Şirket içi kullanıcılar Exchange Online kullanıcıların serbest/meşgul bilgilerini görüntüleyemiyorsunuz

ÖNEMLİ: Bu makale, Microsoft Makine Çevirisi Düzenleme yazılımı tarafından tercüme edilmiş olup, yüksek olasılıkla profesyonel bir çevirmen yerine CTF teknolojisi kullanılarak, Microsoft Topluluğu tarafından düzenlenmiştir. Microsoft, Bilgi Bankamız içindeki tüm makaleleri kendi dilinizde okuyabilmeniz için size hem profesyonel çevirmenler tarafından tercüme edilen hem de makine tarafından tercüme edildikten sonra Topluluk tarafından kontrol edilen makaleler sunar. Bununla birlikte, makine tarafından tercüme edilen, hatta Topluluk tarafından kontrol edilen bir makale bile her zaman mükemmel dil kalitesinde olmayabilir. Makalede dilinizi konuşan yabancı birisinin yapabileceği türden sözcük, söz dizimi veya dilbilgisi hataları bulunabilir. Microsoft, içeriğin hatalı tercümesinin veya müşterilerimiz tarafından kullanımının doğurabileceği olası yanlış anlamalar, hatalar veya zararlardan sorumlu değildir. Öte yandan Microsoft, Makine Çevirisi Düzenleme işlemini geliştirmek amacıyla Makine Çevirisi Düzenleme yazılımını ve araçlarını sık sık güncelleştirmektedir.

Makalenin İngilizcesi aşağıdaki gibidir: 3137325
SORUN
Bir posta kutusuna yerinde ortama sahip kullanıcılar posta kutuları için serbest/meşgul bilgilerini Exchange Online aşağıdaki senaryoda görüntüleyemezsiniz:
 • Exchange Online ve şirket içi Exchange Server 2016 veya Exchange Server 2013 karma dağıtımını var.
 • Çevrimiçi Exchange kuruluşu ve şirket içi Exchange kuruluşu arasında bir intraorganization Bağlayıcısı ayarlamış.
 • Çevrimiçi Exchange kuruluşu ve şirket içi Exchange kuruluşu organizasyon ilişkisi ayarladığınızda ayarladınız.
NEDEN
Şirket içi alışverişi, OAuth kullanarak sunucu kimlik doğrulama belirteci alınamıyor Bu sorun oluşur. Exchange intraorganization bağlayıcısı varsa, kuruluş ilişki kullanın dener.
ÇÖZÜM
Bu sorunu gidermek için aşağıdaki adımları izleyin.

1. adım: OAuth sertifikayı doğrulamak

 1. Exchange Yönetim Kabuğu'nu açın.
 2. Sertifika kimlik doğrulama yapılandırması için arıyor tanımlayın. Bunu yapmak için aşağıdaki komutu çalıştırın:
  Get-AuthConfig |fl
 3. Çıktı için bir değer döndürülürse CurrentCertificateThumbprint, yeni bir sertifika oluşturun. Bunu yapmak için aşağıdaki komutu çalıştırın:
  New-ExchangeCertificate -KeySize 2048 -SubjectName "cn= Microsoft Exchange ACS Certificate" -FriendlyName "Microsoft Exchange Server ACS Certificate" -PrivateKeyExportable $true -Services SMTP -DomainName <YourPrimarySmtpDomain>
 4. OAuth kimlik doğrulaması için yeni bir sertifika atayın. Bunu yapmak için aşağıdaki komutları çalıştırın:
  Set-AuthConfig -NewCertificateThumbprint <ThumbprintFromStep3> -NewCertificateEffectiveDate (Get-Date)
  Set-AuthConfig -PublishCertificate

Adım 2: ortak uygulama için kullanıcı hesabı belirtin.

 1. Exchange Yönetim Kabuğu'nu açın.
 2. Ortak uygulama için bağlantılı bir kullanıcı hesabını tanımlar. Bunu yapmak için aşağıdaki komutu çalıştırın:
  Get-PartnerApplication |fl
 3. Hiçbir hesap çıktıda döndürülürse, uygun kullanıcı hesabını ekleyin. Bunu yapmak için aşağıdaki komutu çalıştırın:
  Set-PartnerApplication "Exchange Online" -LinkedAccount "contoso.com/Users/Exchange Online-ApplicationAccount"
DAHA FAZLA BİLGİ
Bu makalede kullanılan cmdlet'ler hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki Microsoft TechNet kaynaklara bakın:

Uyarı: Bu makalenin çevirisi otomatik olarak yapılmıştır

Özellikler

Makale No: 3137325 - Son İnceleme: 03/10/2016 23:06:00 - Düzeltme: 2.0

Exchange Server 2016 Enterprise Edition, Exchange Server 2016 Standard Edition, Microsoft Exchange Server 2013 Enterprise, Microsoft Exchange Server 2013 Standard, Microsoft Exchange Online

 • o365022013 o365 o365a o365e o365m hybrid kbmt KB3137325 KbMttr
Geri bildirim