Visual Basic .NET 2002'yi kullanarak PowerPoint 2002 olayları nasıl

ÖNEMLİ: Bu makale, bir kişi tarafından çevrilmek yerine, Microsoft makine-çevirisi yazılımı ile çevrilmiştir. Microsoft size hem kişiler tarafından çevrilmiş, hem de makine-çevrisi ile çevrilmiş makaleler sunar. Böylelikle, bilgi bankamızdaki tüm makalelere, kendi dilinizde ulaşmış olursunuz. Bununla birlikte, makine tarafından çevrilmiş makaleler mükemmel değildir. Bir yabancının sizin dilinizde konuşurken yapabileceği hatalar gibi, makale; kelime dağarcığı, söz dizim kuralları veya dil bilgisi açısından yanlışlar içerebilir. Microsoft, içeriğin yanlış çevrimi veya onun müşteri tarafından kullanımından doğan; kusur, hata veya zarardan sorumlu değildir. Microsoft ayrıca makine çevirisi yazılımını sıkça güncellemektedir.

Makalenin İngilizcesi aşağıdaki gibidir:308330
Bu makale arşivlenmiştir. "Olduğu gibi" sunulmaktadır ve bundan sonra güncelleştirilmeyecektir.
Bu makalenin Microsoft Visual C# .NET sürümü için bkz: 308825.
Bu makalenin Microsoft Visual C++ .NET sürümü için bkz: 309309.
Özet
Bu makalede, Microsoft Visual Basic .NET 2002'yi kullanarak, Microsoft PowerPoint 2002 olayları işlemek açıklamaktadır.
Daha fazla bilgi
Microsoft Visual Studio .NET ile Temsilciler olayları PowerPoint'le batar kullanamazsınız. PowerPoint, olayları baþlatmak için ıdispatch arabirimini kullanır. Doğru olayları batar için <a0></a0>, Visual Basic .NET uygulama IConnectionPointContainer ve IConnectionPoint arabirimleri'ni kullanmanız gerekir. Alıcı uygulama batar DISPIDs olayları da bilmeniz gerekir. Bu DISPIDs PowerPoint'ın Tür kitaplığında listelenir, ancak başvuru için örnek kodu listelenir.

Örnek Visual Basic .NET Otomasyon istemciye oluşturun

 1. Microsoft Visual Studio .NET'i başlatın. Dosya menüsünde Yeni'yi tıklatın ve Project ' ı tıklatın. Proje türleri altında) Visual Basic Projects ' ı tıklatın ve şablonları altında Windows uygulaması ' ı tıklatın. Varsayılan olarak, Form1 oluşturulur.
 2. Microsoft PowerPoint nesne kitaplığına bir başvuru ekleyin. Bunu yapmak için şu adımları izleyin:
  1. Proje) menüsünde Add Reference ' ı tıklatın.
  2. COM sekmesinde, Microsoft PowerPoint 10.0 Nesne Kitaplığı ' nı bulun ve sonra da <a2>Seç</a2>'i tıklatın. Not: önceden yapmadıysanız, karşıdan yükleyin ve sonra Microsoft Office XP Primary ınterop Assemblies yüklemeniz önerilir (Pıa). Office XP Pıa hakkında'ek bilgi için Microsoft Knowledge Base'deki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
   328912BILGI: Microsoft Office XP Pıa yükleme için kullanılabilir
  3. Seçiminizi kabul etmek için Tamam <a0>Başvuru Ekle</a0> iletişim kutusunda tıklatın. Seçtiğiniz kitaplıklar için sarýcýlarý oluşturmak isteyen bir ileti alırsanız, Evet ' i tıklatın.
 3. Görünüm menüsünden araç kutusunu görüntülemek ve Form1'e, iki düğme ve bir liste kutusu eklemek için araç ' ı tıklatın.
 4. Sırayla Button1Button2 ve Form1 ' ni çift tıklatın.
 5. Kod penceresinde aşağıdaki kodu
  Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs)                                Handles Button1.ClickEnd SubPrivate Sub Button2_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs)                                Handles Button2.ClickEnd SubPrivate Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs)                                Handles MyBase.LoadEnd Sub					
  ile:
    Private m_oConnectionPoint As UCOMIConnectionPoint  Private m_Cookie As Integer  Private oPPT As PowerPoint.Application  Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs)                                  Handles MyBase.Load    ' Create a new instance of PowerPoint.    oPPT = New PowerPoint.Application()    ' Show PowerPoint to the user.    oPPT.Visible = Microsoft.Office.Core.MsoTriState.msoTrue  End Sub  Private Sub Button2_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs)                                  Handles Button2.Click    ' Call Unadvise to remove the sink to the connection.    m_oConnectionPoint.Unadvise(m_Cookie)    System.Runtime.InteropServices.Marshal.ReleaseComObject(oPPT)    GC.Collect()  End Sub  Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs)                                  Handles Button1.Click    Dim oConnPointContainer As UCOMIConnectionPointContainer    ' QI for IConnectionPointContainer.    oConnPointContainer = CType(oPPT, UCOMIConnectionPointContainer)    ' Create a new variable that contains the GUID of the     ' PowerPoint.EApplication interface.    Dim guid As New Guid("914934C2-5A91-11CF-8700-00AA0060263B")    ' Find the connection point.    oConnPointContainer.FindConnectionPoint(guid, m_oConnectionPoint)    ' Call Advise to sink up the connection.    m_oConnectionPoint.Advise(Me, m_Cookie)  End Sub  <DispId(2001)> Public Sub WindowSelectionChange(ByVal Sel As PowerPoint.Selection)    Me.ListBox1.Items.Add("WindowSelectionChange")  End Sub  <DispId(2002)> Public Sub WindowBeforeRightClick(ByVal Sel As PowerPoint.Selection,                                ByVal Cancel As Boolean)    Me.ListBox1.Items.Add("WindowBeforeRightClick")  End Sub  <DispId(2003)> Public Sub WindowBeforeDoubleClick(ByVal Sel As PowerPoint.Selection,                                ByVal Cancel As Boolean)    Me.ListBox1.Items.Add("WindowBeforeDoubleClick")  End Sub  <DispId(2004)> Public Sub PresentationClose(ByVal Pres As PowerPoint.Presentation)    Me.ListBox1.Items.Add("PresentationClose")  End Sub  <DispId(2005)> Public Sub PresentationSave(ByVal Pres As PowerPoint.Presentation)    Me.ListBox1.Items.Add("PresentationSave")  End Sub  <DispId(2006)> Public Sub PresentationOpen(ByVal Pres As PowerPoint.Presentation)    Me.ListBox1.Items.Add("PresentationOpen")  End Sub  <DispId(2007)> Public Sub NewPresentation(ByVal Pres As PowerPoint.Presentation)    Me.ListBox1.Items.Add("NewPresentation")  End Sub  <DispId(2008)> Public Sub PresentationNewSlide(ByVal Sld As PowerPoint.Slide)    Me.ListBox1.Items.Add("PresentationNewSlide")  End Sub  <DispId(2009)> Public Sub WindowActivate(ByVal Pres As PowerPoint.Presentation,                       ByVal Wn As PowerPoint.DocumentWindow)    Me.ListBox1.Items.Add("WindowActivate")  End Sub  <DispId(2010)> Public Sub WindowDeactivate(ByVal Pres As PowerPoint.Presentation,                        ByVal Wn As PowerPoint.DocumentWindow)    Me.ListBox1.Items.Add("WindowDeactivate")  End Sub  <DispId(2011)> Public Sub SlideShowBegin(ByVal Wn As PowerPoint.SlideShowWindow)    Me.ListBox1.Items.Add("SlideShowBegin")  End Sub  <DispId(2012)> Public Sub SlideShowNextBuild(ByVal Wn As PowerPoint.SlideShowWindow)    Me.ListBox1.Items.Add("SlideShowNextBuild")  End Sub  <DispId(2013)> Public Sub SlideShowNextSlide(ByVal Wn As PowerPoint.SlideShowWindow)    Me.ListBox1.Items.Add("SlideShowNextSlide")  End Sub  <DispId(2014)> Public Sub SlideShowEnd(ByVal Pres As PowerPoint.Presentation)    Me.ListBox1.Items.Add("SlideShowEnd")  End Sub  <DispId(2015)> Public Sub PresentationPrint(ByVal Pres As PowerPoint.Presentation)    Me.ListBox1.Items.Add("PresentationPrint")  End Sub  <DispId(2016)> Public Sub SlideSelectionChanged(ByVal SldRange As PowerPoint.SlideRange)    Me.ListBox1.Items.Add("SlideSelectionChanged")  End Sub  <DispId(2017)> Public Sub ColorSchemeChanged(ByVal SldRange As PowerPoint.SlideRange)    Me.ListBox1.Items.Add("ColorSchemeChanged")  End Sub  <DispId(2018)> Public Sub PresentationBeforeSave(ByVal Pres As PowerPoint.Presentation,                                  ByVal Cancel As Boolean)    Me.ListBox1.Items.Add("PresentationBeforeSave")  End Sub  <DispId(2019)> Public Sub SlideShowNextClick(ByVal Wn As PowerPoint.SlideShowWindow,                           ByVal nEffect As PowerPoint.Effect)    Me.ListBox1.Items.Add("SlideShowNextClick")  End Sub					
 6. <a0>Kod</a0> penceresinin üstündeki <a1>ımports</a1> bölümüne aşağıdakileri ekleyin:
  Imports System.Runtime.InteropServices Imports Microsoft.Office.Interop					
 7. Program sınayın. Bunu yapmak için şu adımları izleyin:
  1. Oluşturmak ve bu programı çalıştırmak için F5 tuşuna basın. PowerPoint başlatıldı.
  2. Button1 olay havuzlarını için Ek Yardım düğmesini tıklatın.
  3. Yeni sunuyu PowerPoint'te oluşturun.

   WindowActivate, NewPresentation, PresentationNewSlide ve WindowSelectionChange olaylarını harekete.
  4. Sunuyu kaydedin.

   PresentationSave olayı harekete geçirilir.
  5. Sunuyu kapatın.

   PresentationClose olayını harekete geçirilir.
  6. Form1, programda etkinleştirin. PowerPoint tarafından tetiklendi ve program tarafından işlenen olaylar, liste kutusunda görünür.
  7. Button2 olay havuzlarını bağlantısını kesmek için Ek Yardım düğmesini tıklatın.
  8. Form1 ' nı kapatın.
Referanslar
Ek bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
254009BILGI: PowerPoint 2000 olay tanıtım yükleme için kullanılabilir
Office Otomasyonu hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki Microsoft Office geliştirme destek sitesine bakın:
Sık sorulan sorular ve Office geliştirme için önemli noktalar
http://support.microsoft.com/ofd
powerpoınt vb net olay güç noktası bağlantı

Uyarı: Bu makalenin çevirisi otomatik olarak yapılmıştır

Özellikler

Makale No: 308330 - Son İnceleme: 02/03/2014 21:55:02 - Düzeltme: 4.3

Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition, Microsoft Visual Basic .NET 2002 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbmt kbautomation kbhowto KB308330 KbMttr
Geri bildirim