Şu anda çevrimdışısınız; İnternet'in yeniden bağlanması bekleniyor

prb: oluşturma ve komut dosyası xslt kullanarak yükleme derlemeleri kaldıramıyor

ÖNEMLİ: Bu makale, bir kişi tarafından çevrilmek yerine, Microsoft makine-çevirisi yazılımı ile çevrilmiştir. Microsoft size hem kişiler tarafından çevrilmiş, hem de makine-çevrisi ile çevrilmiş makaleler sunar. Böylelikle, bilgi bankamızdaki tüm makalelere, kendi dilinizde ulaşmış olursunuz. Bununla birlikte, makine tarafından çevrilmiş makaleler mükemmel değildir. Bir yabancının sizin dilinizde konuşurken yapabileceği hatalar gibi, makale; kelime dağarcığı, söz dizim kuralları veya dil bilgisi açısından yanlışlar içerebilir. Microsoft, içeriğin yanlış çevrimi veya onun müşteri tarafından kullanımından doğan; kusur, hata veya zarardan sorumlu değildir. Microsoft ayrıca makine çevirisi yazılımını sıkça güncellemektedir.

Makalenin İngilizcesi aşağıdaki gibidir:316775
Bu makale arşivlenmiştir. "Olduğu gibi" sunulmaktadır ve bundan sonra güncelleştirilmeyecektir.
Bu makalede, aşağıdaki Microsoft denilmektedir.net Framework sınıf kitaplığı ad:
 • System.IO
 • System.XML
 • System.XML.XPath
 • System.XML.xsl
Belirtiler
<msxsl:script> Öğesini System.Xml.Xslt framework ile sürekli olarak kullandığınızda bellek sızıntısı yüksek hacimli Genişletilebilir Biçimlendirme Dili (Extensible Markup Language-xml) ya da Extensible Stylesheet Language (xsl) uygulama ile ortaya çıkabilir.</msxsl:script>
Neden
Sınıfları System.XML ad alanı xsl Dönüşümü (xslt) uygulamalarında komut dosyası öğesini kullanarak katıştırılmış komut dosyası kullanımını destekler. Bu nedenle, <msxsl:script> öğesi, programlama dili (Microsoft Visual C# gibi. seçmenize izin verirnet veya Microsoft Visual Basic.Belirli görevleri gerçekleştirmek için net)</msxsl:script>

Bildirilen İşlevler, komut dosyası blokları içinde yer alır. Bir xsl dosyası katıştırılmış komut dosyası kullandığınızda, Microsoft ara dili (MSIL) içeren derleme oluşturulur ve belleğe. Microsoft bu sürümünde tasarım sınırlamasından dolayı.net Framework, bellek, bu montaja kaldıramıyor. Derlemeler oluşturduysanız ve sürekli olarak veya bir döngü bu bellek sızıntısına neden olabilir.
Çözüm
Bu sorunu gidermek için sürekli olarak xslt ile komut dosyasını yüklemez. xslt bir kez yüklemek ve birçok kez olarak gerektiği gibi yeniden biçimde uygulamanızı geliştirin. Bu uygulama performansını da artırır.

Örneğin, aşağıdaki kod, bellek sızıntısına neden oluyor:
For(int i=0;i<1000;i++){   xslt.Load(stylesheet);   //Do other stuff   xslt.Transform(doc, null, writer);}				
Kod aşağıdaki gibi xslt yalnızca bir kez yükler ve döngü olarak yeniden değiştirin:
xslt.Load(stylesheet);For(int i=0;i<1000;i++){   //Do other stuff   xslt.Transform(doc, null, writer);}				
Bu kod, yalnızca derleme bir kez yükler ve bellek sızıntısına neden değil.
Pratik Çözüm
Tek bir derlemenin derleme içeren tüm uygulama etki alanları kaldırarak kaldırın. Bunu yapmak için arama AppDomain.Unload() yüklenen derleme olan her uygulama etki alanı için yöntem veya çağrı UnloadDomain() Yönetilmeyen barındırma API yöntemi.
Daha fazla bilgi

Davranışı yeniden oluşturma adımları

 1. Görsel bir C# oluşturun.net Console Application proje.
 2. xslt uygulama oluşturun ve aşağıdaki kodu ekleyin:
  using System;using System.IO;using System.Xml;using System.Xml.XPath;using System.Xml.Xsl;public class Sample{	private const String filename = "..\\..\\XmlFile1.xml";	private const String stylesheet = "..\\..\\XSLTFile1.xslt";	public static void Main() 	{        for(int i=0;i<1000;i++)        {		XslTransform xslt = new XslTransform();        xslt.Load(stylesheet);		//Load the XML data file.		XPathDocument doc = new XPathDocument(filename);		//Create an XmlTextWriter to write to the console.     		XmlTextWriter writer = new XmlTextWriter(Console.Out);		writer.Formatting = Formatting.Indented;		//Transform the file.		xslt.Transform(doc, null, writer);		writer.Close();        }		System.Console.Read();    	} }					
 3. XSLTFile1.xslt adlı bir xslt dosyası oluşturun ve aşağıdaki kodu ekleyin:
   <xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"  xmlns:msxsl="urn:schemas-microsoft-com:xslt"  xmlns:user="urn:my-scripts"> <msxsl:script language="C#" implements-prefix="user"><![CDATA[   public double circumference(double radius){    double pi = 3.14;    double circ = pi*radius*2;    return circ;   }         ]] >   <!-- Remove the space between ]] and > in the preceding line. --><!-- The space is inserted because of a publishing constraint. -->  </msxsl:script> <xsl:template match="data">  <circles> <xsl:for-each select="circle">  <circle>  <xsl:copy-of select="node()"/>    <circumference>     <xsl:value-of select="user:circumference(radius)"/>        </circumference>  </circle> </xsl:for-each> </circles> </xsl:template></xsl:stylesheet>					
 4. XMLFile1.xml adlı bir xml dosyası oluşturun ve aşağıdaki kodu ekleyin:
  <?xml version='1.0'?><data> <circle>  <radius>12</radius> </circle> <circle>  <radius>37.5</radius> </circle></data>					
 5. xml ve xsl dosyaları, uygulama klasörüne kaydedin.
 6. Kod adım. Derlemeler oluşturulur ve Visual Studio çıktı penceresinde yüklenen dikkat edin.NET.
 7. Performans İzleyicisi'ni açın. Özel bayt belleği artırma görüntülemek dikkat edin.

Uyarı: Bu makalenin çevirisi otomatik olarak yapılmıştır

Özellikler

Makale No: 316775 - Son İnceleme: 02/24/2014 12:55:22 - Düzeltme: 1.0

Microsoft .NET Framework 4.0, Microsoft .NET Framework 2.0, Microsoft .NET Framework 1.0

 • kbnosurvey kbarchive kbprb kbmt KB316775 KbMttr
Geri bildirim