Şu anda çevrimdışısınız; İnternet'in yeniden bağlanması bekleniyor

Visual Basic .NET veya Visual Basic 2005 kullanarak bir Windows formu nesnelerinin bir dizisi bağlamak hakkında

ÖNEMLİ: Bu makale, bir kişi tarafından çevrilmek yerine, Microsoft makine-çevirisi yazılımı ile çevrilmiştir. Microsoft size hem kişiler tarafından çevrilmiş, hem de makine-çevrisi ile çevrilmiş makaleler sunar. Böylelikle, bilgi bankamızdaki tüm makalelere, kendi dilinizde ulaşmış olursunuz. Bununla birlikte, makine tarafından çevrilmiş makaleler mükemmel değildir. Bir yabancının sizin dilinizde konuşurken yapabileceği hatalar gibi, makale; kelime dağarcığı, söz dizim kuralları veya dil bilgisi açısından yanlışlar içerebilir. Microsoft, içeriğin yanlış çevrimi veya onun müşteri tarafından kullanımından doğan; kusur, hata veya zarardan sorumlu değildir. Microsoft ayrıca makine çevirisi yazılımını sıkça güncellemektedir.

Makalenin İngilizcesi aşağıdaki gibidir:313639
Bu makale arşivlenmiştir. "Olduğu gibi" sunulmaktadır ve bundan sonra güncelleştirilmeyecektir.
Özet
Bu adım adım makalede, Windows forma nesnelerinin bir dizisi bağlamak açıklamaktadır. Bu makaledeki örnek, nesne özelliklerini görüntülemek için üç metin kutusu ile bir Windows formu içerir. Örnekte, dizi sınıfı aracılığıyla gözatmak için dört komut düğmesi de içerir.

back to the top

Gereksinimler

Aşağıdaki listede önerilen donanım, yazılım, ağ altyapısı, beceriler, bilgi ve gereken hizmet paketleri önerilmektedir:
 • Microsoft Visual Basic .NET'i veya Microsoft Visual Basic 2005
 • Visual Basic kavramları programlama anlama, Orta
back to the top

Kod açıklaması

Bu bölüm, bu görevi gerçekleştirmek için gerekli olan kodlama kavramlarını vurgular.

back to the top

Sınıf tasarlama

Bir forma bağlı BIR sınıf özellik erişimcisi'olması gerekir. Bağlanacak herhangi bir özelliği, Özellik kümesi ve Özellik Get yöntemi olmalıdır. Bu makaledeki örnek için kullanılan sınıfı (yalnızca bu bölümünde gösterilen), üç özellik vardır. Bu makaledeki örnek, gerekli olmasa da parametreli hale getirilmiş bir kurucu içerir.
Public Class guitar  Private m_make As String  Private m_model As String  Private m_year As Short  Public Sub New(ByVal make, ByRef model, ByVal year)    Me.make = make    Me.model = model    Me.year = year  End Sub  Public Property make() As String    Get      Return m_make    End Get    Set(ByVal Value As String)      m_make = Value    End Set  End Property End Class				
back to the top

Dizi için sınıf örneklerini ekleme

Nesneleri oluşturmak ve bir dizi sınıfına eklemek için sonraki adım olacaktır:
Dim al(2) As guitaral(0) = new guitar("Gibson", "Les Paul", 1958)al(1) = new guitar("Fender", "Jazz Bass", 1964)al(2) = new guitar("Guild", "Bluesbird", 1971)				
back to the top

Nesne özellikleri form denetimlerine bağlayın.

Dizi doldurulur sonra Windows Forms denetimleri için tek tek nesne özelliklerini de bağlayabilirsiniz. Bunu yapmak için <a0></a0>, DataBindings özelliği <a0>TextBox</a0> denetimin <a1>Ekle</a1> yöntemini çağırın. Buna ek olarak, bağlanacak denetim özelliği, ad dizi ve özelliği nesnenin geçmelidir.
textBox1.DataBindings.Add("Text", al, "make")textBox2.DataBindings.Add("Text", al, "model")textBox3.DataBindings.Add("Text", al, "year")				
back to the top

Gözat'dizi boyunca bir Ortalamalar sağlamak için

Bu işlemin son adımı CurrencyManager sınıf dizisi ile göz atmak için kullanın. Bunu yapmak için <a0></a0>, CurrencyManager (Bu örnekte, dizi) formunun BindingContext ilişkilendirin.
Private cMan As CurrencyManagercMan = CType(Me.BindingContext(al), CurrencyManager)				
CurrencyManager sınıfı dizisi üyeleri üzerinde yineleme işleyebileceğiniz bir Konum özelliğine sahiptir.... Ekleme veya konumu, geçerli değerini çıkararak, formda farklı bir dizi üyeleri de görüntüleyebilirsiniz. Örneğin:
'Move forward one element.cMan.Position += 1'Move back one element.cMan.Position -= 1'Move to the beginning.cMan.Position = 0'Move to the end.cMan.Position = al.Length - 1				
back to the top

Adım adım örnek

 1. Yeni bir Windows uygulaması projesi, Visual Basic 2005 veya Visual Basic .NET açın. Form1, varsayılan olarak projeye eklenir.

  Not Kod, Visual Basic 2005'te değiştirilmelidir. Visual Basic 2005 Form1 adlı yeni bir form oluşturursanız, kodunuz için Form1.vb dosya ve otomatik olarak oluşturulan bölüm içeren Form1.Designer.vb dosyası vardır. Windows Forms Designer Form1 uygulamasının iki ayrı dosyaya bölmek için kısmi anahtar kullanır. Bu, Tasarımcı verilen kod kodunuzu interspersed engeller.

  Yeni Visual Basic 2005 dil geliştirmeleri hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki Microsoft Web sitesini ziyaret edin: Kısmi sınıfları ve Windows Forms Tasarımcısı hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki Microsoft Web sitesini ziyaret edin:
 2. Bir sınıf projeye ekleyin.
 3. Class1.vb kodu aşağıdaki kodla değiştirin:
  Public Class guitar  Private m_make As String  Private m_model As String  Private m_year As Short  Public Sub New(ByVal make, ByRef model, ByVal year)    Me.make = make    Me.model = model    Me.year = year  End Sub  Public Property make() As String    Get      Return m_make    End Get    Set(ByVal Value As String)      m_make = Value    End Set  End Property  Public Property model() As String    Get      Return m_model    End Get    Set(ByVal Value As String)      m_model = Value    End Set  End Property  Public Property year() As Short    Get      Return m_year    End Get    Set(ByVal Value As Short)      m_year = Value    End Set  End PropertyEnd Class					
 4. Form1'e üç TextBox denetimi ekleyin ve sonra bu denetimleri yatay yerleştir.
 5. Form1'e dört Düğme denetimi ekleyin ve sonra bu denetimleri yatay yerleştir.
 6. Düğmeleri <a1>Text</a1> özelliğini aşağıdaki gibi değişir:
  DüğmeText
  Button1İleri
  BUTTON2Önceki
  Button3Birinci
  Button4Son

 7. Form1 <a1>bildirim</a1> bölümünde aşağıdaki kodu ekleyin:
  Private al(2) As guitarPrivate cMan As CurrencyManager					
 8. Form_Load olay için aşağıdaki kodu ekleyin:
  al(0) = new guitar("Gibson", "Les Paul", 1958)al(1) = new guitar("Fender", "Jazz Bass", 1964)al(2) = new guitar("Guild", "Bluesbird", 1971)cMan = CType(Me.BindingContext(al), CurrencyManager)TextBox1.DataBindings.Add("Text", al, "make")TextBox2.DataBindings.Add("Text", al, "model")TextBox3.DataBindings.Add("Text", al, "year")					

 9. Form_Load olayından sonra aşağıdaki kodu ekleyin:
  Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, _ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click    cMan.Position += 1End SubPrivate Sub Button2_Click(ByVal sender As System.Object, _ByVal e As System.EventArgs) Handles Button2.Click    cMan.Position -= 1End SubPrivate Sub Button3_Click(ByVal sender As System.Object, _ByVal e As System.EventArgs) Handles Button3.Click    cMan.Position = 0End SubPrivate Sub Button4_Click(ByVal sender As System.Object, _ByVal e As System.EventArgs) Handles Button4.Click    cMan.Position = al.Length - 1End Sub					
 10. Oluşturup projeyi çalıştırın.
 11. Farklı bir dizi öğelerini görüntülemek için düğmeleri tıklatın. Not nesnelerin değerlerini düzenleyebilirsiniz.
back to the top
Referanslar
Daha fazla bilgi için Microsoft Visual Studio .NET veya Visual Studio 2005 çevrimiçi Yardım'ın belgelerindeki "Tüketicilere, veri üzerinde Windows Forms" konusuna bakın.

back to the top

Uyarı: Bu makalenin çevirisi otomatik olarak yapılmıştır

Özellikler

Makale No: 313639 - Son İnceleme: 02/24/2014 20:25:13 - Düzeltme: 2.7

Microsoft Visual Basic .NET 2002 Standard Edition, Microsoft Visual Basic .NET 2003 Standard Edition, Microsoft Visual Basic 2005

 • kbnosurvey kbarchive kbmt kbvs2005swept kbvs2005applies kbhowtomaster KB313639 KbMttr
Geri bildirim