URLScan, FrontPage 2002 ile kullanma

ÖNEMLİ: Bu makale, bir kişi tarafından çevrilmek yerine, Microsoft makine-çevirisi yazılımı ile çevrilmiştir. Microsoft size hem kişiler tarafından çevrilmiş, hem de makine-çevrisi ile çevrilmiş makaleler sunar. Böylelikle, bilgi bankamızdaki tüm makalelere, kendi dilinizde ulaşmış olursunuz. Bununla birlikte, makine tarafından çevrilmiş makaleler mükemmel değildir. Bir yabancının sizin dilinizde konuşurken yapabileceği hatalar gibi, makale; kelime dağarcığı, söz dizim kuralları veya dil bilgisi açısından yanlışlar içerebilir. Microsoft, içeriğin yanlış çevrimi veya onun müşteri tarafından kullanımından doğan; kusur, hata veya zarardan sorumlu değildir. Microsoft ayrıca makine çevirisi yazılımını sıkça güncellemektedir.

Makalenin İngilizcesi aşağıdaki gibidir:318290
Bu makale arşivlenmiştir. "Olduğu gibi" sunulmaktadır ve bundan sonra güncelleştirilmeyecektir.
Bu makalede, Microsoft FrontPage 2000 sürümü için bkz: 309394.

Bu makalede, Microsoft FrontPage 2003 sürümü için bkz: 825538.

Bu görevde

Özet
Bu adım adım kılavuzda, yüklemek ve URLScan yardımcı programı, Microsoft ınternet ınformation Services (IIS) için yapılandırmak için kullanın. URLScan, bu makaledeki adımları kullanarak, bir Microsoft Web sitesinden yükleyebilirsiniz. URLScan yükledikten sonra Web sunucunuzu daha güvenli olacaktır.

back to the top

Karşıdan yükleme ve URLScan yükleniyor

Yeni yazılım yükledikten ve Web yeniden başlatmak veya durdurmak için hizmetler, Web sunucunuza oturum açmanız gerekir. Bu nedenle, URLScan yardımcı programı'nı yüklemek için <a0></a0>, Web sunucunuz, yönetici olarak oturum açın ve sonra aşağıdaki adımları izleyin:
 1. URLScan yardımcı programını karşıdan yükleyin. Bunu yapmak için şu Microsoft Web sitesini ziyaret edin:
 2. Şimdi Yükle ' yi tıklatın.
 3. Bu programı diske kaydet ' i tıklatın ve sonra Tamam ' ı tıklatın.
 4. Dosyanın kaydedileceği konumu olarak masaüstü seçin ve sonra da <a2>Kaydet</a2>'i tıklatın.
 5. Tarayıcınızı kapatın.
 6. Urlscan.exe dosyasını çift tıklatın.
 7. End-user lisans sözleşmesini (EULA) makalesini okuyun. EULA koşullarını kabul ederseniz, Evet ' i tıklatın.
 8. ııS'YI yeniden başlatmak isteyip istemediğiniz sorulursa, Evet'i tıklatın.
 9. Yükleme tamamlandıktan bildiren bir ileti alırsanız, Tamam ' ı tıklatın.
back to the top

Varsayılan URLScan yapılandırma dosyası değiştirme

URLScan ile ilgili varsayılan yapılandırması, FrontPage işlevselliğine sahip uğratabilecek için FrontPage'in düzgün çalışabilmesi ve henüz önemli FrontPage dosyalara erişim sağlayan bir değişiklik yapmak gerekir. Bu adımları yalnızca bir öneri ' dir. URLScan ayarları hakkında ek bilgi için bu makalenin ilerisindeki "References" bölümüne bakın.
 1. Başlat menüsünün sağ tıklatın ve sonra Araştır ' ı tıklatın. Aşağıdaki klasörü bulun:
  %windir%\system32\inetsrv\urlscan
  Burada %windir% (örneğin, C:\Windows veya C:\Winnt), Windows klasörünüzdür.
 2. URLScan.ini dosyasını sağ tıklatın ve sonra Kopyala ' yı tıklatın. Klasörü sağ tıklatın ve ardından Yapıştır'ı tıklatın. Adlı dosyanın BIR kopyasını, Kopyala, arama URLScan.ini oluşturulur.
 3. URLScan.ini dosyasını</a1> çift tıklatın. Dosya Not Defteri'nde açılır.
 4. Aşağıdaki değişiklikleri yapın:
  1. [Options]</a0> bölümünde, aşağıdaki değerleri ayarlayın:
   [options]UseAllowVerbs=1     ; use the [AllowVerbs] sectionUseAllowExtensions=0   ; use the [DenyExtensions] sectionNormalizeUrlBeforeScan=1 ; canonicalize URL before processingVerifyNormalization=1  ; canonicalize URL twice, reject on changeAllowHighBitCharacters=0 ; deny high bit (UTF8 or MBCS) characters AllowDotInPath=0     ; deny dots in pathEnableLogging=1     ; log activityPerDayLogging=1     ; change log files dailyPerProcessLogging=0   ; do not change log files by process IDRemoveServerHeader=0   ; do not remove "Server" headerAlternateServerName=UseFastPathReject=0   ; use RejectResponseUrl or log the requestRejectResponseUrl=AllowLateScanning=1   ; allow URLScan to be loaded low priority						
  2. [AllowVerbs] bölümünde yalnızca aşağıdaki değerleri kullanın. Diğer değerleri eklemeyin.
   [AllowVerbs]GET   ; allow GET (most Web requests)HEAD  ; allow HEAD requestsOPTIONS ; allow OPTIONS (Web Folders need this)POST  ; allow POST (FPSE and HTML forms need this)						
  3. [DenyHeaders]</a0> bölümünde, yalnızca aşağıdaki değerleri kullanın. Diğer değerleri içerir.
   [DenyHeaders]If:     ; deny (used with WebDAV)Lock-Token: ; deny (used with WebDAV)						
  4. [DenyExtensions] bölümüne aşağıdaki değerleri ayarlayın:
   [DenyExtensions].asa   ; deny active server application definition files.bat   ; deny batch files.btr   ; deny FrontPage dependency files.cer   ; deny x509 certificate files.cdx   ; deny dynamic channel definition files.cmd   ; deny batch files.cnf   ; deny FrontPage metadata files.com   ; deny server command-line applications.dat   ; deny data files.evt   ; deny Event Viewer logs.exe   ; deny server command-line applications.htr   ; deny IIS legacy HTML admin tool.htw   ; deny Index Server hit-highlighting.ida   ; deny Index Server legacy HTML admin tool.idc   ; deny IIS legacy database query files.inc   ; deny include files.ini   ; deny configuration files.ldb   ; deny Microsoft Access Record-Locking Information files.log   ; deny log files.pol   ; deny policy files.printer ; deny Internet Printing Services.sav   ; deny backup registry files.shtm  ; deny IIS Server Side Includes.shtml  ; deny IIS Server Side Includes.stm   ; deny IIS Server Side Includes.tmp   ; deny temporary files						
  5. [DenyUrlSequences] bölümünde, aşağıdaki değerleri ayarlayın:
   [DenyUrlSequences]..     ; deny directory traversals./     ; deny trailing dot on a directory name\     ; deny backslashes in URL:     ; deny alternate stream access%     ; deny escaping after normalization&     ; deny multiple CGI processes to run on a single request/fpdb/   ; deny browse access to FrontPage database files/_private ; deny FrontPage private files (often form results)/_vti_pvt ; deny FrontPage Web configuration files/_vti_cnf ; deny FrontPage metadata files/_vti_txt ; deny FrontPage text catalogs and indices/_vti_log ; deny FrontPage authoring log files						
  6. Bu ayarları [DenyVerbs] kullanmadığından ve [AllowExtensions] bölümü, bu bölümleri için ayar, bu makalenin içerdiği. Yapılandırma dosyasının bu bölümlerdeki hakkında ek bilgi için Microsoft Knowledge Base'deki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
   307608URLScan, IIS kullanma
 5. Dosyayı kaydedin ve Not Defteri'nden çıkın.
back to the top

(Isteğe bağlı) URLScan önceliğini değiştirme

URLScan yardımcı programının ııs'de varsayılan önceliği yüksektir. URLScan çağrılmadan önce görevleri gerçekleştirmek için gereken diğer ınternet sunucusu uygulama programlama arabirimi (ISAPI) filtreleri, yüksek öncelikli etkileyebilir. FrontPage Sunucu Uzantıları'nı (Fpexedll.dll) ISAPI filtresi bir süzgeç var. URLScan ile diğer ISAPI filtreleri yapılandırmak için bu yordamı, bu bölümdeki bilgiler sonra Fpexedll.dll ISAPI süzgecini yüklemek için URLScan yapılandırma açıklar, ancak kolayca uyarlayabilirsiniz. Daha fazla bilgi için kullanmakta olduğunuz ISAPI Filtresi ile ilgili belgelere başvurun.

Not: aşağıdaki yordamı tamamlayabilmeniz için önce AllowLateScanning doğru olarak ayarlamanız gerekecek = 1 URLScan.ini dosyasındaki ayarını URLScan olarak düşük öncelikli süzgeç yüklenemedi. Bunu yapmak için şu yordamı izleyin. "Modifying the Default URLScan Configuration File" bölümünde, bu makalenin.
 1. ınternet Services Manager'ı başlatın. Bunu yapmak için <a0></a0>, IIS sürümüne uygun adımları izleyin:
  • IIS 4. 0'da:
   1. Windows Başlat menüsünden Programlar ' ın üzerine gelin ve ardından Windows NT 4.0 Option Pack.
   2. Microsoft ınternet ınformation Server ' ı tıklatın.
   3. Internet Service Manager ' ı seçin.
  • IIS 5. 0'da:
   1. Windows Başlat menüsünden Programlar ' ın üzerine gelin ve sonra Yönetimsel Araçlar ' ı tıklatın.
   2. Internet Services Manager ' ı seçin.
  • IIS 5. 1'de:
   1. Windows Başlat menüsünde Denetim Masası ' nı tıklatın.
   2. Yönetimsel Araçlar ' ı çift tıklatın.
   3. Internet ınformation Services ' ı çift tıklatın.
 2. Sunucu adını sağ tıklatın ve sonra da Properties ' i tıklatın.
 3. WWW Hizmet ana özellikleri seçeneğini seçin ve Düzenle düğmesini tıklatın.
 4. ISAPI süzgeçleri</a0> sekmesini tıklatın.
 5. UrlScan ' ı tıklatın ve sonra Fpexedll.dll aşağıdaki UrlScan taşımak için Kapat düğmesini tıklatın.
 6. Tamam ' ı tıklatın.
 7. Yeniden Tamam ' ı tıklatın.
back to the top

URLScan güncelleştirmek için ııS'YI yeniden başlatma

IIS başlatıldığında, URLScan belleğe yüklenir ve URLScan.ini dosyasındaki okur. Bu nedenle, böylece yeni yapılandırma ayarlarının etkinleşmesi için ııS'YI yeniden başlatmanız gerekir. Bunu yapmak için <a0></a0>, IIS sürümüne uygun adımları izleyin:
 • IIS 4. 0'da:
  1. Bir komut isteminde aşağıdaki komutu yazın:
   NET STOP "IIS Admin Hizmeti'ni" /Y
  2. Bunlar durdurulmuş olarak listelenen bazı bağımlı hizmetler Bkz:, böylece bu hizmetleri daha sonra yeniden adlarını yazın.
  3. Aşağıdaki iletiyi gördüğünüzde
   IIS Admin hizmeti başarıyla durduruldu.
   Her IIS hizmeti adıyla yeniden başlatın. Bunu yapmak için <a0></a0>, komut isteminde her satırdan sonra ENTER tuşuna basarak, aşağıdaki komutları yazın:
   NET START "World Wide Yayımlama Hizmeti Web"
   NET START "Basit Posta Aktarım Protokolü (SMTP)"
   NET START "FTP Yayımlama Hizmeti"
  4. Komut isteminden çıkın.
 • IIS 5. 0'da:
  1. Bilgisayarım ' ı sağ tıklatın ve sonra da IıS'YI yeniden başlat'ı tıklatın.
  2. Your Computer ınternet hizmetleri yeniden başlat ' ı tıklatın.
  3. Tamam ' ı tıklatın.
 • IIS 5. 1'de:
  1. Bilgisayarım ' ı sağ tıklatın, Tüm görevler ' in üzerine gelin ve sonra da IıS'YI yeniden başlat'ı tıklatın.
  2. Your Computer ınternet hizmetleri yeniden başlat ' ı tıklatın.
  3. Tamam ' ı tıklatın.
236166NET STOP ve Force IIS Hizmetleri için NET START komutlar kullanarak kayıt defterini Re-Read
202013Internet ınformation 5.0 komut satırı sözdizimi için ıisreset.exe Services.
back to the top

SORUN GİDERME

 • Bu makalenin "Modifying the Default URLScan Configuration" bölümünde listelenen ayarları EnableLogging belirtmek = 1 ayarını [Options] bölümüne URLScan.ini dosyasını. Bu, çalışan tüm URLScan etkinlik günlüğünü tutmak URLScan sağlar. Bu günlük dosyası Urlscan.dll dosyasıyla aynı klasöre kaydedilir. FrontPage veya diğer IIS ile herhangi bir sorunlarla karşılaştığınız URLScan etkinken işlevselliği, en son hangi istekleri reddedilir hakkında bilgi için günlük dosyası girişleri gözden geçirin.
 • URLScan.ini dosyasını için daha fazla değişiklik yaparsanız, varolan dosyaları Urlscan.001, Urlscan.002, adlandırma URLScan.ini dosyasını kopyalarını oluşturmak ve bu nedenle, değişiklikleri geçmişini sahip olacak biçimde yaptığınız. Bu, yeni bir güvenlik yapılandırması'nı kullanmaya çalışırken bir iyi yapılandırmayı kaybını önlemeye yardımcı olur.
 • URLScan için yaptığınız değişikliklerin etkili olması için çalışmayabileceğini saptadıysanız, IIS hizmetlerini yeniden başlatmak için yordamı yineleyin. Web sunucunuz, değişiklikleri hala etkili olmaz, yeniden başlatın.
back to the top
Referanslar
Yükleme ve URLScan yardımcı programı'nı yapılandırma hakkında daha fazla bilgi için Microsoft Knowledge Base'deki makaleleri görüntülemek üzere aşağıdaki makale numaralarını tıklatın:
307608URLScan, IIS kullanma
307976FP: FrontPage URLScan ile kullandığınızda hata iletisi
309508Exchange ortamında IIS Kilitleme ve URLscan yapılandırmaları
Ön sayfa SPTS STS FPSE

Uyarı: Bu makalenin çevirisi otomatik olarak yapılmıştır

Özellikler

Makale No: 318290 - Son İnceleme: 02/24/2014 17:56:09 - Düzeltme: 4.5

Microsoft FrontPage 2002 Server Extensions, Microsoft SharePoint Team Services, Microsoft Internet Information Server 4.0, Microsoft Internet Information Services 5.0, Microsoft Internet Information Services version 5.1

 • kbnosurvey kbarchive kbmt kbconfig kbsetup kbhowtomaster KB318290 KbMttr
Geri bildirim
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)