Şu anda çevrimdışısınız; İnternet'in yeniden bağlanması bekleniyor

RIS yüklemesine üçüncü taraf OEM ağ bağdaştırıcısı nasıl eklenir

Support for Windows XP has ended

Microsoft ended support for Windows XP on April 8, 2014. This change has affected your software updates and security options. Learn what this means for you and how to stay protected.

™zet
Bu makalede, CD-ROM tabanlı bir Uzaktan Yükleme Hizmetleri (RIS) yansımasına özgün donanım üreticisi (OEM) sürücüsü gerektiren bir ağ bağdaştırıcısı ekleme ile ilgili sorunlar açıklanır.
Daha fazla bilgi
CD-ROM tabanlı bir RIS yansımasına OEM sürücüsü gerektiren bir ağ bağdaştırıcısı eklemek için, bu tür bir sürücüyü tipik bir katılımsız yüklemeye ekleme işlemiyle neredeyse aynı adımlar uygulanmalıdır.

Ancak yükleme yöntemi Önyükleme Öncesi Yürütme Ortamı (PXE) kullanılarak başlatıldığı ve daha sonra Sunucu İleti Bloğu (SMB) protokolü kullanılarak devam ettiği için, metin modunda kurulum sırasında ağ bağdaştırıcısı sürücüsünün ve .inf dosyasının kullanılabilir olmaları gerekir. Sürücü ve .inf dosyası kullanılamıyorsa, aşağıdaki hata iletisini alırsınız:
Ağ sunucusu Windows 2000 önyüklemesini desteklemiyor. Kurulum devam edemiyor. Çıkmak için bir tuşa basın.
İstemci Yükleme Sihirbazı'nı (CIW) çalıştıran bir PXE istemcisi bir RIS sunucusuna bağlandığında, ağ bağdaştırıcısı, RIS sunucusuyla iletişim kurmak için Evrensel Ağ Aygıtı Arabirimi'ni kullanır. Windows Kurulumu SMB'ye geçiş yaptığında, ağ bağdaştırıcısı algılanır ve uygun sürücü yüklenir. Bu nedenle, sürücünün kullanılabilir olması gerekir.

OEM Ağ Bağdaştırıcısı Sürücüsünü RIS Yansımasına Ekleme

Sağlanan ağ bağdaştırıcısı sürücüsünün dijital olarak imzalanmış olup olmadığını belirlemek için OEM'e başvurun. Üretici tarafından geliştirilen sürücüler bir katalog (.cat) dosyası içeriyorsa büyük olasılıkla düzgün imzalanmışlardır. Microsoft tarafından imzalanmış sürücülerin Windows ile çalıştıkları sınanmış ve doğrulanmıştır. Sürücünüz imzalı olmamasına karşın yine de bu sürücüyü kullanmak istiyorsanız, RemoteInstall\Setup\Dil\Images\Dizin_adı\I386\Templates klasöründe bulunan .sif dosyasına aşağıdaki katılımsız kurulum parametresini eklediğinizden emin olun:
[Unattended]
DriverSigningPolicy = Ignore
OEM sürücüsü dahil olan bir Windows XP sürücüsünün güncelleştirmesiyse (örneğin, sürücülerin adı aynıysa), dosya imzalanmamış olursa Kurulum bu sürücü yerine dahil olan sürücüyü kullanır.
 1. RIS sunucusunda, ağ bağdaştırıcısı için OEM tarafından sağlanan .inf ve .sys dosyalarını RemoteInstall\Setup\Language\Images\Dizin_adı\i386 klasörüne kopyalayın. Bu işlem, yüklemenin metin modu bölümünde Kurulum işleminin sürücüyü kullanmasını sağlar.
 2. RIS yansımasında i386 klasörüyle aynı düzeyde olan bir $oem$ klasörü oluşturun. Aşağıdaki yapıyı kullanın:
  \$oem$\$1\Drivers\Nic
 3. OEM tarafından sağlanan sürücü dosyalarını bu klasöre kopyalayın. .inf dosyasının sürücülerini aradığı klasörü not alın. Bazı üreticiler .inf dosyasını bir klasöre yerleştirir ve sürücü dosyalarını bir alt klasörden kopyalar. Bu durumda, bu adımda oluşturduğunuz klasörün altında aynı klasör yapısını oluşturun.
 4. Bu yansıma yüklemesi için kullanılan .sif dosyasında aşağıdaki değişiklikleri yapın:
  [Unattended]
  OemPreinstall = yes

  OemPnpDriversPath = \Drivers\Nic
  RIS sunucusunda Uzaktan Yükleme Hizmeti'ni (BINLSVC) durdurun ve sonra yeniden başlatın. Bunu yapmak için, komut istemine aşağıdaki komutları yazın ve her komutun ardından ENTER tuşuna basın:
  net Stop binlsvc
  net Start binlsvc
  Önyükleme Bilgisi Anlaşma Katmanı'nın (BINL) yeni ağ bağdaştırıcısıyla ilgili tüm .inf dosyalarını okuması ve yansımada .pnf dosyalarını oluşturması gerektiğinden, Uzaktan Yükleme Hizmeti'nin durdurulup yeniden başlatılması gerekir. Bu, zaman alıcı bir görevdir ve yalnızca Uzaktan Yükleme Hizmeti başlatıldığında gerçekleştirilir.
OEM sürücüler gerektiren birden çok ağ bağdaştırıcınız varsa, her bir bağdaştırıcı için yukarıdaki adımları uygulayın. Ağ bağdaştırıcısı sürücüleri bulunan PXE istemcilerin bu değişikliklerden etkilenmediğini ve yükleme için bu yansımayı kullanabileceklerini unutmayın.
Özellikler

Makale No: 315279 - Son İnceleme: 06/18/2008 07:46:08 - Düzeltme: 1.3

 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • kb3rdparty kbenv kbinfo kbnetwork kbsetup KB315279
Geri bildirim