CommandBuilder nesne komutu sonraki DataAdapter.Update yöntemi çağrısı sırasında değiştirmeye çalışın ve komutu yapılan değişiklikler kaybolabilir yeniden

ÖNEMLİ: Bu makale, bir kişi tarafından çevrilmek yerine, Microsoft makine-çevirisi yazılımı ile çevrilmiştir. Microsoft size hem kişiler tarafından çevrilmiş, hem de makine-çevrisi ile çevrilmiş makaleler sunar. Böylelikle, bilgi bankamızdaki tüm makalelere, kendi dilinizde ulaşmış olursunuz. Bununla birlikte, makine tarafından çevrilmiş makaleler mükemmel değildir. Bir yabancının sizin dilinizde konuşurken yapabileceği hatalar gibi, makale; kelime dağarcığı, söz dizim kuralları veya dil bilgisi açısından yanlışlar içerebilir. Microsoft, içeriğin yanlış çevrimi veya onun müşteri tarafından kullanımından doğan; kusur, hata veya zarardan sorumlu değildir. Microsoft ayrıca makine çevirisi yazılımını sıkça güncellemektedir.

Makalenin İngilizcesi aşağıdaki gibidir:310366
Bu makale arşivlenmiştir. "Olduğu gibi" sunulmaktadır ve bundan sonra güncelleştirilmeyecektir.
Bu makalede, aşağıdaki Microsoft .NET Framework Sınıf Kitaplığı ad alanına başvurulmaktadır:
 • System.Data.SqlClient
Belirtiler
CommandBuilder nesne sonraki DataAdapter.Update yöntemi çağrısı sırasında değiştirmeye çalışan bir komut yeniden ve komutu yapılan değişiklikler kaybolabilir. Bu sorun, aşağıdaki durumlarda oluşur:
 • Bir DataAdapter nesnesiyle bir CommandBuilder nesnesi ilişkilendirirseniz.
 • Komutları için DataAdapter açıkça atamak CommandBuilder</a0> nesnesinin <a1>GetInsertCommand, GetUpdateCommand veya GetDeleteCommand</a3> yöntemini kullanıyorsanız.
 • CommandBuilder oluşturduğu komutlardan birini değiştirirseniz.
DataAdapter <a1>Update</a1> yöntemini çağırmak çalıştığınızda aşağıdaki hata iletisini alabilirsiniz:
Içinde system.data.dll 'System.Data.SqlClient.SqlException' türünde işlenmeyen bir özel durum oluştu
Neden
Bu sorun, özgün komutu oluşturduğu komutları CommandBuilder bir dinamik olarak değiştirir nedeniyle oluşur.
Çözüm
Bu sorunu gidermek için aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın:
 • CommandBuilder oluşturan komutları değiştirmeyin. CommandBuilder kendiniz oluşturan Command nesnesini değiştirmez.
 • ınsertcommandDeleteCommand ve UpdateCommand nesneleri için yeni bir DataAdapter kopyalamak (bir örnek için "Daha fazla bilgi" bölümüne bakın). Yeni DataAdapter değişken aynı kapsam olmalıdır veya dar eski DataAdapter değişkeni.
 • CommandBuilder hiç kullanmayın. Kendi Command nesnesini yazmak veya bunları yazmak için Visual veri Araçları'nı kullanın.
Durum
Bu davranış tasarım yüzündendir.
Daha fazla bilgi

Davranışı Yeniden Oluşturma Adımları

 1. Yeni bir Visual Basic Windows Application projesi oluşturun. Form1, varsayılan olarak projeye eklenir.
 2. Formu çift tıklatıp Code penceresinin en üstünde aşağıdaki kodu ekleyin:
  Imports System.Data.SqlClient					
 3. Bir Düğme denetimi Form1'e ekleyin.
 4. Düğmeyi çift tıklatın ve olaya tıklatın aşağıdaki kodu ekleyin:
  Dim cn As New SqlConnection()    Dim custDS As New DataSet()    Dim da1 As New SqlDataAdapter()    Dim da2 As New SqlDataAdapter()    Dim dr As DataRow    Dim cb As SqlCommandBuilder    cn.ConnectionString = "server=servername;database=northwind;uid=sa;pwd=password;"    cn.Open()    da1 = New SqlDataAdapter("select * from Customers", cn)    cb = New SqlCommandBuilder(da1)    da1.Fill(custDS, "Customers")    'Get the original commands.    da1.InsertCommand = cb.GetInsertCommand    da1.DeleteCommand = cb.GetDeleteCommand    da1.UpdateCommand = cb.GetUpdateCommand    Debug.WriteLine("Original command length: " & da1.InsertCommand.CommandText.Length)    'Modify the Insert command.    da1.InsertCommand.CommandText = "select * from customers where customerid=@@identity"    da1.InsertCommand.UpdatedRowSource = UpdateRowSource.FirstReturnedRecord    da2.InsertCommand = da1.InsertCommand    da2.DeleteCommand = da1.DeleteCommand    da2.UpdateCommand = da1.UpdateCommand    'Add a record to the table.    Dim tblCust As DataTable    tblCust = custDS.Tables("Customers")    Dim drCust As DataRow    drCust = tblCust.NewRow()    drCust("CustomerID") = "ZYYYY"    drCust("CompanyName") = "Zora's Yummies"    drCust("ContactName") = "Christophe Namby"    drCust("ContactTitle") = "Assistant Manager"    tblCust.Rows.Add(drCust)    'Update the backend.    Debug.WriteLine("Length da1 before insert: " & da1.InsertCommand.CommandText.Length)    da1.Update(custDS, "Customers")    Debug.WriteLine("Length da1 after insert: " & da1.InsertCommand.CommandText.Length)    Debug.WriteLine("length da2 before insert: " & da2.InsertCommand.CommandText.Length)    da2.Update(custDS, "Customers")    Debug.WriteLine("Length da2 after insert: " & da2.InsertCommand.CommandText.Length)					
 5. Microsoft SQL Server bilgisayarınıza bağlanmak için bağlantı dizesini değiştirin.
 6. Kodu çalıştırmak için F5 tuşuna basın.
 7. Bu sorunu gidermek için aşağıdaki satırı dışında Açıklama:
      da1.Update(custDS, "Customers")					
Bu çözümü çalışır, çünkü, böylece bu komutları oluşturma zamanını biliyor CommandBuilderDataAdapter ("da1") RowUpdating olayı için kanca oluşturur. Farklı DataAdapter için ("da2") komutları kopyaladığınızda, CommandBuilder artık olaylarını da bilinmektedir ve bunları değiştirmez.

Değişken kapsamı, kapsam dışında giderseniz "da1" ve SqlCommandBuilder ("cb") ve atık toplama işlemi gerçekleştiğinde, CommandBuilderNothing (veya null Visual C# içinde) alt komutlarını ayarlar için önemlidir. Bu nedenle, bu komutları "da2." kullanamazsınız Atık toplama işlemi rasgele zamanlarda da oluşabilir, çünkü da2.Update yöntem çağrısı aralıklı NullReferenceException hatalara neden olabilir.
kaydedilen alma etkin değil

Uyarı: Bu makalenin çevirisi otomatik olarak yapılmıştır

Özellikler

Makale No: 310366 - Son İnceleme: 02/24/2014 12:52:36 - Düzeltme: 1.7

Microsoft ADO.NET 2.0, Microsoft ADO.NET (included with the .NET Framework), Microsoft Visual Basic .NET 2002 Standard Edition, Microsoft Visual Basic .NET 2003 Standard Edition, Microsoft Visual Basic 2005

 • kbnosurvey kbarchive kbmt kbtshoot kberrmsg kbprb kbsqlclient kbsystemdata KB310366 KbMttr
Geri bildirim