Şu anda çevrimdışısınız; İnternet'in yeniden bağlanması bekleniyor

Ağ Bağlantılarında Ipconfig Tanılama Yardımcı Programını Kullanmak İçin Sözdizimi ve Seçenekler

Support for Windows XP has ended

Microsoft ended support for Windows XP on April 8, 2014. This change has affected your software updates and security options. Learn what this means for you and how to stay protected.

Bu makalenin Microsoft Windows 2000 sürümü için, bkz: 117662.
™zet
Bu makale Ipconfig yardımcı programının nasıl çalıştırılacağını açıklar ve kullanabileceğiniz seçenekleri listeler.

Ipconfig.exe Windows XP ile birlikte gelir. Bu yardımcı program, TCP/IP ağ yapılandırmasıyla ilgili tanılama bilgilerini sağlar. Ipconfig aynı zamanda bir sistemin TCP/IP ağ yapılandırmasını güncelleştirmesine veya serbest bırakmasına izin veren çeşitli Dinamik Ana Bilgisayar Yapılandırma Protokolü (DHCP) komutlarını kabul eder.
Daha fazla bilgi
Ipconfig.exe yardımcı programını çalıştırmak için, komut isteminde ipconfig yazın ve ardından uygun seçenekleri ekleyin.

SÖZDİZİMİ
ipconfig [/? | /all | /renew bağdaştırıcı | /release bağdaştırıcı | /flushdns | /displaydns | /registerdns | /showclassid adapter | /setclassid adapter sınıfkimliği
Bağdaştırıcı bağlantı adı joker karakterler (* ve ?) kullanabilir.

SEÇENEKLER
  /?       Bu yardım iletisini görüntüler  /all      Tüm yapılandırma bilgilerini görüntüler  /release    Belirtilen bağdaştırıcının IP adresini serbest bırakır  /renew     Belirtilen bağdaştırıcının IP adresini yeniler  /flushdns   DNS Çözümleyicisi önbelleğini temizler  /registerdns  Tüm DHCP kiralarını yeniler ve DNS adlarını yeniden kaydettirir  /displaydns  DNS Çözümleyicisi Önbelleği'nin içeriğini görüntüler  /showclassid  Belirtilen bağdaştırıcı için izin verilen tüm DHCP ClassId değerlerini görüntüler  /setclassid  DHCP ClassId değerini değiştirir				
Varsayılan seçenek (belirtilmiş bir parametrenin olmadığı), TCP/IP'ye bağlanan her bağdaştırıcı için yalnızca IP adresini, alt ağ maskesini ve varsayılan ağ geçidini görüntülemektir.

Ipconfig'in /all parametresi IP adresi, alt ağ maskesi, varsayılan ağ geçidi ve Windows Internet Adlandırma Hizmeti (WINS) ile DNS yapılandırması dahil geçerli tüm TCP/IP yapılandırma değerlerini görüntüler.

/release ve /renew parametrelerinde, bir bağdaştırıcı adı belirtilmezse, TCP/IP'ye bağlı tüm bağdaştırıcıların IP adresi kiraları serbest bırakılır veya yenilenir.

/setclassid parametresinde, bir ClassId belirtilmemişse, ClassId kaldırılır.

ÖRNEKLER
  ipconfig          Bilgi gösterir  ipconfig /all       Ayrıntılı bilgi gösterir  ipconfig /renew      Tüm bağdaştırıcıları yeniler  ipconfig /renew EL*    Adı EL ile başlayan her bağlantıyı yeniler  ipconfig /release *Con*  Eşleşen tüm bağlantıları serbest bırakır, örneğin, "Yerel Alan Bağlantısı 1" veya "Yerel Alan Bağlantısı 2"                   				
/Release ve /Renew seçeneklerinin yalnızca sistem DHCP ile yapılandırılmışsa kullanılabileceğini unutmayın.
IP
Özellikler

Makale No: 314850 - Son İnceleme: 06/16/2005 09:42:16 - Düzeltme: 1.0

 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • kbinfo kbnetwork KB314850
Geri bildirim
avascript" src="https://c.microsoft.com/ms.js" '="">