Şu anda çevrimdışısınız; İnternet'in yeniden bağlanması bekleniyor

Yöneticinin Kurtarma Konsolu'nda otomatik oturum açması nasıl etkinleştirilir

Support for Windows XP has ended

Microsoft ended support for Windows XP on April 8, 2014. This change has affected your software updates and security options. Learn what this means for you and how to stay protected.

GİRİŞ
Bu adım adım makalede, yöneticinin Kurtarma Konsolu'nda otomatik oturum açmasının nasıl yapılandırıldığı açıklanır. Yöneticinin otomatik oturum açmasını yapılandırırsanız, herhangi bir kişi bilgisayarınıza erişmek için Kurtarma Konsolu'nu kullanabilir. Bu kişilere yönetim parolası sorulmaz.

Yöneticinin Kurtarma Konsolu'nda otomatik oturum açmasını yapılandırma

Yöneticinin Kurtarma Konsolu'nda otomatik oturum açmasını yapılandırmak için yönetim kullanıcı bilgileriyle oturum açarak aşağıdaki adımları tamamlayın:
  1. Başlat'ı ve sonra Denetim Masası'nı tıklatın.
  2. Sağ bölmede Klasik Görünüm'e geçiş yap'ı tıklatın, Yönetimsel Araçlar'ı çift tıklatın ve sonra Yerel Güvenlik İlkesi'ni çift tıklatın.
  3. Güvenlik Ayarları'nı ve Yerel İlkeler'i genişletin ve Güvenlik Seçenekleri'ni tıklatın.
  4. Kurtarma Konsolu: Otomatik olarak yönetim oturumu açılmasına izin ver ilkesini çift tıklatın ve bu ilkeyi Etkin olarak ayarlayın.

    İlke hemen etkili olur. İlkenin geçerli ayarının "Etkin" olduğundan emin olmak için Yerel Güvenlik İlkesi ek bileşenini yeniden açtığınızdan emin olun.
Kurtarma Konsolu'nu sonraki başlatmanızda, parola istenmez.

Bu yordamı tamamladıktan sonra, aşağıdaki kayıt defteri anahtarındaki SecurityLevel DWORD kayıt defteri değeri verisi 1 olarak ayarlanır:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Setup\RecoveryConsole
başa dön
Referanslar
307654 Windows XP'de Kurtarma Konsolu nasıl yüklenir ve kullanılır
308402 Windows XP'de Kurtarma Konsolunda Oturum Açtığınızda 'Parola Geçersiz' Hata İletisi Görüntüleniyor
298444 Grup İlkesi Güncelleştirme yardımcı programı açıklaması (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)
başa dön
otomatik_oturum_açma otomatik_oturum cmdcons
Özellikler

Makale No: 312149 - Son İnceleme: 05/18/2005 15:07:39 - Düzeltme: 3.1

  • Microsoft Windows XP Professional Edition
  • kbhowtomaster kbnetwork KB312149
Geri bildirim
avascript" src="https://c.microsoft.com/ms.js" '="">