Microsoft Bilgi Bankası makalesi Q312403 için Dltpurge.vbs dosyasının metin sürümü (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)

Windows XP desteği sona erdi

Microsoft, Windows XP desteğini 8 Nisan 2014'te sona erdirdi. Bu değişiklik yazılım güncelleştirmelerinizi ve güvenlik seçeneklerinizi etkiledi. Bunun sizin için ne anlama geldiğini ve korunmaya nasıl devam edebileceğinizi öğrenin.

Windows Server 2003 desteği 14 Temmuz 2015'te sona erdi

Microsoft, Windows Server 2003 desteğini 14 Temmuz 2015'te sona erdirdi. Bu değişiklik yazılım güncelleştirmelerinizi ve güvenlik seçeneklerinizi etkiledi. Bunun sizin için ne anlama geldiğini ve korunmaya nasıl devam edebileceğinizi öğrenin.

ÖNEMLİ: Bu makale, bir kişi tarafından çevrilmek yerine, Microsoft makine-çevirisi yazılımı ile çevrilmiştir. Microsoft size hem kişiler tarafından çevrilmiş, hem de makine-çevrisi ile çevrilmiş makaleler sunar. Böylelikle, bilgi bankamızdaki tüm makalelere, kendi dilinizde ulaşmış olursunuz. Bununla birlikte, makine tarafından çevrilmiş makaleler mükemmel değildir. Bir yabancının sizin dilinizde konuşurken yapabileceği hatalar gibi, makale; kelime dağarcığı, söz dizim kuralları veya dil bilgisi açısından yanlışlar içerebilir. Microsoft, içeriğin yanlış çevrimi veya onun müşteri tarafından kullanımından doğan; kusur, hata veya zarardan sorumlu değildir. Microsoft ayrıca makine çevirisi yazılımını sıkça güncellemektedir.

Makalenin İngilizcesi aşağıdaki gibidir:315229
Özet
Dağıtılmış bağlantı izleme hizmeti, Windows'ta NTFS olarak biçimlendirilmiş birimlerde ve sunucuları arasında oluşturulmasını ve bağlantılı dosyaları hareketini izlemek için kullanabilirsiniz. Bu makalede aşağıdaki Microsoft Knowledge Base makalesinde anlatılan Dltpurge.vbs komut metni bir sürümünü içerir:
312403Windows 2000 tabanlı etki alanı denetleyicilerinde izleme bağlantı Dağıtılmış
Daha fazla bilgi
Bu komut dosyasını kullanmak için <a0></a0>:
 1. Tüm metni < Başlat Kopya Burada > arasında etiketi kopyalayın ve < Son Buraya Kopyala > Bu makaledeki etiket ve metin dosyasına bir ASCII Metin Düzenleyicisi (örneğin, Microsoft Not Defteri dosyası) yapıştırın.
 2. Dosyayı "Dltpurge.vbs" olarak kaydedin.
 3. Aşağıdaki Microsoft Bilgi Bankası makalesinde açıklanan yordamı tamamlayın:
  312403Windows 2000 tabanlı etki alanı denetleyicilerinde izleme bağlantı Dağıtılmış
<Buraya Kopyala başlatmak >
'=============================================================================='=============================================================================='' Copyright (C) 2001 by Microsoft Corporation. All rights reserved.'' This script deletes all Active Directory objects used by the' Distributed Link Tracking Server service.'' It is assumed that the DLT Server service has been disabled,' and you wish to recover the DIT space these objects occupy.'' Usage:  cscript DltPurge.vbs <options>' Options: -s ServerName'     -d distinguishedname dc=mydomain,dc=mycompany,dc=com'     -b BatchSize BatchDelayMinutes'     -t (optional test mode)'' The objects are deleted in batches - BatchSize objects are deleted,' then there is a BatchDelayMinutes delay before the next batch.''=============================================================================='==============================================================================Option Explicit'' Globals, also local to main.'Dim oProviderDim oTargetDim sServerDim sDomainDim bTestDim BatchSizeDim BatchDelayMinutes'' Set defaults'BatchSize = 1000BatchDelayMinutes = 15bTest = False'==============================================================================''  ProcessArgs''  Parse the command-line arguments. Results are set in global variables'  (oProvider, oTarget, sServer, sDomain, BatchSize, and BatchDelayMinutes).''==============================================================================public function ProcessArgs  Dim iCount  Dim oArgs  on error resume next  '  ' Get the command-line arguments  '    Set oArgs = WScript.Arguments  if oArgs.Count > 0 then    '    ' We have command-line arguments. Loop through them.    '    iCount = 0    ProcessArgs = 0    do while iCount < oArgs.Count      select case oArgs.Item(iCount)        '        ' Server name argument        '                case "-s"          if( iCount + 1 >= oArgs.Count ) then            Syntax            ProcessArgs = -1            exit do          end if          sServer = oArgs.Item(iCount+1)          if Len(sServer) > 0 then sServer = sServer & "/"          iCount = iCount + 2        '        ' Enable testing option        '                case "-t"          iCount = iCount + 1          bTest = True        '        ' Domain name option        '                case "-d"          if( iCount + 1 >= oArgs.Count ) then            Syntax            ProcessArgs = -1            Exit Do          end if          sDomain = oArgs.Item(iCount+1)          iCount = iCount + 2        '        ' Batching option (batch size, batch delay)        '        case "-b"          if( iCount + 2 >= oArgs.Count ) then            Syntax            ProcessArgs = -1            exit do          end if          Err.Clear                    BatchSize = CInt( oArgs.Item(iCount+1) )          BatchDelayMinutes = CInt( oArgs.Item(iCount+2) )                    if( Err.Number <> 0 ) then             wscript.echo "Invalid value for -b argument" & vbCrLf            Syntax            ProcessArgs = -1            exit do          end if                    iCount = iCount + 3        '        ' Help option        '                case "-?"          Syntax          ProcessArgs = -1          exit do        '        ' Invalid argument        '                case else                  ' Display the syntax and return an error          wscript.echo "Unknown argument: " & oArgs.Item(iCount) & vbCrLf          Syntax          ProcessArgs = -1          Exit Do                end select   loop  else      '    ' There were no command-line arguments, display the syntax    ' and return an error.    '    Syntax    ProcessArgs = -1  end if  Set oArgs = Nothingend function ' ProcessArgs'==============================================================================''  Syntax''  Show the command-line syntax''==============================================================================public function Syntax  wscript.echo  vbCrLf & _          "Purpose:  Delete Active Directory objects from Distributed Link Tracking" & vbCrLf & _          "      Server service (Assumes that DLT Server has been disabled" & vbCrLf & _          "      on all DCs)" & vbCrLf & _          vbCrLf & _          "Usage:   " & wscript.scriptname & " <arguments>" & vbCrLf & _          vbCrLf & _          "Arguments: -s Server" & vbCrLf & _          "      -d FullyQualifiedDomain" & vbCrLf & _          "      -b BatchSize BatchDelayMinutes (default to 1000 and 15)" & vbCrLf & _          "      -t (optional test mode, nothing is deleted)" & vbCrLf & _          vbCrLf & _          "Note:   Objects are deleted in batches, with a delay between each" & vbCrLf & _          "      batch. The size of the batch defaults to 1000 objects, and" & vbCrLf & _          "      the length of the delay defaults to 15 minutes. But these" & vbCrLf & _          "      values can be overridden using the -b option." & vbCrLf & _          vbCrLf & _          "Example:  " & wscript.scriptname & " -s myserver -d distinguishedname dc=mydomain,dc=mycompany,dc=com "end function  ' Syntax'==============================================================================''  PurgeContainer''  Delete all objects of the specified class in the specified container.'  This subroutine is called once for the volume table and once for'  the object move table.''==============================================================================sub PurgeContainer(ByRef oParent, ByVal strClass)  dim oChild  dim iBatch  dim iTotal  On Error Resume Next  iTotal = 0  iBatch = 0  ' Loop through the children of this container  For Each oChild in oParent    '     ' Is this a DLT object?    '        if oChild.Class = strClass Then      '      ' Yes, this is a DLT object, it may be deleted      '            iTotal = iTotal + 1      iBatch = iBatch + 1      '      ' Delete the object      '            if bTest then        wscript.echo "Object that would be deleted: " & oChild.adspath      else        oParent.Delete oChild.Class, oChild.Name      end if      '      ' If this is the end of a batch, delay to let replication      ' catch up.      '            if iBatch = BatchSize then              iBatch = 0                wscript.stdout.writeline "" ' ignored by wscript        wscript.echo "Deleted " & BatchSize & " objects"        wscript.echo "Pausing to allow processing (will restart at " & DateAdd("n", BatchDelayMinutes, Time) & ")"                wscript.sleep BatchDelayMinutes * 60 * 1000        wscript.echo "Continuing ..."              end if          else          ' oChild.Class didn't match strClass      wscript.echo "Ignoring unexpected class: " & oChild.Class          end if    oChild = NULL  Next  wscript.echo "Deleted a total of " & iTotal & " objects"end sub ' PurgeContainer'=============================================================================='' Main''==============================================================================if (ProcessArgs=-1) then wscript.quiton error resume next'' Explain what's about to happen'wscript.stdout.writeline "" ' ignored by wscriptwscript.echo "This script will purge all objects from the Active Directory" & vbCrLf & _       "used by the Distributed Link Tracking Server service (trksvr)." & vbCrLf & _       "It is assumed that this service has already been disabled on" & vbCrLf & _       "all DCs in the domain."'' When running in cscript, pause to give an opportunity to break out' (These 3 lines are for cscript and ignored by wscript.)'wscript.stdout.writeline ""wscript.stdout.writeline "Press Enter to continue ..."wscript.stdin.readline'' Get an ADSI object'Set oProvider = GetObject("LDAP:")'' Purge the System/FileLinks/ObjectMoveTable'wscript.stdout.writeline "" ' ignored by wscriptwscript.echo "Purging ObjectMoveTable"Set oTarget = oProvider.OpenDSObject( "LDAP://" & sServer & "cn=ObjectMoveTable,CN=FileLinks,CN=System," & sDomain ,_                   vbNullString, vbNullString, _                   1) ' ADS_SECURE_AUTHENTICATIONcall PurgeContainer( oTarget, "linkTrackOMTEntry" )oTarget = NULL'' Purge the System/FileLinks/VolumeTable'wscript.stdout.writeline "" ' ignored by wscriptwscript.echo "Purging VolumeTable"Set oTarget = oProvider.OpenDSObject("LDAP://" & sServer & "cn=VolumeTable,CN=FileLinks,CN=System," & sDomain ,_                   vbNullString, vbNullString, _                   1) ' ADS_SECURE_AUTHENTICATIONcall PurgeContainer( oTarget, "linkTrackVolEntry" )oTarget = NULLoProvider = NULL				
< Burada END Kopyala >

Uyarı: Bu makalenin çevirisi otomatik olarak yapılmıştır

Özellikler

Makale No: 315229 - Son İnceleme: 12/03/2007 04:46:54 - Düzeltme: 6.4

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Datacenter Server, Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, 64-Bit Datacenter Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition

 • kbmt kbenv kbinfo KB315229 KbMttr
Geri bildirim