Windows 95, Windows 98 ve Windows Me'de Kayıt Defteri Nasıl Yedeklenir, Düzenlenir ve Geri Yüklenir

Bu makale arşivlenmiştir. "Olduğu gibi" sunulmaktadır ve bundan sonra güncelleştirilmeyecektir.
ÖNEMLİ: Bu makale, kayıt defterini değiştirmeyle ilgili bilgiler içermektedir. Kayıt defterini değiştirmeden önce, yedeklediğinizden ve bir sorun çıkması durumunda kayıt defterini nasıl geri yükleyeceğinizi anladığınızdan emin olun. Kayıt defterini yedekleme, geri yükleme ve düzenleme ile ilgili bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
256986 Microsoft Windows Kayıt Defteri'nin Açıklaması
™zet
Bu adım adım makalede Windows 95, Windows 98, Windows İkinci Sürüm ve Windows Millennium Edition'da (Me) kayıt defterinin nasıl yedekleneceği, düzenleneceği ve geri yükleneceği anlatılmaktadır. Microsoft, kayıt defterini düzenlemeden önce yedeklemenizi ve bir sorun oluşması durumunda nasıl geri yükleyeceğinizi bildiğinizden emin olmanızı önerir.

Kayıt defteri hakkında ek bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
256986Microsoft Windows Kayıt Defteri'nin Açıklaması


başa dön

Kayıt Defteri Nasıl Yedeklenir

Kayıt defterini düzenlemeden önce, düzenlemek istediğiniz kayıt defteri anahtarlarını dosyaya verin veya kayıt defterinin tamamını yedekleyin. Böylece, bir sorun çıkarsa, bu makalenin Kayıt Defteri Nasıl Geri Yüklenir bölümündeki adımları kullanarak kayıt defterini önceki durumuna geri yükleyebilirsiniz.

başa dön

Kayıt Defteri Anahtarları Nasıl Verilir

Bir kayıt defteri anahtarını düzenlemeden önce bu adımları izleyerek dosyaya verebilirsiniz.

Not Bu adımları bir kayıt defteri kovanının (örneğin,
HKEY_CURRENT_USER
kovanı) tamamını vermek için kullanmayın. Bir kayıt defteri kovanının tamamını yedeklemeniz gerekiyorsa, bunun yerine kayıt defterini yedekleyin.
 1. Başlat'ı ve sonra Çalıştır'ı tıklatın.
 2. kutusuna regedit yazın ve Tamam'ı tıklatın.
 3. Düzenlemek istediğiniz değeri içeren anahtarı bulun ve tıklatın.
 4. Dosya menüsünde, Ver'i tıklatın.
 5. Konum kutusunda, .reg dosyasını kaydetmek istediğiniz konumu seçin, Dosya adı kutusuna bir dosya adı yazın ve sonra Kaydet'i tıklatın.
başa dön

Kayıt Defterinin Tamamı Nasıl Yedeklenir

Windows 98, Windows 98 İkinci Sürüm veya Windows Millennium Edition'da kayıt defterinin tamamını yedeklemek için, Windows Kayıt Defteri Denetleyicisi aracını (Scanregw.exe) çalıştırın. Windows Kayıt Defteri Denetleyicisi aracını kullanarak kayıt defterinin tamamını yedekleme hakkında ek bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
256419 Windows 98 ve Windows Millennium Edition'da Kayıt Defteri Nasıl Yedeklenir
Windows 95'te kayıt defterinin tamamını yedeklemek için kayıt defteri dosyalarını el ile yedeklemeniz gerekir. Windows 95'te kayıt defteri dosyalarını el ile yedekleme hakkında ek bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
132332 Microsoft Windows 95'te Kayıt Defteri Nasıl Yedeklenir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
başa dön

Kayıt Defteri Nasıl Düzenlenir

UYARI: Kayıt Defteri Düzenleyicisi'ni yanlış kullanırsanız, işletim sisteminizi yeniden yüklemenizi gerektirebilecek ciddi sorunlara neden olabilirsiniz. Microsoft, Kayıt Defteri Düzenleyicisi'nin yanlış kullanımı sonucunda ortaya çıkan sorunları çözebileceğiniz konusunda garanti vermez. Kayıt Defteri Düzenleyicisi'ni kullanmak kendi sorumluluğunuzdadır. Microsoft, Kayıt Defteri'ni düzenlemek için yalnızca Microsoft belgelerindeki adımları izlemenizi önerir. Mümkünse, kayıt defterini doğrudan düzenlemek yerine Windows kullanıcı arabirimini kullanın.

Windows Kullanıcı Arabirimini Kullanma

Microsoft, sistem ayarlarınızı değiştirmek için kayıt defterini el ile düzenlemek yerine Windows kullanıcı arabirimini kullanmanızı önerir. Ancak, sık olmasa da, bir ürün sorununu gidermenin en iyi yöntemi kayıt defterini düzenlemek olabilir. Sorun Microsoft Bilgi Bankası'nda belgelenmişse, bu sorun için kayıt defterini düzenlemeyle ilgili adım adım yönergeler içeren bir makale bulunması gerekir. Microsoft Bilgi Bankası makalesindeki kayıt defterini düzenlemeyle ilgili yönergeleri tam olarak uygulayın.

başa dön

Kayıt Defteri Düzenleyicisi'ni Kullanma

UYARI: Kayıt Defteri Düzenleyicisi'ni yanlış kullanırsanız, işletim sisteminizi yeniden yüklemenizi gerektirebilecek ciddi sorunlara neden olabilirsiniz. Microsoft, Kayıt Defteri Düzenleyicisi'nin yanlış kullanımı sonucunda ortaya çıkan sorunları çözebileceğiniz konusunda garanti vermez. Kayıt Defteri Düzenleyicisi'ni kullanmak kendi sorumluluğunuzdadır. Kayıt defterinin düzenlenmesi aşağıdaki altı yordamı kapsar:
 • Anahtarı, alt anahtarı veya değeri bulma.
 • Anahtar ekleme.
 • Değer ekleme.
 • Değeri değiştirme.
 • Anahtarı veya değeri silme.
 • Anahtarı veya değeri yeniden adlandırma.
Anahtarı, Alt Anahtarı veya Değeri Bulma
Beş farklı en üst düzey kayıt defteri anahtarı (veya kovanı) vardır. Bunların hepsi "HKEY" ile başlar; örneğin:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft
Teknik olarak, bu örnekte
HKEY_LOCAL_MACHINE
anahtardır ve ilk ters eğik çizgiden (\) sonraki her şey alt anahtardır. Windows Gezgini'nde klasörleri görüntülediğiniz gibi, Kayıt Defteri Düzenleyicisi'nde de anahtarları ve alt anahtarları görüntüleyebilirsiniz.

Anahtarlar ve alt anahtarlar, Kayıt Defteri Düzenleyicisi'nin sol bölmesindeki bir klasör ağacında listelenir. Sol bölmede bir anahtarı veya alt anahtarı tıklatırsanız, sağ bölmede değer adı, türü ve veri gibi bilgiler görüntülenir.

Windows Gezgini'nde olduğu gibi, Kayıt Defteri Düzenleyicisi'nin sol bölmesindeki bir anahtar veya alt anahtar başka alt anahtarlar içeriyorsa, bu anahtarın klasör simgesinin yanında bir artı işareti (+) görünür. Artı işaretini tıklatırsanız klasör genişletilir ve altında alt anahtarları temsil eden alt klasörler görünür. Anahtarı genişletmenizden sonra artı işareti eksi işaretine (-) dönüşür. Bu, anahtarın genişletildiği anlamına gelir. Anahtarı daraltmak için eksi işaretini tıklatın. Bunu yaptığınızda, alt anahtar klasörleri kaybolur ve eksi işareti yeniden artı işaretine dönüşür.

Bu bölümde listelenen kayıt defteri anahtarını bulmak için şu adımları izleyin:
 1. Başlat'ı tıklatın, Çalıştır'ı tıklatın, regedit yazın ve Tamam'ı tıklatın.
 2. HKEY_LOCAL_MACHINE öğesini genişletin.
 3. SOFTWARE öğesini genişletin.
 4. Microsoft öğesini tıklatın.

  NotMicrosoft alt anahtarını tıklattığınızda, içerdiği değerler (alt anahtarlar değil) sağ bölmede gösterilir. Alt anahtarları görüntülemek için Microsoft alt anahtarını genişletin. Bir değeri bulmak için, değeri içeren alt anahtarı tıklatın ve sağdaki bölmenin içeriğine bakın.
Anahtar Ekleme
Bu bölümde listelenen kayıt defteri anahtarına SınamaAltAnahtarı adlı bir alt anahtar eklemek için şu adımları izleyin:
 1. HKEY_LOCAL_MACHINE öğesini genişletin.
 2. SOFTWARE öğesini genişletin.
 3. Microsoft alt anahtarını tıklatın.
 4. Düzen menüsünde Yeni'nin üzerine gidin ve Anahtar'ı tıklatın.
 5. SınamaAltAnahtarı yazın ve ENTER tuşuna basın.
Değer Ekleme
SınamaAltAnahtarı anahtarına SınamaDWORD adlı yeni bir DWORD Değeri eklemek ve değerin verisini 1 olarak ayarlamak için şu adımları izleyin:
 1. HKEY_LOCAL_MACHINE öğesini genişletin.
 2. SOFTWARE öğesini genişletin.
 3. Microsoft öğesini genişletin.
 4. SınamaAltAnahtarı alt anahtarını tıklatın.
 5. Düzen menüsünde Yeni'nin üzerine gelin ve sonra DWORD Değeri'ni tıklatın.
 6. SınamaDWORD yazın ve ENTER tuşuna basın.
 7. SınamaDWORD adlı DWORD Değerini sağ tıklatın ve Değiştir'i tıklatın.
 8. 1 yazın ve Tamam'ı tıklatın.
Değeri Değiştirme
SınamaAltAnahtarı anahtarındaki SınamaDWORD DWORD Değerinin değer verisini 0 olarak değiştirmek için şu adımları izleyin:
 1. HKEY_LOCAL_MACHINE öğesini genişletin.
 2. SOFTWARE öğesini genişletin.
 3. Microsoft öğesini genişletin.
 4. SınamaAltAnahtarı alt anahtarını tıklatın.
 5. SınamaDWORD adlı DWORD Değerini sağ tıklatın ve Değiştir'i tıklatın.
 6. 0 yazın ve sonra Tamam'ı tıklatın.
Anahtarı veya Değeri Yeniden Adlandırma
SınamaAltAnahtarı anahtarını Sınama olarak yeniden adlandırmak için şu adımları izleyin:
 1. HKEY_LOCAL_MACHINE öğesini genişletin.
 2. SOFTWARE öğesini genişletin.
 3. Microsoft öğesini genişletin.
 4. SınamaAltAnahtarı anahtarını sağ tıklatın ve Yeniden Adlandır'ı tıklatın.
 5. Sınama yazın ve ENTER tuşuna basın.
Anahtarı veya Değeri Silme
SınamaAltAnahtaru anahtarındaki SınamaDWORD DWORD Değerini silmek için şu adımları izleyin:
 1. HKEY_LOCAL_MACHINE öğesini genişletin.
 2. SOFTWARE öğesini genişletin.
 3. Microsoft öğesini genişletin.
 4. SınamaAltAnahtarı alt anahtarını tıklatın.
 5. SınamaDWORD DWORD Değerini sağ tıklatın ve Sil'i tıklatın.
 6. Evet'i tıklatarak değeri silmek istediğinizi onaylayın.
Kayıt defterini düzenleme ile ilgili daha fazla bilgi için, Kayıt Defteri Düzenleyicisi'nde aşağıdaki adımları izleyin:
 1. Yardım menüsünde, Yardım Konuları'nı tıklatın.
 2. İçindekiler sekmesinde Anahtarları ve Değerleri Değiştirme öğesini çift tıklatın ve istediğiniz konuyu tıklatın.
başa dön

Kayıt Girdileri (.reg) Dosyası Kullanma

Gereken kayıt defteri değişikliklerini içeren bir Kayıt Girdileri (.reg) dosyası oluşturun ve .reg dosyasını değişiklikleri uygulamak istediğiniz bilgisayarda çalıştırın. .Reg dosyasını el ile veya bir oturum açma komut dosyası kullanarak çalıştırabilirsiniz. Ek bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
310516Kayıt defteri alt anahtarları ve değerleri bir kayıt girdileri (.reg) dosyası kullanılarak nasıl eklenir, değiştirilir veya silinir
başa dön

Windows Komut Dosyası Sistemi Kullanma

Windows Komut Dosyası Sistemi ile, VBScript ve JScript komut dosyalarını doğrudan işletim sistemi içinde çalıştırabilirsiniz. Kayıt defteri anahtarlarını ve değerlerini silmek, okumak ve yazmak için Windows Scripting Host yöntemlerini kullanan VBScript ve JScript dosyaları oluşturabilirsiniz. Bu yöntemler hakkında ek bilgi için, aşağıdaki Microsoft Web sitelerini ziyaret edin:

başa dön

Windows Yönetim Araçları'nı Kullanma

Windows Yönetim Araçları (WMI), Microsoft Windows işletim sisteminin bir bileşenidir ve Web Tabanlı Kuruluş Yönetimi'nin (WBEM) Microsoft uygulamasıdır. WBEM, bir kuruluş ortamında yönetim bilgilerine erişmek için standart bir teknoloji geliştirmeye yönelik bir endüstri girişimidir. Bir kuruluş ortamında yönetim görevlerini (kayıt defterini düzenlemek gibi) otomatikleştirmek için WMI'yı kullanabilirsiniz. WMI, Windows üzerinde bir altyapısı olan ve Microsoft ActiveX nesnelerini işleyen komut dosyası dillerinde kullanılabilir.

WMI hakkında ek bilgi için, aşağıdaki Microsoft Web sitesini ziyaret edin: başa dön

Kayıt Defteri Nasıl Geri Yüklenir

Kayıt Defteri Anahtarları Nasıl Geri Yüklenir

Dosyaya verdiğiniz kayıt defteri anahtarlarını geri yüklemek için, bu makalenin Kayıt Defteri Anahtarları Nasıl Verilir bölümünde kaydettiğiniz .reg dosyasını çift tıklatın.

başa dön

Kayıt Defterinin Tamamı Nasıl Geri Yüklenir

Windows 98, Windows 98 İkinci Sürüm veya Windows Millennium Edition'da kayıt defterinin tamamını geri yüklemek için, MS-DOS penceresinden Windows Kayıt Defteri Denetleyicisi aracını (Scanregw.exe) çalıştırın. MS-DOS penceresinden Windows Kayıt Defteri Denetleyicisi aracını kullanarak kayıt defterini geri yükleme hakkında ek bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
221512 Windows 98/Me Kayıt Defteri El ile Nasıl Geri Yüklenir
Windows 95'te kayıt defterinin tamamını geri yüklemek için, bu makalenin Kayıt Defterinin Tamamı Nasıl Yedeklenir bölümünde yedeklediğiniz kayıt defteri dosyalarını el ile geri yüklemeniz gerekir. Windows 95'te kayıt defteri dosyalarını el ile yedekleme hakkında ek bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
132332 Microsoft Windows 95'te Kayıt Defteri Nasıl Yedeklenir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
başa dön
Referanslar
Ek bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın: (Aşağıdaki liste, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret eden bağlantılar içerebilir.)
132332 Microsoft Windows 95'te Kayıt Defteri Nasıl Yedeklenir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
221512 Windows 98/Me Kayıt Defteri El ile Nasıl Geri Yüklenir
183887 Windows Kayıt Defteri Denetleyicisi Aracının (Scanreg.exe) Açıklaması
245412 Önceki Kayıt Defterini Geri Yüklerken "Sistem Geri Yükleme İşlemi Başarısız Oldu" Hata İletisi (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
220878 Hata İletisi: Geri Yükleme İşlemi Başarısız (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
187680 Scanreg.exe Aracı /Fix veya /Restore ile Çalıştırıldığında "Bellek Yetersiz" Hatası (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
182841 Kayıt Defteri Denetleyicisi Aracında Kayıt Defteri Yedekleme Seçeneği Yok (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
184023 Kayıt Defteri Denetleyicisi Aracının Komut Satırı Anahtarları (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
273889 Windows Me'de Kayıt Defteri Denetleyicisi Aracında (Scanreg.exe) Yapılan Değişiklikler (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
250410 Windows 98/95 Kayıt Defteri Dosyalarının Açıklaması (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
273894 Desteklenmeyen Kayıt Defteri Yedekleme ve Geri Yükleme Yöntemleri Kayıt Defterini Bozuyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
201655 Hata İletisi: Düzgün Bir Kayıt Defteri'ni Geri Yüklediniz... (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
183603 Kayıt Defteri Denetleyicisi Aracı Ayarları Nasıl Özelleştirilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
131431 Windows 95'te Kayıt Defteri Hatalarıyla İlgili Sorunlar Nasıl Giderilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
başa dön
Özellikler

Makale No: 322754 - Son İnceleme: 12/07/2015 11:01:52 - Düzeltme: 3.0

Microsoft Windows Millennium Edition, Microsoft Windows 98 İkinci Sürüm, Microsoft Windows 98 Standard Edition, Microsoft Windows 95

 • kbnosurvey kbarchive kbhowtomaster KB322754
Geri bildirim