LMHOSTS dosya bilgileri ve anahtar sözcükler önceden tanımlanmış.

Windows XP desteği sona erdi

Microsoft, Windows XP desteğini 8 Nisan 2014'te sona erdirdi. Bu değişiklik yazılım güncelleştirmelerinizi ve güvenlik seçeneklerinizi etkiledi. Bunun sizin için ne anlama geldiğini ve korunmaya nasıl devam edebileceğinizi öğrenin.

ÖNEMLİ: Bu makale, bir kişi tarafından çevrilmek yerine, Microsoft makine-çevirisi yazılımı ile çevrilmiştir. Microsoft size hem kişiler tarafından çevrilmiş, hem de makine-çevrisi ile çevrilmiş makaleler sunar. Böylelikle, bilgi bankamızdaki tüm makalelere, kendi dilinizde ulaşmış olursunuz. Bununla birlikte, makine tarafından çevrilmiş makaleler mükemmel değildir. Bir yabancının sizin dilinizde konuşurken yapabileceği hatalar gibi, makale; kelime dağarcığı, söz dizim kuralları veya dil bilgisi açısından yanlışlar içerebilir. Microsoft, içeriğin yanlış çevrimi veya onun müşteri tarafından kullanımından doğan; kusur, hata veya zarardan sorumlu değildir. Microsoft ayrıca makine çevirisi yazılımını sıkça güncellemektedir.

Makalenin İngilizcesi aşağıdaki gibidir:314884
Bu makale arşivlenmiştir. "Olduğu gibi" sunulmaktadır ve bundan sonra güncelleştirilmeyecektir.
Bu makalenin Microsoft Windows 2000 sürümü için bkz: 102725.
Özet
Bu makalede, LMHOSTS dosyasını anlatılır. LMHOSTS dosyası, Netbıos adlarını, TCP/IP Protokolü üzerinden iletişim kurmak istediğiniz uzak sunucunun IP adresleriyle eşleyen yerel metin dosyası var.

Bu makalede, aşağıdaki bölümlere ayrılmıştır:
 • Kapsamlı bilgileri
 • LMHOSTS girişi önbelleği
 • Önceden tanımlanmış anahtar sözcükler
 • Blok komutlar
Daha fazla bilgi

Kapsamlı bilgileri

Windows, ağ istekleri için adları IP adresleri yerine algılar ve bir <a0>Ad</a0> bulma işlemi, doğru TCP/IP ile ağ isteklerini yönlendirmek için kullanılır. Ad bulma işlemi genellikle bir IP yönlendiricisi tarafından yönlendirilen için LMHOSTS dosyasını Windows tabanlı bilgisayarlarda, bir alt ağ iletişim kurmak için TCP/ıp'yi kullanmak üzere sağlar.

 • LMHOSTS "TCP/ıp üzerinden Netbıos" adı çeviriler için IP adresini içerir.
 • LMHOSTS yalnızca NBT (TCP/IP üzerinden Netbıos) arabirimi tarafından kullanılır.
 • LMHOSTS bazı değerli eklemeler LAN Manager ve Windows for Workgroups LMHOSTS dosyası, yönlendirilmiş bir etki alanı oturum açma doğrulama desteği yeteneği gibi) içerir.
 • LMHOSTS statik bir TCP/IP adres bilgilerini içerir, ancak oturum açma komut dosyaları, Replicator hizmeti veya her ikisini birden kullanarak, tüm iş istasyonları arasında saydam olarak dağıtılmış bir "ana" dosyası sağlar.
 • Varsayılan olarak LMHOSTS dosyası genellikle C:\Winnt\System32\Drivers\Etc klasördür %SystemRoot%\System32\Drivers\Etc klasöründe olur.

LMHOSTS girişi önbelleği

Varsayılan olarak, en fazla 100 girdilerinin, başlatma sırasında # Pre anahtar sözcüğe göre belirtilen girdiler önbelleğe alınır. Aşağıdaki kayıt defteri değerini değiştirirseniz, daha önce önbelleğe girişleri:
\HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services \NetBT\Parameters\MaxPreload
Adres çözümlemesi için NETBıOS belirleyen sıra aşağıdadır: önbellek doğrulandı, alt ağ yayın gerçekleştirilir ve sonra LMHOSTS ek girişler denetlenir. 15 Saniye içinde yok bir bağlantı zaman aşımı oluşur ve bir hata iletisi alırsınız.

Önceden tanımlanmış anahtar sözcükler

Windows ve Windows Advanced Server tabanlı bilgisayarlar için geçerli olan tüm önceden tanımlanmış anahtar sözcükler, LMHOSTS dosyalarını Microsoft LAN Manager veya Microsoft Windows for Workgroups tabanlı bilgisayarlar için geçerlidir. Bu bilgisayarları yönlendirilmiş bir etki alanı denetleyicilerinin Windows NT tabanlı bilgisayarlar için aynı yolla geçerliliği belirlenemiyor. Bu bilgisayarlar kullanabilmek için <a0></a0>, LAN Manager TCP/IP uzantıları OS/2 LAN Manager sürüm 2.1a'i veya sonraki bir sürümünü çalıştıran tüm sunucularda kullanılabilir olan hizmet Ek Yardım düğmesini kullanın.
# remark line
Netbıos adlarını IP adresine açıklama için kullanılır.
# pre
Hangi girişlerin başlangıçta ad önbelleğe önceden tanımlar.
# DOM: domain_name
Windows Advanced Server, Windows çalıştıran sunucularda ayıran iş istasyonları, bir LAN Manager sunucusu veya bir Windows for Workgroups bilgisayar. Bu anahtar, oturum açma isteklerini doğrulamak için kullandığı tüm sunucular için gereklidir.
# nofnr
Yönlendirilmiş ad sorguları (DNS) kaçının. Bazı eski sürümleri LAN Manager'ın Netbıos ve DNS isteklerini işlemek ve 53 hatası döndürüyor. Bu bayrak aynı satırdaki Netbıos kullanılarak önler belirleme, ad sorgularını yönlendirilmiş.
# begin_alternate
# INCLUDE \\ server_name01 \ sharename \LMHOSTS
# INCLUDE \\ server_name02 \ sharename \LMHOSTS
...
# end_alternate
Yedek LMHOSTS dosyaları için başka konumlar listesini tanımlar. # ınclude uzak dosyalar için önerilen yol, dosya erişim sağlamak için bir Evrensel Adlandırma Kuralı (UNC) yolu kullanıyor. Kuşkusuz, UNC adları, Netbıos ad çevirisi için uygun bir IP adresi ile <a1>LMHOSTS</a1> dosyasında bulunması gerekir.
# mh
Bir IP adresi için tek ve benzersiz Netbıos bilgisayar adı ilişkilendirir. Birden çok ana bilgisayarlı aygıt en fazla 25 farklı IP adreslerinin aynı ad için her ağ arabirimi kartı (NIC) için aynı Netbıos bilgisayar adı için birden çok girişi oluşturabilirsiniz.
# sg
Yazıcı veya göz atma veya yayın gruplarına, kolay başvuru için intranet üzerindeki ait bilgisayarlar gibi özel bir grup tanımlamak için kullanılır. Özel gruplar için 25 üyeleri toplam sınırlıdır.
Ilk üç anahtar adını IP adresi çevirisi, örneğin
  102.54.94.97 rhinodc #DOM:rhino #PRE #PDC for rhino domain  102.54.94.99 zoobdc #DOM:rhino #PRE #BDC for rhino domain				
PDC birincil etki alanı denetleyicisidir ve BDC yedekleme etki alanı denetleyicisidir.

Önceden tanımlanmış girişleri farklı sırada tanımlanır. Dosyaya erişim sırayla olduğundan, ilk olarak, önemli girdileri eklemek önerilir.

Blok komutlar

Windows, merkezi bir konum ve LMHOSTS dosyası yönetimine izin veren yeni bloğu komutlar sağlar. Buna ek olarak, birden çok sunucuda yedek yedek kopyaları için provizyon yoktur. Aşağıdaki Windows LMHOSTS dosyası bloğu komutlar aşağıda ayrıntılarıyla ele alınmıştır:
 • # EKLE
 • # begin_include
 • # end_include
 • # begin_alternate
 • # end_alternate
Blok içerme anahtar sözcükler (# BEGIN_INCLUDE, <a1>#</a1> END_INCLUDE):
  130.20.26.169 Trustedserver #PRE  #DOM:Testing # Test group domain				
  #BEGIN_INCLUDE  #INCLUDE \\Localsrv\public\lmhosts    # Local domain  #INCLUDE \\Trustedserver\public\lmhosts # Server in Testing domain  #END_INCLUDE				
Bu bloğu eklenmek üzere belirtilen LMHOSTS dosyası aşağıdaki koşullar altında taranan:
 • TCP/IP başlatma sırasında yerel LMHOSTS dosyası # Pre komutları için taranır ve ad önbelleğinde bu girdileri yerleştirir. Buna ek olarak, tüm # ınclude komut belirten LMHOSTS dosyalarını taranır.
 • Bir bilgisayar adı (Netbıos adı), bir IP adresine çözümlenir, # ınclude dosya adı önbelleğinin önceden yüklenmiş girdileri bulunamazsa de aranır.
 • LMHOSTS dosyaları önceden önbellek adı listede bulunmayan bir etki alanının etki alanı denetleyicisinin adresini çözümlemek için taranır.
Bu komut, sistem yöneticileri, her düğüme, ağ üzerinden erişimi olan bir merkezi olarak bulunan ana LMHOSTS dosyasını korumak kolaylaştırır. Bu yöntem, alt ağlar arasındaki UNC adları ve LMHOSTS eşlemeler bu girişler için kullanılması nedeniyle de çalışır.

Etki alanı birden çok alt ağa yayılan veya bir etki alanı için etki alanı denetleyicisi arasında bir yönlendiriciyse, bulunmalıdır giriş eklenen bir # DOM önek için söz konusu sunucuyu etki alanı denetleyicisini bulmak için LMHOSTS dosyasında (yukarıdaki örnekte, Trustedserver sınama etki alanı için etki alanı denetleyicisi ise). IP adresi satır bloğunu eklenmek üzere yukarıda unutmayın. Bu satır # ınclude komut önce gelmelidir.

Bu durumda, sınama etki alanı yerel etki alanı ile güven ilişkisi var. Bu bloğu içinde dahil edilir, ancak yerel etki alanında olmayan sunucular için önemlidir.

Güvenilen bir etki alanındaki sunucularda bulunan LMHOSTS dosyalarını ayrıcalığı için Everyone okumalısınız olduğunu unutmayın, tüm yerel kullanıcılar ve güvenilen etki alanı kullanıcıları içeren grup.

Blok içerme (# BEGIN_ALTERNATE, <a1>#</a1> END_ALTERNATE) diğer:
  #BEGIN_ALTERNATE  #INCLUDE \\localsrv\public\lmhosts   # Local domain  #INCLUDE \\Trustedserver\public\lmhosts # Server in Testing Domain  #END_ALTERNATE				
#INCLUDEs biri başarılıysa böyle bir durumda, "Diğer Ekle" koşul gerçekleşmiş demektir. Bu, yalnızca bir LMHOSTS dosyası taranan anlamına gelir. Ilk başarılı # ınclude okunan yalnızca bir LMHOSTS dosyası var.

Bu, aynı dosyanın farklı sunucularda birden çok kopyasını tutma yararlıdır. Sunuculardan biri devre dışı bırakırsanız, blok eklenmek üzere tanımlanan diğer sunucusu LMHOSTS dosyasından okunamıyor.

Tüm bu özelliklerin tam açıklamasını da dahil olmak üzere, ek bilgi, Windows Kaynak Seti'nde kullanılabilir.
wfw wfwg prodnt

Uyarı: Bu makalenin çevirisi otomatik olarak yapılmıştır

Özellikler

Makale No: 314884 - Son İnceleme: 12/07/2015 08:26:42 - Düzeltme: 1.3

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbmt kbinfo kbnetwork KB314884 KbMttr
Geri bildirim