayar ev ağında bulunan diğer bilgisayarlara IP adreslerini atar. Bağlantıyı paylaştıran bilgisayarın ev ağına bağlı olan bağdaştırıcısının IP adresi 192.168.0.1 olarak yapılandırılır. Ağ üzerindeki diğer bilgisayarlar, 192.168.0.x aralığındaki adreslere sahip olacaktır. Burada x, 2 ile 254 arasında bir sayıdır.
 • Bilgisayarlar, Internet'e bağlantı sağlayan bir donanım ağ adresi çeviri aygıtına (NAT) bağlıdır. Bu yapılandırmada bilgisayarlar IP adresini genellikle NAT aygıtından alır. Genelde NAT aygıtı 192.168.0.1 adresini kullanır ve diğer bilgisayarlara 192.168.0.x aralığında adresler atar. Burada x, 2 ile 254 arasında bir sayıdır.
 • Bilgisayarlar bir hub'a, hub da geniş bant bağlantı yoluyla Internet'e bağlıdır. Bu yapılandırma, kenarsız ağ olarak da bilinir. Bu yapılandırmada, ev ağındaki her bir bilgisayarın Internet servis sağlayıcısı (ISS) tarafından sağlanan bir IP numarası vardır. Kullanılan adresler ISS'ye bağlı olarak değişir.
 • Bilgisayarlar bir hub'a bağlıdır ve her bir bilgisayarın Internet'e ayrı bir çevirmeli ağ veya geniş bant bağlantısı vardır. Bu yapılandırmada, bilgisayarların ev ağı bağdaştırıcılarına genelde otomatik olarak atanan IP adresleri verilir. Genelde ağ bağdaştırıcıları 169.254.x.y aralığında IP adresleri atar. Bilgisayarlar Internet bağlantılarında ISS tarafından sağlanan adresleri kullanır.
Bu yapılandırmalarda sorun gidermek için şu iki ana adımı kullanın:

Temel bağlantı sorunlarını giderme

 1. Bilgisayarlar arasındaki fiziksel bağlantıyı denetleyin. Masaüstü bilgisayarların arkasında bulunan ağ bağdaştırıcılarının gözle görülebilen ışıkları bulunur. Bu ışıklar bağlantının sağlam olduğunu gösterir. Bilgisayarları bağlamak için hub veya anahtar kullanıyorsanız, hub veya anahtarın açık olduğundan ve tüm istemci bağlantı ışıklarının yandığından emin olun. Bu, bağlantının sağlam olduğunu gösterir.
 2. Tüm bilgisayarlarda TCP/IP'nin yüklü olduğundan emin olun. Bu, özellikle Microsoft Windows 95 tabanlı bilgisayarlar için önemlidir. Windows 95 tabanlı bilgisayarlarda TCP/IP varsayılan olarak yüklü değildir. Ağ üzerinde Windows 95, Microsoft Windows 98 veya Microsoft Windows Millennium Edition çalıştıran bilgisayarlar kullanıyorsanız, Denetim Masası'ndaki Ağ aracını kullanarak TCP/IP'nin var olup olmadığına bakabilirsiniz. TCP/IP yüklü değilse, ağınızda bulunan Microsoft Windows XP tabanlı bilgisayarlarla iletişim kurmak için bunu yüklemeniz gerekir. Windows XP'de TCP/IP her zaman yüklenir.
 3. Bağdaştırıcı durumunu kullanarak ağ üzerindeki en az iki bilgisayarın yapılandırma bilgisini elde edin. Bilgi, IP adreslerini de içermelidir. Bunu yapmak için şu adımları izleyin:
  1. Başlat'ı tıklatın, Denetim Masası'nı tıklatın, Ağ ve Internet Bağlantıları'nı tıklatın ve sonra Ağ Bağlantıları'nı tıklatın.
  2. Bu bilgisayarın ev ağına bağlantısını temsil eden simgeyi bulun, sağ tıklatın ve sonra Durum'u tıklatın.
  3. Destek sekmesini tıklatın ve IP adresini not edin.
  Atanan IP adresleri, bu makaledeki "Ağın yapısal şeklini belirleme" bölümünde anlatılan topolojiye uymuyorsa, adresleri atayan bilgisayar düzgün çalışmıyor olabilir. Bu durum, siz farklı bir adres aralığı beklediğiniz halde, yapılandırmada 169.254.x.y adresleri varsa doğru olabilir.

  Not Bilgisayarların ev ağı bağdaştırıcıları üzerindeki adresler aynı aralıkta bulunmalıdır. Bir bilgisayar 192.168.0.x aralığından bir adres, diğeri ise 169.254.x.y aralığından bir adres alıyorsa, ağ topolojisine bağlı olarak hangi adresin doğru olduğunu belirleyin. Yanlış adrese sahip bilgisayarda sorun giderin.

  Not 169.254.x.y adreslemesini kullanan bir ağda bulunan Windows 95 tabanlı bilgisayarlarda, IP adreslerini el ile yapılandırmanız gerekir. Bunun nasıl yapılacağı hakkında bilgi için, Windows 95'de çevrimiçi Yardım'a bakın.
 4. Bilgisayarları ev ağına bağlamak için kullandığınız bağdaştırıcılarda, Internet Bağlantısı Güvenlik Duvarı (ICF) veya Windows Güvenlik Duvarı özelliklerinin etkinleştirilmiş olmadığından emin olun. Bu bağdaştırıcılarda bu özelliklerin etkinleştirilmesi durumunda, ağda bulunan bilgisayarlar üzerindeki paylaştırılmış kaynaklara bağlanamazsınız.

  Kenarsız ağlar özel bir durumdur. Kenarsız ağlarda ICF'yi kullanın. Ancak, ev ağında bağlantıyı sağlamak için ek önlemler almanız gerekecektir.
 5. Ağda bulunan iki bilgisayar arasındaki bağlantıyı sınamak için ping komutunu kullanın. Bunu yapmak için şu adımları izleyin:
  1. Bilgisayarların birinde, Başlat'ı tıklatın, Çalıştır'ı tıklatın, cmd yazın ve Tamam'ı tıklatın.
  2. Komut isteminde ping x.x.x.x yazın (burada x.x.x.x diğer bilgisayarın IP adresidir) ve ENTER tuşuna basın. Diğer bilgisayardan bir dizi yanıt alırsınız. Örneğin şu yanıtı alabilirsiniz:
   x.x.x.x cevabı: bayt=32 süre<1ms TTL=128
   Bu yanıtları almıyorsanız veya "İstek zaman aşımına uğradı" iletisini alıyorsanız yerel bilgisayarda bir sorun olabilir. Yerel bilgisayarı sınamak için bir sonraki adımı izleyin. Ping komutu başarılıysa bilgisayarlar düzgün bir şekilde bağlanabiliyor demektir ve bir sonraki adımı atlayabilirsiniz.
  3. Yerel bilgisayarı sınayın. Bunu yapmak için, ping x.x.x.x yazın (burada x.x.x.x yerel bilgisayarın IP adresidir) ve ENTER tuşuna basın. Yanıt alırsanız, ağ bağdaştırıcısı düzgün bir şekilde yüklenmiş ve TCP/IP protokol yığını muhtemelen düzgün çalışıyordur. Almıyorsanız ağ bağdaştırıcısında sorun giderin. Düzgün yüklenmemiş veya TCP/IP protokol yığını zarar görmüş olabilir.

   Aygıt Yöneticisi'nde aygıtlarda sorun giderme hakkında ek bilgi için, Microsoft Knowledge Base'deki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
   283658 NASIL YAPILIR: Windows XP'de Aygıtları Yönetme
   TCP/IP protokol yığınının nasıl sıfırlanacağı hakkında ek bilgi için, Microsoft Knowledge Base'deki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
   299357 Windows XP'de Internet protokolü (TCP/IP) nasıl sıfırlanır
  4. Diğer bilgisayara IP adresini kullanarak "ping" yaptıktan sonra, bilgisayar adını kullanarak "ping" yapın. Bilgisayarın adını belirlemek için, masaüstünde bulunan Bilgisayarım'ı sağ tıklatın, Özellikler'i tıklatın ve sonra Bilgisayar Adı sekmesini tıklatın. Bilgisayara adıyla "ping" komutu göndermek için, ping bilgisayaradı yazın (burada bilgisayaradı, uzaktaki bilgisayarın adıdır) ve sonra ENTER tuşuna basın. Başarılı yanıt alırsanız, bağlantınız çalışmakta ve bilgisayarlar arasında ad çözümlemesi yapılmaktadır.
Bilgisayarlar arasında bağlantıyı ve ad çözümlemesini doğruladıktan sonra, dosya ve yazıcı paylaşımı bağlantılarında sorun giderebilirsiniz.

Dosya ve yazıcı paylaşımı sorunlarını giderme

Ev ağı kullanarak bilgisayarlarınız arasında dosya ve yazıcıları paylaşabilirsiniz. Dosya paylaşımı ve yazıcı paylaşımı işlevlerini sınamak için şu adımları izleyin:
 1. Dosya ve yazıcı paylaşımını yapılandırmak için ağda bulunan tüm bilgisayarlarda Ağ Kurulum Sihirbazı'nı çalıştırın.

  Ağ Kurulum Sihirbazı hakkında ek bilgi için, Microsoft Knowledge Base'deki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
  308522 Windows'taki Ağ Kurulum Sihirbazı'nın Açıklaması (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)
 2. Bilgisayarda dosya paylaşımının doğru şekilde yapılandırıldığından emin olun.

  Dosya paylaşımı sorunlarını giderme ve bilgisayar yapılandırmasının doğru olduğundan emin olma hakkında ek bilgi için, Microsoft Knowledge Base'deki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
  304040 Windows XP'de dosya paylaşımı nasıl yapılandırılır
  KB304040'de özellikle "Windows XP'de dosya paylaşımında sorun giderme" bölümüne bakın.

  Not Çalışma grubunda bulunan Windows XP Home Edition tabanlı bilgisayarlara ve çalışma grubunda bulunan Windows XP Professional tabanlı bilgisayarlara tüm ağ erişimi için Guest (Konuk) hesabı kullanılır. Sorun gidermeye devam etmeden önce, ağ erişimi için Guest hesabının yüklenmiş olduğundan emin olun. Bunu yapmak için şu adımları izleyin:
  1. Başlat'ı tıklatın, Çalıştır'ı tıklatın, cmd yazın ve sonra Tamam'ı tıklatın.
  2. Aşağıdaki komutu yazın ve sonra ENTER tuşuna basın:
   net user guest
  3. Hesap etkinse, komut çıktısı olarak aşağıdakine benzer bir satır görünür:
   Hesap etkin                  Evet
  4. Hesap etkin değilse, Guest hesabına ağ erişimi vermek için aşağıdaki komutu kullanın:
   net user guest /active:yes
  5. Komutun ardından aşağıdaki metin döndürülür:
   Komut başarıyla tamamlandı.
  Bundan farklı bir yanıt alırsanız bir yönetici olarak oturum açtığınızdan emin olun ve yeniden denemeden önce komutu doğru yazdığınızı doğrulayın.
 3. Yapılandırmayı doğruladıktan sonra, her bir bilgisayar adını tek tek bulun ve klasörün paylaştırıldığından emin olun. Bunu yapmak için şu adımları izleyin:
  1. Başlat'ı tıklatın, Çalıştır'ı tıklatın, sysdm.cpl yazın ve sonra Tamam'ı tıklatın.
  2. Bilgisayar Adı sekmesinde "Tam bilgisayar adı" satırındaki bilgisayar adını not edin.
  3. Bir klasörün paylaştırılıp paylaştırılmadığını belirlemek için Başlat'ı tıklatın, Çalıştır'ı tıklatın, fsmgmt.msc yazın ve Tamam'ı tıklatın.
  4. Sol bölmede Paylaşımlar'ı tıklatın.

   Sağ bölmede paylaşılan klasörlerin listesi görünür. Her bir bilgisayar için paylaşım adlarını not edin.
 4. Bir bilgisayardan diğerine giden bağlantıyı sınayın. Başlat'ı tıklatın, Çalıştır'ı tıklatın, \\bilgisayaradı yazın (burada bilgisayaradı, ağ üzerindeki diğer bilgisayarın adıdır) ve sonra ENTER tuşuna basın. Bilgisayar üzerinde paylaşılan her klasör için bir simge bulunan bir pencere açılır. Bağlantının çalıştığını onaylamak için paylaşımlardan birini açın. Paylaşılan bir klasörü açamıyorsanız, sorunun belli bir bilgisayardan kaynaklanmadığından emin olmak için, bilgisayarlar arasında ters yönde veya diğer bilgisayarlar arasında sınama yapın.
 5. Diğer bilgisayara hala bağlanamıyorsanız, yeniden sınayın ancak bu kez bilgisayaradı yerine yerel bilgisayarın adını yazın. Bu şekilde bağlantıyı yerel olarak sınamış olursunuz. Bilgisayar üzerinde paylaşılan her klasörü bir simgeyle gösteren bir pencere görünür. Erişiminiz olduğundan emin olmak için paylaşımlardan birini açmayı deneyin.

  Bilgisayardaki paylaşımları gösteren pencere görünmüyorsa veya herhangi bir hata iletisi alıyorsanız, aldığınız belirli hata iletisi hakkında ek bilgi için Microsoft Knowledge Base'de arama yapın. Microsoft Knowledge Base'de arama yapmak için aşağıdaki Microsoft Web sitesini ziyaret edin ve Destek'i tıklatın:
 6. Herhangi bir hata iletisi almazsanız veya Microsoft Knowledge Base'de ilgili bilgi bulamazsanız, Ağ Kurulum Sihirbazı günlük dosyasını inceleyerek, sonrasında başarılı işlem gelmeyen adımlardaki hataları arayın. Günlük dosyasını açmak için Başlat'ı tıklatın, Çalıştır'ı tıklatın, %SystemRoot%\nsw.log yazın ve sonra ENTER tuşuna basın. Günlük dosyasında hata bulursanız, bilgisayarı doğru ayarlara sahip olacak şekilde nasıl yapılandıracağınız hakkında ek bilgi için Microsoft Knowledge Base'de arama yapın.
 7. Nsw.log dosyası sorun hakkında size herhangi bir bilgi vermiyorsa, sistem günlüğünü inceleyerek hata arayın.
Olay Görüntüleyicisi'ni kullanarak sistem günlük girişlerini arama hakkında ek bilgi için, Microsoft Knowledge Base'deki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
308427 Windows XP'de olay günlükleri Olay Görüntüleyicisi'nde nasıl görüntülenir ve yönetilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)
Özellikler

Makale No: 308007 - Son İnceleme: 12/06/2015 05:40:52 - Düzeltme: 3.0

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Media Center Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbtshoot kbfirewall kbenv kbnetwork KB308007
Geri bildirim