Windows XP'deki FAT32 Dosya Sistemi'nin Açıklaması

Windows XP desteği sona erdi

Microsoft, Windows XP desteğini 8 Nisan 2014'te sona erdirdi. Bu değişiklik yazılım güncelleştirmelerinizi ve güvenlik seçeneklerinizi etkiledi. Bunun sizin için ne anlama geldiğini ve korunmaya nasıl devam edebileceğinizi öğrenin.

Bu makale arşivlenmiştir. "Olduğu gibi" sunulmaktadır ve bundan sonra güncelleştirilmeyecektir.
Özet
Bu makalede, Microsoft Windows XP'ye eklenen FAT32 dosya sistemi anlatılmaktadır.
Daha fazla bilgi
Windows XP, FAT dosya sisteminin güncelleştirilmiş bir sürümünü içerir. Güncelleştirilmiş bu sürümün adı FAT32'dir. FAT32 dosya sistemi 4 KB kadar küçük varsayılan küme boyutuna izin verir ve 2 gigabayttan (GB) büyük EIDE sabit disk boyutlarını destekler.

Şunları unutmayın:
 • Microsoft Windows 2000, Windows Millennium Edition, Windows 98 ve Windows 95 OSR2 de FAT32 dosya sistemini destekler.
 • Microsoft Windows NT 4.0 FAT32 dosya sistemini desteklemez.

  Windows NT 4.0'daki desteklenen dosya sistemleri hakkında ek bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
  100108 FAT, HPFS ve NTFS dosya sistemlerine genel bakış (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)

FAT32 Özellikleri

FAT32, FAT dosya sisteminin önceki uygulamaları üzerinde şu yenilikleri sağlar:
 • FAT32, boyutu 2 terabayta kadar olan sürücüleri destekler.
 • FAT32 alanı daha verimli kullanır. FAT32 küçük kümeler kullanır (yani, 8 GB'a kadar boyuttaki sürücüler için 4 KB kümeler), bu da büyük FAT veya FAT16 sürücülere göre disk alanının yüzde 10 ila 15 daha verimli kullanılması demektir.
 • FAT32 daha sağlamdır. FAT32 kök klasörünün konumunu değiştirebilir ve dosya ayırma tablosunun varsayılan kopyası yerine yedek kopyasını kullanır. Ayrıca, FAT32 sürücülerindeki önyükleme kaydı, önemli veri yapılarının yedek kopyasını içerecek biçimde genişletilmiştir. Bu nedenle, FAT32 sürücülerinin tek bir noktadan başarısız olma olasılığı varolan FAT16 sürücülere göre daha azdır.
 • FAT32 daha esnektir. FAT32 sürücüsündeki kök klasör, sürücüdeki herhangi bir yere yerleştirilebilmesi için normal bir küme zinciridir. Kök klasör girdilerinin sayısıyla ilgili daha önceki sınırlamalar artık yoktur. Ayrıca, dosya ayırma tablosunun yansıtılması devre dışı bırakılabilir; böylece, ilk dosya ayırma tablosu yerine kopyasının etkinleşmesi sağlanır. Bu özellikler FAT32 bölümlerinin dinamik olarak yeniden boyutlandırılmalarına olanak tanır.

FAT32 Uyumluluğuyla İlgili Konular

Varolan programlar, ağlar ve aygıt sürücüleriyle olası en fazla uyumluluğu sürdürmek için, FAT32, varolan Windows mimarisine, iç veri yapılarına, Uygulama Programlama Arabirimleri'ne (API) ve disk biçimine olası en düşük değişiklikle uygulanmıştır. Ancak, küme değerlerini depolamak için artık 4 bayt gerektiğinden, dahili ve disk üzerindeki veri yapılarının birçoğu ve yayımlanmış API'ler gözden geçirilmiş ve genişletilmiştir. Bazı durumlarda, varolan API'ler FAT32 sürücüler üzerinde çalışmayacaktır. Çoğu program bu değişikliklerden etkilenmez. Varolan araç ve sürücülerin FAT32 sürücüleriyle çalışmaya devam etmesi gerekir. Ancak, MS-DOS blok depolama aygıtı sürücülerinin (örneğin Aspidisk.sys) ve disk araçlarının FAT32 sürücülerini destekleyecek biçimde değiştirilmeleri gerekir.

Microsoft'un disk araçlarının tümü FAT32 ile çalışacak biçimde değiştirilmiştir. Ayrıca Microsoft, önde gelen aygıt sürücüsü ve disk aracı üreticilerinin ürünlerini FAT32'yi destekleyecek biçimde değiştirmelerine destek olmak için bu üreticilerle birlikte çalışmaktadır.

NOT: FAT32 birimi, Microsoft DriveSpace veya DriveSpace 3 kullanarak sıkıştırılamaz.

İkili Önyüklemeli Bilgisayarlar

Windows XP, Windows 2000, Windows Me, Windows 98 ve Windows 95 OSR2 FAT32 birimlerine erişebilir. MS-DOS, Windows 95'in özgün sürümü ve Windows NT 4.0 FAT32 bölümlerini tanımaz ve FAT32 biriminden önyükleme yapamaz. Ayrıca, bilgisayar başka bir işletim sistemi kullanılarak başlatılırsa (örneğin, Windows 95 veya MS-DOS önyükleme diski) FAT32 birimlerine düzgün erişilemez.

FAT32 Birimleri Oluşturma

Windows XP'deki Disk Yönetimi ek bileşeni, sabit disklerinizi ve içerdikleri disk birimlerini veya bölümlerini yönetmek için kullanılan bir araçtır. Yeni FAT32 birimleri oluşturmak veya varolan birimi FAT32 dosya sistemini kullanacak biçimde biçimlendirmek için Disk Yönetimi'ni kullanın. Temel ve dinamik birimleri FAT32'yi kullanacak biçimde biçimlendirebilirsiniz.

FAT32 Bölümü veya Mantıksal Sürücüsü Oluşturma

Windows XP'de yeni bir FAT32 bölümü veya mantıksal sürücüsü oluşturmak için, aşağıdaki adımları izleyin:
 1. Administrator olarak veya Administrators grubunun bir üyesi olarak oturum açın.
 2. Başlat'ı tıklatın, Bilgisayarım'ı sağ tıklatın ve sonra Yönet'i tıklatın.
 3. Konsol ağacında, Disk Yönetimi'ni tıklatın.
 4. Disk Yönetimi penceresinde, aşağıdakilerden birini yapın:
  • Yeni bir bölüm oluşturmak için, bölümü oluşturmak istediğiniz temel disk üzerinde ayrılmamış alanı sağ tıklatın ve ardından Yeni Bölüm'ü tıklatın.

   -veya-
  • Genişletilmiş bölümde yeni bir mantıksal sürücü oluşturmak için, mantıksal sürücüyü oluşturmak istediğiniz genişletilmiş bölüm üzerinde boş alanı sağ tıklatın ve ardından Yeni Mantıksal Sürücü'yü tıklatın.
 5. Yeni Bölüm Sihirbazı'nda, İleri'yi tıklatın.
 6. Oluşturmak istediğiniz bölümün türünü tıklatın (Birincil bölüm, Genişletilmiş bölüm veya Mantıksal sürücü) ve ardından İleri'yi tıklatın.
 7. Bölümleme boyutu (MB) kutusunda bölümün boyutunu belirtin ve İleri'yi tıklatın.
 8. Yeni bölüm veya mantıksal sürücünüze bir sürücü harfi veya sürücü yolu atayın ve İleri'yi tıklatın.
 9. Bu bölümü aşağıdaki ayarlarla biçimlendir'i tıklatın ve aşağıdakilerden birini yapın:
  • Dosya sistemi kutusunda FAT32'yi tıklatın.
  • Birim etiketi kutusuna birim için bir ad yazın.

   İsterseniz, disk ayırma birimi boyutunu da değiştirebilir veya hızlı biçimlendirme yapmak isteyip istemediğinizi de belirtebilirsiniz.
 10. İleri'yi tıklatın.
 11. İşaretli olan seçeneklerin doğru olduğunu doğrulayın ve Son'u tıklatın.
Yeni disk bölümü veya mantıksal sürücü oluşturulur ve Disk Yönetimi penceresi altında uygun temel diskte görüntülenir.

Varolan Birimi FAT32 Kullanacak Biçimde Biçimlendirme

Bir birimi biçimlendirmek için şu adımları izleyin:
 1. Başlat'ı tıklatın, Bilgisayarım'ı sağ tıklatın ve sonra Yönet'i tıklatın.
 2. Konsol ağacında, Disk Yönetimi'ni tıklatın.
 3. Disk Yönetimi penceresinde, biçimlendirmek (veya yeniden biçimlendirmek) istediğiniz birimi sağ tıklatın ve Biçimlendir'i tıklatın.
 4. Biçimlendir iletişim kutusunda şunları yapın:
  • Dosya sistemi kutusunda FAT32'yi tıklatın.
  • Birim etiketi kutusuna birim için bir ad yazın.

   İsterseniz, disk ayırma birimi boyutunu da değiştirebilir veya hızlı biçimlendirme yapmak isteyip istemediğinizi de belirtebilirsiniz.
  Tamam'ı tıklatın.

 5. Birimi biçimlendirmek isteyip istemediğiniz sorulduğunda Tamam'ı tıklatın.
Biçimlendirme işlemi başlar.

Destek Sınırları

FAT32 birimine yüklenemeyen veya dosyaları düzgün kaydedip okumayan eski programlar için programın üreticisine başvurun.

NOT: FAT32 dosya sistemi 2 terabayt boyutuna kadar sabit diskleri desteklese de, bilgisayarınızın temel girdi/çıktı sistemi (BIOS) INT13 arabirimindeki sınırlamalar nedeniyle bazı sabit diskler 7,8 GB'tan büyük, önyükleme yapılabilir bölümler içermeyebilir. Bilgisayarınızın BIOS'unun güncelleştirilmiş INT13 uzantılarını destekleyip desteklemediğini belirlemek için lütfen donanım üreticinize başvurun.
Referanslar
FAT16 ve FAT32 dosya sistemleri hakkında ek bilgi için Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleleri görüntülemek üzere aşağıdaki makale numaralarını tıklatın:
184006 FAT32 Dosya Sisteminin Sınırlamaları (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)
310561 Windows XP'de FAT16 Dosya Sistemini Kullanan En Büyük Bölüm Boyutu (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)
FAT16 veya FAT32 birimini NTFS dosya sistemine dönüştürme hakkında ek bilgi için Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleleri görüntülemek üzere aşağıdaki makale numaralarını tıklatın:
307881 Windows XP'de FAT16 veya FAT32 birimler NTFS dosya sistemine nasıl dönüştürülür
140365 FAT ve NTFS için Varsayılan Küme Boyutu (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)
Temel disk ve dinamik disk depolaması hakkında ek bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
175761 Windows 2000'de Dinamik veya Temel Depolama (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)
Disk Yönetimi'ni kullanma hakkında ek bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleleri görüntülemek üzere aşağıdaki makale numaralarını tıklatın:
309000 Windows XP'de Disk Yönetimi kullanılarak temel diskler nasıl yapılandırılır
308424 Windows XP'de Disk Yönetimi Kullanılarak Dinamik Diskler Nasıl Yapılandırılır (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)
Özellikler

Makale No: 310525 - Son İnceleme: 12/07/2015 08:01:53 - Düzeltme: 3.0

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbfilesystems kbenv kbinfo KB310525
Geri bildirim