Şu anda çevrimdışısınız; İnternet'in yeniden bağlanması bekleniyor

Visual Basic 2005 veya Visual Basic .NET kullanarak nesneleri veya yapıları için bir ArrayList DataGrid denetimi bağlamak hakkında

ÖNEMLİ: Bu makale, bir kişi tarafından çevrilmek yerine, Microsoft makine-çevirisi yazılımı ile çevrilmiştir. Microsoft size hem kişiler tarafından çevrilmiş, hem de makine-çevrisi ile çevrilmiş makaleler sunar. Böylelikle, bilgi bankamızdaki tüm makalelere, kendi dilinizde ulaşmış olursunuz. Bununla birlikte, makine tarafından çevrilmiş makaleler mükemmel değildir. Bir yabancının sizin dilinizde konuşurken yapabileceği hatalar gibi, makale; kelime dağarcığı, söz dizim kuralları veya dil bilgisi açısından yanlışlar içerebilir. Microsoft, içeriğin yanlış çevrimi veya onun müşteri tarafından kullanımından doğan; kusur, hata veya zarardan sorumlu değildir. Microsoft ayrıca makine çevirisi yazılımını sıkça güncellemektedir.

Makalenin İngilizcesi aşağıdaki gibidir:316302
Bu makalenin Microsoft Visual C# .NET sürümü için bkz: 316303.
Özet
Bu adım adım makalede, bir nesne ArrayListDataGrid denetimi için bağlama açıklamaktadır. Örneğin, Microsoft Windows DataGrid'i satırları bulmak için dört komut düğmeleri ve nesne özelliği değerleri görüntülemek için form bir DataGrid denetimiyle oluşur.

Gereksinimler

Aşağıdaki listede, gereksinim duyulan donanım, yazılım, ağ altyapısı ve hizmet paketleri önerilmektedir:
 • Microsoft Visual Basic 2005 veya Microsoft Visual Basic .NET
Bu makalede, aşağıdaki konularda bilgi sahibi olduğunuz varsayılmaktadır:
 • Visual Basic programlama kavramları

Sınıf tasarlama

Bir denetime bağlı olan BIR sınıf özellik erişimcisi'olması gerekir. Bağlı olan herhangi bir özelliği, Özellik kümesi ve Özellik Get yöntemi olmalıdır. Bu makalede kullanılan örnek sınıf'ı (tek burada gösterilir.), üç üyesi yok Parametreli hale getirilmiş BIR kurucu de sağlanan, ancak bu zorunlu değildir.
Public Class guitar  Private m_make As String  Private m_model As String  Private m_year As Short  Public Sub New(ByVal make, ByRef model, ByVal year)    m_make = make    m_model = model    m_year = year  End Sub  Public Property make() As String    Get      Return m_make    End Get    Set(ByVal Value As String)      m_make = Value    End Set  End Property  End Class				

Sınıf örneği için bir ArrayList ekleyin...

Örnekleri oluşturmak ve bunları için ArrayList eklemek için aşağıdaki adımları izleyin:
 1. Bir ArrayList bildirin.
 2. Sınıfı yaratmak ve örnekleri için ArrayList ekleyin.
Private al as New Arraylist()al.Add(New guitar("Gibson", "Les Paul", 1958))al.Add(New guitar("Fender", "Jazz Bass", 1964))al.Add(New guitar("Guild", "Bluesbird", 1971))				

DataGrid için ArrayList bağlama

ArrayList doldurulan sonra DataGrid denetiminin DataSource özelliği için ArrayList ayarlayın. DataGrid denetimi içinde sütunları olan kapsam içinde özellik erişimcisi mevcut bağlı doldurulur.
DataGrid1.DataSource = al				

ArrayList gözatmak için bir yol sağlar.

CurrencyManager, ArrayList gözatmak için kullanabilirsiniz. Bunu yapmak için <a0></a0>, CurrencyManager (Bu durumda, ArrayList) bir denetimin BindingContext ilişkilendirin.
Private cManager As CurrencyManagercManager = CType(DataGrid1.BindingContext(al), CurrencyManager)				
CurrencyManager sınıfı ArrayList üyeleri üzerinde yineleme için işleyen bir Konum özelliğine sahiptir. DataGrid denetiminin satır, ekleme veya konumu, geçerli değerini çıkararak, göz atabilirsiniz.
'Move forward one element.cManager.Position += 1'Move back one element.cManager.Position -= 1'Move to the beginning.cManager.Position = 0'Move to the end.cManager.Position = al.Count - 1				

Adım adım örnek

 1. Visual Basic2005 veya Visual Basic. NET'te, yeni bir Windows uygulaması) projesi oluşturun. Varsayılan olarak, Form1 oluşturulur.
 2. Proje menüsünde Proje için bir sınıf eklemek için Add Class ' ı tıklatın.
 3. Class1.vb kodu aşağıdaki ile Değiştir:
  Public Class guitar  Private m_make As String  Private m_model As String  Private m_year As Short  Public Sub New(ByVal make, ByRef model, ByVal year)    m_make = make    m_model = model    m_year = year  End Sub  Public Property make() As String    Get      Return m_make    End Get    Set(ByVal Value As String)      m_make = Value    End Set  End Property  Public Property model() As String    Get      Return m_model    End Get    Set(ByVal Value As String)      m_model = Value    End Set  End Property  Public Property year() As Short    Get      Return m_year    End Get    Set(ByVal Value As Short)      m_year = Value    End Set  End PropertyEnd Class					
 4. Class1.vb kodu penceresini kapatın ve sonra form tasarımcısının için geçiş yapın.
 5. DataGrid denetimi Form1'e ekleyin. DataGrid denetimi dört sütun ve üç satır uyacak şekilde boyutlandırın.
 6. Form1'e dört Düğme denetimi ekleyin ve sonra bu düğmeleri yatay yerleştir.
 7. Text özelliğini Button1 ileri için değiştirin.
 8. BUTTON2 Text özelliği için önceki değiştirin.
 9. Text özelliğini Button3 ilk için değiştirin.
 10. Button4 <a1>Text</a1> özelliği, son için değiştirin.
 11. Form1 sınıfa aşağıdaki kodu ekleyin:
  Private cManager As CurrencyManagerPrivate al as New ArrayList()					
 12. Form1_Load olayda aşağıdaki kodu yapıştırın:
  al.Add(New guitar("Gibson", "Les Paul", 1958))al.Add(New guitar("Fender", "Jazz Bass", 1964))al.Add(New guitar("Guild", "Bluesbird", 1971))				cManager = CType(DataGrid1.BindingContext(al), CurrencyManager)	DataGrid1.DataSource = al					
 13. Form_Load yordamından sonra aşağıdaki kodu yapıştırın:
    Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click    cManager.Position += 1  End Sub  Private Sub Button2_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button2.Click    cManager.Position -= 1  End Sub  Private Sub Button3_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button3.Click    cManager.Position = 0  End Sub  Private Sub Button4_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button4.Click    cManager.Position = al.Count - 1  End Sub					
 14. Oluşturup projeyi çalıştırın.
 15. DataGrid denetimi satırları arasında taşımak için komut düğmeleri tıklatın. Nesnelerin değerlerini isterseniz düzenleyebilirsiniz, unutmayın.

Bir sınıfın yerine bir yapı kullanarak

Bir yapı bağlama kurallarını nesne bağlama kurallarını ile aynıdır. (Üye) özellik erişimcisi gereklidir. Bu amaç için oluşturduğunuz BIR yapı bir sınıf benzer.

Bir ArrayList yapıları için bağlamak için aşağıdaki adımları izleyin:
 1. Public Class guitar'...End Class					
  aşağıdaki:
  Public Structure guitar'...End Structure					
 2. Oluşturma örnek programını yeniden çalıştırın ve bir ArrayList yapıları ile çalıştığından emin olun.
Referanslar
Daha fazla bilgi için Visual Studio .NET Online Yardım içinde "Tüketicilere, veri üzerinde Windows Forms" konusuna bakın.

Uyarı: Bu makalenin çevirisi otomatik olarak yapılmıştır

Özellikler

Makale No: 316302 - Son İnceleme: 12/06/2006 23:26:02 - Düzeltme: 3.3

Microsoft Visual Basic 2005, Microsoft Visual Basic .NET 2003 Standard Edition, Microsoft Visual Basic .NET 2002 Standard Edition

 • kbmt kbvs2005swept kbvs2005applies kbhowtomaster KB316302 KbMttr
Geri bildirim