Güvenilmeyen sertifika, Visual Studio 2015 güncelleştirme 3'ü yükledikten sonra hakkında uyarılar

ÖNEMLİ: Bu makale, Microsoft Makine Çevirisi Düzenleme yazılımı tarafından tercüme edilmiş olup, yüksek olasılıkla profesyonel bir çevirmen yerine CTF teknolojisi kullanılarak, Microsoft Topluluğu tarafından düzenlenmiştir. Microsoft, Bilgi Bankamız içindeki tüm makaleleri kendi dilinizde okuyabilmeniz için size hem profesyonel çevirmenler tarafından tercüme edilen hem de makine tarafından tercüme edildikten sonra Topluluk tarafından kontrol edilen makaleler sunar. Bununla birlikte, makine tarafından tercüme edilen, hatta Topluluk tarafından kontrol edilen bir makale bile her zaman mükemmel dil kalitesinde olmayabilir. Makalede dilinizi konuşan yabancı birisinin yapabileceği türden sözcük, söz dizimi veya dilbilgisi hataları bulunabilir. Microsoft, içeriğin hatalı tercümesinin veya müşterilerimiz tarafından kullanımının doğurabileceği olası yanlış anlamalar, hatalar veya zararlardan sorumlu değildir. Öte yandan Microsoft, Makine Çevirisi Düzenleme işlemini geliştirmek amacıyla Makine Çevirisi Düzenleme yazılımını ve araçlarını sık sık güncelleştirmektedir.

Makalenin İngilizcesi aşağıdaki gibidir: 3180222
Belirtiler
HTTPS üzerinden web uygulamaları Visual Studio 2015, 1 güncelleştirmesi veya güncelleştirme 2 yayın sürümü kullanılarak geliştirilmiştir. Ancak, Visual Studio 2015 güncelleştirme 3'ü yükledikten sonra güvenilmeyen bir sertifika ile ilgili uyarıları alma başlatın.
Neden
Sertifika zaten yoksa, Visual Studio ilk yüklenmesi sırasında IIS Express otomatik olarak imzalanan sertifika "Sertifikalar (yerel bilgisayar) \Personal\Certificates" klasörüne yükler. SSL kullanan bir web uygulaması hata ayıklama ilk kez bu sertifika "Sertifikalar – Geçerli User\Trusted kök sertifika Authorities\Certificates" klasörüne yüklemeniz istenir.

Visual Studio 2015 güncelleştirme 3 yükseltme sırasında IIS Express'i yeni SHA256 otomatik olarak imzalanan sertifika sertifikalar (yerel bilgisayar) \Personal\Certificates klasörüne yükler. Sertifikalar - Geçerli User\Trusted kök sertifika Authorities\Certificates klasöründe yüklü bir sertifikanız olmadığı için ancak, Visual Studio yeni SHA256 sertifika sertifikalar - geçerli User\Trusted kök sertifika Authorities\Certificates klasör yüklemek isteyip istemediğinizi soracak şekilde başarısız olur.
Çözüm

Yöntem 1

Not Bu tercih edilen bir yöntemdir.

 1. Windows PowerShell ISE aşağıdaki komut dosyasını çalıştırın:

  ipmo PKI$name = [GUID]::NewGuid()$cerFile = "$env:TEMP\$name.cer"$certs = Get-ChildItem Cert:\LocalMachine\My -DnsName localhost -SSLServerAuthentication | ? {($_.FriendlyName -eq 'IIS Express Development Certificate') -and ($_.SignatureAlgorithm.FriendlyName -ieq 'sha256RSA') -and ($_.EnhancedKeyUsageList.Count -eq 1)}if ($certs.Count -eq 0){  Write-Error 'Cannot find any SHA256 certificate generated by IIS Express. Please make sure that the latest version of IIS Express is installed.'}else{  foreach ($cert in $certs)  {    Export-Certificate -Cert $cert.PSPath -FilePath $cerFile -Type CERT | Out-Null    Import-Certificate -FilePath $cerFile -CertStoreLocation Cert:\CurrentUser\Root | Out-Null    Remove-Item $cerFile -Force  }  Write-Host 'Successfully installed the certificate to Trusted Root Certification Authorities of the current user.'}

 2. Aşağıdaki uyarıyı aldığınızda Evet'i tıklatın:

  Sertifika yetkilisi Uyarısı
 3. Komut dosyasının çalışması bittikten sonra PowerShell ISE komut penceresinde aşağıdaki iletiyi görmeniz gerekir:

  Güvenilen kök sertifika yetkilileri için geçerli kullanıcının sertifikasını başarıyla yükledi.

Yöntem 2

IIS Express sertifikaya güvenmek için bilgisayarınızı yapılandırın. Bunu yapmak için şu adımları izleyin:
 1. Başlat' ı tıklatarak Microsoft Yönetim Konsolu'nu açmak yazmak Çalıştırve sonra Enter tuşuna basın. Çalıştır iletişim kutusuna yazın. MMC, sonra da Tamam' ı tıklatın.
  Sonuçta elde edilen Çalıştır iletişim kutusunda, mmc girin ve Tamam'ı tıklatın.

 2. Bir yerel bilgisayarın sertifikalarını yönetmek için ek bileşenini ekleyin. Bunu yapmak için şu adımları izleyin:
  1. Dosya menüsünde, ek bileşeni Ekle/Kaldır'ıtıklatın.
   Konsola ek bileşen Ekle veya Kaldır
  2. Ek Bileşen Ekle veya Kaldır iletişim kutusunda, Sertifikalar' ı seçin ve ardından Ekle'yitıklatın.
   Sertifikalar'ı seçin ve ardından Ekle'yi tıklatın.
  3. Sertifikalar ek bileşeni iletişim kutusunda bilgisayar hesabı' nı seçin ve İleri' yi tıklatın.
  4. Bilgisayar Seç iletişim kutusunda Yerel bilgisayar' ı seçin ve sonraSon' u tıklatın.
  5. Ek Bileşen Ekle veya Kaldır iletişim kutusunda seçme sertifikaları yeniden ve bu kez kullanıcı hesabımSertifikalar ek bileşeni iletişim kutusunda seçin.
 3. SHA256 IIS Express sertifikasını sertifikalar (yerel bilgisayar) \Personal\Certificates aşağıdaki gibi verin:
  1. IIS Express geliştirme sertifika açın, SHA256 sertifika seçtiğinizden emin olun. ve sonra dosyaya Kopyala' yı tıklatın.
   SHA256 sertifikayı seçin ve dosyaya Kopyala'yı tıklatın...
  2. Sertifika Verme Sihirbazı, Hayır, özel anahtarı vermeseçin ve İleri' yi tıklatın.
   Sertifika Verme Sihirbazı iletişim kutusunda, seçtiğiniz: Hayır, özel anahtarı verme
  3. Sihirbazın sonraki sayfasında, selectDER olarak kodlanmış ikili X.509 (. CER), sonra da İleri' yi tıklatın.
   Seçtiğiniz DER ile kodlanmış ikili X.509 (. CER) tıklatıp ardından ** sonraki
  4. Sihirbazın sonraki sayfasında, disk üzerindeki bir konum seçin ve sertifika başarıyla verildi kadar kalan adımları izleyin.
 4. Verilen sertifikayı aşağıdaki konuma alın:

  Sertifikalar - Geçerli User\Trusted kök sertifika Authorities\Certificates
  Bunu yapmak için şu adımları izleyin:
  1. Sertifikalar - Geçerli User\Trusted kök sertifika Authorities\Certificates gidin ve Eylem' i tıklatın, Tüm görevler ' in üzerine ve sonra ' * alma.
  2. Sertifika Alma Sihirbazı'nı (güvenilen kök sertifika yetkilisi) yalnızca dışa aktarılan sertifikasına göz atın ve sonra tüm sertifikaları şu depoya Yerleştir' i seçin.
   Tüm sertifikaları Güvenilen kök sertifika Authorirty depolama alanına yerleştir
  3. İleri' yi tıklatın, doğru sertifikanın seçildiğini doğrulayın ve sonra Son' u tıklatın.

  IIS otomatik olarak imzalanan sertifikayı başarıyla alındıktan sonra artık geliştirme sırasında Güvenilmeyen sertifika hakkında uyarı alırsınız.

Uyarı: Bu makalenin çevirisi otomatik olarak yapılmıştır

Özellikler

Makale No: 3180222 - Son İnceleme: 07/22/2016 13:25:00 - Düzeltme: 4.0

 • kbexpertiseinter kbprb kbsurveynew kbmt KB3180222 KbMttr
Geri bildirim