Şu anda çevrimdışısınız; İnternet'in yeniden bağlanması bekleniyor

SQL Server sürümünü ve bileşenlerini belirleme

Özet
Bu makalede, geçerli Microsoft SQL Server sürüm numaranızın ve karşılık gelen ürün veya hizmet paketi düzeyinin nasıl belirleneceği açıklanır. Ayrıca SQL Server'ın hangi sürümünü kullandığınızın nasıl belirleneceği de açıklanır.

Notlar
 • Belirli bir toplu güncelleştirme paketinin veya hizmet paketinin eşleştiği SQL sunucusu sürüm numarasını veya KB bilgilerini bilmeniz gerekiyorsa bu makalenin Daha Fazla Bilgi bölümüne başvurun ve sürüm numarasını arayın.
 • SQL Server'ın en son yapılarını bulmak isterseniz aşağıdaki makaleye başvurabilirsiniz. Veya, bu makalenin Daha Fazla Bilgi bölümünde ürününüze karşılık gelen tabloları da denetleyebilirsiniz.

  957826 En son SQL Server yapıları hakkındaki bilgiler nerede bulunur?

SQL Server İstemci araçlarının sürümünü belirleme

SQL Server Management Studio (SSMS)

Sisteminizde yüklü olan istemci araçlarının sürümünü belirlemek için Management Studio'yu başlatın ve Yardım menüsünde Hakkında'yı tıklayın. (Bu adımın ekran görüntüsü aşağıda listelenmektedir.)

Bu adımın ekran görüntüsü

SQL Server Business Intelligence Development Studio (BIDS)

Analysis Services Designer, Integration Services Designer veya SQL Server Reporting Services Designer'ın sürümünü denetlemek için aşağıdaki adımları izleyin:
 1. SQL program grubunuzun altında, SQL Server Business Intelligence Development Studio'yu başlatın.
 2. Yardım menüsünde, Hakkında'yı tıklatın.
 3. Yüklü ürünler listesinde, gereken bileşeni seçin ve Ürün ayrıntıları metin kutusu altında verilen sürüme bakın.
  (Bu adımın ekran görüntüsü aşağıda listelenmektedir.)

  SQL Server 2005 / Visual Studio 2005

  SQL Server 2005 / Visual Studio 2005 için bu adımın ekran görüntüsü


  SQL Server 2008 / SQL Server 2008 R2 / Visual Studio 2008

  SQL Server 2008/ SQL Server 2008 R2 / Visual Studio 2008 için bu adımın ekran görüntüsü
Not Integration Services, Reporting Services ve Analysis Services gibi Business Intelligence özellikleri için, SSIS paketleri, SSRS raporları veya Analysis Services küpleri geliştirilirken en son düzeltmeleri edinmek için istemci tarafı bilgisayarlarda en son hizmet paketlerini, toplu güncelleştirmeleri ve düzeltmeleri yüklemeniz gerekebilir.

SQL Server Veritabanı Altyapısı'nın hangi sürümünün çalıştırıldığını belirleme

SQL Server'ın sürümünü belirlemek için aşağıdaki yöntemlerden herhangi birini kullanabilirsiniz:

Yöntem 1: SQL Server Management Studio'da Nesne Gezgini'ni kullanarak sunucuya bağlanın. Nesne Gezgini bağlandıktan sonra, SQL Server'ın belirli örneğine bağlanmak için kullanılan kullanıcı adıyla beraber parantez içerisinde sürüm bilgilerini gösterir.

Yöntem 2: Bu örnek için Hata Günlüğü dosyasının ilk birkaç satırına bakın. Varsayılan olarak, hata günlüğü Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.n\MSSQL\LOG\ERRORLOG ve ERRORLOG.n dosyalarına kaydedilir. Girdiler şuna benzeyebilir:
2011-03-27 22:31:33.50 Server   Microsoft SQL Server 2008 (SP1) - 10.0.2531.0 (X64)         29 Mart 2009 10:11:52         Telif Hakkı (c) 1988-2008 Microsoft Corporation        Windows NT 6.1 <X64> üzerinde Express Edition (64 bit) (Yapı 7600: )
Gördüğünüz gibi; bu girdi sürüm, ürün düzeyi, 64 bit veya 32 bit, SQL Server sürümü ve SQL Server'ın çalıştırıldığı işletim sistemi sürümü gibi ürün hakkındaki tüm gerekli bilgileri vermektedir.

Yöntem 3: SQL Server'ın örneğine bağlanın ve aşağıdaki sorguyu çalıştırın:
Select @@version
Bu sorgunun çıktısının örneği aşağıdaki gibidir:

Microsoft SQL Server 2008 (SP1) - 10.0.2531.0 (X64)  29 Mart 2009 10:11:52  Telif Hakkı (c) 1988-2008 Microsoft Corporation Windows NT 6.1 <X64> üzerinde Express Edition (64 bit) (Yapı 7600: )

Yöntem 4: SQL Server'ın örneğine bağlanın ve aşağıdaki sorguyu çalıştırın:

SELECT SERVERPROPERTY('productversion'), SERVERPROPERTY ('productlevel'), SERVERPROPERTY ('edition')
Not Bu sorgu, SQL Server 2000 veya sonraki bir sürümün herhangi bir örneği ile çalışır.

Aşağıdaki sonuçlar döndürülür:
 • Ürün sürümü (örneğin, 10.0.1600.22)
 • Ürün düzeyi (örneğin, RTM)
 • Sürüm (örneğin, Enterprise)

Örneğin, sonuç aşağıdakine benzer.
10.0.1600.22RTMEnterprise Edition
Not@@VERSIONişlevi, çıktıyı tek bir dizede birleştirmesine rağmen SERVERPROPERTY işlevi sürüm bilgileriyle ilişkili olan özellikleri ayrı ayrı döndürür. Uygulamanız özellik dizelerini ayrı ayrı gerektirirse, @@VERSIONsonuçlarını ayrıştırmak yerine bu dizeleri döndürmek için SERVERPROPERTY işlevini kullanabilirsiniz.

Yöntem 5: SQL Server 2008 ile başlayarak, Yüklü SQL Server Özellikleri Keşfi raporunu da kullanabilirsiniz. Bu raporu bulmak için SQL Server Yükleme Merkezi'nin Araçlar sayfasına gidebilirsiniz. Bu araç, sisteme yüklenen tüm SQL Server örnekleri hakkında bilgi verir. Bunların arasında SQL Server Management Studio gibi istemci araçları yer almaktadır. Bu aracın, yalnızca SQL sunucusunun yüklü olduğu sistemde yerel olarak çalıştırılabileceği unutulmamalıdır. Uzak sunucular hakkında bilgi edinmek için kullanılamaz. Daha fazla bilgi için Microsoft Developer Network'deki (MSDN) aşağıda yer alan web günlüğü postasını ziyaret edin: Örnek raporun anlık görüntüsü aşağıdaki gibidir:

Örnek raporu gösteren bir ekran görüntüsü

SQL Server 2014 sürüm bilgileri

SQL Server 2014'ün ana sürümleri aşağıdaki tabloda listelenmektedir.
YayınÜrün Sürümü
SQL Server 2014 RTM12.0.2000.80
En son SQL Server 2014 hizmet paketleri hakkında daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklayın:
2958069 En son SQL Server 2014 hizmet paketi nasıl edinilir?
SQL Server 2014 için kullanılabilen en son toplu güncelleştirmeler hakkında daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklayın:
2936603 SQL Server 2014 yapı sürümleri

SQL Server 2012 sürüm bilgileri

SQL Server 2012'nin ana sürümleri aşağıdaki tabloda listelenmektedir.
YayınÜrün Sürümü
SQL Server 2012 Service Pack 111.00.3000.00
SQL Server 2012 RTM11.00.2100.60
En son SQL Server 2012 hizmet paketleri hakkında daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
2755533 SQL Server 2012'nin en son hizmet paketi nasıl edinilir?
SQL Server 2012 için kullanılabilen en son toplu güncelleştirmeler hakkında daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
2692828 SQL Server 2012'den sonra yayınlanan SQL Server 2012 yapıları
2772858 SQL Server 2012 Service Pack 1'den sonra yayımlanan SQL Server 2012 yapıları

SQL Server 2008 R2 sürüm bilgileri

SQL Server 2008 R2'nin ana sürümleri aşağıdaki tabloda listelenmektedir.
YayınÜrün sürümü
SQL Server 2008 R2 Service Pack 210.50.4000.0
SQL Server 2008 R2 Service Pack 110.50.2500.0
SQL Server 2008 R2 RTM10.50.1600.1
En son SQL Server 2008 R2 hizmet paketleri hakkında daha fazla bilgi için Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
2527041 SQL Server 2008 R2'nin en son hizmet paketi nasıl edinilir?

SQL Server 2008 R2 için kullanılabilen en son toplu güncelleştirmeler hakkında daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
981356 SQL Server 2008 R2'den sonra yayınlanan SQL Server 2008 R2 yapıları
2567616 SQL Server 2008 R2 Service Pack 1'den sonra yayınlanan SQL Server 2008 R2 yapıları
2730301 SQL Server 2008 R2 Service Pack 2'den sonra yayınlanan SQL Server 2008 R2 yapıları

SQL Server 2008 sürüm bilgileri

SQL Server 2008'in ana sürümleri aşağıdaki tabloda listelenmektedir.
YayınÜrün sürümü
SQL Server 2008 Service Pack 310.00.5500.00
SQL Server 2008 Service Pack 210.00.4000.00
SQL Server 2008 Service Pack 110.00.2531.00
SQL Server 2008 RTM10.00.1600.22
En son SQL Server 2008 hizmet paketleri hakkında daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
968382 En son SQL Server 2008 hizmet paketi nasıl edinilir?
SQL Server 2008 için kullanılabilen en son toplu güncelleştirmeler hakkında daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleleri görüntülemek üzere aşağıdaki makale numaralarını tıklatın:
956909 SQL Server 2008'den sonra yayınlanan SQL Server 2008 yapıları
970365 SQL Server 2008 Service Pack 1'den sonra yayınlanan SQL Server 2008 yapıları
2402659 SQL Server 2008 Service Pack 2'den sonra yayınlanan SQL Server 2008 yapıları
2629969 SQL Server 2008 Service Pack 3'ten sonra yayınlanan SQL Server 2008 yapıları

SQL Server 2005 sürüm bilgileri

SQL Server 2005'in ana sürümleri aşağıdaki tabloda listelenmektedir.
YayınÜrün sürümü
SQL Server 2005 Service Pack 49.00.5000.00
SQL Server 2005 Service Pack 39.00.4035
SQL Server 2005 Service Pack 29.00.3042
SQL Server 2005 Service Pack 19.00.2047
SQL Server 2005 RTM9.00.1399
En son SQL Server 2005 hizmet paketleri hakkında daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
913089 En son SQL Server 2005 hizmet paketi nasıl edinilir?
sSQL Server 2005 için kullanılabilen en son toplu güncelleştirmeler hakkında daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
937137 SQL Server 2005 Service Pack 2'den sonra yayımlanan SQL Server 2005 yapıları
960598 SQL Server 2005 Service Pack 3'ten sonra yayımlanan SQL Server 2005 yapıları
2485757 SQL Server 2005 Service Pack 4'ten sonra yayımlanan SQL Server 2005 yapıları

SQL Server 2000 sürüm bilgileri

Aşağıdaki tabloda Sqlservr.exe dosyasının sürüm numarası listelenmektedir.
YayınÜrün sürümü
SQL Server 2000 Service Pack 48.00.2039
SQL Server 2000 Service Pack 38.00.760
SQL Server 2000 Service Pack 28.00.534
SQL Server 2000 Service Pack 18.00.384
SQL Server 2000 RTM8.00.194
Daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
290211 En son SQL Server 2000 hizmet paketi nasıl edinilir?

SQL Server Reporting Services

SQL Server Reporting Services'ın sürümünü belirlemek için, SQL Server Books Online'da aşağıdaki konuya başvurun:

SQL Server Integration Services

SQL Server Integration Services sürümünü belirlemek için Microsoft Bilgi Bankası'nda yer alan aşağıdaki makaleye başvurun:
942177 SQL Server Integration Services sürümü nasıl belirlenir?

SQL Server Analysis Services

SQL Server Analysis Services sürümünü belirlemek için aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın:

Yöntem 1: SQL Server Management Studio'da Nesne Gezgini'ni kullanarak sunucuya bağlanın. Nesne Gezgini bağlandıktan sonra, Analysis Services'ın belirli örneğine bağlanmak için kullanılan kullanıcı adıyla beraber parantez içerisinde sürüm bilgilerini gösterir.

Yöntem 2: Analysis Services bin klasöründe Msmdsrv.exe dosyasının sürümünü denetleyin. Varsayılan konumlar aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.
Analysis Services sürümüKonum
2008 R2C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSAS10_50.InstanceName\OLAP\bin\MsMdSrv.exe
2008C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSAS10.InstanceName\OLAP\bin\MsMdSrv.exe

2005C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.n\OLAP\Bin\MsMdSrv.exe
2000C:\Program Files\Microsoft Analysis Services\Bin\MsMdSrv.exe

Yöntem 3: Aşağıdaki tabloda listelenen kayıt defteri anahtarlarını kullanın.
Analysis Services sürümüKonum
2008 R2HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server\MSAS10_50.InstanceName \MSSQLServer\CurrentVersion Anahtar: CurrentVersionHKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server\MSAS10_50.InstanceName \Setup Anahtarlar: PatchLevel , Version, Key Edition

2008HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server\MSAS10.InstanceName\MSSQLServer\CurrentVersion Anahtar: CurrentVersionHKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server\MSAS10.InstanceName \Setup\ Anahtarlar: PatchLevel, Version, Edition

2005HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server\MSSQL.#\MSSQLServer\CurrentVersion Anahtar: CurrentVersionHKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server\MSSQL.#\Setup Anahtarlar: PatchLevel, Version, Edition

2000HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\OLAP Server\CurrentVersion Anahtar: CSDVersion

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\OLAP Server\Setup Anahtar: PatchLevel

Daha fazla bilgi için aşağıdaki Microsoft TechNet web günlüğü postasını ziyaret edin:

SQL Server çoğaltması

Çoğaltma aracıları birkaç farklı bilgisayara yüklenebileceğinden tüm etkilenen bilgisayarlardaki yüklü sürümleri denetlemek önemlidir.

Örneğin, İşlem Tabanlı çoğaltma veya Eşler Arası çoğaltmadaki Dağıtım Aracısı, SQL Server'ın yayıncı örneğinden farklı olan bilgisayarlarda ve istek temelli abonelikteki çeşitli SQL Server abone örneklerinde bulunabilir.

Birleştirme Çoğaltması veya SQL Server 2000 Windows CE Edition çoğaltması için Web Eşitlemesi kullanıyorsanız, IIS web sunucusu SQL Server çalıştıran bilgisayarla aynı bilgisayar olmayabilir. Bu nedenle, IIS web sunucusu üzerinde çoğaltma aracısı dosyaları yüklüdür. Bunun yanı sıra, IIS sanal dizinindeki bu .dll dosyalarının sürümünü denetlemeniz ve web aracılarınız için en son hizmet paketlerini, toplu güncelleştirmeleri ve düzeltmeleri edinmek üzere bu dosyaları açık olarak güncelleştirmeniz gerekebilir.

Daha fazla bilgi için SQL Server Books Online'da aşağıdaki konuya bakın:

Tam metin araması

Tam metin araması bileşenleri arasında şunlar yer alır:
 • Sqlserver.exe
 • Sql_fulltext_keyfile.dll
 • Iftsph.dll
 • Fd.dll
 • Fdhost.exe
 • Fdlauncher.exe
Sqlservr.exe hariç, bu bileşenler ilgili SQL Server ürününe yönelik her toplu güncelleştirme veya hizmet paketi ile güncelleştirilmeyebilir. Bu dosyaların sürümleri, yalnızca ilgili bileşene yönelik bir düzeltme olduğunda değişir. Genellikle, bu .dll dosyalarının her birinin dosya sürümünü denetleyebilirsiniz. Listedeki en yüksek sürüm sistemde yüklü olan tam metin araması bileşeninin sürümüdür.

Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak sisteminizde yüklü olan tam metin araması bileşeninin sürümünü belirleyebilirsiniz.

Not Bu yöntemlerin her biri, tam metin araması bileşeni sürümünün RTM veya veritabanı bileşeninin geçerli sürümünden eski bir sürüm olduğunu gösterebilir. Bunun bir sorun olduğunu kabul ediyor ve gelecekteki bir güncelleştirmede düzeltmek için çalışıyoruz.

Yöntem 1: SQL Server 2008 R2 veya SQL Server 2008 yükleme klasöründe SQL Server Tam Metin Anahtarı'nın (Sql_fulltext_keyfile.dll) sürümünü denetleyin. Genellikle, SQL Server 2008 R2 için bu dosya şu klasörde bulunur:
%ProgramFiles%\Microsoft SQL Server\MSQL10_50.<Instance Name>\MSSQL

SQL Server 2008 için bu dosya genellikle şu klasörde bulunur:
%ProgramFiles%\Microsoft SQL Server\MSQL10.<Örnek Adı>\MSSQL

Yöntem 2: Aşağıdaki kayıt defteri alt anahtarını denetleyin:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Microsoft sql server\Mssql10_50.instname\Setup\SQL_FULLTEXT_ADV
Bu kayıt defteri anahtarındaki örnek girdi şu şekildedir:
featurelist:     SQL_FullText_Adv=3 SQL_FullText_CNI=3ProductCode:  {9DFA5914-C275-42E0-810E-C88E46A7F9EA}Patchlevel: 10.50.1765.0Version: 10.50.1600.1
Bu örnek girdide, üçüncü satır (Patchlevel) yüklü olan tam metin araması bileşeninin geçerli yapısını, dördüncü satır (Version) genellikle yüklü olan tam metin aramasının özgün sürümünü gösterir. Bu durumda girdi SQL Server 2008 R2'dir.

Yöntem 3: Kurulum sırasında oluşturulan Summary.txt dosyasını kullanın. SQL Server 2008 R2 için, bu dosya aşağıdaki klasörde bulunur:
%ProgramFiles%\Microsoft SQL Server\110\Setup Bootstrap\LOG\Summary.txt

SQL Server 2008 için bu dosya şu klasörde bulunur:
%ProgramFiles%\Microsoft SQL Server\100\Setup Bootstrap\LOG\Summary.txt

SQL Server 2008 yüklemelerinde tam metin araması bileşenleriyle ilgili olduğu bilinen sorun için Microsoft Bilgi Bankası'nda aşağıdaki makaleye bakın:
973888 Tam Metin Araması bileşeni, tümleşik yükleme kullanılarak uygulanan SQL Server 2008 Service Pack 1 için Toplu Güncelleştirme 3 kaldırıldıktan sonra Service Pack 1 sürümüne tamamen döndürülmez

SQL Server Ana Veri Hizmetleri (MDS)

MDS Yapılandırma Yöneticisi yüklü olan geçerli sürüm numarasını doğrudan göstermez.

MDS'nin, SQL Server veritabanı altyapısı yüklemesinin MDS sürümüyle zorunlu olarak eşleşmediği benzersiz bir sürüm oluşturma senaryosuna sahip olduğunu unutmayın. SQL Server yüklemesini, MDS web sitesi ve MDS katalog şeması sürümünde dağıtılan ikili dosyalarla karşılaştırdığınızda sürüm farklılık gösterebilir. MDS web sitelerini ve veritabanı şemalarını güncelleştirmek ve yükseltmek için, MDS Yapılandırma Yöneticisi aracını kullanan ve el ile gerçekleştirilen adımların izlenmesi gerekir. MDS için düzeltme ve hizmet paketi güncelleştirme metodolojisine aşağıdaki web günlüğü postasından bakabilirsiniz:

Aşağıdaki kayıt defteri anahtarı, SQL Server'da yüklü olan ikili dosya sürümlerini gösterir. Ancak, bu sürüm MDS yükseltme işlemi tamamlanana kadar web sitesi ve veritabanı şeması sürümüyle eşleşmez.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server\Master Data Services 10.5\CurrentVersion

Yüklü ürün sürümünü ve şema sürümünü denetlemek için MDS kataloğunda aşağıdaki sorguyu kullanabilirsiniz:
select * from mds.mdm.tblSystem

SQL Server Native Client

SQL Server Native Client sürümünü belirlemek için aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın:

Yöntem 1: Native Client sürümünü bulmak istediğiniz sistemde, ODBC Yönetimi'ni (odbcad32.exe) başlatın ve Sürücüler sekmesinin altında yer alan Sürüm sütununu denetleyin.

Yöntem 2: Aşağıdaki PatchLevel veya Version anahtarlarını aşağıdaki kayıt defteri konumlarında denetleyin.
SQL version /
SQL Server Native Client sürümü
Kayıt defteri anahtarları
SQL Server 2008 R2
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server\SQLNCLI10\CurrentVersion
SQL Server 2008 /
SQL Server Native Client 10
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server\SQLNCLI10\CurrentVersion
SQL Server 2005 /
SQL Server Native Client 9
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Native Client\CurrentVersion
SQL Server 2012HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server\SQLNCLI11\CurrentVersion

SQL Server Browser

Tarayıcı sürümü, bilgisayarda yüklü olan SQL Server Veritabanı Altyapısı'nın ve Analysis Services örneklerinin en yüksek sürümüyle eşleşmelidir.

SQL Server Writer

SQL Server Writer'ın sürümünü belirlemek için aşağıdaki kayıt defteri anahtarının değerini denetleyin:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server\SqlWriter\CurrentVersion
Anahtarlar: PatchLevel veya Version

Microsoft .NET Framework

Sisteminizdeki .NET Framework sürümünü belirlemek için Microsoft Bilgi Bankası'nda yer alan aşağıdaki makaleye başvurun:
318785 Microsoft .NET Framework'ün hangi sürümlerinin ve hizmet paketi düzeylerinin yüklü olduğunu belirleme
Daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
2027770 Çeşitli SQL Server sürümleri için .NET Framework gereksinimlerini anlama

SQL Azure

SQL Azure örneğinizin sürümünü ve ilgili bilgileri bulmak için Books Online'da aşağıdaki konuya bakın:

SQL Server CE

SQL Server CE örneğinizin sürümünü ve ilgili bilgileri bulmak için aşağıdaki kaynaklara bakın:
Daha fazla bilgi

Sık sorulan sorular

S1: SQL Server çalışmadığı zaman SQL Server'ın sürümünü nasıl belirlersiniz?

Y1: SQL Server sürümünü belirlemek için bu makalenin "SQL Server Veritabanı Altyapısı'nın hangi sürümünün çalıştırıldığını belirleme" bölümünde yer alan 2. yöntemi veya 5. yöntemi (SQL Server 2008 veya sonraki sürümler için) kullanabilirsiniz.

S2: Ürün sürümlerini ürün adlarına nasıl eşlerim?

A2: Aşağıdaki tabloyu başvuru olarak kullanabilirsiniz.
Sürüm örneğiSQL Ürünü
12.0.x.xSQL Server 2014
11.0.x.xSQL Server 2012
10.50.x.xSQL Server 2008 R2
10.00.x.xSQL Server 2008
9.00.x.xSQL Server 2005
8.00.x.xSQL Server 2000

Sık kullanılan terimler ve kısaltmalar

Toplu güncelleştirme (CU): O tarihe kadar yayınlanmış tüm önceki isteğe bağlı kritik düzeltmeleri içeren güncelleştirme toplamasıdır. CU düzeltmenin kabul ölçütlerini karşılayan sorunlara yönelik düzeltmeleri de içerir. Bu ölçütler bir geçici çözümün kullanılabilir olması, müşteriye olan etkisi, sorunun yeniden oluşturulabilirliği, değiştirilmesi gereken kodun karmaşıklığı ve başka konular olabilir.

Düzeltme: Bir üründeki sorunu gidermek için kullanılan bir veya daha fazla dosyayı içeren ve ikili dosya ve dosya düzeyinde birikmeli olan tek bir birikmeli pakettir. Düzeltme, özel bir müşteri sorununu gidermeye yöneliktir ve müşteri kuruluşunun dışına dağıtılamaz.

RTM: Genellikle "üretici sürümü" anlamına gelir. SQL Server gibi bir ürünün bağlamında, ürüne hiçbir hizmet paketinin veya düzeltmenin uygulanmadığını gösterir.

RTW: Genellikle "web sürümü" anlamına gelir. Web'de yayınlanmış ve müşterilerin indirmesi için sunulmuş paketi gösterir.

Hizmet paketi: Tüm düzeltmelerin, güvenlik güncelleştirmelerinin, kritik güncelleştirmelerin ve güncelleştirmelerin sınanmış ve birikmeli olarak paketlenmiş halidir. Hizmet paketleri ayrıca, ürünün yayınlanmasından sonra iç sınamalarda bulunan sorunlara yönelik ek düzeltmelerin yanı sıra müşterilerin istediği bazı tasarım değişikliklerini veya özellikleri içerebilir.

Daha fazla bilgi için aşağıdaki web sitelerini ziyaret edin:
 • 822499 Microsoft SQL Server yazılım güncelleştirme paketlerinin adlandırma şeması
 • 824684 Microsoft yazılım güncelleştirmelerini açıklamak için kullanılan standart terminolojinin açıklaması
 • 935897 Bildirilen sorunlara yönelik düzeltme sağlamak üzere SQL Server ekibi tarafından Artımlı Hizmet Modeli kullanıma sunulmuştur
 • http://en.wikipedia.org/wiki/Software_release_life_cycle

SQL Server genel yapı numaraları ve hizmet paketleri

Not Bu tablolar aşağıdaki biçimi kullanır ve yapı numarasına göre sıralanır.
Yapı numarası veya sürümSürüm açıklaması, (bu güncelleştirmenin KB numarası), yayın tarihi

SQL Server 2014

Yapı numarası veya sürümSürüm açıklaması, (bu güncelleştirmenin KB numarası), yayın tarihi
12.0.2342.0RTM CU #1 (2931693) 21 Nisan 2014
12.0.2000.8RTM – 1 Nisan 2014

SQL Server 2012

Yapı numarası veya sürümSürüm açıklaması, (bu güncelleştirmenin KB numarası), yayın tarihi
11.0.3431.00SP1 CU #10 (2954099) May 19, 2014
11.0.3412.00SP1 CU #9 (2931078) March 17, 2014
11.0.3401.00SP1 CU #8 (2917531) January 20, 2014
11.0.3393.00SP1 CU #7 (2894115) November 18, 2013
11.0.3381.00SP1 CU #6 (2874879) September 16, 2013
11.0.3373.00SP1 CU #5 (2861107) July 15, 2013
11.0.3368.00SP1 CU #4 (2833645) May 30, 2013
11.0.3349.00SP1 CU #3 (2812412) March 18, 2013
11.0.3339.00SP1 CU #2 (2790947) January 21, 2013
11.0.3321.00SP1 CU #1 (2765331) November 20, 2012
11.0.3000.00SP1 RTW/PCU 1(2674319), November 07, 2012
11.0.2424.00RTM CU #11 (2908007) December 16, 2013
11.0.2420.00RTM CU #10 (2891666) October 21, 2013
11.0.2419.00RTM CU #9 (2867319) August 20, 2013
11.0.2410.00RTM CU #8 (2844205) June 17, 2013
11.0.2405.00RTM CU #7 (2823247) April 15, 2013
11.0.2401.00RTM CU #6 (2728897) February 18, 2013
11.0.2395.00RTM CU #5 (2777772) Dec 17, 2012
11.0.2383.00RTM CU #4 (2758687) October 15, 2012
11.0.2332.00RTM CU #3 (2723749) August 31, 2012
11.0.2325.00RTM CU #2 (2703275) June 18, 2012
11.0.2316.00RTM CU #1 (2679368) April 12, 2012
11.0.2100.60RTM – March 6, 2012

SQL Server 2008 R2

Yapı numarası veya sürümSürüm açıklaması, (bu güncelleştirmenin KB numarası), yayın tarihi
10.50.4305.00SP2 CU #12 (2938478) April 21, 2014
10.50.4302.00SP2 CU #11 (2926028) February 18, 2014
10.50.4297.00SP2 CU #10 (2908087) December 17, 2013
10.50.4295.00SP2 CU #9 (2887606) October 28, 2013
10.50.4290.00SP2 CU #8 (2871401) August 22, 2013
10.50.4285.00SP2 CU #7 (2844090) June 17, 2013
10.50.4279.00SP2 CU #6 (2830140) April 15, 2013
10.50.4276.00SP2 CU #5 (2797460) February 18, 2013
10.50.4270.00SP2 CU #4 (2777358) Dec 17, 2012
10.50.4266.00SP2 CU #3 (2754552) October 15, 2012
10.50.4263.00SP2 CU #2 (2740411) August 31, 2012
10.50.4260.00SP2 CU #1 (2720425) July 24, 2012
10.50.4000.0SP2 RTW/PCU 2(2630458), July 26, 2012
10.50.2881.00SP1 CU #14 (2868244) August 8, 2013
10.50.2876.00SP1 CU #13 (2855792) June 17, 2013
10.50.2874.00SP1 CU #12 (2828727) April 15, 2013
10.50.2869.00SP1 CU #11 (2812683) February 18, 2013
10.50.2868.00SP1 CU #10 (2783135) Dec 17, 2012
10.50.2866.00SP1 CU #9 (2756574) October 15, 2012
10.50.2822.00SP1 CU #8 (2723743) August 31, 2012
10.50.2817.00SP1 CU #7 (2703282) June 18, 2012
10.50.2811.00SP1 CU #6 (2679367) Apr 16, 2012
10.50.2806.00SP1 CU #5 (2659694) Feb 22, 2012
10.50.2796.00SP1 CU #4 (2633146) Dec 19, 2011
10.50.2789.00SP1 CU #3 (2591748) Oct 17, 2011
10.50.2772.00SP1 CU #2 (2567714) Aug 15, 2011
10.50.2769.00SP1 CU #1 (2544793) Jul 18, 2011
10.50.2500.0SP1 RTW/PCU 1(2528583), July 12, 2011
10.50.1815.00RTM CU #13 (2679366) Apr 16, 2012
10.50.1810.00RTM CU #12 (2659692) Feb 21, 2012
10.50.1809.00RTM CU #11 (2633145) Dec 19, 2011
10.50.1807.00RTM CU #10 (2591746) Oct 17, 2011
10.50.1804.00RTM CU #9 (2567713) Aug 15, 2011
10.50.1797.00RTM CU #8 (2534352) June 20, 2011
10.50.1777.00RTM CU #7 (2507770) Apr 18, 2011
10.50.1765.00RTM CU #6 (2489376) Feb 21, 2011
10.50.1753.00RTM CU #5 (2438347) Dec 20, 2010
10.50.1746.00RTM CU #4 (2345451) Oct 18, 2010
10.50.1734.00 RTM CU #3 (2261464) Aug 16, 2010
10.50.1720.00 RTM CU #2 (2072493) Jun 21, 2010
10.50.1702.00 RTM CU #1 (981355) May 18, 2010
10.50.1617.00GDR Security Update (2494088), June 21, 2011
10.50.1600.1 RTM – May 10, 2010

SQL Server 2008

Yapı numarası veya sürümSürüm açıklaması, (bu güncelleştirmenin KB numarası), yayın tarihi
10.00.5850.00SP3 CU #15 (2923520) January 20, 2014
10.00.5848.00SP3 CU #14 (2893410) November 18, 2013
10.00.5846.00SP3 CU #13 (2880350) September 16, 2013
10.00.5844.00SP3 CU #12 (2863205) July 15, 2013
10.00.5840.00SP3 CU #11 (2834048) May 20, 2013
10.00.5835.00SP3 CU #10 (2814783) March 18, 2013
10.00.5829.00SP3 CU #9 (2799883) January 21, 2013
10.00.5828.00SP3 CU #8 (2771833) November 19, 2012
10.00.5794.00SP3 CU #7 (2738350) September 17, 2012
10.00.5788.00SP3 CU #6 (2715953) July 16, 2012
10.00.5785.00SP3 CU #5 (2696626) May 21, 2012
10.00.5775.00SP3 CU #4 (2673383) Mar 19, 2012
10.00.5770.00SP3 CU #3 (2648098) Jan 16, 2012
10.00.5768.00SP3 CU #2 (2633143) Nov 21, 2011
10.00.5766.00SP3 CU #1 (2617146) Oct 17, 2011
10.00.5500.00SP3 RTW / PCU 3 (2546951) Oct 6, 2011
10.00.4333.00SP2 CU #11 (2715951) July 16, 2012
10.00.4332.00SP2 CU #10 (2696625) May 21, 2012
10.00.4330.00SP2 CU #9 (2673382) Mar 19, 2012
10.00.4326.00SP2 CU #8 (2648096) Jan 16, 2012
10.00.4323.00SP2 CU #7 (2617148) Nov 21, 2011
10.00.4321.00SP2 CU #6 (2582285) Sep 19, 2011
10.00.4316.00SP2 CU #5 (2555408) Jul 18, 2011
10.00.4285.00SP2 CU #4 (2527180) May 16, 2011
10.00.4279.00SP2 CU #3 (2498535) Mar 17, 2011
10.00.4272.00SP2 CU #2 (2467239) Jan 17, 2011
10.00.4266.00SP2 CU #1 ( 2289254) Nov 15, 2010
10.00.4064.00GDR Security Update (2494089), June 14, 2011
10.00.4000.00SP2 RTW / PCU 2 (2285068) Sep 29, 2010
10.00.2850.0SP1 CU #16 (2582282) Sep 19, 2011
10.00.2847.0SP1 CU #15 (2555406) Jul 18, 2011
10.00.2821.00SP1 CU #14 (2527187) May 16, 2011
10.00.2816.00SP1 CU #13 (2497673) Mar 17, 2011
10.00.2808.00SP1 CU #12 (2467236) Jan 17, 2011
10.00.2804.00SP1 CU #11 (2413738) Nov 15, 2010
10.00.2799.00SP1 CU #10 (2279604) Sep 20, 2010
10.00.2789.00SP1 CU #9 (2083921) July 19, 2010
10.00.2775.00SP1 CU #8 (981702) May 17, 2010
10.00.2766.00SP1 CU #7 (979065) Mar 26, 2010
10.00.2757.00SP1 CU #6 (977443) Jan 18, 2010
10.00.2746.00SP1 CU #5 (975977) Nov 16, 2009
10.00.2734.00SP1 CU #4 (973602) Sep 21, 2009
10.00.2723.00SP1 CU #3 (971491) Jul 20, 2009
10.00.2714.00 SP1 CU #2 (970315) May 18, 2009
10.00.2710.00SP1 CU #1 (969099) Apr 16, 2009
10.00.2573.00 GDR Security update (2494096), June 14, 2011
10.00.2531.00 SP1 RTW / PCU 1 April, 2009
10.00.1835.00 RTM CU #10 (979064) Mar 15, 2010
10.00.1828.00 RTM CU #9 (977444) Jan 18, 2010
10.00.1823.00 RTM CU #8 (975976) Nov 16, 2009
10.00.1818.00 RTM CU #7 (973601) Sep 21, 2009
10.00.1812.00 RTM CU #6 (971490) Jul 20, 2009
10.00.1806.00 RTM CU #5 (969531) May 18, 2009 SP1
10.00.1798.00 RTM CU #4 (963036) Mar 16, 2009
10.00.1787.00 RTM CU #3 (960484) Jan 19, 2009
10.00.1779.00 RTM CU #2 (958186) Nov 19, 2008
10.00.1763.00 RTM CU #1 (956717) Sept 22, 2008
10.00.1600.22 RTM – Aug 6, 2008

SQL Server 2005

Yapı numarası veya sürümSürüm açıklaması, (bu güncelleştirmenin KB numarası), yayın tarihi
9.00.5266SP4 CU #3 (2507769) Mar 22, 2011
9.00.5259SP4 CU #2 (2489409) Feb 21, 2010
9.00.5254SP4 CU #1 (2464079) Dec 23, 2010
9.00.5000SP4 RTW (PCU4) Dec 16, 2010
9.00.4325SP3 CU #15 (2507766) Mar 22 , 2011
9.00.4317SP3 CU #14 (2489375) Feb 21, 2011
9.00.4315SP3 CU #13 (2438344) Dec 20, 2010
9.00.4311SP3 CU #12 (2345449) Oct 18, 2010SP3
9.00.4309SP3 CU #11 (2258854) Aug 16, 2010
9.00.4305SP3 CU #10 (983329) Jun 21, 2010
9.00.4294SP3 CU #9 (980176) Apr 19, 2010
9.00.4285SP3 CU #8 (978915) Feb 16, 2010
9.00.4273SP3 CU #7 (976951) Dec 21, 2009
9.00.4266SP3 CU #6 (974648) Oct 19, 2009
9.00.4230SP3 CU #5 (972511) Aug 17, 2009
9.00.4226SP3 CU #4 (970279) June 15, 2009
9.00.4220SP3 CU #3 (967909) Apr 20, 2009
9.00.4211SP3 CU #2 (961930) Feb 16, 2009
9.00.4207SP3 CU #1 (959195) Dec 19, 2008
9.00.4053Security update (970892) Oct 12, 2009
9.00.4035SP3 RTW (955706) Dec 15, 2008
9.00.3356SP2 CU #17 (976952) Dec 21, 2009
9.00.3355 SP2 CU #16 (974647) Oct 19, 2009
9.00.3330 SP2 CU #15 (972510) Aug 17, 2009
9.00.3328 SP2 CU #14 (970278) June 15, 2009
9.00.3325 SP2 CU #13 (967908) Apr 20, 2009
9.00.3315 SP2 CU #12 (960485) Feb 16, 2009
9.00.3301 SP2 CU #11 (958735) Dec 15, 2008
9.00.3294 SP2 CU #10 (956854) Oct 21, 2008
9.00.3282 SP2 CU #9 (953752) Aug 18, 2008
9.00.3257 SP2 CU #8 (951217) Jun 16, 2008
9.00.3239 SP2 CU #7 (949095) Apr 14, 2008
9.00.3228 SP2 CU #6 (946608) Feb 18, 2008
9.00.3215 SP2 CU #5 (943656) Dec 17, 2007
9.00.3200 SP2 CU #4 (941450) Oct 15, 2007
9.00.3186 SP2 CU #3 (939537) Aug 20, 2007
9.00.3175 SP2 CU #2 (936305) June 18, 2007
9.00.3161 SP2 CU #1 (935356) April 16, 2007
9.00.3152 SP2 Rollup (933097) May 15, 2007
9.00.3068Security update (948109) Jul 8, 2008
9.00.3042 SP2 (937137)
9.00.2047 SP1
9.00.1399 RTM

SQL Server 2000

Yapı numarası veya sürümSürüm açıklaması, (bu güncelleştirmenin KB numarası), yayın tarihi
8.00.2283Post-SP4 hotfix for MS09-004 (971524)
8.00.2282MS09-004: KB959420 October 29,2008
8.00.2273MS08-040 - KB 948111 July 8, 2008
8.00.2040Post-SP4 AWE fix (899761)
8.00.2039SQL Server 2000 SP4
8.00.1007Update.exe Hotfix Installer Baseline 2 (891640)
8.00.977Update.exe Hotfix Installer Baseline 1 (884856)
8.00.818 (821277)
8.00.765 Post SP3 hotfix rollup
8.00.760 SQL Server 2000 SP3 or SP3a (8.00.766 ssnetlib.dll)
8.00.701 Hotfix Installer v.1 released
8.00.534 SQL Server 2000 SP2
8.00.384 SQL Server 2000 SP1
8.00.194 SQL Server 2000 RTM or MSDE 2.0

SQL Server'ın eski sürümleri

SQL Server 7.0

Aşağıdaki tabloda yer alan sürüm numarasını kullanarak ürün veya hizmet paketi düzeyini belirleyin.
Sürüm numarasıHizmet paketi
7.00.1063SQL Server 7.0 Service Pack 4
7.00.961SQL Server 7.0 Service Pack 3
7.00.842SQL Server 7.0 Service Pack 2
7.00.699SQL Server 7.0 Service Pack 1
7.00.623SQL Server 7.0 RTM

Daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
301511 En son SQL Server 7.0 hizmet paketi nasıl edinilir?

SQL Server 6.5

Aşağıdaki tabloda yer alan sürüm numarasını kullanarak ürün veya hizmet paketi düzeyini belirleyebilirsiniz.
Sürüm numarasıHizmet paketi
6.50.479SQL Server 6.5 Service Pack 5a Update
6.50.416SQL Server 6.5 Service Pack 5a
6.50.415SQL Server 6.5 Service Pack 5
6.50.281SQL Server 6.5 Service Pack 4
6.50.258SQL Server 6.5 Service Pack 3
6.50.240SQL Server 6.5 Service Pack 2
6.50.213SQL Server 6.5 Service Pack 1
6.50.201SQL Server 6.5 RTM

Daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
273914 SQL Server 6.5 Service Pack 5a Sonrası Güncelleştirme için Readme.txt
service pack identify version edition
Özellikler

Makale No: 321185 - Son İnceleme: 06/24/2014 06:41:00 - Düzeltme: 17.0

Microsoft SQL Server 2000 Standard Edition, Microsoft SQL Server 2000 64-bit Edition, Microsoft SQL Server 7.0 Standard Edition, Microsoft SQL Server 6.5 Standard Edition, Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition, Microsoft SQL Server 2005 Express Edition, Microsoft SQL Server 2005 Developer Edition, Microsoft SQL 2005 Server Enterprise, Microsoft SQL 2005 Server Workgroup, Microsoft SQL Server 2008 Standard, Microsoft SQL Server 2008 Analysis Services, Microsoft SQL Server 2008 Developer, Microsoft SQL Server 2008 Enterprise, Microsoft SQL Server 2008 Enterprise Evaluation, Microsoft SQL Server 2008 Express, Microsoft SQL Server 2008 Express with Advanced Services, Microsoft SQL Server 2008 Integration Services, Microsoft SQL Server 2008 R2 Analysis Services, Microsoft SQL Server 2008 R2 Datacenter, Microsoft SQL Server 2008 R2 Developer, Microsoft SQL Server 2008 R2 Enterprise, Microsoft SQL Server 2008 R2 Express, Microsoft SQL Server 2008 R2 Express with Advanced Services, Microsoft SQL Server 2008 R2 Reporting Services, Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard, Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard Edition for Small Business, Microsoft SQL Server 2008 R2 Web, Microsoft SQL Server 2008 R2 Workgroup, Microsoft SQL Server 2008 Reporting Services, Microsoft SQL Server 2008 Standard Edition for Small Business, Microsoft SQL Server 2008 Web, Microsoft SQL Server 2008 Workgroup, Microsoft SQL Server 2012 Developer, Microsoft SQL Server 2012 Enterprise, Microsoft SQL Server 2012 Express, Microsoft SQL Server 2012 Standard, Microsoft SQL Server 2012 Web, Microsoft SQL Server 2012 Business Intelligence, SQL Server 2012 Enterprise Core, Microsoft SQL Server 2014 Business Intelligence, Microsoft SQL Server 2014 Developer, Microsoft SQL Server 2014 Enterprise, Microsoft SQL Server 2014 Enterprise Core, Microsoft SQL Server 2014 Express, Microsoft SQL Server 2014 Standard, Microsoft SQL Server 2014 Web

 • kbsqlsetup kbhowtomaster KB321185
Geri bildirim