Microsoft Windows Installer Aracı Msiexec.exe İçin Komut Satırı Seçenekleri

Windows XP desteği sona erdi

Microsoft, Windows XP desteğini 8 Nisan 2014'te sona erdirdi. Bu değişiklik yazılım güncelleştirmelerinizi ve güvenlik seçeneklerinizi etkiledi. Bunun sizin için ne anlama geldiğini ve korunmaya nasıl devam edebileceğinizi öğrenin.

Bu makale arşivlenmiştir. "Olduğu gibi" sunulmaktadır ve bundan sonra güncelleştirilmeyecektir.
Bu makalenin Microsoft Windows 2000 sürümü için, bkz: 227091.
™zet
Bu makale, Windows Installer aracı, Msiexec.exe için komut satırı seçeneklerini listeler. Msiexec.exe, paketleri yorumlayan ve ürünleri yükleyen bir programdır.
Daha fazla bilgi
Aşağıdakiler Msiexec.exe için kullanılabilir komut satırı seçenekleridir. En az bir seçenek belirtmeden Msiexec.exe programını çalıştıramazsınız.
  Seçenek Parametreler               Açıklama  ------------------------------------------------------------------------  /i   Package|ProductCode           Bir ürünü yükler veya                          yapılandırır.  /f   [p|o|e|d|c|a|u|m|s|v]Package|ProductCode Bir ürünü onarır.                           p - Yalnızca bir dosya                          eksikse bir ürünü                          yeniden yükler.                          o - Bir dosya eksikse                          veya dosyanın eski bir                          sürümü yüklüyse bir                          ürünü yeniden                          yükler.                          e - Bir dosya eksikse                          veya dosyanın aynı                          ya da daha eski bir                          sürümü yüklüyse                          ürünü yeniden yükler                          d - Dosya eksikse                          veya dosyanın farklı                          bir sürümü yüklüyse                          ürünü yeniden                          yükler.                                                    c - Dosya eksikse                          veya depolanan sağlama                          toplamı değeri                          hesaplanan değerle                          eşleşmiyorsa ürünü                          yeniden yükler.                          a - Tüm dosyaları yeniden                          yüklenmeye zorlar.                          u - Kullanıcıya özgü                          gerekli tüm                          kayıt defteri girdilerini                           yeniden yazar.                          m - Bilgisayara özgü                          gerekli tüm                          kayıt defteri girdilerini                          yeniden yazar.                          s - Varolan tüm kısa-                          yolların üzerine yazar.                          v - Kaynak dosyadan                          çalışır ve yerel                          paketi yeniden                           önbelleğe alır.  /a   Package                 Yönetimsel                          yükleme seçeneği.                          Ürünü ağ üzerine                          yükler.  /x   Package|ProductCode           Ürünü kaldırır.  /j   [u|m]Package               Ürünü tanıtır.      veya [u|m]Package /t Transform Li    Komut satırında      or[u|m]Package /g LanguageID       kullanılan özellik                          değerleri yoksayılır.                          u - Ürünü geçerli                          kullanıcıya                          tanıtır.                           m - Ürünü tüm                          kullanıcılara tanıtır.                           g - Dil kimliği.                          t - Tanıtılan pakete                          bir dönüşüm listesi                          uygular.  /l   [i|w|e|a|r|u|c|m|p|v|+|!]Logfile     Günlük dosya yolunu                          belirtir ve                           günlüğe kaydedilecek                           bayrakları gösterir.                          i - Durum iletileri.                          w - Önemli olmayan uyarılar.                          e - Tüm hata iletileri.                          a - Eylemleri başlatma.                          r - Eyleme özgü                          kayıtlar                          u - Kullanıcı istekleri.                          c - İlk Kullanıcı                          Arabirimi (UI)                           parametreleri                          m - Yetersiz bellek.                           p - Terminal                          özellikleri.                          v - Ayrıntılı çıkış.                          + - Varolan dosyaya                          eklemeler.                                ! - Günlük dosyasındaki                          her satırı temizler.                          "*" - Joker karakter.                          Tüm bilgileri günlüğe                          kaydeder, ancak v                           seçeneğinin kullanımını                          içermez. v seçeneği                          için, "/l*v." yazın  /p   Patch/Package              Düzeltme uygular. Yüklü                           Administrator yansıma-                          sına düzeltme uygulamak                          için aşağıdaki                          seçenekleri yazın:                          /p [PatchPackage]                          /a [Package]  /q   n|b|r|f                 UI düzeyini ayarlar.                          q , qn - UI yok.                          qb - Temel düzey UI.                          qr - İndirgenmiş UI.                           Yüklemenin sonunda                          kalıcı iletişim                          kutusu görüntülenir.                          qf - Tam UI.                           Yüklemenin sonunda                          kalıcı iletişim                          kutusu görüntülenir.                          qn+ - UI yok. Ancak,                           yüklemenin sonunda                          kalıcı iletişim                          kutusu görüntülenir.                          qb+ - Temel düzey UI.                           Yüklemenin sonunda                          kalıcı iletişim kutusu                          görüntülenir. Yüklemeyi                           iptal ederseniz,                          kalıcı iletişim kutusu                          görüntülenmez.                          qb- - Temel UI. Kalıcı                          iletişim kutusu yok.                           "/qb+-" anahtarı                          desteklenen bir UI                           düzeyi değildir.  /y   module                  Komut satırına yazılan                          modüllerin (örneğin,                          "msiexec /y                          my_file.dll") kaydını                          yapan sistem Uygulama                          Programlama Arabirimi                          (API) DllRegister-                          Server'ı çağırır.                                                                               Bu seçenek yalnızca                          .msi dosyasının                          kayıt defteri                          tablolarını kullanarak                          eklenemeyen kayıt                          defteri için kullanılır.  /z   module                  Komut satırına yazılan                          modüllerin (örneğin,                          "msiexec /z                           my_file.dll") kaydını                          silmek için sistem                          API'si DllUnRegister-                          Server'ı çağırır.                          Bu seçenek yalnızca                          .msi dosyasının                          kayıt defteri                          tabloları kullanılarak                          kaldırılamayan kayıt                          defteri bilgileri                          için kullanılır.
Daha fazla bilgi ve örnek için, Windows Installer Yardımı'nda Komut Satırı Seçenekleri başlığına bakın veya aşağıdaki Microsoft Web sitesini ziyaret edin:
Özellikler

Makale No: 314881 - Son İnceleme: 12/07/2015 08:26:32 - Düzeltme: 1.3

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbenv kbinfo KB314881
Geri bildirim