Şu anda çevrimdışısınız; İnternet'in yeniden bağlanması bekleniyor

Nasıl yapılır: bir SQL Server Desktop Edition veya SQL Server 2005 Express Edition bağlanın

ÖNEMLİ: Bu makale, bir kişi tarafından çevrilmek yerine, Microsoft makine-çevirisi yazılımı ile çevrilmiştir. Microsoft size hem kişiler tarafından çevrilmiş, hem de makine-çevrisi ile çevrilmiş makaleler sunar. Böylelikle, bilgi bankamızdaki tüm makalelere, kendi dilinizde ulaşmış olursunuz. Bununla birlikte, makine tarafından çevrilmiş makaleler mükemmel değildir. Bir yabancının sizin dilinizde konuşurken yapabileceği hatalar gibi, makale; kelime dağarcığı, söz dizim kuralları veya dil bilgisi açısından yanlışlar içerebilir. Microsoft, içeriğin yanlış çevrimi veya onun müşteri tarafından kullanımından doğan; kusur, hata veya zarardan sorumlu değildir. Microsoft ayrıca makine çevirisi yazılımını sıkça güncellemektedir.

Makalenin İngilizcesi aşağıdaki gibidir:319930
Özet
Bu adım adım makalede, Microsoft SQL Server Desktop Engine (MSDE) veya Microsoft SQL Server 2005 Express Edition'ın bir örneği için bir bağlantı kurmaya açıklamaktadır.

Not Kavramlar ve bu makaledeki tartışmalar MSDE hakkında <a0></a0> SQL Server 2005 Express Edition için de geçerlidir.

MSDE iki kimlik doğrulama modu kullanır:
 • Windows kimlik doğrulaması modu (Windows kimlik doğrulaması)
  Windows kimlik doğrulaması modunda, bir Microsoft Windows NT 4.0, Microsoft Windows 2000 veya Microsoft Windows XP kullanıcı hesabının kullanıcı bağlanabilirsiniz.
 • Karma mod (Windows kimlik doğrulaması ve SQL Server kimlik doğrulaması)
  Karma mod kullanıcılar Windows kimlik doğrulaması veya SQL Server kimlik doğrulaması MSDE örneğine bağlanmak için kullanabilirsiniz. Windows NT 4.0, Windows 2000 veya bir <a0>Windows XP</a0> kullanıcı hesabı bağlanan kullanıcıların, Windows kimlik doğrulaması modu veya karma mod güvenilir bağlantıları kullanabilirsiniz.
MSDE için varsayılan kimlik doğrulama modu, Windows kimlik doğrulaması ' dir. MSDE, yerleşik Sistem Yöneticisi (SA) kullanıcı hesabı ile yükler. Ancak, SQL Server kimlik doğrulaması varsayılan olarak devre dışı olduğundan, normal bir yükleme sonrasında yerleşik hesabın erişemiyor.

MSDE, kimlik doğrulama modları hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki MSDN Web sitesine bakın: back to the top

Gereksinimler

Aşağıdaki listede, gereksinim duyulan donanım, yazılım, ağ altyapısı ve hizmet paketleri önerilmektedir:
 • Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows 2000 Professional, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Server veya Microsoft Windows NT 4.0 Server Gelişmiş...
 • Microsoft MSDE 1.0 veya Microsoft SQL Server 2000 Desktop Engine (MSDE 2000)
Bu makalede, aşağıdaki konularda bilgi sahibi olduğunuz varsayılmaktadır:
 • Veritabanı terminolojisi
 • Transact-SQL
back to the top

MSDE için Windows NT kimlik doğrulaması ile bağlanın...

MSDE, oturum açma güvenlik tümleştirmeyle Windows NT 4.0, Windows 2000 veya Windows XP oturum açma erişimi denetlemek için bir ağ kullanıcısı güvenlik özniteliklerini kullanarak erişir. Bir kullanıcının ağ güvenlik özniteliklerini ağ oturum açma sırasında belirlenir ve bir Windows etki alanı denetleyicisi tarafından doğrulanır. Ağ kullanıcı bağlanmaya çalıştığında, MSDE Windows tabanlı tesisler doğrulanmış ağ kullanıcı adı belirlemek için kullanır. Başarıyla bağlanmak ve Windows kimlik doğrulaması altında MSDE yönetmek için aşağıdaki koşullardan biri karşılanmalıdır:
 • (Windows etki alanlarını kullanarak), yerel bilgisayar ve yönetici hesabı altında oturum açmak için MSDE bağlayın.
 • Windows kullanıcı hesabının MSDE ev sahipliği yapan Uzak sistemde yönetici grubuna eklenmiştir, MSDE için uzaktan bağlanma.
Not: bir örneğini MSDE, Microsoft Windows 98 veya Microsoft Windows Millennium Edition (Me) çalıştıran Windows kimlik doğrulaması modu kullanılamaz.

back to the top

MSDE için SQL Server kimlik doğrulaması ile bağlanın...

Belirtilen oturum açma adı ve parola güvenilir olmayan bir bağlantıdan bağlandığında MSDE bir SQL Server oturum açma hesabı, kullanıcının belirlediği bir parola ile eşleşen bir parola ile ayarlanan, denetleyerek kimlik doğrulaması gerçekleştirir. MSDE ayarlı bir oturum açma hesabı yoksa, kimlik doğrulaması başarısız olur.

Bazı durumlarda, SQL Server kimlik doğrulaması kullanmanız gerekebilir. Aşağıdaki listede bazı SQL Server kimlik doğrulaması kullanmanız gereken durumlar özetlenmektedir:
 • MSDE, Windows 98 çalıştırıyor. Windows kimlik doğrulaması modu, Windows 98'de desteklenmediğinden, Windows 98 çalıştıran (ancak yalnızca SQL Server kimlik doğrulamasını destekler) MSDE karma modu kimlik doğrulaması kullanır.
 • MSDE için Windows etki alanı kullanan bir ağ üzerinden bağlanır. Bu durumda, Windows hesabınıza doğrulayabileceği hiçbir etki alanı denetleyicisi yoktur.
 • Windows hesabınıza değil veya, bağlanmaya çalıştığınız MSDE örneğini barındıran sisteme eklenen olamaz. Ancak, SQL Server kimlik doğrulaması ile bağlanmak için kullanabileceğiniz bir hesabınız.
MSDE varsayılan yüklemesi altında SQL Server kimlik doğrulaması devre dışı olduğundan, SQL Server kimlik doğrulaması (karma mod) etkinleştirmek için MSDE yükleme yapılandırmanız gerekir ya da yükleme tamamlandıktan sonra karma mod el ile etkinleştirmeniz gerekir. Microsoft Windows Registry el ile düzenleyerek yükleme sonrası işlemin gerektirdiği için yükleme sırasında karma modu kimlik doğrulaması etkinleştirmenizi önerir.

UYARı: yerleşik SA kullanıcı hesabının parola olmadan yüklenir. Bu, MSDE için başlangıçta bağlanmanızı sağlar. Ancak, SQL Server kimlik doğrulamasını etkinleştirirseniz, bu hesabın parolasını hemen oluşturmanız gerekir. Yerleşik SA hesabı için bir parola oluşturmak için <a0></a0>, MSDE ile yüklenen bir komut satırı yardımcı programı olan OSQL, için şu adımları izleyin:
 1. Bağlanmakta olduğunuz MSDE örneğini barındıran bilgisayarda, komut istemi penceresi açın.
 2. Aşağıdaki komutu yazın ve ENTER tuşuna basın:
  osql - U sa
  Bu işlem sizi SA hesabını kullanarak MSDE yerel, varsayılan örneğine bağlar.
 3. Aşağıdaki komutları ayrı satırlara yazın ve ENTER tuşuna basın:

  Not: 'mynewpassword' yeni parolayla değiştirmek emin olun.
  null sp_password 'mynewpassword', 'sa'

  go
  Parola başarıyla değiştirildi belirten aşağıdaki iletiyi alırsınız dikkat edin:
  Password changed.						
OSQL yardımcı programının nasıl kullanılacağı hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki MSDN Web sitesine bakın: back to the top

Yükleme sırasında karma modu kimlik doğrulaması'nı etkinleştirme

Yükleme sırasında aşağıdaki komut parametresi Yükleme'yi çalıştırarak MSDE kullanan kimlik doğrulama modunu değiştirebilirsiniz:
SECURITYMODE=SQL				
MSDE ile karma modu kimlik doğrulaması'nı yüklemek bu komut parametre olur. Bu kimlik doğrulama modu ile MSDE için Windows kimlik doğrulaması veya SQL Server kimlik doğrulaması'nı kullanarak yeniden bağlanabilirsiniz.

back to the top

Yüklemeden sonra karma modu kimlik doğrulaması'nı etkinleştirme

Önemli Bu bölüm, yöntem veya görev kayıt defterini nasıl söyleyin adımları içerir. Ancak kayıt defterini hatalı olarak değiştirirseniz önemli sorunlar oluşabilir. Bu nedenle, bu adımları dikkatlice uyguladığınızdan emin olun. Ek koruma için, kayıt defterini değiştirmeden önce yedeklemeyi unutmayın. Bir sorun oluşursa kayıt defterini daha sonra geri yükleyebilirsiniz. Kayıt defterini yedekleme ve geri yükleme hakkında daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
322756Windows'da kayıt defterini yedekleme ve geri yükleme
Varsayılan olarak, LoginMode Windows kayıt defteri alt anahtarının değeri, Windows kimlik doğrulaması için 1 olarak ayarlanır. Yüklemeden sonra karma modu kimlik doğrulaması'nı etkinleştirmek için <a0></a0>, bu değeri 2 olarak değiştirmeniz gerekir.

Konum LoginMode alt anahtarının olup, MSDE veya adlandırılmış bir örneğine MSDE örneği varsayılan olarak yüklü bağlıdır. LoginMode alt anahtarı, varsayılan örnek olarak MSDE yüklediyseniz, aşağıdaki kayıt defteri alt anahtarında bulunur:
HKLM\Software\Microsoft\MSSqlserver\MSSqlServer\LoginMode
MSDE, adlandırılmış bir örneği olarak yüklediyseniz, LoginMode alt anahtarı aşağıdaki kayıt defteri alt anahtarında bulunur:
HKLM\Software\Microsoft\Microsoft SQL Server\<Instance Name>\MSSQLServer\LoginMode
SQL Server 2005 Express Edition kullanıyorsanız, LoginMode kayıt defteri girdisini aşağıdaki kayıt defteri alt anahtarında bulunur:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQLServer
LoginMode değerini 2 olarak değiştirmek için <a0></a0>, aşağıdaki adımları izleyin:
 1. Denetim Masası'nda MSSQLSERVER ve tüm diğer ilgili hizmetler (örneğin, SQLSERVERAgent) durdurmak için Hizmetler aracını açın...
 2. Kayıt Defteri Düzenleyicisi'ni açmak için Başlat ' ı tıklatın, Çalıştır ' ı tıklatın, regedt32 yazın ve Tamam ' ı tıklatın.
 3. (Bağlı olup, MSDE varsayılan MSDE örneği veya adlandırılmış bir örneği olarak yüklenir) aşağıdaki alt anahtarlardan birini bulun:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\MSSqlserver\MSSqlServer\


  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Microsoft SQL Server\<Instance Name>\MSSQLServer\


  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQLServer
 4. Sağ bölmede, LoginMode alt anahtarını çift tıklatın.
 5. DWORD Düzenleyici iletişim kutusunda, bu alt anahtarının değeri 2 olarak ayarlayın, onaltılık seçeneğinin seçili olduğundan emin olun ve sonra Tamam ' ı tıklatın.
 6. MSSQLSERVER SQLSERVERAgent Hizmetleri bu değişikliğin etkinleşmesi için yeniden başlatın.
back to the top

Bağlanabilirliği doğrulayın

MSDE örneğine düzgün bağlanabildiğinizden emin olmak için (olan teknoloji için belirli değil) şu adımları izleyin:
 1. Bilgisayarınızın masaüstünü sağ tıklatın, Yeni'yi tıklatın ve Metin belgesi</a1>'ı tıklatın. Test.udl dosyasını yeniden adlandırın.
 2. <a0>Veri bağlantısı özellikleri</a0> iletişim kutusunu açmak için UDL dosyasını çift tıklatın.
 3. Sağlayıcı) sekmesinde, Microsoft OLE DB Provider for SQL Server'ı tıklatın.
 4. Bağlantı sekmesinde, aşağıdaki adımları izleyin:
  1. 1 Öğe altında seçin veya bağlanmak istediğiniz sunucu yazın.
  2. Ürün 2'altında aşağıdaki seçeneklerden birini seçin:
   • Kullanımı Windows NT bağlantılı güvenliği
    Windows kimlik doğrulaması kullanıyorsanız, bu seçeneği seçin.
   • Belirli bir kullanıcı adı ve parola kullanın.
    SQL Server kimlik doğrulaması kullanıyorsanız, bu seçeneği seçin. Bu seçeneği seçerseniz, kullanıcı adı ve parolayı yazmanız gerekir.
  3. Sınama bağlantısı ' nı tıklatın. Bağlantı başarılıysa, sınama bağlantısı başarılı oldu soran bir ileti alırsınız.
back to the top

SORUN GİDERME

 • SQL Server hizmetinin çalışır durumda, bilgisayarınızı sınama bağlantısı başarısız olur. SQL Server hizmetinin çalıştığından emin olmak için <a0></a0>, MSSQLServer simgesini bildirim alanında tıklatın ve sonra durumu "olarak çalışıyor." görüntülendiğinden emin olun
 • Yerleşik SA hesabını kullanarak MSDE için bağlanmaya çalışırken, bir kişi zaten bir hesabın parolasını oluşturduysa, bağlantı başarısız olabilir.
 • MSDE ev sahipliği yapan bilgisayara OSQL yardımcı programını çalıştıramazsınız, başka bir bilgisayardan OSQL yardımcı programını çalıştırın ve sonra da sunucu bağlantısı komut belirtmek için - U komut satırı anahtarını kullanın. Örneğin,:
  osql -s servername - U sa
back to the top
Referanslar
Daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
325022MSDE güvenlik ve kimlik doğrulama
Kur için SQL Server 2000 Desktop Engine'i özelleştirme, Windows ınstaller'ı kullanma hakkında daha fazla bilgi için Microsoft Knowledge Base'deki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
227091Microsoft Windows ınstaller aracı için komut satırı anahtarları
SQL Server 2000 Desktop Engine varsayılan kimlik doğrulama modunu değiştirme hakkında daha fazla bilgi için Microsoft Knowledge Base'deki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
285097Nasıl yapılır: Windows ınstaller'ı kullanarak SQL Server 2000 Desktop Engine'i yüklenirken, varsayılan oturum açma kimlik doğrulama modu için SQL değiştirme
SQL Server Desktop Engine'ı kullanma hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki Microsoft Web sitelerine bakın:

Uyarı: Bu makalenin çevirisi otomatik olarak yapılmıştır

Özellikler

Makale No: 319930 - Son İnceleme: 05/18/2007 15:54:37 - Düzeltme: 4.5

Microsoft SQL Server 7.0 Desktop Edition, Microsoft SQL Server 2000 Desktop Engine (Windows), Microsoft SQL Server 2000 64-bit Edition, Microsoft SQL Server 2005 Express Edition

 • kbmt kbhowtomaster KB319930 KbMttr
Geri bildirim
nt.write("