Geçerli dalı System Center Configuration Manager, 1602 sürümü için Güncelleştirme Toplaması

ÖNEMLİ: Bu makale, Microsoft Makine Çevirisi Düzenleme yazılımı tarafından tercüme edilmiş olup, yüksek olasılıkla profesyonel bir çevirmen yerine CTF teknolojisi kullanılarak, Microsoft Topluluğu tarafından düzenlenmiştir. Microsoft, Bilgi Bankamız içindeki tüm makaleleri kendi dilinizde okuyabilmeniz için size hem profesyonel çevirmenler tarafından tercüme edilen hem de makine tarafından tercüme edildikten sonra Topluluk tarafından kontrol edilen makaleler sunar. Bununla birlikte, makine tarafından tercüme edilen, hatta Topluluk tarafından kontrol edilen bir makale bile her zaman mükemmel dil kalitesinde olmayabilir. Makalede dilinizi konuşan yabancı birisinin yapabileceği türden sözcük, söz dizimi veya dilbilgisi hataları bulunabilir. Microsoft, içeriğin hatalı tercümesinin veya müşterilerimiz tarafından kullanımının doğurabileceği olası yanlış anlamalar, hatalar veya zararlardan sorumlu değildir. Öte yandan Microsoft, Makine Çevirisi Düzenleme işlemini geliştirmek amacıyla Makine Çevirisi Düzenleme yazılımını ve araçlarını sık sık güncelleştirmektedir.

Makalenin İngilizcesi aşağıdaki gibidir: 3155482
Özet
Bu makalede, Microsoft System Center Configuration Manager geçerli dalı, 1602 sürümü için Güncelleştirme Toplaması ile giderilen sorunlar anlatılmaktadır.

Giderilen sorunlar

Uzaktan kumanda

 • Uzaktan denetimi başlatmak çalıştıktan sonra Windows Embedded istemciler üzerinde çalışan SccmRdpsystem.exe işlemi durdurulur.

Site sistemleri

 • Saatte bir yerleşik istemci ilkesinin sürümü yanlış güncelleştirildi. Bu istemciler ve yönetim noktaları üzerinde ek yük olur. İstemci PolicyAgent.log dosyasında aşağıdakine benzer bir ileti kaydedilir.
  PolicyAgent.log dosyası istemcide.
  İlke durumu için [CCM_Policy_Policy5.PolicyID="FEC10000",PolicySource="SMS:PRI",PolicyVersion="243.00"] [etkin] PolicyAgent_PolicyDownload geçerli olan 15/3/2016 8:56:43 AM
  İlke durumu için [CCM_Policy_Policy5.PolicyID="FEC10000",PolicySource="SMS:PRI",PolicyVersion="244.00"] [etkin] PolicyAgent_PolicyDownload geçerli olan 15/3/2016 9:53:57 AM
  İlke durumu için [CCM_Policy_Policy5.PolicyID="FEC10000",PolicySource="SMS:PRI",PolicyVersion="245.00"] [etkin] PolicyAgent_PolicyDownload geçerli olan 15/3/2016 11:28:25 AM

  Not "FEC1000" İlkeKimliği başvuruları ve sürüm saatlik güncelleştirir. • Exchange Bağlayıcısı bileşen içinde bir hata koşulu ise SMS Yönetim hizmeti beklenmedik şekilde sonlandırabilirsiniz. Aşağıdakine benzer bir özel durum ayrıntıları ile site sunucusunun uygulama olay günlüğünde olay kimliği 1026 kaydedilir.

  Not Aşağıdaki örnek, okunabilirlik için kesirli kısmı atılır.
  Özel durum bilgileri: System.AccessViolationException
  Yığın:
  Microsoft.ConfigurationManager.ExchangeConnector.NativeMethods.EasLog(System.String) at
  Microsoft.ConfigurationManager.ExchangeConnector.NativeMethods.EasLog(System.String) at
  Microsoft.ConfigurationManager.ExchangeConnector.MyTraceListener.TraceEvent (System.Diagnostics.TraceEventCache, System.String, System.Diagnostics.TraceEventType, Int32, System.String) at
  System.Diagnostics.TraceSource.TraceEvent (System.Diagnostics.TraceEventType, Int32, System.String) at
  Microsoft.ConfigurationManager.ExchangeConnector.Connector.HostedDiscovery() at
  Microsoft.ConfigurationManager.ExchangeConnector.Connector.Discovery() at


 • Site veritabanı DBSchemaChangeHistory tabloda bildirilen hatalı değişiklikler nedeniyle aşırı büyür.

  Not Yöneticiler örnek SQL komut dosyasını kullanabilirler, DBSchemaChangeHistory_cleanup, nakledildiği TechNet Galerisi için bu tablonun boyutunu azaltmak için bir başlangıç noktası olarak. Komut dosyası burada değişiklik izlemenin etkin siteler ve ikincil siteler üzerinde tablo keser. Diğer siteler için çoğaltma trafiğini azaltmak için toplu olarak kayıtları silinir. Bu komut dosyası desteklenmeyen ve bir benzerini ortamında ilk test edileceği bir örnek sağlanan değerlendirilir. Daha fazla bilgi için bkz. Yapılandırma Yöneticisi ortamında el ile veritabanı değişiklikleri için destek ilkesi.


Microsoft Intune ve mobil aygıt yönetimi

 • Hizmet bağlantı noktası, yeni eklenen Intune abonelik tanımak için 30 dakika sürebilir.


 • Hatalı sertifika verileri kullanarak bir uzak silme gibi bazı taşınabilir aygıt yönetimi eylemleri başlatılabilir. Bu, bu eylemleri başarısız olmasına neden olur. • Hizmet bağlantı noktası aynı son kullanma tarihine sahip birden çok sertifika yüklü olan Microsoft Intune ile iletişim kurmak için kullanılan yanlış sertifikayı yenilemek deneyebilirsiniz. • Özel IOS veya Mac profili temel dağıtım durumunu denetlemeye çalıştığınızda "Geçersiz parametre için CIM ayarı" iletisi görüntülenir. • SMS_DMP_Connector kayıt defteri anahtarı, Microsoft Intune abonelik kaldırdıktan sonra kalır. Art arda gelen yeni bir Microsoft Intune abonelik tetikleyici kimlik doğrulama hatalarını eklemeyi dener.

Düzeltme bilgileri için System Center Configuration Manager, sürüm 1602

Bu düzeltmeyi yükleme güncelleştirmeleri ve Yapılandırma Yöneticisi'ni konsolun düğümüne bakımı için kullanılabilir. Hizmet bağlantı noktası çevrimdışı modda ise, Yapılandırma Yöneticisi konsolunda listelenir güncelleştirmeyi yeniden almanız gerekir. Bakın System Center Configuration Manager için güncelleştirmeleri yükle Ek ayrıntı için.

Yükleme bilgileri

Bu güncelleştirme şu anda ikincil sitelere uygulanmaz unutmayın.

Yükleme notları

Bu güncelleştirme toplaması yüklendikten sonra istemci sürümleri hem ön üretim ve üretim için Yapılandırma Yöneticisi sürüm 1511 geri, yapı 8325.1000. Bu durum, aşağıdaki koşullar doğruysa oluşur:
 • Configuration Manager sürüm 1511 ' 1602 sürümüne yükselttiğinizde, ön üretim koleksiyonundaki doğrula ayarı İstemci güncelleştirme seçenekleri altında seçilir.
 • 1602 istemci üretim için üretim sürümü olarak 1511 istemci bırakarak yükseltilmez.

Bu güncelleştirme toplamasının istemci tam sürümü değil. Bu nedenle, 1511 istemcisi için geçerli değildir olduğunu algıladıktan sonra hiyerarşi Yöneticisi Paketi kaldırır. Daha sonra üretim ve üretim öncesi istemciler 1511 sürüme eşitlenir. Bu senaryoyu engellemek için bu paketi yüklemeden önce 1602 istemci için üretim öncesi üretiminden yükseltmek emin olun.

Not Bu senaryo yapılandırma 1606 sürümünden başlayarak Yöneticisi'nin, gelecekteki sürümleri için geçerli değildir.

Bu yükleme sorun devam ediyorsa, aşağıdaki adımları hiyerarşisindeki 1602 istemci sürümleri geri alınabilir. Aşağıdaki adımları Merkezi Yönetim sitesi (CA) ve yönetimsel haklar site sunucuları varsayalım. Adım 1'de tek başına bir birincil siteye uygulayabilirsiniz. Bu durumda Adım 4 gerekli değildir. 1-4 arası adımları otomatikleştirmek için bir örnek komut dosyası TechNet Galerisi üzerinde kullanılabilir Burada.
 1. CA'ları üzerinde istemci ve güncelleştirme dosyaları kurtarmak. Dil paketleri, adım 5'te saklanır:
  Robocopy "\\{CAS_Servername}\SMS_{CAS SiteCode} \CMUStaging\609f1263-04e0-49a8-940b-09e0e34de2d2\SMSSETUP\CLIENT" "\CMUClient \\{CAS_Servername}\SMS_{CAS SiteCode}" client.msi ccmsetup.exe ccmsetup.cab /S
  /y "\\{CAS_Servername}\SMS_{CAS SiteCode}\CMUStaging\609f1263-04e0-49a8-940b-09e0e34de2d2\redist\Silverlight.exe" "\CMUClient\i386 \\{CAS_Servername}\SMS{CAS SiteCode}" kopyalama

  Robocopy "\CMUStaging\59BCA34E-DF87-4041-B9B7-F53395849E81\SMSSETUP\CLIENT \\{CAS_Servername}\SMS_{CAS SiteCode}" *.msp "\CMUClient \\{CAS_Servername}\SMS_{CAS SiteCode}" /S

  xcopy /s/y "\\{CAS_Servername}\SMS_{CAS SiteCode} \CMUClient" "\StagingClient \\{CAS_Servername}\SMS_{CAS SiteCode}"
  xcopy /s/y "\\{CAS_Servername}\SMS_{CAS SiteCode} \CMUClient" "\Client \\{CAS_Servername}\SMS_{CAS SiteCode}"

 2. İstemci paketi güncellemek için bir boş Tetik dosyası oluşturun:
  echo. 2 > "\\ {CAS_Servername} \SMS_ {CA SiteCode}\inboxes\hman.box\client.acu"

 3. Monitoring\Overview\Client Status\Production istemci dağıtımı Yönetici Konsolu düğümünü kullanarak durumunu denetleyin. İstemci sürümü şimdi 5.00.8355.1306 olmanız gerekir.
 4. CA kaynağı olarak kullanarak birincil tüm alt sitelerde istemci dosyaları kurtarmak ve Uzaktan Yönetim noktaları güncelleştirmek için bir boş Tetik dosyası oluşturun:
  xcopy /s/y "\\{CAS_Servername}\SMS_{CAS SiteCode} \CMUClient" "\\Client \\{Primary_Servername}\SMS_{PRI SiteCode}"
  xcopy /s/y "\\{CAS_Servername}\SMS_{CAS SiteCode} \CMUClient" "\CMUClient \\{Primary_Servername}\SMS_{PRI SiteCode}"

 5. Kaldırıp tüm istemci dil paketlerini hem CA'ları ve tüm alt birincil siteler. Daha fazla bilgi için bkz. System Center Configuration Manager içinde dil paketleri.

Daha fazla bilgi için bkz. Ön üretim koleksiyonunda System Center Configuration Manager istemci yükseltmeleri test etme.

Yeniden başlatma bilgileri

Bu güncelleştirmeyi uyguladıktan sonra bilgisayarı yeniden başlatmanız gerekmez.

Güncelleştirme değiştirme bilgileri

Bu düzeltme önceden yayımlanmış bir düzeltmenin yerini almaz.

Dosya bilgileri

Bu güncelleştirmenin İngilizce sürümü dosya özniteliklerine (veya daha yeni dosya özniteliklerine) sahip aşağıdaki tabloda listelenir. Bu dosyaların tarihleri ve saatleri Koordinatlı Evrensel Saat'te (UTC) listelenmiştir. Dosya bilgilerini görüntülediğinizde koordinatlı evrensel saat yerel saate dönüştürülür. UTC ve yerel saat arasındaki farkı bulmak için Denetim Masası'ndaki Tarih ve Saat öğesinde Saat Dilimi sekmesini kullanın.
System Center Configuration Manager için sürüm 1602
Dosya adıDosya sürümüDosya boyutuTarihSaatPlatform
Baseobj.dll5.0.8355.13062,111,66411 Mar 201621:15x64
Baseutil.dll5.0.8355.13061,352,88011 Mar 201621:15x64
Ccmsetup-sup.cabGeçerli değil694,19511 Mar 201621:15Geçerli değil
Ccmsetup.exe5.0.8355.13061,800,36811 Mar 201621:15x86
Certmgr.dll5.0.8355.1306389,80811 Mar 201621:15x64
Cmupdate.exe5.0.8355.130618,620,08011 Mar 201621:15x64
Configmgr1602-istemci-kb3155482-x64.mspGeçerli değil1.865.21611 Mar 201621:15Geçerli değil
Easdisc.dll5.0.8355.1306148,14411 Mar 201621:15x64
Hman.dll5.0.8355.1306935,60011 Mar 201621:15x64
Microsoft.ConfigurationManager.dmpconnector.Connector.dll5.0.8355.1306124,08011 Mar 201621:15x86
Microsoft.ConfigurationManager.replicationconfigurationandmonitoring.dll5.0.8355.1306361,64811 Mar 201621:15x86
Rdpcoresccm.dll5.0.8355.13062,244,78411 Mar 201621:15x64
Rolesetup.exe5.0.8355.13063,017,39211 Mar 201621:15x64
Setupcore.dll5.0.8355.130619,929,77611 Mar 201621:15x64
Setupdl.exe5.0.8355.13063,647,66411 Mar 201621:15x64
Smsprov.dll5.0.8355.130611,928,75211 Mar 201621:15x64
Update.SQLGeçerli değil6,87011 Mar 201621:15Geçerli değil
_smsprov.MOFGeçerli değil641,46811 Mar 201621:15Geçerli değil
Adminui.cloudserviceroles.dll5.0.8355.1306639,15211 Mar 201621:15x86
Adminui.devicesetting.dll5.0.8355.13061,809,58411 Mar 201621:15x86
Baseutil.dll5.0.8355.1306941,23211 Mar 201621:15x86
Ccmsetup-sup.cabGeçerli değil694,19511 Mar 201621:15Geçerli değil
Ccmsetup.exe5.0.8355.13061,800,36811 Mar 201621:15x86
Configmgr1602-adminui-kb3155482-i386.mspGeçerli değil2,789,88811 Mar 201621:15Geçerli değil
Configmgr1602-istemci-kb3155482-i386.mspGeçerli değil1,512,96011 Mar 201621:15Geçerli değil
Microsoft.configurationmanagement.exe5.0.8355.1306406,19211 Mar 201621:15x86
Rdpcoresccm.dll5.0.8355.13061,884,33611 Mar 201621:15x86
Rolesetup.exe5.0.8355.13062,144,94411 Mar 201621:15x86
Daha fazla bilgi
Sürüm 1602, System Center Configuration Manager geçerli dalda yapılan değişikliklerin özeti için Microsoft Bilgi Bankası'ndaki aşağıdaki makaleye bakın:
3168240 System Center Configuration Manager geçerli dalında, sürüm 1602 yapılan değişikliklerin özeti

Referanslar
Daha fazla bilgi için bkz. System Center Configuration Manager için güncelleştirmeleri yükle Microsoft TechNet Web sitesi (sürüm 1602) konu.

Hakkında bilgi edinin terminoloji Microsoft yazılım güncelleştirmelerini açıklamak için kullandığı.

Şunun için geçerlidir:

Bu makale şunlar için geçerlidir:
 • System Center Configuration Manager geçerli dalı, sürüm 1602

Uyarı: Bu makalenin çevirisi otomatik olarak yapılmıştır

Özellikler

Makale No: 3155482 - Son İnceleme: 07/21/2016 08:48:00 - Düzeltme: 7.0

System Center Configuration Manager, v1602 released March 2016

 • kbqfe kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB3155482 KbMttr
Geri bildirim