Görevleri zamanlamak için AT komutu nasıl kullanılır

ÖNEMLİ: Bu makale, Microsoft Makine Çevirisi Düzenleme yazılımı tarafından tercüme edilmiş olup, yüksek olasılıkla profesyonel bir çevirmen yerine CTF teknolojisi kullanılarak, Microsoft Topluluğu tarafından düzenlenmiştir. Microsoft, Bilgi Bankamız içindeki tüm makaleleri kendi dilinizde okuyabilmeniz için size hem profesyonel çevirmenler tarafından tercüme edilen hem de makine tarafından tercüme edildikten sonra Topluluk tarafından kontrol edilen makaleler sunar. Bununla birlikte, makine tarafından tercüme edilen, hatta Topluluk tarafından kontrol edilen bir makale bile her zaman mükemmel dil kalitesinde olmayabilir. Makalede dilinizi konuşan yabancı birisinin yapabileceği türden sözcük, söz dizimi veya dilbilgisi hataları bulunabilir. Microsoft, içeriğin hatalı tercümesinin veya müşterilerimiz tarafından kullanımının doğurabileceği olası yanlış anlamalar, hatalar veya zararlardan sorumlu değildir. Öte yandan Microsoft, Makine Çevirisi Düzenleme işlemini geliştirmek amacıyla Makine Çevirisi Düzenleme yazılımını ve araçlarını sık sık güncelleştirmektedir.

Makalenin İngilizcesi aşağıdaki gibidir: 313565
Duyuru
Bu makale Windows 2000 için geçerlidir. Windows 2000 desteği 13 Temmuz 2010 tarihinde sona erer. , Windows 2000 Destek son Çözüm Merkezi Windows 2000'den geçiş stratejinizi planlamak için bir başlangıç noktasıdır. Daha fazla bilgi için bkz. Microsoft Destek Ömrü İlkesi.
Duyuru
Bu makale Windows 2000 için geçerlidir. Windows 2000 desteği 13 Temmuz 2010 tarihinde sona erer. , Windows 2000 Destek son Çözüm Merkezi Windows 2000'den geçiş stratejinizi planlamak için bir başlangıç noktasıdır. Daha fazla bilgi için bkz. Microsoft Destek Ömrü İlkesi.
Özet
Windows 2000'de görevleri zamanlamak için Denetim Masası'nda Görev Zamanlayıcı aracını kullanabilirsiniz. El ile görevleri zamanlamak için at komutunu da kullanabilirsiniz. Bu makalede nasıl oluşturulacağı ve zamanlanmış görevleri iptal etmek için at komutunu kullanın.

back to the top

Bakış AT komutu

Komut, bir komut dosyası veya program belirtilen tarih ve saatte çalışacak şekilde zamanlamak için at komutunu kullanabilirsiniz. Bu komutu, varolan zamanlanmış görevleri görüntülemek için de kullanabilirsiniz.

At komutunu kullanmak için Görev Zamanlayıcı hizmeti çalışıyor olmalıdır ve yerel Administrators grubunun bir üyesi olarak oturum açmış olmanız gerekir. Görevler oluşturmak için at komutunu kullandığınızda, böylece bunlar aynı kullanıcı hesabıyla çalışacak görevleri yapılandırmanız gerekir.

At komutu aşağıdaki sözdizimini kullanır:
AT \\BilgisayarAdı saat / interactive | / every:Tarih,... / İleri:Tarih,... komutu
AT \\BilgisayarAdı kimliği / DELETE | / DELETE/ Yes
At komutuyla kullanabileceğiniz parametreler aşağıdaki listede açıklanmaktadır:
 • \\computername: Bir uzak bilgisayarı belirtmek için bu parametreyi kullanın. Bu parametreyi atlarsanız, görevler yerel bilgisayarda çalışacak şekilde zamanlanır.
 • saat: Ne zaman görevin çalıştırılmaya başlanacağı saati belirtmek için bu parametreyi kullanın. Saat olarak belirtilir saat:dakika 24 saat tabanlı. Örneğin, 0:00 gece yarısı ve 20:30, 8: 30'da gösterir
 • / interactive: Görev görevi çalıştıran oturum açmış kullanıcının masaüstüyle etkileşimde bulunmak izin vermek için bu parametreyi kullanın.
 • / every:Tarih,...: Bu parametre belirtilen gün veya gün, hafta veya ay gibi çalıştırmak için görevi zamanlamak için her Cuma veya her ay sekizinci günü kullanın. Belirtin Tarih Haftanın bir veya daha fazla gün olarak (aşağıdaki kısaltmaları kullanın: M, T, W, Th, F, S, Su) ya da bir veya daha fazla gün ayın (1 ile 31 arasındaki sayılar kullanın). Birden çok tarih girişlerini ayırmak üzere virgül kullandığınızdan emin olun. Bu parametreyi atlarsanız, görev geçerli günü çalışacak şekilde zamanlanır.
 • / İleri:Tarih,...: Sonrakini (örneğin, bir sonraki Pazartesi) günü çalışacak bir görev zamanlamak için bu parametreyi kullanın. Belirtin Tarih Haftanın bir veya daha fazla gün olarak (aşağıdaki kısaltmaları kullanın: M, T, W, Th, F, S, Su) ya da bir veya daha fazla gün ayın (1 ile 31 arasındaki sayılar kullanın). Birden çok tarih girişlerini ayırmak üzere virgül kullandığınızdan emin olun. Bu parametreyi atlarsanız, görev geçerli günü çalışacak şekilde zamanlanır.
 • komutu: Windows 2000 komut belirtmek için bu parametreyi kullanın programını (.exe veya .com dosyası) veya çalıştırmak istediğiniz toplu programı (.bat veya .cmd dosyası). Komut bağımsız değişken olarak bir yol gerektiriyorsa, mutlak yol adı (sürücü harfiyle tüm yolun başına) kullanın. Komutu uzak bir bilgisayarda ise, Evrensel Adlandırma Kuralı (UNC) yol adı kullanın (\\SunucuAdı\PaylaşımAdı). Komut bir yürütülebilir (.exe) dosyası değilse, komutu ile gelmelidir. cmd /c, örneğin, cmd /c kopya C:\*.* C:\temp.
 • Kimliği: Zamanlanan bir göreve atanmış kimlik numarası belirtmek için bu parametreyi kullanın.
 • / delete: Zamanlanmış bir görevi iptal etmek için bu parametreyi kullanın. Kimliği parametresini atlarsanız, bilgisayardaki bütün zamanlanmış görevleri iptal edilir.
 • / Yes: Evet zorlamak için bu parametre, zamanlanmış görevleri iptal ettiğinizde bu tüm sorguları sistemden yanıt kullanın. Bu parametreyi atlarsanız, görev iptal işlemini onaylamak için istemde bulunulur.
Not:At komutunu kullandığınızda, zamanlanmış görev sistem hesabının kimlik bilgilerini kullanarak çalışır.

back to the top

Zamanlanmış bir görev oluşturma

 1. Başlat' ı tıklatın, Programlar' ın, Donatılar' ın ve sonra da komut istemi' ni tıklatın.
 2. Komut istemine aşağıdaki satırı yazın ve çalışmakta olan hizmetlerin listesini görüntülemek için ENTER tuşuna basın:
  net start
  Görev Zamanlayıcı'yı listede görüntülenmiyorsa, aşağıdaki satırı yazın ve ENTER tuşuna basın:
  net start "Görev Zamanlayıcı"
 3. Komut isteminde (parametre durumunuza uygun kullanım) aşağıdaki satırı yazın ve ENTER tuşuna basın:
  AT \\BilgisayarAdı saat / interactive | / every:Tarih,... / İleri:Tarih,... komutu
back to the top

Örnekler

 • Tüm dosyaları belgeler klasöründen gece MyDocs klasöre kopyalamak için aşağıdaki satırı yazın ve ENTER tuşuna basın:
  C:\Documents\*.* C:\MyDocs at 00:00 cmd /c kopyalama
 • Ürünleri sunucuya geri 11: 00'da haftanın her günü, (örneğin, Backup.bat) yedekleme komutlarını içeren bir toplu iş dosyası oluşturmak için aşağıdaki satırı yazın ve yedekleme işini zamanlamak için ENTER tuşuna basın:
  \\products 23:00 / every: M, T, W, Th, F yedekleme
 • Bir ağ paylaşımı komutunu saat 6: 00'de satış sunucu üzerinde çalıştırmak için ve döküm Şirket sunucusundaki paylaşılan raporları klasöründe Sales.txt dosyasına yeniden yönlendirmek için zamanlamak için aşağıdaki satırı yazın ve ENTER tuşuna basın:
  AT \\sales 06:00 cmd /c "net share reports = d:\Documents\reports >> \\corp\reports\sales.txt"
back to the top

Zamanlanmış bir görevi iptal etme

 1. Başlat' ı tıklatın, Programlar' ın, Donatılar' ın ve sonra da komut istemi' ni tıklatın.
 2. Komut istemine aşağıdaki satırı yazın ve çalışmakta olan hizmetlerin listesini görüntülemek için ENTER tuşuna basın:
  net start
  Görev Zamanlayıcı'yı listede görüntülenmiyorsa, aşağıdaki satırı yazın ve ENTER tuşuna basın:
  net start "Görev Zamanlayıcı"
 3. Komut isteminde (parametre durumunuza uygun kullanım) aşağıdaki satırı yazın ve ENTER tuşuna basın:
  AT \\BilgisayarAdı kimliği / DELETE | / DELETE/ Yes
back to the top

Örnekler

 • Yerel bilgisayarda zamanlanmış tüm görevleri iptal etmek için yazın at/DELETE, ve sonra ENTER tuşuna basın.
 • Görev Kimliği 8 "Sunucum" adlı bir bilgisayardaki iptal etmek için yazın \\MyServer 8/DELETE, ve sonra ENTER tuşuna basın.
back to the top

Zamanlanmış görevleri görüntüleme hakkında

At komutu kullanılarak oluşturulan görevleri görüntülemek için şu adımları izleyin:
 1. Başlat' ı tıklatın, Programlar' ın, Donatılar' ın ve sonra da komut istemi' ni tıklatın.
 2. Komut istemine aşağıdaki satırı yazın ve çalışmakta olan hizmetlerin listesini görüntülemek için ENTER tuşuna basın:
  net start
  Görev Zamanlayıcı'yı listede görüntülenmiyorsa, aşağıdaki satırı yazın ve ENTER tuşuna basın:
  net start "Görev Zamanlayıcı"
 3. Komut isteminde aşağıdaki adımlardan birini yapın:
  • At komutu kullanılarak zamanlanan görevler listesini görüntülemek için aşağıdaki satırı yazın ve ENTER tuşuna basın:
   AT \\BilgisayarAdı
   - veya -

  • Zamanlanmış bir görevi görüntülemek için aşağıdaki satırı yazın ve ENTER tuşuna basın:
   AT \\BilgisayarAdı kimliği
back to the top

Örnekler

 • Yerel bilgisayardaki tüm zamanlanmış görevleri görüntülemek için şunu yazın AT, ve sonra ENTER tuşuna basın.
 • "Destek" adlı bir bilgisayarda tüm zamanlanmış görevleri görüntülemek için şunu yazın \\support at, ve sonra ENTER tuşuna basın.
 • Görev Kimliği 18 yerel bilgisayarda görüntülemek için şunu yazın at 18, ve sonra ENTER tuşuna basın.
back to the top

Sorun giderme

 • Yazdığınızda AT \\computername Zamanlanmış Görevler listesini görüntülemek için at komutu kullanılarak oluşturulan zamanlanmış görevler bazı (veya tüm) listelenmez.

  Görev oluşturmak için at komutunu kullandıktan sonra Zamanlanmış Görevler klasöründeki görevleri değiştirdiyseniz, bu davranış oluşabilir. Bir görevi zamanlamak için at komutunu kullandığınızda, görev Denetim Masası'ndaki Zamanlanmış Görevler klasöründe görüntülenir. Görüntülemek veya görevi değiştirme. Ancak, at komutunu kullandığınızda, görevi değiştirirseniz, görev görüntüleyemez.

  Bu davranışa geçici bir çözüm için görüntülemek veya Denetim Masası'ndaki Zamanlanmış Görevler klasöründe görev değiştirin.Bu davranış hakkında ek bilgi için Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
  220149 Görevleri Görev Zamanlayıcı aracını kullanarak görüntülenemez.
 • Bir görevi zamanlamak için at komutunu kullandığınızda, görev belirtilen saat veya tarih çalışmaz.

  Bu davranış, aşağıdaki koşullardan biri doğru olduğunda oluşabilir:
  • Komut sözdizimi yanlış.

   Bir görev zamanladığınızda, yazın AT \\computername sözdizimi doğru olduğunu onaylamak için. Komut satırı altında görüntülenen bilgiler doğru değilse, görev iptal edin ve sonra yeniden oluşturun.

   - veya -
  • Bir .exe dosyası olmayan bir komutu çalıştırmak için bir görev zamanladığınız.

   At komutu cmd (komut yorumlayıcı) otomatik olarak yüklemez önce komutları çalıştırır. Bir .exe dosyası çalıştırmıyorsanız komutun başında cmd.exe'yi örneğin yüklemeniz gerekir, cmd /c dir en > c:\test.txt.
AT komutuyla ilgili sorunları giderme hakkında ek bilgi için Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleleri görüntülemek üzere aşağıdaki makale numaralarını tıklatın:
142040 AT komutu /k anahtarını kullanarak sorun giderme
121562 AT ile başlatılan uygulamalar etkileşimli değildir.
back to the top


Referanslar
Windows 2000'de AT komutunu kullanma hakkında ek bilgi için Windows 2000 Yardımı'na bakın. Bunu yapmak için Başlat' ı, Yardım' ı tıklatın, dizin sekmesini tıklatın ve sonra yazın at komutu.

Windows 2000'de AT komutu ile çalışma hakkında ek bilgi için Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
103650 Ağ Bağlantıları ile AT yapılan kalıcı komutu
back to the top

Uyarı: Bu makalenin çevirisi otomatik olarak yapılmıştır

Özellikler

Makale No: 313565 - Son İnceleme: 07/25/2015 16:27:00 - Düzeltme: 5.0

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Small Business Server 2000 Standard Edition

 • kbhowtomaster kbmt KB313565 KbMttr
Geri bildirim